BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

<< powrót

Treść archiwalna rok 2014

Poznań, dnia 31.12.2014 r.

WŚ.6341.2.204.2014.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Państwa Barbary i Romualda Markiewiczów, ul. Korfantego 18, 61-407 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Państwa Barbary i Romualda Markiewiczów, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – pomostu rekreacyjno-wędkarskiego, zlokalizowanego na Jeziorze Strykowskim, na dz. o nr ewid. 445, obręb Strykowo, gm. Stęszew (na wysokości działki o nr ewid. 248, obręb Strykowo).

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418-827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-12-31 13:10
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 12:27

Poznań, dnia 29.12.2014 r.

WŚ.6341.1.230.2014.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Foliarex” Sp. z o. o., ul. Bukowska 5, 62-060 Stęszew, reprezentowanego przez pełnomocnika – Panią Natalię Horodecką, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących  z terenu P.W. Foliarex” Sp. z o. o. w Stęszewie, do rowu melioracji wodnej szczegółowej St-9-2 ujętego w kolektor o średnicy Ø 500 mm, a następnie do zbiornika ziemnego, zlokalizowanego na działce o  nr ewid. 1443/18, obręb Stęszew, gm. Stęszew.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410-576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-12-31 13:10
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 12:28

Poznań, dnia 23.12.2014 r.

WŚ.6341.2.206.2014.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Gminy Kórnik, reprezentującego Gminę Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – dwóch wylotów kanalizacji deszczowej, przebudowę wylotu kanalizacji z rowu melioracji wodnej szczegółowej RD-A-1, oraz na likwidacje przepustu pod ulicą Parkową w Kórniku, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418-827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-12-31 13:10
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 12:29

Poznań, dnia 23.12.2014 r.

WŚ.6341.2.202.2014.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej Spółka Akcyjna, ul. Łąkowa 21/17, 61-879 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej Spółka Akcyjna, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia linią kablową – telekomunikacyjną, nad Kanałem Trojanka, w km 5+900, w miejscowości Murowana Goślina, gm. Murowana Goślina.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418-827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-12-31 13:10
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 12:29

Poznań, dnia 23.12.2014 r.

WŚ.6341.2.200.2014.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej Spółka Akcyjna, ul. Łąkowa 21/17, 61-879 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej Spółka Akcyjna, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia linią kablową – telekomunikacyjną, nad Kanałem Trojanka, w km 3+750, w miejscowości Mściszewo, gm. Murowana Goślina.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418-827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-12-31 13:10
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 12:29

Poznań, dnia 23.12.2014 r.

WŚ.6341.1.228.2014.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Gminy Kórnik, reprezentującego Gminę Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z odwodnienia zlewni drogi krajowej S11, terenu ul. Parkowej oraz z terenu Arboretum w miejscowości Kórnik, gm. Kórnik, do Jeziora Kórnickiego, oraz na wycinkę trzciny z brzegu Jeziora Kórnickiego.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418-827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-12-31 13:10
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 12:29

Poznań, dnia 18.12.2014 r.

WŚ.6341.1.226.2014.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Państwa: Marka Czub – zakład główny, Barbary Czub, Marka Balcerek, Dariusza Kalemba, Honoraty Kalemba, Wiktora Kostrzewskiego, Artura Lewandowskiego, Ryszarda Sternal, Zdzisławy Sternal, reprezentowanych przez pełnomocnika – Pana Tadeusza Byczyka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód powierzchniowych z Jeziora Strykowskiego (na dz. nr ewid. 445 obręb Strykowo, gm. Stęszew, powiat poznański), do celów nawodnień deszczownianych upraw rolnych, w miejscowości Januszewice, gm. Granowo, powiat grodziski.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410-576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-12-31 13:10
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 12:30

Poznań, dnia 16.12.2014 r.

WŚ.6341.2.190.2014.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej Budowy Domów Jednorodzinnych „Ławica Zachód”, ul. Łobeska 16, 60-182 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Budowy Domów Jednorodzinnych „Ławica Zachód”, ul. Łobeska 16, 60-182 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do rowu melioracji szczegółowej WB, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 17/2, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo, odprowadzającego oczyszczone ścieki deszczowe z terenu połowy osiedla domów mieszkalnych jednorodzinnych – Skórzewo V, zlokalizowanego w Skórzewie, gm. Dopiewo (rejon ul. Batorowskiej).

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 61 8410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-12-31 13:10
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 12:30

Poznań, dnia 16.12.2014 r.

WŚ.6341.1.209.2014.VIII                                             

   INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej Budowy Domów Jednorodzinnych „Ławica Zachód”,
ul. Łobeska 16, 60-182 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Budowy Domów Jednorodzinnych „Ławica Zachód”, ul. Łobeska 16, 60-182 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia połowy osiedla domów mieszkalnych jednorodzinnych – Skórzewo V, zlokalizowanego w Skórzewie, gm. Dopiewo (rejon ul. Batorowskiej) do rowu melioracji szczegółowej WB, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 17/2, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo, projektowanym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 61 8410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-12-31 13:10
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 12:31

Poznań, dnia 11.12.2014 r.

WŚ.6341.1.201.2014.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Krzysztofa Pokorskiego, SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j., ul. Promienista 87A/1, 60-141 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia projektowanej inwestycji obejmującej rozbiórkę oraz wykonanie nowego mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2469P, do wód – Kanału Mosińskiego, za pomocą wylotu zlokalizowanego w km 8+940,50 kanału, na działce o nr ewid. 234/1, obręb Krosinko, gm. Mosina.  

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410-576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-12-18 12:48
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 12:31

Poznań, dnia 16.12.2014 r.

WŚ.6341.1.224.2014.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

zawiadamia strony oraz podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia śródlądowych wód powierzchniowych – rzeki Mogilnica Wschodnia, za pomocą jazu nr 2 zlokalizowanego w km 6+600 rzeki, na działce o nr ewid. 51/1, obręb Wielka Wieś, gm. Buk, w celu kształtowania stosunków wodno – gruntowych na potrzeby rolnictwa, na powierzchni 53 ha przyległych gruntów rolnych, w okresie od 1 kwietnia do 15 października każdego roku.
Wnioski i uwagi w ww. sprawie strony mogą  zgłaszać w terminie do dnia 09.01.2015 r.

Z dokumentacją w powyższej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 – pokój 207, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem (61) 8410576.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 10 i art. 73 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań, jak również czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, a także prawo do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów.

Z uwagi na stopień skomplikowania sprawy, zgodnie z art. 35 § 3 ustawy Kpa, sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 35 § 5 do ww. terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410-576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-12-18 12:48
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 12:32

Poznań, dnia 11.12.2014 r.

WŚ.6341.2.178.2014.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Krzysztofa Pokorskiego, SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j., ul. Promienista 87A/1, 60-141 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. Rozbiórkę istniejącego i wykonanie nowego mostu nad Kanałem Mosińskim, zlokalizowanego w km 8+950 kanału, w ciągu drogi powiatowej nr 2469P, na działkach o nr ewid.: 234/1, 235/1, 236/1 obręb Krosinko, nr 64, 91, 66 obręb Bolesławiec, oraz nr 112 obręb Borkowice, gm. Mosina.
 2. Wykonanie przejścia wodociągiem o średnicy Ø 180 mm, nad Kanałem Mosińskim, w km 8+950 kanału, podwieszonym do spodu projektowanego nowego mostu, na działkach o nr ewid. 64, 91, 66 obręb Bolesławiec, oraz nr 324/2 obręb Dymaczewo Stare, gm. Mosina.
 3. Wykonanie urządzenia wodnego – wylotu urządzeń kanalizacyjnych służącego do wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia terenu projektowanej inwestycji do Kanału Mosińskiego, zlokalizowanego w km 8+940,50 kanału, na działce o nr ewid. 234/1, obręb Krosinko, gm. Mosina.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410-576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-12-18 12:48
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 12:32

Poznań, dnia 10.12.2014 r.

WŚ.6341.3.29.2014.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Fabryki Papieru Czerwonak Sp. z o. o., ul. Gdyńska 131, 62-004 Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Fabryki Papieru Czerwonak Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu zakładu Fabryki Papieru Czerwonak Sp. z o. o., zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 8/9, 8/13, 8/15, obręb Czerwonak, gm. Czerwonak, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418-827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-12-10 13:54
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 12:34

Poznań, dnia 08.12.2014 r.

