BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

<< powrót

Treść archiwalna rok 2011

 

Poznań, dnia 16.12.2011 r.

WŚ.6341.02.83.2011.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu ścieków wód popłucznych i awaryjnego zrzutu wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Kamionkach, zlokalizowanego w km 2+742 rzeki Kopla I, w miejscowości Kamionki, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 061 8410-576

 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2012-01-05 11:28
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:22

Poznań, dnia 16.12.2011 r.

WŚ.6341.02.82.2011.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie przejścia projektowaną siecią wodociągową w rurze osłonowej Ø 315 mm oraz rurociągiem kablowym złożonym czterech przepustów kablowych z rur HDPE w rurze ochronnej Ø 140 mm, pod dnem rzeki Kopla I, w km 2+740 biegu rzeki, w miejscowości Kamionki, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 061 8410-576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2012-01-05 11:26
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:22

Poznań, dnia 16.12.2011 r.

WŚ.6341.02.81.2011.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Pana Janusza Gruntkowskiego, prowadzącego działalność pod nazwą Międzynarodowy Transport Ciężarowy Janusz Gruntkowski, ul. Sowia 35, 62-080 Tarnowo Podgórne, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego  G-3, na przepust zlokalizowany na działkach nr ewid. 910 i 1239, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 061 8410-576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2012-01-05 11:16
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:23

Poznań, dnia 16.12.2011 r.

WŚ.6341.02.79.2011.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Gminy Kórnik, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy urządzenia wodnego – przepustu, zlokalizowanego w km 4+175 cieku Struga Średzka, w miejscowości Dachowa, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 061 8410-576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2012-01-05 11:12
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:23

Poznań, dnia 29.12.2011 r.

WŚ.6341.01.142.2011.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu drogi powiatowej Nr 2407P, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 234/2, 261/3 i 415, obręb Kicin, gm. Czerwonak, do rowu melioracji szczegółowej.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418-827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2012-01-05 11:08
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:24

Poznań, dnia 16.12.2011 r.

WŚ.6341.02.80.2011.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Pana Jacka Kalbarczyka, reprezentującego Gminę Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie urządzeń wodnych – pomostu pływającego na Jeziorze Biezdruchowskim, dz. o nr ewid. 3, obręb Pobiedziska, gm. Pobiedziska, oraz na wykonanie przenoski kajakowej na rzece Główna, w km 26+500, wraz z robotami towarzyszącymi.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418-827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2012-01-05 11:06
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:24

Data: 25.11.2011 r.

WŚ.6341.01.134.2011.VIII                                                                           

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2005, nr 239 poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Michała Sadowskiego, ul. Dolna Wilda 52/4, 61-501 Poznań, występującego w imieniu Wójta Gminy Komorniki, reprezentującego Gminę Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ulicy Łęczyckiej w m. Wiry, do cieku melioracji podstawowej – rzeki Wirynki, oraz wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Wirynki,  zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 275/3, obręb Wiry, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 61 8410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2011-12-14 09:07
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:25

Data: 01.12.2011 r.

WŚ.6341.01.131.2011.VIII                                                                           

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2005, nr 239 poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek POZ BRUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna, Sobota, ul. Poznańska 43, 62-090 Rokietnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu zakładu produkcyjnego spółki, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 252/7, 252/6, 252/5, 251/2, 250/2, obręb Janikowo, gm. Swarzędz, do ziemi – poprzez 19 studni retencyjno-chłonnych.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 61 8410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2011-12-14 09:05
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:25

Data: 16.11.2011 r.

WŚ.6341.01.129.2011.VIII                                                                         

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2005, nr 239 poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Julii Pankiewicz, ul Polna 7, 62-064 Plewiska, działającej w imieniu Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, reprezentującego Gminę Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych wód opadowych i roztopowych, pochodzących z dachu budynku Ośrodka Terapii Zajęciowej Osób Niepełnosprawnych, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 541/7, obręb Konarzewo, gm. Dopiewo, do ziemi, oraz wykonanie urządzenia wodnego w postaci drenażu rozsączającego, odprowadzającego ww. wody do ziemi, zlokalizowanego na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 61 8410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2011-12-14 09:04
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:26

Poznań, dnia 06.12.2011 r.

