BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Poznań, dnia 18.06.2013 r.

WŚ.6341.2.82.2013.VI                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Ryszarda Nogacza, prowadzącego działalność pod nazwą Gospodarstwo Rybackie Ryszard Nogacz, Wierzenica, ul. Lisia 5, 62-006 Kobylnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na terenie obiektu stawowego w miejscowości Wierzenica, gmina Swarzędz, w zakresie wykonania:

 1. Betonowej płuczko-odłówki o długości 16 m i szerokości 1,5 m, na terenie działek o nr ewid. 113 i 40, obręb Wierzenica, gmina Swarzędz;
 2. Doprowadzalnika z rur PVC średnicy 315 mm o długości 60 m, wraz z wlotem
  w km 10+577 biegu przełożonego koryta rzeki Główna, służącego do poboru wody
  z rzeki do płuczko-odłówki, na terenie działki o nr ewid. 113, obręb Wierzenica, gmina Swarzędz;
 3. Odprowadzalnika z rur PVC średnicy 315 mm o długości 45 m, wraz z wylotem odprowadzającym wodę z płuczko-odłówki do stawu nr 9, na terenie działki o nr ewid. 113, obręb Wierzenica, gmina Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-28 14:12

Poznań, dnia 18.06.2013 r.

WŚ.6341.2.81.2013.VI                 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Piotra Strzyżewskiego - Pracownia Projektowa „DROGOWIEC”, ul. Główna 52/3, 61-007 Poznań, występującego w imieniu Gminy Czerwonak, reprezentowanej przez Wójta Gminy Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia  wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 400 mm, służącego do wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z przebudowywanej ulicy Szkolnej w Czerwonaku i Kicinie, do rowu melioracji wodnej szczegółowej Ł, w km 2+199, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 220, obręb Kicin, gmina Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-28 14:10

Poznań, dnia 27.06.2013 r.

WŚ.6341.2.79.2013.VI                   

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Marcina Cholaszczyńskiego, występującego w imieniu ELMEX LOGISTIC GROUPE Sp. z o. o., ul. Wrzesińska 81, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. Likwidację urządzenia wodnego - rowu melioracji wodnej szczegółowej C-A na odcinku
  o długości 283 m, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 347/3 i 348, obręb Jasin, gmina Swarzędz.
 2. Wykonanie urządzenia wodnego - nowego odcinka rowu melioracji  wodnej szczegółowej C-A w postaci rurociągu średnicy 400 mm o długości 241 m, zlokalizowanego na działkach
  o nr ewid. 347/3 i 348, obręb Jasin, gmina Swarzędz.
 3. Przebudowę urządzenia wodnego - rowu melioracji wodnej szczegółowej C-A na rurociąg (przepust) średnicy 400 mm o długości 37 m, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 347/3, obręb Jasin, gmina Swarzędz.
 4. Wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy 500 mm, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 76, obręb Łowęcin, gmina Swarzędz, służącego do wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu Centrum Spedycyjno – Logistycznego ELMEX w miejscowości Jasin, poprzez rów przydrożny, do rowu melioracji wodnej szczegółowej C-5.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-28 14:09

Poznań, dnia 18.06.2013 r.

WŚ.6341.1.136.2013.VI               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Piotra Strzyżewskiego - Pracownia Projektowa „DROGOWIEC”, ul. Główna 52/3, 61-007 Poznań, występującego w imieniu Gminy Czerwonak, reprezentowanej przez Wójta Gminy Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z przebudowywanej ulicy Szkolnej w Czerwonaku i Kicinie, projektowanym wylotem średnicy Ø 400 mm, do ziemi - rowu melioracji wodnej szczegółowej Ł, w km 2+199, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 220, obręb Kicin, gmina Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-28 14:08

Poznań, dnia 27.06.2013 r.

WŚ.6341.1.132.2013.VI               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Marcina Cholaszczyńskiego, występującego w imieniu ELMEX LOGISTIC GROUPE Sp. z o. o., ul. Wrzesińska 81, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu Centrum Spedycyjno – Logistycznego ELMEX w miejscowości Jasin, projektowanym na działce o nr ewid. 76, obręb Łowęcin, wylotem średnicy 500 mm, do ziemi – poprzez rów przydrożny, do rowu melioracji wodnej szczegółowej C-5, w km 6+720 rowu, stanowiącego działki o nr ewid. 93 i 195, obręb Łowęcin, gmina Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-28 14:07

Poznań, dnia 26.06.2013 r.

WŚ.6341.1.124.2013.VI               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Krzysztofa Paszczaka, występującego w imieniu Zeelandia Sp. z o. o., ul. Sowia 6c, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu Zakładu Mieszanek Piekarniczych w Tarnowie Podgórnym, istniejącymi w km 3+605 i 3+593 wylotami, do wód - Kanału Lusowskiego, stanowiącego działkę o nr ewid. 1024/4, obręb Tarnowo Podgórne, gmina Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-28 14:05

Poznań, dnia 18.06.2013 r.

WŚ.6341.2.70.2013.VIII                                                                                    

      INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Komplet Polska Sp. z o. o., ul. Chlebowa 2, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Komplet Polska Sp. z o. o., ul. Chlebowa 2, 62-080 Tarnowo Podgórne, na na wykonanie urządzeń wodnych w postaci, budowy dwóch przepustów drogowych na Kanale Lusowskim w km 3+385 – 3+411, oraz 3+327 – 3+353, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 1033, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne, oraz wykonanie czterech przejść nad Kanałem Lusowskim.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-28 14:04

Poznań, dnia 21.06.2013 r.

WŚ.6341.1.140.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo – Produkcyjnego JEANS Teresa i Jan Szablewscy Sp.j., ul.  Wrocławska 42, 62-300 Września, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z istniejącego ujęcia wody, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 4/1, obręb Dymaczewo Nowe, gm. Mosina, eksploatującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-28 14:02

Poznań, dnia 18.06.2013 r.

WŚ.6341.2.72.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pana Juliana Kaluby, działającego z upoważnienia Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie, ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejących przepustów zlokalizowanych wzdłuż drogi powiatowej 1346P na odcinku Kamionka – Sokołowo, gm. Lubasz, powiat czarnkowsko – trzcianecki:

 1. przepust w km 7+080,00 drogi (w km 2+000,00 rowu melioracyjnego W-8),
 2. przepust w km 7+995,00 drogi (w km 1+075,00 rowu melioracyjnego W-8),
 3. przepust w km 9+096,00 drogi (w km 20+315,00 Kanału Wilczak),
 4. przepust w km 9+632,00 drogi.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-28 14:00

Poznań, dnia 27.06.2013 r.

WŚ.6341.2.80.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Galerii Stęszew Sp. z o. o., ul. Scherwentkego 1 A, 63-900 Rawicz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Galerii Stęszew Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – systemu skrzynek rozsączających, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 50/24, obręb Stęszew, gm. Stęszew.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-28 14:00

Poznań, dnia 21.06.2013 r.

WŚ.6341.2.78.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek HAUSNER Development Sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 13/3, 60-819 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz HAUSNER Development Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 144/3, obręb Sady, gm. Tarnowo Podgórne, do Kanału Swadzimskiego.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-28 13:59

Poznań, dnia 25.06.2013 r.

WŚ.6341.2.75.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Wójta Gminy Czerwonak, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – 2 wylotów kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 37/6, obręb Czerwonak, gm. Czerwonak, oraz na przebudowę rowu melioracji wodnej szczegółowej „L”, polegającą na przebudowie istniejącego przepustu, pod drogą wojewódzką nr 190, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 37/6, 424, 446, 439, obręb Czerwonak, gm. Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-28 13:57

Poznań, dnia 27.06.2013 r.

WŚ.6341.1.135.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Galerii Stęszew Sp. z o. o., ul. Scherwentkego 1 A, 63-900 Rawicz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Galerii Stęszew Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu centrum handlowego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 50/24, obręb Stęszew, gm. Stęszew, do ziemi.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-28 13:56

Poznań, dnia 21.06.2013 r.

WŚ.6341.1.131.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek HAUSNER Development Sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 13/3, 60-819 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz HAUSNER Development Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu projektowanego osiedla domków jednorodzinnych, zlokalizowanego w miejscowości Sady, gm. Tarnowo Podgórne, do Kanału Swadzimskiego.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-28 13:55

Poznań, dnia 25.06.2013 r.

WŚ.6341.1.126.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Wójta Gminy Czerwonak, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu przebudowywanego odcinka drogi od skrzyżowania ulic Źródlanej i Zdroje w miejscowości Czerwonak, do ul. Nowe Osiedle w Kicinie, gm. Czerwonak, do rowu melioracji wodnej szczegółowej „L”.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-28 13:55

OBWIESZCZENIE

Starosty Nowotomyskiego o wszczeciu na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych.

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-17 08:17

Poznań, dnia 14.06.2013 r.

WŚ.6341.2.77.2013.VI                   

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Tomasza Radzkiego, prowadzącego działalność pod nazwą Gospodarstwo Rolne Tomasz Radzki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej nr 1, służącej do ujmowania wód podziemnych z trzeciorzędowego poziomu wodonośnego, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 77/3, obręb Kliny, gmina Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-17 08:09

Poznań, dnia 13.06.2013 r.