WŚ.6341.2.195.2014.VIII                                             

  INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci:

- zespołu dwóch studni chłonnych KD1 i KD2, połączonych szeregowo o ø 1200 mm, zlokalizowanych na      dz. nr ewid. 375/2, obręb Chomęcice, gm. Komorniki,

- zespołu trzech studni chłonnych KD4, KD5, KD6, połączonych szeregowo o ø 1500 mm, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 375/2, obręb Chomęcice, gm. Komorniki,

- wylotu kanalizacji ø 200 mm do rowu melioracji szczegółowej W-A-14-1, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 183, obręb Chomęcice, gm. Komorniki,

- przebudowy istniejącego przepustu żelbetowego o ø 500 mm, na przepust z rur PEHD o ø 800 mm, zlokalizowanego na rowie melioracji szczegółowej W-A-14-1, na dz. nr ewid.     184, 181/11, 181/2, 118/4, obręb Chomęcice, gm. Komorniki,

- przebudowy rowu melioracji szczegółowej W-A-14-1 na odcinku od km 0+990 do km 1+049, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 183, 184, 181/11, 181/2, 118/4, obręb Chomęcice, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 61 8410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-12-18 12:48
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 12:34

Poznań, dnia 08.12.2014 r.

WŚ.6341.2.184.2014.VIII                                             

 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Miasta i Gminy Murowana Goślina, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Miasta i Gminy Murowana Goślina, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci dwóch studni chłonnych, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 266/8, obręb Murowana Goślina, gm. Murowana Goślina, odprowadzających oczyszczone ścieki deszczowe, pochodzące z terenu parkingu, zlokalizowanego na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 61 8410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-12-18 12:48
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 12:34

Poznań, dnia 08.12.2014 r.

WŚ.6341.1.216.2014.VIII                                             

 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia ul. Polnej w Chomęcicach, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 375/2, 118/4, obręb Chomęcice, gm. Komorniki, do ziemi:

- za pomocą projektowanych dwóch zespołów studni chłonnych, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 375/2, obręb Chomęcice, gm. Komorniki,

- oraz  rowu melioracji wodnej szczegółowej W-A-14-1, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 183, obręb Chomęcice, gm. Komorniki, projektowanym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 61 8410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-12-18 12:48
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 12:35

Poznań, dnia 08.12.2014 r.

WŚ.6341.1.208.2014.VIII                                            

 INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Miasta i Gminy Murowana Goślina, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Miasta i Gminy Murowana Goślina, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z projektowanego parkingu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 266/8, obręb Murowana Goślina, gm. Murowana Goślina, do ziemi za pomocą projektowanych dwóch studni chłonnych.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 61 8410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-12-18 12:48
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 12:35

Poznań, dnia 08.12.2014 r.

WŚ.6341.1.204.2014.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gospodarstwa Rolnego Marek Czub, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Bartosza Jeszke, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 62 i 63, obręb Piekary, gm. Stęszew, eksploatującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410-576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-12-10 13:54
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 12:35

Poznań, dnia 08.12.2014 r.

WŚ.6341.2.182.2014.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Gospodarstwa Rolnego Marek Czub, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Bartosza Jeszke, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o legalizacji urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 62 i 63, obręb Piekary, gm. Stęszew, wykonanego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410-576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-12-10 13:54
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 12:36

Poznań, dnia 04.12.2014 r.

WŚ.6341.1.205.2014.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze 2, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze 2, 62-070 Dopiewo, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych, pochodzących z oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 284/21, Trzcielin, gm. Dopiewo, do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej T-28, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 268/2, obręb Trzcielin, gm. Dopiewo, istniejącym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 61 8410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-12-10 13:54
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 12:36

Poznań, dnia 04.12.2014 r.

WŚ.6341.2.187.2014.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Tomasza Łubińskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia kolektorem tłocznym kanalizacji sanitarnej (2 x PE Ø 280 mm) pod dnem rzeki Wirynki, w km 13+520 rzeki, na działce o nr ewid. 149/13, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410-576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-12-10 13:54
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 12:36

Poznań, dnia 28.11.2014 r.

WŚ.6341.1.211.2014.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Gminy Stęszew, reprezentującego Gminę Stęszew ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie poboru wód podziemnych,z trzeciorzędowego ujęcia, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 1914, obręb Stęszew, gm. Stęszew.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418-827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-12-10 13:54
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 12:37

Poznań, dnia 28.11.2014 r.

WŚ.6341.2.191.2014.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, reprezentowanej przez Burmistrza Stęszewa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o legalizacji urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanego na terenie Stadionu Sportowego „LIPNO” w Stęszewie, na działce o nr ewid. 1914, obręb Stęszew, gm. Stęszew, wykonanego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410-576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-11-28 14:17
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 12:37

Poznań, dnia 27.11.2014 r.

WŚ.6341.1.66.2014.V

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), Starosta Poznański zawiadamia, że dnia 27.11.2014 r., na rzecz Gminy Suchy Las, reprezentowanej przez Wójta Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, została wydana decyzja znak: WŚ.6341.1.66.2014.V, udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na:

1.szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód drenarskich, odprowadzanych z drenażu wykonanego w ul. Polnej i ulicy Chmielnej, oraz ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia ulicy Polnej w miejscowości Suchy Las, gm. Suchy Las, do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej Wa-10-2-1a, za pomocą wylotu Ø 200 mm, zlokalizowanego w km 1+140 rowu (52º 28’06,10” N, 16º 53’36,93”E);

2.długotrwałe obniżenie zwierciadła wody podziemnej z zasięgu oddziaływania wykonanego drenażu odwadniającego, zlokalizowanego wzdłuż ulicy Polnej i Chmielnej w miejscowości Suchy Las, gm. Suchy Las.

Jednocześnie Starosta Poznański informuje, że:

 • od niniejszej decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia,
 • doręczenie niniejszej decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia, w myśl art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • z powyższą decyzją strony mogą się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, pokój 207 - po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem 61 8410 576.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410-576

 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-11-28 14:17
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 12:37

Poznań, dnia 24.11.2014 r.

WŚ.6341.2.188.2014.VIII                                                                                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch przejść telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej pod dnem rzeki Wirynki w km 14+708, oraz 14+758, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 149/13, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 61 8410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-11-27 14:45
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 12:38

Poznań, dnia 25.11.2014 r.

WŚ.6341.2.179.2014.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci dwóch wylotów kanalizacji deszczowej, do rowu melioracji szczegółowej Ju-5, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 146, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo, odprowadzających oczyszczone ścieki deszczowe, pochodzące z odwodnienia ul. Ogrodowej w Skórzewie.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 61 8410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-11-27 14:45
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 12:38

Poznań, dnia 25.11.2014 r.

WŚ.6341.1.202.2014.VIII                                      

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia ul. Ogrodowej w Skórzewie, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 144, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo, do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej Ju-5, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 146, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo, dwoma projektowanymi wylotami.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-11-27 14:45

Poznań, dnia 24.11.2014 r.

WŚ.6341.2.189.2014.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch przejść telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej pod dnem rzeki Kopla II w km 22+500, oraz 22+540, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 65, 119, obręb Skałowo, gm. Kostrzyn Wlkp.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-11-27 14:45

Poznań, dnia 24.11.2014 r.

WŚ.6341.2.176.2014.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pana Władysława Sobczaka reprezentowanego przez Pana Macieja Łabno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych – nadbudowa z rozbudową istniejącego budynku stacji ujęcia wody wraz z częścią techniczno – gospodarczą, na działce o nr ewid. 322 obręb Promnice, gm. Czerwonak, oraz na prowadzenie robót związanych z ww. inwestycją na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Warty.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-11-27 14:45

Poznań, dnia 21.11.2014 r.

WŚ.6341.2.174.2014.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pana Janusza Golskiego, reprezentowanego przez Pana Dariusza Listkiewicza – INEKOS Sp.  z  o. o., ul. Jeleniogórska 8, 60-179 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – stawu zlokalizowanego na działce o nr ewid. 488/8, w miejscowości Kiekrz, gm. Rokietnica.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-11-27 14:45

Poznań, dnia 19.11.2014 r.

WŚ.6341.2.180.2014.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Lidl Polska Sp. z o. o., ul. Poznańska 48 Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Lidl Polska Sp. z o. o. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – systemu rozsączającego oraz wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 76/1 i 76/19, obręb Koziegłowy, gm. Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-11-20 13:40

Poznań, dnia 19.11.2014 r.

WŚ.6341.2.177.2014.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek PRESTON Filip Karoński, ul. Św. Wawrzyńca 34, 60-541 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz PRESTON Filip Karoński pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – systemu rozsączającego oraz wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 415/6, obręb Dąbrowa, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-11-20 13:40

Poznań, dnia 19.11.2014 r.

WŚ.6341.1.203.2014.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Lidl Polska Sp. z o. o., ul. Poznańska 48 Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Lidl Polska Sp. z o. o. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu zakładu Lidl Polska Sp. z o. o., zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 76/1 i 76/19, obręb Koziegłowy, gm. Czerwonak, do ziemi.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-11-20 13:40

Poznań, dnia 12.11.2014 r.

