BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

 

Oferta: WK. 210.08.2011 z dnia 21 marca 2011 r.

 

STANOWISKO: podinspektor ds. zarządzania nieruchomościami

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Rozliczanie kosztów utrzymania nieruchomości, naliczanie najemcom opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych;

2) Wystawianie faktur najemcom z tytułu czynszu i refakturowanie faktur za media na najemców;

3) Prowadzenie książek obiektów budowlanych oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;

4) Zlecanie osobom trzecim wykonanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości;

5) Obsługa nieruchomości w zakresie dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci;

6) Sporządzanie umów o dostawy, roboty bądź usługi, związane z realizacją zadań wymienionych wyżej;

7) Usuwanie awarii i ich skutków w nieruchomości;

8) Przekazywanie do windykacji płatności od najemców zalegających z opłatami na drodze postępowania sądowego;

9) Przygotowywanie planów i sprawozdań z realizacji dochodów i wydatków budżetowych w dziale 700, rozdziale 70005.

2. Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, administracja, prawo;
 2. Znajomość ustaw: o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.), o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651).
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. Obsługa komputera-znajomość pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem Word-a i Excel-a.
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku;
 2. Doświadczenie w administracji samorządowej;
 3. Umiejętność pracy w zespole;
 4. Umiejętność samodzielnej organizacji pracy;
 5. Wysoka kultura osobista;
 6. Komunikatywność;
 7. Prawo jazdy kategorii B.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 31.03.2011 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
 • opublikował: Katarzyna Kowalewska
  data publikacji: 2011-03-21 14:26

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1827
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-02-03 11:07
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15