BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.26.2011 z dnia 14 listopada 2011 r.

 

STANOWISKO: MŁODSZY REFERENT

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ INFORMATYKI

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Obsługa help-desk;

2) Programowa obsługa intranetu;

3) Konfiguracja stacji roboczych, drukarek sieciowych, urządzeń wielofunkcyjnych;

4) Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania;

5) Wdrażanie i testowanie nowych  aplikacji;

6) Prowadzenie ewidencji sprzętu teleinformatycznego;

7) Bieżący udział w pracach wydziału.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie minimum średnie o profilu informatycznym, telekomunikacyjnym.
 2. Bardzo dobra znajomość systemu operacyjnego Windows XP/2000, Windows 2003/2008 Server;
 3. Dobra znajomość zagadnień sieciowych (model TCP IP, Routing, NAT/PAT, Firewall);
 4. Dobra znajomość następujących narzędzi: ping, tracert, arp, router, nslookup, telnet, net use;
 5. Dobra znajomość zagadnień konfigurowania drukarek sieciowych;
 6. Dobra znajomość zagadnień licencjonowania oprogramowania;
 7. Dobra znajomość języków programowania: C, C++, C#, Basic, PHP;
 8. Podstawowa znajomość działania usług: DNS, DHCP;
 9. Podstawowa znajomość systemu operacyjnego LINUX;
 10. Podstawowa znajomość działania baz danych (MSSql, MySQL);
 11. Podstawowa wiedza dot. protokołów: http, smtp, pop3, imap, ftp, icmp, ssh, arp;
 12. Inne: XML, HTML, JavaScript.
 13. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 14. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 15. Nieposzlakowana opinia.
 16. Obywatelstwo polskie.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

1.  Minimum sześciomiesięczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku (w tym również staż, praktyka);

 1. Umiejętność analitycznego myślenia, kojarzenia faktów i zdarzeń;
 2. Pracowitość i zaangażowanie;
 3. Umiejętność tworzenia dokumentacji projektowej (instrukcje, raporty, protokoły, definiowanie nowych funkcjonalności, procesów);
 4. Umiejętność czytania dokumentacji technicznej napisanej w języku angielskim;
 5. Bardzo dobra umiejętność organizacji pracy;
 6. Umiejętność szkolenia i przekazywania wiedzy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie: dokumentów potwierdzających wykształcenie, dowodu osobistego;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 24.11.2011 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
 • opublikował: Katarzyna Kowalewska
  data publikacji: 2011-11-14 13:33

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2163
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-10-27 11:05
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15