WŚ.6341.3.24.2014.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu STEELPRESS Sp. z o. o., ul. Kargowska 5, 61-143 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz zakładu STEELPRESS Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu zakładu STEELPRESS Sp. z o. o., zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 76/1, obręb Luboń, gm. Luboń, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-11-12 14:43

Poznań, dnia 10.11.2014 r.

WŚ.6341.1.200.2014.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek PRESTON Filip Karoński, ul. Św. Wawrzyńca 34, 60-541 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz PRESTON Filip Karoński pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, z dachów budynku produkcyjno-magazynowego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 415/6, obręb Dąbrowa, gm. Dopiewo, poprzez projektowany system rozsączający.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-11-12 14:43

Poznań, dnia 07.11.2014 r.

WŚ.6341.2.172.2014.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Bogdana Wesołka ul. Świerkowa 5, 62-035 Kórnik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania na rzecz Pana Bogdana Wesołka, decyzji
o legalizacji
wykonanego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego urządzenia wodnego - pomostu wędkarskiego na Jeziorze Bnińskim, na dz. o nr ewid. 279, obręb Biernatki, gm. Kórnik (na wysokości działki o nr 600/4, obręb Kórnik).

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-11-12 14:43

Poznań, dnia 06.11.2014 r.

WŚ.6341.2.175.2014.VIII                                             

        INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek CZYSTA POLSKA WALDEMAR KUPŚ, ul. Mickiewicza 21/3, Trzcianka 64-980, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz CZYSTA POLSKA WALDEMAR KUPŚ, ul. Mickiewicza 21/3, Trzcianka 64-980, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia wodociągu pod dnem Kanału  Lusowskiego w km 2+965, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 810/7, 811, 812/4, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-11-12 14:43

Poznań, dnia 05.11.2014 r.

WŚ.6341.2.173.2014.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Gminy Tarnowo Podgórne, reprezentującego Gminę Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Tarnowo Podgórne, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci przebudowy rowu melioracji wodnej szczegółowej S-29, na rurociąg DN 800, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 124/2, obręb Lusówko, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-11-12 14:43

Poznań, dnia 31.10.2014 r.

WŚ.6341.1.186.2014.VIII                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Mosina, reprezentowanej przez Burmistrza Gminy Mosina, Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina,, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Mosina, reprezentowanej przez Burmistrza Gminy Mosina, Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ulicy Poznańskiej i Leśnej w miejscowości Daszewice, gm. Mosina, do ziemi –  skanalizowanego odcinka rowu melioracji wodnej szczegółowej Babinka, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 664, 549, 665/1, 665/2, obręb Daszewice, gm. Mosina, projektowanym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-11-12 14:43

Poznań, dnia 31.10.2014 r.

WŚ.6341.2.166.2014.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Mosina, reprezentowanej przez Burmistrza Gminy Mosina, Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina,, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Mosina, reprezentowanej przez Burmistrza Gminy Mosina, Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci wylotu kanalizacji do skanalizowanego odcinka rowu melioracji wodnej szczegółowej „Babinka” poprzez nabudowanie studni, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 664, 549, obręb Daszewice, gm. Mosina, oraz przebudowę przedmiotowego otwartego rowu melioracji wodnej szczegółowej na rurociąg o długości 54 mb, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 664, 549, 665/1, 665/2, 666, obręb Daszewice, gm. Mosina.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-11-12 14:43

Poznań, dnia 30.10.2014 r.

WŚ.6341.2.162.2014.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia gazociągiem średniego ciśnienia pod dnem rzeki Główna, w km 25+570 rzeki, na działce o nr ewid. 194 w miejscowości Złotniczki, gm. Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-10-31 15:02

Poznań, dnia 31.10.2014 r.

WŚ.6341.1.66.2014.V

INFORMACJA

o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy

W nawiązaniu do złożonego w dniu 02.04.2014 r. wniosku Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Krzysztofa Paszczaka, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód drenarskich, odprowadzanych z drenażu wykonanego w ulicy Polnej i ulicy Chmielnej, oraz ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących  z odwodnienia ulicy Polnej, w miejscowości Suchy Las, gm. Suchy Las, do rowu melioracji wodnej szczegółowej Wa-10-2-1a (działka nr 930, obręb Suchy Las), za pomocą wylotu zlokalizowanego w km 1+140 rowu, oraz na długotrwałe obniżenie zwierciadła wód gruntowych na działkach zlokalizowanych wzdłuż ulicy Polnej i Chmielnej w miejscowości Suchy Las, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), Starosta Poznański ponownie informuje, że z uwagi na złożony charakter sprawy (konieczność uprzedniego rozstrzygnięcia postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzeń wodnych, za pomocą których realizowane będzie zamierzone korzystanie z wód – znak sprawy: WŚ.6341.2.44.2014.V), sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 30.11.2014 r.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca  1960 r. Kodeks postępowania  administracyjnego organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się  w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-10-31 15:02

Poznań, dnia 28.10.2014 r.

WŚ.6341.2.163.2014.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Mandersloot Polska Sp.  z o. o., ul. Polna 125, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Mandersloot Polska Sp.  z o. o., ul. Polna 125, 62-052 Komorniki, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do rowu melioracji wodnej szczegółowej W-A w km 1+862, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 46, obręb Komorniki, gm. Komorniki, odprowadzającego oczyszczone ścieki wód opadowych i roztopowych, pochodzących z części zakładu Mandersloot Polska Sp. z o. o., zlokalizowanego na dz. nr ewid. 47/2, obręb Komorniki, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-10-31 15:02

Poznań, dnia 28.10.2014 r.

WŚ.6341.1.183.2014.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Mandersloot Polska Sp.  z o. o., ul. Polna 125, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Mandersloot Polska Sp.  z o. o., ul. Polna 125, 62-052 Komorniki, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie:

1) odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych,  pochodzących z terenu ww. zakładu zlokalizowanego na dz. nr ewid. 47/2, obręb Komorniki, gm. Komorniki, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej W-A w km 1+862,  projektowanym wylotem,
2) odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych,  pochodzących z terenu ww. zakładu zlokalizowanego na dz. nr ewid. 47/2, obręb Komorniki, gm. Komorniki, do zbiornika retencyjno-rozsączającego, zlokalizowanego na ww. działce,
3) odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych,  pochodzących ze zbiornika retencyjno-rozsączającego, zlokalizowanego na dz. nr ewid 47/2, obręb Komorniki, gm. Komorniki, przelewem awaryjnym do rowu melioracji wodnej szczegółowej WA 27 w km 0+016,5.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-10-31 15:02

Poznań, dnia 27.10.2014 r.

WŚ.6341.2.159.2014.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek MEGAGROUP REAL ESTATE POLAND Sp. z o. o., Wysogotowo, ul. Bukowska 16, 62-081 Przeźmierowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz MEGAGROUP REAL ESTATE POLAND Sp. z o. o., Wysogotowo, ul. Bukowska 16, 62-081 Przeźmierowo, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci systemu skrzynek rozsączających, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 15/5, 15/6, obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne, odprowadzających, oczyszczone ścieki wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu ww. działek do ziemi.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-10-31 15:02

Poznań, dnia 27.10.2014 r.

WŚ.6341.1.181.2014.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Arlington Sp. z o. o., ul. Owsiana 12, 03-825 Warszawa, oraz Fusion Industrial
Sp. z o. o., ul. Owsiana 12, 03-825 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany w trybie art. 189 ustawy Prawo ochrony środowiska, decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 30.06.2011 r., znak: WŚ.6341.01.45.2011.VIII, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego zakładom „Araxos Sp. z o. o.”, ul. Rakowiecka 30a, 02-528 Warszawa, oraz „Arlington Sp. z o. o.”,  ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, na szczególne korzystanie z wód, w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalację, w ten sposób że zakład Arlington Sp. z o. o., ul. Owsiana 12, 03-825 Warszawa, zostanie zastąpiony przez zakład Fusion Industrial Sp. z o. o., ul. Owsiana 12, 03-825 Warszawa.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-10-31 15:02

Poznań, dnia 27.10.2014 r.

WŚ.6341.1.179.2014.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek MEGAGROUP REAL ESTATE POLAND Sp. z o. o., ul. Bukowska 16, 62-081 Przeźmierowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz MEGAGROUP REAL ESTATE POLAND Sp. z o. o., Wysogotowo, ul. Bukowska 16, 62-081 Przeźmierowo, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych,  pochodzących z terenu dz. nr ewid. 15/5, 15/6, obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne do ziemi, projektowanym układem rozsączającym.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-10-31 15:02

Poznań, dnia 24.10.2014 r.

WŚ.6341.2.155.2014.VIII                                           

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zachód Invest Sp. z o. o., ul. Polna 1a, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Zachód Invest Sp. z o. o., ul. Polna 1a, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci wylotu kanalizacji do rowu melioracji wodnej szczegółowej R-G, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 41, obręb Kostrzyn Wielkopolski, gm. Kostrzyn Wielkopolski, oraz przebudowy istniejącego przepustu na rowie melioracji szczegółowej R-G, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 28, obręb Kostrzyn Wielkopolski, gm. Kostrzyn Wielkopolski.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-10-31 15:02

Poznań, dnia 24.10.2014 r.

