BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia17.06.2019 r. dot., wszczęcia   postępowania   administracyjnego   w   sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa dróg wraz z kanalizacją sanitarną i budowa   lokalnego   systemu   kanałów   deszczowych   w   rejonie   ul.   Diamentowej   w   Suchym   Lesie -  8211;   Etap   III" (WD.6740.44.2019.MA)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-06-17 09:25

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 17 czerwca 2019 r., dot. wszczęcia   postępowanie   administracyjnego   w   sprawie
wydania   decyzji   o zezwoleniu   na   realizację   inwestycji   drogowej   polegającej   na   "Budowie   ulicy   Podgórnej   w Czerwonaku" WD.6740.46.2019.MA

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-06-17 09:10

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie pozwolenia na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2392P - ulicy Dopiewskiej w Lusówku, skrzyżowania ul. Dopiewskiej z ul. Zespołową i ul. Otowskiej w Lusówku, gmina Tarnowo Podgórne. (AB.6740.18.149.2019.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Liliana Buchwald
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-06-14 15:11

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego, dot. wydania dnia 6.06.2019 r. decyzji Wojewody Wielkopolskiego uchylającej w części decyzję Starosty Poznańskiego nr 20/2017 z dnia 14.09.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2477 Gądki-Szczodrzykowo. (WD.6740.35.2017)
Wojewoda Wielkopolski

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-06-14 15:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 13.06.2019 r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie wniosku
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę ulicy Rolnej w Kicinie.
(WD.6740.39.2019EK)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-06-14 14:53

Obwieszczenie

Obwieszczenie zawiadamiające Wojewody Wielkopolskiego, że dnia 10.06.2019 r. została wydana decyzja o odmowie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 16.11.2010 r nr 40/2010 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na budowie kontynuacji drogi ulicy Kwiatowej w Suchym Lesie i stwierdzeniu jej wydania z naruszeniem prawa (IR-III.7821.16.2018.4)
Wojewoda Wielkopolski

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-06-14 13:11

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę ulicy Wioślarskiej w Tarnowie Podgórnym, gmina Tarnowo Podgórne. (AB.6740.18.301.2019.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Kędziora
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-06-14 10:44

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 12 czerwca 2019 roku o wydaniu dnia 29 maja 2019 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 21/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej przebudowie/ rozbudowie ulicy Zaborskiej w Puszczykowie Zaborzu, gmina Swarzędz z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności, (WD.6740.12.2019EK).
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-06-13 08:56

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 12 czerwca 2019 r. o wydaniu dnia 30 maja 2019 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 22/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Krętej i Gwiezdnej w Suchym Lesie wraz z kanalizacją deszczową, gmina Suchy Las z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności, (WD.6740.9.2019).
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-06-12 14:43

Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na Przebudowie drogi powiatowej nr 2407P – ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Rolnej w Kicinie do ul. Trakt w Klinach (WD.6740.26.2019.ST).
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-06-10 10:07

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę ulicy Zbożowej w Tarnowie Podgórnym, gmina Tarnowo Podgórne. (AB.6740.18.269.2019.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Kędziora
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-06-06 13:50

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 30 maja 2019 r., dotyczące wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Starosty Poznańskiego nr 26/2018 z dnia 24 września 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Żniwnej i Zbożowej w Kicinie, gm. Czerwonak, powiat poznański, województwo wielkopolskie (WD.6740.00038.2018.EK).
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2019-06-04 08:02

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 23 maja 2019 r. o wydaniu decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 23 maja 2019 r. nr 20/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Lipowej w Bolechówku i Potaszach - Etap II, gmina Czerwonak, powiat poznański, województwo wielkopolskie (WD.6740.16.2019.ST).
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Sokołowski
 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2019-06-03 09:29

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wydania postanowienia prostującego decyzję Starosty Poznańskiego z dnia 09 kwietnia 2019 r. nr 16/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Batorowskiej wraz z odwodnieniem, gmina Dopiewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie (WD.6740.00004.2019.MA).
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Malec
 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2019-06-03 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2489P wraz z przepustem na rzece Głuszynka, gmina Kórnik. (WD.6740.25.2019.ST)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  • opublikował: Bartosz Kurek
   data publikacji: 2019-05-31 07:42

