BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

<< powrót

Treść archiwalna rok 2012

 

Poznań, dnia 31.12.2012 r.

WŚ.6341.1.250.2012.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Zakładu Komunalnego, ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn, pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z istniejącego ujęcia wody, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 131/11, w miejscowości Gułtowy, gm. Kostrzyn, eksploatującego wody podziemne z utworów trzeciorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-01-08 07:49
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-15 11:04

Poznań, dnia 27.12.2012 r.

WŚ.6341.1.234.2012.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, Kruszewnia ul. Spółdzielcza 37, 62-020 Swarzędz, pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód popłucznych, pochodzących ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Kruszewnia, do rowu melioracyjnego K-1, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 35/4, obręb Kruszewnia, gm. Swarzędz, za pomocą istniejącego wylotu zlokalizowanego w km 3+316 rowu.

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-12-28 13:05

Poznań, dnia 27.12.2012 r.

WŚ.6341.1.233.2012.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, Kruszewnia ul. Spółdzielcza 37, 62-020 Swarzędz, pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z istniejącego ujęcia wody zlokalizowanego na działce o nr ewid. 39/3 w miejscowości Kruszewnia, gm. Swarzędz, eksploatującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych.

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-12-28 13:03

Poznań, dnia 20.12.2012 r.

WŚ.6341.2.188.2012.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Adama Krzekotowskiego reprezentującego PARTNER PLAN Biuro Inżynierskie Budownictwa Sp. z o. o., ul. Piłsudskiego 104, 61-246 Poznań, działającego w imieniu EDUARDO INVESTMENTS Sp. z o. o., Plac Andersa 5, 61-894 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz EDUARDO INVESTMENTS Sp. z o. o., Plac Andersa 5, 61-894 Poznań, na wykonanie urządzeń wodnych w postaci:

-      wylotu kanalizacji do rzeki Wirynki, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 38/5, obręb Komorniki, gm. Komorniki, w km 9+970,

-      drenażu opaskowego odwadniającego teren inwestycji, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 7579/1, obręb Komorniki, gm. Komorniki.

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-12-28 13:01

Poznań, dnia 20.12.2012 r.

WŚ.6341.2.189.2012.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Tomasza Banaszyka, Sady, ul. Rolna 12, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia decyzji legalizacyjnej na rzecz Pana Tomasza Banaszyka, Sady, ul. Rolna 12, 62-080 Tarnowo Podgórne,  regulującej stan prawny istniejących urządzeń wodnych, wykonanych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego,
w zakresie:

-      wykonanego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego o pojemności całkowitej 2216 m3, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 158/100, obręb Sady, gm. Tarnowo Podgórne,

-      wykonanego wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm do urządzenia wodnego ww. zbiornika, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 158/100, obręb Sady, gm. Tarnowo Podgórne.

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-12-31 09:29

Poznań, dnia 20.12.2012 r.

WŚ.6341.2.181.2012.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Tomasza Drożdżyńskiego, ul. Konińska 18, 61-041 Poznań, działającego w imieniu Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO” ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO” ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn, na wykonanie urządzeń wodnych w postaci:

- zbiornika „retencyjno-chłonno-odparowującego”, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 84/10, obręb Skałowo, gm. Kostrzyn Wielkopolski,

- wylotu kanalizacji do ww. zbiornika,

- rowu przydrożnego, odwadniającego drogę dojazdową do schroniska, zlokalizowanego na dz. Nr ewid. 84/10, 84/9, obręb Skałowo, gm. Kostrzyn Wielkopolski.

- przebudowy rowu melioracji szczegółowej R11 w postaci wykonania trzech przepustów
o średnicy ø 600 mm, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 84/10, obręb Skałowo, gm. Kostrzyn.

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-12-28 12:59

Poznań, dnia 20.12.2012 r.

WŚ.6341.1.247.2012.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Tomasza Banaszyka, Sady, ul. Rolna 12, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Pana Tomasza Banaszyka, Sady, ul. Rolna 12, 62-080 Tarnowo Podgórne, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu działek o numerach ewidencyjnych 158/71, 158/59, 158/74, 158/76, 158/94, 158/77, 158/93, obręb Sady, gm. Tarnowo Podgórne do ziemi – rowu melioracji szczegółowej Sw-17 dwoma istniejącymi wylotami, oraz z działek o numerach ewidencyjnych 158/33, 158/73, 158/77, 158/100, 158/101, obręb Sady, gm. Tarnowo Podgórne, do ziemi – istniejącego zbiornika retencyjno rozsączającego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 158/100, obręb Sady, gm. Tarnowo Podgórne.

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-12-28 12:55

Poznań, dnia 20.12.2012 r.

WŚ.6341.1.243.2012.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Adama Krzekotowskiego reprezentującego PARTNER PLAN Biuro Inżynierskie Budownictwa Sp. z o. o., ul. Piłsudskiego 104, 61-246 Poznań, działającego w imieniu EDUARDO INVESTMENTS Sp. z o. o., Plac Andersa 5, 61-894 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz EDUARDO INVESTMENTS Sp. z o. o., Plac Andersa 5, 61-894 Poznań, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, oraz wód drenażowych, pochodzących z terenu projektowanego „Centrum produkcyjno – magazynowego”, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 7597/1, obręb Komorniki, gm. Komorniki, do rzeki Wirynki, projektowanym wylotem.

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-12-28 12:50

Poznań, dnia 20.12.2012 r.

WŚ.6341.1.235.2012.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Tomasza Drożdżyńskiego, ul. Konińska 18, 61-041 Poznań, działającego w imieniu Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO” ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO” ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu Schroniska dla zwierząt w Skałowie, gm. Kostrzyn, do projektowanego zbiornika „retencyjno-chłonno-odparowującego.

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-12-28 12:47

OBWIESZCZENIE

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o przystąpieniu do sporządzenia projektu warunków korzystania z wód zlewni Mogilnica

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2012-12-21 12:42
 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2012-12-21 12:42

Poznań, dnia 14.12.2012 r.

WŚ.6341.2.95.2012.VI                  

INFORMACJA

dot. postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

w związku z doprecyzowaniem zakresu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, zawiadamiam, że w tutejszym Urzędzie toczy się postępowanie administracyjne, wszczęte że na wniosek Pana Jerzego Balcerowicza, działającego w imieniu Pani Renaty Kazuś i Pana Tadeusza Kazuś, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie wykonania:

 1. zbiornika retencyjnego o powierzchni 6780 m2, składającego się z dwóch części o poziomie piętrzenia 66,87 m n. p. m. oraz 68,00 m n. p. m., zlokalizowanego na terenie działek o nr ewid. 89/2, 90 i 91/5, obręb Rakownia, gmina Murowana Goślina;
 2. przepustu betonowego typ D-60 o długości 12 m z piętrzeniem z przyczółkami dokowymi o rzędnej piętrzenia 66,87 m n. p. m., w km 2+750 Kanału Goślinka, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 90, obręb Rakownia, gmina Murowana Goślina;
 3. przebudowy mnicha na zastawkę prostokątną betonową typu B-2 o rzędnej piętrzenia 68,00 m n. p. m., w km 2+885 Kanału Goślinka, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 90, obręb Rakownia, gmina Murowana Goślina;
 4. przepustu drogowego typ D-2 o średnicy Ø 600 mm i długości 16 m, w km 2+964 Kanału Goślinka, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 90, obręb Rakownia, gmina Murowana Goślina;
 5. likwidacji rowu o długości 161 m, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 91/5, obręb Rakownia, gmina Murowana Goślina.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2012-12-21 12:38

Poznań, dnia 19.12.2012 r.

WŚ.6341.1.245.2012.VI               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Małgorzaty Borowicz, działającej w imieniu Zakładu Przetwórstwa Mleka MLECZ Sp. z o. o., ul. Żeromskiego 16, 64-200 Wolsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków – wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na terenie Zakładu Przetwórstwa Mleka MLECZ Sp. z o. o. Oddział w Buku, do ziemi - rowu melioracji wodnej szczegółowej RMW-A 8, na działce o nr ewid. 427/3, obręb Wielka Wieś, gmina Buk.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2012-12-21 12:36

Poznań, dnia 19.12.2012 r.

WŚ.6341.1.244.2012.VI               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Małgorzaty Borowicz, działającej w imieniu Zakładu Przetwórstwa Mleka MLECZ Sp. z o. o., ul. Żeromskiego 16, 64-200 Wolsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych, z istniejącego ujęcia zlokalizowanego na terenie Zakładu Przetwórstwa Mleka MLECZ Sp. z o. o. Oddział w Buku, na działce o nr ewid. 11/1, obręb Buk, gmina Buk, eksploatującego trzeciorzędowe piętro wodonośne, w ilości:

Q max godzinowe

=

20,4 m3/h

Q śr. dobowe

=

183,0 m3/d

Q roczne

=

75 000,0 m3/rok

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2012-12-21 12:35

Poznań, dnia   11.12.2012 r.

WŚ.6341.2.139.2012.VIII                                                                                                                                       

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji do rowu melioracji szczegółowej W-1, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 119/5, obręb Komorniki, gm. Komorniki, w km 1+400 w postaci nabudowanej studni na przepuście pod ul. Fabianowską.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2012-12-21 12:32

Poznan, dnia 11.12.2012 r.

WŚ.6341.1.228.2012.VIII                                                                                                                                                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z projektowanej kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej w ul. bez nazwy (dz. nr ewid. 106/7, 106/12, 7487, obręb Komorniki, gm. Komorniki) oraz części ul. Fabianowskiej w Komornikach, do rowu melioracji szczegółowej W-1 w km 1+400, projektowanym wylotem, w postaci nabudowanej studni na przepuście pod ul. Fabianowską.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2012-12-21 12:30

 


Poznań, dnia 12.12.2012 r.

WŚ.6341.1.89.2012.VIII                                                                                                                                                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładu Komunalnego w Kostrzynie, ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Zakładu Komunalnego w Kostrzynie Wielkopolskim, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych, pochodzących,z istniejącej oczyszczalni ścieków w Iwnie, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 29/12, obręb Iwno, gm. Kostrzyn, istniejącym wylotem do rzeki Cybiny w km 31+400.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2012-12-21 12:29

Poznań, dnia 14.12.2012 r.

WŚ.6341.2.176.2012.XI                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 pkt 6-8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012, poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek p. Małgorzaty Fedder, pełnomocnika WMC Sp. z o.o. ul. Scherwentkiego 1 a, 63-900 Rawicz zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania na rzecz na rzecz WMC Sp. z o.o. ul. Scherwentkiego 1 a, 630900 Rawicz pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – systemu skrzynek rozsączających służących do wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi, z terenu planowanej inwestycji – obiektu handlowego (pasażu) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przy ulicy Lipowej w Stęszewie, na dz. o nr ewid. 50/24, obręb Stęszew,

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Ociepa,
tel.618-410-545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2012-12-21 12:27

Poznań, dnia 18.12.2012 r.

WŚ.6341.1.242.2012.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Pana Janusza Skowrońskiego, występującego w imieniu Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Czerniejewo, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie użytkowania wód znajdujących się w rowie melioracyjnym R-C-4, zlokalizowanym na terenie leśnictwa Promno, Nadleśnictwo Czerniejewo, na działce o nr ewid. 284/2 obręb Sanniki, gm. Kostrzyn, poprzez podniesienie rzędnej przepływu wód w rowie, za pomocą projektowanej zastawki w km 0+205 rowu.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2012-12-21 12:26

Poznań, dnia 18.12.2012 r.