WŚ.6341.1.176.2014.VIII                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zachód Invest Sp. z o. o., ul. Polna 1a, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Zachód Invest Sp. z o. o., ul. Polna 1a, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych,  pochodzących z terenu dz. nr ewid. 46/5, obręb Kostrzyn, gm. Kostrzyn Wielkopolski, na której planowana jest budowa budynku magazynowego z częścią socjalno biurową wraz z parkingami i infrastrukturą towarzyszącą, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej R-G,  projektowanym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-10-31 15:02

Poznań, dnia 22.10.2014 r.

WŚ.6341.2.154.2014.VIII                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c,
62-070 Dopiewo, w związku z planowaną inwestycją pn. „budowa drogi wzdłuż torów
w m. Dąbrówka na odcinku od ul. Poznańskiej/Malinowej do oczyszczalni ścieków”
, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci:

- odcinka rowu przydrożnego o długości ok. 316 m, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 37/2, 149/15, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo,
- odcinka rowu przydrożnego o długości ok. 661 m, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 149/15, 43/12, 43/14, 43/16, 43/28, 43/29, 43/30, 43/59, 43/60, 43/61, 43/62, 43/63, 43/64, 90/3, 99/46, 149/13, 104, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo,
- odcinka rowu przydrożnego o długości ok. 434 m, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 149/13, 105, 106/1, 111/13, 111/10, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo,
- odcinka rowu przydrożnego o długości ok. 139 m, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 111/11, 111/15, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo,
- odcinka skanalizowanego rowu przydrożnego o średnicy 1000 mm i długości ok. 79 m, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 149/15, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo,
- odcinka skanalizowanego rowu przydrożnego o średnicy 600 mm i długości ok. 124 m, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 111/10, 111/9, 111/11, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo,
- pięciu przepustów o średnicy 600 mm, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 43/64, 90/3, 99/46, 106/1, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo,
- obiektu mostowego w postaci przepustu skrzynkowego o wymiarach 2,0 x 2,0 m, na rzece Wirynka, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 149/13, 104, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo,
- przebudowy odcinka rzeki Wirynki w km od 13+496 do 13+525, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 115/2, 149/13, 104, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo,
- przebudowy odcinka rowu melioracji wodnej szczegółowej W-C-1 na rurociąg  o średnicy 1000 mm i długości 65 m, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 149/15, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo,
- rozbiórki istniejącego przepustu na rowie melioracji szczegółowej W-C-1, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 149/15, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-10-31 15:02

Poznań, dnia 22.10.2014 r.

WŚ.6341.1.175.2014.VIII                                        

   INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, w związku z planowaną inwestycją pn. „budowa drogi wzdłuż torów
w m. Dąbrówka na odcinku od ul. Poznańskiej/Malinowej do oczyszczalni ścieków”
, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu projektowanej drogi, do ziemi projektowanych rowów przydrożnych,   zlokalizowanych na dz. nr ewid. , obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo, 37/3, 149/15, 43/12, 43/14, 43/16, 43/28, 43/29, 43/30, 43/59, 43/60, 43/61, 43/62, 43/63, 43/64, 90/3, 99/46, 149/13, 104, 105, 106/1, 111/13,111/10, 111/9, 111/11, 111/15, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-10-31 15:02

Poznań, dnia 23.10.2014 r.

WŚ.6341.3.22.2014.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Mondelez Polska Production Sp. z o. o. Fabryka Czekolady ul. Poznańska 50, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz zakładu Mondelez Polska Production Sp. z o. o. Fabryka Czekolady, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu zakładu Mondelez Polska Production Sp. z o. o., zlokalizowanego przy ul. Poznańskiej 50 w Jankowicach, gm. Tarnowo Podgórne, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-10-31 15:02

Poznań, dnia 21.10.2014 r.

WŚ.6341.2.157.2014.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Ireneusza Poduszczak, Trzykolne Młyny, oś. Nadwarciańskie 27, 62-035 Kórnik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Pana Ireneusza Poduszczak, Trzykolne Młyny, oś. Nadwarciańskie 27, 62-035 Kórnik, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci stawu przydomowego o powierzchni 4750 m2, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 21/3, 21/4, obręb Czmoniec, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-10-31 15:02

Poznań, dnia 21.10.2014 r.

WŚ.6341.2.168.2014.VI                    

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Państwa Agnieszki i Jacka Zaborowskich zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

 1. Wydania decyzji o legalizacji urządzeń wodnych:

–  stawu ziemnego, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 8 i 29, obręb Czerwonak, gmina Czerwonak,
–  rowu wraz z przepustem, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 8, obręb Czerwonak, gmina Czerwonak, służącego do odprowadzania nadmiaru wód ze stawu do rowu melioracji wodnej szczegółowej L,
–  wylotu rurociągu o średnicy 160 mm, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 8, obręb Czerwonak, gmina Czerwonak, służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z połaci dachu budynku mieszkalnego do stawu.

 1. Wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – rurociągu o średnicy 200 mm, wraz ze studnią, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 29, obręb Czerwonak, gmina Czerwonak, służącego do doprowadzania do stawu wody z rowu melioracji wodnej szczegółowej L.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-10-31 15:02

Poznań, dnia 21.10.2014 r.

WŚ.6341.1.187.2014.VI                    

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Państwa Agnieszki i Jacka Zaborowskich zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

–  pobór wody znajdującej się w rowie melioracji wodnej szczegółowej L na uzupełnienie stawu (pokrycie strat spowodowanych parowaniem), znajdującego się na działkach o nr ewid. 8 i 29, obręb Czerwonak, gmina Czerwonak, w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia każdego roku, 
–  wprowadzanie wód opadowych i  roztopowych pochodzących z połaci dachu budynku mieszkalnego, poprzez wylot o średnicy 160 mm, do stawu znajdującego się na działkach o nr ewid. 8 i 29, obręb Czerwonak, gmina Czerwonak,
–  odprowadzania nadmiaru wód ze stawu, znajdującego się na  działkach o nr ewid. 8 i 29, obręb Czerwonak, gmina Czerwonak, do rowu melioracji wodnej szczegółowej L.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-10-31 15:02

Poznań, dnia 22.10.2014 r.

WŚ.6341.2.170.2014.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 64 a ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Kajetana Koprowiaka Nowa Górka 2, 62-010 Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania na rzecz Pana Kajetana Koprowiaka, decyzji o legalizacji wykonanego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego urządzenia wodnego postaci wyciągu do nart wodnych na Jeziorze Biezdruchowskim w miejscowości Pobiedziska, gm. Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-10-31 15:02

Poznań, dnia 17.10.2014 r.

WŚ.6341.2.164.2014.VIII                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Timeless Building Sp. z o. o., Prądówka 1, 64-361 Miedzichowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Timeless Building Sp. z o. o., Prądówka 1, 64-361 Miedzichowo, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 202, obręb Kamionki, gm. Kórnik, odprowadzającego ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzące z terenu dz. nr ewid. 204/22, obręb Kamionki, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-10-20 13:37

Poznań, dnia 17.10.2014 r.

WŚ.6341.1.184.2014.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Timeless Building Sp. z o. o., Prądówka 1, 64-361 Miedzichowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Timeless Building
Sp. z o. o., Prądówka 1, 64-361 Miedzichowo, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu dz. nr ewid. 204/22, obręb Kamionki, gm. Kórnik, do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej R-B, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 202, obręb Kamionki, gm. Kórnik, projektowanym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-10-20 13:37

Poznań, dnia 15.10.2014 r.

WŚ.6341.2.152.2014.VI                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania na rzecz Państwa Jana i Wiesławy Smalarz, prowadzących Gospodarstwo Rolne, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - nieprzepływowego stawu ziemnego, na działce o nr ewid. 86/7, obręb Kocanowo, gmina Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-10-20 13:37

Poznań, dnia 10.10.2014 r.

WŚ.6341.2.150.2014.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pana Abed Alqader Matar, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Jerzego Kaliskiego, Zakład Usługowy Rozbudowy, Naprawy i Konserwacji Urządzeń Melioracji Widnych Wykonawstwo i Projektowanie mgr inż. Jerzy Kaliski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – rurociągu drenarskiego wraz z wylotem do rowu melioracyjnego F (rów Marianowski), zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 692/2, 693/3, 698/2, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-10-20 13:37

Poznań, dnia 10.10.2014 r.

