BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.13.2011 z dnia 20 maja 2011 r.

 

STANOWISKO: referent

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, REFERAT KANCELARIA OGÓLNA

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Wykonywanie czynności kancelaryjnych określonych w instrukcji kancelaryjnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67);

2) Obsługa systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

2. Zależność służbowa: Kierownik Referatu Kancelaria Ogólna.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

Miejsce wykonywania pracy:Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie minimum średnie ogólnokształcące;
 2. Minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe;
 3. Dobra znajomość instrukcji kancelaryjnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67);
 4. Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office);
 5. Znajomość systemów elektronicznego obiegu dokumentów;
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Wykształcenie wyższe o profilu administracyjnym;
 2. Odporność na stres i pracę pod presją czasu;
 3. Umiejętność pracy w zespole;
 4. Wysoka kultura osobista.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny,

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 30.05.2011 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.


 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
 • opublikował: Katarzyna Kowalewska
  data publikacji: 2011-05-20 12:54
 • zmodyfikował: Katarzyna Kowalewska
  ostatnia modyfikacja: 2011-05-20 14:28

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3280
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-20 14:28
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-06-24 14:59