WŚ.6341.2.186.2012.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Pana Janusza Skowrońskiego, występującego w imieniu Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Czerniejewo, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego R-C-4, obejmującą: wykonanie zastawki piętrzącej w km 0+205 rowu, oraz przepustu w km 0+168 rowu, na terenie leśnictwa Promno, Nadleśnictwo Czerniejewo, na działce o nr ewid. 284/2 obręb Sanniki, gm. Kostrzyn.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2012-12-21 12:25

Poznań, dnia 13.12.2012 r.

WŚ.6341.1.237.2012.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Pana Romana Czyżewskiego, prowadzącego działalność pod nazwą Uprawa Grzybów Roman Czyżewski, pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z istniejącego ujęcia wody, zlokalizowanego na dz. nr 459/17 w miejscowości Gowarzewo, gm. Kleszczewo, eksploatującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2012-12-21 12:24

Poznań, dnia 04.12.2012 r.

WŚ.6341.2.147.2012.VI               

           OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański zawiadamia strony,

że w dniu 04.12.2012 r. została wydana, na rzecz na rzecz Gminy Kleszczewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego, znak: WŚ.6341.2.147.2012.VI, w zakresie wykonania i likwidacji urządzeń wodnych - instalacji służącej do odwodnienia wykopów budowlanych - drenażu średnicy Ø 100 mm i łącznej długości 1 225 m wraz z 25 szt. studni zbiorczych średnicy Ø 600 mm, w związku z budową kanalizacji sanitarnej w ulicach Kasztanowej, Sportowej, Średzkiej i Gospodarczej, oraz budową przepompowni ścieków sanitarnych przy ulicy Kasztanowej i Sportowej w miejscowości Tulce, na terenie działek o nr ewid. 81/2, 93/9, 95/2 ÷ 95/16, 96/2 i 97/2, obręb Tulce, gmina Kleszczewo.

Jednocześnie Starosta Poznański informuję, iż:

- od niniejszej decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia,

- doręczenie niniejszej decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia, w myśl art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

- z powyższą decyzją strony mogą się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, pokój 204 - po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem 61 8410 579.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2012-12-08 09:57

Poznań, dnia 03.12.2012 r.

WŚ.6341.2.146.2012.VI               

 

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański zawiadamia strony,

że w dniu 03.12.2012 r. została wydana, na rzecz na rzecz Gminy Kleszczewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego, znak: WŚ.6341.2.146.2012.VI, w zakresie wykonania i likwidacji urządzeń wodnych - instalacji służącej do odwodnienia wykopów budowlanych - drenażu średnicy Ø 100 mm i łącznej długości 1 870 m wraz z 47 szt. studni zbiorczych średnicy Ø 600 mm, w związku z budową kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Poznańskiej w miejscowości Tulce, gmina Kleszczewo, na terenie działek o nr ewid. 49, 62/1, 74/21 i 74/25, obręb Tulce, gmina Kleszczewo.

Jednocześnie Starosta Poznański informuję, iż:

- od niniejszej decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia,

- doręczenie niniejszej decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia, w myśl art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

- z powyższą decyzją strony mogą się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, pokój 204 - po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem 61 8410 579.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2012-12-08 09:55

 


Poznań, dnia 03.12.2012 r.

WŚ.6341.1.231.2012.VI                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Tomasza Radzkiego, prowadzącego działalność pod nazwą Gospodarstwo Rolne Tomasz Radzki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych, dla  potrzeb prowadzonej hodowli zwierząt i nawadniania upraw rolnych, z projektowanego ujęcia wody na terenie działki o nr ewid. 77/3, obręb Kliny, gmina Czerwonak, eksploatującego trzeciorzędowy poziom wodonośny, w ilości:

Q max godzinowe = 21,0 m3/h
Q śr. dobowe = 92,19 m3/d
Q śr. dobowe (od 01.04. do 31.10.) = 173,12 m3/d
Q śr. dobowe (od 01.11. do 31.03.) = 10,02 m3/d
Q roczne = 33 650,0 m3/rok

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2012-12-08 09:52
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-08 09:53

Poznań, dnia 03.12.2012 r.

WŚ.6341.2.180.2012.VIII    INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Elżbiety Kujawy „Kujawa i Synowie” Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane, Plac Kasztanowy 2, 62-095 Murowana Goślina, reprezentującej firmę „NORTEX” Sp. z o. o., Szymankowo, 62-095 Murowana Goślina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz „NORTEX” Sp. z o. o., Szymankowo, 62-095 Murowana Goślina, na wykonanie urządzeń wodnych w postaci dwóch wylotów kanalizacji do rowu melioracji szczegółowej Wa-8, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 55, obręb Uchorowo, gm. Murowana Goślina.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2012-12-08 09:45
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-15 11:09

Poznań, dnia 30.11.2012 r.

WŚ.6341.2.162.2012.VIII                                                     

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Marcina Olejniczaka, reprezentującego GRUPĘ PROJEKTOWĄ PORT, ul. Bukowska 47/3, 60-555 Poznań, działającego w imieniu GOODMAN MORGANITE LOGISTICS (POLAND) Sp. z o. o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz GOODMAN MORGANITE LOGISTICS (POLAND) Sp. z o. o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, na:

-  wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji deszczowej do rowu W-B, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 40/1, obręb Dąbrowa, gm. Dopiewo, w km 6+866,

- likwidację odcinków drenaży melioracyjnych zlokalizowanych na działkach o numerach 234, 235, 236, 237, 238/1, 238/6, 238/8, 239/1, 239/2, 239/6, 240/1, 240/2, 240/6, 241/11, obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne, wraz z wykonaniem drenażu opaskowego wokół projektowanej inwestycji,

-  przebudowę  rurociągu drenarskiego Ju-5a, polegającą na przełożeniu kolidującego z zabudową odcinka rurociągu ø 400 mm, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 234, 235, 236, 237, obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2012-12-08 09:43

Poznań, dnia 03.12.2012 r.

WŚ.6341.1.232.2012.VIII                                                                                                           

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Elżbiety Kujawy „Kujawa i Synowie” Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane, Plac Kasztanowy 2, 62-095 Murowana Goślina, reprezentującej firmę „NORTEX” Sp. z o. o., Szymankowo, 62-095 Murowana Goślina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz „NORTEX” Sp. z o. o., Szymankowo, 62-095 Murowana Goślina, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z połaci dachowych klatek hodowlanych norek, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 242, 58/9, obręb Uchorowo, gm. Murowana Goślina, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej Wa-8, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 55, obręb Uchorowo, gm. Murowana Goślina, dwoma projektowanymi wylotami.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2012-12-08 09:40

Poznań, dnia 5.12.2012 r.

WŚ.6341.1.229.2012.XI                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 pkt 6-8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012, poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek p. Małgorzaty Fedder, pełnomocnika WMC Sp. z o.o. ul. Scherwentkiego 1 a, 630900 Rawicz zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania na rzecz na rzecz WMC Sp. z o.o. ul. Scherwentkiego 1 a, 630900 Rawicz pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód  w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi, z terenu planowanej inwestycji – obiekt handlowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przy ulicy Lipowej w Stęszewie, dz. o nr ewid. 50/24, obręb Stęszew, poprzez system skrzynek rozsączających.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Ociepa,
tel.618-410-545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2012-12-08 09:38

Poznań, dnia 30.11.2012 r.

WŚ.6341.1.157.2012.VIII                            

   INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Marcina Olejniczaka, reprezentującego GRUPĘ PROJEKTOWĄ PORT, ul. Bukowska 47/3, 60-555 Poznań, działającego w imieniu GOODMAN MORGANITE LOGISTICS (POLAND) Sp. z o. o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz GOODMAN MORGANITE LOGISTICS (POLAND) Sp. z o. o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, na szczególne korzystanie z wód w zakresie:

- odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych, pochodzących z terenu projektowanego Centrum Logistycznego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 234, 235, 236, 237, 238/1, 238/6, 238/8, 239/1, 239/2, 239/6, 240/1, 240/2, 240/6, 241/11, obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej W-B, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 40/1, obręb Dąbrowa, gm. Dopiewo, projektowanym wylotem,

- odprowadzania wód drenażowych, pochodzących z części drenażu opaskowego, zlokalizowanego wokół przedmiotowej inwestycji, do rurociągu melioracyjnego Ju – 5a,

- tymczasowego odprowadzania wód z odwodnień wykopów budowlanych oraz wód drenażowych, pochodzących z drenażu wokół przedmiotowej inwestycji do ww. rowu W-B,  do czasu wykonania docelowej przepompowni odprowadzającej ścieki wód opadowych i roztopowych ze zbiornika retencyjnego oraz drenażu opaskowego do rowu W-B.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2012-12-08 09:37

Poznań, dnia 30.11.2012 r.

WŚ.6341.1.204.2012.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek firmy AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Jolantę Cichocką – przedstawiciela firmy Usługi Projektowe w Zakresie Hydrogeologii Cichocka Jolanta, ul. Gombrowicza 6f/1, 60-461 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód  w zakresie poboru wód podziemnych z komunalnego ujęcia wody, zlokalizowanego na dz. o nr ewid.: 20, 21, 24, 25 i 26, w miejscowości Bierdrusko, gm. Suchy Las, eksploatującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2012-12-08 09:34

Poznań, dnia 30.11.2012 r.

WŚ.6341.2.177.2012.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek ENEA Operator Sp. z o. o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz ENEA Operator Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia linią kablową SN-15 kV, pod dnem rzeki Sama, w km 39+330 w miejscowości Jankowice, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2012-12-08 09:33

Poznań, dnia 03.12.2012 r.

WŚ.6341.2.174.2012.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek INEA S.A., ul. Kolejowa 19/21, 60-717 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz INEA S.A., pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia przewodem kanalizacji kablowej RHDPE Ø 140, pod dnem Kanału Trojanka, w km 6+890 w miejscowości Przebędowo, gm. Murowana Goślina.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2012-12-08 09:32

Poznań, dnia 03.12.2012 r.

WŚ.6341.2.172.2012.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Tarnowo Podgórne, pozwolenia wodnoprawnego na :

 • wykonanie urządzenia wodnego – przepustu na rowie przydrożnym pod ul. Krętą, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 82/1, 78/2 i 68/1, obręb Góra, gm. Tarnowo Podgórne;
 • przebudowę rowu melioracji wodnej szczegółowej S-59-2-2, polegającą na przebudowie istniejącego przepustu, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 590, 599 i 638, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne;
 • przebudowę rowu melioracji wodnej szczegółowej Sk-59, polegającą na przebudowie istniejącego przepustu, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 539, 540 i 541, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne;
 • przebudowę rowu melioracji wodnej szczegółowej P-2, polegającą na przebudowie istniejącego przepustu, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 63, 56 i 67, obręb Kokoszczyn,
  gm. Tarnowo Podgórne;
 • przebudowę istniejącego obiektu mostowego – przepustu, zlokalizowanego na Kanale Lusowskim, w km 0+750, dz. o nr ewid. 29 i 515, obręb Lusowo, gm. Tarnowo Podgórne. 

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2012-12-08 09:31

Poznań, dnia 6.12.2012 r.