WŚ.6341.1.173.2014.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pana Abed Alqader Matar, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Jerzego Kaliskiego, Zakład Usługowy Rozbudowy, Naprawy i Konserwacji Urządzeń Melioracji Widnych Wykonawstwo i Projektowanie mgr inż. Jerzy Kaliski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych, pochodzących z terenu działki p nr ewid. 692/2, obręb Tarnowo Podgórne, do ziemi – rowu melioracyjnego F (rów Marianowski), za pomocą projektowanego wylotu usytuowanego w km 6+150 rowu, na działce o nr ewid. 698/2, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-10-20 13:37

Poznań, dnia 13.10.2014 r.

WŚ.6341.2.161.2014.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładu Produkcyjno-Usługowego IDMAR, ul. Zielona 1, 62-050 Krosno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji legalizacyjnej urządzenia wodne – dwie studnie chłonne, zlokalizowane w Krośnie, gm. Mosina, wykonane bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-10-20 13:37

Poznań, dnia 13.10.2014 r.

WŚ.6341.2.160.2014.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładu Produkcyjno-Usługowego IDMAR, ul. Zielona 1, 62-050 Krosno zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Zakładu Produkcyjno-Usługowego IDMAR pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – 15 studni chłonnych, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 242, 243, 244/2, 245/1, 248/3, 248/5, 248/7, 249/2 i 250, obręb Krosno, gm. Mosina.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-10-20 13:37

Poznań, dnia 13.10.2014 r.

WŚ.6341.1.182.2014.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładu Produkcyjno-Usługowego IDMAR, ul. Zielona 1, 62-050 Krosno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Zakładu Produkcyjno-Usługowego IDMAR pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu zakładu IDMAR, zlokalizowanego w Krośnie, gm. Mosina, poprzez projektowane studnie chłonne, do ziemi.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-10-20 13:37

Poznań, dnia 07.10.2014 r.

WŚ.6341.2.156.2014.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek firmy Industrial Center 21 Sp. z o .o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Anastazję Gronowską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – wylotów urządzeń kanalizacyjnych do rowu melioracji wodnej szczegółowej R-C, zlokalizowanych na działce o nr ewid. 23/2, obręb Koninko, gm. Kórnik, w km 0+417 i km 0+543 rowu, służących do wprowadzania do ziemi ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu inwestycji zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 43/18, 43/8, 281 i 282, obręb Koninko, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-10-09 12:06

Poznań, dnia 07.10.2014 r.

WŚ.6341.1.177.2014.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek firmy Industrial Center 21 Sp. z o .o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Anastazję Gronowską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu inwestycji zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 43/18, 43/8, 281 i 282, obręb Koninko, gm. Kórnik, do rowu melioracji wodnej szczegółowej R-C, na działce o nr ewid. 23/2, obręb Koninko, gm. Kórnik, za pomocą wylotów zlokalizowanych w km 0+417 i km 0+543 rowu.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-10-09 12:06

Poznań, dnia 02.10.2014 r.

WŚ.6341.2.147.2014.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek INEA S.A., ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Wiesława Nowackiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia przyłączem linii telekomunikacyjnej światłowodowej, pod dnem Strugi Średzkiej, w km 2+514 cieku, działka o nr ewid. 127, obręb Robakowo, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-10-07 07:19

Poznań, dnia 30.09.2014 r.

WŚ.6341.1.66.2014.V

INFORMACJA

o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy

W nawiązaniu do złożonego w dniu 02.04.2014 r. wniosku Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Krzysztofa Paszczaka, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód drenarskich, odprowadzanych z drenażu wykonanego w ulicy Polnej i ulicy Chmielnej, oraz ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących  z odwodnienia ulicy Polnej, w miejscowości Suchy Las, gm. Suchy Las, do rowu melioracji wodnej szczegółowej Wa-10-2-1a (działka nr 930, obręb Suchy Las), za pomocą wylotu zlokalizowanego w km 1+140 rowu, oraz na długotrwałe obniżenie zwierciadła wód gruntowych na działkach zlokalizowanych wzdłuż ulicy Polnej i Chmielnej w miejscowości Suchy Las, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), Starosta Poznański informuje, że z uwagi na złożony charater sprawy (konieczność uprzedniego rozstrzygnięcia postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzeń wodnych, za pomocą których realizowane będzie zamierzone korzystanie z wód – znak sprawy: WŚ.6341.2.44.2014.V), sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 30.10.2014 r.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca  1960 r. Kodeks postępowania  administracyjnego organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się  w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-10-07 07:19

Poznań, dnia 24.09.2014 r.

WŚ.6341.2.142.2014.VI                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Adriana Lipowskiego – Ferma Kresek Sp. z o. o. Sp. k., ul. Dobra 26, 60-595 Poznań, występującego w imieniu Industrial Center 26 Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Wirynki w km 9+414 jej biegu, wraz z umocnieniem koryta cieku, na działkach o nr ewid. 38/5 i 31/8, obręb Komorniki, gmina Komorniki, służącego do odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z inwestycji projektowanej na terenie działek o nr ewid. 31/7, 1061/93, 1061/85, 1061/88, 1061/70, 1061/60, 1061/72, 1061/75 i 1061/79, obręb Komorniki, gmina Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-09-29 12:09

Poznań, dnia 23.09.2014 r.

WŚ.6341.2.140.2014.VI                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Jolanty Cichockiej – Usługi Projektowe w Zakresie Hydrogeologii Cichocka Jolanta, ul. Gombrowicza 6f/1, 60-461 Poznań, występującej w imieniu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej w km 4+100 rowu melioracji wodnej szczegółowej RMWC, na działce o nr ewid. 1142, obręb Buk, gmina Buk, służącego do odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu położonego na działce o nr ewid. 1152/1, obręb Buk, gmina Buk.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-09-29 12:09

Poznań, dnia 19.09.2014 r.

WŚ.6341.2.136.2014.VI                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Jakuba Mietlińskiego - FERMA KRESEK Sp. z o. o. Sp. k., ul. Dobra 26, 60-595 Poznań, występującego w imieniu Industrial Center 26 Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu przydrożnego, obejmującą wykonanie:

- przepustu drogowego PD 1A o średnicy 800 mm i długości 25,0 m, na działce o nr ewid. 31/6, obręb Komorniki, gmina Komorniki,

- dwóch równoległych przepustów drogowych PD 2A o średnicy 400 mm każdy oraz długości 32,0 m i 33,5 m, na działkach o nr ewid. 31/6 i 1061/91, obręb Komorniki, gmina Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-09-29 12:09

Poznań, dnia 24.09.2014 r.

WŚ.6341.1.168.2014.VI                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Adriana Lipowskiego – Ferma Kresek Sp. z o. o. Sp. k., ul. Dobra 26, 60-595 Poznań, występującego w imieniu Industrial Center 26 Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z inwestycji projektowanej na terenie działek o nr ewid. 31/7, 1061/93, 1061/85, 1061/88, 1061/70, 1061/60, 1061/72, 1061/75 i 1061/79, obręb Komorniki, gmina Komorniki, do wód - rzeki Wirynki w km 9+414 jej biegu, stanowiącej działkę o nr ewid. 38/5, obręb Komorniki, gmina Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-09-29 12:09

Poznań, dnia 23.09.2014 r.

WŚ.6341.1.165.2014.VI                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Jolanty Cichockiej – Usługi Projektowe w Zakresie Hydrogeologii Cichocka Jolanta, ul. Gombrowicza 6f/1, 60-461 Poznań, występującej w imieniu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu zakładu położonego na działce o nr ewid. 1152/1, obręb Buk, gmina Buk, do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej RMWC, projektowanym w km 4+100 rowu wylotem, na działce o nr ewid. 1142, obręb Buk, gmina Buk.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-09-29 12:09
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2014-09-29 12:02

Poznań, dnia 24.09.2014 r.

WŚ.6341.2.143.2014.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego „IMPULS” Sp. z o .o., Złotkowo ul. Złota 9, 62-002 Suchy Las, reprezentowanego przez pełnomocnika – Panią Darię Krupę-Palacz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracji wodnej szczegółowej Sk-18, na odcinku od km 3+413 do km 3+450, na rurociąg Ø 600 mm, oraz na wykonanie drenażu opaskowego o średnicy Ø 113/126 mm wzdłuż projektowanego odcinka rurociągu, na działkach o nr ewid. 49/4 i 50/17 w miejscowości Złotkowo, gm. Suchy Las.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-09-29 12:09

Poznań, dnia 19.09.2014 r.

WŚ.6341.2.139.2014.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek firmy Industrial Center 21 Sp. z o .o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Anastazję Gronowską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego R-C, w miejscowości Koninko, gm. Kórnik, obejmującą:

 • rozbiórkę istniejącego rurociągu o średnicy 800 mm i dł. ok. 40,6 m na ujściowym odcinku rowu R-C do rzeki Michałówki wraz z istniejącym wlotem i wylotem,
 • wykonanie nowego rurociągu o średnicy 1200 mm i dł. 35,8 m, wraz z komorą rewizyjną o średnicy 2000 mm, budowlą wlotową i wylotową oraz umocnieniem koryta rowu R-C w obrębie wlotu do rurociągu i rzeki Michałówki w obrębie wylotu rurociągu do rzeki,
 • wykonanie tymczasowych gródz ograniczających dopływ wód płynących rowem R-C, na czas prac związanych z rozbiórką istniejącego oraz wykonaniem nowego rurociągu w ujściowym odcinku rowu R-C, oraz rozbiórkę tymczasowych gródz po zakończeniu ww. prac.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-09-29 12:09

Poznań, dnia 22.09.2014 r.

