BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne w Starostwie
Powiatowym w Poznaniu - Rok 2011
 

Lp.

Jednostka
kontrolująca

Termin
kontroli

Zakres kontroli  

Miejsce udostępnienia   dokumentacji

1.

Wojewoda Wielkopolski

27.01.2011-
26.02.2011

Gospodarowanie przez  Starostę nieruchomościami stanowiącymi własność
Skarbu Państwa.

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

2. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu24.03.2011

 

06.06.2011

Pozwolenia i postanowienia  wydane w 2011 r. na prace przy obiektach zabytkowych lub znajdujących się na  terenie zabytkowego układu urbanistycznego oraz decyzje nakazujące wydane w 2010 r.

Prowadzone postępowania administracyjne i wydawane decyzje - pozwolenia i postanowienia w okresie  od września 2010 r. pod kątem uwzględniania ochrony zabytków archeologicznych.

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
3. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Poznaniu
15.03.2011-
22.03.2011
Nadzór organów prowadzących szkoły w zakresie rzetelnego zamieszczania danych
w Systemie Informacji Oświatowej.
Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
4. Wojewoda Wielkopolski 22.09.2011 Kontrola trwałości projektu dofinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
5. Wojewódzki Inspektorat
Transportu Drogowego w Poznaniu
25.08.2011 - 25.10.2011 Wydawanie licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne za okres
od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
6. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Poznaniu
21.09.2011-
14.11.2011
Pozyskiwanie przez Powiat Poznański środków z Unii Europejskiej w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
7. Wojewoda Wielkopolski 22 i 23.11.2011 Wykorzystanie dotacji celowej przyznanej Powiatowi Poznańskiemu na zadania własne z zakresu polityki i rozwoju nieujęte w kontrakcie wojewódzkim w ramach realizacji Programu wieloletniego "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia". Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
8. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Poznaniu
09.11.2011 - 28.12.2011
(z przerwą w dniach:
23.11.2011, 30.11. do 02.12.2011)
Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w latach 2009 - 2011 (do 30 czerwca). Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

 

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2011-03-25 07:58
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-08 08:24

Rejestr zmian

 • 04.04.11; dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu)
 • 19.04.11; dodanie informacji o kontroli przeprowadzonej przez NIK.
 • zmieniono 2011-08-26 09:17 przez Administrator Systemu: korekta
 • zmieniono 2011-09-26 14:55 przez Magdalena Krygier: dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli
 • zmieniono 2011-09-26 14:59 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2011-09-27 09:09 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2011-11-08 12:37 przez Magdalena Krygier: Dodanie informacji o kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu
 • zmieniono 2011-11-08 12:38 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2011-11-09 08:21 przez Magdalena Krygier: korekta
 • zmieniono 2011-11-23 13:50 przez Magdalena Krygier: dodanie informacji o kontroli NIK
 • zmieniono 2011-11-23 13:51 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2011-12-05 16:19 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2011-12-05 16:20 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2011-12-20 09:30 przez Magdalena Krygier: Dodanie informacji o kontroli przeprowadzonej przez Wojewodę Wielkopolskiego
 • zmieniono 2011-12-21 09:41 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2011-12-21 09:42 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-20 09:54 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-20 10:47 przez Magdalena Krygier: Dodanie informacji o kontroli przeprowadzonej przez NIK
 • zmieniono 2012-02-21 12:58 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2015-05-18 10:05 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2018-11-19 14:12 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-02-06 13:51 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska
 • zmieniono 2019-02-06 14:19 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-08-24 14:55 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska
 • zmieniono 2022-11-08 08:24 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta techniczna

« wstecz

Banery