BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

Nr

W sprawie

Data

Status

1

plan podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2018 roku

- wersja dla czytnika ekranu

03.01.2018

archiwalne

2

organizacji wewnętrznej Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej

- wersja dla czytnika ekranu

03.01.2018

obowiązujące

3

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 423/1 położonej w Kórniku

- wersja dla czytnika ekranu

12.01.2018

obowiązujące

4

obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działki nr 109/2 i 109/4, obręb Komorniki, gmina Komorniki

- wersja dla czytnika ekranu

12.01.2018

obowiązujące

5

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2018 roku

- wersja dla czytnika ekranu

12.01.2018

archiwalne

6

organizacji wewnętrznej Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej oraz procedur kontroli wewnętrznej

- wersja dla czytnika ekranu

19.01.2018

obowiązujące

7

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zmiany, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Tarnowie Podgórnym, działka nr 764/11

- wersja dla czytnika ekranu

22.01.2018

obowiązujące

8

podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego w Przebędowie 21/3, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste

- wersja dla czytnika ekranu

22.01.2018

obowiązujące

9

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pobiedziskach, przy ul. Zawiłej 3/5 

- wersja dla czytnika ekranu

22.01.2018

obowiązujące

10

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia II pisemnego przetargu publicznego na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego mienie Powiatu Poznańskiego

- wersja dla czytnika ekranu

23.01.2018

obowiązujące

11

organizacji wewnętrznej Wydziału Inwestycji i Remontów oraz procedur kontroli wewnętrznej

- wersja dla czytnika ekranu

25.01.2018

obowiązujące

12

ustalenia Regulaminu wynagradzania i premiowania Starostwa Powiatowego w Poznaniu

- wersja dla czytnika ekranu

25.01.2018

obowiązujące

13

ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku 2018

- wersja dla czytnika ekranu

25.01.2018

obowiązujące

14

obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Szczytnikach, gmina Kórnik, oznaczonej jako działka 239

- wersja dla czytnika ekranu

02.02.2018

obowiązujące

15

uchylenia Zarządzenia nr 39/2017 Starosty Poznańskiego z dnia 02.06.2017 r., w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 78, obręb Wójtostwo, gmina Pobiedziska

- wersja dla czytnika ekranu

02.02.2018

obowiązujące

16

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany, położonej w Koninku, gm. Kórnik

- wersja dla czytnika ekranu

06.02.2018

obowiązujące

17

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Szczytnikach, gm. Kórnik, działki 227 i 234/2

- wersja dla czytnika ekranu

06.02.2018

obowiązujące

18

ustalenia wysokości środków finansowych na bieżące funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Domu Rodzinnego w Swarzędzu w 2018 roku

- wersja dla czytnika ekranu

16.02.2018

obowiązujące

19

zmiany Zarządzenia Nr 49/2016 Starosty Poznańskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu poznańskiego

- wersja dla czytnika ekranu

16.02.2018

obowiązujące

20

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lusowie, gm. Tarnowo Podgórne, działka nr 357, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika wieczystego

- wersja dla czytnika ekranu

20.02.2018

obowiązujące

21

organizacji wewnętrznej Wydziału Komunikacji i Transportu oraz procedur kontroli wewnętrznej

- wersja dla czytnika ekranu

21.02.2018

archiwalne

22

powołania Komisji Przetargowej

- wersja dla czytnika ekranu

12.03.2018

obowiązujące

23

ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Poznańskiego w roku 2018

- wersja dla czytnika ekranu

13.03.2018

obowiązujące

24

plan podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2018 rok

- wersja dla czytnika ekranu

13.03.2018

archiwalne

25

zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu

- wersja dla czytnika ekranu

13.03.2018

obowiązujące

26

wykazu prac wzbronionych kobietom, prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią

- wersja dla czytnika ekranu

13.03.2018

obowiązujące

27

refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

- wersja dla czytnika ekranu

13.03.2018

obowiązujące

zmiana zarządzeniem
54/2018

29

powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

- wersja dla czytnika ekranu

14.03.2018

obowiązujące

28

organizacji wewnętrznej Wydziału Audytu i Kontroli oraz procedur kontroli wewnętrznej