WŚ.6341.3.18.2014.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Bońkowscy Auto Sp. z o. o. Spółka komandytowa, ul. Platynowa 2, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Bońkowscy Auto Sp. z o. o. Spółka komandytowa pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu salonu samochodowego „Toyota” wraz ze stacją serwisową, zlokalizowanego przy ul. Platynowej 2 w Komornikach, gm. Komorniki, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-09-29 12:09

Poznań, dnia 26.09.2014 r.

WŚ.6341.2.141.2014.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Jacek Siekacz AGMAMITO, ul. Wrzesińska 78, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Jacek Siekacz AGMAMITO pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 217, obręb Jasin, gm. Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-09-29 12:09

Poznań, dnia 15.09.2014 r.

WŚ.6341.2.132.2014.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goślina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia rurociągiem kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Trojanka, w miejscowości Głębocko, gm. Murowana Goślina.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-09-29 12:09

Poznań, dnia 15.09.2014 r.

WŚ.6341.2.130.2014.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek wniosek MAWA-TECH STASIKOWSKI Sp. J., SZYBICKI Sprzęt i Zabudowy Pojazdów Specjalistycznych, ul. Lipowa 10, 62-028 Koziegłowy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz MAWA-TECH STASIKOWSKI Sp. J., SZYBICKI Sprzęt i Zabudowy Pojazdów Specjalistycznych, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – rowu chłonnego oraz wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 301/10, obręb Koziegłowy, gm. Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-09-29 12:09

Poznań, dnia 26.09.2014 r.

WŚ.6341.1.167.2014.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Jacek Siekacz AGMAMITO, ul. Wrzesińska 78, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Jacek Siekacz AGMAMITO pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu zakładu Jacek Siekacz Agmamito, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 217, obręb Jasin, gm. Swarzędz, do rowu otwartego.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-09-29 12:09

Poznań, dnia 15.09.2014 r.

WŚ.6341.1.159.2014.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek wniosek MAWA-TECH STASIKOWSKI Sp. J., SZYBICKI Sprzęt i Zabudowy Pojazdów Specjalistycznych, ul. Lipowa 10, 62-028 Koziegłowy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz MAWA-TECH STASIKOWSKI Sp. J., SZYBICKI Sprzęt i Zabudowy Pojazdów Specjalistycznych, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenów dachów budynków magazynowych, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 301/9, 301/10, 301/13, 301/16 i 301/17, obręb Koziegłowy, gm. Czerwonak,  do ziemi, projektowanego rowu chłonnego.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-09-29 12:09

Poznań, dnia 16.09.2014 r.

WŚ.6341.2.137.2014.VI                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Renaty Witko – Ferma Kresek Sp. z o. o. Sp. k., ul. Dobra 26, 60-595 Poznań, występującej w imieniu Commercial Point Sp. z o. o., ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, na działce o nr ewid. 20, obręb Koninko, oraz na działce o nr ewid. 50/51, obręb Żerniki, gmina Kórnik, urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm do rowu melioracji wodnej szczegółowej R-Kp7 w km 0+075 rowu, wraz z umocnienieniem koryta rowu, służącego do wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z inwestycji projektowanej na terenie działki o nr ewid. 42/3, obręb Koninko, gmina Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-09-16 14:18

Poznań, dnia 16.09.2014 r.

WŚ.6341.1.163.2014.VI                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Renaty Witko – Ferma Kresek Sp. z o. o. Sp. k., ul. Dobra 26, 60-595 Poznań, występującej w imieniu Commercial Point Sp. z o. o., ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z inwestycji projektowanej na terenie działki o nr ewid. 42/3, obręb Koninko, gmina Kórnik, do ziemi –  rowu melioracji wodnej szczegółowej R-Kp7, w km 0+075 biegu rowu, uchodzącego do rzeki Michałówki.  

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-09-16 14:18

Poznań, dnia 11.09.2014 r.

WŚ.6341.1.166.2014.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Pocztowa 3A, 62-090 Rokietnica, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Jerzego Wesołka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego na działce o nr ewid. 12/2,  obręb Rokietnica, gm. Rokietnica, eksploatującego wody podziemne z utworów trzeciorzędowych - mioceńskich.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 61 8410 507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-09-16 14:18

Poznań, dnia 08.09.2014 r.

WŚ.6341.2.135.2014.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Kajetana Koprowiaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Pana Kajetana Koprowiaka, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch wyciągów do nart wodnych na Jeziorze Biezdruchowskim w miejscowości Pobiedziska, gm. Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-09-09 14:09

Poznań, dnia 05.08.2014 r.

WŚ.6341.2.138.2014.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kórniku, ul. Średzka 1, 62-035 Kórnik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kórniku, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – drenażu opaskowego wokół Kościoła, zlokalizowanego przy ul. Średzkiej 1 w miejscowości Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-09-09 14:09

Poznań, dnia 02.09.2014 r.

WŚ.6341.3.14.2014.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu Piekarnia – Cukiernia Jacek Błaszkowiak Sp. z o. o., ul. Poznańska 57, 62-040 Puszczykowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz zakładu Piekarnia – Cukiernia Jacek Błaszkowiak Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu myjni ręcznej samochodowej, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 967/1, 969, 970/1 i 971/2, obręb Puszczykowo, gm. Puszczykowo, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-09-09 14:09

Poznań, dnia 04.09.2014 r.

WŚ.6341.2.134.2014.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Pocztowa 3A, 62-090 Rokietnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanego na działce nr ewid. 12/2 w miejscowości Rokietnica, gm. Rokietnica.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-09-09 14:09

Poznań, dnia 04.09.2014 r.

WŚ.6341.1.154.2014.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pana Jacka Błaszkowiaka, Piekarnia – Cukiernia Jacek Błaszkowiak Sp. z o.o., ul. Poznańska 57, 62-040 Puszczykowo, reprezentowanego przez pełnomocnika – Panią Małgorzatę Fedder, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu projektowanej myjni samochodowej bezdotykowej, dwustanowiskowej wraz z infrastrukturą (działki o nr ewid. 967/1, 969, 970/1, 971/2 obręb Niwka, miasto Puszczykowo), do ziemi, projektowanym systemem skrzynek rozsączających.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 61 8410 507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-09-09 14:09

Poznań, dnia 04.09.2014 r.

WŚ.6341.2.123.2014.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pana Jacka Błaszkowiaka, Piekarnia – Cukiernia Jacek Błaszkowiak Sp. z o.o., ul. Poznańska 57, 62-040 Puszczykowo, reprezentowanego przez pełnomocnika – Panią Małgorzatę Fedder, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – skrzynek rozsączających, zlokalizowanych na działce o nr ewid. 971/2 obręb Niwka, miasto Puszczykowo.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 61 8410 507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-09-09 14:09

Poznań, dnia 09.09.2014 r.

WŚ.6341.2.128.2014.VI               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Joanny Onderka-Berbeckiej, występującej w imieniu Pana Przemysława Wawrzyńczyka, prowadzącego działalność gospodarczą pn. Wawrzyńczyk Przemysław ELEKTRO-KLIM, z siedzibą ul. Gdyńska 56, 62-004 Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracji wodnej szczegółowej R13, obejmującą likwidację istniejącego na ww. rowie przepustu o średnicy 400 mm i długości 6,0 m, oraz wykonanie w jego miejscu nowego przepustu o średnicy 800 mm i długości 16,5 m, na działkach o nr ewid. 46, 49/4 i 51/7, obręb Libartowo, gmina Kostrzyn.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-09-09 14:09

Poznań, dnia 04.09.2014 r.

WŚ.6341.3.16.2014.VI                   

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 za zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Piotra Knasiaka, występującego w imieniu PLASTIQUE Sp. z o. o., ul. Bukowska 12, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu zakładu PLASTIQUE Sp. z o. o., zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 42/24, 42/34, 43/43 i 43/44, obręb Dąbrowa, gmina Dopiewo, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu -  punktu zlewnego Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach, gmina Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-09-09 14:09

Poznań, dnia 02.09.2014 r.

WŚ.6341.1.150.2014.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Miasta i Gminy Buk, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Martę Kaczan - Melcer, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia drogi ul. Krótkiej i Szkolnej w miejscowości Niepruszewo, do rowu melioracji wodnej szczegółowej RJNC-1, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 233, obręb Niepruszewo, gm. Buk, za pomocą projektowanego wylotu.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 61 8410 507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-09-03 15:30

Poznań, dnia 02.09.2014 r.