WŚ.6341.1.178.2012.XI                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 pkt 6-8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012, poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek p. Roberta Salomona, Pracownia Projektowa Ekodroga Robert Salomon, ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wlkp., działającego z pełnomocnictwa Wójta Gminy Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania  na rzecz Wójta Gminy Czerwonak, reprezentującego Gminę Czerwonak, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód  w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanego odcinka drogi ul. Kolejowej w Miękowie (na odcinku od istniejącej nawierzchni z kostki brukowej do skrzyżowania z ul. Malwową) oraz odcinka ul. Ogrodowej (do skrzyżowania z ul. Leśną w Czerwonaku), do ziemi (rowu melioracji wodnej szczegółowej H w km 0+880 i w km 1+280, rowu przydrożnego w ul. Kolejowej, rowu chłonnego w ul. Kolejowej oraz za pomocą drenażu zlokalizowanego od ul. Ogrodowej w km 0+016 do ul. Kolejowej w km 0+200).

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Ociepa,
tel.618-410-545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2012-12-08 09:30

Poznań, dnia 28.11.2012 r.

WŚ.6341.2.168.2012.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek „AWTANK” Spółka Jawna Marek Adamczewski i Zdzisław Woś, ul. Św. Rocha 62, 64-320 Wielka Wieś, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz „AWTANK” Spółka Jawna Marek Adamczewski i Zdzisław Woś, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – wylotów kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 372/4 i 373/23, obręb Wielka Wieś, gm. Buk.

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-11-30 11:54

Poznań, dnia 28.11.2012 r.

WŚ.6341.2.168.2012.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek „AWTANK” Spółka Jawna Marek Adamczewski i Zdzisław Woś, ul. Św. Rocha 62, 64-320 Wielka Wieś, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz „AWTANK” Spółka Jawna Marek Adamczewski i Zdzisław Woś, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – wylotów kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 372/4 i 373/23, obręb Wielka Wieś, gm. Buk.

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-11-30 12:07

Poznań, dnia 28.11.2012 r.

 WŚ.6341.2.170.2012.VI                   

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek ENEA Operator Sp. z o. o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Kazimierza Nowickiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia trzema liniami kablowymi SN 15 kV w rurze ochronnej 3 x SRS-160 mm, pod dnem cieku naturalnego - Struga Średzka w km 2+520 jej biegu, w pasie drogi gminnej nr 329018P (ul. Szkolna), na terenie działki o nr ewid. 120/3, obręb Robakowo, gmina Kórnik.

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-11-30 11:53

Poznań, dnia 28.11.2012 r.

WŚ.6341.4.19.2012.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek „AWTANK” Spółka Jawna Marek Adamczewski i Zdzisław Woś, ul. Św. Rocha 62, 64-320 Wielka Wieś, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz „AWTANK” Spółka Jawna Marek Adamczewski i Zdzisław Woś, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu modernizowanej stacji paliw „AWTANK”, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 372/1, 372/3 i 373/21, obręb Wielka Wieś, gm. Buk, będących własnością innego podmiotu.

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-11-30 11:49

Data:   27.11.2012 r.

 WŚ.6341.1.225.2012.VI                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Na Wzgórzach”,
ul. Nektarowa 1, 62-002 Suchy Las, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych, w okresie od 01.04 do 31.11 każdego roku, z istniejącego ujęcia wody zlokalizowanego na terenie ROD „Na Wzgórzach”, na działce o nr ewid. 1059, obręb Suchy Las, gmina Suchy Las, eksploatującego trzeciorzędowy poziom wodonośny, w ilości:

Q max godzinowe

=

21,0 m3/h

Q śr. dobowe

=

41,3 m3/d

Q roczne

=

15 000,0 m3/rok

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-11-30 11:39

Poznań, dnia 27.11.2012 r.

WŚ.6341.1.205.2012.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek firmy AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań Pani, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Jolantę Cichocką – przedstawiciela firmy Usługi Projektowe w Zakresie Hydrogeologii Cichocka Jolanta, ul. Gombrowicza 6f/1, 60-461 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z komunalnego ujęcia wody w miejscowości Kamionki, gm. Kórnik, eksploatującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych.

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-11-30 11:34

Poznań, dnia 26.11.2012 r.

WŚ.6341.1.209.2012.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek firmy AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Jolantę Cichocką – przedstawiciela firmy Usługi Projektowe w Zakresie Hydrogeologii Cichocka Jolanta, ul. Gombrowicza 6f/1, 60-461 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód popłucznych, pochodzących ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Łopuchowo, do rowu melioracji szczegółowej Ł-2, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 12/26, obręb Łopuchowo, gm. Murowana Goślina.

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-11-30 11:32

Poznań, dnia 26.11.2012 r.

WŚ.6341.1.208.2012.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek firmy AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Jolantę Cichocką – przedstawiciela firmy Usługi Projektowe w Zakresie Hydrogeologii Cichocka Jolanta, ul. Gombrowicza 6f/1, 60-461 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód  w zakresie poboru wód podziemnych z komunalnego ujęcia wody, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 118/1, 9/22 i 9/24, w miejscowości Łopuchowo, gm. Murowana Goślina, eksploatującego wody podziemne z utworów trzeciorzędowych.

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-11-30 11:31

Poznań, dnia 26.11.2012 r.

WŚ.6341.2.158.2012.VI                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Adama  Musiał – przedstawiciela Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego EXPOBUD Adam Musiał, ul. Żupy 2, 85-026 Bydgoszcz, działającego w imieniu Gminy Murowana Goślina, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracji wodnej szczegółowej Tr-132, stanowiącego rurociąg o średnicy Ø 500 mm, w miejscowości Murowana Goślina, w następującym zakresie:

 1. Wykonanie urządzenia wodnego - nowego odcinka rowu melioracji wodnej szczegółowej
  Tr-132, w postaci rurociągu o średnicy Ø 560 mm,  na terenie działek o nr ewid. 28, 25/1, 49,
  i 26,obręb Murowana Goślina, gmina Murowana Goślina, obejmujące:
  1. wykonanie nowego odcinka rowu melioracji wodnej szczegółowej Tr-132, w postaci rurociągu o średnicy Ø 560 mm, o całkowitej długości 136 m,
  2. wykonanie studni (komory) połączeniowej D1 o średnicy 1,2 m,
  3. wykonanie dwóch rewizji T1 i T2 ,
  4. wykonanie przyczółka na istniejącym przepuście pod ul. Rogozińską w miejscowości Murowana Goślina,
 2. Wykonanie urządzenia wodnego - wylotu nowego odcinka rowu melioracji wodnej szczegółowej Tr-132, w postaci rurociągu o średnicy Ø 560 mm, do rzeki Trojanki w km 6+354 km jej biegu, na terenie działki o nr ewid. 1, obręb Murowana Goślina, gmina Murowana Goślina;
 3. Likwidacja urządzenia wodnego - istniejącego odcinka rowu melioracji wodnej szczegółowej
  Tr-132, stanowiącego rurociąg o średnicy Ø 500 mm, na terenie działek o nr ewid. 49, 27/2, 25/1 i 26, obręb Murowana Goślina, gmina Murowana Goślina, poprzez włączenie go w system kanalizacji deszczowej;
 4.  Likwidacja urządzeń wodnych - istniejących wylotów kanalizacji deszczowej służących do wprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z ul Rogozińskiej w miejscowości Murowana Goślina, do rowu melioracji wodnej szczegółowej Tr-132, stanowiącego rurociąg
  o średnicy Ø 500 mm, na terenie działek o nr ewid. 49 i 25/1, obręb Murowana Goślina, gmina Murowana Goślina, poprzez włączenie ich w system kanalizacji deszczowej.

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-11-30 11:21

Poznań, dnia 23.11.2012 r.

WŚ.6341.1.203.2012.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek firmy AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Jolantę Cichocką – przedstawiciela firmy Usługi Projektowe w Zakresie Hydrogeologii Cichocka Jolanta, ul. Gombrowicza 6f/1, 60-461 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód    w zakresie wprowadzania ścieków wód popłucznych, pochodzących ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamińsko, do rowu melioracji szczegółowej K-A, w km 1+680 rowu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 809, obręb Kamińsko, gm. Murowana Goślina.

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-11-30 11:14

Poznań, dnia 23.11.2012 r.

WŚ.6341.1.202.2012.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek firmy AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Jolantę Cichocką – przedstawiciela firmy Usługi Projektowe w Zakresie Hydrogeologii Cichocka Jolanta, ul. Gombrowicza 6f/1, 60-461 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód  w zakresie poboru wód podziemnych z komunalnego ujęcia wody, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 874, w miejscowości Kamińsko, gm. Murowana Goślina, eksploatującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych.

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-11-30 11:13

Poznań, dnia 22.11.2012 r.

WŚ.6341.1.199.2012.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek firmy AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Jolantę Cichocką – przedstawiciela firmy Usługi Projektowe w Zakresie Hydrogeologii Cichocka Jolanta, ul. Gombrowicza 6f/1, 60-461 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód  w zakresie poboru wód podziemnych z komunalnego ujęcia wody, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 240/3, obręb Czołowo, gm. Kórnik, eksploatującego wody podziemne z utworów trzeciorzędowych – mioceńskich.

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-11-30 11:11

Poznań, dnia 22.11.2012 r.

WŚ.6341.1.198.2012.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Pani  Jolanty Cichockiej – przedstawiciela firmy Usługi Projektowe w Zakresie Hydrogeologii Cichocka Jolanta, ul. Gombrowicza 6f/1, 60-461 Poznań, występującej w imieniu AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód popłucznych, pochodzących ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Dziećmierowo, gm. Kórnik, do rowu melioracji szczegółowej RJ-1, w km 0+580 rowu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 91, obręb Dziećmierowo, gm. Kórnik.

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-11-30 11:08

Poznań, dnia 22.11.2012 r.

WŚ.6341.1.197.2012.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Pani  Jolanty Cichockiej – przedstawiciela firmy Usługi Projektowe w Zakresie Hydrogeologii Cichocka Jolanta, ul. Gombrowicza 6f/1, 60-461 Poznań, występującej w imieniu AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z komunalnego ujęcia wody, zlokalizowanego na dz. nr 118/4 w miejscowości Dziećmierowo, gm. Kórnik, eksploatującego wody podziemne z utworów trzeciorzędowych.

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-11-30 11:07

Poznań, dnia 22.11.2012 r.

WŚ.6341.1.196.2012.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Pani  Jolanty Cichockiej – przedstawiciela firmy Usługi Projektowe w Zakresie Hydrogeologii Cichocka Jolanta, ul. Gombrowicza 6f/1, 60-461 Poznań, występującej w imieniu AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód popłucznych, pochodzących ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Dębiec, gm. Kórnik, do rowu melioracji szczegółowej R-D-6, w km 0+330 rowu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 22, obręb Dębiec, gm. Kórnik.

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-11-30 11:06

Poznań, dnia 22.11.2012 r.

WS.6341.1.195.2012.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Pani  Jolanty Cichockiej – przedstawiciela firmy Usługi Projektowe w Zakresie Hydrogeologii Cichocka Jolanta, ul. Gombrowicza 6f/1, 60-461 Poznań, występującej w imieniu AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z komunalnego ujęcia wody w miejscowości Dębiec, gm. Kórnik, eksploatującego wody podziemne z utworów trzeciorzędowych.