WŚ.6341.02.78.2011.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Grobla 15, 61-859 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie przejścia gazociągiem ś/c Dz 125, pod dnem rzeki Kopla I, w km 2+740 biegu rzeki, w miejscowości Kamionki, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 061 8410-576

 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2011-12-14 08:59
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:29

Poznań, dnia 25.11.2011 r.

WŚ.6341.02.76.2011.V

 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Pana Romana Cegielskiego, występującego w imieniu ENEA Operator Sp. z o. o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie przejścia linią elektroenergetyczną SN-15kV, pod dnem rzeki Głównej, w km 9+910, w miejscowości Wierzenica, gm. Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 061 8410-576

 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2011-12-14 08:58
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:31

Poznań, dnia 24.11.2011 r.

WŚ.6341.01.125.2011.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Stadniny Koni „IWNO” Sp. z o.o., ul. Park Mielżyńskich 1/1, 62-025 Kostrzyn Wlkp., pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód popłucznych, pochodzących ze stacji uzdatniania wody w Iwnie, z pomocą istniejącego wylotu, do ziemi – rowu melioracyjnego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 52/31, obręb Iwno, gm. Kostrzyn.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 061 8410-576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2011-12-14 08:57
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:31

Poznań, dnia 23.11.2011 r.

WŚ.6341.02.75.2011.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Pana Łukasza Tomala, występującego w imieniu G.EN. GAZ ENERGIA S.A., ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie przejścia przyłączem gazu średniego ciśnienia PE63, pod dnem cieku Kanał Swadzimski, w km 5+555, w miejscowości Swadzim, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka, 
tel. 061 8410-576

 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2011-12-14 08:55
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:31

Poznań, dnia 17.11.2011 r.

WŚ.6341.02.59.2011.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Gospodarstwa Rolnego Anna i Władysław Rajewicz, pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych (studni głębinowej o głębokości ok. 57,0 m) zlokalizowanego na działce nr ewid. 12/15, obręb Łowęcin, gm. Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 061 8410-576

 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2011-12-14 08:54
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:32

Poznań, dnia 14.11.2011 r.

WŚ.6341.01.124.2011.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Stadniny Koni „IWNO” Sp. z o.o., ul. Park Mielżyńskich 1/1, 62-025 Kostrzyn Wlkp., pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych, z ujęcia zlokalizowanego na dz. nr ewid. 52/31, w miejscowości Iwno, gm. Kostrzyn, eksploatującego wody podziemne z utworów trzeciorzędowych, z pomocą dwóch studni (nr 1 i nr 2).

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka, 
tel. 061 8410-576

 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2011-12-14 08:52
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:32

Poznań, dnia 08.12.2011 r.

WŚ.6341.01.126.2011.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na odprowadzanych ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu skrzyżowania ulic Otowskiej i Sierosławskiej w miejscowości Lusówko, gm. Tarnowo Podgórne, do Jeziora Lusowskiego, oraz na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418-827

 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2011-12-14 08:50
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:33

Poznań, dnia 09.11.2011 r.

WŚ.6341.02.70.2011.VI         

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Agnieszki Goraj, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przystani kajakowej, wraz z pomostami i obiektami związanymi, zlokalizowanej przy Kanale Wronczyńskim na terenie działki o nr ewid. 131, obręb Złotniczki, gmina Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410-579

 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2011-11-14 08:50
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:33

Poznań, dnia 20.10.2011 r.

WŚ.6341.02.67.2011.VI        

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustu na rowie melioracji wodnej szczegółowej „A” pod ulicą Północną, poprzez jego przedłużenie, zlokalizowanego na terenie działek o nr ewid. 166/1, 8, 9/2 i 7/1, obręb Promnice, gmina Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410-579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2011-11-14 08:49
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:34

Data: 04.11.2011 r.