WŚ.6341.2.122.2014.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Miasta i Gminy Buk, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Martę Kaczan - Melcer, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. wykonanie urządzenia wodnego – wylotu urządzeń kanalizacyjnych do rowu melioracji wodnej szczegółowej RJNC-1, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 233 obręb Niepruszewo, gm. Buk, służącego do wprowadzania do ziemi ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia drogi ul. Krótkiej i Szkolnej w miejscowości Niepruszewo, gm. Buk,
 2. przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracji wodnej szczegółowej RJNC-1, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 233, obręb Niepruszewo, gm. Buk, obejmującą rozbiórkę istniejącego i wykonanie nowego przepustu w km 0+122 rowu, oraz wykonanie nowego przepustu w km 0+151,50 rowu.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 61 8410 507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-09-03 15:30

Poznań, dnia 1.09.2014 r.

WŚ.6341.2.133.2014.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek firmy AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Jolantę Cichocką, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych nr 1/1, oraz likwidację urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych nr 1, zlokalizowanych na terenie komunalnego ujęcia wody w miejscowości Uchorowo, na działce o nr ewid. 52/7, obręb Uchorowo, gm. Murowana Goślina.

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2014-09-03 11:41

Poznań, dnia 26.08.2014 r.

WŚ.6341.1.147.2014.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Mosina reprezentowanej przez Burmistrza Gminy Mosina, Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Mosina reprezentowanej przez Burmistrza Gminy Mosina, Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych,  pochodzących z terenów ul. Poznańskiej (odcinek od dz. nr 181/7 do dz. nr 140), ul. Brzozowej (dz. nr 235/10), Dębowej (dz. nr 235/6, 235/39), ul. Krętej (fragment dz. nr 143), przedłużenie ul. Jodłowej (dz. nr 236, 237, 239/8), oraz ulic planowanych (bez nazw, dz. nr 236, 237, 239/8), w miejscowości Czapury, gm. Mosina, do ziemi – rowu przydrożnego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 143, obręb Czapury, gm. Mosina, projektowanym wylotem.

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2014-09-03 11:38

Poznań, dnia 26.08.2014 r.

WŚ.6341.2.121.2014.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Mosina reprezentowanej przez Burmistrza Gminy Mosina, Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Mosina reprezentowanej przez Burmistrza Gminy Mosina, Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina, na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do rowu przydrożnego wraz z umocnieniem dna i skarp, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 143, 179, obręb Czapury, gm. Mosina.

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2014-09-03 11:31

Poznań, dnia 22.08.2014 r.

WŚ.6341.1.155.2014.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Centrum Wynajmu Nieruchomości Sp. z o. o. 6 sp. k. a., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Centrum Wynajmu Nieruchomości Sp. z o. o. 6 sp. k. a., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu budynku usługowo-handlowego wraz z infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 382/3, 382/4, obręb Chludowo, gm. Suchy Las, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej Ch-F, projektowanym wylotem.

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2014-09-03 11:28

Poznań, dnia 22.08.2014 r.

WŚ.6341.2.125.2014.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Centrum Wynajmu Nieruchomości Sp. z o. o. 6 sp. k. a., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Centrum Wynajmu Nieruchomości Sp. z o. o. 6 sp. k. a., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, na wykonanie urządzeń wodnych w postaci wylotu kanalizacji do rowu melioracji szczegółowej Ch-F, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 345, obręb Chludowo, gm. Suchy Las, odprowadzającego oczyszczone ścieki wód opadowych i roztopowych, pochodzące z terenu budynku usługowo-handlowego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 382/3, 382/4, obręb Chludowo, gm. Suchy Las.

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2014-09-03 11:24

Poznań, dnia 21.08.2014 r.

WŚ.6341.2.126.2014.VI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Jolanty Cichockiej - Usługi Projektowe w Zakresie Hydrogeologii Cichocka Jolanta, ul. Gombrowicza 6f/1, 60-461 Poznań, działającej w imieniu AQUANET S. A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – awaryjnego ujęcia wody nr 2, służącego do ujmowania wód podziemnych z neogeńskiego (mioceńskiego) poziomu wodonośnego, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 118/4, obręb Dziećmierowo, gmina Kórnik.
 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2014-09-03 11:18

BEZPŁATNE SZKOLENIE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Starosta Poznański zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu ochrony środowiska dla podmiotów korzystających ze środowiska prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu poznańskiego.

Szkolenie odbędzie się 30 września 2014r. o godzinie 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu.  

Celem szkolenia będzie przedstawienie obowiązków i wymagań w zakresie ochrony środowiska, dotyczących odpowiednio:
- opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi i składowania odpadów, wynikających z ustawy z 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska,
- sprawozdawczości z zakresu gospodarowania odpadami, wynikających z ustawy z 14.12.2012r. o odpadach.

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach pozwalających na zdobycie umiejętności samodzielnego sporządzania wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, a także właściwego naliczania opat.

Prelekcje z zakresu powyższych zagadnień wygłoszą przedstawiciele Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

W przypadku zainteresowania prosimy o potwierdzenie uczestnictwa drogą telefoniczną lub mailową do 25 września 2014r. Liczba miejsc jest ograniczona.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Osoba do kontaktu:
Patrycja Spodzieja-Zielony
tel. 61 8410 551
e-mail: patrycja.spodzieja@powiat.poznan.pl

Anna Orczewska
tel. 61 8410 578
e-mail: anna.orczewska@powiat.poznan.pl

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-07-08 11:37

Poznań, dnia 07.08.2014 r.

WŚ.6341.2.115.2014.VIII                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Commercial Point Sp. z o. o., ul. Zielona 37, 00-108 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Commercial Point Sp. z o. o., ul. Zielona 37, 00-108 Warszawa, na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do wód – rzeki Michałówki w km 0+854, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 42/2, 20, obręb Koninko, gm. Kórnik, odprowadzającego oczyszczone ścieki wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu centrum logistycznego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 42/3, obręb Koninko, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-08-08 14:45

Poznań, dnia 06.08.2014 r.

WŚ.6341.2.114.2014.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do ziemi – stawu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 432, obręb Chomęcice, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-08-08 14:45

Poznań, dnia 05.08.2014 r.

WŚ.6341.2.95.2014.VIII                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Kórnik, reprezentowanej przez Burmistrza Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Kórnik, reprezentowanej przez Burmistrza Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, na wykonanie urządzeń wodnych w postaci wylotu kanalizacji do rzeki Kopli I w km 1+750, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 129/1, obręb Kamionki, gm. Kórnik, wraz z umocnieniem skarp i dna (dz. nr ewid. 130/2, 134/2, obręb Kamionki, gm. Kórnik) oraz tymczasowymi grodzami i rurociągiem obiegowym, zlokalizowanymi na ww. działkach.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-08-08 14:45

Poznań, dnia 07.08.2014 r.

WŚ.6341.1.139.2014.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Commercial Point Sp. z o. o., ul. Zielona 37, 00-108 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Commercial Point Sp. z o. o., ul. Zielona 37, 00-108 Warszawa, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu centrum logistycznego, zlokalizowanego, na dz. nr ewid. 42/3, obręb Koninko, gm. Kórnik, do wód – rzeki Michałówki w km 0+854, projektowanym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-08-08 14:45

Poznań, dnia 06.08.2014 r.

WŚ.6341.1.138.2014.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ul. Stęszewskiej w Chomęcicach, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 318/5, obręb Chomęcice, gm. Komorniki, do ziemi – stawu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 432, obręb Chomęcice, gm. Komorniki, projektowanym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 61 8410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-08-08 14:45
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 12:39

Poznań, dnia 05.08.2014 r.

WŚ.6341.1.125.2014.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Kórnik, reprezentowanej przez Burmistrza Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Kórnik, reprezentowanej przez Burmistrza Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu inwestycji pn. „budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Kamionki”, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 203, 204/5, 205/2, 206/2, 260, 250/4, 195/3, 207/1, 339/1, 227/13, 247/8, 250/3, 227/7, 227/5, 226/1, 225/1, 130/2, 339, 161/1, 129/1, 224, 189/1, 191, 192, 147/4, 147/3, 261/4, 250/2, 341/7, 351/3, 343/9, obręb Kamionki, gm. Kórnik, do wód – rzeki Kopli I w km 1+750.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 61 8410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-08-08 14:45
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 12:39

Poznań, dnia 31.07.2014 r.

WŚ.6341.2.113.2014.VIII                                            

 INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Czerwonak, reprezentowanej przez Wójta Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Czerwonak, reprezentowanej przez Wójta Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie przepustu pod ulicą Źródlaną oraz dwóch rowów odwadniających na skrzyżowaniu ul. Źródlanej i Leśnej, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 98, obręb Czerwonak, gm. Czerwonak, ark. 4.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 61 8410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-08-08 14:45
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 12:39

Poznań, dnia 31.07.2014 r.