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-11-30 11:03


Poznań, dnia 19.11.2012 r.

WŚ.6341.4.18.2012.XXIV

 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Inoutic/Deceuninck Sp. z o. o., ul. Poznańska 34 Jasin, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Inoutic/Deceuninck Sp. z o. o, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu zakładu Inoutic/Deceuninck Sp. z o. o., zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 263/2, obręb Jasin, gm. Swarzędz, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.
 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-21 08:06

Poznań, dnia 19.11.2012 r.

WŚ.6341.2.164.2012.XXIV

 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Jakon Sp. z o. o., ul. Sowia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Jakon Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej, do Kanału Lusowskiego.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech

tel. 61 8418 827

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-21 08:02

WŚ.6341.2.144.2012.VI 15.11.2012 r.

 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Artura Kaczmarczyka, działającego w imieniu Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, w związku z budową odcinka promenady w miejscowości Kórnik, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych przy wschodnim brzegu Jeziora Kórnickiego, na ternie działki o nr ewid. 961, obręb Kórnik, gmina Kórnik, pełniących funkcje turystyczno- rekreacyjne, obejmujące wykonanie:

 1. Pomostu „1” (zamkowego) o długości 120,3 m i szerokości 3,0 m;
 2. Tarasu widokowego „2” (na wysokości ul. Wodnej) o długości 7,0 m i szerokości 4,0 m;
 3. Pomostu „2” o długości 44,0 m i szerokości 4,0 m;
 4. Molo (na wysokości ul Harcerskiej) o długości 28,1 m i szerokości 3,0 m zakończonego dwupoziomową platformą widokową o promieniu 4,43 m.

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-11-19 14:04
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-15 11:07

Poznań, dnia 14.11.2012 r.

WŚ.6341.1.211.2012.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Pani  Jolanty Cichockiej – przedstawiciela firmy Usługi Projektowe w Zakresie Hydrogeologii Cichocka Jolanta, ul. Gombrowicza 6f/1, 60-461 Poznań, występującej w imieniu AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód popłucznych, pochodzących ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Boduszewo, do Kanału Goślinka, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 229, obręb Boduszewo, gm. Murowana Goślina, w km 6+960 kanału, za pomocą istniejącego wylotu.

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-11-19 14:01

Poznań, dnia 14.11.2012 r.

WŚ.6341.1.210.2012.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Pani Jolanty Cichockiej – przedstawiciela firmy Usługi Projektowe w Zakresie Hydrogeologii Cichocka Jolanta, ul. Gombrowicza 6f/1, 60-461 Poznań, występującej w imieniu AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z komunalnego ujęcia wody   w miejscowości Boduszewo, gm. Murowana Goślina, eksploatującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych.

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-11-19 14:00

Poznań, dnia 12.11.2012 r.

WŚ.6341.1.206.2012.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Pani  Jolanty Cichockiej – przedstawiciela firmy Usługi Projektowe w Zakresie Hydrogeologii Cichocka Jolanta, ul. Gombrowicza 6f/1, 60-461 Poznań, występującej w imieniu AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód popłucznych, pochodzących ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamionki, gm. Kórnik, do rzeki Kopla I, w km 2+742 rzeki (dz. nr ewid. 161/1, obręb Kamionki, gm. Kórnik).

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-11-13 12:09

Poznań, dnia 12.11.2012 r.

WŚ.6341.2.148.2012.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Pana Mikołaja Wachowiaka, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Jerzego Kaliskiego – przedstawiciela firmy Zakład Usługowy Rozbudowy, Naprawy i Konserwacji Urządzeń Melioracji Wodnych, ul. Krańcowa 23, 62-070 Dąbrowa, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu ziemnego, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 129, obręb Biernatki, gm. Kórnik.

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-11-13 12:07

Poznań, dnia 12.11.2012 r.

WŚ.6341.1.180.2012.VI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładu  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Mosińska 15, 62-060 Stęszew, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych, z istniejącego ujęcia składającego się z dwóch studni (nr 2 i nr 3) zlokalizowanego na działce o nr ewid. 36/6, obręb Jeziorki, gmina Stęszew, eksploatującego czwartorzędowy poziom wodonośny, w ilości:

Q max godzinowe

=

27,0 m3/h

Q śr. dobowe

=

316,6 m3/d

Q roczne

=

115 500,0 m3/rok

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-11-13 12:04

Poznań, dnia 08.11.2012 r.

WŚ.6341.2.149.2012.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Centrum Logistyczno Doradczego Sp. z o. o., ul. Sielska 17A, 60-129 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia decyzji legalizacyjnej na rzecz Centrum Logistyczno Doradczego Sp. z o. o., ul. Sielska 17A, 60-129 Poznań, regulującej stan prawny istniejących urządzeń wodnych, wykonanych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego,
w zakresie :

- wykonania przepustu ø 1200 mm w km 3+450 rowu C-A,

- wykonania wylotu bocznego w km 0+093 rowu C-A-3 o ø 1200 mm,

- wykonania przebudowy rowu C-A na kolektor melioracyjny o długości 849 m, ø 1200 mm,

- wykonania otwartego zbiornika retencyjnego, zlokalizowanego na rowie C-A pomiędzy km 3+573, a 3+713 o parametrach:

 • optymalna pojemność użyteczna zbiornika 1905 m3,
 • maksymalna pojemność retencyjna 5574 m3
 • rzędna dna 90,40 m n.p.m.,
 • powierzchnia lustra wody optymalnej 2813 m2,
 • powierzchnia lustra wody maksymalnej 3380 m2,

- wykonania ujęcia wody o parametrach:

 • wysokość stojaka 3,80 m,
 • długość leżaka 6,00 m,
 • rzędna dna stojaka  90,40 m n.p.m.,
 • rzędna dna wlotu do komory przepompowni 90,35 m n.p.m.,

zlokalizowanych w Jasinie przy ul. Rabowickiej 6, 62-020 Swarzędz.

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-11-13 12:01

Poznań, dnia 07.11.2012 r.

WŚ.6341.2.161.2012.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Tomasza Szabelskiego, reprezentującego Sabre Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tomasz Szabelski, ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina, działającego w imieniu Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, reprezentującego Gminę Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, na wykonanie urządzeń wodnych w postaci odcinka rowu będącego przedłużeniem istniejącego rowu melioracji szczegółowej W-B, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 422, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo, oraz na wykonanie wylotu do projektowanego  odcinka rowu melioracji szczegółowej (przedłużenia rowu W-B), zlokalizowanego na dz. nr ewid. 422, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo.

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-11-13 11:58

Poznań, dnia 07.11.2012 r.

WŚ.6341.2.147.2012.VI

OBWIESZCZENIE

w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6  i ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

zawiadamia strony oraz podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Agnieszki Książkiewicz – przedstawicielki firmy STUDIO DK Dorota i Krzysztof Kokoszka s. c., ul. Sielska 17d, 60-129 Poznań, występującej w imieniu Gminy Kleszczewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych - tymczasowej instalacji służącej do odwodnienia wykopów budowlanych - drenażu o całkowitej długości ok. 1225 m wraz ze studniami zbiorczymi, w związku z budową kanalizacji sanitarnej w ulicach Kasztanowej, Sportowej, Średzkiej i Gospodarczej, oraz budową przepompowni ścieków sanitarnych przy ulicy Kasztanowej i Sportowej w miejscowości Tulce, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 81/2, 93/9, 95/2 ÷ 95/16, 96/2 i 97/2, obręb Tulce, gmina Kleszczewo.

Jednocześnie Starosta Poznański informuję, iż:

- z dokumentacją w powyższej sprawie można się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, pokój 204 - po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem 61 8410 579,

- stronie przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań, jak również czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, a także prawo do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

- w toku postępowania strona oraz jej przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny, zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Na podstawie art. 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Starosta Poznański informuje także, że z uwagi na stopień skomplikowania sprawy, zgodnie z art. 35 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, niniejsza sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, do ww. terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-11-13 11:55

Poznań, dnia 07.11.2012 r.

WŚ.6341.2.146.2012.VI

OBWIESZCZENIE

w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6  i ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

zawiadamia strony oraz podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Agnieszki Książkiewicz – przedstawicielki firmy STUDIO DK Dorota i Krzysztof Kokoszka s. c., ul. Sielska 17d, 60-129 Poznań, występującej w imieniu Gminy Kleszczewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych - tymczasowej instalacji służącej do odwodnienia wykopów budowlanych - drenażu o całkowitej długości ok. 1870 m wraz ze studniami zbiorczymi, w związku z budową kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Poznańskiej w miejscowości Tulce, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 49, 62/1, 74/21 i 74/25, obręb Tulce, gmina Kleszczewo.

Jednocześnie Starosta Poznański informuję, iż:

- z dokumentacją w powyższej sprawie można się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, pokój 204 - po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem 61 8410 579,

- stronie przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań, jak również czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, a także prawo do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

- w toku postępowania strona oraz jej przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny, zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Na podstawie art. 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Starosta Poznański informuje także, że z uwagi na stopień skomplikowania sprawy, zgodnie z art. 35 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, niniejsza sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, do ww. terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-11-13 11:51

Poznań, dnia 07.11.2012 r.

WŚ.6341.1.185.2012.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Tomasza Szabelskiego, reprezentującego Sabre Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tomasz Szabelski, ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina, działającego w imieniu Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, reprezentującego Gminę Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z projektowanej ul. Spółdzielczej i Rzemieślniczej, zlokalizowanej w Skórzewie, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej W-B, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 422, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo, projektowanym wylotem.

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-11-13 11:34

Poznań, dnia 05.11.2012 r.

WŚ.6341.2.142.2012.VI                      

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Marii Urbaniak – przedstawicielki INSTAL POZNAŃ PROJEKT Sp. z o. o., ul. Hallera 6-8, 60-104 Poznań, działającego w imieniu Gminy Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń melioracji wodnej szczegółowej, zlokalizowanych na terenie działek o nr ewid. 130/4, 177, 120, 126, 125/2, 124, 117/8, i 177/7, obręb Rumianek, gmina Tarnowo Podgórne, w następującym zakresie:

 1. Przebudowa rurociągu S-1-2-1c, obejmująca:

- likwidację istniejącego odcinka rurociągu o średnicy Ø 300 mm i długości 78,00 m,

- wykonanie nowego odcinka rurociągu o średnicy Ø 500 mm (odcinek D1-D4),

- przebudowę istniejącego rurociągu o średnicy Ø 300 mm na rurociąg o średnicy Ø 500 mm (odcinek D4 - D6);

 1. Przebudowa rurociągu S-1-2-1d, obejmująca:

- przebudowę istniejącego rurociągu o średnicy Ø 300 mm na rurociąg o średnicy
Ø 500 mm (odcinek D6 – D9),

- przebudowę istniejącego rurociągu o średnicy Ø 300 mm na rurociąg o średnicy Ø 400 mm (odcinek D9 – D11);

 1. Przebudowa fragmentu istniejącej sieci sączków i zbieraczy w miejscu przebudowy rurociągów S-1-2-1c  i S-1-2-1d. 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-11-13 11:28

Poznań, dnia 05.11.2012 r.

WŚ.6341.1.171.2012.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo, pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód popłucznych, pochodzących ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Skórzewo, gm. Murowana Goślina, do rowu melioracyjnego Ju-5, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 304/1, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo, za pomocą istniejącego wylotu.