WŚ.6341.01.121.2011.VIII                                                                           

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2005, nr 239 poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Macieja Łabno Studnio ML, pl. Niepodległości 15, 62-035 Kórnik, występującego w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska, reprezentującego Miasto i Gminę Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z powierzchni drogi i przyległego chodnika, ul. Poznańskiej, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 13, obręb Pobiedziska, gm. Pobiedziska, oraz wykonanie urządzeń wodnych w postaci dwóch wylotów kanalizacji do ziemi – rowu przydrożnego w hm 0 + 23, oraz rowu melioracji szczegółowej w hm 10 + 54.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 61 8410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2011-11-14 08:48
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:34

Poznań, dnia 09.11.2011 r.

WŚ.6341.02.73.2011.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek „Bramgar” Jacek Szekiełda i Wspólnicy Sp. J., ul. Wrocławska 5, 62-060 Stęszew, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika infiltracyjnego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 2067, obręb Stęszew, gm. Stęszew.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 061 8410-576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2011-11-14 08:46
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:35

Poznań, dnia 31.10.2011 r.

WŚ.6341.02.74.2011.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Gminy Mosina, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę trójprzęsłowego mostu żelbetowego, zlokalizowanego w km 3+288 Kanału Mosińskiego (w ciągu drogi powiatowej nr 2463P – ulicy Mostowej), w miejscowości Mosina.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 061 8410-576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2011-11-14 08:45
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:35

Poznań, dnia 28.10.2011 r.

WŚ.6341.02.72.2011.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Bergerat Monnoyeur Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – drenażu opaskowego o średnicy Ø 160 mm wraz ze studniami rewizyjnymi, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 1061/38, 1061/47, 1061/49, obręb Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 061 8410-576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2011-11-14 08:44
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:36

Poznań, dnia 13.10.2011 r.

WŚ.6341.06.15.2011.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Zakładu Komunalnego w Kostrzynie, pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych (studni głębinowej – awaryjnej, o głębokości ok.135,0 m), zlokalizowanego na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych, na działce nr ewid. 131/11, w miejscowości Gułtowy, gm. Kostrzyn.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 061 8410-576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2011-11-14 08:44
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:36

Poznań, dnia 13.10.2011 r.

WŚ.6341.06.14.2011.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Grupy Producentów Amazis Sp. z o. o., Trzek ul. Wierzbowa 8, 62-025 Kostrzyn, pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych (studni głębinowej o głębokości ok. 150,0 m), zlokalizowanego na działce nr ewid. 402/18, w miejscowości Trzek, gm. Kostrzyn.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 061 8410-576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2011-11-14 08:43
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:37

Poznań, dnia 13.10.2011 r.

WŚ.6341.02.65.2011.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Pani Zofii Borowicz, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego Żabinka, na przepust zlokalizowany w km 0+834 rowu, na działkach nr ewid. 56, 56/3 i 57/4, obręb Żabikowo, m. Luboń.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 061 8410-576

 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2011-11-14 08:42
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:37

Poznań, 02.11.2011 r.

WŚ.6341.01.123.2011.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne, w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 02.03.2006 r. o syg. WŚ.VIII.6223-17-60/2006 udzielonej dla firmy MATBET BETON Sp. z o. o., na odprowadzanie ścieków deszczowych, z terenu wytwórni wyrobów betonowych, zlokalizowanej w Sadach, gm. Tarnowo Podgórne, do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418-827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2011-11-14 08:41
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:37

Poznań, 19.10.2011 r.

WŚ.6341.01.112.2011.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek GeoProjekt Sp. z o. o., ul. Morelowa 1, 61-474 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na odprowadzanie oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu planowanej inwestycji – stacji paliw w Stęszewie, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 50/20 i 50/19, obręb Stęszew, gm. Stęszew, do ziemi, oraz na wykonanie urządzenia wodnego – systemu skrzynek rozsączających.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418-827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2011-11-14 08:40
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:38

Poznań, dnia 26.10.2011 r.