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 23.05.2019 r. dot. wszczęcia o postępowanie administracyjne w sprawie wniosku dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Polnej w Skórzewie, gmina Dopiewo (WD.6740.37.2019.EK).
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-05-24 13:58

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 15 maja 2019 r., w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Wysokiej w Dopiewie wraz z oświetleniem (WD.6740.28.2019.EK).
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-05-24 07:39

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zapoznania się z aktami sprawy oraz możliwości wypowiedzenia się do co zebranych dowodów i materiałów dot. wydania decyzji pozwolenia na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2392P - ul. Dopiewskiej w Lusówku oraz skrzyżowania, gmina Tarnowo Podgórne. (AB.6740.18.149.2019.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Kędziora
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-05-20 13:35

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 15 maja 2019 r., dotyczące wydania dnia 10 maja 2019 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 19/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Lipowej w Suchym Lesie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gmina Suchy Las, z rygorem natychmiastowej wykonalności (WD.6740.14.2019.ST).
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-05-17 14:42

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 14 maja 2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Swarzędzkiej w Kicinie (od. ul. Wiejskiej do ul. Poznańskiej), WD.6740.27.2019.EK.
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-05-16 14:47

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 10.05.2019 r. dot. zakończenia postępowania dowodowego  w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej  na przebudowie/rozbudowie ul. Zaborskiej w Puszczykowie Zaborzu, gm. Swarzędz. (WD.6740.12.2019).
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-05-13 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego w dniu 10.05.2019 r. dot. zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Krętej i Gwiezdnej w Suchym Lesie wraz z kanalizacją deszczową (WD.6740.9.2019).
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-05-13 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 10.05.2019 r. dot. zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2406P na skrzyżowaniu z ul. Północną i Południową wraz z budową sygnalizacji świetlnej w m. Promnice, gmina Czerwonak (WD.6740.8.2019).
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-05-13 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. dot. wydania decyzji na przebudowę ulicy Żupańskiego w Puszczykowie (WD.6740.1.2019).
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-05-06 08:40

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej pn. Budowa ul. Pogodnej – droga gminna 319319P w ramach zadania pod nazwą: Budowa pełnej infrastruktury technicznej wraz z drogami w miejscowości Zielątkowo i Chludowo, Gmina Suchy Las – etap III” (WD.6740.24.2019.MA).
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-05-02 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa ul. Świerkowej – droga gminna 319320P w ramach zadania pod nazwą: Budowa pełnej infrastruktury technicznej wraz z drogami w miejscowości Zielątkowo i Chludowo, Gmina Suchy Las – etap III” (WD.6740.23.2019.MA).
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-05-02 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku z dnia 01.02.2019 r. (data wpływu), Pana Michała Baumgarta pełnomocnika Wójta Gminy Czerwonak uzupełnionego w dn. 07.02.2019 r. i 19.03.2019 r, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Lipowej w Bolechówku i Potaszach – etap II, gmina Czerwonak. (WD.6740.16.2019)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-04-29 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 18 kwietnia 2019 r. dotyczące wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Starosty Poznańskiego nr 26/2018 z dnia 24 września  2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Żniwnej i Zbożowej w Kicinie, gm. Czerwonak, powiat poznański, województwo wielkopolskie. (WD.6740.38.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-04-26 13:47

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 19 kwietnia 2019 r., dotyczące wydania dnia 15 kwietnia 2019 r. decyzji Starosty Poznańskiego 17/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Długiej w Luboniu wraz z budową odcinka ul. Uroczej, budową odcinka Szkolnej i rozbudową odcinka ul. Poprzecznej (WD.6740.112.2018.EK)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-04-26 13:42

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 18 kwietnia 2019 r., dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Moniuszki w Puszczykowie. (WD.6740.29.2019.EK)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-04-19 11:24

