BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne w Starostwie Powiatowym - Rok 2012
 

Lp.

Jednostka
kontrolująca

Termin
kontroli

Zakres kontroli  

Miejsce udostępnienia   dokumentacji

1.

Wojewoda Wielkopolski

12-20.01.
2012

 

Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ustawy Prawo wodne - zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez starostę w 2011 r.

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

 2. Archiwum Państwowe
w Poznaniu
15.02.2012 Stopień wdrożenia i przestrzegania przepisów kancelaryjno - archiwalnych;
prawidłowość klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji,
a zwłaszcza materiałów archiwalnych;
wielkość zasobu archiwalnego;
stan fizyczny i stopień opracowania materiałów archiwalnych, ich kompletność oraz terminowość przekazywania przez komórki organizacyjne
do archiwum zakładowego; poprawność środków ewidencyjnych;
prawidłowość udostępniania akt;
regularność i poprawność brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
kwalifikacje zawodowe i stan obsady osobowej archiwum zakładowego;
stan lokalu archiwum i jego wyposażenie;
terminowość i poprawność przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.
Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
3. Wojewoda Wielkopolski 15-21.02.
2012
Sprawowanie nadzoru i kontroli przez starostę w przypadku stwierdzenia wydobywania kopalin bez wymaganej koncesji w latach 2009-2011. Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
4. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu 20.03.2012 Wydane postanowienia i pozwolenia na prace przy obiektach zabytkowych i znajdujących się na terenie układów urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków; pozwolenia dotyczące wycinki drzew na terenie zabytkowych parków lub cmentarzy;
decyzje nakazujące wydane w roku 2010 i 2011 oraz działania, jakie były ich wynikiem.
Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 17.04.2012 Realizacja przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach wraz z zastosowaniem kolektorów słonecznych" Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
6. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu, Departament Wdrażania Programu Regionalnego, Wydział Kontroli Projektów
19.04.2012 Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
7. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 15.06.2012 Realizacja przedsięwzięcia pn:
"Realizacja programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego"
Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
8. Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim 05.06-
20.07.2012
Prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności
i stopniu niepełnosprawności;
zgodność orzeczeń z zebranymi dokumentami i przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności; organizacja i sposób pracy Zespołu;
kwalifikacje kadry
.
Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
9. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Poznaniu
09.08.2012-
19.09.2012
Realizacja zadań pracodawcy w odniesieniu do pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
10. Wojewoda Wielkopolski 20.09.2012 Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących powszechnego obowiązku
obrony w zakresie organizacji i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej.
Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
11. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 20.09.-21.09.
2012
Realizacja przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja Szpitala w Puszczykowie i Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Krygier
  data wytworzenia: 2012.02.20
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-02-20 10:51
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-06 14:23

Rejestr zmian

 • zmieniono 2012-02-21 12:56 przez Magdalena Krygier: Dodanie informacji o kontroli przeprowadzonej przez Wojewodę Wielkopolskiego
 • zmieniono 2012-02-21 12:57 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-05-10 10:30 przez Magdalena Krygier: Dodanie informacji o kontroli przeprowadzonej przez: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
 • w P-niu oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w P-niu
 • zmieniono 2012-06-05 14:09 przez Magdalena Krygier: Dodanie informacji o kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 • zmieniono 2012-06-05 14:10 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-06-05 14:11 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-06-28 12:46 przez Magdalena Krygier: Dodanie informacji dot. przeprowadzenia kontroli przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
 • i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 • zmieniono 2012-08-01 08:30 przez Magdalena Krygier: Dodanie informacji o kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim
 • zmieniono 2012-09-20 13:26 przez Magdalena Krygier: Dodanie informacji o kontroli przeprowadzonej przez NIK
 • zmieniono 2012-10-24 08:57 przez Magdalena Krygier: Dodanie informacji o kontrolach przeprowadzonych przez: Wojewodę Wielkopolskiego oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • zmieniono 2015-05-18 09:49 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2018-11-19 14:11 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-02-06 13:38 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska
 • zmieniono 2019-02-06 14:20 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-02-06 14:22 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-02-06 14:23 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1298
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-02-06 14:23
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-13 14:40