WŚ.6341.2.68.2013.VI                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Adama Chmielewskiego - przedstawiciela firmy AC DROGA, Róża 27a, 62-400 Słupca, występującego w imieniu Gminy Kleszczewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Kleszczewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla zadania: „Przebudowa drogi gminnej – budowa chodnika wraz z zabudową rowu przydrożnego w drodze gminnej nr 329013P w miejscowości Poklatki”, gmina Kleszczewo, w zakresie:

 1. Likwidacji urządzenia wodnego – rowu przydrożnego, poprzez jego zasypanie na odcinku 44,00 m i 86,80 m, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 36, obręb Poklatki;
 2. Odbudowy urządzenia wodnego – rowu przydrożnego, na odcinku 145,00 m,  zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 36, obręb Poklatki;
 3. Wykonania urządzeń wodnych – czterech wylotów przykanalików średnicy 160 mm do rowu przydrożnego, zlokalizowanych na terenie działki o nr ewid. 36, obręb Poklatki;
 4. Wykonania urządzeń wodnych – trzech wylotów kanalizacji deszczowej planowanej do wykonania pod chodnikiem do rowu przydrożnego, zlokalizowanych na terenie działki o nr ewid. 36, obręb Poklatki.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-17 08:07

Poznań, dnia 11.06.2013 r.

WŚ.6341.2.30.2013.VI                  

          ZAWIADOMIENIE

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

zawiadamia strony,

że w dniu 11.06.2013 r. została wydana decyzja znak: WŚ.6341.2.30.2013.VI, w której Starosta Poznański udzielił Gminie Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki:

 1. Pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracji wodnej szczegółowej WA, w zakresie:
  1. Przebudowy koryta rowu melioracji wodnej szczegółowej WA na odcinkach do km 0+850 do km 2+762, od km 2+987 do km 3+645 oraz od km 3+716 do km 3+850, na działkach o nr ewid. 1159/1, 1159/2, 1159/154, 1159/155, 59, 60, 7636, 7674, 7675, 46, 5/6, 5/7, 4/4, 4/5, 5/3, 4/6, obręb Komorniki, działce o nr ewid. 2, obręb Rosnowo-Szreniawa, oraz działkach o nr ewid. 416, 438, 412/30, 408/5, 409/2, 408/13, 408/8, 408/9, 407/1, 406/23, 406/24, 325/1, 329, 326, 286/1, 262/6, 282/6, 269, 263, 258/2, 256/2, 255, 248, 249, 240, 239, 233/2, 231/2, 230, 223/3, 225, 217/2, 216, 210/2, 211, 205, 203, 204, 196, 197, 198/2, 181, 182/3, 171, 170, 163, 164/3, 155, 154, 147, 148/5, 138/2, 138/1, 137/2, 137/5 i 282/3, obręb Głuchowo, gmina Komorniki.
  2. Rozbiórki istniejącej w km 0+869 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA zastawki, na działce o nr ewid. 2, obręb Rosnowo-Szreniawa, gmina Komorniki.
  3. Rozbiórki istniejącego w km 3+035 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA przepustu betonowego, na działkach o nr ewid. 329, 286/1 i 282/6, obręb Głuchowo, gmina Komorniki.
  4. Rozbiórki istniejącego w km 3+414 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA przepustu PVC zlokalizowanego pod drogą o nawierzchni gruntowej, na działkach
   o nr ewid. 203 i 282/6, obręb Głuchowo, gmina Komorniki.
  5. Wykonania w km 0+928 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA przepustu
   z przyczółkami betonowymi z możliwością piętrzenia, na działce o nr ewid. 2, obręb Rosnowo-Szreniawa, gmina Komorniki.
  6. Wykonania w km 3+035 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA przepustu, na działkach o nr ewid. 329, 286/1 i 282/6, obręb Głuchowo, gmina Komorniki.
  7. Wykonania w km 3+414 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA przepustu, na działkach o nr ewid. 203, 211 i 282/6, obręb Głuchowo, gmina Komorniki.
  8. Wykonania i likwidacji tymczasowego kanału obiegowego zabezpieczającego wykop budowlany w związku z wykonywaniem w km 0+928 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA przepustu, na działce o nr ewid. 2, obręb Rosnowo-Szreniawa, gmina Komorniki.
  9. Wykonania i likwidacji tymczasowego kanału obiegowego w postaci rurociągu zabezpieczającego wykop budowlany w związku z wykonywaniem w km 3+035 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA przepustu, na działach o nr ewid. 282/6, 269, 286/1, 325/2, 325/1 i 329, obręb Głuchowo, gmina Komorniki.
  10. Wykonania i likwidacji tymczasowego kanału obiegowego zabezpieczającego wykop budowlany w związku z wykonywaniem w km 3+414 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA przepustu, na działkach o nr ewid. 282/6, 203 i 211, obręb Głuchowo, gmina Komorniki.
 1. Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika retencyjnego w km od 0+928 do km 1+690 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA, na działce o nr ewid. 2, obręb Rosnowo-Szreniawa, gmina Komorniki.

 

Jednocześnie Starosta Poznański informuję, iż:

- od niniejszej decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia,

- doręczenie niniejszej decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia, w myśl art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

- z powyższą decyzją strony mogą się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, pokój 204 - po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem 61 8410 579.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-17 08:05

Poznań, dnia 13.06.2013 r.

WŚ.6341.1.115.2013.VI               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Adama Chmielewskiego - przedstawiciela firmy AC DROGA, Róża 27a, 62-400 Słupca, występującego w imieniu Gminy Kleszczewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Kleszczewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z przebudowywanej drogi gminnej nr 329013P w miejscowości Poklatki, za pomocą projektowanych wylotów, do ziemi -  rowu przydrożnego, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 36, obręb Poklatki, gmina Kleszczewo.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-17 08:04

Poznan, dnia 03.06.2013 r.

WŚ.6341.1.104.2013.VI               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Ryszarda Druzgalskiego, występującego w imieniu Xella Polska Sp. z o. o., ul. Pilchowicka 9/11, 02-175 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu Xella Polska Sp. z o. o. - Zakład w Żabinku, do gruntu -  zbiornika infiltracyjnego, zlokalizowanego na terenie działek o nr ewid. 141/1, 142/1 i 143/1, obręb Żabinko, gmina Mosina.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-17 08:02

Poznań, dnia 29.05.2013 r.

WŚ.6341.2.64.2013.VIII                           

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Czerwonak, reprezentowanej przez Wójta Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Czerwonak, na wykonanie urządzeń wodnych w postaci drenażu w poboczu ul. Nowej, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 113, obręb Czerwonak, gm. Czerwonak ark. 22, oraz wylotu urządzenia wodnego (drenażu) do rowu przydrożnego, zlokalizowanego na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-17 08:00

Poznan, dnia 29.05.2013 r.

WŚ.6341.1.106.2013.VIII                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Czerwonak, reprezentowanej przez Wójta Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Czerwonak, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania  ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu pasa zieleni przy ul. Nowej w Czerwonaku, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 113, obręb Czerwonak, gm. Czerwonak, ark. 22, do rowu przydrożnego.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-17 07:58

Poznań, dnia 03.06.2013 r.

WŚ.6341.1.92.2013.VIII                                

                                                      INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że po otrzymaniu od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, wniosku Gminy Suchy Las, reprezentowanej przez Wójta Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, ponownie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Suchy Las, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych  ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ograniczonego od zachodu torami PKP, od północy ul. Bluszczową i Łagiewnicką, od wschodu ul. Pagórkową i Kalinową oraz od południa ul. Nektarową w miejscowościach Złotniki i Jelonek, gmina Suchy Las, poprzez szczelny zbiornik retencyjny, do rowu melioracji szczegółowej Wa – 11 w km 2+780.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-17 07:56
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2013-06-17 07:57

Poznań, dnia 11.06.2013 r.

WŚ.6341.1.114.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek firmy Agri Plus Wielkopolska S.A., Konarzewo ul.  Stęszewska 1, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód popłucznych, pochodzących z ujęcia wody w Konarzewie, do rowu melioracyjnego TB-15-2, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 542/16 obręb Konarzewo, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-17 07:53

Poznań, dnia 05.06.2013 r.

WŚ.6341.3.16.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Komunikacji Gminnej Tarnowo Podgórne „TPBUS” Sp. z o. o., ul. Rokietnicka 23,62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Komunikacji Gminnej Tarnowo Podgórne „TPBUS” Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu zajezdni autobusowej, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 556/2, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-17 07:53

Poznań, dnia 10.06.2013 r.

WŚ.6341.2.71.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek DBM Sp. z o. o., ul. Morelowa 1, 61-474 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz DBM Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – systemu skrzynek rozsączających, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 50/22, obręb Stęszew, gm. Stęszew.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-17 07:51

Poznań, dnia 12.06.2013 r.

WŚ.6341.1.128.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek GOOD FOOD Sp. z o. o., ul. Skórzewska 21, 60-185 Skórzewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz GOOD FOOD Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu zakładu GOOD FOOD Sp. z o. o., zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 227/13, 227/15, 231/6, 232/3, 232/4, 231/7, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-17 07:50

Poznań, dnia 10.06.2013 r.

WŚ.6341.1.120.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek DBM Sp. z o. o., ul. Morelowa 1, 61-474 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz DBM Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu projektowanej myjni samochodowej, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 50/22, obręb Stęszew, gm. Stęszew, do ziemi.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-17 07:49

OBWIESZCZENIE

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

w sprawie moderniacji linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław-Poznań, etap III, odcinek Czempiń-Poznań

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-06-05 13:27
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-10 12:08

WŚ.6222.1.2013.XIV                                                                              Poznań,  22.05.2013 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

S T A R O S T A    P O Z N A Ń S K I

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wydaniu decyzji WŚ.6222.1.2013.XIV z 21.05.2013 r. zmieniającej pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do produkcji papieru higienicznego na terenie zakładu Fabryka Papieru Czerwonak Sp. z o.o., zlokalizowanego w  Czerwonaku, przy ulicy Gdyńskiej 131.