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-11-13 11:16

Poznań, dnia 05.11.2012 r.

WŚ.6341.1.170.2012.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo, pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych na potrzeby zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Skórzewo, z gminnego ujęcia wody w miejscowości Skórzewo, gm. Dopiewo.

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-11-13 11:12
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2012-11-13 11:13

Poznań, dnia 02.11.2012 r.

WŚ.6341.2.145.2012.VI               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U.z 2012 r. poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Piotra Jarząbka, działającego w imieniu Jeronimo Martins Polska S. A., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracji wodnej szczegółowej JU-5-1 w km 0+280, na przepust o średnicy 1000 mm, na terenie działki o nr ewid. 293/5, obręb Skórzewo, gmina Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2012-11-02 13:36

Poznań, dnia 30.10.2012 r.

WŚ.6341.1.124.2012.VI              

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański zawiadamia strony,

że w dniu 30.10.2012 r. została wydana, na rzecz na rzecz Gminy Kleszczewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego, znak: WŚ.6341.1.124.2012.VI, na odwodnienie wykopów budowlanych, w związku z budową kanalizacji sanitarnej w ulicach Kasztanowej, Sportowej, Średzkiej i Gospodarczej, oraz budową przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanych przy ulicy Kasztanowej i Sportowej w miejscowości Tulce, za pomocą projektowanego do wykonania tymczasowego drenażu, którego zasięg leja depresji znajduje się na terenie działek o nr ewid. 1/3, 389, 390, 391, 392/1, 397, 80, 81/1, 81/2, 93/9, 93/10, 94/1, 95/1 ÷ 95/16, 96/2, 97/1, 97/2, 98, 99/3, 107, 108/1, 108/7, 108/23, 219, 233/1 i 233/2, obręb Tulce, gmina Kleszczewo, oraz o nr ewid. 20/4, 20/11, 20/15 i 20/18, obręb Żerniki, gmina Kórnik.

Jednocześnie Starosta Poznański informuję, iż:

 • od niniejszej decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia,
 • doręczenie niniejszej decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia, w myśl art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • z powyższą decyzją strony mogą się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwai Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, pokój 204 - po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem 61 8410 579.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2012-11-02 13:35

Poznań, dnia 30.10.2012 r.

WŚ.6341.1.123.2012.VI              

           OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański zawiadamia strony,

że w dniu 30.10.2012 r. została wydana, na rzecz na rzecz Gminy Kleszczewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego, znak: WŚ.6341.1.123.2012.VI, na odwodnienie wykopów budowlanych, w związku z budową kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Poznańskiej w miejscowości Tulce, gmina Kleszczewo, za pomocą projektowanego do wykonania tymczasowego drenażu, którego zasięg leja depresji znajduje się na terenie działek o nr ewid. 5/18, 5/19, 5/21, 49, 62/1, 70, 74/14, 74/20, 74/21, 74/25, 74/26, 239/3, 413/1 i 695, obręb Tulce, gmina Kleszczewo.

Jednocześnie Starosta Poznański informuję, iż:

 • od niniejszej decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia,
 • doręczenie niniejszej decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia, w myśl art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • z powyższą decyzją strony mogą się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, pokój 204 - po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem 61 8410 579.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2012-11-02 13:32

Poznań, dnia 31.10.2012 r.

WŚ.6341.2.165.2012.VIII                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Jerzego Meyza, przedstawiciela ENPOZ Sp. z o. o., ul. Reja 5, 60-826 Poznań, działającego w imieniu WEST – BUD I Sp. z o. o. sp. k., ul. Grunwaldzka 38A/36, 60-783 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz WEST – BUD I Sp. z o. o. sp. k., ul. Grunwaldzka 38A/36, 60-783 Poznań, na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji do skanalizowanego rowu W-1w postaci włączenia kanalizacji do istniejącej studni, nabudowanej na skanalizowanym rowie W-1, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 321/15, obręb Komorniki, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2012-11-02 13:29

Poznań, dnia 29.10.2012 r.

WŚ.6341.2.153.2012.VIII                                                                                                                              

  INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Janusza Piechowiaka, przedstawiciela Profil Bis Sp. z o. o., ul. Fabryczna 23, 65-463 Zielona Góra, działającego w imieniu Wójta Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, reprezentującego Gminę Suchy Las, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Wójta Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13 1, 62-002 Suchy Las, na wykonanie urządzeń wodnych w postaci:

 • wykonania otwartego zbiornika retencyjnego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 295, 296, 294/5, obręb Suchy Las, gm. Suchy Las,
 • wykonanie rowu dopływowo-odpływowego, długości 7,7 m, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 295, obręb Suchy Las, gm. Suchy Las,
 • przebudowa istniejącego rowu Wa-10, poprzez montaż systemu oczyszczania, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 294/4, 295, obręb Suchy Las, gm. Suchy Las.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2012-11-02 13:27

Poznań, dnia 31.10.2012 r.

WŚ.6341.1.166.2012.VIII                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Jerzego Meyza, przedstawiciela ENPOZ Sp. z o. o., ul. Reja 5, 60-826 Poznań, działającego w imieniu WEST – BUD I Sp. z o. o. sp. k., ul. Grunwaldzka 38A/36, 60-783 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz WEST – BUD I Sp. z o. o. sp. k., ul. Grunwaldzka 38A/36, 60-783 Poznań, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu pawilonu handlowego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 7634, 321/13, 321/14, 321/15, 321/22, obręb Komorniki, gm. Komorniki, do ziemi - skanalizowanego rowu W-1, projektowanym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2012-11-02 13:25

Poznań, dnia   30.10.2012 r.

WŚ.6341.1.149.2012.XI                          

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 pkt 6-8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012, poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek GeoProjekt ul. Kasprzaka 45, 60-245 Poznań zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania na rzecz GeoProjekt ul. Kasprzaka 45, 60-245 Poznań pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód  w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi, z terenu planowanej inwestycji – obiekt handlowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przy ulicy Lipowa - Kościańska w Stęszewie, dz. o nr ewid. 50/25, obręb Stęszew, poprzez system skrzynek rozsączających.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Ociepa,
tel.618-410-545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2012-11-02 13:22

Poznań, dnia 30.10.2012 r.

WŚ.6341.2.134.2012.XI                           

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 pkt 6-8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012, poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek GeoProjekt ul. Kasprzaka 45, 60-245 Poznań zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania na rzecz GeoProjekt ul. Kasprzaka 45, 60-245 Poznań pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci systemu skrzynek rozsączających, służących do wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych do ziemi, z terenu planowanej inwestycji – obiekt handlowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przy ulicy Lipowa - Kościańska w Stęszewie, dz. o nr ewid. 50/25, obręb Stęszew.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Ociepa,
tel.618-410-545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2012-11-02 13:20

Poznań, dnia 31.10.2012 r.

WŚ.6341.1.173.2012.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Pani  Jolanty Cichockiej – przedstawiciela firmy Usługi Projektowe w Zakresie Hydrogeologii Cichocka Jolanta, ul. Gombrowicza 6f/1, 60-461 Poznań, występującej w imieniu AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych na potrzeby zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Kórnik, z komunalnego ujęcia wody, zlokalizowanego na Os. Staszica w miejscowości Kórnik, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2012-11-02 13:18

Poznań, dnia 25.10.2012 r.

WŚ.6341.2.151.2012.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Pana Zbigniewa Przybylskiego, występującego w imieniu Gminy Dopiewo, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu urządzeń kanalizacyjnych służącego do wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia miejsc postojowych, dróg wewnętrznych oraz parkingów zlokalizowanych przy szkole w miejscowości Dąbrówka, gm. Dopiewo, do ziemi – rowu melioracyjnego W-16-7, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 78, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2012-11-02 13:14

Poznań, dnia 25.10.2012 r.

WŚ.6341.1.177.2012.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Pana Zbigniewa Przybylskiego, występującego w imieniu Gminy Dopiewo, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia miejsc postojowych, dróg wewnętrznych oraz parkingów zlokalizowanych przy szkole w miejscowości Dąbrówka, gm. Dopiewo, do ziemi – rowu melioracyjnego W-16-7, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 78, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo, za pomocą projektowanego wylotu.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2012-11-02 13:13

WŚ.6341.1.139.2012.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o. o. sp. k., Rabowice, ul. Świerkowa 48, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o. o. sp. k., Rabowice, ul. Świerkowa 48, 62-020 Swarzędz, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania mieszaniny oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych oraz oczyszczonych ścieków bytowych, pochodzących z ww. zakładu, istniejącym wylotem do rowu melioracji szczegółowej K-1.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2012-10-24 10:50

WŚ.6341.1.148.2012.XI 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 pkt 6-8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012, poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania na rzecz Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z gminnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 81/2, 81/3 i 82/1, obręb Góra, do wód Kanału Przybrodzkiego w km 24+010.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Ociepa,
tel.618-410-545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2012-10-24 10:49

Poznań, dnia 23.10.2012 r.

WŚ.6341.1.158.2012.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Pani  Jolanty Cichockiej – przedstawiciela firmy Usługi Projektowe w Zakresie Hydrogeologii Cichocka Jolanta, ul. Gombrowicza 6f/1, 60-461 Poznań, występującej w imieniu AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych na potrzeby zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości: Murowana Goślina, Mściszewo, Raduszyn, Złotoryjsko, Szlachcin oraz częściowo Przebędowo, z komunalnego ujęcia wody w miejscowości Murowana Goślina.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2012-10-24 10:48

Poznań, dnia 17.10.2012 r.

WŚ.6341.1.172.2012.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia, na wniosek Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo, decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 17.02.2009 r., znak: WŚ.VI.6223-16-1/08, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z gminnego ujęcia zlokalizowanego na działce nr ewid. 306/26, w miejscowości Skórzewo, gm. Dopiewo, oraz na odprowadzanie wód popłucznych do rowu melioracyjnego Ju-5, w km 4+610 (działka nr ewid. 304/1, obręb Skórzewo).

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2012-10-24 10:47

Poznań, dnia 03.10.2012 r.

WŚ.6341.2.136.2012.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Pana Piotra Jasiukiewicza – przedstawiciela firmy SD PROJEKT s.c.., ul. Szymborska 10/8, 60-254 Poznań, występującego w imieniu Gminy Komorniki, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu urządzeń kanalizacyjnych służącego do wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia drogi ulicy Szkolnej, w miejscowości Plewiska, do ziemi – rowu melioracyjnego W-B-2, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 1224, obręb Plewiska, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2012-10-24 10:46

Poznań, dnia 03.10.2012 r.

WŚ.6341.1.154.2012.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Pana Piotra Jasiukiewicza – przedstawiciela firmy SD PROJEKT s.c.., ul. Szymborska 10/8, 60-254 Poznań, występującego w imieniu Gminy Komorniki, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia drogi ulicy Szkolnej, w miejscowości Plewiska, do ziemi – rowu melioracyjnego W-B-2, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 1224, obręb Plewiska, gm. Komorniki, za pomocą projektowanego wylotu.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2012-10-24 10:44

Poznań, dnia 28.09.2012 r.