WŚ.6341.01.105.2011.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek zakładów ALG-POL, os. Północ 32/28, 64-300 Nowy Tomyśl, Transport Marcin Bednarek, ul. Mickiewicza 15, 64-320 Buk, oraz Dav-Trans Dawid Siekierski, ul. Przemysłowa 3, 64-320 Buk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na odprowadzanie oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenów zakładów ALG-POL, Transport Marcin Bednarek, oraz Dav-Trans Dawid Siekierski, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 1149/2, 1145/3, 1146, 1145/6 i 1145/9 obręb Buk, gm. Buk, do cieku Trupina, w km 1+020.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418-827

 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2011-11-14 08:39
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:38

OGŁOSZENIE

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o prowadzonych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w okresie od 1 września 2011 r. do 29 lutego 2012 r. konsultacjach społecznych projektów jakimi są:

 • "Harmonogram i program prac związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych",
 • "Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy".
 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2011-10-19 13:05
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:40

OBWIESZCZENIE

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty.

 


Poznań, dnia 18.10.2011 r.

WŚ.6341.01.119.2011.VIII                                                              

   INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o zmianę pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2005, nr 239 poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 13.11.2011 r., na wniosek AQUANET S. A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji z dnia 22.02.2011 r., znak: WŚ.VIII.6223-12-03/10 udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych, pochodzących z Oczyszczalni Ścieków Mosina, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 1093, 1150, obręb Niwka, gm. Puszczykowo, do wód – rzeki Warty.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 61 8410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2011-10-19 12:50
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:41

Data: 17.10.2011 r.

WŚ.6341.01.109.2011.VIII                                                                           

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2005, nr 239 poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Karola Fiedora – CDF Architekci Sp. z o. o. Sp. K., ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań, występującego w imieniu RONDO PARK Sp. z o. o. Sp. K., ul. Lawendowa 1, 60-175 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu stacji paliw z myjnią samochodową i infrastrukturą techniczną, zlokalizowaną na dz. o nr ewid. 239/5, 240/5, 241/8, 241/10, obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne, do ziemi rowu melioracji szczegółowej WB, oraz na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do rowu WB, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 40/1, obręb Dąbrowa,
gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 61 8410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2011-10-19 12:48
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:41

Poznań, 17.10.2011 r.

WŚ.6341.01.111.2011.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek MATBET BETON Sp. z o. o., ul. Rolna 12, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na odprowadzanie oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu zakładu, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 158/61, obręb Sady, gm. Tarnowo Podgórne, do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418-827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2011-10-19 12:47
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:42

Poznań, dnia 10.10.2011 r.

WŚ.6341.01.101.2011.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek P.H.„BIS-BEL” Marian Belter, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na odprowadzanie oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu stacji paliw, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 57/3, obręb Pomarzanowice, gm. Pobiedziska, do ziemi, oraz na wykonanie urządzenia wodnego – drenażu rozsączającego.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418-827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2011-10-12 17:04
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:42

Data: 3.10.2011 r.

WŚ.6341.01.106.2011.XI                                                 
 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2005, nr 239 poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek p. Adama Sołeckiego (Biuro Usług Projektowych Glob-Projekt), reprezentującego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe „Agrobex” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Kochanowskiego 7, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego:

 1. na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z części ul. Mokrej w m. Zalasewo,  do wód - cieku melioracji wodnej podstawowej, rz. Michałówki w km 10+525 (rurociąg Ø600), oraz do ziemi - rowu melioracji wodnej szczegółowej M-26-3 w km 0+595
 2. wykonanie urządzeń wodnych – 2 wylotów do rz. Michałówka oraz 1 wylotu do rowu M-26-3 w km 0+595, w m. Zalasewo, gm. Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Ociepa
tel. 61 8410-545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2011-10-12 17:03
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:42

Data: 23.09.2011 r.

WŚ.6341.01.102.2011.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2005, nr 239 poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Buk, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu zespołu boisk sportowych, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 337/2, obręb Dakowy Suche, gm. Buk, do ziemi – przepływowego stawu zlokalizowanego na rowie melioracji szczegółowej RM-R-12, oraz wykonanie urządzeń wodnych w postaci:

- wylotu kanalizacji deszczowej do przepływowego stawu na rowie RM-R-12, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 14, obręb Dakowy Suche, gm. Buk,

- drenażu zbierającego ścieki deszczowe z terenu zespołu boisk sportowych, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 337/2, obręb Dakowy Suche, gm. Buk.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 61 8410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2011-09-26 14:05
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:43

Poznań, dnia 23.09.2011 r.