Podstawowe dane o decyzji zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207.

 

Sprawę prowadzi:
Dominik Olejniczak główny specjalista
tel. (61) 8410 541

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-29 14:21

OGŁOSZENIE

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła V edycję konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość".
Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.
Szczegóły dotyczące konkursu wraz z dokumentacją znajdują się na stronie internetowej www.fdpa.org.pl.

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-03-01 11:49

Poznań, dnia 24.05.2013 r.

WŚ.6341.2.63.2013.VI                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Piotra Strzyżewskiego - Pracownia Projektowa „DROGOWIEC”, ul. Główna 52/3, 61-007 Poznań, występującego w imieniu Miasta i Gminy Pobiedziska, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia  wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 1000 mm, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 65, arkusz 11, obręb Pobiedziska, gmina Pobiedziska, służącego do wprowadzania do zbiornika wodnego ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni ulicy Poznańskiej i ulic przyległych w Pobiedziskach.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-27 09:20

Poznań, dnia 17.05.2013 r.

WŚ.6341.2.62.2013.VI                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Katarzyny Krąkowskiej zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, na terenie działki o nr ewid. 35/5, obręb Boduszewo, gmina Murowana Goślina, urządzeń  wodnych:

 1. Nieprzepływowego stawu ziemnego, o powierzchni 800 m2 i głębokości od 2,0 do 2,8 m, pełniącego funkcję odbiornika wód opadowych i roztopowych pochodzących z zabudowań znajdujących się na terenie działki o nr ewid. 35/4, obręb Boduszewo, gmina Murowana Goślina;
 2. Wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 160 mm, służącego do wprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni dachowych zabudowań znajdujących się na terenie działki o nr ewid. 35/4, obręb Boduszewo, gmina Murowana Goślina, do projektowanego stawu ziemnego.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-27 09:18
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2013-05-27 09:19

Poznań, dnia 24.05.2013 r.

WŚ.6341.1.102.2013.VI               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Piotra Strzyżewskiego - Pracownia Projektowa „DROGOWIEC”, ul. Główna 52/3, 61-007 Poznań, występującego w imieniu Miasta i Gminy Pobiedziska, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni ulicy Poznańskiej i docelow z ulic Gajowej, Malinowej, Poziomkowej, Okrężnej, Wierzbowej, Sosnowej, Krętej, Bocznej, Zbożowej, Polnej, Owsianej i Jęczmiennej w Pobiedziskach, poprzez projektowany wylot kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 1000 mm, do ziemi – zbiornika wodnego zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 65, 66, 67 i 68/2, arkusz 11, obręb Pobiedziska, gmina Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-27 09:17

Poznań, dnia 20.05.2013 r.

WŚ.6341.2.67.2013.VIII                                                                                                                                                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „SPARTA” Marek Pastwa, ul. Boczna 4, 62-006 Kobylnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „SPARTA” Marek Pastwa,ul. Boczna 4, 62-006 Kobylnica, na wykonanie urządzeń wodnych w postaci:

 • zbiornika retencyjno – infiltracyjno – odparowującego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 56/11, obręb Bogucin, gm. Swarzędz,
 • wylotu kanalizacji do ww. zbiornika, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 56/11, obręb Bogucin, gm. Swarzędz,
 • likwidację istniejącego zbiornika zbiornika retencyjno – infiltracyjno – odparowującego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 56/27, obręb Bogucin, gm. Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-27 09:10

Poznań, dnia 16.05.2013 r.

WŚ.6341.2.65.2013.VIII                                                                                                                                                                                                                    

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Joanny Rajczak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Pani Joanny Rajczak, na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do rowu melioracji szczegółowej W-D, zlokalizowanego na dz. nr ewid.  397, obręb Dąbrowa, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-27 09:07

Poznań, dnia 22.05.2013 r.

WŚ.6341.1.118.2013.VIII                                                                                                                                                   

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek PURATOS POLSKA Sp. z o. o., ul. Żniwna 2, 62-025 Kostrzyn,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz PURATOS POLSKA Sp. z o. o., ul. Żniwna 2, 62-025 Kostrzyn, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu zakładu Puratos Polska Sp. z o. o., zlokalizowanego dz. nr ewid. 183/15, obręb Kostrzyn, gm. Kostrzyn, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej R-G, istniejącym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-27 09:03

Poznań, dnia 20.05.2013 r.

WŚ.6341.1.112.2013.VIII                                                                                                                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „SPARTA” Marek Pastwa, ul. Boczna 4, 62-006 Kobylnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „SPARTA” Marek Pastwa, ul. Boczna 4, 62-006 Kobylnica, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu dz. o Nr ewid. 56/27, 56/11, obręb Bogucin, gm. Swarzędz, do ziemi – projektowanego zbiornika retencyjno – infiltracyjno – odparowującego.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-27 09:00

Poznań, dnia 16.05.2013 r.

WŚ.6341.1.111.2013.VIII                                                                                                                                                                                           

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Joanny Rajczak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Pani Joanny Rajczak, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu osiedla mieszkaniowego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 2/11, 2/12, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/13, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo, 397, 471/14, obręb Dąbrowa, gm. Dopiewo, do ziemi rowu melioracji szczegółowej W-D, za pomocą projektowanego wylotu kanalizacji.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-27 08:57

Poznań, dnia 21.05.2013 r.

WŚ.6341.2.55.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek P.P.U.H. CARO Sortownia Żwiru, ul. Graniczna 2, 32-070 Dąbrowa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych – studni o głębokości  10,0 m, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 22, w miejscowości Dąbrowa, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-27 08:55

Poznań, dnia 30.04.2013 r.

WŚ.6341.1.109.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Pocztowa 3, 62-090 Rokietnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych, na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę miejscowości Żydowo, Rostworowo, Krzyszkowo, Sobota i Bytkowo oraz częściowo miejscowości Rokietnica i Kiekrz, z ujęcia wody Żydowo – Rostworowo, składającego się z 2 studni: nr 2, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 24/4 w miejscowości Żydowo i nr 2, zlokalizowanej na działce nr ewid. 54/4 w miejscowości Rostworowo, gm. Rokietnica.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-27 08:55

Poznań, dnia 21.05.2013 r.

WŚ.6341.3.14.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek PEPSI-COLA GENERAL BOTTLERS POLAND Sp. z o. o., ul. Fort Wola 22, 00-961 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz PEPSI-COLA GENERAL BOTTLERS POLAND Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu zakładu, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 595/5, 595/6, 595/7 i 597/37, obręb Suchy Las, gm. Suchy Las, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-27 08:54

Poznań, dnia 20.05.2013 r.

WŚ.6341.2.57.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Burmistrza Gminy Kórnik, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – wylotu dokowego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 48, obręb Dachowa, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-27 08:53

Poznań, dnia 20.05.2013 r.

WŚ.6341.1.94.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Burmistrza Gminy Kórnik, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, oraz ścieków bytowych, z terenu budynku, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 79/9, obręb Dachowa, gm. Kórnik, do cieku Struga Średzka.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-27 08:52

Poznań, dnia 30.04.2013 r.

WŚ.6341.2.41.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Swarzędz, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu dokowego, zlokalizowanego na dz.o nr ewid. 49, obręb Sokolniki Gwiazdowskie, gm. Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-10 13:04

Poznań, dnia 30.04.2013 r.

WŚ.6341.1.78.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Swarzędz, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych, pochodzących z przydomowej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 12, obręb Sokolniki Gwiazdowskie, gm. Swarzędz, do rowu melioracji wodnej szczegółowej.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-10 13:02

Poznań, dnia 08.05.2013 r.

WŚ.6341.1.88.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Burmistrza Gminy Kórnik, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu projektowanego kompleksu edukacyjnego w miejscowości Kamionki, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 406/2 i 408/2, obręb Kamionki, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-10 13:01

Poznań, dnia 08.05.2013 r.

WŚ.6341.2.50.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Burmistrza Gminy Kórnik, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – systemu studni chłonnych (16 szt.), zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 406/2 i 408/2, obręb Kamionki, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-10 13:00

Poznań, dnia 10.05.2013 r.

WŚ.6341.2.54.2013.VI                   

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Magdaleny Bartkowiak - przedstawicielki firmy PARTNER PLAN Biuro Inżynierskie Budownictwa Sp. z o. o., ul. Piłsudskiego 104, 61-246 Poznań, występującej w imieniu Petit Forestier Polska Sp. z o. o., Elżbietów 44, 96-516 Szymanów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – dwóch układów studni chłonnych zlokalizowanych na terenie działki o nr ewid. 42/53, obręb Dąbrowa, gmina Dopiewo, służących do wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z projektowanej na terenie ww. działki inwestycji polegającej na budowie budynku biurowego ze stacją serwisu samochodowego wraz z zapleczem magazynowym i socjalnym.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-10 12:59

Poznań, dnia 06.05.2013 r.

