BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

<< powrót

Treść archiwalna rok 2013

 

Poznań, dnia 11.12.2013 r.

WŚ.6341.2.171.2013.VIII                     

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Kostrzyn Wielkopolski, reprezentowanej przez Burmistrza Gminy Kostrzyn Wielkopolski, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Kostrzyn, na przebudowę urządzenia wodnego w postaci  przebudowy przepustu na rowie melioracji wodnej szczegółowej „Strumień”, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 558, 658, 705, 929/4, obręb Kostrzyn Wielkopolski, gm. Kostrzyn Wielkopolski, oraz na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do rowu melioracji wodnej szczegółowej „Strumień”, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 673, obręb Kostrzyn Wielkopolski, gm. Kostrzyn Wielkopolski.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-23 14:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-15 11:03

Poznań, dnia 11.12.2013 r.

WŚ.6341.1.262.2013.VIII                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Kostrzyn Wielkopolski, reprezentowanej przez Burmistrza Gminy Kostrzyn Wielkopolski, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Kostrzyn, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu przebudowywanej ul. Wrzesińskiej w Kostrzynie Wielkopolskim, do rowu melioracji wodnej szczegółowej „Strumień”.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-23 14:12

Poznań, dnia 18.12.2013 r.

WŚ.6341.1.257.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia śródlądowych wód powierzchniowych w Jeziorze Głęboczek (działka o nr ewid. 261/2, obręb Głęboczek, gm. Murowana Goślina), za pomocą zastawki zlokalizowanej w km 17+140 rzeki Trojanka, oraz retencjonowania wód powierzchniowych w Jeziorze Głęboczek w ilości 3400 m3.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-23 14:11

Poznań, dnia 19.12.2013 r.

WŚ.6341.1.258.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek „EKO-TOM” Turguła s.j., ul. Poligonowa 1 Bolechowo, 62-005 Owińska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz „EKO-TOM” Turguła s.j., pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków wód opadowych
i roztopowych, z terenu zakładu, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 310/4, obręb Bolechowo, gm. Czerwonak, do rowu melioracji wodnej szczegółowej „A”.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-23 14:10

Poznań, 10.12.2013 r.

WŚ.6222.17.2013.XIV                                                                                       

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  2013 r. poz. 1232 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

STAROSTA POZNAŃSKI

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zakładów Drobiarskich Koziegłowy Sp. z o. o. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-17 08:53

Poznań, dnia 06.12.2013 r.

WŚ.6341.2.170.2013.VIII                                           

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Chronos Development Sp. z o. o. sp. k. a., ul. Kołłątaja 6, 62-030 Luboń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Chronos Development Sp. z o. o. sp. k. a., ul. Kołłątaja 6, 62-030 Luboń, na wykonanie urządzenia wodnego w postaci przepustu na rowie M-25, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 9/9, obręb Rabowice, gm. Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-16 12:23
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-16 12:26

Poznań, dnia 11.12.2013 r.

WŚ.6341.3.30.2013.XI                                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 pkt 6-8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012, poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j. t.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Jeronimo Martins Polska S.A., ul. Żniwna 5, Kostrzyn Wlkp., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania na rzecz Jeronimo Martins Polska S.A., pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Zakładu zlokalizowanego w Kostrzynie Wlkp., przy ul. Żniwnej 5.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Ociepa,
tel.618-410-545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-16 12:21

Poznań, dnia 13.12.2013 r.

WŚ.6341.1.252.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o. o., ul. Poznańska 58, 62-010 Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego na terenie działek o nr ewid. 59, 61 i 62 w miejscowości Pobiedziska, gm. Pobiedziska, eksploatującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-16 12:20

Poznań, dnia 12.12.2013 r.

WŚ.6341.3.29.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładów Drobiarskich „KOZIEGŁOWY” Sp. z o. o., ul. Piaskowa 3, 62-028 Koziegłowy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Zakładów Drobiarskich „KOZIEGŁOWY” Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu zakładu, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 345/53, obręb Koziegłowy, gm. Czerwonak, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-16 12:19

Poznań, dnia 13.12.2013 r.

WŚ.6341.1.261.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładu Przetwórstwa Mleka „MLECZ” Sp. z o. o. Oddział w Buku, ul. Bohaterów Bukowskich 15a, 64-320 Buk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Zakładu Przetwórstwa Mleka „MLECZ” Sp. z o. o. Oddział w Buku, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków, pochodzących z oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 11/1, 11/2 i 12, obręb Buk, gm. Buk, do rowu melioracji wodnej szczegółowej RMWC 41.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-16 12:18

Poznań, dnia 5.12.2013 r.

WŚ.6341.1.251.2013.XI                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 pkt 6-8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012, poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Fabryki Armatur Swarzędz Sp. z o.o., Rabowice, ul. Świerkowa 27, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania  oczyszczonych  ścieków bytowych z terenu ww. Zakładu zlokalizowanego w miejscowości Rabowice, dz. 67/10,  do ziemi - rowu melioracji wodnej szczegółowej K-1.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Ociepa,
tel.618-410-545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-09 14:39

Poznań, dnia 05.12.2013 r.

WŚ.6341.2.159.2013.VIII                           

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań, na wykonanie urządzeń wodnych w postaci 4 studni chłonnych, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 69/6, obręb Rogalin, gm. Mosina, odprowadzających oczyszczone ścieki wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu chodnika i parkingu, zlokalizowanego na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-09 14:36

Poznań, dnia 05.12.2013 r.

WŚ.6341.1.259.2013.VIII                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek KIMBALL ELECTRONICS POLAND Sp. z o. o., ul. Poznańska 1c, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz KIMBALL ELECTRONICS POLAND Sp. z o. o., ul. Poznańska 1c, 62-080 Tarnowo Podgórne, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu zakładu produkcyjnego Kimball Electronics Poland Sp. z o. o., zlokalizowanego na dz. nr ewid. 132/1, obręb Sady, gm. Tarnowo Podgórne, oraz na dz. nr ewid. 757/5, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne, do rowu melioracji wodne szczegółowej F w km 5+500 istniejącym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-09 14:34

Poznań, dnia 05.12.2013 r.

WŚ.6341.1.242.2013.VIII                                                                                 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu chodnika i parkingu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 69/6, obręb Rogalin, gm. Mosina, do ziemi za pomocą 4 projektowanych studni chłonnych.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-09 14:32

Poznań, dnia 04.12.2013 r.

WŚ.6341.1.247.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Artura Kaczmarczyka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie wycięcia roślin z wód i brzegu Jeziora Kórnickiego, na wysokości dz. o nr ewid. 959 obręb Kórnik, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-09 14:31

Poznań, dnia 06.12.2013 r.

WŚ.6341.2.169.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Wójta Gminy Dopiewo, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na dz. o nr Wied. 304/1, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-09 14:30

Poznań, dnia 05.12.2013 r.

WŚ.6341.2.163.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, Szpital w Ludwikowie, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, Szpital w Ludwikowie, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – dwóch wylotów kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 30/2, obręb Krosinko, gm. Mosina.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-09 14:29

Poznań, dnia 06.12.2013 r.

WŚ.6341.1.260.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Wójta Gminy Dopiewo, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu ulic: Sportowej, Szkolnej i Niecałej w miejscowości Skórzewo, gm. Dopiewo, do rowu melioracji wodnej szczegółowej -Skórzynka.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-09 14:27

Poznań, dnia 05.12.2013 r.

WŚ.6341.1.245.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, Szpital w Ludwikowie, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, Szpital w Ludwikowie, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z dachów budynków Szpitala w Ludwikowie, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 30/1 i 30/2, obręb Krosinko, gm. Mosina, do rowu otwartego i dalej do Jeziora Budzyńskiego.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-09 14:25

Poznań, dnia 22.11.2013 r.

WŚ.6341.2.167.2013.VIII                                                                                        

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek INDUSTRIAL CENTER 15 Sp. z o. o., Wybrzeże Kościuszkowskie 43 m.2, 00-347 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz INDUSTRIAL CENTER 15 Sp. z o. o., Wybrzeże Kościuszkowskie 43 m.2, 00-347 Warszawa, na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do rowu melioracji wodnej szczegółowej „F” w km 4+556, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 185, obręb Lusowo, gm. Tarnowo Podgórne, odprowadzającego oczyszczone ścieki wód opadowych i roztopowych, pochodzące z terenu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 132/2, 133/2, 134/2, 134/3, 134/4, 134/5, 134/6, 134/7, 135, 136, 137, obręb Sady, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-03 10:14

Poznań, dnia 25.11.2013 r.

WŚ.6341.2.160.2013.VIII                                            

                                                   INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Komorniki, na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji do rowu melioracji wodnej szczegółowej WA-14-1, zlokalizowanego na dz. nr 531, obręb Chomęcice, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-03 10:12

Poznań, dnia 22.11.2013 r.

WŚ.6341.1.249.2013.VIII                                                                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek INDUSTRIAL CENTER 15 Sp. z o. o., Wybrzeże Kościuszkowskie 43 m.2, 00-347 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz INDUSTRIAL CENTER 15 Sp. z o. o., Wybrzeże Kościuszkowskie 43 m.2, 00-347 Warszawa, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 132/2, 133/2, 134/2, 134/3, 134/4, 134/5, 134/6, 134/7, 135, 136, 137, obręb Sady, gm. Tarnowo Podgórne, do rowu melioracji wodnej szczegółowej F, projektowanym wylotem, zlokalizowanym na dz. nr 185, obręb Lusowo, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-03 10:11

Poznań, dnia 25.11.2013 r.

WŚ.6341.1.243.2013.VIII                                                                                           

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Komorniki, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu przebudowywanej ul. Środkowej w Chomęcicach, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 531, obręb Chomęcice, gm. Komorniki, do rowu melioracji wodnej szczegółowej WA-14-1, projektowanym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-03 10:09

Poznań, dnia 28.11.2013 r.

WŚ.6341.1.255.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z/s w Tulcach Sp. z o. o., ul. Poznańska 13, 63-004 Tulce, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód popłucznych, pochodzących ze stacji uzdatniania wody na terenie WCHiRZ w Tulcach, do stawu, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 74/26 obręb Tulce, gm. Kleszczewo.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-03 10:08

Poznań, dnia 28.11.2013 r.

WŚ.6341.1.254.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z/s w Tulcach Sp. z o. o., ul. Poznańska 13, 63-004 Tulce, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego na terenie WCHiRZ w Tulcach, na działce o nr ewid. 74/26 obręb Tulce, gm. Kleszczewo, eksploatującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-03 10:07

Poznań, dnia 27.11.2013 r.

WŚ.6341.2.158.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Wojciecha Andrzejaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. wykonanie urządzeń wodnych – wylotów urządzeń kanalizacyjnych, służących do wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z nawierzchni ul. Poligonowej w miejscowości Bolechowo, gm. Czerwonak, do rowu melioracji wodnej szczegółowej „A”, oraz do rowów przydrożnych:
 • wylot R1 – rów przydrożny, działka o nr ewid. 306, obręb Bolechowo, gm. Czerwonak,
 • wylot R2 – rów melioracji wodnej szczegółowej „A”, km 3+311, działka o nr ewid. 303, obręb Bolechowo, gm. Czerwonak,
 • wylot R3 – rów przydrożny, działka o nr ewid. 306, obręb Bolechowo, gm. Czerwonak,
 • wylot R6 – rów przydrożny, działka o nr ewid. 75/7, obręb Bolechowo, gm. Czerwonak.
 1. przebudowę urządzenia wodnego – odcinka rowu przydrożnego w ciągu ulicy Poligonowej, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 75/3, 75/7, 306, obręb Bolechowo, gm. Czerwonak, polegającą na skanalizowaniu odcinka rowu.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-03 10:06

Poznań, dnia 27.11.2013 r.

WŚ.6341.1.241.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Wojciecha Andrzejaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z nawierzchni ul. Poligonowej w miejscowości Bolechowo, gm. Czerwonak, do rowu melioracji wodnej szczegółowej „A” oraz rowów przydrożnych, za pomocą projektowanych wylotów:

 • wylot R1 – rów przydrożny, działka o nr ewid. 306, obręb Bolechowo, gm. Czerwonak,
 • wylot R2 – rów melioracji wodnej szczegółowej „A”, km 3+311, działka o nr ewid. 303, obręb Bolechowo, gm. Czerwonak,
 • wylot R3 – rów przydrożny, działka o nr ewid. 306, obręb Bolechowo, gm. Czerwonak,
 • wylot R6 – rów przydrożny, działka o nr ewid. 75/7, obręb Bolechowo, gm. Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-03 10:05

Poznań, dnia 28.11.2013 r.

WŚ.6341.1.253.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek „HÖRMANN-POLSKA” Sp. z o. o., ul. Otwarta 1, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz „HÖRMANN-POLSKA” Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu zakładu, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 492/5, 992/9, 991/9 i 990/11, obręb, Komorniki, gm. Komorniki, do ziemi - istniejącego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-03 10:04

Poznań dnia 18.11.2013 r.

WŚ.6341.2.161.2013.VI                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Rafała Nowickiego – EP PUE Enregobud Leszno Sp. z o. o. Oddział Poznań, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, występującego w imieniu ENEA Operator Sp. z o. o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia  wodnego – rowu melioracji wodnej szczegółowej Wr-5 w km 3+423 na przepust, pod zjazdem na działkę o nr ewid. 90/2, obręb Stęszewko, gmina Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-11-22 13:45

Poznań, dnia 20.11.2013 r.

WŚ.6341.2.155.2013.VIII                                                           

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do rowu melioracji wodnej szczegółowej, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 224/2, obręb Bogucin, gm. Swarzędz, odprowadzającego oczyszczone ścieki wód opadowych i roztopowych, pochodzące z terenu przebudowywanej ul. Zielonej w Bogucinie.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-11-22 13:44

Poznań, dnia 20.11.2013 r.

WŚ.6341.1.235.2013.VIII                                           

     INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu przebudowywanej ul. Zielonej w Bogucinie do rowu melioracji wodnej szczegółowej, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 224/2, obręb Bogucin, gm. Swarzędz, projektowanym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-11-22 13:42

Poznań, dnia 14.11.2013 r.

WŚ.6341.2.154.2013.VI                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Dawida Szłapka – PBT Zachód S. A., ul. Polna 1A, 62-025 Kostrzyn, występującego w imieniu Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S. A., ul. Łąkowa 21/17, 61-879 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, w związku z realizacją inwestycji pod nazwą: „Budowa telekomunikacyjnych linii światłowodowych w powiecie poznańskim: odcinek I Kleszczewo - Gułtowy, odcinek II Poznań Starołęka - Borówiec”, pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. Wykonanie przejścia linią światłowodową w rurze osłonowej RHDPEp 110/6,3 mm, metodą przewiertu sterowanego, pod dnem rzeki Męcina w km 23+283 jej biegu, stanowiącej działkę o nr ewid. 7/1, obręb Drzazgowo, gmina Kostrzyn.
 2. Wykonanie przejścia linią światłowodową w rurze osłonowej RHDPEp 110/6,3 mm, metodą przewiertu sterowanego, pod dnem rzeki Głuszynka w km 0+665 jej biegu, stanowiącej działkę o nr ewid. 1, obręb Czapury, gmina Mosina.
 3. Wykonanie przejścia linią światłowodową w rurze osłonowej RHDPEp 110/6,3 mm, metodą przewiertu sterowanego, pod dnem rzeki Głuszynka w 10+735 jej biegu – przepustu zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej 2461P, na działce o nr ewid. 202/2, obręb Borówiec, gmina Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-11-18 10:26

Poznań, dnia 07.11.2013 r.

WŚ.6341.1.239.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łopuchówko, 62-095 Murowana Goślina, reprezentowanego przez pełnomocnika – Panią Maję Sroczyńską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego na działce o nr ewid. 158 w miejscowości Łupochówko, gm. Murowana Goślina.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-11-12 16:54

Poznań, dnia 04.11.2013 r.

WŚ.6341.1.238.2013.VI               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Czesława Fiedlera zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków - wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody na potrzeby Gospodarstwa Rolnego w Wierzonce przy ul. Gminnej 1, do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej G-31 w km 0+156, na terenie działki o nr ewid. 17/56, obręb Wierzonka, gmina Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-11-05 12:55

Poznań, dnia 04.11.2013 r.

WŚ.6341.1.237.2013.VI               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Czesława Fiedlera zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych trzeciorzędowych z ujęcia wody, składającego się ze studni głębinowej nr 1 i nr 2, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 13/26, obręb Wierzonka, gmina Swarzędz, do celów zaopatrzenia w wodę Gospodarstwa Rolnego w Wierzonce przy ul. Gminnej 1.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-11-05 12:54

Poznań, dnia 30.10.2013 r.