WŚ.6341.02.63.2011.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Pana Gerwazego Ogórkiewicza, pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych (ze studni głębinowej o głębokości 100,0 m) zlokalizowanego na działce nr ewid. 405/2, w miejscowości Rydzewo, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 061 8410-576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2011-09-26 14:01
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:43

Poznań, dnia 23.09.2011 r.

WŚ.6341.01.95.2011.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Pana Gerwazego Ogórkiewicza, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych, z ujęcia zlokalizowanego na dz. nr ewid. 405/2, w miejscowości Rydzewo, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 061 8410-576

 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2011-09-26 14:01
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:44

Poznań, dnia 15.09.2011 r.

WŚ.6341.02.62.2011.VI         

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Arkadiusza Szczerek, działającego z upoważnienia GOODMAN OSMERUS LOGISTICS Sp. z o. o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie drenażu Ø 145 mm, trwale obniżającego zwierciadło wód podziemnych, zlokalizowanego na terenie działki o nr 297/72 i 297/73, obręb Niepruszewo, gmina Buk,  o łącznej długości 916 m,

- wykonanie wylotu do rurociągu drenarskiego Ø 500 mm w hm 12+70, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 297/42, obręb Niepruszewo, gmina Buk, poprzez włączenie do istniejącej na rurociągu drenarskim studni S-1, służącego do odprowadzania wód gruntowych oraz wód opadowych i roztopowych, pochodzących z powierzchni dachowych hali magazynowej i powierzchni utwardzonych, znajdujących się na terenie działek o nr ewid. 297/72 i 297/73, obręb Niepruszewo.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410-579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2011-09-26 14:00
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:45

Poznań, dnia 24.08.2011 r.

WŚ.6341.02.56.2011.VI        

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Kazimierza Musiał, działającego z upoważnienia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łopuchówko, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 • wykonanie urządzeń wodnych na terenie Leśnictwa Łopuchowo w gminie Murowana Goślina w zakresie:

- wykonania zastawki piętrzącej Z1, zlokalizowanej na rowie melioracji wodnej szczegółowej 01-03 (B1) w hm 4+91,9 jego biegu, na terenie działki o nr ewid. 146, obręb Głębocko,

- przebudowy rowu melioracji wodnej szczegółowej 01-03 (B1), zlokalizowanego na terenie działek o nr ewid. 141 i 146, obręb Głębocko,

 • szczególne korzystanie z wód w zakresie użytkowania wód prowadzonych przez rów melioracji wodnej szczegółowej 01-03 (B1), poprzez podniesienie rzędnej zwierciadła wody w rowie za pomocą zastawki piętrzącej Z1, w hm 4+91,9 jego biegu, do rzędnej 77,24 m n.p.m.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410-579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2011-09-26 13:59
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:46

Poznań, dnia 24.08.2011 r.

WŚ.6341.01.85.2011.VI         

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek FORTEC Sp. z o. o., ul. Jana III Sobieskiego 13, 62-031 Luboń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 25.02.2011 r., znak: WŚ.VIII.6223-15-10/10, udzielającej Wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych do ziemi oraz na wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika retencyjno-rozsączającego, zlokalizowanego na terenie działek o nr ewid. 612/11 i 612/13, obręb Strykowo, gmina Stęszew.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410-579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2011-09-26 13:57
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:46

Poznań, dnia 26.08.2011 r.

WŚ.6341.01.73.2011.VI         

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Arkadiusza Szczerek, działającego z upoważnienia GOODMAN OSMERUS LOGISTICS Sp. z o. o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 • szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód gruntowych oraz wód opadowych i roztopowych, pochodzących z powierzchni dachowych hali magazynowej i powierzchni utwardzonych, znajdujących się na terenie działek o nr ewid. 297/72 i 297/73, obręb Niepruszewo, poprzez szczelny zbiornik retencyjny, do rurociągu drenarskiego Ø 500 mm w hm 12+70, na terenie działki o nr ewid. 297/42, obręb Niepruszewo, gmina Buk, i dalej do rowu melioracji wodnej szczegółowej Nr RJND,
 • trwałe obniżenie zwierciadła wód podziemnych na powierzchni 7,6 ha, o ca 40 cm, na terenie działek o nr ewid. 297/72 i 297/73, obręb Niepruszewo, gmina Buk, za pomocą projektowanego do wykonania drenażu z rur PVC-U o łącznej długości 6329 m.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410-579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2011-09-26 13:56
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:47

Poznań, dnia 15.09.2011 r.

