BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.24.2011 z dnia 11 października 2011 r.

 

STANOWISKO: podinspektor ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Referat Regulacji Prawnych

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Prowadzenie spraw z zakresu regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa  i Powiatu Poznańskiego;

2) Pozyskiwanie, gromadzenie i opracowanie niezbędnych dokumentów w prowadzonych postępowaniach wieczystoksięgowych;

3) Badanie ksiąg wieczystych i praca na dokumentach geodezyjnych (mapy, matrykuły, wypisy  i wyrysy, wyciągi z wykazu zmian gruntowych, księgi parcel);

4) Zakładania ksiąg wieczystych, wydawanie zaświadczeń;

5) Udzielanie informacji mieszkańcom powiatu o potrzebie sprawdzania ksiąg wieczystych    z rzeczywistym stanem prawnym;

6) Opracowywanie miesięcznych sprawozdań.

2. Zależność służbowa: Zastępca Dyrektora Wydziału Nieruchomości.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Znajomość przepisów ustaw: o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2007 r. Nr 191 poz. 1365 ze zm.), o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r., Nr 124, poz. 1361 ze zm.), Kodeks cywilny w zakresie prawa rzeczowego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Kodeks postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących wydawania zaświadczeń (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.) oraz przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.).
 3. Umiejętność obsługi komputera (bardzo dobra znajomość pakietu Office, ze szczególnym uwzględnieniem programu Excel);
 4. Komunikatywność;
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
 2. Umiejętność badania ksiąg wieczystych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 21.10.2011 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
 • opublikował: Bernard Raczkowski
  data publikacji: 2011-10-11 12:55
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2011-10-12 07:49

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2693
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-10-12 07:49
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15