WŚ.6341.2.156.2013.VIII                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Kleszczewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Kleszczewo, na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do rzeki Kopla II w km 17+430, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 53, obręb Gowarzewo, gm. Kleszczewo, odprowadzającego oczyszczone ścieki wód opadowych i roztopowych, pochodzące z terenu ul. Polnej w Gowarzewie.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-11-05 12:52

Poznań, dnia 30.10.2013 r.

WŚ.6341.2.148.2013.VIII                                            

  INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Czerwonak, reprezentowanej przez Wójta Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Czerwonak, na wykonanie urządzenia wodnego w postaci przebudowy rowu przydrożnego na odcinku 10 m na przepust o średnicy 600 mm, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 59/1, obręb Czerwonak, gm. Czerwonak, ark. 22.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-11-05 12:50

Poznań, dnia 30.10.2013 r.

WŚ.6341.1.236.2013.VIII                                 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Kleszczewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Kleszczewo, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ul. Polnej w Gowarzewie, do rzeki Kopla II w km 17+430, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 53,  obręb Gowarzewo, gm. Kleszczewo, projektowanym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-11-05 12:48

Poznań, dnia 6.11.2013 r.

WŚ.6341.3.25.2013.XI                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 pkt 6-8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012, poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j. t.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek „Fabryka Okuć Kuczyński” Sp. z o.o. Sp. K., Baranowo, ul. Nowina 14, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania na rzecz na rzecz „Fabryka Okuć Kuczyński” Sp. z o.o. Sp. K. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Zakładu zlokalizowanego w m. Baranowo, ul. Nowina 14 (dz. o nr ewid. 337/5 i 337/8, obręb Baranowo).

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Ociepa,
tel.618-410-545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-11-05 12:46

Poznań, dnia 04.11.2013 r.

WŚ.6341.2.146.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek ENEA Operat Sp. z o. o. Rejon Dystrybucji Gniezno, ul. Wschodnia 49/51, 62-200 Gniezno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz ENEA Operat Sp. z o. o. Rejon Dystrybucji Gniezno, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia przyłączem telekomunikacyjnym, pod dnem rzeki Główna, w km 29+420, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 51/1, obręb Główna, gm. Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-11-05 12:45

Poznań, dnia 24.10.2013 r.

WŚ.6341.2.149.2013.VI              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Dawida Klonowskiego – Biuro Projektowe Dawid Klonowski, ul. Dworcowa 7, 62-020 Swarzędz, występującego w imieniu Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S. A., ul. Łąkowa 21/17, 61-879 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. Wykonanie przejścia łączem kanalizacji teletechnicznej z rury rHDPE 40/3,7 mm w korpusie zapory głównej zbiornika wodnego „Kowalskie”, wraz z przejściem przez rzekę Głowna w km 19+888, w przepuście ochronnym z rury stalowej 100/5 mm ułożonym na przyczółkach budowli upustowo-piętrzącej, na działkach o nr ewid. 124/4, 275, 274, 77/1, 103 i 90, obręb Jerzykowo, gmina  Pobiedziska.
 2. Wykonanie przejścia łączem kanalizacji teletechnicznej z rury rHDPE 40/3,7 mm w przepuście ochronnym kablowym rHDPE 110/6,3 mm pod dnem Kanału Wronczyńskiego w km 2+978, na działce o nr ewid. 37, obręb Wronczyn, gmina Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-31 14:23

Poznań, dnia 24.10.2013 r.

WŚ.6341.1.222.2013.VI              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Marcina Otockiego, występującego w imieniu Poczty Polskiej S. A., ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu Węzła Ekspedycyjno-Rozdzielczego w miejscowości Komorniki, do rowu melioracji wodnej szczegółowej W-A, istniejącym w km 2+070 wylotem, zlokalizowanym na działce o nr ewid. 4/4, obręb Komorniki, gmina Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-31 14:22

Poznań, dnia 29.10.2013 r.

WŚ.6341.1.203.2013.VI               

INFORMACJA

o toczącym się postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że w związku z doprecyzowaniem zakresu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód, na wniosek R2 INVESTMENT Sp. z o. o. S. K. A., ul. Powstańców Wlkp. 91, 62-002 Suchy Las, w tutejszym urzędzie toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie:

 1. wprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni dachowych znajdujących się na terenie nieruchomości stanowiących własność  R2 INVESTMENT Sp. z o. o.
  S. K. A., zlokalizowanych przy ul. Stara Droga w Suchym Lesie, do ziemi - rowu melioracji wodnej szczegółowej Wa-10-2-1, poprzez zbiornik retencyjny znajdujący się na początku ww. rowu,
 2. wprowadzania mieszaniny wód drenażowych oraz wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni utwardzonych i powierzchni dachowych, znajdujących się na terenie nieruchomości stanowiących własność  R2 INVESTMENT Sp. z o. o. S. K. A., zlokalizowanych przy ul. Stara Droga w Suchym Lesie, do ziemi - rowu melioracji wodnej szczegółowej Wa-10-2-1.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-31 14:21

Poznań, dnia 23.10.2013 r.

WŚ.6341.2.144.2013.VIII                                            

  INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Masters Sp. z o. o., ul. Masztowa 3, 61-345 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Masters Sp. z o. o., ul. Masztowa 3, 61-345 Poznań, na wykonanie urządzenia wodnego w postaci zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 69/2, obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne, odprowadzającego oczyszczone ścieki wód opadowych i roztopowych, pochodzące z terenu projektowanego zakładu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 69/2, 62/5, 65/12, 61/54, obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne, do ziemi.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-31 14:19

Poznań, dnia 23.10.2013 r.

WŚ.6341.1.227.2013.VIII                                                                                                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Masters Sp. z o. o., ul. Masztowa 3, 61-345 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Masters Sp. z o. o., ul. Masztowa 3, 61-345 Poznań, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu projektowanego zakładu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 69/2, 62/5, 65/12, 61/54, obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne, do projektowanego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 69/2, obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-31 14:18

Poznań, dnia 25.10.2013 r.

WŚ.6341.1.232.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego z dnia 16.12.2010 r., znak: WŚ.V.6223-13-06/10, zmienionego decyzją z dnia  07.08.2012 r., znak: WŚ.6341.1.109.2012.V, na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych, pochodzących z terenu Szpitala w Ludwikowie (dz. nr ewid. 30/1, 30/2, 31), gm. Mosina, do rowu otwartego i dalej poprzez rozlewisko do Jeziora Budzyńskiego, w zakresie przedłużenia terminu obowiązywania pozwolenia.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-31 14:16

Poznań, dnia 24.10.2013 r.

WŚ.6341.2.138.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO WISTA WITT I WSPÓLNICY Spółka Jawna, ul. Śremska 75D, 62-050 Mosina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO WISTA WITT I WSPÓLNICY Spółka Jawna, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie WAKEPARKU – toru wodnego i dwóch wyciągów do nart wodnych na Jeziorze Lipno w miejscowości Stęszew, gm. Stęszew.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-24 13:12

Poznań, dnia 17.10.2013 r.

WŚ.6341.2.147.2013.VI               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Hasta Sp. z o. o., ul. Robotnicza 72e, 53-608 Wrocław, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – systemu tuneli rozsączających, składającego się z dwóch zespołów tuneli, na terenie działki o nr ewid. 118/8, obręb Komorniki, gmina Komorniki, służącego do wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu zakładu Hasta Sp. z o. o. zlokalizowanego w miejscowości Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-22 09:48

Poznań, dnia 17.10.2013 r.

WŚ.6341.1.229.2013.VI               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Hasta Sp. z o. o., ul. Robotnicza 72e, 53-608 Wrocław, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu zakładu Hasta Sp. z o. o., zlokalizowanego na działce o nr ewid. 118/8, obręb Komorniki, gmina Komorniki, do ziemi, za pomocą projektowanego systemu tuneli rozsączających.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-22 09:47

Poznań, dnia 16.10.2013 r.

WŚ.6341.2.145.2013.VIII                                           

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Sebastiana Michalaka, Kąkolewo 40, 62-066 Granowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Pana Sebastiana Michalaka, na wykonanie urządzenia wodnego w postaci przebudowy rowu melioracji wodnej szczegółowej Str-11 na drenokolektor o średnicy 200 mm, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 123, obręb Modrze, gm. Stęszew, w km 2+480 – 2+663.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-21 12:49

Poznań, dnia 16.10.2013 r.

WŚ.6341.2.121.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Marię Urbaniak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 04.04.2006 r., znak: WŚ-V-6224-17-1/2/2006, udzielającej Gminie Tarnowo Podgórne pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, w pkt I.2 decyzji, dotyczącym wykonania zbiornika ziemnego na rowie „Przeźmierka”, w miejscowości Baranowo, gm. Tarnowo Podgórne.  

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-21 12:47

Poznań, dnia 15.10.2013 r.

WŚ.6341.2.130.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Państwa Danuty i Tomasza Mruków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Państwa Danuty i Tomasza Mruków, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - przepustu na rowie melioracji wodnej szczegółowej St-34-3, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 267, 268 i 270, obręb Krąplewo, gm. Stęszew.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-15 12:18

Poznań, dnia 10.10.2013 r.

WŚ.6341.1.218.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Mosińska 15, 62-060 Stęszew, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych, pochodzących z oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 462/4, obręb Strykowo, gm. Stęszew, do rowu melioracji wodnej szczegółowej STR-12, w km 20+90, dalej do Rowu Żydowskiego.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-15 12:17

Poznań, dnia 10.10.2013 r.

WŚ.6341.2.136.2013.XXIV
 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
 

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,
 

że na wniosek GTS POLAND Sp. z o. o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz GTS POLAND Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia przyłączem telekomunikacyjnym, pod dnem cieku Michałówka, w km 0+740 w miejscowości Koninko, gm. Kórnik.
 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-11 09:45

Poznań, dnia 10.10.2013 r.

WŚ.6341.1.216.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
 

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,
 

że na wniosek Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Usług Komunalnych Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych, pochodzących z oczyszczalni ścieków bytowych, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 466/12 i 466/21, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo, do rowu melioracji wodnej szczegółowej W-B, w km 2+775, mającego ujście w cieku Wirynka, w km 15+950.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-10 14:46

                                                                                                Poznań, dnia 08.10.2013r.

WŚ.6341.2.126.2013.VI                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
 

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,
 

że na wniosek Pana Arkadiusza Szczerek – GRUPA PROJEKTOWA PORT, ul. Dobra 26, 60-595 Poznań, występującego w imieniu GOODMAN POLAND Sp. z o. o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. Wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej do Kanału Swadzimskiego w km 2+991, wraz z wykonaniem umocnienia koryta Kanału Swadzimskiego w rejonie wylotu, na działkach o nr ewid. 14, obręb Chyby, oraz o nr ewid. 22/54, obręb Swadzim, gmina Tarnowo Podgórne.
 2. Wykonanie konserwacji Kanału Swadzimskiego polegającej na jego odmuleniu na odcinku w km od 2+360 do 3+000.
   

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-11 10:13

                                                                                                Poznań, dnia 08.10.2013r.  

WŚ.6341.1.209.2013.VI                                                                                                    

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Arkadiusza Szczerek – GRUPA PROJEKTOWA PORT, ul. Dobra 26, 60-595 Poznań, występującego w imieniu GOODMAN POLAND Sp. z o. o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej na terenie działki o nr ewid. 22/55, obręb Swadzim, gmina Tarnowo Podgórne, do wód - Kanału Swadzimskiego, poprzez projektowany w km 2+991 wylot kanalizacji deszczowej.
 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-11 09:34

Poznań, dnia 07.10.2013r.

WŚ.6341.2.131.2013.VIII                                                                                                           

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
 

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,
 

że na wniosek Centrum Wynajmu Nieruchomości Sp. z o. o. 4 S.K.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Centrum Wynajmu Nieruchomości Sp. z o. o. 4 S.K.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, na wykonanie urządzeń wodnych w postaci dwóch studni chłonnych, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 146/129, obręb Baranowo, gm. Tarnowo Podgórne, odprowadzających oczyszczone ścieki wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu działki nr ewid. 16/129, obręb Baranowo, gm. Tarnowo Podgórne, do ziemi.

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-11 10:07

  Poznań, dnia 07.10.2013r.

WŚ.6341.1.208.2013.VI                  
 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
 

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,
 

że na wniosek Sobiesław Zasada Centrum Sp. z o. o., Bednary 17, 62-010 Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wody, zlokalizowanego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 13/6, obręb Bednary, gmina Pobiedziska, eksploatującego trzeciorzędowy poziom wodonośny, w celu uzupełnienia ubytków parowania wody z płaszczyzn poślizgowych na terenie ośrodka treningowego doskonalenia jazdy pojazdami.


Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-11 10:02

                                                                                            Poznań, dnia 07.10.2013r.

 WŚ.6341.1.210.2013.VIII   
 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
 

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,
 

że na wniosek Centrum Wynajmu Nieruchomości Sp. z o. o. 4 S.K.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Centrum Wynajmu Nieruchomości Sp. z o. o. 4 S.K.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu działki nr ewid. 16/129, obręb Baranowo, gm. Tarnowo Podgórne, do ziemi za pomocą projektowanych studni chłonnych, zlokalizowanych na wyżej wymienionej działce.
 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-11 09:52

Poznań, dnia 03.10.2013 r.

WŚ.6341.2.134.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pana Bogusława Waliszki, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Jerzego Balcerowicza, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu, na działce o nr ewid. 12/1, obręb Rabowice, gm. Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-03 13:25

Poznań, dnia 02.10.2013 r.

WŚ.6341.1.201.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

zawiadamia strony oraz podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia śródlądowych wód powierzchniowych – Jeziora Lusowskiego, za pomocą zastawki zlokalizowanej w km 41+600 rzeki Sama, oraz retencjonowania wód Jeziora Lusowskiego w ilości 731 000 m3, obręb Lusowo i Lusówko, gm. Tarnowo Podgórne.

Z dokumentacją w powyższej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 – pokój 207, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem (61) 8410576.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-03 13:24

Poznań, dnia 01.10.2013 r.

WŚ.6341.2.122.2013.VI                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Trzaskowo Golf Club Sp. z o. o., Trzaskowo 4, 62-005 Trzaskowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia służącego do poboru wody z istniejącego stawu położonego na działce o nr ewid. 453, obręb Trzaskowo, gmina Czerwonak;
 2. Odbudowę urządzenia wodnego – mnicha spustowego, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 453, obręb Trzaskowo, gmina Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-02 10:02

Poznań, dnia 25.09.2013 r.

WŚ.6341.2.119.2013.VI                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Państwa Grażyny i Piotra Włodarczak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia przyłączem wodociągowym ułożonym na dnie jeziora Łomno, na działce o nr ewid. 1, obręb Łopuchowo, gmina Murowana Goślina.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-02 10:01

Poznań, dnia 01.10.2013 r.

WŚ.6341.1.204.2013.VI                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Trzaskowo Golf Club Sp. z o. o., Trzaskowo 4, 62-005 Trzaskowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody, za pomocą projektowanego urządzenia wodnego, z istniejącego stawu położonego na działce o nr ewid. 453, obręb Trzaskowo, gmina Czerwonak, w celu nawadniania 4,5 ha pola golfowego w okresie od kwietnia do września każdego roku.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-02 09:58

Poznań, dnia 24.09.2013 r.

WŚ.6341.1.203.2013.VI              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek R2 INVESTMENT Sp. z o. o. S. K. A., ul. Powstańców Wlkp. 91, 62-002 Suchy Las, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie:

 1. wprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni dachowych znajdujących się na terenie dziełek o nr ewid. 856/10, 855/6 i 1129/3, obręb Suchy Las, gmina Suchy Las, do ziemi - rowu melioracji wodnej szczegółowej Wa-10-2-1, poprzez zbiornik retencyjny znajdujący się na początku ww. rowu,
 2. wprowadzania mieszaniny wód drenażowych oraz wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni utwardzonych i powierzchni dachowych, znajdujących się na terenie działek o nr ewid. 856/10, 855/6 i 1129/3, obręb Suchy Las, gmina Suchy Las, do ziemi - rowu melioracji wodnej szczegółowej Wa-10-2-1.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-02 09:56

Poznań, dnia 30.09.2013 r.

WŚ.6341.2.123.2013.VIII                                     

 INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Protea Development Sp. z o. o., ul. Nowowiejskiego 10/6, 61-731 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Protea Development Sp. z o. o., ul. Nowowiejskiego 10/6, 61-731 Poznań, na wykonanie urządzeń wodnych w postaci systemu skrzynek rozsączających, zlokalizowanego na dz. o nr 444/1, obręb Komorniki, gm. Komorniki, odprowadzającego oczyszczone ścieki wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ww. zakładu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 444/1, 444/2, 445/4, 445/5, 446/1, 443/1, obręb Komorniki, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-02 09:54

Poznań, dnia 23.09.2013 r.

