BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

Ogłoszenia archiwalne


Komunikat

 
Uprzejmie informujemy, że z dniem 25 września 2018 roku w Czerwonaku otwarta została nowa Filia Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego.
 
W Filii będzie można załatwić wszystkie sprawy z zakresu rejestracji pojazdów, łącznie z odbiorem dowodów rejestracyjnych.
 
Filia będzie się mieściła pod adresem: ul. Gdyńskiej 53 Czerwonak
 
Godziny otwarcia:  
 poniedziałek        9.00  – 16.30
   wtorek – piątek              8.00  – 15.00
 
Nowo otwarta placówka będzie świadczyła usługi na rzecz wszystkich mieszkańców Powiatu Poznańskiego.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kominek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-09-25 15:26
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-09 11:54

Informacja

Informacja o działaniach podejmowanych wobec Rady i Zarządu Powiatu w Poznaniu przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową za rok 2017.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-01-29 16:37

Komunikat

    Wydział  Nieruchomości  informuje o zmianach w związku z nowelizacją przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, w zakresie opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

     W przypadku wątpliwości, szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Opłat i Przekształceń Własnościowcyh Wydziału  Nieruchomości – pod numerami telefonów: 61 84-10-506, 61 8 410-738, 61 8 410-732, 61 8 410-534, 61 22-28-960.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Bocian
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-10-02 16:14

Informacja o działaniach podejmowanych wobec Rady i Zarządu Powiatu w Poznaniu przez podmioty wykonujące zawodową działaność lobbingową  

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2017-01-16 12:11
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-18 14:25

Zawiadomienie

Zawiadomienie z dnia 20.02.2018 r. o wydaniu decyzji administracyjnej z dnia 20.02.2018 r. o ustaleniu odszkodowania za utracone prawo do nieruchomości położonej w miejscowości Czerwonak, gmina Czerwonak  (GN.N.683.174.2017).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Gola
 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2018-02-21 11:11

Zawiadomienie

Zawiadomienie z dnia 15.02.2018 r. o wydaniu decyzji administracyjnej z dnia 26.07.2017 o ustaleniu odszkodowania za utracone prawo do nieruchomości położonej w miejscowości Plewiska, gmina Komorniki (GN.N.683.55.2015).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Gola
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-02-15 09:43

Informacja  o wynikach II przetargu na sprzedaż samochodu służbowego.

 

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-02-13 15:26

Zawiadomienie

Zawiadomienie z dnia 15.01.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie w sposobie korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Mosina, obręb Wiórek.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-01-16 10:51

Zawiadomienie

Zawiadomienie z dnia 28.12.2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie w sposobie korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Mosina, obręb Mieczewo.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Gola
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-12-28 13:06

Zawiadomienie

Zawiadomienie z dnia 04.12.2017 r. w sprawie o ustalenie odszkodowania za utracone prawo do nieruchomości położonej w miejscowości Gruszczyn, gmina Swarzędz; w trybie art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Gola
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-12-05 11:55

Zawiadomienie

Zawiadomienie z dnia 1.12.2017 r. o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie Strykowo, gmina Stęszew, oznaczonych numerami 27/2, 27/1, 160/1.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-10-16 15:49

Zawiadomienie

Zawiadomienie z dnia 15.09.2017 r. w sprawie o ustalenie odszkodowania z tytułu zobowiązania właściciela do udostępnienia części istniejącej przed podziałem nieruchomości położonej w Zamysłowie, gmina Stęszew.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kowalski
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-09-15 15:15

Zawiadomienie

Zawiadomienie z dnia 14.07.2017 r. o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie Kapalica, gmina Pobiedziska, oznaczonych numerami 106, 108, 329/4.

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2017-07-24 12:58

 

UWAGA!

Od dnia 01 stycznia 2017 roku zmianie ulegają godziny pracy
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności!