WŚ.6341.01.77.2011.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Pana Pawła Katarzyńskiego – Pracownia AWATAR Paweł Katarzyński, występującego  w imieniu Gminy Komorniki, pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia przebudowywanej ulicy 1 Maja (droga powiatowa nr 2388P) w miejscowości Rosnówko, gm. Komorniki, do ziemi – rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działkach nr ewid. 137 i 138/1, oraz do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 106, obręb Rosnówko Walerianowo, gm. Komorniki, za pomocą projektowanych wylotów.        
 2. wykonanie urządzeń wodnych, obejmujące:
 1. wykonanie wylotów ścieków wód opadowych i roztopowych do ziemi – rowów melioracyjnych, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 106, 137 i 138/1, obręb Rosnówko Walerianowo, gm. Komorniki, o średnicy Ø 800 mm.
 2. przebudowę przepustów zlokalizowanych na dz. nr ewid. 105, 257, 106, obręb Rosnówko Walerianowo, gm. Komorniki.
 3. odbudowę rowów melioracyjnych, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 137 i 138/1 (na długości 35,0 m) oraz na dz. nr ewid. 106 (na długości 90,0 m), obręb Rosnówko Walerianowo, gm. Komorniki.
 4. likwidację istniejącego przepustu o średnicy Ø 600 mm, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 257, 105, 106, 196/3 i 232, obręb Rosnówko Walerianowo, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410-576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2011-09-26 13:55
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:47

Poznań, dnia 31.08.2011 r.

WŚ.6341.02.58.2011.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Gminy Mosina, pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. odbudowę urządzenia wodnego – rowu melioracji szczegółowej, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 2269 i 2270 obręb Mosina, 31/2, 31/3, 120, 43, 76, 72, 83, 133 obręb Sowiniec, gm. Mosina, na długości 2099 mb, w km od 3+085 do 5+184,
 2. wykonanie przebudowy istniejących przepustów, zlokalizowanych na ww. rowie melioracji szczegółowej:
  1. przepustu nr 1 – km  3+600 rowu,
  2. przepustu nr 2 – km 4+205 rowu,
  3. przepustu nr 3 – km 4+682 rowu,
  4. przepustu nr 4 – km 4+872 rowu.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410-576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2011-09-26 13:53
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:48

Poznań, dnia 22.08.2011 r.

WŚ.6341.01.82.2011.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek PERI Polska Sp. z o. o., ul. Stołeczna 62, 05-860 Płochocin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 27.01.2011 r., znak: WŚ.XXIV.6223-10-34/10, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu bazy firmy Peri Polska Sp. z o. o. w Koninku, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 34/3, obręb Koninko,
gm. Kórnik, do rowu melioracji szczegółowej R-C, w km 0+370.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech

tel. 61 8418-827

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2011-08-24 08:34
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:48

 

Poznań, dnia 18.08.2011 r.

WŚ.6341.01.76.2011.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

 że na wniosek PERI Polska Sp. z o. o., ul. Stołeczna 62, 05-860 Płochocin zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na odprowadzanie oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu bazy firmy Peri Polska Sp. z o. o. w Koninku, zlokalizowanego na dz. o nr ewid.  34/3, obręb Koninko, gm. Kórnik, do rowu melioracji szczegółowej R-C, w km 0+370.

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech

tel. 61 8418-827

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2011-08-22 09:39
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:49

 


Poznań, dnia 18.08.2011 r.

WŚ.6341.03.10.2011.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek firmy SAUERESSIG POLSKA Sp. z o. o., ul. Krucza 4, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu SAUERESSIG POLSKA Sp. z o. o, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 1308/4, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne, do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418-827

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2011-08-22 09:36
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:49

 

 

Poznań, dnia 16.08.2011 r.

