BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.21.2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r.

 

STANOWISKO: inspektor

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. ewidencjonowanie nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa,
 2. sporządzanie planów wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
 3. przygotowywanie rocznych sprawozdań z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
 4. zbywanie w drodze przetargowej i bezprzetargowej oraz odpłatne udostępnienie (najem, dzierżawa, użytkowanie) osobom trzecim nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz Powiatu Poznańskiego
 5. sporządzanie umów o dostawy, roboty bądź usługi, związane z zarządzaniem nieruchomościami
 6. dokonywanie innych czynności związanych z obrotem oraz zarządzaniem nieruchomościami
 7. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

2. Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. wykształcenie wyższe
 2. dobra znajomość przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
  ( Dz. U. z 2004r., Nr 261, poz.2603 ze zm.)
 3. minimum 3 letni staż pracy w zakresie gospodarowania nieruchomościami
 4. obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office ze szczególnym uwzględnieniem Word-a
  i Excel-a
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. studia podyplomowe z gospodarki nieruchomościami
 2. umiejętność pracy w zespole
 3. umiejętność samodzielnej organizacji pracy
 4. wysoka kultura osobista
 5. odporność na stres
 6. umiejętność korzystania z przepisów prawa
 7. umiejętność redagowania pism i korespondencji urzędowej

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV,

2. List motywacyjny,

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych,

5. Oświadczenie o posiadaniu  pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 22.08.2011 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
 • opublikował: Durczak Kamila
  data publikacji: 2011-08-10 08:26
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-12 07:41

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2440
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-12 07:41
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-22 12:49