WŚ.6341.2.30.2013.VI                   

ZAWIADOMIENIE

w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

W ślad za pismem Starosty Poznańskiego z dnia 06.03.2013 r., znak: WŚ.6341.2.30.2013.VI, zawiadamiającym o strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego oraz podającym do publicznej wiadomości informację o jego wszczęciu, mając na uwadze art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.),

Starosta Poznański

zawiadamia strony oraz podaje do publicznej wiadomości,

w związku z doprecyzowaniem przez Wnioskodawcę lokalizacji urządzeń wodnych i zmianą zakresu wniosku, zawiadamiam, że w tutejszym Urzędzie toczy się postępowanie administracyjne, wszczęte na wniosek Pana Filipa Ciołkowiak – przedstawiciela firmy Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o. o., ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań, występującego w imieniu Gminy Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie:

 1. Przebudowy rowu melioracji wodnej szczegółowej WA, obejmującą:
  1. Przebudowę koryta rowu melioracji wodnej szczegółowej WA na odcinkach do km 0+850 do km 2+276, od km 2+987 do km 3+645 oraz od km 3+716 do km 3+850, na działkach o nr ewid. 1159/1, 1159/2, 1159/154, 1159/155, 59, 60, 7636, 7674, 7675, 46, 5/6, 5/7, 4/4, 4/5, 5/3, 4/6, obręb Komorniki, działce o nr ewid. 2, obręb Rosnowo Szreniawa, oraz działkach o nr ewid. 416, 438, 412/30, 408/5, 409/2, 408/13, 408/8, 408/9, 407/1, 406/23, 406/24, 325/1, 329, 326, 286/1, 262/6, 282/6, 269, 263, 258/2, 256/2, 255, 248, 249, 240, 239, 233/2, 231/2, 230, 223/3, 225, 217/2, 216, 210/2, 211, 205, 203, 204, 196, 197, 198/2, 181, 182/3, 182/3, 171, 170, 163, 164/3, 155, 154, 147, 148/5, 138/2, 138/1, 137/2, 137/5 i 282/3, obręb Głuchowo, gmina Komorniki;
  2. Rozbiórkę istniejącej w km 0+869 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA zastawki, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 2, obręb Rosnowo Szreniawa, gmina Komorniki;
  3. Rozbiórkę istniejącego w km 3+035 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 329, 286/1 i 282/6, obręb Głuchowo, gmina Komorniki;
  4. Rozbiórkę istniejącego w km 3+414 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA przepustu, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 203 i 282/6, obręb Głuchowo, gmina Komorniki;
  5. Wykonanie w km 0+928 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA przepustu
   z przyczółkami betonowymi z możliwością piętrzenia, na działce o nr ewid. 2, obręb Rosnowo Szreniawa, gmina Komorniki;
  6. Wykonanie w km 3+035 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA przepustu, na działce o nr ewid. 329, 286/1 i 282/6, obręb Głuchowo, gmina Komorniki;
  7. Wykonanie w km 3+414 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA przepustu, na działce o nr ewid. 203, 211 i 282/6, obręb Głuchowo, gmina Komorniki;
  8. Wykonanie i likwidację tymczasowego kanału obiegowego o długości 53 m zabezpieczającego wykop budowlany w związku z wykonywaniem w km 0+928 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA przepustu, na działce o nr ewid. 2, obręb Rosnowo-Szreniawa, gmina Komorniki;
  9. Wykonanie i likwidację tymczasowego kanału obiegowego o długości 68 m zabezpieczającego wykop budowlany w związku z wykonywaniem w km 3+035 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA przepustu, na działce o nr ewid. 282/6, 269, 286/1, 325/2, 325/1 i 329, obręb Głuchowo, gmina Komorniki;
  10. Wykonanie i likwidację tymczasowego kanału obiegowego o długości 72 m zabezpieczającego wykop budowlany w związku z wykonywaniem w km 3+414 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA przepustu, na działce o nr ewid. 282/6, 203 i 211, obręb Głuchowo, gmina Komorniki;
 1. Wykonania zbiornika retencyjnego w km od 0+928 do km 1+690 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 2, obręb Rosnowo Szreniawa, gmina Komorniki.

Jednocześnie Starosta Poznański informuję, iż:

- z dokumentacją w powyższej sprawie można się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, pokój 204 - po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem 61 8410 579,

- stronie przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań, jak również czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, a także prawo do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

- w toku postępowania strona oraz jej przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny, zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Na podstawie art. 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Starosta Poznański informuje także, że ze względu na konieczność umożliwienia wypowiedzenia się stron, przedmiotowa sprawa będzie rozpatrzona najpóźniej w terminie do dnia 28.06.2013 r.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-10 12:57
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2013-05-10 12:57

Poznań, dnia 10.05.2013 r.

WŚ.6341.1.91.2013.VI                   

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Magdaleny Bartkowiak - przedstawicielki firmy PARTNER PLAN Biuro Inżynierskie Budownictwa Sp. z o. o., ul. Piłsudskiego 104, 61-246 Poznań, występującej w imieniu Petit Forestier Polska Sp. z o. o., Elżbietów 44, 96-516 Szymanów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu projektowanej inwestycji polegającej na budowie budynku biurowego ze stacją serwisu samochodowego wraz z zapleczem magazynowym i socjalnym, do ziemi, za pomocą dwóch układów studni chłonnych, zlokalizowanych na terenie działki o nr ewid. 42/53, obręb Dąbrowa, gmina Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-10 12:54

Poznań, dnia 06.05.2013 r.

WŚ.6341.2.48.2013.VIII                                                             

                                                     INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Miasta i Gminy Mosina, Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Miasta i Gminy Mosina, Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina, na wykonanie urządzenia wodnego w zakresie rozbudowy (przedłużenia) przepustu drogowego na rzece Samicy w km 0+190, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 153/1, 153/2, 152/3, 154/19, 230/3, 231/1, 220/3, 233, obręb Krosinko, gm. Mosina.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-10 12:53

Poznań, dnia 06.05.2013 r.

WŚ.6341.2.47.2013.VIII                                              

                                                    INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek LIEBHERR-POLSKA Sp. z o. o., ul. Hansa Liebherra 8, 41-710 Ruda Śląska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz LIEBHERR-POLSKA Sp. z o. o., ul. Hansa Liebherra 8, 41-710 Ruda Śląska, na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do rowu melioracji szczegółowej W-1, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 104/2, obręb Komorniki, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-10 12:51

Poznań, dnia 06.05.2013 r.

WŚ.6341.1.85.2013.VIII                           

  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek LIEBHERR-POLSKA Sp. z o. o., ul. Hansa Liebherra 8, 41-710 Ruda Śląska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz LIEBHERR-POLSKA Sp. z o. o., ul. Hansa Liebherra 8, 41-710 Ruda Śląska, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania  ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu działek o nr ewid. 105/10, 105/18, 105/20, 105/22, 106/17, 7503, obręb Komorniki, gm. Komorniki, do ziemi - rowu melioracji szczegółowej W-1, projektowanym wylotem, zlokalizowanym na dz. nr ewid. 104/2, obręb Komorniki, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-10 12:49

Poznań, dnia 06.05.2013 r.

WŚ.6341.1.76.2013.VIII                               

                                                                                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania za pomocą rowów przydrożnych, ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odcinka drogi wojewódzkiej nr 184, w km od 37+610 do 38+343 do ziemi – rowu melioracji szczegółowej, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 280/2, 280/1, 281/3, 284, 285/2, obręb Mrowino, gm. Rokietnica.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-10 12:46

Poznań, dnia 8.05.2013 r.

WŚ.6341.1.75.2013.XI                              

 INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 pkt 6-8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012, poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o., ul. Poznańska 58, 62-010 Pobiedziska, Starosta Poznański zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania na rzecz ww. podmiotu pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych z mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 2/5 i 3/5, obręb Pobiedziska, do rowu melioracji wodnej szczegółowej G-51-1 (zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 7, obręb Pobiedziska).

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Ociepa,
tel.618-410-545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-10 12:44

Poznań, dnia 30.04.2013 r.

WŚ.6341.2.53.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP - KOM Sp. z o. o., ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Mikołaja Rosiejaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia kanalizacją sanitarną pod dnem Kanału Lusowskiego, w km 4+990 kanału, na działce o nr ewid. 971 obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-10 12:40

Poznań, dnia 06.05.2013 r.

WŚ.6341.2.51.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek INEA S.A., ul. Kolejowa 19/21, 60-717 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Ireneusza Bergera, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia projektowaną kanalizacją teletechniczną nad Kanałem Swadzimskim, w km 9+035 kanału, na działce o nr ewid. 144/3, obręb Sady, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-10 12:38

Poznań, dnia 30.04.2013 r.

WŚ.6341.2.45.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek INEA S.A., ul. Kolejowa 19/21, 60-717 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Małgorzatę Kosidłowską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia projektowanym przyłączem światłowodowym pod dnem Kanału Swadzimskiego, w km 3+000 kanału, na działce o nr ewid. 2, obręb Chyby, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-10 12:33

Poznań, dnia 23.04.2013 r.

WŚ.6341.2.44.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Mosina, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Łukasza Szubę – Pracowania Inżynieryjna „Szubert”, ul Promienista 87A/1, 60-141 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie kładki dla pieszych nad Kanałem Mosińskim, zlokalizowanej w km 3+460 kanału, w ciągu ul. Łaziennej w miejscowości Mosina, gm. Mosina.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-10 12:32

Poznań, dnia 30.04.2013 r.