 

  poniedziałek:          7:30 - 16:30             
  wtorek - piątek:          7:30 - 14:30    
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariola Kokocińska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2016-12-01 09:04

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia na terenie powiatu poznańskiego w 2017 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu w Poznaniu w dniu 28 listopada 2016 roku uchwałą Nr 1316/2016 zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu poznańskiego w 2017 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Treść uchwały do ściągnięcia poniżej.


Program profilaktyki grypy dla mieszkańców powiatu poznańskiego

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 1158/2016 w dniu 12 września 2016 r. wybrał firmę EDICTUM sp. z o.o., ul. Mickiewicza 31 Poznań, na realizatora "Profilaktycznego programu szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego”.

W ramach realizacji "Profilaktycznego programu szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego” wykonawca przeprowadzi szczepienia przeciwko grypie u osób od 50 roku życia (tj. urodzonych nie później niż 31 grudnia 1966 r.), zameldowanych na terenie gmin powiatu poznańskiego.
Wykonanie szczepień będzie poprzedzone badaniem lekarskim kwalifikującym do udziału w Programie.

Szczepienia będą się odbywać do dnia 31 grudnia 2016 r.:

1) w dni robocze na terenie gmin w przychodniach lekarskich wskazanych poniżej (patrz plakat),
2) w soboty w godz. 10.00-12.00 w siedzibie Wykonawcy - firmy EDICTUM sp. z o.o. – ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu, tel. 61 847 04 54 po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.

O udziale w Programie decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w szczepieniach jest bezpłatny.
Program jest finansowany wyłącznie ze środków budżetowych Powiatu Poznańskiego.

drukuj ()

 • Obraz/Plakat - informacja o programie szczepień przeciwko...
  Obraz/Plakat - informacja o programie szczepień przeciwko grypie

Oferta Fundacji PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej, na realizację zadania publicznego pod nazwą Program edukacyjna - korekcyjny "Partner".

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Matuszewski
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2016-08-03 12:17
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-05 12:18

Informacja o działaniach podejmowanych wobec Rady i Zarządu Powiatu w Poznaniu przez podmioty wykonujące zawodową działaność lobbingową  

 • opublikował: Agata Poleska
  data publikacji: 2016-02-26 08:55
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-26 09:33

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w 2017 roku

Zarząd Powiatu w Poznaniu w dniu 29 grudnia 2016 roku uchwałą Nr 1409/2016 zatwierdził wybór oferty oraz preliminarza wydatków z budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2017 na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu poznańskiego w roku 2017 ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A i typu B.

Informacja o wynikach do  ściągnięcia poniżej

 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2016-12-29 15:23

Nabór do komisji

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji do spraw wyboru najbardziej korzystnych ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego przez organizacje pozarządowe, oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Zgłoszenia można składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2016 roku do godziny 11.00 (decyduje data wpływu do urzędu).

Celem działania komisji jest przedstawienie Zarządowi Powiatu w Poznaniu opinii o złożonych ofertach. Z tytułu prac komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Szczegóły znajdą Państwo poniżej w Ogłoszeniu Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie naboru na członków komisji konkursowych ww. zakresie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2016-12-12
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2016-12-12 15:14

 

Ogłoszenie

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego przeznaczonej do najmu na okres 3 lat.
Oferty z podaniem proponowanej wysokości czynszu należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu do dnia 10 lipca 2017 roku do godz. 16:00.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-06-12 11:08

 

Konsultacje społeczne

W zawiązku z trwającymi pracami nad Strategią Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu zaprasza w dniach 8 – 22 listopada 2016 roku do udziału w konsultacjach społecznych.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej poprzez zgłaszanie wniosków i uwag przy użyciu formularza umieszczonego na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wypełnione formularze należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 22 listopada br. w kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przesyłać drogą listowną na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań (decyduje data wpływu do urzędu), faksem na numer (61) 8480-556 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: starostwo@powiat.poznan.pl.

Ponadto w dniu 21 listopada 2016 roku o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (ul. Jackowskiego 18, Sala Sesyjna) odbędzie się spotkanie konsultacyjne.