- wersja dla czytnika ekranu

14.03.2018

obowiązujące

30

powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego, ustalenia zasad jej działania w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

- wersja dla czytnika ekranu

14.03.2018

obowiązujące

31

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Tucznie, gm. Pobiedziska, działka gruntu nr 34/10, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej, na rzecz użytkownika wieczystego

- wersja dla czytnika ekranu

19.03.2018

obowiązujące

32

ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Stęszew, położonej w obrębie Skrzynki, gm. Stęszew, działka gruntu nr 84/1

- wersja dla czytnika ekranu

19.03.2018

obowiązujące

33

powołania Komisji Przetargowej

- wersja dla czytnika ekranu

19.03.2018

obowiązujące

34

Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18

- wersja dla czytnika ekranu

19.03.2018

obowiązujące

35

odwołania darowizny działki nr 64 położonej w Czerwonaku dokonanej na rzecz Gminy Czerwonak

- wersja dla czytnika ekranu

22.03.2018

obowiązujące

36

organizacji wewnętrznej Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej oraz procedur kontroli wewnętrznej

- wersja dla czytnika ekranu

22.03.2018

obowiązujące

37

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Biskupicach, gm. Pobiedziska, działka nr 42/4, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego

- wersja dla czytnika ekranu

03.04.2018

obowiązujące

38

ogłoszenia wykazu, stanowiącego własność Skarbu Państwa udziału wynoszącego 49/480 części w zabudowanej nieruchomości, położonej w Puszczykowie przy ul. Słonecznej 15, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

- wersja dla czytnika ekranu

03.04.2018

obowiązujące

39

obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Czerwonaku, oznaczonej jako działka 20/2

- wersja dla czytnika ekranu

17.04.2018

obowiązujące

40

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 68/2, obręb Ceradz Kościelny, gmina Tarnowo Podgórne

- wersja dla czytnika ekranu

17.04.2018

obowiązujące

41

plan podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2018 roku

- wersja dla czytnika ekranu

19.04.2018

archiwalne

42

podania do publicznej wiadomości wykazu przeznaczonej do oddania w najem na czas nieoznaczony, stanowiącej własność Skarbu Państwa zabudowanej nieruchomości, położonej w Mściszewie, gm. Murowana Goślina

- wersja dla czytnika ekranu

24.04.2018

obowiązujące

43

powołania Komisji Przetargowej

- wersja dla czytnika ekranu

07.05.2018

obowiązujące

44

obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 328, obręb Gowarzewo, gmina Kleszczewo

- wersja dla czytnika ekranu

07.05.2018

obowiązujące

45

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2018 roku

- wersja dla czytnika ekranu

09.05.2018

archiwalne

46

powołania zespołu powypadkowego

- wersja dla czytnika ekranu

10.05.2018

obowiązujące

47

ustalenia wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej oraz wprowadzenia i przestrzegania zakładowych instrukcji przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

- wersja dla czytnika ekranu

10.05.2018

obowiązujące

48

przeprowadzenia kontroli doraźnej w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu

- wersja dla czytnika ekranu

05.06.2018

obowiązujące

49

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2018 roku

- wersja dla czytnika ekranu

11.06.2018

archiwalne

50

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 565/2 obręb Konarzewo, gm. Dopiewo, na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

- wersja dla czytnika ekranu

12.06.2018

obowiązujące

51

zmiany zarządzenia Starosty Poznańskiego nr 85/2017 z dnia 18 grudnia 2017 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo - księgowych i zakładowego planu kont

- wersja dla czytnika ekranu

18.06.2018

obowiązujące

52

nieodpłatnego przekazania dwóch szaf gospodarczych Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

- wersja dla czytnika ekranu

25.06.2018

obowiązujące

53

organizacji wewnętrznej Wydziału Informatyki oraz procedur kontroli wewnętrznej

- wersja dla czytnika ekranu

25.06.2018

obowiązujące

54

zmiany zarządzenia Nr 27/2018 Starosty Poznańskiego z dnia 13.03.2018 r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