WŚ.6341.1.159.2012.V

 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Pocztowa 3, 62-090 Rokietnica, pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych na potrzeby zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Rokietnica, ze studni nr 1, zlokalizowanej na terenie projektowanej stacji uzdatniania wody, na działce o nr ewid. 326/21, obręb Rokietnica, gm. Rokietnica.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka, 
tel. 61 8410 576

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-10-02 13:36

Poznań, dnia 27.09.2012 r.

WŚ.6341.2.133.2012.V

 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie przejścia gazociągiem średniego ciśnienia, pod dnem rzeki Trojanka, w km 2+045 biegu rzeki, na dz. nr ewid. 223, obręb Mściszewo, gm. Murowana Goślina.


Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka, 

tel. 61 8410 576

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-10-02 13:34

                                                                                          Poznań, dnia 26.09.2012r.
WŚ.6341.2.126.2012.VIII                                                                                     

                                                      

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 

       Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Pawła Katarzyńskiego, przedstawiciela Pracowni Awatar Paweł Katarzyński, ul. Letnia 39, 62-064 Plewiska, działającego w imieniu Wójta Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, reprezentującego Gminę Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Wójta Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, reprezentującego Gminę Komorniki, na wykonanie urządzeń wodnych w postaci:
 

1.dwóch wylotów kanalizacji do ziemi - rowu przydrożnego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 1209/3, obręb Plewiska, gm. Komorniki, oraz do rowu melioracji szczegółowej „Plewianka” w km 3+065, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 626, obręb Plewiska, gm. Komorniki,

2.zbiornika retencyjnego (nr 2A), zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 627, obręb Plewiska, gm. Komorniki,

3.przepustu przelewowego, pomiędzy zbiornikiem istniejącym nr 2 i zbiornikiem projektowanym nr 2A, zlokalizowanym na dz. o nr ewid. 627, obręb Plewiska, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 61 8410  507

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-10-02 14:05
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-10-02 14:07

                                                                                             Poznań, dnia 25.09.2012r.

WŚ.6341.1.141.2012.VIII  

  
   
                                                                                                                                       

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 

      Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Pawła Katarzyńskiego, przedstawiciela Pracowni Awatar Paweł Katarzyński, ul. Letnia 39, 62-064 Plewiska, działającego w imieniu Wójta Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, reprezentującego Gminę Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Wójta Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, reprezentującego Gminę Komorniki, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu przebudowywanej ul. Zielarskiej w Plewiskach, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 618/16, 618/18, 618/19, 618/20, 618/23, 618/24, 618/26, 618/27, 618/35, 618/65, 618/82, 618/88, 619, 620/1, 620/4, 620/6, 620/27, 620/57, 620/59, 620/61, 620/62, 620/63, 622, 626, 627, 1209/3, 1209/4, 1216/2, 1217, 1743/46, 1746, 1765, 1887/1, obręb Plewiska, gm. Komorniki, do ziemi rowu przydrożnego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 1209/3, obręb Plewiska, gm. Komorniki, oraz do rowu Plewianka w km 3+065, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 626, obręb Plewiska, gm. Komorniki, dwoma projektowanymi wylotami.
 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 61 8410 507

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-10-02 13:52

Poznań, dnia 25.09.2012 r.

WŚ.6341.2.129.2012.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Nadleśnictwa Konstantynowo, Konstantynowo 1, 62-053 Pecna, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Nadleśnictwa Konstantynowo, Konstantynowo 1, 62-053 Pecna, na wykonanie urządzeń wodnych – zastawek typu ZZ-3, na rowach melioracji wodnych szczegółowych, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 309, obręb Więckowice, gm. Dopiewo, 269, obręb Palędzie, gm. Dopiewo, 278, obręb Zakrzewo, gm. Dopiewo, na terenie Nadleśnictwa Konstantynowo, Leśnictwo Palędzie.

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2012-09-26 15:19
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 07:51

Poznań, dnia 24.09.2012r.

WŚ.6341.2.127.2012.XXIV          

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

                                                                                                                                                                                                                                    Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Miasta Puszczykowa, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Miasta Puszczykowa, pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie urządzenia wodnego – systemu skrzynek rozsączających, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 363, obręb Puszczykowo, gm. Puszczykowo.

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2012-09-26 15:15
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 07:53

Poznań, dnia 14.09.2012 r.

WŚ.6341.2.122.2012.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Pocztowa 3, 62-090 Rokietnica, pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej do ujmowania wód podziemnych (studni awaryjnej nr 2), zlokalizowanej na terenie projektowanej stacji uzdatniania wody, na działce o nr ewid. 326/21, obręb Rokietnica, gm. Rokietnica.

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2012-09-26 15:08
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 07:54

Poznań, dnia 24.09.2012 r.

WŚ.6341.1.129.2012.VI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Katarzyny Krąkowskiej, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni dachowych budynków znajdujących się na terenie działki o nr ewid. 35/4, obręb Boduszewo, do ziemi – projektowanego stawu ziemnego (poprzez wylot średnicy Ø 160 mm), na terenie działki o nr ewid. 35/5, obręb Boduszewo, gmina Murowana Goślina.

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2012-09-26 14:32
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 07:55

Poznań, dnia 24.09.2012 r.

WŚ.6341.1.131.2012.VI                                                                                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Jacka Furgał, działającego w imieniu BP Europa SE Oddział w Polsce, ul. Jeleniogórska 1, 31-358 Kraków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych, na potrzeby wodociągu zakładowego zlokalizowanego na terenie obiektu BP Europa SE Terminal LPG w Swarzędzu, ul. Rabowicka 4/5, 62-020 Swarzędz, do celów przeciwpożarowych i na cele technologiczno-porządkowe, z istniejącego ujęcia wody składającego się z dwóch studni (studni nr 1a i nr 2), zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 273/47, obręb Jasin, gmina Swarzędz, eksploatującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych, w ilości:

 

Q max godzinowe

=

33,3 m3/h

Q śr. dobowe

=

96,0 m3/d

Q roczne

=

35 000,0 m3/rok

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2012-09-26 14:50
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 07:55

Poznań, dnia 25.09.2012 r.

WŚ.6341.1.143.2012.VIII   

       INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Nadleśnictwa Konstantynowo, Konstantynowo 1, 62-053 Pecna, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Nadleśnictwa Konstantynowo, Konstantynowo 1, 62-053 Pecna, na szczególne korzystanie z wód w zakresie użytkowania wód prowadzonych przez rowy melioracji wodnych szczegółowych, poprzez podniesienie rzędnej przepływu wód w rowach za pomocą zastawek piętrzących, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 309, obręb Więckowice, gm. Dopiewo, 269, obręb Palędzie, gm. Dopiewo, 278, obręb Zakrzewo, gm. Dopiewo, na terenie Nadleśnictwa Konstantynowo, Leśnictwo Palędzie.

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2012-09-26 14:58
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 07:56

Poznań, dnia 19.09.2012 r.

WŚ.6341.1.152.2012.VIII                                                                                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Toyota Ukleja Spółka Jawna, ul. Pilska 45, 64-850 Ujście, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Toyota Ukleja Spółka Jawna, ul. Pilska 45, 64-850 Ujście, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu Salonu samochodowego Toyota, zlokalizowanego przy ul. Obornickiej 132, 62-002 Suchy Las, na dz. o nr ewid. 247/2, 248/5, 253/2, 253/3, obręb Suchy Las, gm. Suchy Las, istniejącym wylotem do rowu melioracji wodnej szczegółowej WA-10-3.

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2012-09-26 15:05
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 07:56

Poznań, dnia 14.09.2012 r.

WŚ.6341.2.122.2012.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Pocztowa 3, 62-090 Rokietnica, pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej do ujmowania wód podziemnych (studni awaryjnej nr 2), zlokalizowanej na terenie projektowanej stacji uzdatniania wody, na działce o nr ewid. 326/21, obręb Rokietnica, gm. Rokietnica.

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-09-24 14:14

Poznań, dnia 10.09.2012 r.

WŚ.6341.1.124.2012.VI                  

OBWIESZCZENIE

w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6  i ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

zawiadamia strony oraz podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Agnieszki Książkiewicz – przedstawicielki firmy STUDIO DK Dorota i Krzysztof Kokoszka s. c., ul. Sielska 17d, 60-129 Poznań, występującej w imieniu Gminy Kleszczewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych, w związku z budową kanalizacji sanitarnej w ulicach Kasztanowej, Sportowej, Średzkiej i Gospodarczej, oraz budową przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanych przy ulicy Kasztanowej i Sportowej w miejscowości Tulce, za pomocą projektowanego do wykonania drenażu, którego zasięg leja depresji znajduje się na terenie działek
o nr ewid. 1/3, 389, 390, 391, 392/1, 397, 80, 81/1, 81/2, 93/9, 93/10, 94/1, 95/1 ÷ 95/16, 96/2, 97/1, 97/2, 98, 99/3, 107, 108/1, 108/7, 108/23, 219, 233/1 i 233/2, obręb Tulce, gmina Kleszczewo, oraz o nr ewid. 20/4, 20/11, 20/15 i 20/18, obręb Żerniki, gmina Kórnik.

Jednocześnie Starosta Poznański informuję, iż:

- z dokumentacją w powyższej sprawie można się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, pokój 204 - po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem 61 8410 579,

- stronie przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań, jak również czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, a także prawo do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

- w toku postępowania strona oraz jej przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny, zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Na podstawie art. 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Starosta Poznański informuje także, że z uwagi na stopień skomplikowania sprawy, zgodnie z art. 35 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, niniejsza sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, do ww. terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-09-13 08:07

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o sporządzeniu projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Dariusz Krzyżański
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-09-13 08:17

Data: 06.09.2012 r.

WŚ.6341.01.134.2012.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

                Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Janusza Felczaka, przedstawiciela INSTAL Kraków S.A., ul. Brandla 1, 30-732 Kraków, działającego w imieniu Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na rzecz Aquanet S. A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych w oczyszczalni ścieków w Borówcu, gm. Kórnik, ścieków komunalnych, do wód – rzeki Kopli, istniejącym wylotem.

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-09-06 13:06

Data: 05.09.2012 r.

WŚ.6341.2.119.2012.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

                Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Zbigniewa Krawczuka, działającego w imieniu „Czerwona Torebka Spółka Akcyjna” S.K.A., ul. Taczaka 13, 61-819 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci:

 1. wylotu kanalizacji odprowadzającego ścieki wód opadowych i roztopowych pochodzące
  z terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej „Jednostka F w Gwiazdowie” do projektowanego zbiornika retencyjnego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 22, obręb Gwiazdowo, gm. Kostrzyn,
 2. zbiornika retencyjnego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 21, 22, obręb Gwiazdowo,
  gm. Kostrzyn,
 3. wylotu urządzenia kanalizacyjnego ze zbiornika retencyjnego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 22, obręb Gwiazdowo, gm. Kostrzyn, do rowu R-B4.

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-09-12 15:14

Data: 05.09.2012 r.

WŚ.6341.2.119.2012.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

                Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Zbigniewa Krawczuka, działającego w imieniu „Czerwona Torebka Spółka Akcyjna” S.K.A., ul. Taczaka 13, 61-819 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci:

 1. wylotu kanalizacji odprowadzającego ścieki wód opadowych i roztopowych pochodzące z terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej „Jednostka F w Gwiazdowie” do projektowanego zbiornika retencyjnego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 22, obręb Gwiazdowo, gm. Kostrzyn,
 2. zbiornika retencyjnego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 21, 22, obręb Gwiazdowo, gm. Kostrzyn,
 3. wylotu urządzenia kanalizacyjnego ze zbiornika retencyjnego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 22, obręb Gwiazdowo, gm. Kostrzyn, do rowu R-B4.