 • Strategia Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 roku
  Strona tytułowa opracowania
 • Strategią Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 roku
  Strona tytułowa opracowania

Ogłoszenie

Starosta Poznański zaprasza do współpracy w  zakresie pełnienia funkcji biegłego na sporządzanie operatów  szacunkowych na  potrzeby Wydziału Nieruchomości.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2016-11-28 15:25

Program profilaktyki grypy dla mieszkańców powiatu poznańskiego

 

W dniu 28.09.2015 r. Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 468/2015 wybrał firmę EDICTUM sp. z o.o., ul. Mickiewicza 31 Poznań, na realizatora "Profilaktycznego programu szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego”.

W ramach realizacji "Profilaktycznego programu szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego” wykonawca przeprowadzi szczepienia przeciwko grypie u osób od 55 roku życia (tj. urodzonych nie później niż 31 grudnia 1960 r.), zameldowanych na terenie gmin powiatu poznańskiego.
Wykonanie szczepień będzie poprzedzone badaniem lekarskim kwalifikującym do udziału w Programie.

Szczepienia będą się odbywać od 12 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.:

1) w dni robocze na terenie gmin w przychodniach lekarskich wskazanych poniżej,
2) w soboty w godz. 10.00-12.00 w siedzibie Wykonawcy - firmy EDICTUM sp. z o.o. – ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu, tel. 61 847 04 54.

O udziale w Programie decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w szczepieniach jest bezpłatny.
Program jest finansowany wyłącznie ze środków budżetowych Powiatu Poznańskiego.

drukuj ()

 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2015-10-06 09:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-02 09:43

Plakat wykaz przychodni - kliknij grafikę aby powiększyć

 • Plakat programu zawiera wykaz przychodni, w których będą...
  • opublikował: Matuszewski Maciej
   data publikacji: 2015-10-06 08:53
  • zmodyfikował: Matuszewski Maciej
   ostatnia modyfikacja: 2015-10-06 09:07

Programy profilaktyczne realizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2015

 

Narodowy Fundusz Zdrowia w 2015 r. realizuje programy profilaktyczne w zakresie:

 • profilaktyki raka piersi (etap podstawowy i pogłębiony)
 • profilaktyki raka szyjki macicy
 • badań prenatalnych
 • profilaktyki chorób odtytoniowych
 • profilaktyki chorób układu krążenia (realizowany przez lekarzy rodzinnych)
 • profilaktyki gruźlicy (realizowany przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej)

Szczegółowe informacje na stronie internetowej NFZ Poznań:
http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/6812/

Poniżej broszura informacyjna o realizowanych przez NFZ w 2015 r. programach profilaktycznych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: NFZ Poznań
  data wytworzenia: 2015-06-29
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2015-06-29 12:30
 • zmodyfikował: Matuszewski Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-29 12:29

18 LIPCA WESZŁA W ŻYCIE NOWA USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH

Nowa ustawa została opracowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Zwiększa dostępność informacji o zbiórkach dla wszystkich obywateli, o tym, kto i na jakie cele zbiera środki. Wprowadza też elektroniczną, sprawną formę zgłaszania zbiórek.

 Oto istota wprowadzanych zmian:

 • Od 18 lipca 2014 r. nie ma już urzędowych zgód na zbiórki publiczne
 • Zgłoszenia zbiórek publicznych (czyli zbiórek gotówki i darów w przestrzeni publicznej) można dokonywać pocztą lub elektronicznie – ta druga forma jest preferowana m.in. dlatego, że jest szybsza. Aby dokonać zgłoszenia elektronicznie należy posiadać  podpis elektroniczny lub bezpłatny „profil zaufany” czyli podpis elektroniczny przeznaczony do kontaktu obywateli z administracją, który można założyć na portalu ePUAP.gov.pl.
 • Zbiórki elektroniczne – np. przez przelewy - można prowadzić od 18 lipca
  2014 r. bez dodatkowych formalności.
 • W przypadku organizowanych w przestrzeni publicznej zbiórek w gotówce i darów wystarczy od 18 lipca 2014 r. proste zgłoszenie na ogólnopolskim portalu zbiórki.gov.pl, który właśnie powstaje i gdzie będą także publikowane sprawozdania.
 • Od 18 lipca 2014 r. zniesiona została opłata skarbowa dla organizatorów zbiórek oraz obowiązek publikacji sprawozdań w prasie.
 • Decyzje o zbiórkach wydane przed wejściem w życie nowej ustawy nadal będą obowiązywały – te zbiórki będą rozliczane na dotychczasowych zasadach.