WŚ.6341.1.194.2013.VIII                                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Tarnowo Podgórne, reprezentowanej przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Tarnowo Podgórne na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu zlewni ulicy Słonecznej w m. Lusowo, do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej L-2, istniejącym wylotem, zlokalizowanym na dz. nr ewid. 28, obręb Lusowo, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-02 09:48
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2013-10-02 09:51

Poznań, dnia 25.09.2013 r.

WŚ.6341.1.195.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek „Sokołów” S.A. ul. Aleja 550-Lecia 1, 08-300 Sokołów Podlaski Oddział „Sokołów” S.A. w Robakowie, ul. Poznańska 14, Robakowo, 62-023 Gądki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych na cele produkcyjne i socjalno – bytowe zakładu, z ujęcia wody, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 118/23 i 118/27 obręb Robakowo, gm. Kórnik, eksploatującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-02 09:47

Poznań, dnia 24.09.2013 r.

WŚ.6341.1.211.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Piotra Kaczmarka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu planowanej inwestycji polegającej na budowie świetlicy przy ul. Osiedle Nowe w Kicinie (dz. nr 81/5), do ziemi, za pomocą projektowanych skrzynek rozsączających, zlokalizowanych na działce o nr ewid. 81/5 obręb Kicin, gm. Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-02 09:46

Poznań, dnia 24.09.2013 r.

WŚ.6341.2.133.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Piotra Kaczmarka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – skrzynek rozsączających, zlokalizowanych na działce o nr ewid. 81/5 obręb Kicin, gm. Czerwonak, służących do wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu planowanej inwestycji polegającej na budowie świetlicy przy ul. Osiedle Nowe w Kicinie (dz. nr 81/5), do ziemi.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-02 09:45

Poznań, dnia 20.09.2013 r.

WŚ.6341.2.116.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pani Katarzyny Siczyńskiej, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót – budowy garażu z budynkiem gospodarczym, na działce o nr ewid. 15, obręb Lasek, w miejscowości Luboń, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Warty.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-02 09:43

Poznań, dnia 19.09.2013 r.

WŚ.6341.1.188.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Bartosza Brzozowskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia ulic Więckowskiej i Gromadzkiej w miejscowości Dopiewo, do rowu melioracyjnego St-45 oraz rowu przydrożnego, za pomocą projektowanych wylotów, zlokalizowanych na działce o nr ewid. 251/2 obręb Więckowice, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-02 09:42

Poznań, dnia 19.09.2013 r.

WŚ.6341.2.113.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Bartosza Brzozowskiego , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – wylotów urządzeń kanalizacyjnych: wylotu Wt do rowu melioracyjnego St-45, oraz wylotów Ws1 i Ws2 do rowu przydrożnego, zlokalizowanych na działce o nr ewid. 251/2 obręb Więckowice, gm. Dopiewo, służących do wprowadzania do ziemi ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia ulic Więckowskiej i Gromadzkiej w miejscowości Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-02 09:42

Poznań, dnia 25.09.2013 r.

WŚ.6341.3.21.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek FIRMY KARLIK Spółka Jawna ul. Kaliska 26, 61-131 Poznań, Karlik Spółka Jawna ul. Kaliska 26, 61-131 Poznań, GRUPA KARLIK Spółka Jawna ul. Kaliska 26, 61-131 Poznań, oraz R. Karlik Spółka Komandytowa ul. Kaliska 26, 61-131 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz FIRMY KARLIK Spółka Jawna, Karlik Spółka Jawna, GRUPA KARLIK Spółka Jawna, oraz R. Karlik Spółka Komandytowa, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z myjni samochodowej, zlokalizowanej przy ul. Poznańskiej 22 oraz 28-30 w miejscowości Baranowo, gm. Tarnowo Podgórne, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-02 09:40

Poznań, dnia 10.09.2013 r.

WŚ.6341.2.117.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek CARDAN POLSKA Sp. z o. o., ul. Dąbrowskiego 262, 60-406 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz CARDAN POLSKA Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 158/49, obręb Sady, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-02 09:39

Poznań, dnia 30.09.2013 r.

WŚ.6341.1.217.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Dopiewo ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Dopiewo, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu boisk do koszykówki i piłki nożnej, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 48, obręb Palędzie, gm. Dopiewo, do rowu melioracji wodnej szczegółowej W-C.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-02 09:38

Poznań, dnia 24.09.2013 r.

WŚ.6341.1.207.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu, ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych, pochodzących z oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 6/7 i 6/4, obręb Wierzonka, gm. Swarzędz, do rzeki Główna.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-02 09:37

Poznań, dnia 10.09.2013 r.

WŚ.6341.1.196.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek CARDAN POLSKA Sp. z o. o., ul. Dąbrowskiego 262, 60-406 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz CARDAN POLSKA Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu zakładu CARDAN Sp. z o. o., zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 158/49, obręb, Sady, gm. Tarnowo Podgórne, do ziemi - istniejącego sztucznego stawu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-02 09:36

Poznań, dnia 30.08.2013 r.

WŚ.6341.1.189.2013.VIII                                                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Watis Sp. z o. o., Aleja Wyszyńskiego 3, 62-420 Strzałkowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Watis Sp. z o. o., Aleja Wyszyńskiego 3, 62-420 Strzałkowo, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu istniejącej stacji paliw, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 45/2, obręb Bylin, gm. Kleszczewo do ziemi za pomocą studni chłonnej, zlokalizowanej na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-02 09:49

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 13 września 2013r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.:
przebudowę i budowę elementów infrastruktury kolejowej na odcinku Mosina-Luboń k. Poznania od km 137.930 do km 159.248 Zadanie 2- Elementy infrastruktury kolejowej w ramach zadania "Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław-Poznań, etap III, odcinek Czempiń Poznań w m.Puszczykowo, Niwka gm. Puszczykowo, w m. Łęczyca, Wiry, gm. Komorniki, w m. Lasek, Luboń, gm. Luboń.
(AB.6740.13.426.2012.X)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Liliana Buchwald
  data wytworzenia: 2013-09-13
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2013-09-16 13:25
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-10 12:10

Poznań, dnia 10.09.2013 r.

WŚ.6341.2.118.2013.VI               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Katarzyny Cimoch – Easy Project Sp. z o. o., ul. Marcelińska 52/4, 60-354 Poznań, występującej w imieniu Alfatec Sp. z o. o., ul. Ostródzka 61, 60-461 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia  wodnego –  istniejącego przepustu na rowie melioracji wodnej szczegółowej B, zlokalizowanego wzdłuż ul. Poznańskiej w miejscowości Bolechowo, na działce o nr ewid. 391, obręb Bolechowo, gmina Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-09-17 12:05

Poznań, dnia 10.09.2013 r.

WŚ.6341.2.117.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek CARDAN POLSKA Sp. z o. o., ul. Dąbrowskiego 262, 60-406 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz CARDAN POLSKA Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 158/49, obręb Sady, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-09-17 12:03

Poznań, dnia 10.09.2013 r.

WŚ.6341.1.196.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek CARDAN POLSKA Sp. z o. o., ul. Dąbrowskiego 262, 60-406 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz CARDAN POLSKA Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu zakładu CARDAN Sp. z o. o., zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 158/49, obręb, Sady, gm. Tarnowo Podgórne, do ziemi - istniejącego sztucznego stawu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-09-17 12:02

Poznań, dnia 10.09.2013 r.

WŚ.6341.1.173.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej Budowa Domów Jednorodzinnych „Ławica-Zachód” ul. Łobeska 16, 60-182 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Budowa Domów Jednorodzinnych „Ławica-Zachód”, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu osiedla domów jednorodzinnych – Skórzewo V, zlokalizowanego w miejscowości Skórzewo, gm. Dopiewo, do rowu melioracji wodnej szczegółowej WB.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-09-17 12:01

Poznań, dnia 13.09.2013 r.

WŚ.6341.1.198.2013.XI                            

                                                                                                                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 pkt 6-8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012, poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Fabryka Okuć Kuczyński Sp. z o.o. i Sp. K.  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych  z terenu ww. zakładu do ziemi, na dz. o nr ewid. 337/4, w m. Baranowo.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Ociepa,
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-09-17 11:59

Poznań, dnia 13.09.2013 r.

WŚ.6341.1.190.2013.XI                            

 INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 pkt 6-8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012, poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Wielkopolski Indyk W.Z.H.G Glinkowscy Sp. J. Starosta Poznański zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania na rzecz ww. podmiotu pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych  z terenu ww. zakładu do ziemi, na dz. o nr ewid. 30/1, obręb Bolesławiec, gm. Mosina.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Ociepa,
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-09-17 11:54
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-17 11:55

Poznań, dnia 03.09.2013 r.

WŚ.6341.1.185.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Lasów Państwowych Nadleśnictwo Babki, Babki 2, 61-160 Poznań, reprezentowanych przez pełnomocnika – Pana Dariusza Listkiewicza, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód powierzchniowych z Jeziora Modrego (działka o nr ewid. 237, obręb Zielonka, gm. Murowana Goślina) do celów nawodnień szkółki leśnej Wronczyn, za pomocą istniejącego ujęcia wody, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 235, 237 i 398 obręb Zielonka, gm. Murowana Goślina.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-09-09 08:55
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-17 11:54

Poznań, dnia 05.09.2013 r.

WŚ.6341.2.108.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Firmy Handlowej Barbara Napierała, ul. Nowotomyska 33, 64-310 Lwówek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Firmy Handlowej Barbara Napierała pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – systemu rozsączającego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 73/2,  obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-09-09 08:53

Poznań, dnia 05.09.2013 r.

WŚ.6341.1.174.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Firmy Handlowej Barbara Napierała, ul. Nowotomyska 33, 64-310 Lwówek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Firmy Handlowej Barbara Napierała, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu budynku usługowego o funkcji hotelowej, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 73/2, obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne, do ziemi.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-09-09 08:52

Poznań, dnia 14.08.2013 r.

WŚ.6341.2.106.2013.VI               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o zmianę pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Artura Kaczmarczyka, występującego w imieniu Gminy Kórnik, reprezentowanej przez Burmistrza Gminy Kórnik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany punktu I. e, f i g decyzji wydanej przez Starostę Poznańskiego w dniu 13.01.2012 r., znak: WŚ.6341.02.79.2011.V, udzielającej na rzecz Wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego przepustu zlokalizowanego na cieku Struga Średzka w km 4+175, na działce o nr ewid. 48, obręb Dachowa, gmina Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-09-09 08:51

Poznań, dnia 14.08.2013 r.

WŚ.6341.1.159.2013.VI               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ZŁOTNIKI” w Złotnikach, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków - wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na terenie ROD „ZŁOTNIKI” w Złotnikach, za pomocą istniejących studni chłonnych, do ziemi, na terenie działki o nr ewid. 1/12, obręb Złotniki, gmina Suchy Las.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-09-09 08:50

Poznań, dnia 14.08.2013 r.

WŚ.6341.1.158.2013.VI               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ZŁOTNIKI” w Złotnikach, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wody, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 1/12, obręb Złotniki, gmina Suchy Las, składającego się ze studni nr 1 ujmującej czwartorzędowy poziom wodonośny oraz studni nr 2 ujmującej trzeciorzędowy poziom wodonośny.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-09-09 08:47

Poznań, dnia 04.09.2013 r.

WŚ.6341.2.111.2013.VIII                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Miasta Puszczykowo, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Miasta Puszczykowo, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo, na wykonanie urządzeń wodnych w postaci systemu skrzynek rozsączających oraz studni chłonnej, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 269/46, obręb Puszczykowo Stare, m. Puszczykowo, odprowadzających oczyszczone ścieki wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ulicy Krętej w Puszczykowie, do ziemi.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-09-09 08:46

Poznań, dnia 29.08.2013 r.

WŚ.6341.2.107.2013.VIII                                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Mosina, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Mosina, Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Mosina wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do rowu W-5-1, w km 5+184, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 2269, obręb Mosina, gm. Mosina, odprowadzającego oczyszczone ścieki wód opadowych i roztopowych, pochodzące z terenów istniejących utwardzonych dróg i chodników oraz z rejonu ulic: Leśmiana, Śremskiej, Czwartaków, Wybickiego, Klonowej, Podgórnej, Szpaków, Wrzosowej, Krosińskiej, Leśnej, Nadleśnej, Kwiatowej, Sosnowej, Jasnej, Słonecznej i Ptasiej, zlokalizowanych w Mosinie.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-09-09 08:43
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-09 08:43

Poznań, dnia 19.08.2013 r.

WŚ.6341.2.104.2013.VIII                                            

ZAWIADOMIENIE

w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6  i ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

zawiadamia strony oraz podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Dopiewo, na wykonanie urządzeń wodnych w postaci:

- przebudowy rowu Ju-5-1, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 178, 263/3, 408, 409, 182, 183/2, 183/1, 186/2, 186/1, 188, 191/3, 191/4, 191/5, 191/1, 192/1, 192/2, 195, 196, 199, 200, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo, na rurociąg,

- wykonanie wylotu ww. urządzenia wodnego do rowu przydrożnego, zlokalizowanego wzdłuż ul. Poznańskiej, na dz. nr 305/17, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo, w postaci studni na przepuście,

- wykonanie wylotu kanalizacji do rowu Ju-5-1 w postaci studni oznaczonej na planie jako D15, zlokalizowanej na dz. nr 200, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo.

Jednocześnie Starosta Poznański informuję, iż:

- z dokumentacją w powyższej sprawie można się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, pokój 204 - po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem 61 8410 579,

- stronie przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań, jak również czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, a także prawo do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

- w toku postępowania strona oraz jej przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny, zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Na podstawie art. 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Starosta Poznański informuje także, że z uwagi na stopień skomplikowania sprawy, zgodnie z art. 35 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, niniejsza sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, do ww. terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-09-09 08:41

Poznań, dnia 20.08.2013 r.

WŚ.6341.2.102.2013.VIII                                                                          

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Miasta Puszczykowo, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo, reprezentującego Miasto Puszczykowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Miasta Puszczykowo, na wykonanie urządzenia wodnego w postaci systemu skrzynek rozsączających, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 915/5, 915/6, obręb Puszczykowo, m. Puszczykowo, odprowadzającego oczyszczone ścieki wód opadowych i roztopowych pochodzące z terenu ulicy Magazynowej w Puszczykowie.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-09-09 08:39

Poznań, dnia 04.09.2013 r.

WŚ.6341.1.182.2013.VIII                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Miasta Puszczykowo, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Miasta Puszczykowo, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ulicy Krętej w Puszczykowie, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 219, 249/1, 253/3, 269/3, 269/4, obręb Puszczykowo Stare, m. Puszczykowo, do ziemi za pomocą projektowanego systemu skrzynek rozsączających oraz projektowanej studni chłonnej, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 269/46, obręb Puszczykowo Stare, m. Puszczykowo.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-09-09 08:37

Poznań, dnia 04.09.2013 r.

WŚ.6341.1.178.2013.VIII                                                                                                                                                                                                          INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Benedykt i Rafał Bródka POL-PLAN Zakład Produkcji Plandek Sp. j., Zamysłowo, ul. Wrocławska 42/44, 62-060 Stęszew, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Benedykt i Rafał Bródka POL-PLAN Zakład Produkcji Plandek Sp. j., Zamysłowo, ul. Wrocławska 42/44, 62-060 Stęszew, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenów ww. zakładu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 285, 286, 279/2, 293/3, obręb Zamysłowo, gm. Stęszew, do rowu melioracji szczegółowej St-9-3-1, istniejącym wylotem, zlokalizowanym na dz. nr ewid. 280, obręb Zamysłowo, gm. Stęszew, w km 0+180.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-09-09 08:34

Poznań, dnia 29.08.2013 r.

WŚ.6341.1.171.2013.VIII                                           

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Mosina, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Mosina, Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Mosina na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenów istniejących utwardzonych dróg i chodników oraz z rejonu ulic: Leśmiana, Śremskiej, Czwartaków, Wybickiego, Klonowej, Podgórnej, Szpaków, Wrzosowej, Krosińskiej, Leśnej, Nadleśnej, Kwiatowej, Sosnowej, Jasnej, Słonecznej i Ptasiej, zlokalizowanych w Mosinie, do rowu melioracji szczegółowej W-5-1, projektowanym wylotem, zlokalizowanym na dz. nr ewid. 2269, obręb Mosina, gm. Mosina,
w km 5+184.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-09-09 08:29

Poznań, dnia 12.08.2013 r.

