BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.50.2014 z dnia 1.08.2014 r.

 

STANOWISKO: PODINSPEKTOR

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ PROMOCJI I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

 1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:
 1. Uczestnictwo w kreowaniu wizerunku Powiatu Poznańskiego z uwzględnieniem zadań promocyjnych wynikających ze Strategii Promocji Powiatu Poznańskiego;
 2. Uczestnictwo w  opracowywaniu i rozpowszechnianiu materiałów promocyjno-informacyjnych o Powiecie Poznańskim;
 3. Organizacja imprez promocyjnych w tym m.in. konkursów, festynów, targów, wystaw, wydarzeń sportowych i turystycznych;
 4. Uczestnictwo w  prowadzeniu kalendarza imprez i kalendarium internetowego z zakresu kultury, oświaty, ochrony i promocji zdrowia, sportu i turystyki;
 5. Samodzielne prowadzenie projektów, w tym bieżąca obsługa i raportowanie;
 6. Współpraca z gminami i organizacjami w zakresie promocji Powiatu Poznańskiego. 

2. Zależność służbowa: Dyrektor Promocji i Aktywności Społecznej.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu. Możliwa praca w weekendy oraz częste wyjazdy.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Sprawna komunikacja w mowie i piśmie;
 3. Umiejętność korzystania z mediów społecznościowych;
 4. Znajomość ustaw: o samorządzie powiatowym, o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o bibliotekach;
 5. Orientacja w zakresie zamówień publicznych;
 6. Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, CMS);
 7. Umiejętność pracy w zespole;
 8. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 9. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. Nieposzlakowana opinia;
 11. Obywatelstwo polskie.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej;
 2. Znajomość trendów w obszarze nośników marketingowych;
 3. Znajomość języka angielskiego;
 4. Doświadczenie w organizacji imprez;
 5. Umiejętność pracy pod presją czasu;
 6. Prawo jazdy kategorii B;

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe;
 4. Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;
 6. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 11.08.2014 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2014-08-04
 • opublikował: Bernard Raczkowski
  data publikacji: 2014-08-08 09:26
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2014-08-08 09:29

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1102
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2014-08-08 09:29
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-01 15:22