WŚ.6341.03.9.2011.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Zakładu Produkcji Mieszanek Budowlanych BAUMIT Sp. z o. o.,
ul. Sukiennice 6, 50-107 Wrocław,
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu Zakładu Produkcyjnego BAUMIT Sp. z o. o., w Pobiedziskach, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 112/2, obręb Główna, gm. Pobiedziska, do istniejącej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418-827

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2011-08-18 08:04
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:51

Poznań, dnia 12.08.2011 r.

WŚ.6341.02.55.2011.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego i Handlowego „AGROBEX”, ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na odprowadzanych ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu „Centrum Aktywnego Wypoczynku” w Baranowie, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 696, obręb Baranowo, gm. Tarnowo Podgórne, oraz na  wykonanie urządzenia wodnego – wylotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418-827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2011-08-12 14:27
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:51

Poznań, dnia 02.08.2011 r.

WŚ.6341.03.8.2011.VI           

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Anny Pietrzak, działającej z upoważnienia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S. A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z myjni pojazdów znajdującej się na terenie stacji paliw PKN ORLEN S. A. nr 587 w Stęszewie, do zbiornika bezodpływowego położonego na terenie działki o  nr ewid. 1425/2, obręb Stęszew, a następnie do oczyszczani ścieków.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410-579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2011-08-10 13:00
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:52

Poznań, dnia 03.08.2011 r.

WŚ.6341.02.53.2011.VI         

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Andrzeja Stelmaszyka, działającego z upoważnienia JMP Sp. z o. o., ul. Szyszkowa 7, 62-002 Suchy Las, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracji wodnej szczegółowej Wa-10, polegającą na zamianie rurociągu Ø 750 mm na rurociąg Ø 1200 mm, na terenie działek o nr ewid. 627/1, 627/2, 627/3 i 626, obręb Suchy Las, gmina Suchy Las.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410-579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2011-08-10 12:58
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:52

Uroczyste otwarcie nowego Laboratorium Energii Odnawialnej

Wykorzystanie energii wiatru do produkcji energii elektrycznej pozwala na osiągnięcie szeregu korzyści ekologicznych, społecznych i gospodarczych. Wielkopolska jest jednym z najkorzystniejszych regionów kraju pod względem zasobów energii wiatru. Osoby odwiedzające składowisko będą mogli zapoznać się z zagadnieniami związanymi z produkcją "zielonej energii", z wiatru i słońca. Dnia 16 września 2009 roku odbędzie się uroczyste otwarcie Laboratorium Energii Odnawialnej na składowisku odpadów w Suchym Lesie.
Obiekt wyposażony jest w turbiny wiatrowe o osi poziomej i pionowej, moduły fotowoltaniczne - polikrystaliczny i monokrystaliczny. Służyć on będzie upowszechnianiu wiedzy o przedsięwzięciach związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii wśród uczniów i studentów. Laboratorium stanowi doskonałe i praktyczne uzupełnienie zajęć z fizyki i przedmiotów zawodowych szkół elektrycznych.
Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.15 w Suchym Lesie ul. Meteorytowa 1 w ramach promocji przyjaznych środowisku naturalnemu źródeł energii. Zakład Zagospodarowania Odpadów zaprosił na otwarcie uczniów szkół o profilu elektrycznym wraz z gronem pedagogicznym. W tym dniu składowsko odwiedzą także przedstawiciele Miasta Poznania, urzędów miast i gmin powiatu poznańskiego oraz zakładów zagospodarowania odpadów.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sibila
  data wytworzenia: 2009-09-15
 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2009-09-16 09:34
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:53

INFORMACJA
Powiatowego Lekarza Weterynarii

skierowana do rolników i sołtysów w sprawie czekających trudności w związku z planowanym protestem lekarzy weterynarii wolnej praktyki, dotyczącym wystawiania świadectw zdrowia dla zwierząt kierowanych do uboju, na wystawy, targi, pokazy i innej siedziby stada.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Pawłowska
 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2010-12-29 10:40
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 12:53
 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2010-12-29 10:40

drukuj całą stronę

Banery