WŚ.6341.1.170.2013.VIII                                                                                                                                                                                                                                   

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Janusza Gruntkowskiego, ul. Sowia 35, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Pana Janusza Gruntkowskiego, ul. Sowia 35, 62-080 Tarnowo Podgórne, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ww. zakładu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 1239, 1240, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej G-3, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 910/2, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne, i 250/3, obręb Jankowice, gm. Tarnowo Podgórne, istniejącym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-09-09 08:26

Poznań, dnia 19.08.2013 r.

WŚ.6341.1.166.2013.VIII                                            

ZAWIADOMIENIE

w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6  i ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

zawiadamia strony oraz podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Dopiewo, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania  ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ul. Stawnej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 263/3, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo, do rowu przydrożnego wzdłuż ul. Poznańskiej w miejscowości Skórzewo, gm. Dopiewo, projektowanym wylotem.

Jednocześnie Starosta Poznański informuję, iż:

- z dokumentacją w powyższej sprawie można się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, pokój 204 - po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem 61 8410 579,

- stronie przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań, jak również czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, a także prawo do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

- w toku postępowania strona oraz jej przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny, zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Na podstawie art. 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Starosta Poznański informuje także, że
z uwagi na stopień skomplikowania sprawy, zgodnie z art. 35 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, niniejsza sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, do ww. terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-09-09 08:24

Poznań, dnia 20.08.2013 r.

WŚ.6341.1.164.2013.VIII                                            

         INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Miasta Puszczykowo, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo, reprezentującego Miasto Puszczykowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Miasta Puszczykowo, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ulicy Magazynowej w Puszczykowie, zlokalizowanej na dz. nr ewid.923/1, 915/5, 915/6, 923/2, 915/4, 928, 915/7, 915/8, 907/2, 907/3, obręb Puszczykowo, m. Puszczykowo, do ziemi, projektowanym systemem skrzynek rozsączających.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-09-09 08:22

Poznań, dnia 07.08.2013 r.

WŚ.6341.2.105.2013.VI              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Daniela Meryszczakowskiego - General Engineering Co., ul. Błażeja 4E/29, 61-608 Poznań, występującego w imieniu Pana Zygmunta Zaleszczyńskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia  wodnego – nieprzepływowego stawu ziemnego, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 76/4, obręb Sierosław, gmina Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-08-09 10:11

Poznań, dnia 08.08.2013 r.

WŚ.6341.2.101.2013.VI                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Jana Wosewicza, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia  wodnego – pomostu rekreacyjnego, zlokalizowanego na Jeziorze Strykowskim, stanowiącym działkę o nr ewid. 445, obręb Strykowo, gmina Stęszew (na wysokości działki o nr ewid. 277/1, obręb Strykowo).

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-08-09 10:09

Poznań, dnia 01.08.2013 r.

WŚ.6341.2.96.2013.VI                   

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Artura Kaczmarczyka, występującego w imieniu Pana Władysława Piotrowskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia  wodnego – nieprzepływowego stawu ziemnego, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 138/2, obręb Czmoniec, gmina Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-08-09 10:07

Poznań, dnia 30.07.2013 r.

WŚ.6341.1.157.2013.VIII                                                                                                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Mosina, Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Mosina, Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z projektowanej drogi ul. Leśnej w Czapurach, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 244/1, obręb Czapury, gm. Mosina, do ziemi poprzez 15 projektowanych studni chłonnych, zlokalizowanych na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-08-09 10:00

Poznań, dnia 01.08.2013 r.

WŚ.6341.2.103.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pana Marcina Szlapsa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia kablem energetycznym SN 15 kV pod dnem Kanału Przybrodzkiego, w km 19+942 kanału, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 140, obręb Kokoszczyn, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
wa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-08-09 09:58

Poznań, dnia 23.07.2013 r.

WŚ.6341.1.155.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bratek” w Murowanej Goślinie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z istniejącego ujęcia wody, zlokalizowanego na terenie ROD „Bratek”, na działce o nr ewid. 169/2 obręb Trojanowo, gm. Murowana Goślina, eksploatującego wody podziemne z utworów trzeciorzędowych – mioceńskich.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-08-09 09:57

Poznań, dnia 23.07.2013 r.

WŚ.6341.3.20.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Aquanet Laboratorium Sp. z o. o., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Aquanet Laboratorium Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu Aquanet Laboratorium Sp. z o.o., zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 32, obręb Koziegłowy, gm. Czerwonak, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-08-09 09:56

Poznań, dnia 22.07.2013 r.

WŚ.6341.2.93.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek ENEA Operator Sp. z o. o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz ENEA Operator Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia linią kablową 0,4 kV, pod dnem Kanału Junikowskiego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 8/2, obręb Luboń, gm. Luboń.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-08-09 09:50

Obwieszczenie
 

Obwieszczenie Starosty Nowotomyskiego o wydaniu pozwoleń  wodno - prawnych w związku z planowaną przebudową/rozbudową drogi powiatowej 2387P Poznań-Komorniki w m. Plewiska, gm. Komorniki od ul. Wołczyńskiej do ul. Szkolnej

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-07-19 13:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-10 12:09

Poznań, dnia 17.07.2013 r.

WŚ.6341.1.153.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek firmy Wielkopolski Indyk W.Z.H.G. Glinkowscy Sp. j., Bolesławiec 12A, 62-050 Mosina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z istniejącego ujęcia wody, zlokalizowanego na terenie zakładu Wielkopolski Indyk W.Z.H.G. Glinkowscy Sp. j. w miejscowości Bolesławiec, na działce o nr ewid. 30/1 obręb Bolesławiec, gm. Mosina, eksploatującego wody podziemne z utworów trzeciorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-07-19 12:52

Poznań, dnia 15.07.2013 r.

WŚ.6341.2.90.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy  w Poznaniu, ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Dorotę Tullin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia gazociągiem średniego ciśnienia pod dnem rzeki Wirynki, w km 9+550 cieku, na działce o nr ewid. 38/5, obręb Komorniki, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-07-19 12:51

Poznań, dnia 12.07.2013 r.

WŚ.6341.2.88.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pani Julii Labijak, występującej w imieniu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – kanałów rozsączających, zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 174 i 192 w miejscowości Rosnówko, gm. Komorniki, służących do wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z przebudowywanej drogi ul. Krętej i skrzyżowania z ul. Leśną w miejscowości Rosnówko, gm. Komorniki, do ziemi.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-07-19 12:46

Poznań, dnia 12.07.2013 r.

WŚ.6341.1.149.2013.XXIV
 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Instalcompact Sp. z o. o., ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Instalcompact Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu zakładu Instalcompact Sp. z o. o., zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 810/8 i 810/6, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne, do Kanału Lusowskiego.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-07-19 12:26

Poznań, dnia 12.07.2013 r.

WŚ.6341.1.148.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pani Julii Labijak, występującej w imieniu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z przebudowywanej drogi ul. Krętej i skrzyżowania z ul. Leśną w miejscowości Rosnówko, gm. Komorniki, do ziemi, za pomocą projektowanych kanałów rozsączających, zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 174 i 192 w miejscowości Rosnówko, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-07-19 12:43

Poznań, dnia 09.07.2013 r.

WŚ.6341.3.19.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Solaris Bus § Coach S.A., ul. Obornicka 46 Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Solaris Bus § Coach S.A., pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu myjni dla autobusów, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 45/43 i 45/54, obręb Bolechowo- Osiedle, gm. Czerwonak, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-07-19 12:22

Poznań, dnia 09.07.2013 r.

WŚ.6341.1.145.2013.VI               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego NIWAPOL Sp. z o. o., Niepruszewo, ul. Starowiejska 52, 64-320 Buk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wody, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 4/18, obręb Wielka Wieś, gmina Buk, eksploatującego czwartorzędowy poziom wodonośny.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-07-09 09:21

Poznań, dnia 03.07.2013 r.

WŚ.6341.2.76.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek INEA S.A., ul. Kolejowa 19/21, 60-717 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Dawida Klonowskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. wykonanie przejścia projektowaną linią kablową światłowodową Mosina – Rogalin pod dnem rzeki Warty, w km 264+850 rzeki, na działkach o nr ewid. 103/3 obręb Rogalinek, gm. Mosina i 1086 obręb Puszczykowo – Niwka.
 2. wykonanie prac na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią polegających na ułożeniu ww. linii kablowej, na działkach o nr ewid.: 1186/6 obręb Puszczykowo Niwka oraz 98, 110 i 107/1 obręb Rogalinek, gm. Mosina.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-07-09 09:20

Poznań, dnia 02.07.2013 r.

WŚ.6341.1.146.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pana Karola Stasiaka, prowadzącego działalność pn. Gospodarstwo Rolno – Warzywnicze Karol Stasiak, Sarbinowo ul. Dobra 10, 62-021 Paczkowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z istniejącego ujęć wody, zlokalizowanego na terenie Gospodarstwa Rolno – Warzywniczego w Sarbinowie, na działce o nr ewid. 48, obręb Sarbinowo, gm. Swarzędz, eksploatującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-07-09 09:17

Poznań, dnia 03.07.2013 r.

WŚ.6341.2.91.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek EKO-TOM Turguła s.j., ul. Poligonowa 1, Bolechowo, 62-005 Owińska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz EKO-TOM Turguła s.j., pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika retencyjno – infiltracyjnego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 310/4, obręb Bolechowo, gm. Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-07-09 09:14

Poznań, dnia 18.06.2013 r.

WŚ.6341.2.82.2013.VI                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Ryszarda Nogacza, prowadzącego działalność pod nazwą Gospodarstwo Rybackie Ryszard Nogacz, Wierzenica, ul. Lisia 5, 62-006 Kobylnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na terenie obiektu stawowego w miejscowości Wierzenica, gmina Swarzędz, w zakresie wykonania:

 1. Betonowej płuczko-odłówki o długości 16 m i szerokości 1,5 m, na terenie działek o nr ewid. 113 i 40, obręb Wierzenica, gmina Swarzędz;
 2. Doprowadzalnika z rur PVC średnicy 315 mm o długości 60 m, wraz z wlotem
  w km 10+577 biegu przełożonego koryta rzeki Główna, służącego do poboru wody
  z rzeki do płuczko-odłówki, na terenie działki o nr ewid. 113, obręb Wierzenica, gmina Swarzędz;
 3. Odprowadzalnika z rur PVC średnicy 315 mm o długości 45 m, wraz z wylotem odprowadzającym wodę z płuczko-odłówki do stawu nr 9, na terenie działki o nr ewid. 113, obręb Wierzenica, gmina Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-28 14:12

Poznań, dnia 18.06.2013 r.

WŚ.6341.2.81.2013.VI                 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Piotra Strzyżewskiego - Pracownia Projektowa „DROGOWIEC”, ul. Główna 52/3, 61-007 Poznań, występującego w imieniu Gminy Czerwonak, reprezentowanej przez Wójta Gminy Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia  wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 400 mm, służącego do wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z przebudowywanej ulicy Szkolnej w Czerwonaku i Kicinie, do rowu melioracji wodnej szczegółowej Ł, w km 2+199, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 220, obręb Kicin, gmina Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-28 14:10

Poznań, dnia 27.06.2013 r.

WŚ.6341.2.79.2013.VI                   

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Marcina Cholaszczyńskiego, występującego w imieniu ELMEX LOGISTIC GROUPE Sp. z o. o., ul. Wrzesińska 81, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. Likwidację urządzenia wodnego - rowu melioracji wodnej szczegółowej C-A na odcinku
  o długości 283 m, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 347/3 i 348, obręb Jasin, gmina Swarzędz.
 2. Wykonanie urządzenia wodnego - nowego odcinka rowu melioracji  wodnej szczegółowej C-A w postaci rurociągu średnicy 400 mm o długości 241 m, zlokalizowanego na działkach
  o nr ewid. 347/3 i 348, obręb Jasin, gmina Swarzędz.
 3. Przebudowę urządzenia wodnego - rowu melioracji wodnej szczegółowej C-A na rurociąg (przepust) średnicy 400 mm o długości 37 m, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 347/3, obręb Jasin, gmina Swarzędz.
 4. Wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy 500 mm, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 76, obręb Łowęcin, gmina Swarzędz, służącego do wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu Centrum Spedycyjno – Logistycznego ELMEX w miejscowości Jasin, poprzez rów przydrożny, do rowu melioracji wodnej szczegółowej C-5.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-28 14:09

Poznań, dnia 18.06.2013 r.

WŚ.6341.1.136.2013.VI               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Piotra Strzyżewskiego - Pracownia Projektowa „DROGOWIEC”, ul. Główna 52/3, 61-007 Poznań, występującego w imieniu Gminy Czerwonak, reprezentowanej przez Wójta Gminy Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z przebudowywanej ulicy Szkolnej w Czerwonaku i Kicinie, projektowanym wylotem średnicy Ø 400 mm, do ziemi - rowu melioracji wodnej szczegółowej Ł, w km 2+199, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 220, obręb Kicin, gmina Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-28 14:08

Poznań, dnia 27.06.2013 r.

WŚ.6341.1.132.2013.VI               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Marcina Cholaszczyńskiego, występującego w imieniu ELMEX LOGISTIC GROUPE Sp. z o. o., ul. Wrzesińska 81, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu Centrum Spedycyjno – Logistycznego ELMEX w miejscowości Jasin, projektowanym na działce o nr ewid. 76, obręb Łowęcin, wylotem średnicy 500 mm, do ziemi – poprzez rów przydrożny, do rowu melioracji wodnej szczegółowej C-5, w km 6+720 rowu, stanowiącego działki o nr ewid. 93 i 195, obręb Łowęcin, gmina Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-28 14:07

Poznań, dnia 26.06.2013 r.

WŚ.6341.1.124.2013.VI               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Krzysztofa Paszczaka, występującego w imieniu Zeelandia Sp. z o. o., ul. Sowia 6c, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu Zakładu Mieszanek Piekarniczych w Tarnowie Podgórnym, istniejącymi w km 3+605 i 3+593 wylotami, do wód - Kanału Lusowskiego, stanowiącego działkę o nr ewid. 1024/4, obręb Tarnowo Podgórne, gmina Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-28 14:05

Poznań, dnia 18.06.2013 r.

WŚ.6341.2.70.2013.VIII                                                                                    

      INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Komplet Polska Sp. z o. o., ul. Chlebowa 2, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Komplet Polska Sp. z o. o., ul. Chlebowa 2, 62-080 Tarnowo Podgórne, na na wykonanie urządzeń wodnych w postaci, budowy dwóch przepustów drogowych na Kanale Lusowskim w km 3+385 – 3+411, oraz 3+327 – 3+353, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 1033, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne, oraz wykonanie czterech przejść nad Kanałem Lusowskim.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-28 14:04

Poznań, dnia 21.06.2013 r.

WŚ.6341.1.140.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo – Produkcyjnego JEANS Teresa i Jan Szablewscy Sp.j., ul.  Wrocławska 42, 62-300 Września, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z istniejącego ujęcia wody, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 4/1, obręb Dymaczewo Nowe, gm. Mosina, eksploatującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-28 14:02

Poznań, dnia 18.06.2013 r.

WŚ.6341.2.72.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pana Juliana Kaluby, działającego z upoważnienia Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie, ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejących przepustów zlokalizowanych wzdłuż drogi powiatowej 1346P na odcinku Kamionka – Sokołowo, gm. Lubasz, powiat czarnkowsko – trzcianecki:

 1. przepust w km 7+080,00 drogi (w km 2+000,00 rowu melioracyjnego W-8),
 2. przepust w km 7+995,00 drogi (w km 1+075,00 rowu melioracyjnego W-8),
 3. przepust w km 9+096,00 drogi (w km 20+315,00 Kanału Wilczak),
 4. przepust w km 9+632,00 drogi.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-28 14:00

Poznań, dnia 27.06.2013 r.

WŚ.6341.2.80.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Galerii Stęszew Sp. z o. o., ul. Scherwentkego 1 A, 63-900 Rawicz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Galerii Stęszew Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – systemu skrzynek rozsączających, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 50/24, obręb Stęszew, gm. Stęszew.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-28 14:00

Poznań, dnia 21.06.2013 r.

WŚ.6341.2.78.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek HAUSNER Development Sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 13/3, 60-819 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz HAUSNER Development Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 144/3, obręb Sady, gm. Tarnowo Podgórne, do Kanału Swadzimskiego.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-28 13:59

Poznań, dnia 25.06.2013 r.

WŚ.6341.2.75.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Wójta Gminy Czerwonak, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – 2 wylotów kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 37/6, obręb Czerwonak, gm. Czerwonak, oraz na przebudowę rowu melioracji wodnej szczegółowej „L”, polegającą na przebudowie istniejącego przepustu, pod drogą wojewódzką nr 190, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 37/6, 424, 446, 439, obręb Czerwonak, gm. Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-28 13:57

Poznań, dnia 27.06.2013 r.

