BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.11.2011 z dnia 18 maja 2011 r.

 

STANOWISKO: podinspektor

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Opracowywanie, realizowanie i ocenianie efektów programów zdrowotnych;

2) Sporządzanie informacji, analiz, sprawozdań z zakresu sytuacji zdrowotnej powiatu;

3) Działania na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców powiatu poznańskiego;

4) Przygotowywanie dokumentacji w celu ogłaszania otwartych konkursów ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych oraz dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej;

5) Rozliczanie dotacji na podstawie zawartych umów;

6) Prowadzenie spraw należących do kompetencji organu prowadzącego w odniesieniu do placówek opiekuńczo-wychowawczych i innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

7) Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w zakresie prowadzonych spraw;

8) Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się działalnością społeczną w zakresie promocji zdrowia, pomocy społecznej i na rzecz osób niepełnosprawnych.

2. Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

Miejsce wykonywania pracy:Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: nauka o zdrowiu, administracja, prawo;
 2. Znajomość przepisów w szczególności z zakresu ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 3. Umiejętność pisania programów i projektów;
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. Nieposzlakowana opinia.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Doświadczenie zawodowe w pracy w administracji samorządowej;
 2. Umiejętność organizacji pracy własnej, rzetelność, kreatywność;
 3. Umiejętność pracy z klientem, komunikatywność;

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny,

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 30.05.2011 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
 • opublikował: Bernard Raczkowski
  data publikacji: 2011-05-18 14:10
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2011-05-19 09:53

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2116
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-19 09:53
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15