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 18 kwietnia 2019 r., dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Łanowej oraz ulicy Kłosowej (na odcinku 0+22,5 od ulicy Poznańskiej) w Kicinie (WD.6740.18.2019.EK).
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-04-19 10:39

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody wielkopolskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r., dotyczące wydania decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. (znak IR-III.7821.3.2018.4) uchylającej w części decyzję Starosty Poznańskiego nr 14/2017 z dnia 07 czerwca 2017 r. (znak WD.6740.10.2017) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne-Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) - Więckowice oraz 2403P Więckowice-Dopiewo, m. Więckowice, powiat poznański. województwo wielkopolskie. (IR-III.7821.3.2018.4)
Wojewoda Wielkopolski

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-04-17 12:49

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 5 kwietnia 2019 r., dot. wydania decy6zji Starosty Poznańskiego nr 15/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2400P (Napachanie-Złotkowo) wraz ze skrzyżowaniami z drogą nr 2425P (Rokietnica-Żydowo) oraz z drogą 2423P (Mrowino-Rokietnica), powiat poznański, województwo wielkopolskie (WD.6740.64.2018.EK)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-04-15 09:38

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 11 kwietnia 2019r., dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Cisowej w Skórzewie wraz z odwodnieniem i oświetleniem (WD.6740.17.2019.EK)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-04-15 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2019 r., dotyczące wydania 9 kwietnia 2019 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 16/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Dąbrowa - budowa ulicy Batorowskiej wraz z odwodnieniem", powiat poznański, województwo wielkopolskie z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.4.2019.MA)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-04-12 13:29

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego dot. wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 12.09.2018 r nr 24/2018 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Cichej w Tarnowie Podgórnym (rozbudowa drogi gminnej nr 322042P). (IR-III.7821.29.2018.4)
Wojewoda Wielkopolski

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-04-11 12:09

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej budowie ulicy Lipowej w Suchym Lesie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. (WD.6740.00014.2019)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-04-11 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wydaniu dnia 02 kwietnia 2019 r. decyzji  nr 14/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Dopiewo – budowa ul. Południowej i Łąkowej na odcinku  od Konarzewskiej do ul. Poznańskiej”, gmina Dopiewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności (WD.6740.113.2018.MA.)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-04-10 11:29

Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Lipowej w Bolechówku i Potaszach – etap II, gmina Czerwonak. (WD.6740.16.2019.TS)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-04-08 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie wydania decyzji pozwolenia na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2392P - ul. Dopiewskiej w Lusówku oraz skrzyżowania, gmina Tarnowo Podgórne. (AB.6740.18.149.2019.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Liliana Buchwald
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-04-04 13:49

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wydaniu postanowienia prostującego decyzję Starosty Poznańskiego z dnia  31 stycznia 2019 r. nr 4/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Witkowej w Rokietnicy, powiat poznański województwo wielkopolskie (WD.6740.96.2018.MA)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-04-04 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 2.04.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/ rozbudowie ulicy Zaborskiej w Puszczykowie Zaborzu, gmina Swarzędz, WD.6740.12.2018.EK.
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel - Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-04-04 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku z dnia 04.01.2019 r., (data wpływu), uzupełniony w dniu 04.02.2019 r. (data wpływu), dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na przebudowę ul. Żupańskiego w Puszczykowie polegającą na budowie drogi wraz z przebudową chodnika (WD.6740.1.2019.EK),
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel - Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-04-03 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Lipowej w Bolechówku i Potaszach – etap II, gmina Czerwonak. WD.6740.16.2019.
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-04-01 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Panońskiego o wydaniu dnia 22 marca 2019 r. decyzji  nr 13/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa dróg dla zadania Złotniki III- Kochanowskiego, Pawłowicka, gmina Suchy Las”, powiat poznański, województwo wielkopolskie z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności WD.6740.98.2018.MA.
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-03-27 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 22 marca 2019 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie WD.6740.4.2019.MA. dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Dąbrowa – budowa ul. Batorowskiej wraz z odwodnieniem.
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-03-25 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 21 marca 2019 r., dot. wydania decyzji Starosty Poznańskiego nr 12/2019 z dnia 15 marca 2019 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Gottlieba Daimlera oraz rozbudowie ul. Fabianowskiej w Komornikach, z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Gottlieba Daimlera i ul. Fabianowskiej, gm. Komorniki, (6740.114.2018.MA).
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-03-21 07:56