WŚ.6341.1.135.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Galerii Stęszew Sp. z o. o., ul. Scherwentkego 1 A, 63-900 Rawicz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Galerii Stęszew Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu centrum handlowego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 50/24, obręb Stęszew, gm. Stęszew, do ziemi.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-28 13:56

Poznań, dnia 21.06.2013 r.

WŚ.6341.1.131.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek HAUSNER Development Sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 13/3, 60-819 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz HAUSNER Development Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu projektowanego osiedla domków jednorodzinnych, zlokalizowanego w miejscowości Sady, gm. Tarnowo Podgórne, do Kanału Swadzimskiego.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-28 13:55

Poznań, dnia 25.06.2013 r.

WŚ.6341.1.126.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Wójta Gminy Czerwonak, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu przebudowywanego odcinka drogi od skrzyżowania ulic Źródlanej i Zdroje w miejscowości Czerwonak, do ul. Nowe Osiedle w Kicinie, gm. Czerwonak, do rowu melioracji wodnej szczegółowej „L”.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-28 13:55

OBWIESZCZENIE

Starosty Nowotomyskiego o wszczeciu na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych.

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-17 08:17

Poznań, dnia 14.06.2013 r.

WŚ.6341.2.77.2013.VI                   

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Tomasza Radzkiego, prowadzącego działalność pod nazwą Gospodarstwo Rolne Tomasz Radzki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej nr 1, służącej do ujmowania wód podziemnych z trzeciorzędowego poziomu wodonośnego, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 77/3, obręb Kliny, gmina Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-17 08:09

Poznań, dnia 13.06.2013 r.

WŚ.6341.2.68.2013.VI                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Adama Chmielewskiego - przedstawiciela firmy AC DROGA, Róża 27a, 62-400 Słupca, występującego w imieniu Gminy Kleszczewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Kleszczewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla zadania: „Przebudowa drogi gminnej – budowa chodnika wraz z zabudową rowu przydrożnego w drodze gminnej nr 329013P w miejscowości Poklatki”, gmina Kleszczewo, w zakresie:

 1. Likwidacji urządzenia wodnego – rowu przydrożnego, poprzez jego zasypanie na odcinku 44,00 m i 86,80 m, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 36, obręb Poklatki;
 2. Odbudowy urządzenia wodnego – rowu przydrożnego, na odcinku 145,00 m,  zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 36, obręb Poklatki;
 3. Wykonania urządzeń wodnych – czterech wylotów przykanalików średnicy 160 mm do rowu przydrożnego, zlokalizowanych na terenie działki o nr ewid. 36, obręb Poklatki;
 4. Wykonania urządzeń wodnych – trzech wylotów kanalizacji deszczowej planowanej do wykonania pod chodnikiem do rowu przydrożnego, zlokalizowanych na terenie działki o nr ewid. 36, obręb Poklatki.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-17 08:07

Poznań, dnia 11.06.2013 r.

WŚ.6341.2.30.2013.VI                  

          ZAWIADOMIENIE

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

zawiadamia strony,

że w dniu 11.06.2013 r. została wydana decyzja znak: WŚ.6341.2.30.2013.VI, w której Starosta Poznański udzielił Gminie Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki:

 1. Pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracji wodnej szczegółowej WA, w zakresie:
  1. Przebudowy koryta rowu melioracji wodnej szczegółowej WA na odcinkach do km 0+850 do km 2+762, od km 2+987 do km 3+645 oraz od km 3+716 do km 3+850, na działkach o nr ewid. 1159/1, 1159/2, 1159/154, 1159/155, 59, 60, 7636, 7674, 7675, 46, 5/6, 5/7, 4/4, 4/5, 5/3, 4/6, obręb Komorniki, działce o nr ewid. 2, obręb Rosnowo-Szreniawa, oraz działkach o nr ewid. 416, 438, 412/30, 408/5, 409/2, 408/13, 408/8, 408/9, 407/1, 406/23, 406/24, 325/1, 329, 326, 286/1, 262/6, 282/6, 269, 263, 258/2, 256/2, 255, 248, 249, 240, 239, 233/2, 231/2, 230, 223/3, 225, 217/2, 216, 210/2, 211, 205, 203, 204, 196, 197, 198/2, 181, 182/3, 171, 170, 163, 164/3, 155, 154, 147, 148/5, 138/2, 138/1, 137/2, 137/5 i 282/3, obręb Głuchowo, gmina Komorniki.
  2. Rozbiórki istniejącej w km 0+869 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA zastawki, na działce o nr ewid. 2, obręb Rosnowo-Szreniawa, gmina Komorniki.
  3. Rozbiórki istniejącego w km 3+035 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA przepustu betonowego, na działkach o nr ewid. 329, 286/1 i 282/6, obręb Głuchowo, gmina Komorniki.
  4. Rozbiórki istniejącego w km 3+414 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA przepustu PVC zlokalizowanego pod drogą o nawierzchni gruntowej, na działkach
   o nr ewid. 203 i 282/6, obręb Głuchowo, gmina Komorniki.
  5. Wykonania w km 0+928 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA przepustu
   z przyczółkami betonowymi z możliwością piętrzenia, na działce o nr ewid. 2, obręb Rosnowo-Szreniawa, gmina Komorniki.
  6. Wykonania w km 3+035 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA przepustu, na działkach o nr ewid. 329, 286/1 i 282/6, obręb Głuchowo, gmina Komorniki.
  7. Wykonania w km 3+414 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA przepustu, na działkach o nr ewid. 203, 211 i 282/6, obręb Głuchowo, gmina Komorniki.
  8. Wykonania i likwidacji tymczasowego kanału obiegowego zabezpieczającego wykop budowlany w związku z wykonywaniem w km 0+928 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA przepustu, na działce o nr ewid. 2, obręb Rosnowo-Szreniawa, gmina Komorniki.
  9. Wykonania i likwidacji tymczasowego kanału obiegowego w postaci rurociągu zabezpieczającego wykop budowlany w związku z wykonywaniem w km 3+035 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA przepustu, na działach o nr ewid. 282/6, 269, 286/1, 325/2, 325/1 i 329, obręb Głuchowo, gmina Komorniki.
  10. Wykonania i likwidacji tymczasowego kanału obiegowego zabezpieczającego wykop budowlany w związku z wykonywaniem w km 3+414 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA przepustu, na działkach o nr ewid. 282/6, 203 i 211, obręb Głuchowo, gmina Komorniki.
 1. Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika retencyjnego w km od 0+928 do km 1+690 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA, na działce o nr ewid. 2, obręb Rosnowo-Szreniawa, gmina Komorniki.

 

Jednocześnie Starosta Poznański informuję, iż:

- od niniejszej decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia,

- doręczenie niniejszej decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia, w myśl art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

- z powyższą decyzją strony mogą się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, pokój 204 - po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem 61 8410 579.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-17 08:05

Poznań, dnia 13.06.2013 r.

WŚ.6341.1.115.2013.VI               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Adama Chmielewskiego - przedstawiciela firmy AC DROGA, Róża 27a, 62-400 Słupca, występującego w imieniu Gminy Kleszczewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Kleszczewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z przebudowywanej drogi gminnej nr 329013P w miejscowości Poklatki, za pomocą projektowanych wylotów, do ziemi -  rowu przydrożnego, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 36, obręb Poklatki, gmina Kleszczewo.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-17 08:04

Poznan, dnia 03.06.2013 r.

WŚ.6341.1.104.2013.VI               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Ryszarda Druzgalskiego, występującego w imieniu Xella Polska Sp. z o. o., ul. Pilchowicka 9/11, 02-175 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu Xella Polska Sp. z o. o. - Zakład w Żabinku, do gruntu -  zbiornika infiltracyjnego, zlokalizowanego na terenie działek o nr ewid. 141/1, 142/1 i 143/1, obręb Żabinko, gmina Mosina.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-17 08:02

Poznań, dnia 29.05.2013 r.

WŚ.6341.2.64.2013.VIII                           

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Czerwonak, reprezentowanej przez Wójta Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Czerwonak, na wykonanie urządzeń wodnych w postaci drenażu w poboczu ul. Nowej, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 113, obręb Czerwonak, gm. Czerwonak ark. 22, oraz wylotu urządzenia wodnego (drenażu) do rowu przydrożnego, zlokalizowanego na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-17 08:00

Poznan, dnia 29.05.2013 r.

WŚ.6341.1.106.2013.VIII                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Czerwonak, reprezentowanej przez Wójta Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Czerwonak, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania  ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu pasa zieleni przy ul. Nowej w Czerwonaku, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 113, obręb Czerwonak, gm. Czerwonak, ark. 22, do rowu przydrożnego.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-17 07:58

Poznań, dnia 03.06.2013 r.

WŚ.6341.1.92.2013.VIII                                

                                                      INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że po otrzymaniu od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, wniosku Gminy Suchy Las, reprezentowanej przez Wójta Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, ponownie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Suchy Las, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych  ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ograniczonego od zachodu torami PKP, od północy ul. Bluszczową i Łagiewnicką, od wschodu ul. Pagórkową i Kalinową oraz od południa ul. Nektarową w miejscowościach Złotniki i Jelonek, gmina Suchy Las, poprzez szczelny zbiornik retencyjny, do rowu melioracji szczegółowej Wa – 11 w km 2+780.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-17 07:56
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2013-06-17 07:57

Poznań, dnia 11.06.2013 r.

WŚ.6341.1.114.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek firmy Agri Plus Wielkopolska S.A., Konarzewo ul.  Stęszewska 1, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód popłucznych, pochodzących z ujęcia wody w Konarzewie, do rowu melioracyjnego TB-15-2, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 542/16 obręb Konarzewo, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-17 07:53

Poznań, dnia 05.06.2013 r.

WŚ.6341.3.16.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Komunikacji Gminnej Tarnowo Podgórne „TPBUS” Sp. z o. o., ul. Rokietnicka 23,62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Komunikacji Gminnej Tarnowo Podgórne „TPBUS” Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu zajezdni autobusowej, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 556/2, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-17 07:53

Poznań, dnia 10.06.2013 r.

WŚ.6341.2.71.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek DBM Sp. z o. o., ul. Morelowa 1, 61-474 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz DBM Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – systemu skrzynek rozsączających, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 50/22, obręb Stęszew, gm. Stęszew.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-17 07:51

Poznań, dnia 12.06.2013 r.

WŚ.6341.1.128.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek GOOD FOOD Sp. z o. o., ul. Skórzewska 21, 60-185 Skórzewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz GOOD FOOD Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu zakładu GOOD FOOD Sp. z o. o., zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 227/13, 227/15, 231/6, 232/3, 232/4, 231/7, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-17 07:50

Poznań, dnia 10.06.2013 r.

WŚ.6341.1.120.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek DBM Sp. z o. o., ul. Morelowa 1, 61-474 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz DBM Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu projektowanej myjni samochodowej, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 50/22, obręb Stęszew, gm. Stęszew, do ziemi.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-17 07:49

OBWIESZCZENIE

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

w sprawie moderniacji linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław-Poznań, etap III, odcinek Czempiń-Poznań

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-05 13:27
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-10 12:08

WŚ.6222.1.2013.XIV                                                                              Poznań,  22.05.2013 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

S T A R O S T A    P O Z N A Ń S K I

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wydaniu decyzji WŚ.6222.1.2013.XIV z 21.05.2013 r. zmieniającej pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do produkcji papieru higienicznego na terenie zakładu Fabryka Papieru Czerwonak Sp. z o.o., zlokalizowanego w  Czerwonaku, przy ulicy Gdyńskiej 131.

Podstawowe dane o decyzji zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207.

 

Sprawę prowadzi:
Dominik Olejniczak główny specjalista
tel. (61) 8410 541

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-29 14:21

OGŁOSZENIE

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła V edycję konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość".
Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.
Szczegóły dotyczące konkursu wraz z dokumentacją znajdują się na stronie internetowej www.fdpa.org.pl.

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-03-01 11:49

Poznań, dnia 24.05.2013 r.

WŚ.6341.2.63.2013.VI                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Piotra Strzyżewskiego - Pracownia Projektowa „DROGOWIEC”, ul. Główna 52/3, 61-007 Poznań, występującego w imieniu Miasta i Gminy Pobiedziska, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia  wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 1000 mm, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 65, arkusz 11, obręb Pobiedziska, gmina Pobiedziska, służącego do wprowadzania do zbiornika wodnego ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni ulicy Poznańskiej i ulic przyległych w Pobiedziskach.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-27 09:20

Poznań, dnia 17.05.2013 r.

WŚ.6341.2.62.2013.VI                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Katarzyny Krąkowskiej zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, na terenie działki o nr ewid. 35/5, obręb Boduszewo, gmina Murowana Goślina, urządzeń  wodnych:

 1. Nieprzepływowego stawu ziemnego, o powierzchni 800 m2 i głębokości od 2,0 do 2,8 m, pełniącego funkcję odbiornika wód opadowych i roztopowych pochodzących z zabudowań znajdujących się na terenie działki o nr ewid. 35/4, obręb Boduszewo, gmina Murowana Goślina;
 2. Wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 160 mm, służącego do wprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni dachowych zabudowań znajdujących się na terenie działki o nr ewid. 35/4, obręb Boduszewo, gmina Murowana Goślina, do projektowanego stawu ziemnego.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-27 09:18
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2013-05-27 09:19

Poznań, dnia 24.05.2013 r.

WŚ.6341.1.102.2013.VI               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Piotra Strzyżewskiego - Pracownia Projektowa „DROGOWIEC”, ul. Główna 52/3, 61-007 Poznań, występującego w imieniu Miasta i Gminy Pobiedziska, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni ulicy Poznańskiej i docelow z ulic Gajowej, Malinowej, Poziomkowej, Okrężnej, Wierzbowej, Sosnowej, Krętej, Bocznej, Zbożowej, Polnej, Owsianej i Jęczmiennej w Pobiedziskach, poprzez projektowany wylot kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 1000 mm, do ziemi – zbiornika wodnego zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 65, 66, 67 i 68/2, arkusz 11, obręb Pobiedziska, gmina Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-27 09:17

Poznań, dnia 20.05.2013 r.

WŚ.6341.2.67.2013.VIII                                                                                                                                                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „SPARTA” Marek Pastwa, ul. Boczna 4, 62-006 Kobylnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „SPARTA” Marek Pastwa,ul. Boczna 4, 62-006 Kobylnica, na wykonanie urządzeń wodnych w postaci:

 • zbiornika retencyjno – infiltracyjno – odparowującego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 56/11, obręb Bogucin, gm. Swarzędz,
 • wylotu kanalizacji do ww. zbiornika, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 56/11, obręb Bogucin, gm. Swarzędz,
 • likwidację istniejącego zbiornika zbiornika retencyjno – infiltracyjno – odparowującego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 56/27, obręb Bogucin, gm. Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-27 09:10

Poznań, dnia 16.05.2013 r.

WŚ.6341.2.65.2013.VIII                                                                                                                                                                                                                    

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Joanny Rajczak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Pani Joanny Rajczak, na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do rowu melioracji szczegółowej W-D, zlokalizowanego na dz. nr ewid.  397, obręb Dąbrowa, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-27 09:07

Poznań, dnia 22.05.2013 r.

WŚ.6341.1.118.2013.VIII                                                                                                                                                   

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek PURATOS POLSKA Sp. z o. o., ul. Żniwna 2, 62-025 Kostrzyn,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz PURATOS POLSKA Sp. z o. o., ul. Żniwna 2, 62-025 Kostrzyn, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu zakładu Puratos Polska Sp. z o. o., zlokalizowanego dz. nr ewid. 183/15, obręb Kostrzyn, gm. Kostrzyn, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej R-G, istniejącym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-27 09:03

Poznań, dnia 20.05.2013 r.

WŚ.6341.1.112.2013.VIII                                                                                                                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „SPARTA” Marek Pastwa, ul. Boczna 4, 62-006 Kobylnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „SPARTA” Marek Pastwa, ul. Boczna 4, 62-006 Kobylnica, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu dz. o Nr ewid. 56/27, 56/11, obręb Bogucin, gm. Swarzędz, do ziemi – projektowanego zbiornika retencyjno – infiltracyjno – odparowującego.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-27 09:00

Poznań, dnia 16.05.2013 r.

WŚ.6341.1.111.2013.VIII                                                                                                                                                                                           

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Joanny Rajczak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Pani Joanny Rajczak, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu osiedla mieszkaniowego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 2/11, 2/12, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/13, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo, 397, 471/14, obręb Dąbrowa, gm. Dopiewo, do ziemi rowu melioracji szczegółowej W-D, za pomocą projektowanego wylotu kanalizacji.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-27 08:57

Poznań, dnia 21.05.2013 r.