Ustawa jest opublikowana w Dzienniku Ustaw, link: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/498

Więcej informacji o:

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Wojewody Wielkopolskiego Andrzej Kunicki
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2014-06-23 11:59
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-17 14:00
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
   data publikacji: 2014-06-23 12:28

Wszystkie sprawy dotyczące zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (należące do kompetencji starosty i zarządcy drogi) rozpatrywane będą przez:

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu,
ul. Zielona 8, 61-851 Poznań.


Komunikat

    Wydział  Nieruchomości  informuje, że Starosta  Poznański  zaakceptował maksymalne ceny za wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach  administracyjnych,  prowadzonych   przez  tut. Wydział.

     Informację na  temat powyższych  cen, zainteresowani rzeczoznawcy majątkowi mogą uzyskać  w Wydziale  Nieruchomości – Poznań, ul. Słowackiego 8, pok. 438 IV piętro, tel. 61 8 410-572.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Klimek
  data wytworzenia: 2014-01-30
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2014-01-30 15:01

 UWAGA!

       Przed złożeniem wniosku z zakresu spraw Referatu ds. Rejestracji Pojazdów uprzejmie prosimy Naszych Klientów o zgłaszanie się do Punktu Informacyjnego w Wydziale Komunikacji i Transportu w celu dokonania weryfikacji dokumentów przedłożonych w sprawach z zakresu rejestracji pojazdów.
     Po pozytywnej weryfikacji zostanie wydany kolejny numer w kolejce osób oczekujących. Powyższa zmiana zostanie wprowadzona w warunkach pilotażu.
      Z  wprowadzeniem tego rozwiązania wiążemy nadzieję na usprawnienie obsługi klientów
.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kaniewska
  data wytworzenia: 2010.09.01
 • opublikował: Magdalena Krygier
  data publikacji: 2010-09-01 14:39
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-02 14:33

Certyfikat Bezpieczeństwa

Starostwo  Powiatowe  w  Poznaniu  po raz  kolejny  otrzymało  Certyfikat Bezpieczeństwa przyznany przez Związek Powiatów Polskich. Certyfikat potwierdza spełnianie przez Urząd wymogów w zakresie legalności i bezpieczeństwa, określonych w przepisach ustaw: o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o ochronie danych osobowych, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Certyfikat jest ważny do grudnia 2010 roku.

 • opublikował: Kaźmierczak Izabela
  data publikacji: 2010-01-18 11:03
 • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
  ostatnia modyfikacja: 2010-03-29 15:57

 

 • Dyplom

Dnia  30 września 2008 Komisja zatwierdziła wyniki konkursu na najbardziej przyjazny dla klientów Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Forum Przejrzysta Polska 2008.
 
Przyjęto 5 kryteriów punktacji, która łącznie dawała 100 punktów:
1. zakres udostępnianych informacji,
2. kompletność udostępnianych informacji,
3. aktualność udostępnianych informacji,
4. łatwość wyszukiwania informacji,
5. przyjazna organizacja udostępniania informacji.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu uzyskało łączną sumę punktów 85,2.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Doliński
  data wytworzenia: 10.10.2008
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2008-10-10 14:32
 • zmodyfikował: Magdalena Krygier
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-12 12:23

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3164
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2018-11-19 14:39
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-02-22 08:57