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 marca 2019 r., dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Poznańskiego Nr 40/2010 z dnia 16.11.2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie kontynuacji drogi ulicy Kwiatowej w Suchym Lesie, gmina Suchy Las, powiat poznański. (IR-III.7821.16.2018.4)
Wojewoda Wielkopolski

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2019-03-20 10:13

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 19 marca 2019 r., dotyczące zmiany zakresu wniosku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2400P (Napachanie - Złotkowo) wraz ze skrzyżowaniami z drogą nr 2425P (Rokietnica - Żydowo) oraz z drogą 2423P (Mrowino - Rokietnica) WD.6740.64.2018.EK.
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-03-20 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie WD.6740.113.2018.MA. dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Dopiewo – budowa ul. Południowej i Łąkowej na odcinku  od Konarzewskiej do ul. Poznańskiej.
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-03-20 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie  Starosty Poznańskiego z dnia 13 marca 2019 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Długiej w Luboniu wraz z budową odcinka ul. Uroczej, budową odcinka Szkolnej i rozbudową odcinka ul. Poprzecznej (WD.6740.112.2018.EK).
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-03-18 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia  08.03.2019 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie odwołania z dnia 22.01.2018 r. od decyzji z dnia 7 czerwca 2017 r. nr 14/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 2392 P Tarnowo Podgórne; Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin); Więckowie oraz nr 2403P Więckowice; Dopiewo, m. Więckowice, powiat poznański. (WD.6740.10.2017)
Wojewoda Wielkopolski

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-03-15 14:50

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13.03.2019 r. dot. uchylającej w części decyzję Starosty Poznańskiego  nr 19/2018 z dnia 08.08.2018 r. (IR-III.7821.17.2018.4)
Wojewoda Wielkopolski

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-03-15 14:11

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2437P w Sarbinowie, gmina Swarzędz. (WD.6740.107.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-03-14 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie-rozbudowie dróg dla zadania Złotniki III - Kochanowskiego, Pawłowicka, gmina Suchy Las, powiat poznański (WD.6740.98.2018. MA)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej


Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 11 marca 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Górków w Swarzędzu (WD.6740.10.2019.MA)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej


Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 5 marca 2019 roku, dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Krętej i Gwiezdnej w Suchym Lesie wraz z kanalizacją deszczową (WD.6740.9.2019.EK)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej


Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 1 marca 2019 roku, dotyczące wydania dnia 25 lutego 2019 roku decyzji Starosty Poznańskiego 10/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Stęszewskiej oraz ulicy Zielonej w m. Krosinko, gm. Mosina, powiat poznański, województwo wielkopolskie z rygorem natychmiastowej wykonalności (WD.6740.81.2018.EK)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej


Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Dąbrowa - budowa ul. Batorowskiej wraz z odwodnieniem (WD.6740.4.2019.MA)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej


Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 28 lutego 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2406 P na skrzyżowaniu z ul. Północną i Południową wraz z budową sygnalizacji świetlnej w m. Promnice, gmina Czerwonak (WD.6740.8.2019.EK)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej


Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 26 lutego 2019 roku, dotyczące wydania dnia 20 lutego 2019 roku decyzji Starosty Poznańskiego nr 9/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulic: Lipowej i Topolowej w Koziegłowach, gmina Czerwonak (WD.6740.100.2018.EK)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2019-03-04 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku z dnia 20.12.2018 r. (data wpływu), Pana Wojciecha Mikołajczyka pełnomocnika Wójta Gminy Komorniki, uzupełnionego w dn. 25.01.2019 r. (data wpływu), w sprawie WD.6740.114.2018.MA. dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Gottlieba Daimlera oraz rozbudowie ul. Fabianowskiej w Komornikach, z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Gottlieba Daimlera i ul. Fabianowskiej (WD.6740.114.2018.MA)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-02-28 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Parkowej w Owińskach na odcinku od ul. Poprzecznej do ul. Piotrowskiego, gmina Czerwonak. (WD.6740.99.2018).
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-02-26 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego ws. wszczęcia postępowania dot.  wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Dopiewo – budowa ul. Południowej i Łąkowej na odcinku  od Konarzewskiej do ul. Poznańskiej (WD.6740.113.2018.MA).
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-02-21 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 11 lutego 2019 r., dotyczące  wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na przebudowę ul. Żupańskiego w Puszczykowie, polegającą na budowie drogi wraz z przebudową chodnika. (WD.6740.1.2019)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-02-20 14:52

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 14 lutego 2019 r., dotyczące wydania dnia 12 lutego 2019 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 7/2019 zmieniającej ostateczną decyzję Starosty Poznańskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. nr 16/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ronda - ul. Średzka w Rabowicach (poza pasem drogi powiatowej objętej wydaną decyzją Starosty Poznańskiego WD.6740.45.2016 nr 23/2016 z dnia 15.12.2016 r.), powiat poznański, województwo wielkopolskie, w zakresie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości nr ewid. 43/63 obr. Rabowice w miejsce istniejącej na dzień wydania decyzji działki nr ewid. 43/38 obr. Rabowice i uchylenia projektu podziału działki nr ewid. 43/38 obr. Rabowice (WD.6740.30.2018.EK)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-02-20 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 13 lutego 2019 r., dotyczące wydania dnia 12 lutego 2019 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 6/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2393P (ul. Gnieźnieńska) z drogą gminną (ul. Goślińską) w m. Murowana Goślina wraz z budową ścieżki rowerowej (chodnika), powiat poznański, województwo wielkopolskie, (WD.6740.90.2018.EK)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-02-20 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na Budowie ul. Gottlieba Daimlera oraz rozbudowie ul. Fabianowskiej w Komornikach, z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Gottlieba Daimlera i ul. Fabianowskiej (WD.6740.114.2018.MA).
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-02-13 07:42

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 6 lutego 2019 r., dotyczące odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. nr 35/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Wierzbowej w Rokietnicy od ul. Miłej do skrzyżowania z ul. Obornicką, gmina Rokietnica (WD.6740.47.2018.EK)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-02-13 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową w miejscowości Suchy Las w ramach zadania inwestycyjnego pt. "Przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową w Suchym Lesie"" (WD.6740.101.2018.EK).
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-02-11 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie wydania decyzji nr 455/19 pozwolenia na budowę drogi wewnętrznej - ul. Malwowej w Sadach wraz z włączeniem w ulicę Kobylnicką, gmina Tarnowo Podgórne w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i zjazdów ... (AB.6740.18.629.2018.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Kędziora
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-02-06 07:44

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie wydania decyzji nr 456/19 pozwolenia na budowę ulicy Malwowej i Placu Margaretek w Tarnowie Podgórnym, gmina Tarnowo Podgórne w zakresie jezdni, chodnika, zjazdów ... (AB.6740.18.658.2018.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Kędziora
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-02-06 07:40

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wydaniu w dniu 31.01.2019 r. decyzji nr 4/2019 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Witkowej w Rokietnicy”, powiat poznański, województwo wielkopolskie.(WD.6740.96.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-02-05 10:51

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 1 lutego 2019 r. dotyczące zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Stęszewskiej oraz ulicy Zielonej w m. Krosinko, gm. Mosina (WD.6740.81.2018.EK)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-02-05 00:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-05 08:26