WŚ.6341.2.55.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek P.P.U.H. CARO Sortownia Żwiru, ul. Graniczna 2, 32-070 Dąbrowa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych – studni o głębokości  10,0 m, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 22, w miejscowości Dąbrowa, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-27 08:55

Poznań, dnia 30.04.2013 r.

WŚ.6341.1.109.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Pocztowa 3, 62-090 Rokietnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych, na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę miejscowości Żydowo, Rostworowo, Krzyszkowo, Sobota i Bytkowo oraz częściowo miejscowości Rokietnica i Kiekrz, z ujęcia wody Żydowo – Rostworowo, składającego się z 2 studni: nr 2, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 24/4 w miejscowości Żydowo i nr 2, zlokalizowanej na działce nr ewid. 54/4 w miejscowości Rostworowo, gm. Rokietnica.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-27 08:55

Poznań, dnia 21.05.2013 r.

WŚ.6341.3.14.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek PEPSI-COLA GENERAL BOTTLERS POLAND Sp. z o. o., ul. Fort Wola 22, 00-961 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz PEPSI-COLA GENERAL BOTTLERS POLAND Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu zakładu, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 595/5, 595/6, 595/7 i 597/37, obręb Suchy Las, gm. Suchy Las, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-27 08:54

Poznań, dnia 20.05.2013 r.

WŚ.6341.2.57.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Burmistrza Gminy Kórnik, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – wylotu dokowego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 48, obręb Dachowa, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-27 08:53

Poznań, dnia 20.05.2013 r.

WŚ.6341.1.94.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Burmistrza Gminy Kórnik, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, oraz ścieków bytowych, z terenu budynku, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 79/9, obręb Dachowa, gm. Kórnik, do cieku Struga Średzka.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-27 08:52

Poznań, dnia 30.04.2013 r.

WŚ.6341.2.41.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Swarzędz, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu dokowego, zlokalizowanego na dz.o nr ewid. 49, obręb Sokolniki Gwiazdowskie, gm. Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-10 13:04

Poznań, dnia 30.04.2013 r.

WŚ.6341.1.78.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Swarzędz, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych, pochodzących z przydomowej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 12, obręb Sokolniki Gwiazdowskie, gm. Swarzędz, do rowu melioracji wodnej szczegółowej.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-10 13:02

Poznań, dnia 08.05.2013 r.

WŚ.6341.1.88.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Burmistrza Gminy Kórnik, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu projektowanego kompleksu edukacyjnego w miejscowości Kamionki, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 406/2 i 408/2, obręb Kamionki, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-10 13:01

Poznań, dnia 08.05.2013 r.

WŚ.6341.2.50.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Burmistrza Gminy Kórnik, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – systemu studni chłonnych (16 szt.), zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 406/2 i 408/2, obręb Kamionki, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-10 13:00

Poznań, dnia 10.05.2013 r.

WŚ.6341.2.54.2013.VI                   

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Magdaleny Bartkowiak - przedstawicielki firmy PARTNER PLAN Biuro Inżynierskie Budownictwa Sp. z o. o., ul. Piłsudskiego 104, 61-246 Poznań, występującej w imieniu Petit Forestier Polska Sp. z o. o., Elżbietów 44, 96-516 Szymanów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – dwóch układów studni chłonnych zlokalizowanych na terenie działki o nr ewid. 42/53, obręb Dąbrowa, gmina Dopiewo, służących do wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z projektowanej na terenie ww. działki inwestycji polegającej na budowie budynku biurowego ze stacją serwisu samochodowego wraz z zapleczem magazynowym i socjalnym.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-10 12:59

Poznań, dnia 06.05.2013 r.

WŚ.6341.2.30.2013.VI                   

ZAWIADOMIENIE

w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

W ślad za pismem Starosty Poznańskiego z dnia 06.03.2013 r., znak: WŚ.6341.2.30.2013.VI, zawiadamiającym o strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego oraz podającym do publicznej wiadomości informację o jego wszczęciu, mając na uwadze art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.),

Starosta Poznański

zawiadamia strony oraz podaje do publicznej wiadomości,

w związku z doprecyzowaniem przez Wnioskodawcę lokalizacji urządzeń wodnych i zmianą zakresu wniosku, zawiadamiam, że w tutejszym Urzędzie toczy się postępowanie administracyjne, wszczęte na wniosek Pana Filipa Ciołkowiak – przedstawiciela firmy Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o. o., ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań, występującego w imieniu Gminy Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie:

 1. Przebudowy rowu melioracji wodnej szczegółowej WA, obejmującą:
  1. Przebudowę koryta rowu melioracji wodnej szczegółowej WA na odcinkach do km 0+850 do km 2+276, od km 2+987 do km 3+645 oraz od km 3+716 do km 3+850, na działkach o nr ewid. 1159/1, 1159/2, 1159/154, 1159/155, 59, 60, 7636, 7674, 7675, 46, 5/6, 5/7, 4/4, 4/5, 5/3, 4/6, obręb Komorniki, działce o nr ewid. 2, obręb Rosnowo Szreniawa, oraz działkach o nr ewid. 416, 438, 412/30, 408/5, 409/2, 408/13, 408/8, 408/9, 407/1, 406/23, 406/24, 325/1, 329, 326, 286/1, 262/6, 282/6, 269, 263, 258/2, 256/2, 255, 248, 249, 240, 239, 233/2, 231/2, 230, 223/3, 225, 217/2, 216, 210/2, 211, 205, 203, 204, 196, 197, 198/2, 181, 182/3, 182/3, 171, 170, 163, 164/3, 155, 154, 147, 148/5, 138/2, 138/1, 137/2, 137/5 i 282/3, obręb Głuchowo, gmina Komorniki;
  2. Rozbiórkę istniejącej w km 0+869 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA zastawki, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 2, obręb Rosnowo Szreniawa, gmina Komorniki;
  3. Rozbiórkę istniejącego w km 3+035 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 329, 286/1 i 282/6, obręb Głuchowo, gmina Komorniki;
  4. Rozbiórkę istniejącego w km 3+414 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA przepustu, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 203 i 282/6, obręb Głuchowo, gmina Komorniki;
  5. Wykonanie w km 0+928 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA przepustu
   z przyczółkami betonowymi z możliwością piętrzenia, na działce o nr ewid. 2, obręb Rosnowo Szreniawa, gmina Komorniki;
  6. Wykonanie w km 3+035 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA przepustu, na działce o nr ewid. 329, 286/1 i 282/6, obręb Głuchowo, gmina Komorniki;
  7. Wykonanie w km 3+414 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA przepustu, na działce o nr ewid. 203, 211 i 282/6, obręb Głuchowo, gmina Komorniki;
  8. Wykonanie i likwidację tymczasowego kanału obiegowego o długości 53 m zabezpieczającego wykop budowlany w związku z wykonywaniem w km 0+928 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA przepustu, na działce o nr ewid. 2, obręb Rosnowo-Szreniawa, gmina Komorniki;
  9. Wykonanie i likwidację tymczasowego kanału obiegowego o długości 68 m zabezpieczającego wykop budowlany w związku z wykonywaniem w km 3+035 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA przepustu, na działce o nr ewid. 282/6, 269, 286/1, 325/2, 325/1 i 329, obręb Głuchowo, gmina Komorniki;
  10. Wykonanie i likwidację tymczasowego kanału obiegowego o długości 72 m zabezpieczającego wykop budowlany w związku z wykonywaniem w km 3+414 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA przepustu, na działce o nr ewid. 282/6, 203 i 211, obręb Głuchowo, gmina Komorniki;
 1. Wykonania zbiornika retencyjnego w km od 0+928 do km 1+690 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 2, obręb Rosnowo Szreniawa, gmina Komorniki.

Jednocześnie Starosta Poznański informuję, iż:

- z dokumentacją w powyższej sprawie można się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, pokój 204 - po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem 61 8410 579,

- stronie przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań, jak również czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, a także prawo do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

- w toku postępowania strona oraz jej przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny, zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Na podstawie art. 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Starosta Poznański informuje także, że ze względu na konieczność umożliwienia wypowiedzenia się stron, przedmiotowa sprawa będzie rozpatrzona najpóźniej w terminie do dnia 28.06.2013 r.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-10 12:57
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2013-05-10 12:57

Poznań, dnia 10.05.2013 r.

WŚ.6341.1.91.2013.VI                   

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Magdaleny Bartkowiak - przedstawicielki firmy PARTNER PLAN Biuro Inżynierskie Budownictwa Sp. z o. o., ul. Piłsudskiego 104, 61-246 Poznań, występującej w imieniu Petit Forestier Polska Sp. z o. o., Elżbietów 44, 96-516 Szymanów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu projektowanej inwestycji polegającej na budowie budynku biurowego ze stacją serwisu samochodowego wraz z zapleczem magazynowym i socjalnym, do ziemi, za pomocą dwóch układów studni chłonnych, zlokalizowanych na terenie działki o nr ewid. 42/53, obręb Dąbrowa, gmina Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-10 12:54

Poznań, dnia 06.05.2013 r.

WŚ.6341.2.48.2013.VIII                                                             

                                                     INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Miasta i Gminy Mosina, Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Miasta i Gminy Mosina, Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina, na wykonanie urządzenia wodnego w zakresie rozbudowy (przedłużenia) przepustu drogowego na rzece Samicy w km 0+190, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 153/1, 153/2, 152/3, 154/19, 230/3, 231/1, 220/3, 233, obręb Krosinko, gm. Mosina.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-10 12:53

Poznań, dnia 06.05.2013 r.

WŚ.6341.2.47.2013.VIII                                              

                                                    INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek LIEBHERR-POLSKA Sp. z o. o., ul. Hansa Liebherra 8, 41-710 Ruda Śląska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz LIEBHERR-POLSKA Sp. z o. o., ul. Hansa Liebherra 8, 41-710 Ruda Śląska, na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do rowu melioracji szczegółowej W-1, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 104/2, obręb Komorniki, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-10 12:51

Poznań, dnia 06.05.2013 r.

WŚ.6341.1.85.2013.VIII                           

  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek LIEBHERR-POLSKA Sp. z o. o., ul. Hansa Liebherra 8, 41-710 Ruda Śląska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz LIEBHERR-POLSKA Sp. z o. o., ul. Hansa Liebherra 8, 41-710 Ruda Śląska, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania  ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu działek o nr ewid. 105/10, 105/18, 105/20, 105/22, 106/17, 7503, obręb Komorniki, gm. Komorniki, do ziemi - rowu melioracji szczegółowej W-1, projektowanym wylotem, zlokalizowanym na dz. nr ewid. 104/2, obręb Komorniki, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-10 12:49

Poznań, dnia 06.05.2013 r.

WŚ.6341.1.76.2013.VIII                               

                                                                                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania za pomocą rowów przydrożnych, ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odcinka drogi wojewódzkiej nr 184, w km od 37+610 do 38+343 do ziemi – rowu melioracji szczegółowej, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 280/2, 280/1, 281/3, 284, 285/2, obręb Mrowino, gm. Rokietnica.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-10 12:46

Poznań, dnia 8.05.2013 r.

WŚ.6341.1.75.2013.XI                              

 INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 pkt 6-8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012, poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o., ul. Poznańska 58, 62-010 Pobiedziska, Starosta Poznański zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania na rzecz ww. podmiotu pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych z mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 2/5 i 3/5, obręb Pobiedziska, do rowu melioracji wodnej szczegółowej G-51-1 (zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 7, obręb Pobiedziska).

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Ociepa,
tel.618-410-545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-10 12:44

Poznań, dnia 30.04.2013 r.

WŚ.6341.2.53.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP - KOM Sp. z o. o., ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Mikołaja Rosiejaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia kanalizacją sanitarną pod dnem Kanału Lusowskiego, w km 4+990 kanału, na działce o nr ewid. 971 obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-10 12:40

Poznań, dnia 06.05.2013 r.

WŚ.6341.2.51.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek INEA S.A., ul. Kolejowa 19/21, 60-717 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Ireneusza Bergera, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia projektowaną kanalizacją teletechniczną nad Kanałem Swadzimskim, w km 9+035 kanału, na działce o nr ewid. 144/3, obręb Sady, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-10 12:38

Poznań, dnia 30.04.2013 r.

WŚ.6341.2.45.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek INEA S.A., ul. Kolejowa 19/21, 60-717 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Małgorzatę Kosidłowską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia projektowanym przyłączem światłowodowym pod dnem Kanału Swadzimskiego, w km 3+000 kanału, na działce o nr ewid. 2, obręb Chyby, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-10 12:33

Poznań, dnia 23.04.2013 r.

WŚ.6341.2.44.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Mosina, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Łukasza Szubę – Pracowania Inżynieryjna „Szubert”, ul Promienista 87A/1, 60-141 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie kładki dla pieszych nad Kanałem Mosińskim, zlokalizowanej w km 3+460 kanału, w ciągu ul. Łaziennej w miejscowości Mosina, gm. Mosina.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-10 12:32

Poznań, dnia 30.04.2013 r.

WŚ.6341.1.81.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Polskiego Związku Działkowców Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego OTOWO, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód popłucznych, pochodzących ze stacji uzdatniania wody na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego OTOWO, do zbiornika wodnego („sadzawki”), zlokalizowanego na działce o nr ewid. 22/1, obręb Otowo, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-10 12:31

INFORMACJA

w sprawie możliwośći uzyskania dotacji przez koła łowieckie na dofinansowanie odstrzału redukcyjnego lisów i jenotów.

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-04-10 09:44
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2013-04-10 09:59
 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-04-10 09:56
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-10 12:08

Poznań, dnia 25.04.2013 r.

WŚ.6341.2.43.2013.VIII                                                                                                                                                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań, na wykonanie urządzeń wodnych w postaci dwóch wylotów kanalizacji do rowu melioracji szczegółowej „G” w km 0+170 oraz 0+230, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 230, obręb Owińska, gm. Czerwonak, odprowadzających ścieki wód opadowych i roztopowych, pochodzące z terenu modernizowanego obiektu dla filii ZOLiRM w Owińskach, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 229, obręb Owińska, gm. Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-02 11:04

Poznań, dnia 30.04.2013 r.

WŚ.6341.1.92.2013.VIII                                                                                                                                                                                                                 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Suchy Las, reprezentowanej przez Wójta Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Suchy Las, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych  ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ograniczonego od zachodu torami PKP, od północy ul. Bluszczową i Łagiewnicką, od wschodu ul. Pagórkową i Kalinową oraz od południa ul. Nektarową w miejscowościach Złotniki i Jelonek, gmina Suchy Las, poprzez szczelny zbiornik retencyjny, do rowu melioracji szczegółowej Wa – 11 w km 2+780.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-02 10:59

Poznań, dnia 25.04.2013 r.

WŚ.6341.1.82.2013.VIII                                                                                                                                                                                                    

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania  ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu modernizowanego obiektu dla filii ZOLiRM w Owińskach, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 229, obręb Owińska, gm. Czerwonak, do ziemi rowu melioracji szczegółowej „G”, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 230, obręb Owińska,
gm. Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-02 10:57

Poznań, dnia 11.04.2013 r.

WŚ.6341.1.80.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Polskiego Związku Działkowców Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego OTOWO, pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z istniejących ujęć wody (studni: nr 2A i nr 1B), zlokalizowanych na działce o nr ewid. 771, obręb Lusowo, gm. Tarnowo Podgórne, eksploatujących wody podziemne z utworów czwartorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-04-17 13:29

Poznań, dnia 15.04.2013 r.

WŚ.6341.2.40.2013.VIII                                                                                                                                   

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek KUEHNE + NAGEL Sp. z o. o., ul. Spedycyjna 1, 62-023 Gądki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz KUEHNE + NAGEL Sp. z o. o., ul. Spedycyjna 1, 62-023 Gądki, na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do rowu melioracji szczegółowej R-B-15, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 170, obręb Robakowo, gm. Kórnik, odprowadzającego ścieki wód opadowych i roztopowych, pochodzące z terenu działki o numerze ewidencyjnym 171/4, obręb Robakowo, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-04-17 13:48
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2013-04-17 13:51

Poznań, dnia 15.04.2013 r.

WŚ.6341.2.24.2013.VIII                                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek „Dwunasta Czerwona Torebka spółka akcyjna” S.K.A., ul. Taczaka 13, 61-819 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz „Dwunasta Czerwona Torebka spółka akcyjna” S.K.A., ul. Taczaka 13, 61-819 Poznań, na wykonanie urządzeń wodnych w postaci dwóch studni chłonnych, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 124/21, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo, odprowadzających ścieki wód opadowych i roztopowych, pochodzących z dachu budynku handlowo-usługowego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 126/2, 124/21, 124/22, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-04-17 13:47

Poznań, dnia 12.04.2013 r.

