BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.12.2011 z dnia 19 maja 2011 r.

 

STANOWISKO: podinspektor

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ DRÓG I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla dróg powiatowych i gminnych;
 2. Opiniowanie projektów realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
 3. Uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 4. Opiniowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin;
 5. Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 6. Współpraca z innymi instytucjami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 7. Współdziałanie z Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu;
 8. Realizowanie zadań wynikających z zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi.

2. Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

Miejsce wykonywania pracy:Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie wyższe, kierunki: budownictwo, gospodarka przestrzenna.
 2. Dobra znajomość przepisów: Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Ustawy o drogach publicznych, Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.
 3. Biegła umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość systemu elektronicznego obiegu dokumentów.
 4. Odporność na stres.
 5. Wysoka kultura osobista.
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku.
 2. Bardzo dobra organizacja pracy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 30.05.2011 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
 • opublikował: Katarzyna Kowalewska
  data publikacji: 2011-05-19 13:42

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1695
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-03-14 10:24
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-22 12:49