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 31.01.2019 r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie wniosku  o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Długiej w Luboniu wraz z budową odcinka ul. Uroczej, budową odcinka Szkolnej i rozbudową odcinka  ul. Poprzecznej (WD.6740.112.2018.EK).
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-02-04 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w z sprawie wydania decyzji ZRID dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2437P w Sarbinowie. (WD.6740.107.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-02-04 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wydaniu decyzji nr 3/2019 z dnia 28.01.2019 r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej dojazdu do działek gminnych w Zakrzewie, gmina Dopiewo”, powiat poznański, województwo wielkopolskie. (WD.6740.80.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-01-31 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Parkowej w Owińskach na odcinku od ul. Poprzecznej do ul. Piotrowskiego, gm. Czerwonak. (WD.6740.99.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-01-28 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 24 stycznia 2019 r., dot. wydania decyzji Starosty Poznańskiego nr 2/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dwóch obiektów inżynierskich w m. Nadrożno i m. Złotniczki w ciągu drogi powiatowej nr 2408P, gm. Pobiedziska, powiat poznański, województwo wielkopolskie z rygorem natychmiastowej wykonalności (WD.6740.65.2018).
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-01-25 14:44

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 21 stycznia 2019 r., dot. zmiany ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. nr 16/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ronda - ul. Średzka w Rabowicach (poza pasem drogi powiatowej objętej wydaną decyzją Starosty Poznańskiego WD.6740.45.2016 nr 23/2016 z dnia 15.12.2016 r.) powiat poznański, województwo wielkopolskie (WD.6740.30.2018.EK)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-01-25 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 23 stycznia 2019 r., dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie II etapu ulicy Fabrycznej w Kicinie, gm. Czerwonak (WD.6740.97.2018.MA)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-01-24 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 21 stycznia 2019 r., dot. zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2393P (ul. Gnieźnieńska) z drogą gminną (ul. Goślińska) w m. Murowana Goślina wraz z budową ścieżki rowerowej (chodnika). (WD.6740.90.2018).
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-01-24 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 22 stycznia 2019 r., dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie Rozbudowie dróg dla zadania Złotniki III - Kochanowskiego, Pawłowicka, gm. Suchy Las (WD.6740.98.2018.MA).
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-01-22 08:44

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 18.01.2019r. dotyczące zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulic: Lipowej i Topolowej w Koziegłowach, gm. Czerwonak. (WD.6740.100.2018.)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-01-21 16:12

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 10 stycznia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na Rozbudowie skrzyżowania dróg gminnych ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową w miejscowości Suchy Las w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową w Suchym Lesie, gmina Suchy Las”.. (WD.6740.101.2018.)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-01-14 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na budowie dojazdu do działek gminnych w Zakrzewie, gmina Dopiewo. (WD.6740.80.2018.MA)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-01-09 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę ulicy Malwowej i Placu Margaretek w Tarnowie Podgórnym, gmina Tarnowo Podgórne w zakresie jezdni, chodnika, zjazdów ... (AB.6740.18.658.2018.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Liliana Buchwald
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-01-07 14:15

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego ws. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie ulicy Witkowej w Rokietnicy”, gmina Rokietnica, powiat poznański (WD.6740.96.2018.MA)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-01-07 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 2 stycznia 2019 r. dotyczące, wydania dnia 27 grudnia 2018 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 35/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Wierzbowej w Rokietnicy od ul. Miłej do skrzyżowania z ul. Obornicką, gm. Rokietnica, powiat poznański, województwo wielkopolskie. (WD.6740.47.20018.EK)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-01-07 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 4 stycznia 2019 r. dotyczące korekty wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę dwóch obiektów inżynierskich w m. Nadrożno i m. Złotniczki w ciągu drogi powiatowej nr 2408P, gmina Pobiedziska, powiat poznański, województwo wielkopolskie. (WD.6740.65.2018.EK)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-01-04 09:56

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę drogi wewnętrznej - ul. Malwowej w Sadach wraz z włączeniem w ulicę Kobylnicką, gmina Tarnowo Podgórne w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i zjazdów ... (AB.6740.18.629.2018.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Liliana Buchwald
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-01-03 11:25

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 19194
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-06-17 09:25
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-06-17 13:32