BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

Uwaga! W przypadku umów zawieranych od 25 grudnia 2014 r. dotyczących sprzedaży konsumenckiej stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady rzeczy tj. art. 556 - 581, natomiast do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość stosuje się przepisy ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.).

Do umów zawartych przed tą datą zastosowanie mają ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225)

Niezgodność towaru z umową a gwarancja komercjalna – różnice

Konsumenci składając reklamację towaru często nie zdają sobie sprawy z różnicy pomiędzy reklamacją z tytułu niezgodności towaru z umową, a reklamacją z gwarancji. Bardzo często utożsamiają reklamację z niezgodności z reklamacją z gwarancji stosując obydwa terminy zamiennie.

Jest to bardzo istotny błąd popełniany przy reklamowaniu wad towaru, mogący skutkować nawet utratą możliwości skutecznego dochodzenia swoich praw w związku z zakupem wadliwego produktu.

Często zdarza się także, że sprzedawcy odsyłają nieświadomych konsumentów do gwaranta, starając się uwolnić od odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa. Bywa również, że sprzedawca informuje konsumenta o udzieleniu gwarancji na np. 1 rok nie wydając żadnego dokumentu bądź karty gwarancyjnej. Takie oświadczenie sprzedawcy nie jest udzieleniem gwarancji, ponieważ gwarancja, po pierwsze musi zawierać określenie obowiązków do jakich zobowiązuje się gwarant w przypadku wady towaru (np. naprawy lub wymiany towaru), a po drugie gwarancja musi zostać udzielona w postaci dokumentu gwarancji, a więc w formie pisemnej.

Jak wynika z poniższej tabeli, różnice w uprawnieniach konsumenta między niezgodnością a gwarancją są bardzo istotne. W szczególności dotyczą żądań jakie konsument może wystosować względem sprzedawcy i gwaranta oraz terminów rozpatrzenia reklamacji, przedawnienia roszczeń, odpowiedzialności trwania ochrony.

 

Niezgodność towaru z umową

Gwarancja komercjalna

  Podstawa prawna

Art. 1 – 12 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zm.)

Art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. nr 141 poz. 1176 ze zm.)

Zakres zastosowania

Powyższe przepisy stosuje się do dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą tzw. towar konsumpcyjny.

Powyższy przepis stosuje się do dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą tzw. towar konsumpcyjny.

 Kto odpowiada za wady

Sprzedawca

Gwarant określony w gwarancji, zazwyczaj producent towaru.

Czas trwania   odpowiedzialności

2 lata

Dowolny – ustala go gwarant. Okres odpowiedzialności gwaranta musi być zapisany w dokumencie gwarancyjnym.

Przedłużenie terminu  odpowiedzialności

W razie wymiany towaru termin odpowiedzialności sprzedawcy biegnie na nowo. Ponadto okres odpowiedzialności nie biegnie w czasie wykonywania naprawy lub wymiany oraz prowadzenia przez strony, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące, rokowań w celu ugodowego załatwienia sprawy.

Przedłużenie terminu jest możliwe na podstawie postanowień zawartych w gwarancji np. o czas kiedy konsument nie mógł korzystać z towaru z powodu jego wadliwości lub o czas wykonywania naprawy.

Termin na zgłoszenie wady

2 miesiące od dnia zauważenia wady.

Określony w gwarancji.

  Czas rozpatrzenia reklamacji

14 dni – tyle czasu ma sprzedawca na ustosunkowanie się do żądania naprawy lub wymiany towaru na nowy. W razie przekroczenia tego terminu uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.

Określony w gwarancji – może to być na przykład 14 dni, 30 dni.

Uprawnienia kującego

W pierwszej kolejności:

- żądanie bezpłatnej naprawy lub wymiany towaru na nowy,

Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie są możliwe, wymagają nadmiernych kosztów, jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość żądaniu konsumenta w odpowiednim czasie lub też naprawa albo wymiana narażałyby kupującego na znaczne niedogodności, kupujący może:

- żądać obniżenia ceny towaru

- odstąpić od umowy i żądać zwrotu ceny towaru.

Odstąpienie od umowy jest możliwe jednak tylko w przypadku jeżeli wada towaru jest istotna.

Zawarte w gwarancji. Najczęściej kupujący może żądać naprawy lub ewentualnie wymiany towaru na nowy. Czasami, zazwyczaj po dokonaniu kilku napraw,  istnieje możliwość obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy i zwrotu ceny towaru.

Reklamację należy kierować do

Sprzedawcy od którego zakupiliśmy towar. Adres sprzedawcy znajduje się np. na paragonie.

Gwarantowi, którego nazwa i adres znajdują się w dokumencie gwarancyjnym.
 

Reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową i reklamacja z tytułu gwarancji - różnice

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dawid Kaczmarek
    data wytworzenia: 2014-03-28
  • opublikował: Dawid Kaczmarek
    data publikacji: 2014-02-18 11:18
  • zmodyfikował: Dawid Kaczmarek
    ostatnia modyfikacja: 2018-09-28 11:48

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 15446 ostatnia aktualizacja tej strony 2018-09-28 11:48 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-11-17 14:35
reklamacja, gwarancja, niezgodność towaru z umową,
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.