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-09-06 13:03

Data: 05.09.2012 r.

WŚ.6341.1.127.2012.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

                Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Zbigniewa Krawczuka, działającego w imieniu „Czerwona Torebka Spółka Akcyjna” S.K.A., ul. Taczaka 13, 61-819 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej „Jednostka F w Gwiazdowie”, do rowu melioracji wodnej szczegółowej R-B4, poprzez projektowany zbiornik retencyjny.

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-09-06 13:00

Poznań, dnia 29.08.2012 r.

WŚ.6341.1.123.2012.VI                  

OBWIESZCZENIE

w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6  i ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

zawiadamia strony oraz podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Agnieszki Książkiewicz – przedstawicielki firmy STUDIO DK Dorota i Krzysztof Kokoszka s. c., ul. Sielska 17d, 60-129 Poznań, występującej w imieniu Gminy Kleszczewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych, w związku z budową kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Poznańskiej w miejscowości Tulce, gmina Kleszczewo, za pomocą projektowanego do wykonania drenażu, którego zasięg leja depresji znajduje się na terenie działek o nr ewid. 5/18, 5/19, 5/21, 49, 62/1, 70, 74/14, 74/20, 74/21, 74/25, 74/26, 239/3, 413/1 i 695, obręb Tulce, gmina Kleszczewo.

Jednocześnie Starosta Poznański informuję, iż:

- z dokumentacją w powyższej sprawie można się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, pokój 204 - po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem 61 8410 579,

- stronie przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań, jak również czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, a także prawo do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

- w toku postępowania strona oraz jej przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny, zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Na podstawie art. 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Starosta Poznański informuje także, że z uwagi na stopień skomplikowania sprawy, zgodnie z art. 35 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, niniejsza sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, do ww. terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-09-06 12:57

WŚ.6341.2.114.2012.VIII                                             Data: 24.08.2012 r.

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

                Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Zbigniewa Przybylskiego, ul. Strzeszyńska 169, 60-479 Poznań, działającego w imieniu Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, reprezentującego Gminę Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci  wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracji szczegółowej W-C o ø 200 mm, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 83, obręb Palędzie, gm. Dopiewo, oraz drenażu odwadniającego teren boisk sportowych, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 48, obręb Palędzie, gm. Dopiewo.

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-09-06 12:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-06 12:53

Data: 24.08.2012 r.

WŚ.6341.1.121.2012.VIII   

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

                Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Zbigniewa Przybylskiego, ul. Strzeszyńska 169, 60-479 Poznań, działającego w imieniu Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, reprezentującego Gminę Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu boiska sportowego do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy naturalnej oraz boiska do gry w piłkę koszykową o nawierzchni szczelnej, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 48, obręb Palędzie, gm. Dopiewo, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej W-C, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 83, obręb Palędzie, gm. Dopiewo, projektowanym wylotem.

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-09-06 12:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-06 12:49

Poznań, dnia 23.08.2012 r.

WŚ.6341.2.115.2012.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie przejścia gazociągiem średniego ciśnienia, pod dnem rzeki Kopla II, w km 10+725 biegu rzeki, w miejscowości Tulce, gm. Kleszczewo. 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-08-28 11:07

Poznań, dnia 21.08.2012 r.

WŚ.6341.2.41.2012.VI                    

            INFORMACJA

dot. postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

w związku ze zmianą zakresu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, że w tutejszym Urzędzie toczy się postępowanie administracyjne, wszczęte na wniosek Pana Ryszarda Nogacza prowadzącego działalność pod nazwą Gospodarstwo Rybackie Ryszard Nogacz, Wierzenica, ul. Lisia 5, 62-006 Kobylnica, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy urządzenia wodnego - stawu nr 7 o powierzchni 0,0546 ha, poprzez umocnienie jego dna i skarp betonem, z przeznaczeniem na magazyn ryb żywych, zlokalizowanego na terenie działek o nr ewid. 113 i 40, obręb Wierzenica, gmina Swarzędz.

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-08-28 11:00

Poznań, dnia 17.08.2012 r.

WŚ.6341.1.126.2012.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia, na wniosek firmy „Czerwona Torebka Spółka Akcyjna” S.K.A., ul. Taczaka 13, 61-819 Poznań, decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 01.07.2004 r., znak: WŚ.X-6223-10/2004, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na terenie Gospodarstwa Rolnego położonego w Gwiazdowie, gm. Kostrzyn, składającego się ze studni nr 1 o głębokości 65,0 m oraz studni nr 2 o głębokości 64,0 m, oraz na odprowadzanie wód popłucznych do zbiornika wodnego zlokalizowanego na terenie Gospodarstwa Rolnego.

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-08-17 15:02

Poznań, dnia 17.08.2012 r.

WŚ.6341.1.119.2012.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód popłucznych, pochodzących ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na terenie Szpitala w Ludwikowie, do ziemi, poprzez system drenażu rozsączającego na działce o nr ewid. 30/2, obręb Krosinko, gm. Mosina.

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-08-17 15:00

Poznań, dnia 16.08.2012 r.

WŚ.6341.1.118.2012.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych, na potrzeby zaopatrzenia w wodę szpitala, z ujęcia wody składającego się ze studni nr 2 bis i nr 3, zlokalizowanego na terenie Szpitala w Ludwikowie (działka o nr ewid. 30/2, obręb Krosinko, gm. Mosina).

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka, 

tel. 61 8410 576

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-08-17 14:58

Data: 13.08.2012r.

WS.6341.125.2012.XI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 pkt 6-8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012, poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych ze zlewni WZ2, WZ3 i WZ4, drogi krajowej nr 92 w m. Swarzędz, od km 191+645 do km 192+792, do ziemi, rowu melioracji wodnej szczegółowej C-A, w części dotyczącej punktu III.3. decyzji.

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Ociepa,
tel.618-410-545

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-08-14 15:06

 Data: 08.08.2012 r.

WŚ.6341.2.110.2012.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

                Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładów Mechanicznych Kazimieruk, ul. Dziewińska 26, 60-178 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci wylotu kanalizacji, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 750/2, obręb Tarnowo Podgórne gm. Tarnowo Podgórne, do rowu melioracji wodnej szczegółowej F (rowu Marianowskiego), oraz drenażu odwadniającego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 750/2, 754/2, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne.

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech,
tel. 618-418-827

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-08-14 15:03

Data: 08.08.2012 r.

WŚ.6341.1.115.2012.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

                Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładów Mechanicznych Kazimieruk, ul. Dziewińska 26, 60-178 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania  ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu Zakładów Mechanicznych Kazimieruk, zlokalizowanych w Tarnowie Podgórnym na dz. o nr ewid. 750/2, 754/2, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne, do rowu melioracji wodnej szczegółowej F (rowu Marianowskiego), zlokalizowanego na ww. działkach, projektowanym wylotem.

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech,
tel. 618-418-827

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-08-14 15:00

Poznań, dnia 03.08.2012 r.

WŚ.6341.2.111.2012.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek firmy KADEFARM Sp. z o. o. Sierosław, ul. Gipsowa 18, 62-080 Tarnowo Podgórne, pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie urządzenia wodnego – obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych (studni), zlokalizowanego na działce o nr ewid. 73/71, w miejscowości Sierosław, gm. Tarnowo Podgórne.

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-08-14 14:57

Data: 02.08.2012 r.

WŚ.6341.2.104.2012.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

                Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracji wodnej szczegółowej M-1, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 32, obręb Czerwonak, ark. 18, gm. Czerwonak, odprowadzającego ścieki wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu odcinka drogi wojewódzkiej Nr 196 w miejscowości Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-08-14 14:55

Data: 02.08.2012 r.

 WŚ.6341.1.108.2012.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

                 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu odcinka drogi wojewódzkiej Nr 196 w miejscowości Czerwonak, do rowu melioracji wodnej szczegółowej M-1, zlokalizowanego
na dz. o nr ewid. 32, obręb Czerwonak, ark. 18, gm. Czerwonak, projektowanym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-08-14 14:52

Poznań, dnia 31.07.2012 r.

WŚ.6341.1.106.2012.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu ulicy Sowiej i Pocztowej w Tarnowie Podgórnym, do rowu melioracji szczegółowej L13 oraz do Kanału Lusowskiego.

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-08-14 14:48

Poznań, dnia 30.07.2012 r.

WŚ.6341.4.14.2012.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładu Produkcji Mieszanek Budowlanych BAUMIT Sp. z o. o., ul. Sukiennice 6, 50-107 Wrocław, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu Zakładu Produkcyjnego BAUMIT Sp. z o. o., w Pobiedziskach, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 112/2, obręb Główna, gm. Pobiedziska, do istniejącej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-08-14 14:43

Data: 02.08.2012 r.

WŚ.6341.2.113.2012.VIII                                                                                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

                Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Włodzimierza Nowickiego, ul. Lukrecjusza 9, 60-461 Poznań, działającego w imieniu Wójta Gminy Rokietnica, reprezentującego Gminę Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci  wylotu kanalizacji deszczowej o ø 500 mm, do rowu melioracyjnego-kolejowego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 326/21, obręb Rokietnica, gm. Rokietnica, w km 17+400 biegu rowu.

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-08-03 11:26

Data: 02.08.2012 r.

WŚ.6341.1.120.2012.VIII                                                                                                         

    INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

                Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Włodzimierza Nowickiego, ul. Lukrecjusza 9, 60-461 Poznań, działającego w imieniu Wójta Gminy Rokietnica, reprezentującego Gminę Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu osiedla Spokojnego w Rokietnicy, do rowu melioracyjno-kolejowego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 326/21, obręb Rokietnica,
gm. Rokietnica, projektowanym wylotem.

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-08-03 11:22

Poznań, dnia 02.08.2012 r.

WŚ.6341.2.103.2012.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

 że na wniosek Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie urządzeń wodnych – przepustów oraz wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych
w miejscowości Tarnowo Podgórne.

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-08-03 11:17

Poznań, dnia 31.07.2012 r.

WŚ.6341.1.117.2012.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia, na wniosek Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Zakładowa 1, 62-052 Komorniki, decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 19.02.2008 r., znak: WŚ.X.6223-16/07, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z wiejskiego ujęcia wód podziemnych   w miejscowości Plewiska, gm. Komorniki.

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-08-03 11:36

Poznań, dnia 31.07.2012 r.

WŚ.6341.1.116.2012.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Zakładowa 1, 62-052 Komorniki, pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych, na potrzeby zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Plewiska, z istniejącego ujęcia wody składającego się z dwóch studni: studni nr 3 – zlokalizowanej na działce o nr ewid. 618/25, oraz studni nr 4 – zlokalizowanej na działce o nr ewid. 622, w miejscowości Plewiska, gm. Komorniki, eksploatujących wody podziemne z utworów trzeciorzędowych.

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-08-03 11:29

Poznań, dnia 23.07.2012 r.

