BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

Ogłoszenia archiwalne


Zawiadomienie

o wszczęciu na wniosek INEA Spółka Akcyjna w Poznaniu w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z części  nieruchomości położonej w Luboniu, obręb Luboń, arkusz mapy 15, działka nr 79. (GN.N.6821.25.2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Gola
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-09-12 09:16

Informacja

Informacja o działaniach podejmowanych wobec Rady i Zarządu Powiatu w Poznaniu przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową za rok 2017.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-01-29 16:37

Informacja

W związku z Postanowieniem nr 14/2018 z 10.01.2018 r. wydanym przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, ul. Gołębia 2 (Po-WD.5140.618.10.2017), informuje się, że Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków postanowił:

1) wszcząć z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa wielkopolskiego wilii „Eugenia” wraz z gruntem pod budynkiem przy ul. Jana III Sobieskiego 12 (dz. nr 104) w m. Puszczykowo, gm. Puszczykowo m., pow. poznański;.

2) dopuścić Stowarzyszenie Aktywne Puszczykowo na prawach strony do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa wielkopolskiego wilii „Eugenia” przy ul. Jana III Sobieskiego 12 (dz. nr 104) w m. Puszczykowo w charakterze organizacji społecznej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Krawczewska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-01-19 14:48

Komunikat

    Wydział  Nieruchomości  informuje o zmianach w związku z nowelizacją przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, w zakresie opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

     W przypadku wątpliwości, szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Opłat i Przekształceń Własnościowcyh Wydziału  Nieruchomości – pod numerami telefonów: 61 84-10-506, 61 8 410-738, 61 8 410-732, 61 8 410-534, 61 22-28-960.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Bocian
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-10-02 16:14

Informacja o działaniach podejmowanych wobec Rady i Zarządu Powiatu w Poznaniu przez podmioty wykonujące zawodową działaność lobbingową  

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2017-01-16 12:11
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-18 14:25

Informacja o działaniach podejmowanych wobec Rady i Zarządu Powiatu w Poznaniu przez podmioty wykonujące zawodową działaność lobbingową  

 • opublikował: Agata Poleska
  data publikacji: 2016-02-26 08:55
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-26 09:33

Konsultacje społeczne

W zawiązku z trwającymi pracami nad Strategią Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu zaprasza w dniach 8 – 22 listopada 2016 roku do udziału w konsultacjach społecznych.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej poprzez zgłaszanie wniosków i uwag przy użyciu formularza umieszczonego na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wypełnione formularze należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 22 listopada br. w kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przesyłać drogą listowną na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań (decyduje data wpływu do urzędu), faksem na numer (61) 8480-556 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: starostwo@powiat.poznan.pl.

Ponadto w dniu 21 listopada 2016 roku o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (ul. Jackowskiego 18, Sala Sesyjna) odbędzie się spotkanie konsultacyjne.

 • Strona tytułowa opracowania
  Strona tytułowa opracowania
 • Strona tytułowa opracowania
  Strona tytułowa opracowania
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Wojszcz
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2016-11-07 15:40

18 LIPCA WESZŁA W ŻYCIE NOWA USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH

Nowa ustawa została opracowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Zwiększa dostępność informacji o zbiórkach dla wszystkich obywateli, o tym, kto i na jakie cele zbiera środki. Wprowadza też elektroniczną, sprawną formę zgłaszania zbiórek.

 Oto istota wprowadzanych zmian:

 • Od 18 lipca 2014 r. nie ma już urzędowych zgód na zbiórki publiczne
 • Zgłoszenia zbiórek publicznych (czyli zbiórek gotówki i darów w przestrzeni publicznej) można dokonywać pocztą lub elektronicznie – ta druga forma jest preferowana m.in. dlatego, że jest szybsza. Aby dokonać zgłoszenia elektronicznie należy posiadać  podpis elektroniczny lub bezpłatny „profil zaufany” czyli podpis elektroniczny przeznaczony do kontaktu obywateli z administracją, który można założyć na portalu ePUAP.gov.pl.
 • Zbiórki elektroniczne – np. przez przelewy - można prowadzić od 18 lipca
  2014 r. bez dodatkowych formalności.
 • W przypadku organizowanych w przestrzeni publicznej zbiórek w gotówce i darów wystarczy od 18 lipca 2014 r. proste zgłoszenie na ogólnopolskim portalu zbiórki.gov.pl, który właśnie powstaje i gdzie będą także publikowane sprawozdania.
 • Od 18 lipca 2014 r. zniesiona została opłata skarbowa dla organizatorów zbiórek oraz obowiązek publikacji sprawozdań w prasie.
 • Decyzje o zbiórkach wydane przed wejściem w życie nowej ustawy nadal będą obowiązywały – te zbiórki będą rozliczane na dotychczasowych zasadach.

Ustawa jest opublikowana w Dzienniku Ustaw, link: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/498

Więcej informacji o:

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Wojewody Wielkopolskiego Andrzej Kunicki
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2014-06-23 11:59
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-17 14:00
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
   data publikacji: 2014-06-23 12:28

Wszystkie sprawy dotyczące zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (należące do kompetencji starosty i zarządcy drogi) rozpatrywane będą przez:

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu,
ul. Zielona 8, 61-851 Poznań.


 UWAGA!

       Przed złożeniem wniosku z zakresu spraw Referatu ds. Rejestracji Pojazdów uprzejmie prosimy Naszych Klientów o zgłaszanie się do Punktu Informacyjnego w Wydziale Komunikacji i Transportu w celu dokonania weryfikacji dokumentów przedłożonych w sprawach z zakresu rejestracji pojazdów.
     Po pozytywnej weryfikacji zostanie wydany kolejny numer w kolejce osób oczekujących. Powyższa zmiana zostanie wprowadzona w warunkach pilotażu.
      Z  wprowadzeniem tego rozwiązania wiążemy nadzieję na usprawnienie obsługi klientów
.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kaniewska
  data wytworzenia: 2010.09.01
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-09-01 14:39
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-02 14:33

Certyfikat Bezpieczeństwa

Starostwo  Powiatowe  w  Poznaniu  po raz  kolejny  otrzymało  Certyfikat Bezpieczeństwa przyznany przez Związek Powiatów Polskich. Certyfikat potwierdza spełnianie przez Urząd wymogów w zakresie legalności i bezpieczeństwa, określonych w przepisach ustaw: o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o ochronie danych osobowych, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Certyfikat jest ważny do grudnia 2010 roku.

 • opublikował: Kaźmierczak Izabela
  data publikacji: 2010-01-18 11:03
 • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
  ostatnia modyfikacja: 2010-03-29 15:57

 

 • Dyplom

Dnia  30 września 2008 Komisja zatwierdziła wyniki konkursu na najbardziej przyjazny dla klientów Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Forum Przejrzysta Polska 2008.
 
Przyjęto 5 kryteriów punktacji, która łącznie dawała 100 punktów:
1. zakres udostępnianych informacji,
2. kompletność udostępnianych informacji,
3. aktualność udostępnianych informacji,
4. łatwość wyszukiwania informacji,
5. przyjazna organizacja udostępniania informacji.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu uzyskało łączną sumę punktów 85,2.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Doliński
  data wytworzenia: 10.10.2008
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2008-10-10 14:32
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-12 12:23

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4206
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2018-11-19 14:39
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-01-20 15:45