BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 2012 – 2015
z perspektywą na lata 2016 – 2019
 • Strona tytułowa opracowania
  Strona tytułowa opracowania

Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej i redukcji drapieżników - lisów i jenotów - na terenie powiatu poznańskiego

Nasilające się zmiany środowiskowe spowodowane działalnością człowieka doprowadziły do znacznego rozregulowania skomplikowanych zależności pomiędzy poszczególnymi elementami przyrody. Podstawowe fizjocenozy i ekosystemy w naszym kraju w wielu przypadkach są jednostkami ekologicznymi mało już spójnymi i bardzo labilnymi w swym funkcjonowaniu. Działalność ludzka polegająca na wyłącznym eksploatowaniu dóbr przyrody jest obecnie zupełnie niedopuszczalna. Konieczne stało się sterowanie ożywioną częścią przyrody, w tym również populacjami zwierząt łownych. Część z nich zaliczana do zwierzyny drobnej (tj. zając, kuropatwa, bażant) zmniejsza swoją liczebność i zasięg występowania, a więc wymaga zabiegów zmierzających do ich zachowania, a nawet ratowania.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Pawłowska
 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2011-01-13 09:49
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-13 09:53

Program okresowych badań jakości gleby i ziemi dla obszaru powiatu poznańskiego

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2010-07-23 13:32

Plan gospodarki odpadami dla Powiatu Poznańskiego na lata 2008-2011
z perspektywą na lata 2012-2015
zatwierdzony Uchwałą Nr XXX/237/III/2009
Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 maja 2009 r.

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2008-12-31 12:01
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-05 10:06

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 2008-2011
z perspektywą na lata 2012-2015 zatwierdzony Uchwałą Nr XXX/237/III/2009
Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 maja 2009 r.

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2008-12-31 12:06

Program zwiększenia lesistości Powiatu Poznańskiego

 • Strona tytułowa opracowania
  Strona tytułowa opracowania

 Zintegrowany program inwestycji  proekologicznych i działań edukacyjnych w powiecie poznańskim, przyjęty do realizacji Uchwałą Nr 776/2008 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 25.01.2008 roku
 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2004-07-14 12:20
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-11-09 09:51

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1530
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2018-12-05 11:57
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-05-25 16:18