- wersja dla czytnika ekranu

26.06.2018

obowiązujące

55

ustalenia wykazu stanowisk pracy, zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu

- wersja dla czytnika ekranu

26.06.2018

obowiązujące

56

powołania zespołu powypadkowego

- wersja dla czytnika ekranu

26.06.2018

obowiązujące

57

plan podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2018 roku

- wersja dla czytnika ekranu

27.06.2018

archiwalne

58

ustalenia Polityki Jakości oraz funkcjonowania systemu zarządzania jakością, ustanowienia właścicieli procesów i audytorów wewnętrznych jakości

- wersja dla czytnika ekranu

28.06.2018

obowiązujące

59

organizacji wewnętrznej Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz procedur kontroli wewnętrznej

- wersja dla czytnika ekranu

28.06.2018

obowiązujące

60

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych jako działka nr 571/4 oraz działka 592/6 obręb Konarzewo, gm. Dopiewo, na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

- wersja dla czytnika ekranu

28.06.2018

obowiązujące

61

organizacji wewnętrznej Wydziału Komunikacji i Transportu oraz procedur kontroli wewnętrznej

- wersja dla czytnika ekranu

02.07.2018

obowiązujące

62

zniesienia służebności gruntowej z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Białężynie, gmina Murowana Goślina, oznaczonej jako działki nr 167/6, 167,7 oraz 167/8

wersja dla czytnika ekranu

6.07.2018

obowiązujące

63

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2018 roku

- wersja dla czytnika ekranu

09.07.2018

obowiązujące

64

wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

- wersja dla czytnika ekranu

Załącznik - Regulamin
Załącznik A - Plan postępowań
Załącznik B - Wniosek
Załącznik C - Regulamin pracy komisji
Załącznik D - Protokół

Załącznik E - Ocena celowości wydatku
Załącznik F - Zapytanie ofertowe
Załącznik G - Wzór umowy

Załącznik H - Wzór umowy

13.07.2018

obowiązujące

65

organizacji wewnętrznej Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz procedur kontroli

- wersja dla czytnika ekranu

13.07.2018

obowiązujące

66

udzielenia upoważnienia pracownikom Wydziału Gospodarowania Mieniem Starostwa Powiatowego w Poznaniu

- wersja dla czytnika ekranu

13.07.2018

obowiązujące

67

organizacji wewnętrznej Biura Zamówień Publicznych oraz procedur kontroli wewnętrznej

- wersja dla czytnika ekranu

13.07.2018

obowiązujące

 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2018-01-08 16:29
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-18 14:54