WŚ.6341.1.81.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Polskiego Związku Działkowców Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego OTOWO, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód popłucznych, pochodzących ze stacji uzdatniania wody na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego OTOWO, do zbiornika wodnego („sadzawki”), zlokalizowanego na działce o nr ewid. 22/1, obręb Otowo, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-10 12:31

INFORMACJA

w sprawie możliwośći uzyskania dotacji przez koła łowieckie na dofinansowanie odstrzału redukcyjnego lisów i jenotów.

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-04-10 09:44
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2013-04-10 09:59
 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-04-10 09:56
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-10 12:08

Poznań, dnia 25.04.2013 r.

WŚ.6341.2.43.2013.VIII                                                                                                                                                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań, na wykonanie urządzeń wodnych w postaci dwóch wylotów kanalizacji do rowu melioracji szczegółowej „G” w km 0+170 oraz 0+230, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 230, obręb Owińska, gm. Czerwonak, odprowadzających ścieki wód opadowych i roztopowych, pochodzące z terenu modernizowanego obiektu dla filii ZOLiRM w Owińskach, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 229, obręb Owińska, gm. Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-02 11:04

Poznań, dnia 30.04.2013 r.

WŚ.6341.1.92.2013.VIII                                                                                                                                                                                                                 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Suchy Las, reprezentowanej przez Wójta Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Suchy Las, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych  ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ograniczonego od zachodu torami PKP, od północy ul. Bluszczową i Łagiewnicką, od wschodu ul. Pagórkową i Kalinową oraz od południa ul. Nektarową w miejscowościach Złotniki i Jelonek, gmina Suchy Las, poprzez szczelny zbiornik retencyjny, do rowu melioracji szczegółowej Wa – 11 w km 2+780.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-02 10:59

Poznań, dnia 25.04.2013 r.

WŚ.6341.1.82.2013.VIII                                                                                                                                                                                                    

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania  ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu modernizowanego obiektu dla filii ZOLiRM w Owińskach, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 229, obręb Owińska, gm. Czerwonak, do ziemi rowu melioracji szczegółowej „G”, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 230, obręb Owińska,
gm. Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-05-02 10:57

Poznań, dnia 11.04.2013 r.

WŚ.6341.1.80.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Polskiego Związku Działkowców Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego OTOWO, pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z istniejących ujęć wody (studni: nr 2A i nr 1B), zlokalizowanych na działce o nr ewid. 771, obręb Lusowo, gm. Tarnowo Podgórne, eksploatujących wody podziemne z utworów czwartorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-04-17 13:29

Poznań, dnia 15.04.2013 r.

WŚ.6341.2.40.2013.VIII                                                                                                                                   

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek KUEHNE + NAGEL Sp. z o. o., ul. Spedycyjna 1, 62-023 Gądki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz KUEHNE + NAGEL Sp. z o. o., ul. Spedycyjna 1, 62-023 Gądki, na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do rowu melioracji szczegółowej R-B-15, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 170, obręb Robakowo, gm. Kórnik, odprowadzającego ścieki wód opadowych i roztopowych, pochodzące z terenu działki o numerze ewidencyjnym 171/4, obręb Robakowo, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-04-17 13:48
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2013-04-17 13:51

Poznań, dnia 15.04.2013 r.

WŚ.6341.2.24.2013.VIII                                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek „Dwunasta Czerwona Torebka spółka akcyjna” S.K.A., ul. Taczaka 13, 61-819 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz „Dwunasta Czerwona Torebka spółka akcyjna” S.K.A., ul. Taczaka 13, 61-819 Poznań, na wykonanie urządzeń wodnych w postaci dwóch studni chłonnych, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 124/21, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo, odprowadzających ścieki wód opadowych i roztopowych, pochodzących z dachu budynku handlowo-usługowego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 126/2, 124/21, 124/22, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-04-17 13:47

Poznań, dnia 12.04.2013 r.

WŚ.6341.1.84.2013.VIII                                         

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek PROTEA DEVELOPMENT Sp. z o. o., ul. Nowowiejskiego 10/649, 61-732 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz PROTEA  DEVELOPMENT Sp. z o. o., na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych  ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ww. zakładu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 444/1, 444/2, 445/4, 445/5, 446/1, 443/1, obręb Komorniki, gm. Komorniki, do ziemi poprzez projektowany system retencyjno-rozsączający, zlokalizowany na dz. nr ewid. 443/1, obręb Komorniki, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-04-17 13:46

Poznań, dnia 12.04.2013 r.

WŚ.6341.2.46.2013.VIII                                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek wniosek PROTEA DEVELOPMENT Sp. z o. o., ul. Nowowiejskiego 10/649, 61-732 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz PROTEA DEVELOPMENT Sp. z o. o., na wykonanie urządzeń wodnych w postaci systemu retencyjno-rozsączającego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 443/1, obręb Komorniki, gm. Komorniki, odprowadzającego oczyszczone ścieki wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ww. zakładu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 444/1, 444/2, 445/4, 445/5, 446/1, 443/1, obręb Komorniki, gm. Komorniki, do ziemi.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-04-17 13:52

Poznań, dnia 15.04.2013 r.

WŚ.6341.1.74.2013.VIII                                              

             INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek „Dwunasta Czerwona Torebka spółka akcyjna” S.K.A., ul. Taczaka 13, 61-819 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz „Dwunasta Czerwona Torebka spółka akcyjna” S.K.A., ul. Taczaka 13, 61-819 Poznań, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania  ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z dachu budynku handlowo-usługowego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 126/2, 124/21, 124/22, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo, do ziemi poprzez projektowane studnie chłonne.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-04-17 13:44

Poznań, dnia 15.04.2013 r.

WŚ.6341.1.73.2013.VIII                                                                                                                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek KUEHNE + NAGEL Sp. z o. o., ul. Spedycyjna 1, 62-023 Gądki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz KUEHNE + NAGEL Sp. z o. o., ul. Spedycyjna 1, 62-023 Gądki, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania  ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu działki o numerze ewidencyjnym 171/4, obręb Robakowo, gm. Kórnik, do ziemi - rowu melioracji szczegółowej R-B-15 poprzez projektowany wylot.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-04-17 13:43

Poznań, dnia 03.04.2013 r.

WŚ.6341.1.72.2013.VIII                                                                                                                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Spółdzielni Kółek Rolniczych w Stęszewie, ul. Bukowska 4, 62-060 Stęszew, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Spółdzielni Kółek Rolniczych w Stęszewie, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu działki o numerze ewidencyjnym 430, obręb Modrze, gm. Stęszew, do ziemi – istniejącego rowu chłonnego, zlokalizowanego na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-04-17 13:41

Poznań, dnia  28.03.2013 r.

WŚ.6341.1.70.2013.VIII                                 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Komorniki, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania  ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z projektowanej ul. Leśnej, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 301/2, obręb Łęczyca, gm. Komorniki, do ziemi poprzez projektowany system rozsączania.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-04-17 13:39

Poznań, dnia  28.03.2013 r.

WŚ.6341.2.38.2013.VIII                                                                                                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Komorniki, na wykonanie urządzeń wodnych w postaci rur rozsączających, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 301/2, obręb Łęczyca, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-04-17 13:49

Poznań, dnia 04.03.2013 r.

WŚ.6341.1.51.2013.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Jarosława Ławickiego, ul. Polna 1, 62-021 Paczkowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Pana Jarosława Ławickiego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych  ścieków wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych, pochodzących z terenu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 48/24, 48/1, obręb Bugaj, gm. Pobiedziska, do ziemi –  rowu melioracji szczegółowej G-32-3, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 48/1, obręb Bugaj,
gm. Pobiedziska oraz na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do ww. rowu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 48/1, obręb Bugaj, gm. Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-04-17 13:37

Poznań, dnia 27.02.2013 r.

WŚ.6341.1.43.2013.VIII                                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek PAW Sp. z o. o., ul. Nektarowa 9, 62-002 Suchy Las, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz PAW Sp. z o. o., na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych  ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ww. zakładu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 207/7, 207/9, obręb Suchy Las, gm. Suchy Las, do ziemi – istniejącego zbiornika retencyjno-infiltrująco-odparowującegorowu.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-04-17 13:35

Poznań, dnia 4.04.2013 r.

WŚ.6341.1.58.2013.XI                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 pkt 6-8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012, poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek p. Jolanty Pietrzyk, pełnomocnika Leroy – Merlin Inwestycje Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania na rzecz: Leroy – Merlin Inwestycje Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych z terenu obiektu: Hipermarketu Leroy Merlin Swarzędz, zlokalizowanego przy ul. Poznańskiej 4a, na dz. o nr ewid.  231/9, 233/1, 230/1 i 213/10, obręb Jasin, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej C-A w km 2+335 (dz. o nr ewid. 231/9, obręb Jasin).

.

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Ociepa,
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-04-04 09:14

Poznań, dnia 29.03.2013 r.

WŚ.6341.1.65.2013.XI                                                                                                                                                                     

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 pkt 6-8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012, poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Wacław Nowacki, ul. Smoka Wawelskiego, 60-195 Poznań, reprezentującego Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, Starosta Poznański zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania na rzecz: Miasta i Gminy Swarzędz pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu oczyszczonych ścieków bytowych w ilości 1,5 m3/dobę pochodzących z przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 50/2, obręb Sokolniki Gwiazdowskie, do rowu melioracji szczegółowej C-9-2 w hm 13+50, na dz. o nr ewid. 49, obręb Sokolniki Gwiazdowskie.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Ociepa,
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-04-04 09:16

Poznań, dnia 28.03.2013 r.

