BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.20.2014 z dnia 21.02.2014 r.

 

STANOWISKO: lekarz-członek Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Analizowanie wniosków pod względem medycznym;
2) Elektroniczna weryfikacja wniosków pod względem medycznym;
3) Przewodniczenie posiedzeniom składu orzekającego;
4) Uczestniczenie w posiedzeniach wyjazdowych;
5) Wydawanie ocen lekarskich o stanie zdrowia dla osób ubiegających się o ustalenie niepełnosprawności, stopnia niepełnosprawności oraz ulg i uprawnień;
6) Obsługa komputerowej bazy danych.

2. Zależność służbowa: Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze ¼ etatu.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Prawo wykonywania zawodu lekarza;
 2. Specjalizacja co najmniej 1. stopnia z dziedziny neurologii;
 3. 2 lata stażu pracy;
 4. Umiejętność obsługi komputera;
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Nieposzlakowana opinia;
 8. Obywatelstwo polskie.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
 2. Doświadczenie zawodowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi;
 3. Umiejętność pracy w zespole;
 4. Wysoka kultura osobista;
 5. Praktyka w orzekaniu o niepełnosprawności.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, prawo wykonywania zawodu, posiadaną specjalizację, staż pracy i ewentualne zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz doświadczenie zawodowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi;
 4. Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;
 6. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 3.03.2014 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2014-02-21
 • opublikował: Katarzyna Kowalewska
  data publikacji: 2014-02-21 12:14
 • zmodyfikował: Katarzyna Kowalewska
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-24 11:14

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1067
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2014-02-24 11:14
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-06-11 15:27