Rejestr zmian

 • zmieniono 2018-01-08 16:38 przez Bartosz Kurek : dodanie Zarządzenia Nr 2/2018
 • zmieniono 2018-01-09 14:45 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dodanie zarządzenia nr 1/2018
 • zmieniono 2018-01-12 12:23 przez Bartosz Kurek : dodanie Zarządzeń Nr 3/2018 oraz 4/2018
 • zmieniono 2018-01-19 13:53 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dodanie zarządzenia Nr 6/2018
 • zmieniono 2018-01-23 09:05 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dodanie zarządzeń nr: 7, 8 i 9
 • zmieniono 2018-01-25 12:10 przez Pieczyński Maciej: dodanie Zarządzeń Nr 11/2018, Nr 12/2018
 • zmieniono 2018-01-29 09:39 przez Pieczyński Maciej: dodanie Zarządzenia Nr 13/2018
 • zmieniono 2018-02-02 14:01 przez Pieczyński Maciej: dodanie Zarządzeń: Nr 14/2018, 15/2018
 • zmieniono 2018-02-06 10:04 przez Bartosz Kurek : dodanie Zarządzeń 16/2018 oraz 17/2018
 • zmieniono 2018-02-16 09:51 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dodanie zarządzeń nr: 18 i 19
 • zmieniono 2018-02-20 10:53 przez Pieczyński Maciej: dodanie Zarządzenia Nr 20/2018
 • zmieniono 2018-02-21 13:49 przez Pieczyński Maciej: dodanie Zarządzenia Nr 21/2018
 • zmieniono 2018-03-12 13:31 przez Bartosz Kurek : dodanie Zarządzenia Nr 22/2018
 • zmieniono 2018-03-13 08:07 przez Bartosz Kurek : dodanie Zarządzenia 23/2018
 • zmieniono 2018-03-14 11:02 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dodanie zarządzeń numer: 25, 26 i 27
 • zmieniono 2018-03-16 10:42 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dodanie zarządzeń numer: 24 i 29
 • zmieniono 2018-03-19 12:57 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dodanie zarządzeń numer: 28 i 30
 • zmieniono 2018-03-20 11:09 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dodanie zarządzeń numer: 31, 32, 33 i 34
 • zmieniono 2018-03-22 12:48 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dodanie zarządzenia nr 35/2018
 • zmieniono 2018-03-23 11:49 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dodanie zarządzenia nr 36/2018
 • zmieniono 2018-04-03 10:58 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dodanie zarządzeń numer: 37 i 38
 • zmieniono 2018-04-17 11:57 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dodanie zarządzenia nr 39/2018
 • zmieniono 2018-04-17 12:07 przez Pieczyński Maciej: dodanie Zarządzenia Nr 40/2018
 • zmieniono 2018-04-24 10:00 przez Pieczyński Maciej: dodanie Zarządzenia Nr 41/2018, nadanie Zarządzeniu Nr 24/2018 statusu - archiwalne
 • zmieniono 2018-04-24 11:06 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dodanie zarządzenia nr 42/2018
 • zmieniono 2018-05-07 15:04 przez Bartosz Kurek: dodanie zarządzeń nr 43/2018 oraz 44/2018
 • zmieniono 2018-05-10 11:33 przez Pieczyński Maciej: dodanie Zarządzenia Nr 46/2018
 • zmieniono 2018-05-10 14:04 przez Bartosz Kurek: dodanie Zarządzenia Nr 47/2018
 • zmieniono 2018-05-14 11:44 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dodanie zarządzenia nr 45/2018
 • zmieniono 2018-06-08 13:52 przez Bartosz Kurek: dodanie Zarządzenia Nr 48/2018
 • zmieniono 2018-06-12 13:25 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dodanie zarządzeń nr: 49 i 50
 • zmieniono 2018-06-20 11:00 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dodanie zarządzenia Nr 51/2018
 • zmieniono 2018-06-25 12:47 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dodanie zarządzenia Nr 52/2018
 • zmieniono 2018-06-25 16:04 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dodanie zarządzenia Nr 53/2018
 • zmieniono 2018-06-26 14:33 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dodanie zarządzeń: Nr 54, 55 i 56
 • zmieniono 2018-06-28 10:16 przez Pieczyński Maciej: dodanie Zarządzeń Nr 58/2018, Nr 59/2018
 • zmieniono 2018-06-28 13:36 przez Pieczyński Maciej: dodanie Zarządzenia Nr 60/2018
 • zmieniono 2018-07-02 15:42 przez Pieczyński Maciej: dodanie Zarządzenia Nr 61/2018; nadanie Zarządzeniu Nr 21/2018 statusu - archiwalne
 • zmieniono 2018-07-04 09:48 przez Pieczyński Maciej: dodanie Zarządzenia Nr 57/2018; nadanie Zarządzeniu Nr 49/2018 statusu - archiwalne
 • zmieniono 2018-07-09 14:16 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dodanie zarządzenia Nr 62/2018
 • zmieniono 2018-07-10 14:39 przez Pieczyński Maciej: dodanie Zarządzenia Nr 63/2018; nadanie Zarządzeniu Nr 57/2018 statusu - archiwalne
 • zmieniono 2018-07-16 15:34 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dodanie zarządzenia Nr 65/2018
 • zmieniono 2018-07-18 11:06 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dodanie zarządzenia Nr 66/2018
 • zmieniono 2018-07-18 14:54 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dodanie zarządzenia Nr 67/2018

« wstecz

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 54435 ostatnia aktualizacja tej strony 2018-07-18 14:54 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-07-18 15:34
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.