WŚ.6341.1.49.2013.XI                                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 pkt 6-8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012, poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Hydrograf – Projektowanie i realizacja inwestycji mgr inż. Marcin Pawłowski, pełnomocnika River Developer I Sp. z o.o. ul. Armii Poznań, Luboń, Starosta Poznański zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania na rzecz: River Developer I Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych z zespołu budynków wielorodzinnych położonych w Luboniu przy ul. Armii Poznań/ 3 Maja, do wód Strumienia Junikowskiego w km 0+025, na dz. o nr ewid. 5/20.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Ociepa,
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-04-04 09:18

Poznań, dnia 28.03.2013 r.

WŚ.6341.1.49.2013.XI                                                                                                                                                                                     

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 pkt 6-8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012, poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Hydrograf – Projektowanie i realizacja inwestycji mgr inż. Marcin Pawłowski, pełnomocnika River Developer I Sp. z o.o. ul. Armii Poznań, Luboń, Starosta Poznański zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania na rzecz: River Developer I Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu do wód Strumienia Junikowskiego w km 0+025, na dz. o nr ewid. 5/20.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Ociepa,
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-04-04 09:20

Poznań, dnia 20.03.2013 r.

WŚ.6341.1.55.2013.VI                   

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Filipa Ciołkowiak – przedstawiciela firmy Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o. o., ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań, występującego w imieniu Gminy Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie użytkowania wód znajdujących się w rowie melioracji wodnej szczegółowej WA, poprzez podniesienie rzędnej przepływu wód w rowie do maksymalnej rzędnej 74,70 m n. p. m, za pomocą projektowanego w km 0+928 ww. rowu przepustu z przyczółkami betonowymi z możliwością piętrzenia, na działce o nr ewid. 2, obręb Rosnowo Szreniawa, gmina Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-04-04 09:27

Poznań, dnia 26.03.2013 r.

WŚ.6341.1.60.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Zakładu Komunalnego, ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn, pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód popłucznych, pochodzących ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Kostrzyn, do rowu zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 218 i 221 obręb Glinka Duchowna, gm. Kostrzyn, a następnie do rowu melioracyjnego o nazwie „Strumień”, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 195, obręb Glinka Duchowna, gm. Kostrzyn.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-04-04 09:26

Poznań, dnia 20.03.2013 r.

WŚ.6341.1.53.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Pana Marcina Matysika, występującego w imieniu Gminy Kórnik, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących  z odwodnienia projektowanej drogi gminnej zbiorczej (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 433 obręb Żerniki, gm. Kórnik do rowu melioracyjnego o nr ewid. 1, obręb Robakowo, gm. Kórnik), do rowów przydrożnych, a następnie do rzeki Kopla II (w km  8+075 i 8+048 rzeki) i rowu melioracyjnego R-A (w km 0+893 i km 0+875 rowu).

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-04-04 09:25

Poznań, dnia 20.03.2013 r.

WŚ.6341.2.28.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Pana Marcina Matysika, występującego w imieniu Gminy Kórnik, pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. rozbiórkę istniejącego mostu, zlokalizowanego na rzece Kopla II, w km 8+070 cieku,
 2. wykonanie nowego mostu na rzece Kopla II, w km 8+060 cieku,
 3. wykonanie robót w wodach, polegających na wykonaniu umocnienia dna i skarp rzeki Kopla II pod projektowanym mostem oraz na odcinku 15 m przed i za mostem,
 4. przebudowę rowu melioracyjnego R-A polegającą na wykonaniu przepustu wraz z umocnieniem dna i skarp rowu na odcinku 30 m od wylotów,
 5. wykonanie trawiastych rowów przydrożnych,
 6. przebudowę trawiastego rowu przydrożnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 433,
 7. budowę przepustów pod zjazdami i chodnikami,
 8. przebudowę sieci drenarskiej,
 9. wykonanie przejścia siecią wodociągową pod rzeką Kopla II, w km 8+ 080 rzeki,

w związku z budową drogi gminnej zbiorczej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 433 obręb Żerniki do rowu melioracyjnego o numerze ewidencyjnym nr 1 w miejscowości Robakowo, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-04-04 09:24

Poznań, dnia 13.03.2013 r.

WŚ.6341.2.66.2012.VI                   

INFORMACJA

dot. postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

w związku ze zmianą zakresu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, że w tutejszym Urzędzie toczy się postępowanie administracyjne, wszczęte na wniosek Pana Stefana Zwierskiego, działającego w imieniu Mandersloot Polska Sp. z o. o., ul. Polna 125, 62-052 Komorniki, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:

 1. ziemnego zbiornika retencyjno-rozsączającego, umocnionego betonowymi elementami ażurowymi, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 47/2, obręb Komorniki, gmina Komorniki;
 2. wylotu W-2 odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z otwartego systemu kanalizacji deszczowej do planowanego do wykonania ziemnego zbiornika retencyjno-rozsączającego, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 47/2, obręb Komorniki, gmina Komorniki;
 3. rurociągu przelewowego (awaryjnego) z klapą zwrotną wraz z wylotem do rowu melioracji wodnej szczegółowej W-A 27, stanowiącego działki o nr ewid. 48/2 i 49/2, obręb Komorniki, gmina Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-03-21 08:28

Poznań, dnia 13.03.2013 r.

WŚ.6341.1.75.2012.VI                  

INFORMACJA

dot. postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

w związku ze zmianą zakresu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, że w tutejszym Urzędzie toczy się postępowanie administracyjne, wszczęte na wniosek Pana Stefana Zwierskiego, działającego w imieniu Mandersloot Polska Sp. z o. o., ul. Polna 125, 62-052 Komorniki, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków – wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu działki o nr ewid. 47/2, obręb Komorniki, gmina Komorniki, do ziemi:

 1. rowu melioracji wodnej szczegółowej W-A, poprzez istniejący w km 1+981 rowu wylot W-1 średnicy Ø 300 mm, stanowiącego działki o nr ewid. 46, obręb Komorniki, oraz o nr ewid. 438, obręb Głuchowo;
 2. planowanego do wykonania na terenie działki o nr ewid. 47/2, obręb Komorniki, ziemnego zbiornika retencyjno-rozsączającego, poprzez projektowany wylot W-2, i dalej poprzez rurociąg przelewowy (awaryjny) z klapą zwrotną wraz z projektowanym wylotem do rowu melioracji wodnej szczegółowej W-A 27, stanowiącego działki o nr ewid. 48/2 i 49/2, obręb Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-03-21 08:26

Poznań, dnia 12.03.2013 r.

WŚ.6341.2.31.2013.VIII                                                                                                                                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 j.t.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, działającego w imieniu Miasta i Gminy Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Miasta i Gminy Swarzędz, na wykonanie urządzeń wodnych w postaci trzech wylotów kanalizacji do dwóch rowów melioracji wodnych szczegółowych: C-9-2, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 19, obręb Sarbinowo gm. Swarzędz – wylot 1, oraz C-9-2-3, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 75, obręb Sarbinowo, gm. Swarzędz – wylot 2 i 3, odprowadzających oczyszczone ścieki bytowe, pochodzące z pięciu gospodarstw domowych, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 17, 28, 68, 93, 6/1, obręb Sarbinowo, gm. Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-03-21 08:24

Poznań, dnia 12.03.2013 r.

WŚ.6341.1.56.2013.VIII                                                                                                                                                            

 INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 j.t.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, działającego w imieniu Miasta i Gminy Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Miasta i Gminy Swarzędz, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych w trzech biologicznych oczyszczalniach, ścieków bytowych, pochodzących z pięciu gospodarstw domowych, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 17, 28, 68, 93, 6/1, obręb Sarbinowo, gm. Swarzędz, do dwóch rowów melioracji szczegółowej: C-9-2, oraz C-9-2-3, trzema projektowanymi wylotami.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-03-21 08:22

Poznań, dnia 11.03.2013 r.

WŚ.6341.1.59.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Zakładu Komunalnego, ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn, pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z istniejących ujęć wody (studni: nr 1b, nr 2, nr 2a, nr 3, nr 4, nr 5), zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 87, 102/1, 105/1, 169/2, w miejscowości Kostrzyn, gm. Kostrzyn, eksploatujących wody podziemne z utworów trzeciorzędowych i czwartorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-03-21 08:20

Poznań, dnia 06.03.2013 r.