WŚ.6341.1.84.2013.VIII                                         

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek PROTEA DEVELOPMENT Sp. z o. o., ul. Nowowiejskiego 10/649, 61-732 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz PROTEA  DEVELOPMENT Sp. z o. o., na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych  ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ww. zakładu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 444/1, 444/2, 445/4, 445/5, 446/1, 443/1, obręb Komorniki, gm. Komorniki, do ziemi poprzez projektowany system retencyjno-rozsączający, zlokalizowany na dz. nr ewid. 443/1, obręb Komorniki, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-04-17 13:46

Poznań, dnia 12.04.2013 r.

WŚ.6341.2.46.2013.VIII                                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek wniosek PROTEA DEVELOPMENT Sp. z o. o., ul. Nowowiejskiego 10/649, 61-732 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz PROTEA DEVELOPMENT Sp. z o. o., na wykonanie urządzeń wodnych w postaci systemu retencyjno-rozsączającego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 443/1, obręb Komorniki, gm. Komorniki, odprowadzającego oczyszczone ścieki wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ww. zakładu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 444/1, 444/2, 445/4, 445/5, 446/1, 443/1, obręb Komorniki, gm. Komorniki, do ziemi.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-04-17 13:52

Poznań, dnia 15.04.2013 r.

WŚ.6341.1.74.2013.VIII                                              

             INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek „Dwunasta Czerwona Torebka spółka akcyjna” S.K.A., ul. Taczaka 13, 61-819 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz „Dwunasta Czerwona Torebka spółka akcyjna” S.K.A., ul. Taczaka 13, 61-819 Poznań, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania  ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z dachu budynku handlowo-usługowego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 126/2, 124/21, 124/22, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo, do ziemi poprzez projektowane studnie chłonne.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-04-17 13:44

Poznań, dnia 15.04.2013 r.

WŚ.6341.1.73.2013.VIII                                                                                                                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek KUEHNE + NAGEL Sp. z o. o., ul. Spedycyjna 1, 62-023 Gądki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz KUEHNE + NAGEL Sp. z o. o., ul. Spedycyjna 1, 62-023 Gądki, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania  ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu działki o numerze ewidencyjnym 171/4, obręb Robakowo, gm. Kórnik, do ziemi - rowu melioracji szczegółowej R-B-15 poprzez projektowany wylot.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-04-17 13:43

Poznań, dnia 03.04.2013 r.

WŚ.6341.1.72.2013.VIII                                                                                                                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Spółdzielni Kółek Rolniczych w Stęszewie, ul. Bukowska 4, 62-060 Stęszew, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Spółdzielni Kółek Rolniczych w Stęszewie, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu działki o numerze ewidencyjnym 430, obręb Modrze, gm. Stęszew, do ziemi – istniejącego rowu chłonnego, zlokalizowanego na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-04-17 13:41

Poznań, dnia  28.03.2013 r.

WŚ.6341.1.70.2013.VIII                                 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Komorniki, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania  ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z projektowanej ul. Leśnej, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 301/2, obręb Łęczyca, gm. Komorniki, do ziemi poprzez projektowany system rozsączania.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-04-17 13:39

Poznań, dnia  28.03.2013 r.

WŚ.6341.2.38.2013.VIII                                                                                                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Komorniki, na wykonanie urządzeń wodnych w postaci rur rozsączających, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 301/2, obręb Łęczyca, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-04-17 13:49

Poznań, dnia 04.03.2013 r.

WŚ.6341.1.51.2013.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Jarosława Ławickiego, ul. Polna 1, 62-021 Paczkowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Pana Jarosława Ławickiego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych  ścieków wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych, pochodzących z terenu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 48/24, 48/1, obręb Bugaj, gm. Pobiedziska, do ziemi –  rowu melioracji szczegółowej G-32-3, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 48/1, obręb Bugaj,
gm. Pobiedziska oraz na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do ww. rowu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 48/1, obręb Bugaj, gm. Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-04-17 13:37

Poznań, dnia 27.02.2013 r.

WŚ.6341.1.43.2013.VIII                                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek PAW Sp. z o. o., ul. Nektarowa 9, 62-002 Suchy Las, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz PAW Sp. z o. o., na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych  ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ww. zakładu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 207/7, 207/9, obręb Suchy Las, gm. Suchy Las, do ziemi – istniejącego zbiornika retencyjno-infiltrująco-odparowującegorowu.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-04-17 13:35

Poznań, dnia 4.04.2013 r.

WŚ.6341.1.58.2013.XI                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 pkt 6-8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012, poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek p. Jolanty Pietrzyk, pełnomocnika Leroy – Merlin Inwestycje Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania na rzecz: Leroy – Merlin Inwestycje Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych z terenu obiektu: Hipermarketu Leroy Merlin Swarzędz, zlokalizowanego przy ul. Poznańskiej 4a, na dz. o nr ewid.  231/9, 233/1, 230/1 i 213/10, obręb Jasin, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej C-A w km 2+335 (dz. o nr ewid. 231/9, obręb Jasin).

.

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Ociepa,
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-04-04 09:14

Poznań, dnia 29.03.2013 r.

WŚ.6341.1.65.2013.XI                                                                                                                                                                     

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 pkt 6-8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012, poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Wacław Nowacki, ul. Smoka Wawelskiego, 60-195 Poznań, reprezentującego Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, Starosta Poznański zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania na rzecz: Miasta i Gminy Swarzędz pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu oczyszczonych ścieków bytowych w ilości 1,5 m3/dobę pochodzących z przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 50/2, obręb Sokolniki Gwiazdowskie, do rowu melioracji szczegółowej C-9-2 w hm 13+50, na dz. o nr ewid. 49, obręb Sokolniki Gwiazdowskie.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Ociepa,
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-04-04 09:16

Poznań, dnia 28.03.2013 r.

WŚ.6341.1.49.2013.XI                                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 pkt 6-8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012, poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Hydrograf – Projektowanie i realizacja inwestycji mgr inż. Marcin Pawłowski, pełnomocnika River Developer I Sp. z o.o. ul. Armii Poznań, Luboń, Starosta Poznański zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania na rzecz: River Developer I Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych z zespołu budynków wielorodzinnych położonych w Luboniu przy ul. Armii Poznań/ 3 Maja, do wód Strumienia Junikowskiego w km 0+025, na dz. o nr ewid. 5/20.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Ociepa,
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-04-04 09:18

Poznań, dnia 28.03.2013 r.

WŚ.6341.1.49.2013.XI                                                                                                                                                                                     

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 pkt 6-8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012, poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Hydrograf – Projektowanie i realizacja inwestycji mgr inż. Marcin Pawłowski, pełnomocnika River Developer I Sp. z o.o. ul. Armii Poznań, Luboń, Starosta Poznański zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania na rzecz: River Developer I Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu do wód Strumienia Junikowskiego w km 0+025, na dz. o nr ewid. 5/20.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Ociepa,
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-04-04 09:20

Poznań, dnia 20.03.2013 r.

WŚ.6341.1.55.2013.VI                   

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Filipa Ciołkowiak – przedstawiciela firmy Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o. o., ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań, występującego w imieniu Gminy Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie użytkowania wód znajdujących się w rowie melioracji wodnej szczegółowej WA, poprzez podniesienie rzędnej przepływu wód w rowie do maksymalnej rzędnej 74,70 m n. p. m, za pomocą projektowanego w km 0+928 ww. rowu przepustu z przyczółkami betonowymi z możliwością piętrzenia, na działce o nr ewid. 2, obręb Rosnowo Szreniawa, gmina Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-04-04 09:27

Poznań, dnia 26.03.2013 r.

WŚ.6341.1.60.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Zakładu Komunalnego, ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn, pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód popłucznych, pochodzących ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Kostrzyn, do rowu zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 218 i 221 obręb Glinka Duchowna, gm. Kostrzyn, a następnie do rowu melioracyjnego o nazwie „Strumień”, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 195, obręb Glinka Duchowna, gm. Kostrzyn.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-04-04 09:26

Poznań, dnia 20.03.2013 r.

WŚ.6341.1.53.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Pana Marcina Matysika, występującego w imieniu Gminy Kórnik, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących  z odwodnienia projektowanej drogi gminnej zbiorczej (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 433 obręb Żerniki, gm. Kórnik do rowu melioracyjnego o nr ewid. 1, obręb Robakowo, gm. Kórnik), do rowów przydrożnych, a następnie do rzeki Kopla II (w km  8+075 i 8+048 rzeki) i rowu melioracyjnego R-A (w km 0+893 i km 0+875 rowu).

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-04-04 09:25

Poznań, dnia 20.03.2013 r.

WŚ.6341.2.28.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Pana Marcina Matysika, występującego w imieniu Gminy Kórnik, pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. rozbiórkę istniejącego mostu, zlokalizowanego na rzece Kopla II, w km 8+070 cieku,
 2. wykonanie nowego mostu na rzece Kopla II, w km 8+060 cieku,
 3. wykonanie robót w wodach, polegających na wykonaniu umocnienia dna i skarp rzeki Kopla II pod projektowanym mostem oraz na odcinku 15 m przed i za mostem,
 4. przebudowę rowu melioracyjnego R-A polegającą na wykonaniu przepustu wraz z umocnieniem dna i skarp rowu na odcinku 30 m od wylotów,
 5. wykonanie trawiastych rowów przydrożnych,
 6. przebudowę trawiastego rowu przydrożnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 433,
 7. budowę przepustów pod zjazdami i chodnikami,
 8. przebudowę sieci drenarskiej,
 9. wykonanie przejścia siecią wodociągową pod rzeką Kopla II, w km 8+ 080 rzeki,

w związku z budową drogi gminnej zbiorczej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 433 obręb Żerniki do rowu melioracyjnego o numerze ewidencyjnym nr 1 w miejscowości Robakowo, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-04-04 09:24

Poznań, dnia 13.03.2013 r.

WŚ.6341.2.66.2012.VI                   

INFORMACJA

dot. postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

w związku ze zmianą zakresu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, że w tutejszym Urzędzie toczy się postępowanie administracyjne, wszczęte na wniosek Pana Stefana Zwierskiego, działającego w imieniu Mandersloot Polska Sp. z o. o., ul. Polna 125, 62-052 Komorniki, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:

 1. ziemnego zbiornika retencyjno-rozsączającego, umocnionego betonowymi elementami ażurowymi, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 47/2, obręb Komorniki, gmina Komorniki;
 2. wylotu W-2 odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z otwartego systemu kanalizacji deszczowej do planowanego do wykonania ziemnego zbiornika retencyjno-rozsączającego, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 47/2, obręb Komorniki, gmina Komorniki;
 3. rurociągu przelewowego (awaryjnego) z klapą zwrotną wraz z wylotem do rowu melioracji wodnej szczegółowej W-A 27, stanowiącego działki o nr ewid. 48/2 i 49/2, obręb Komorniki, gmina Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-03-21 08:28

Poznań, dnia 13.03.2013 r.

WŚ.6341.1.75.2012.VI                  

INFORMACJA

dot. postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

w związku ze zmianą zakresu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, że w tutejszym Urzędzie toczy się postępowanie administracyjne, wszczęte na wniosek Pana Stefana Zwierskiego, działającego w imieniu Mandersloot Polska Sp. z o. o., ul. Polna 125, 62-052 Komorniki, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków – wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu działki o nr ewid. 47/2, obręb Komorniki, gmina Komorniki, do ziemi:

 1. rowu melioracji wodnej szczegółowej W-A, poprzez istniejący w km 1+981 rowu wylot W-1 średnicy Ø 300 mm, stanowiącego działki o nr ewid. 46, obręb Komorniki, oraz o nr ewid. 438, obręb Głuchowo;
 2. planowanego do wykonania na terenie działki o nr ewid. 47/2, obręb Komorniki, ziemnego zbiornika retencyjno-rozsączającego, poprzez projektowany wylot W-2, i dalej poprzez rurociąg przelewowy (awaryjny) z klapą zwrotną wraz z projektowanym wylotem do rowu melioracji wodnej szczegółowej W-A 27, stanowiącego działki o nr ewid. 48/2 i 49/2, obręb Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-03-21 08:26

Poznań, dnia 12.03.2013 r.

WŚ.6341.2.31.2013.VIII                                                                                                                                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 j.t.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, działającego w imieniu Miasta i Gminy Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Miasta i Gminy Swarzędz, na wykonanie urządzeń wodnych w postaci trzech wylotów kanalizacji do dwóch rowów melioracji wodnych szczegółowych: C-9-2, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 19, obręb Sarbinowo gm. Swarzędz – wylot 1, oraz C-9-2-3, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 75, obręb Sarbinowo, gm. Swarzędz – wylot 2 i 3, odprowadzających oczyszczone ścieki bytowe, pochodzące z pięciu gospodarstw domowych, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 17, 28, 68, 93, 6/1, obręb Sarbinowo, gm. Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-03-21 08:24

Poznań, dnia 12.03.2013 r.

WŚ.6341.1.56.2013.VIII                                                                                                                                                            

 INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 j.t.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, działającego w imieniu Miasta i Gminy Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Miasta i Gminy Swarzędz, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych w trzech biologicznych oczyszczalniach, ścieków bytowych, pochodzących z pięciu gospodarstw domowych, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 17, 28, 68, 93, 6/1, obręb Sarbinowo, gm. Swarzędz, do dwóch rowów melioracji szczegółowej: C-9-2, oraz C-9-2-3, trzema projektowanymi wylotami.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-03-21 08:22

Poznań, dnia 11.03.2013 r.

WŚ.6341.1.59.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Zakładu Komunalnego, ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn, pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z istniejących ujęć wody (studni: nr 1b, nr 2, nr 2a, nr 3, nr 4, nr 5), zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 87, 102/1, 105/1, 169/2, w miejscowości Kostrzyn, gm. Kostrzyn, eksploatujących wody podziemne z utworów trzeciorzędowych i czwartorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-03-21 08:20

Poznań, dnia 06.03.2013 r.

WŚ.6341.2.30.2013.VI                  

ZAWIADOMIENIE

w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6  i ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

zawiadamia strony oraz podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Filipa Ciołkowiak – przedstawiciela firmy Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o. o., ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań, występującego w imieniu Gminy Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie:

 1. Przebudowy rowu melioracji wodnej szczegółowej WA, obejmującą:
  1. Przebudowę koryta rowu melioracji wodnej szczegółowej WA na odcinkach do km 0+850 do km 2+276, od km 2+987 do km 3+645 oraz od km 3+716 do km 3+850, na działkach o nr ewid. 1159/1, 1159/2, 1159/154, 1159/155, 59, 60, 7636, 7674, 7675, 46, 5/6, 5/7, 4/4, 4/5, 5/3, 4/6, obręb Komorniki, działkach o nr ewid. 1 i 2, obręb Rosnowo Szreniawa, oraz działkach o nr ewid. 416, 438, 412/30, 408/5, 409/2, 408/13, 408/8, 408/9, 407/1, 406/23, 406/24, 325/1, 329, 326, 286/1, 262/6, 282/6, 269, 263, 258/2, 256/2, 255, 248, 249, 240, 239, 233/2, 234, 231/2, 230, 223/3, 225, 217/2, 216, 210/2, 211, 205, 203, 204, 196, 197, 198/2, 181, 182/3, 182/3, 171, 170, 163, 164/3, 155, 154, 147, 148/5, 138/2, 138/1, 137/2, 137/5 i 282/3, obręb Głuchowo, gmina Komorniki;
  2. Rozbiórkę istniejącej w km 0+869 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA zastawki, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 2, obręb Rosnowo Szreniawa, gmina Komorniki;
  3. Rozbiórkę istniejącego w km 3+035 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 329, 286/1 i 282/6, obręb Głuchowo, gmina Komorniki;
  4. Rozbiórkę istniejącego w km 3+414 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA przepustu, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 203 i 282/6, obręb Głuchowo, gmina Komorniki;
  5. Wykonanie w km 0+928 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA przepustu
   z przyczółkami betonowymi z możliwością piętrzenia, na działce o nr ewid. 2, obręb Rosnowo Szreniawa, gmina Komorniki;
  6. Wykonanie w km 3+035 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA przepustu, na działce o nr ewid. 329, 286/1 i 282/6, obręb Głuchowo, gmina Komorniki;
  7. Wykonanie w km 3+414 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA przepustu, na działce o nr ewid. 203, 211 i 282/6, obręb Głuchowo, gmina Komorniki;
  8. Wykonanie i likwidację tymczasowego kanału obiegowego o długości 53 m zabezpieczającego wykop budowlany w związku z wykonywaniem w km 0+928 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA przepustu, na działce o nr ewid. 2, obręb Rosnowo Szreniawa, gmina Komorniki;
  9. Wykonanie i likwidację tymczasowego kanału obiegowego o długości 68 m zabezpieczającego wykop budowlany w związku z wykonywaniem w km 3+035 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA przepustu, na działce o nr ewid. 282/6, 269, 286/1, 325/2, 325/1 i 329, obręb Głuchowo, gmina Komorniki;
  10. Wykonanie i likwidację tymczasowego kanału obiegowego o długości 72 m zabezpieczającego wykop budowlany w związku z wykonywaniem w km 3+414 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA przepustu, na działce o nr ewid. 282/6, 203 i 211, obręb Głuchowo, gmina Komorniki;
 1. Wykonania zbiornika retencyjnego w km od 0+928 do km 1+690 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA, zlokalizowanego na terenie działek o nr ewid. 1 i 2, obręb Rosnowo Szreniawa, gmina Komorniki.

