BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.64.2014 z dnia 12.09.2014 r.

 

STANOWISKO: SPECJALISTA

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1.  Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. Koordynowanie działań w zakresie utrzymania obiektu.
 2. Przygotowanie dokumentacji przetargowej na usługi i wyposażenie Urzędu.
 3. Prowadzenie wynajmu sal konferencyjnych.
 4. Sporządzanie planów finansowych.
 5. Bieżące analizowanie stanu budżetu.
 6. Sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu.
 7. Udział w komisjach przetargowych .
 8. Prowadzenie rejestru umów w zakresie prowadzonych spraw.
 9. Prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne w trybie art. 4 pkt 8
 10. Koordynowanie działań w zakresie flagowania obiektu w okresach zbliżających się świąt państwowych, narodowych i innych ważnych uroczystości.
 11. Rozliczanie faktur w zakresie prowadzonych spraw.
 12. Prowadzenie obsługi kancelaryjno – biurowej wydziału.
 13. Archiwizowanie dokumentów.

2. Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału Administracyjnego.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie średnie,
 2. Minimum czteroletni staż pracy;
 3. Znajomość przepisów: prawo zamówień publicznych, instrukcja kancelaryjna,
 4. Umiejętność sprawnej obsługi urządzeń biurowych;
 5. Biegła obsługa biurowych programów komputerowych;
 6. Dobra organizacja pracy;
 7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 8. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. Nieposzlakowana opinia;
 10. Obywatelstwo polskie.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Znajomość systemów elektronicznego obiegu dokumentów;
 2. Wysoka kultura osobista
 3. Samodzielność, kreatywność;
 4. Umiejętność pracy w zespole.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 4. Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;
 6. Oświadczenie o  posiadaniu pełni praw  publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 22.09.2014 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2014-09-15
 • opublikował: Bernard Raczkowski
  data publikacji: 2014-09-15 09:51
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2014-09-15 10:01

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2899
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2014-09-15 10:01
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-01 15:22