BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Archiwum - rok 2013
 

Oferta realizacji zadania w trybie "małych grantów"

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „BŁYSKAWICA”, z siedzibą w Rokietnicy na realizację zadania publicznego pn. VIII Mistrzostwa o Puchar Starosty Poznańskiego w Kajakarstwie Klasycznym, w trybie "małych grantów".

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2013-08-05 13:27
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-04 11:59
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Jaworska
  data wytworzenia: 2013-08-05
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2013-08-05 13:28

Oferta realizacji zadania w trybie "małych grantów"

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji Piotra Reissa, z siedzibą w Poznaniu na realizację zadania publicznego pn. Reiss Cup - 2 dniowy turniej piłki nożnej, w trybie "małych grantów".

 

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2013-08-05 13:09
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-04 11:59
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Jaworska
  data wytworzenia: 2013-08-05
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2013-08-05 13:19

Oferta realizacji zadania w trybie "małych grantów"

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka, z siedzibą w Poznaniu  na realizację zadania publicznego pn. Ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez akcję społeczną „Razem pokonamy czerniaka”, w trybie "małych grantów".

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2013-07-29 16:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-04 12:00

Oferta realizacji zadania w trybie "małych grantów"

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego Lider Swarzędz, z siedzibą w Swarzędzu na realizację zadania publicznego pn. Mistrzostwa powiatu poznańskiego w piłce nożnej dla chłopców rocznika 2001-2002, w trybie "małych grantów".

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Cenkier
  data wytworzenia: 2013-07-19
 • opublikował: Cenkier Kinga
  data publikacji: 2013-07-19 08:53
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-04 12:05

III otwarty konkurs ofert w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej rozstrzygnięty.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.

Załączamy również formularze dokumentów do sporządzenia umowy. Zaktualizowany kosztorys należy wypełnić w przypadku, gdy przyznana dotacja jest niższa od wnioskowanej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Jaworska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2013-05-31 12:01
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-08 10:34

III Otwarty konkurs ofert na rok 2013 ogłoszony!

Otwarte konkursy ofert

 • Organizacje pozarządowe, oraz podmioty, które wskazuje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zapraszamy do składania ofert w ramach III otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego z obszaru kultury i sztuki, kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w roku 2013.

  Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia16 maja, do godz. 10.00 (decyduje data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 – 509 Poznań.

  Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 14 czerwca 2013 roku a kończy nie później niż 10 grudnia 2013 roku.

  Prosimy o uważne przeczytanie ogłoszenia, w szczególności zwrócenie uwagi na warunki formalne, które musi spełnić oferta.

 • opublikował: Cenkier Kinga
  data publikacji: 2013-04-24 11:12
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-11 09:37
 • opublikował: Cenkier Kinga
  data publikacji: 2013-04-24 11:16
 • zmodyfikował: Cenkier Kinga
  ostatnia modyfikacja: 2013-04-24 11:43

Oferta realizacji zadania w trybie „małych grantów”.

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji im. Arkadego Fiedlera na realizację zadania publicznego pn. "Szanta Maria” czyli z piosenką żeglarską „Śladami podróżników dookoła Poznania”, w trybie "małych grantów".

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wojciechowska
 • opublikował: Cenkier Kinga
  data publikacji: 2013-04-16 11:12
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-05 10:19

Oferta realizacji zadania w trybie „małych grantów”.

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Polska-Ukraina” w Poznaniu  na realizację zadania publicznego pn.” VI Festiwal Kultury Ukraińska Wiosna w powiecie poznańskim”, w trybie "małych grantów".

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wojciechowska
 • opublikował: Cenkier Kinga
  data publikacji: 2013-04-16 11:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-04 11:57

II otwarty konkurs ofert w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej rozstrzygnięty.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.
 
Załączamy również formularze dokumentów do sporządzenia umowy. Zaktualizowany kosztorys należy wypełnić w przypadku, gdy przyznana dotacja jest niższa od wnioskowanej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Cenkier, Anna Jaworska, Joanna Michalska
 • opublikował: Cenkier Kinga
  data publikacji: 2013-03-21 14:14
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-04 15:22

II otwarty konkurs ofert na rok 2013 ogłoszony!

Organizacje pozarządowe, oraz podmioty, które wskazuje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zapraszamy do składania ofert w ramach II otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego z obszaru kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w roku 2013.

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2013 roku, do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 – 509 Poznań.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż  2 kwietnia 2013 roku a kończy nie później niż 10 grudnia 2013 roku.

Prosimy o uważne przeczytanie ogłoszenia, w szczególności zwrócenie uwagi na warunki formalne, które musi spełnić oferta.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Cenkier
 • opublikował: Cenkier Kinga
  data publikacji: 2013-02-06 14:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-04 15:12
 • opublikował: Cenkier Kinga
  data publikacji: 2013-02-06 14:31
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-03 11:35

Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej rozstrzygnięty.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.

Załączamy również formularze dokumentów do sporządzenia umowy.  Zaktualizowany kosztorys należy wypełnić w przypadku, gdy przyznana dotacja jest niższa od wnioskowanej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Jaworska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2013-01-23 14:52
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2013-01-23 14:54
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-08 10:42

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z obszaru kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji,  ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w roku 2013 ogłoszony!


Organizacje pozarządowe, oraz podmioty, które wskazuje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zapraszamy do składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego z obszaru kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w roku 2013.

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2012 roku, do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 – 509 Poznań.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 lutego 2013 roku a kończy nie później niż 10 grudnia 2013 roku.

Prosimy o uważne przeczytanie ogłoszenia, w szczególności zwrócenie uwagi na warunki formalne, które musi spełnić oferta.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie konkursu na rok 2013  (PDF)

Oferta (doc)

Wizytówka (doc)

Oświadczenie (doc)

Sprawozdanie (doc)

Instrukcja wypełniania ofert  (PDF)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Jaworska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-12-03 15:30
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-05 09:00

Nabór na członków komisji do spraw wyboru najbardziej korzystnych ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego
 

 • Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych do spraw wyboru najbardziej korzystnych ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego przez organizacje pozarządowe, oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej

  Zgłoszenia do 21 grudnia 2012 roku.

  W skład komisji konkursowej wchodzi dwóch członków organizacji pozarządowej. Do zadań komisji należy ocena merytoryczna ofert. Celem działania powołanych komisji jest przedstawienie Zarządowi Powiatu w Poznaniu opinii o złożonych ofertach. Z tytułu prac komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

 • opublikował: Cenkier Kinga
  data publikacji: 2012-12-10 15:07
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-19 08:41

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3263
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2018-11-14 10:50
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-30 15:16