BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

PRZETARGU NIEOGRANICZONY. DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, Z PODZIAŁEM NA 3 CZĘŚCI.

 • Część 3 - Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2018-08-31 14:28, ostatnia modyfikacja: 2018-08-31 14:29)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Rządkowska-Jurga
   data wytworzenia: 2018-08-31
  • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
   data publikacji: 2018-08-31 14:28
  • zmodyfikował: ZP- zamówienia publiczne
   ostatnia modyfikacja: 2018-08-31 14:29
 • Część 1 - Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2018-09-20 10:27)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Eryńska
   data wytworzenia: 2018-09-20
  • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
   data publikacji: 2018-09-20 10:27

drukuj (PRZETARGU NIEOGRANICZONY. DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, Z PODZIAŁEM NA 3 CZĘŚCI.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Rządkowska-Jurga
  data wytworzenia: 2018-08-31
 • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
  data publikacji: 2018-08-31 14:30
 • zmodyfikował: ZP- zamówienia publiczne
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-31 14:30

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZKOŁY WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOLECHOWIE, UL. OBORNICKA 1.

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2018-09-20 09:21)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Rządkowska-Jurga
   data wytworzenia: 2018-09-20
  • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
   data publikacji: 2018-09-20 09:21

drukuj (PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZKOŁY WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOLECHOWIE, UL. OBORNICKA 1.)

 • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
  data publikacji: 2018-09-20 09:41

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT ELEWACJI BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SWARZĘDZU

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2018-09-11 08:24)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Eryńska
   data wytworzenia: 2018-09-11
  • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
   data publikacji: 2018-09-11 08:24

drukuj (PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT ELEWACJI BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SWARZĘDZU)

 • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
  data publikacji: 2018-09-11 08:18

PRZETARG NIEOGRANICZONY. WYPOSAŻENIE PRACOWNI DYDAKTYCZNYCH, ZLOKALIZOWANYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W SWARZĘDZU.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Zajączek
   data wytworzenia: 2018-08-29
  • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
   data publikacji: 2018-08-29 14:07

drukuj (PRZETARG NIEOGRANICZONY. WYPOSAŻENIE PRACOWNI DYDAKTYCZNYCH, ZLOKALIZOWANYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W SWARZĘDZU.)

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH, URZĄDZEŃ ORAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, Z PODZIAŁEM NA 5 CZĘŚCI, REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU: „INFORMAT - WZMOCNIENIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W ZAKRESIE MATEMATYKI I INFORMATYKI WŚRÓD UCZNIÓW SZKÓŁ POWIATU POZNAŃSKIEGO”, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

drukuj (PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH, URZĄDZEŃ ORAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, Z PODZIAŁEM NA 5 CZĘŚCI, REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU: „INFORMAT - WZMOCNIENIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W ZAKRESIE MATEMATYKI I INFORMATYKI WŚRÓD UCZNIÓW SZKÓŁ POWIATU POZNAŃSKIEGO”, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Rządkowska - Jurga
  data wytworzenia: 2018-07-16
 • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
  data publikacji: 2018-07-16 16:19
 • zmodyfikował: ZP- zamówienia publiczne
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-16 16:23

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ, WYPRODUKOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, TABLIC REJESTRACYJNYCH Z BLACHY ALUMINIOWEJ.

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2018-08-22 08:59)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Zajączek
   data wytworzenia: 2018-08-22
  • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
   data publikacji: 2018-08-22 08:59

drukuj (PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ, WYPRODUKOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, TABLIC REJESTRACYJNYCH Z BLACHY ALUMINIOWEJ.)

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT POZNAŃSKI - 2 CZĘŚCI

 • Tresć informacji (PDF)
  (dodano: 2018-08-22 08:57)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Zajączek
   data wytworzenia: 2018-08-22
  • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
   data publikacji: 2018-08-22 08:57

drukuj (PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT POZNAŃSKI - 2 CZĘŚCI)

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY JEDNOSTEK POWIATU POZNAŃSKIEGO

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2018-08-10 14:53)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Eryńska
   data wytworzenia: 2018-08-10
  • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
   data publikacji: 2018-08-10 14:53

drukuj (PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY JEDNOSTEK POWIATU POZNAŃSKIEGO)

 • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
  data publikacji: 2018-08-10 14:52

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 50.000.000,00 ZŁ, Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE WYDATKÓW NIE MAJĄCYCH POKRYCIA W PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2018

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2018-08-08 15:24)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Eryńska
   data wytworzenia: 2018-08-08
  • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
   data publikacji: 2018-08-08 15:24

drukuj (PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 50.000.000,00 ZŁ, Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE WYDATKÓW NIE MAJĄCYCH POKRYCIA W PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2018)

 • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
  data publikacji: 2018-08-08 15:22

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ REALIZACJĘ ZADANIA OBEJMUJĄCEGO SWOIM ZAKRESEM MODERNIZACJĘ PAWILONU CHEMICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ROKIETNICY.

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2018-07-11 12:16)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Zajączek
   data wytworzenia: 2018-07-11
  • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
   data publikacji: 2018-07-11 12:16

drukuj (PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ REALIZACJĘ ZADANIA OBEJMUJĄCEGO SWOIM ZAKRESEM MODERNIZACJĘ PAWILONU CHEMICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ROKIETNICY.)

