BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK.210.15.2011 z dnia 6 czerwca 2011 r.

 

STANOWISKO: INSPEKTOR DS. WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ TWORZENIA I REALIZACJI PROJEKTÓW

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. udział w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej dla zadań, które mają być realizowane ze środków zewnętrznych, w tym głównie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, (w tym m.in.: wniosków aplikacyjnych i innych wymaganych załączników),
 2. nadzorowanie, rozliczanie i koordynowanie – w aspekcie finansowym i ekonomicznym – realizowanych projektów - POKL,
 3. obsługa procesu wdrożeniowego (monitoring, kontrola, sprawozdawczość, przygotowanie wniosków o płatność i okresowych sprawozdań finansowych)  - POKL,
 4. montaż finansowy planowanych projektów  - POKL.

2. Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie wyższe
 2. Minimum 3 letni staż pracy w administracji publicznej, w tym minimum 2 letni staż pracy na stanowisku związanym z wdrażaniem Europejskiego Funduszu Społecznego,
 3. Studia podyplomowe z zakresu Funduszy UE
 4. Umiejętność redagowania pism i korespondencji urzędowej,
 5. Obsługa komputera – pakiet MS Office.
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Nieposzlakowana opinia.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV,

2. list motywacyjny,

3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,

4. oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych,

5. oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 16.06.2011r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
 • opublikował: Bernard Raczkowski
  data publikacji: 2011-06-06 13:07
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-06 14:20

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2040
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-06 14:20
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15