WŚ.6341.2.30.2013.VI                  

ZAWIADOMIENIE

w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6  i ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

zawiadamia strony oraz podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Filipa Ciołkowiak – przedstawiciela firmy Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o. o., ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań, występującego w imieniu Gminy Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie:

 1. Przebudowy rowu melioracji wodnej szczegółowej WA, obejmującą:
  1. Przebudowę koryta rowu melioracji wodnej szczegółowej WA na odcinkach do km 0+850 do km 2+276, od km 2+987 do km 3+645 oraz od km 3+716 do km 3+850, na działkach o nr ewid. 1159/1, 1159/2, 1159/154, 1159/155, 59, 60, 7636, 7674, 7675, 46, 5/6, 5/7, 4/4, 4/5, 5/3, 4/6, obręb Komorniki, działkach o nr ewid. 1 i 2, obręb Rosnowo Szreniawa, oraz działkach o nr ewid. 416, 438, 412/30, 408/5, 409/2, 408/13, 408/8, 408/9, 407/1, 406/23, 406/24, 325/1, 329, 326, 286/1, 262/6, 282/6, 269, 263, 258/2, 256/2, 255, 248, 249, 240, 239, 233/2, 234, 231/2, 230, 223/3, 225, 217/2, 216, 210/2, 211, 205, 203, 204, 196, 197, 198/2, 181, 182/3, 182/3, 171, 170, 163, 164/3, 155, 154, 147, 148/5, 138/2, 138/1, 137/2, 137/5 i 282/3, obręb Głuchowo, gmina Komorniki;
  2. Rozbiórkę istniejącej w km 0+869 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA zastawki, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 2, obręb Rosnowo Szreniawa, gmina Komorniki;
  3. Rozbiórkę istniejącego w km 3+035 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 329, 286/1 i 282/6, obręb Głuchowo, gmina Komorniki;
  4. Rozbiórkę istniejącego w km 3+414 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA przepustu, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 203 i 282/6, obręb Głuchowo, gmina Komorniki;
  5. Wykonanie w km 0+928 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA przepustu
   z przyczółkami betonowymi z możliwością piętrzenia, na działce o nr ewid. 2, obręb Rosnowo Szreniawa, gmina Komorniki;
  6. Wykonanie w km 3+035 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA przepustu, na działce o nr ewid. 329, 286/1 i 282/6, obręb Głuchowo, gmina Komorniki;
  7. Wykonanie w km 3+414 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA przepustu, na działce o nr ewid. 203, 211 i 282/6, obręb Głuchowo, gmina Komorniki;
  8. Wykonanie i likwidację tymczasowego kanału obiegowego o długości 53 m zabezpieczającego wykop budowlany w związku z wykonywaniem w km 0+928 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA przepustu, na działce o nr ewid. 2, obręb Rosnowo Szreniawa, gmina Komorniki;
  9. Wykonanie i likwidację tymczasowego kanału obiegowego o długości 68 m zabezpieczającego wykop budowlany w związku z wykonywaniem w km 3+035 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA przepustu, na działce o nr ewid. 282/6, 269, 286/1, 325/2, 325/1 i 329, obręb Głuchowo, gmina Komorniki;
  10. Wykonanie i likwidację tymczasowego kanału obiegowego o długości 72 m zabezpieczającego wykop budowlany w związku z wykonywaniem w km 3+414 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA przepustu, na działce o nr ewid. 282/6, 203 i 211, obręb Głuchowo, gmina Komorniki;
 1. Wykonania zbiornika retencyjnego w km od 0+928 do km 1+690 rowu melioracji wodnej szczegółowej WA, zlokalizowanego na terenie działek o nr ewid. 1 i 2, obręb Rosnowo Szreniawa, gmina Komorniki.

Jednocześnie Starosta Poznański informuję, iż:

- z dokumentacją w powyższej sprawie można się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, pokój 204 - po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem 61 8410 579,

- stronie przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań, jak również czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, a także prawo do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

- w toku postępowania strona oraz jej przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny, zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Na podstawie art. 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Starosta Poznański informuje także, że z uwagi na stopień skomplikowania sprawy, zgodnie z art. 35 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, niniejsza sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, do ww. terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-03-11 12:39
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-11 12:42

Poznań, dnia 8.03.2013 r.

WŚ.6341.1.178.2012.XI               

ZAWIADOMIENIE

Mając na uwadze art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), Starosta Poznański informuje że na podstawie  art. 89, art. 90 § 1, art. 91 § 1, art. 92 ww. ustawy

wyznacza rozprawę administracyjną

w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania na rzecz  Wójta Gminy Czerwonak, reprezentującego Gminę Czerwonak, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód  w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanego odcinka drogi ul. Kolejowej w Miękowie (na odcinku od istniejącej nawierzchni z kostki brukowej do skrzyżowania z ul. Malwową) oraz odcinka ul. Ogrodowej (do skrzyżowania z ul. Leśną w Czerwonaku), do ziemi (rowu melioracji wodnej szczegółowej H w km 0+880 i w km 1+280, rowu przydrożnego w ul. Kolejowej, rowu chłonnego w ul. Kolejowej oraz za pomocą drenażu zlokalizowanego od ul. Ogrodowej w km 0+016 do ul. Kolejowej w km 0+200).

Rozprawa odbędzie się w dniu 26.03.2013 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali nr 315 (III piętro) budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.

Strony postępowania zostały powiadomione pisemnie o terminie i miejscu spotkania.  Natomiast jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że oprócz wezwanych stron, uczestniczących w postępowaniu, mogą być jeszcze w sprawie inne strony, nieznane organowi administracji publicznej, informacje nt. rozprawy podaje się również w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. W związku z powyższym proszę o wywieszenie powyższego zawiadomienia na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu, a po terminie odesłać do Starostwa ze stosowną adnotacją.

Ponadto, dopełniając obowiązków określonych w art. 90. § 1 KPA organ administracji prosi o przedstawienie najpóźniej w dniu rozprawy dokumentów i innych dowodów mogących mieć znaczenie dla sprawy.

Dodatkowe informacje są udzielane przez pracowników  Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 – pokój 207, pod numerem telefonu (061) 8410 545, (061) 8418 827 lub (061) 8410 507.

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-03-11 12:38

Poznań, dnia 01.03.2013 r.

WŚ.6341.2.18.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Państwa Barbary   i Wiesława Dziamskich, pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę urządzenia wodnego – stawu, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 513 w miejscowości Kiekrz, gm. Rokietnica.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-03-11 12:36

Obwieszczenie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na wniosek Starosty Poznańskiego z dnia 11.10.2012r. (więcej...).

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-03-11 12:30

Poznań, dnia 25.02.2013 r.

WŚ.6341.2.16.2013.VI                   

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Państwa Ewy i Mariusz Owockich zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – nieprzepływowego stawu ziemnego, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 55, obręb Kocanowo, gmina Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-03-11 12:40

Poznań, dnia 25.02.2013 r.

WŚ.6341.2.16.2013.VI                   

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Państwa Ewy i Mariusz Owockich zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – nieprzepływowego stawu ziemnego, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 55, obręb Kocanowo, gmina Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-03-01 11:36

Poznań, dnia 18.02.2013 r.

WŚ.6341.2.22.2013.VI                 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o. o., ul. Odzieżowa 12c/1, 71-502 Szczecin, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Ryszarda Durkiewicza, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia linią kablową elektroenergetyczną SN 15 kV wraz z liniami telesterowniczymi w rurze ochronnej RHDPE 250 mm, pod dnem cieku naturalnego – Kanał Strykowski w km 9+080 jego biegu, na terenie działki o nr ewid. 256, obręb Modrze, gmina Stęszew.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-02-22 09:15

Poznań, dnia 20.02.2013 r.

WŚ.6341.2.10.2013.VI                   

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Państwa Janiny i Leszka Wittke zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – nieprzepływowego stawu ziemnego, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 78/2, obręb Sarbinowo, gmina Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-02-22 09:13

Poznań, dnia 19.02.2013 r.

WŚ.6341.2.21.2013.VIII                                                                                                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek KOOPMAN INTERNATIONAL POLSKA Sp. z o. o., ul. Poznańska 49, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz KOOPMAN INTERNATIONAL POLSKA Sp. z o. o., na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 104/2, obręb Komorniki, gm. Komorniki, do rowu melioracji szczegółowej W-1.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-02-22 09:12

Poznań, dnia 14.02.2013 r.

WŚ.6341.2.20.2013.VIII                           

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, reprezentującego Gminę Stęszew, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Stęszew, na rozbiórkę urządzenia wodnego w postaci istniejącego obiektu mostowego, zlokalizowanego na rzece Samica Stęszewska, na dz. nr ewid. 12, 27, 242, obręb Witobel, gm. Stęszew, oraz wykonanie nowego urządzenia wodnego – obiektu mostowego na rzece Samica Stęszewska, zlokalizowanego na ww. działkach.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-02-22 09:10

Poznań, dnia 19.02.2013 r.

WŚ.6341.2.17.2013.VIII                                                                                                                     

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek TESCO (POLSKA) Sp. z o. o., ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz TESCO (POLSKA) Sp. z o. o., na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do rowu melioracji szczegółowej B, zlokalizowanego na dz. Nr ewid. 1258, obręb Murowana Goślina, gm. Murowana Goślina.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-02-22 09:06

Poznań, dnia 31.01.2013 r.

WŚ.6341.2.7.2013.VIII                                                                                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Miasta Puszczykowo, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Miasta Puszczykowo, na wykonanie urządzenia wodnego w postaci systemu rozsączającego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 719/3, obręb Niwka, miasto Puszczykowo, odprowadzającego oczyszczone  ścieki wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ul. Jastrzębskiej i Kochanowskiego w Puszczykowie, do ziemi.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-02-22 09:04

Poznań, dnia 19.02.2013 r.

WŚ.6341.1.41.2013.VIII                                 

  INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek KOOPMAN INTERNATIONAL POLSKA Sp. z o. o., ul. Poznańska 49, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz KOOPMAN INTERNATIONAL POLSKA Sp. z o. o., na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych  ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ww. zakładu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 7492, obręb Komorniki, gm. Komorniki, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej W-1, projektowanym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-02-22 09:02

Poznań, dnia 14.02.2013 r.