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW I GADŻETÓW REKLAMOWYCH - 4 CZĘŚCI.

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2018-07-04 15:18)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Zajączek
   data wytworzenia: 2018-07-04
  • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
   data publikacji: 2018-07-04 15:18

drukuj (PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW I GADŻETÓW REKLAMOWYCH - 4 CZĘŚCI.)

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY JEDNOSTEK POWIATU POZNAŃSKIEGO ORAZ SZPITALA W PUSZCZYKOWIE

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2018-06-20 12:10)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Eryńska
   data wytworzenia: 2018-06-20
  • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
   data publikacji: 2018-06-20 12:10

drukuj (PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY JEDNOSTEK POWIATU POZNAŃSKIEGO ORAZ SZPITALA W PUSZCZYKOWIE)

 • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
  data publikacji: 2018-06-20 12:08

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONYWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENACH NIERUCHOMOŚCI W GMINACH POWIATU POZNAŃSKIEGO.

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2018-06-06 14:15)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Zajączek
  • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
   data publikacji: 2018-06-06 14:15

drukuj (PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONYWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENACH NIERUCHOMOŚCI W GMINACH POWIATU POZNAŃSKIEGO.)

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI BUDYNKU SZKOŁY WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ W BOLECHOWIE.

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2018-06-06 11:39)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Zajączek
   data wytworzenia: 2018-06-06
  • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
   data publikacji: 2018-06-06 11:39

drukuj (PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI BUDYNKU SZKOŁY WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ W BOLECHOWIE.)

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA HOLOWANIU I PRZECHOWYWANIU NA PARKINGU STRZEŻONYM POJAZDÓW Z TERENU POWIATU POZNAŃSKIEGO, USUNIĘTYCH W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM.

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2018-05-21 14:01)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Zajączek
  • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
   data publikacji: 2018-05-21 14:01

drukuj (PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA HOLOWANIU I PRZECHOWYWANIU NA PARKINGU STRZEŻONYM POJAZDÓW Z TERENU POWIATU POZNAŃSKIEGO, USUNIĘTYCH W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM.)

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SERWERÓW

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2018-05-11 14:55)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Eryńska
   data wytworzenia: 2018-05-11
  • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
   data publikacji: 2018-05-11 14:55

drukuj (PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SERWERÓW)

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI WNĘTRZ BUDYNKU OWR W KOBYLNICY

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2018-04-10 14:51)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Eryńska
   data wytworzenia: 2018-04-10
  • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
   data publikacji: 2018-04-10 14:51

drukuj (PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI WNĘTRZ BUDYNKU OWR W KOBYLNICY)

 • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
  data publikacji: 2018-04-10 14:21

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP URZĄDZEŃ SIECIOWYCH WRAZ Z SERWISAMI

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2018-02-26 16:26)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Wiertelak
   data wytworzenia: 2018-02-26
  • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
   data publikacji: 2018-02-26 16:26

drukuj (PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP URZĄDZEŃ SIECIOWYCH WRAZ Z SERWISAMI)

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN: ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOLECHOWIE, SZKOŁA W MUROWANEJ GOŚLINIE, UL. SZKOLNA 1

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2018-02-16 14:58)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Wiertelak
   data wytworzenia: 2018-02-16
  • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
   data publikacji: 2018-02-16 14:58

drukuj (PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN: ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOLECHOWIE, SZKOŁA W MUROWANEJ GOŚLINIE, UL. SZKOLNA 1)

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN: REWALORYZACJA WNĘTRZ DAWNEGO KOMPLEKSU CYSTERSKIEGO, OBECNIE SOSW DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH.

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2018-02-16 14:52)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Zajączek
   data wytworzenia: 2018-02-16
  • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
   data publikacji: 2018-02-16 14:52

drukuj (PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN: REWALORYZACJA WNĘTRZ DAWNEGO KOMPLEKSU CYSTERSKIEGO, OBECNIE SOSW DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH.)

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAMIESZCZANIE W FORMIE DODATKU DO PRASY CODZIENNEJ, UKAZUJĄCEJ SIĘ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO, CZASOPISMA PRASOWA SIEDEMNASTKA17

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2018-02-02 13:18)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Zajączek
   data wytworzenia: 2018-02-02
  • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
   data publikacji: 2018-02-02 13:18

drukuj (PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAMIESZCZANIE W FORMIE DODATKU DO PRASY CODZIENNEJ, UKAZUJĄCEJ SIĘ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO, CZASOPISMA PRASOWA SIEDEMNASTKA17)

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROZBUDOWĘ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOLECHOWIE, SZKOŁA W MUROWANEJ GOŚLINIE, UL. SZKOLNA 1.

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2018-01-29 12:19)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Wiertelak
   data wytworzenia: 2018-01-29
  • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
   data publikacji: 2018-01-29 12:19

drukuj (PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROZBUDOWĘ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOLECHOWIE, SZKOŁA W MUROWANEJ GOŚLINIE, UL. SZKOLNA 1.)

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 45481 ostatnia aktualizacja tej strony 2018-09-20 10:27 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-09-24 15:00
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.