Jednocześnie Starosta Poznański informuję, iż:

- z dokumentacją w powyższej sprawie można się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, pokój 204 - po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem 61 8410 579,

- stronie przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań, jak również czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, a także prawo do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

- w toku postępowania strona oraz jej przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny, zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Na podstawie art. 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Starosta Poznański informuje także, że z uwagi na stopień skomplikowania sprawy, zgodnie z art. 35 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, niniejsza sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, do ww. terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-03-11 12:39
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-11 12:42

Poznań, dnia 8.03.2013 r.

WŚ.6341.1.178.2012.XI               

ZAWIADOMIENIE

Mając na uwadze art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), Starosta Poznański informuje że na podstawie  art. 89, art. 90 § 1, art. 91 § 1, art. 92 ww. ustawy

wyznacza rozprawę administracyjną

w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania na rzecz  Wójta Gminy Czerwonak, reprezentującego Gminę Czerwonak, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód  w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanego odcinka drogi ul. Kolejowej w Miękowie (na odcinku od istniejącej nawierzchni z kostki brukowej do skrzyżowania z ul. Malwową) oraz odcinka ul. Ogrodowej (do skrzyżowania z ul. Leśną w Czerwonaku), do ziemi (rowu melioracji wodnej szczegółowej H w km 0+880 i w km 1+280, rowu przydrożnego w ul. Kolejowej, rowu chłonnego w ul. Kolejowej oraz za pomocą drenażu zlokalizowanego od ul. Ogrodowej w km 0+016 do ul. Kolejowej w km 0+200).

Rozprawa odbędzie się w dniu 26.03.2013 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali nr 315 (III piętro) budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.

Strony postępowania zostały powiadomione pisemnie o terminie i miejscu spotkania.  Natomiast jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że oprócz wezwanych stron, uczestniczących w postępowaniu, mogą być jeszcze w sprawie inne strony, nieznane organowi administracji publicznej, informacje nt. rozprawy podaje się również w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. W związku z powyższym proszę o wywieszenie powyższego zawiadomienia na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu, a po terminie odesłać do Starostwa ze stosowną adnotacją.

Ponadto, dopełniając obowiązków określonych w art. 90. § 1 KPA organ administracji prosi o przedstawienie najpóźniej w dniu rozprawy dokumentów i innych dowodów mogących mieć znaczenie dla sprawy.

Dodatkowe informacje są udzielane przez pracowników  Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 – pokój 207, pod numerem telefonu (061) 8410 545, (061) 8418 827 lub (061) 8410 507.

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-03-11 12:38

Poznań, dnia 01.03.2013 r.

WŚ.6341.2.18.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Państwa Barbary   i Wiesława Dziamskich, pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę urządzenia wodnego – stawu, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 513 w miejscowości Kiekrz, gm. Rokietnica.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-03-11 12:36

Obwieszczenie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na wniosek Starosty Poznańskiego z dnia 11.10.2012r. (więcej...).

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-03-11 12:30

Poznań, dnia 25.02.2013 r.

WŚ.6341.2.16.2013.VI                   

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Państwa Ewy i Mariusz Owockich zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – nieprzepływowego stawu ziemnego, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 55, obręb Kocanowo, gmina Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-03-11 12:40

Poznań, dnia 25.02.2013 r.

WŚ.6341.2.16.2013.VI                   

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Państwa Ewy i Mariusz Owockich zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – nieprzepływowego stawu ziemnego, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 55, obręb Kocanowo, gmina Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-03-01 11:36

Poznań, dnia 18.02.2013 r.

WŚ.6341.2.22.2013.VI                 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o. o., ul. Odzieżowa 12c/1, 71-502 Szczecin, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Ryszarda Durkiewicza, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia linią kablową elektroenergetyczną SN 15 kV wraz z liniami telesterowniczymi w rurze ochronnej RHDPE 250 mm, pod dnem cieku naturalnego – Kanał Strykowski w km 9+080 jego biegu, na terenie działki o nr ewid. 256, obręb Modrze, gmina Stęszew.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-02-22 09:15

Poznań, dnia 20.02.2013 r.

WŚ.6341.2.10.2013.VI                   

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Państwa Janiny i Leszka Wittke zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – nieprzepływowego stawu ziemnego, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 78/2, obręb Sarbinowo, gmina Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-02-22 09:13

Poznań, dnia 19.02.2013 r.

WŚ.6341.2.21.2013.VIII                                                                                                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek KOOPMAN INTERNATIONAL POLSKA Sp. z o. o., ul. Poznańska 49, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz KOOPMAN INTERNATIONAL POLSKA Sp. z o. o., na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 104/2, obręb Komorniki, gm. Komorniki, do rowu melioracji szczegółowej W-1.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-02-22 09:12

Poznań, dnia 14.02.2013 r.

WŚ.6341.2.20.2013.VIII                           

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, reprezentującego Gminę Stęszew, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Stęszew, na rozbiórkę urządzenia wodnego w postaci istniejącego obiektu mostowego, zlokalizowanego na rzece Samica Stęszewska, na dz. nr ewid. 12, 27, 242, obręb Witobel, gm. Stęszew, oraz wykonanie nowego urządzenia wodnego – obiektu mostowego na rzece Samica Stęszewska, zlokalizowanego na ww. działkach.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-02-22 09:10

Poznań, dnia 19.02.2013 r.

WŚ.6341.2.17.2013.VIII                                                                                                                     

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek TESCO (POLSKA) Sp. z o. o., ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz TESCO (POLSKA) Sp. z o. o., na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do rowu melioracji szczegółowej B, zlokalizowanego na dz. Nr ewid. 1258, obręb Murowana Goślina, gm. Murowana Goślina.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-02-22 09:06

Poznań, dnia 31.01.2013 r.

WŚ.6341.2.7.2013.VIII                                                                                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Miasta Puszczykowo, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Miasta Puszczykowo, na wykonanie urządzenia wodnego w postaci systemu rozsączającego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 719/3, obręb Niwka, miasto Puszczykowo, odprowadzającego oczyszczone  ścieki wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ul. Jastrzębskiej i Kochanowskiego w Puszczykowie, do ziemi.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-02-22 09:04

Poznań, dnia 19.02.2013 r.

WŚ.6341.1.41.2013.VIII                                 

  INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek KOOPMAN INTERNATIONAL POLSKA Sp. z o. o., ul. Poznańska 49, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz KOOPMAN INTERNATIONAL POLSKA Sp. z o. o., na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych  ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ww. zakładu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 7492, obręb Komorniki, gm. Komorniki, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej W-1, projektowanym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-02-22 09:02

Poznań, dnia 14.02.2013 r.

WŚ.6341.1.39.2013.VIII                                                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Power Engineering S. A., ul. Gdyńska 83, 62-004 Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Power Engineering S. A., na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych w biologicznej oczyszczalni, ścieków bytowych, pochodzących z ww. zakładu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 21/2, 21/3, 2/1, 2/7, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/16, 2/18, 2/19, 2/21, 3, 4, 5, 6, 7, obręb Czerwonak, gm. Czerwonak, do wód – rzeki Warty, istniejącym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-02-22 09:00

Poznań, dnia 19.02.2013 r.

WŚ.6341.1.37.2013.VIII                                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek TESCO (POLSKA) Sp. z o. o., ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz TESCO (POLSKA) Sp. z o. o., na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych  ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu budynku handlowo-usługowego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 392/2, obręb Bolechowo, gm. Czerwonak, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej B, projektowanym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-02-22 08:59

Poznań, dnia 31.01.2013 r.

WŚ.6341.1.28.2013.VIII                                                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Miasta Puszczykowo, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Miasta Puszczykowo, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych  ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ul. Jastrzębskiej i Kochanowskiego w Puszczykowie, do ziemi, poprzez projektowany system rozsączania.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-02-22 08:57

Poznań, dnia 20.02.2013 r.

WŚ.6341.2.12.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Elżbietę Szymanowicz, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejść linią elektroenergetyczną SN15 kV:

 • pod dnem rzeki Samicy Stęszewskiej, w km 0+200 biegu rzeki, w miejscowości Krosinko, gm. Mosina,
 • pod dnem rzeki Samicy Stęszewskiej, w km 4+390 biegu rzeki, w miejscowości Dymaczewo Stare, gm. Mosina,
 • pod dnem Kanału Mosińskiego, w km 5+920 biegu kanału, w miejscowości Krosinko, gm. Mosina.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-02-22 08:55

Poznań, dnia 19.02.2013 r.

WŚ.6341.1.29.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Polskiego Związku Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Szarotka”, pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z istniejącego ujęcia wody, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 1132/2, obręb Suchy Las, gm. Suchy Las, eksploatującego wody podziemne z utworów trzeciorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-02-22 08:53

Poznań, 06.02.2013 r.

WŚ.6222.1.2013.XIV                                                                                     

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

S T A R O S T A    P O Z N A Ń S K I

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Fabryki Papieru Czerwonak Sp. z o.o., w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego WŚ.II.7645-02/05/06 z 22.02.2007 r., zmienionego decyzją WŚ.XI.7644-04/09 z 13.01.2010, na prowadzenie instalacji do produkcji papieru higienicznego na terenie zakładu zlokalizowanego w Czerwonaku, przy ulicy Gdyńskiej 131.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji zmieniającej pozwolenie jest Starosta Poznański. Podstawowe dane o wniosku o zmianę pozwolenia zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207.

Jednocześnie, informuję o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie  w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości, tj. od 12.02.2013 r. do 07.03.2013 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone  w następujący sposób:   

 • w formie pisemnej – na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań,
 • ustnie do protokołu – osobiście w siedzibie Starostwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w pok. 207 – pon. 9.00-16.30, wt.-piąt. 8.00-15.00,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130 poz. 1450 ze zm.) - na adres e-mail: sekretariatos@powiat.poznan.pl .

 

Sprawę prowadzi:
Dominik Olejniczak
tel. 618-410-541

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-02-12 08:18
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-12 08:19

Poznań, dnia 5.02.2013 r.

WŚ.6341.3.1.2013.XI                 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 pkt 6-8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012, poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek p. Anny Pietrzak, pełnomocnika ORLEN Prewencja Sp. z o.o., ul. Średzka 10/12, 61-023 Poznań, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania na rzecz na rzecz ORLEN Prewencja Sp. z o.o., ul. Średzka 10/12, 61-023 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Stacji Paliw nr 602 w Murowanej Goślinie przy ul. Poznańskiej 63.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Ociepa,
tel.618-410-545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-02-12 08:10

Poznań, dnia 30.01.2013 r.

WŚ.6341.2.183.2012.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji legalizacyjnej

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładu Mieszanek Budowlanych BAUMIT Sp. z o. o., Główna, ul. Partnerska 3, 62-010 Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia decyzji legalizacyjnej na rzecz Mieszanek Budowlanych BAUMIT Sp. z o. o., Główna, ul. Partnerska 3, 62-010 Pobiedziska,  regulującej stan prawny istniejącego urządzenia wodnego, wykonanego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, w zakresie wykonanego wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy 205 mm do rzeki Główna, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 151, obręb Główna, gm. Pobiedziska, w km 30+777, odprowadzającego oczyszczone ścieki wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu firmy Baumit Sp. z o. o., Zakład Produkcyjny w Pobiedziskach.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-02-12 08:09

Poznań, dnia 23.01.2013 r.

WŚ.6341.2.6.2013.VIII                                                                                                                           

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wytwórni Materiałów Budowlanych i Elementów Betonowych „MATBET-BIS” Tomasz Banaszyk, Sady, ul. Rolna 12, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Wytwórni Materiałów Budowlanych i Elementów Betonowych „MATBET-BIS” Tomasz Banaszyk, na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do rowu melioracji szczegółowej Sw-7, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 157, obręb Sady, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-01-30 10:51

Poznań, dnia 23.01.2013 r.

WŚ.6341.1.26.2013.VIII                                                                                                                     

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wytwórni Materiałów Budowlanych i Elementów Betonowych „MATBET-BIS” Tomasz Banaszyk, Sady, ul. Rolna 12, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Wytwórni Materiałów Budowlanych i Elementów Betonowych „MATBET-BIS” Tomasz Banaszyk, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu działek o numerach ewidencyjnych 158/15, 158/16, 158/103, 158/98, 158/98, 158/102, obręb Sady, gm. Tarnowo Podgórne do ziemi – rowu melioracji szczegółowej Sw-17 projektowanym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-01-30 10:49

Poznań, dnia 28.01.2013 r.

WŚ.6341.2.9.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Pana Stanisława Hoffa, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu ziemnego, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 13, 14 i 16 w miejscowości Skrzynki, gm. Stęszew.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-01-30 10:48

Poznań, dnia 22.01.2013 r.

WŚ.6341.1.21.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Lasów Państwowych Nadleśnictwo Łopuchówko, Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina, pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z istniejącego ujęcia wody, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 6/4, obręb Czerwonak, gm. Czerwonak, eksploatującego wody podziemne z utworów trzeciorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-01-30 10:47

Poznań, dnia 22.01.2013 r.

WŚ.6341.1.20.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Lasów Państwowych Nadleśnictwo Łopuchówko, Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina, pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z istniejącego ujęcia wody, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 258/1, obręb Czerwonak (Dziewicza Góra), gm. Czerwonak, eksploatującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-01-30 10:45
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2013-01-30 10:46

Poznań, dnia 14.01.2013 r.

WŚ.6341.1.9.2013.VI                   

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładu  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Mosińska 15, 62-060 Stęszew, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne  korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków - wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Jeziorki do ziemi - rowu melioracji wodnej szczegółowej Str-28, na działce o nr ewid. 36/12, obręb Jeziorki, gmina Stęszew.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-01-17 14:43

Poznań, dnia 07.01.2013 r.

WŚ.6341.2.182.2012.VIII                                                                                                                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego „EXPOBUD” Adam Musiał, działającego w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina, reprezentującego Miasto i Gminę Murowana Goślina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina, na przebudowę urządzenia wodnego w postaci otwartego rowu melioracji szczegółowej Tr-133, poprzez jego zamianę na drenokolektor o średnicy Dw = 0,59 m i długości 215,5 m, wraz z przyczółkiem wlotowym i wylotowym oraz 6 studniami, zlokalizowanymi na dz. nr ewid. 629/1, 629/2, 638/3, 640/7, obręb Murowana Goślina, gm. Murowana Goślina.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-01-17 14:41

Poznań, dnia 11.01.2013 r.

WŚ.6341.1.241.2012.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładu Produkcji Mieszanek Budowlanych BAUMIT Sp. z o. o., Zakład Produkcyjny w Pobiedziskach, Główna, ul. Partnerska 3, 62-010 Pobiedziska zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Zakładu Produkcji Mieszanek Budowlanych BAUMIT Sp. z o. o., Zakład Produkcyjny w Pobiedziskach, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych, pochodzących z terenu zakładu Baumit Sp. z o. o., Zakład Produkcyjny w Pobiedziskach, istniejącym wylotem do rzeki Główna.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-01-17 14:39

Poznań, dnia 08.01.2013 r.

WŚ.6341.1.1.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat w Przeźmierowie, ul. Budowlanych 8, 62-081 Przeźmierowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 30.03.2007 r., znak: WŚ.V.6223-9-1/6/2006, w części udzielającej Wielkopolskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat w Przeźmierowie, pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód Kanału Mosińskiego za pomocą jazu zlokalizowanego w km 8+820 kanału do rzędnej maksymalnej 63,51 m n.p.m., w okresie od 1 maja do 30 września.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-01-17 14:38

Poznań, dnia 02.01.2013 r.

WŚ.6341.2.187.2012.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łopuchówko, reprezentowanego przez pełnomocnika – Panią Maję Sroczyńską, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej S1, służącej do ujmowania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 379/1, w miejscowości Biedrusko, gm. Suchy Las.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-01-08 07:50

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4839
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2018-11-15 11:13
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-02-19 14:58