WŚ.6341.2.95.2012.VI          

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

                                                                                        

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Jerzego Balcerowicza, działającego w imieniu Pani Renaty Kazuś i Pana Tadeusza Kazuś, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie wykonania:

1.      zbiornika retencyjnego o powierzchni 6780 m2, składającego się z dwóch części o poziomie piętrzenia 66,87 m n. p. m. oraz 68,00 m n. p. m., zlokalizowanego na terenie działek o nr ewid. 89/2, 90 i 91/5, obręb Rakownia, gmina Murowana Goślina;

2.    przepustu betonowego typ D-60 o długości 12 m z piętrzeniem z przyczółkami dokowymi o rzędnej piętrzenia 66,87 m n. p. m., w km 2+750 Kanału Goślinka, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 90, obręb Rakownia, gmina Murowana Goślina;

3.    zastawki prostokątnej betonowej typu B-2 o rzędnej piętrzenia 68,00 m n. p. m., w km 2+885 Kanału Goślinka, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 90, obręb Rakownia, gmina Murowana Goślina;

4.  przepustu drogowego typ D-2 o średnicy Ø 600 mm i długości 16 m, w km 2+964 Kanału Goślinka, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 90, obręb Rakownia, gmina Murowana Goślina;

5.    likwidacji rowu o długości 161 m, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 91/5, obręb Rakownia, gmina Murowana Goślina.

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-07-24 11:09


Poznań, dnia 23.07.2012 r.

WŚ.6341.1.113.2012.VI                    

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

                                                                                                     

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Jerzego Balcerowicza, działającego w imieniu Pani Renaty Kazuś i Pana Tadeusza Kazuś, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia i retencjonowania śródlądowej wody powierzchniowej – Kanału Goślinka, w projektowanym do wykonania zbiorniku retencyjnym, zlokalizowanym na terenie działek o nr ewid. 89/2, 90 i 91/5, obręb Rakownia, gmina Murowana Goślina, składającym się z dwóch części, o charakterystyce:

1.   piętrzenie za pomocą projektowanego w km 2+750 Kanału Goślinka przepustu betonowego typ D-60 z piętrzeniem z przyczółkami dokowymi, do maksymalnej rzędnej 66,87 m n. p. m.,

2.      piętrzenie za pomocą  projektowanej w km 2+885 Kanału Goślinka zastawki prostokątnej betonowej typu B-2, do maksymalnej rzędnej 68,00 m n. p. m.

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-07-24 11:06

Poznań, dnia 20.07.2012 r.

WŚ.6341.4.11.2012.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek AUTORYZOWANEJ STACJI DEALERSKIEJ TOYOTA UKLEJA Sp. j., ul. Pilska 45, 64-850 Ujście, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu salonu samochodowego „TOYOTA”, zlokalizowanego w Suchym Lesie, przy ulicy Obornickiej 132, do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-07-20 14:54

Poznań, dnia 20.07.2012 r.

WŚ.6341.1.104.2012.VI                    

            INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

                                                                                             

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) oraz 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Łukasza Lewińskiego – przedstawiciela firmy TRiM-tech Tryjanowski-Ratajczak-Mazurkiewicz sp. j., ul. Kokosowa 2, 60-185 Skórzewo, występującego w imieniu Biura Marketingowego Abedik S. A., ul. Ługańska 1, 61-311 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków - wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu działek o nr ewid. 43/22 i 43/23, obręb Żerniki, gmina Kórnik, do wód - rzeki Kopla II w km 5+570 jej biegu, stanowiącą działkę o nr ewid. 42, obręb Żerniki, gmina Kórnik, poprzez projektowany wylot.

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-07-20 14:52

Poznań, dnia 20.07.2012 r.

WŚ.6341.2.101.2012.VI                    

            INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

                                                                                             

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) oraz 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Łukasza Lewińskiego – przedstawiciela firmy TRiM-tech Tryjanowski-Ratajczak-Mazurkiewicz sp. j., ul. Kokosowa 2, 60-185 Skórzewo, występującego w imieniu Biura Marketingowego Abedik S. A., ul. Ługańska 1, 61-311 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu urządzeń kanalizacyjnych, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 42, obręb Żerniki, gmina Kórnik, służącego do wprowadzania ścieków - wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu działek o nr ewid. 43/22 i 43/23, obręb Żerniki, gmina Kórnik, do wód - rzeki Kopla II w km 5+570 jej biegu.

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-07-20 14:50

Poznań, dnia 20.07.2012 r.

WŚ.6341.2.30.2012.VI          

INFORMACJA

dot. postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego   

                                                                                        

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

w związku ze zmianą zakresu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, że w tutejszym Urzędzie toczy się postępowanie administracyjne, wszczęte na wniosek Pana Marka Włodarczyka, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - ziemnego stawu o powierzchni lustra wody wynoszącej 443 m2 wraz z groblą o całkowitej długości równej 54 m, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 73/7, obręb Czerwonak, gmina Czerwonak.

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-07-20 11:03

Poznań, dnia 19.07.2012 r.

WŚ.6341.2.107.2012.VI                    

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Krzysztofa Krasnowskiego, działającego w imieniu INEA S.A., ul. Kolejowa 19/21, 60-717 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia przyłączem telewizji kablowej - kablem światłowodowym w przepuście kablowym z rur RHDPEp 110/6,3 mm, metodą przewiertu sterowanego, pod dnem rzeki Samica Kierska w km 32+840 jej biegu,w pasie drogi powiatowej nr 2400P w miejscowości Napachanie, gmina Rokietnica.

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-07-20 11:01

 


Poznań, dnia 19.07.2012 r.

WŚ.6341.1.102.2012.VI                    

 INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego    

                                                                       

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) oraz 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Marcina Kowalczyka – przedstawiciela firmy Augmen Consulting Group Sp. J., ul. Wrocławska 5a, 65-427 Zielona Góra, występującego w imieniu Gminy Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków - wód opadowych i roztopowych pochodzących z przebudowywanej drogi ulicy Szkolnej w miejscowości Tarnowo Podgórne, do ziemi - rowu melioracji wodnej szczegółowej Sk-59 w km 6+560, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 239, obręb Tarnowo Podgórne, za pomocą projektowanego wylotu nr 2.

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-07-20 10:57

Poznań, dnia 18.07.2012 r.

WŚ.6341.1.109.2012.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany, na wniosek Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań, decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 16.12.2010 r., znak: WŚ.V.6223-13-06/10, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych, pochodzących z terenu Szpitala  w Ludwikowie (dz. nr ewid. 30/1, 30/2, 31), gm. Mosina, do rowu otwartego i dalej poprzez rozlewisko do Jeziora Budzyńskiego.

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-07-18 14:40

                                                OBWIESZCZENIE                                              

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,  poz. 1227 ze zm.)

     Zarząd Powiatu w Poznaniu

       podaje do publicznej wiadomości

informację o przyjęciu dokumentu:

„Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 2012÷2015 z perspektywą na lata 2016÷2019”.

Przyjęcie ww. programu nastąpiło w drodze uchwały Rady Powiatu w  Poznaniu  Nr  XIX/162/IV/2012  z dnia 21 czerwca 2012 r. Informuje się, że z treścią ww. dokumentu, a także z treścią uzasadnienia do uchwały można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu (http://bip.powiat.poznan.pl) w zakładce Środowisko i dalej Programy i Plany. Dokumenty są także do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w  Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w pok. 207 (tel. 61 8418 817, 61 8410 541, 61 8410 582).

Treść ogłoszenia PDF więcej...

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-07-17 14:48
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2012-07-17 14:53

Poznań, dnia 11.07.2012 r.

WŚ.6341.1.103.2012.VI                    

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Mirosława Przysiwek, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków - wód opadowych i roztopowych pochodzących z ulicy Rolnej w miejscowości Baranowo, za pomocą projektowanego wylotu kanału deszczowego oraz wylotu - wpustu deszczowego, do kanału ulgi i dalej do rowu melioracji wodnej szczegółowej B – tzw. Przeźmierki, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 325/3, obręb Baranowo, w łącznej ilości 1093,5 m3/r.

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-07-12 10:39

Poznań, dnia 10.07.2012 r.

WŚ.6341.1.101.2012.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Buku, ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na odprowadzanie ścieków bytowych, z terenu oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 38/1, obręb Dobra, gm. Buk, do rowu melioracji szczegółowej RJSG.

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech

tel. 61 8418 827

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-07-11 08:05

Poznań, dnia 05.07.2012 r.

WŚ.6341.2.99.2012.VI          

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) oraz 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Marcina Kowalczyka, działającego w imieniu Gminy Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu nr 2 o Ø 500 mm, służącego do wprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z przebudowywanej ulicy Szkolnej w miejscowości Tarnowo Podgórne, do ziemi - rowu melioracji wodnej szczegółowej Sk-59 w km 6+560,0, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 239, obręb Tarnowo Podgórne, gmina Tarnowo Podgórne.

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-07-11 08:03

Poznań, dnia 05.07.2012 r.

WŚ.6341.2.102.2012.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Pana Michała Kowalskiego, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – pomostu rekreacyjnego, zlokalizowanego na Jeziorze Bnińskim, na działce nr ewid. 249, obręb Bnin (na wysokości działki nr ewid. 37/2, obręb Prusinowo), gm. Kórnik.

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka, 

tel. 61 8410 576

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-07-11 07:58

WŚ.6341.2.88.2012.VIII                                                           Data: 02.07.2012 r.

 Sprawa: pozwolenie wodnoprawne

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Państwa Aleksandry i Michała Kowalskich, ul. Katowicka 83B/5, 61-131 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do rowu melioracji wodnej szczegółowej R-F, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 250, obręb Konarskie, gm. Kórnik.

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-07-11 07:51
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2012-07-11 07:56

WŚ.6341.1.87.2012.VIII                                                       Data: 02.07.2012 r.  

Sprawa: pozwolenie wodnoprawne

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Państwa Aleksandry i Michała Kowalskich, ul. Katowicka 83B/5, 61-131 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych pochodzących z przydomowej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 249/1, obręb Konarskie, gm. Kórnik do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej R-F, zlokalizowanym na dz. o nr ewid. 250, obręb Konarskie, gm. Kórnik,   projektowanym wylotem.

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-07-11 07:51
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2012-07-11 07:52

WŚ.6341.2.97.2012.VIII                                                             Data: 02.07.2012 r.

Sprawa: pozwolenie wodnoprawne

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Krzysztofa Urbaniaka reprezentującego DOM SYSTEM WIELKOPOLSKA, ul. Garbary 71/92, 61-758 Poznań, działającego w imieniu „DWUNASTA – CZERWONA TOREBKA S. A. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, ul. Taczaka 13, 61-819 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci  wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Wirynki, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 44/6, obręb Komorniki, gm. Komorniki, w km 9+180 biegu rzeki.

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-07-02 13:58

WŚ.6341.1.100.2012.VIII                                                     Data: 02.07.2012 r.   

Sprawa: pozwolenie wodnoprawne

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Krzysztofa Urbaniaka reprezentującego DOM SYSTEM WIELKOPOLSKA, ul. Garbary 71/92, 61-758 Poznań, działającego w imieniu „DWUNASTA – CZERWONA TOREBKA S. A. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, ul. Taczaka 13, 61-819 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu planowanej inwestycji, zlokalizowanej w Komornikach przy ul. Ks. Malinowskiego, na dz. o nr ewid. 37/2, 33/14, 33/17, obręb Komorniki, gm. Komorniki, projektowanym wylotem do rzeki Wirynki.

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-07-02 13:56

następna strona »

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7179
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-04-17 09:28
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-26 13:31