WŚ.6341.1.39.2013.VIII                                                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Power Engineering S. A., ul. Gdyńska 83, 62-004 Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Power Engineering S. A., na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych w biologicznej oczyszczalni, ścieków bytowych, pochodzących z ww. zakładu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 21/2, 21/3, 2/1, 2/7, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/16, 2/18, 2/19, 2/21, 3, 4, 5, 6, 7, obręb Czerwonak, gm. Czerwonak, do wód – rzeki Warty, istniejącym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-02-22 09:00

Poznań, dnia 19.02.2013 r.

WŚ.6341.1.37.2013.VIII                                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek TESCO (POLSKA) Sp. z o. o., ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz TESCO (POLSKA) Sp. z o. o., na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych  ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu budynku handlowo-usługowego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 392/2, obręb Bolechowo, gm. Czerwonak, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej B, projektowanym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-02-22 08:59

Poznań, dnia 31.01.2013 r.

WŚ.6341.1.28.2013.VIII                                                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Miasta Puszczykowo, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Miasta Puszczykowo, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych  ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ul. Jastrzębskiej i Kochanowskiego w Puszczykowie, do ziemi, poprzez projektowany system rozsączania.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-02-22 08:57

Poznań, dnia 20.02.2013 r.

WŚ.6341.2.12.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Elżbietę Szymanowicz, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejść linią elektroenergetyczną SN15 kV:

 • pod dnem rzeki Samicy Stęszewskiej, w km 0+200 biegu rzeki, w miejscowości Krosinko, gm. Mosina,
 • pod dnem rzeki Samicy Stęszewskiej, w km 4+390 biegu rzeki, w miejscowości Dymaczewo Stare, gm. Mosina,
 • pod dnem Kanału Mosińskiego, w km 5+920 biegu kanału, w miejscowości Krosinko, gm. Mosina.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-02-22 08:55

Poznań, dnia 19.02.2013 r.

WŚ.6341.1.29.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Polskiego Związku Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Szarotka”, pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z istniejącego ujęcia wody, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 1132/2, obręb Suchy Las, gm. Suchy Las, eksploatującego wody podziemne z utworów trzeciorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-02-22 08:53

Poznań, 06.02.2013 r.

WŚ.6222.1.2013.XIV                                                                                     

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

S T A R O S T A    P O Z N A Ń S K I

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Fabryki Papieru Czerwonak Sp. z o.o., w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego WŚ.II.7645-02/05/06 z 22.02.2007 r., zmienionego decyzją WŚ.XI.7644-04/09 z 13.01.2010, na prowadzenie instalacji do produkcji papieru higienicznego na terenie zakładu zlokalizowanego w Czerwonaku, przy ulicy Gdyńskiej 131.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji zmieniającej pozwolenie jest Starosta Poznański. Podstawowe dane o wniosku o zmianę pozwolenia zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207.

Jednocześnie, informuję o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie  w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości, tj. od 12.02.2013 r. do 07.03.2013 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone  w następujący sposób:   

 • w formie pisemnej – na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań,
 • ustnie do protokołu – osobiście w siedzibie Starostwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w pok. 207 – pon. 9.00-16.30, wt.-piąt. 8.00-15.00,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130 poz. 1450 ze zm.) - na adres e-mail: sekretariatos@powiat.poznan.pl .

 

Sprawę prowadzi:
Dominik Olejniczak
tel. 618-410-541

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-02-12 08:18
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-12 08:19

Poznań, dnia 5.02.2013 r.

WŚ.6341.3.1.2013.XI                 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 pkt 6-8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012, poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek p. Anny Pietrzak, pełnomocnika ORLEN Prewencja Sp. z o.o., ul. Średzka 10/12, 61-023 Poznań, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania na rzecz na rzecz ORLEN Prewencja Sp. z o.o., ul. Średzka 10/12, 61-023 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Stacji Paliw nr 602 w Murowanej Goślinie przy ul. Poznańskiej 63.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Ociepa,
tel.618-410-545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-02-12 08:10

Poznań, dnia 30.01.2013 r.

WŚ.6341.2.183.2012.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji legalizacyjnej

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładu Mieszanek Budowlanych BAUMIT Sp. z o. o., Główna, ul. Partnerska 3, 62-010 Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia decyzji legalizacyjnej na rzecz Mieszanek Budowlanych BAUMIT Sp. z o. o., Główna, ul. Partnerska 3, 62-010 Pobiedziska,  regulującej stan prawny istniejącego urządzenia wodnego, wykonanego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, w zakresie wykonanego wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy 205 mm do rzeki Główna, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 151, obręb Główna, gm. Pobiedziska, w km 30+777, odprowadzającego oczyszczone ścieki wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu firmy Baumit Sp. z o. o., Zakład Produkcyjny w Pobiedziskach.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-02-12 08:09

Poznań, dnia 23.01.2013 r.

WŚ.6341.2.6.2013.VIII                                                                                                                           

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wytwórni Materiałów Budowlanych i Elementów Betonowych „MATBET-BIS” Tomasz Banaszyk, Sady, ul. Rolna 12, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Wytwórni Materiałów Budowlanych i Elementów Betonowych „MATBET-BIS” Tomasz Banaszyk, na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do rowu melioracji szczegółowej Sw-7, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 157, obręb Sady, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-01-30 10:51

Poznań, dnia 23.01.2013 r.

WŚ.6341.1.26.2013.VIII                                                                                                                     

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wytwórni Materiałów Budowlanych i Elementów Betonowych „MATBET-BIS” Tomasz Banaszyk, Sady, ul. Rolna 12, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Wytwórni Materiałów Budowlanych i Elementów Betonowych „MATBET-BIS” Tomasz Banaszyk, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu działek o numerach ewidencyjnych 158/15, 158/16, 158/103, 158/98, 158/98, 158/102, obręb Sady, gm. Tarnowo Podgórne do ziemi – rowu melioracji szczegółowej Sw-17 projektowanym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-01-30 10:49

Poznań, dnia 28.01.2013 r.

WŚ.6341.2.9.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Pana Stanisława Hoffa, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu ziemnego, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 13, 14 i 16 w miejscowości Skrzynki, gm. Stęszew.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-01-30 10:48

Poznań, dnia 22.01.2013 r.

WŚ.6341.1.21.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Lasów Państwowych Nadleśnictwo Łopuchówko, Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina, pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z istniejącego ujęcia wody, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 6/4, obręb Czerwonak, gm. Czerwonak, eksploatującego wody podziemne z utworów trzeciorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-01-30 10:47

Poznań, dnia 22.01.2013 r.

WŚ.6341.1.20.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Lasów Państwowych Nadleśnictwo Łopuchówko, Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina, pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z istniejącego ujęcia wody, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 258/1, obręb Czerwonak (Dziewicza Góra), gm. Czerwonak, eksploatującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-01-30 10:45
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2013-01-30 10:46

Poznań, dnia 14.01.2013 r.

WŚ.6341.1.9.2013.VI                   

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładu  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Mosińska 15, 62-060 Stęszew, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne  korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków - wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Jeziorki do ziemi - rowu melioracji wodnej szczegółowej Str-28, na działce o nr ewid. 36/12, obręb Jeziorki, gmina Stęszew.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-01-17 14:43

Poznań, dnia 07.01.2013 r.

WŚ.6341.2.182.2012.VIII                                                                                                                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego „EXPOBUD” Adam Musiał, działającego w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina, reprezentującego Miasto i Gminę Murowana Goślina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina, na przebudowę urządzenia wodnego w postaci otwartego rowu melioracji szczegółowej Tr-133, poprzez jego zamianę na drenokolektor o średnicy Dw = 0,59 m i długości 215,5 m, wraz z przyczółkiem wlotowym i wylotowym oraz 6 studniami, zlokalizowanymi na dz. nr ewid. 629/1, 629/2, 638/3, 640/7, obręb Murowana Goślina, gm. Murowana Goślina.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-01-17 14:41

Poznań, dnia 11.01.2013 r.

WŚ.6341.1.241.2012.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładu Produkcji Mieszanek Budowlanych BAUMIT Sp. z o. o., Zakład Produkcyjny w Pobiedziskach, Główna, ul. Partnerska 3, 62-010 Pobiedziska zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Zakładu Produkcji Mieszanek Budowlanych BAUMIT Sp. z o. o., Zakład Produkcyjny w Pobiedziskach, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych, pochodzących z terenu zakładu Baumit Sp. z o. o., Zakład Produkcyjny w Pobiedziskach, istniejącym wylotem do rzeki Główna.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-01-17 14:39

Poznań, dnia 08.01.2013 r.

WŚ.6341.1.1.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat w Przeźmierowie, ul. Budowlanych 8, 62-081 Przeźmierowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 30.03.2007 r., znak: WŚ.V.6223-9-1/6/2006, w części udzielającej Wielkopolskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat w Przeźmierowie, pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód Kanału Mosińskiego za pomocą jazu zlokalizowanego w km 8+820 kanału do rzędnej maksymalnej 63,51 m n.p.m., w okresie od 1 maja do 30 września.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-01-17 14:38

Poznań, dnia 02.01.2013 r.

WŚ.6341.2.187.2012.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łopuchówko, reprezentowanego przez pełnomocnika – Panią Maję Sroczyńską, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej S1, służącej do ujmowania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 379/1, w miejscowości Biedrusko, gm. Suchy Las.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-01-08 07:50

« poprzednia strona

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5807
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-04-17 09:29
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-24 13:06