WŚ.6341.1.66.2014.V

INFORMACJA

o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy

W nawiązaniu do złożonego w dniu 02.04.2014 r. wniosku Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Krzysztofa Paszczaka, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód drenarskich, odprowadzanych z drenażu wykonanego w ulicy Polnej i ulicy Chmielnej, oraz ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących  z odwodnienia ulicy Polnej, w miejscowości Suchy Las, gm. Suchy Las, do rowu melioracji wodnej szczegółowej Wa-10-2-1a (działka nr 930, obręb Suchy Las), za pomocą wylotu zlokalizowanego w km 1+140 rowu, oraz na długotrwałe obniżenie zwierciadła wód gruntowych na działkach zlokalizowanych wzdłuż ulicy Polnej i Chmielnej w miejscowości Suchy Las, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), Starosta Poznański informuje, że z uwagi na stopień skomplikowania sprawy (konieczność uprzedniego rozstrzygnięcia postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzeń wodnych, za pomocą których realizowane będzie zamierzone korzystanie z wód – znak sprawy: WŚ.6341.2.44.2014.V), sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 30.09.2014 r.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-08-08 14:45

Poznań, dnia 31.07.2014 r.

WŚ.6341.2.118.2014.VI                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 za zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Tadeusza Błaszaka, występującego w imieniu TRECE Sp. z o. o., ul. Ostatnia 49, 60-102 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego – studni nr 1, służącej do ujmowania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych (plejstoceńskich), zlokalizowanej na działce o nr ewid. 1951/1, obręb Plewiska, gmina Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-08-08 14:45

Poznań, dnia 30.07.2014 r.

WŚ.6341.1.137.2014.VI                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 za zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Wojciecha Śliwy – Dyrektora Leśnego Zakładu Doświadczalnego, ul. Rogozińska 38, 62-095 Murowana Goślina, występującego w imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego na terenie Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego w Zielonce, na działce o nr ewid. 359, obręb Zielonka, gmina Murowana Goślina, eksploatującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych  – plejstoceńskich.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-08-08 14:45

Poznań, dnia 06.08.2014 r.

WŚ.6341.2.109.2014.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej Spółka Akcyjna, ul. Łąkowa 21/17, 61-879 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej Spółka Akcyjna, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia przyłączem telekomunikacyjnym, pod dnem rzeki Warta, w miejscowości Promnice, gm. Czerwonak, oraz w miejscowości Biedrusko, gm. Suchy Las.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-08-08 14:45

 Poznań,  21.07.2014 r.

WŚ.6222.1.2014.XIV                                                                            

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  2013 r. poz. 1232 ze zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

S T A R O S T A    P O Z N A Ń S K I

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wydaniu decyzji WŚ.6222.1.2014.XIV z 18.07.2014 r. - pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych (instalacja do wykonywania nadruków na folii metodą fleksograficzną, laminowania i cięcia folii), na terenie zakładu prowadzonego przez Schur Flexible Poland Sp. z o.o. w Bogucinie przy ul. Pilotów 12, gm. Swarzędz.

Podstawowe dane o decyzji zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207.

 

Sprawę prowadzi:
Dominik Olejniczak
tel. (61) 8410 541

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-07-29 08:28

Poznań, dnia 23.07.2014 r.

WŚ.6341.2.111.2014.VIII                                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek KAUFLAND POLSKA MARKETY Sp. z o. o. S. k., ul. Szybka 6-10, 50-421 Wrocław, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz KAUFLAND POLSKA MARKETY Sp. z o. o. S. k., ul. Szybka 6-10, 50-421 Wrocław, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci wylotu kanalizacji do skanalizowanego rowu melioracji szczegółowej C-A, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 784/2, obręb Swarzędz, gm. Swarzędz, w postaci bezpośredniego włączenia do rurociągu (rowu) ø 1000 mm oraz drenażu odwadniającego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 776/1, 779/2, 779/6, obręb Swarzędz, gm. Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-07-29 08:28

Poznań, dnia 23.07.2014 r.

WŚ.6341.1.135.2014.VIII                                         

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek KAUFLAND POLSKA MARKETY Sp. z o. o. S. k., ul. Szybka 6-10, 50-421 Wrocław, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz KAUFLAND POLSKA MARKETY Sp. z o. o. S. k., ul. Szybka 6-10, 50-421 Wrocław, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu zakładu zlokalizowanego, na dz. nr ewid. 781/2, 778/2, 779/2, 780, 777, 776/1, 776/2, 779/3, 779/5, 779/4, 779/6, obręb Swarzędz, gm. Swarzędz, do ziemi – skanalizowanego rowu melioracji szczegółowej C-A, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 784/2, obręb Swarzędz, gm. Swarzędz, projektowanym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-07-29 08:28

Poznań, dnia 24.07.2014 r.

WŚ.6341.2.107.2014.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej Spółka Akcyjna, ul. Łąkowa 21/17, 61-879 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej Spółka Akcyjna, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia przyłączem telekomunikacyjnym, ponad ciekiem Wirynka, w miejscowości Dąbrówka, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-07-29 08:28

Poznań, dnia 11.07.2014 r.

WŚ.6341.2.108.2014.VI                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Marcina Matysika – „SMP Projektanci” Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j., ul. Promienista 87A/1, 60-141 Poznań, występującego w imieniu Gminy Kórnik, reprezentowanej przez Burmistrza Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – dwóch przydrożnych rowów trawiastych o długości 913 m każdy wraz z 6 przepustami pod zjazdami o średnicy 600 mm, uchodzących do rowu melioracji wodnej szczegółowej R-A, w km 0+875 i 0+893 biegu rowu, na działkach o nr ewid. 8/1, 7/7, 7/5, 6/1, 5/5, 5/3, 4/7, 4/5, 13, 14 i 1, obręb Robakowo, gmina Kórnik, służących do wprowadzania do ziemi wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia drogi gminnej zbiorczej w Robakowie.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-07-18 09:51
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2014-07-18 09:50

Poznań, dnia 11.07.2014 r.

WŚ.6341.1.133.2014.VI                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Marcina Matysika – „SMP Projektanci” Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j., ul. Promienista 87A/1, 60-141 Poznań, występującego w imieniu Gminy Kórnik, reprezentowanej przez Burmistrza Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia drogi gminnej zbiorczej w Robakowie, za pomocą przydrożnych rowów trawiastych uchodzących do rowu melioracji wodnej szczegółowej R-A, w km 0+875 i 0+893 biegu rowu, stanowiącego działkę o nr ewid. 1, obręb Robakowo, gmina Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-07-18 09:51

Poznań, dnia 07.07.2014 r.

WŚ.6341.2.103.2014.VIII                                                                         

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu INVEST HOME Sp. z o. o., os. Leśne 16, 62-028 Koziegłowy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz INVEST HOME Sp. z o. o., os. Leśne 16, 62-028 Koziegłowy, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci  8 studni chłonnych, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 84/7, obręb Koziegłowy, gm. Czerwonak, odprowadzających oczyszczone ścieki deszczowe, pochodzące z terenu budynku usługowo-handlowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i parkingiem, zlokalizowanego na ww. działce, do ziemi.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-07-18 09:51

Poznań, dnia 07.07.2014 r.

WŚ.6341.2.103.2014.VIII                                                                         

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu INVEST HOME Sp. z o. o., os. Leśne 16, 62-028 Koziegłowy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz INVEST HOME Sp. z o. o., os. Leśne 16, 62-028 Koziegłowy, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci  8 studni chłonnych, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 84/7, obręb Koziegłowy, gm. Czerwonak, odprowadzających oczyszczone ścieki deszczowe, pochodzące z terenu budynku usługowo-handlowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i parkingiem, zlokalizowanego na ww. działce, do ziemi.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-07-18 09:51

Poznań, dnia 08.07.2014 r.

WŚ.6341.1.132.2014.VIII                           

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu AJAKS S. A., ul. Ostrowska 366/374A, 61-312 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz AJAKS S. A., ul. Ostrowska 366/374A, 61-312 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu inwestycji, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1061/65, obręb Komorniki, gm. Komorniki, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej „WA”, projektowanym wylotem, zlokalizowanym na dz. nr 4/5, obręb Komorniki, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-07-18 09:51

Poznań, dnia 07.07.2014 r.

WŚ.6341.1.131.2014.VIII                                                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu INVEST HOME Sp. z o. o., os. Leśne 16, 62-028 Koziegłowy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz INVEST HOME Sp. z o. o., os. Leśne 16, 62-028 Koziegłowy, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu budynku usługowo-handlowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i parkingiem, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 84/7, obręb Koziegłowy, gm. Czerwonak, do ziemi – poprzez projektowane studnie chłonne, zlokalizowane na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-07-18 09:51

Poznań, dnia 16.07.2014 r.

WŚ.6341.1.128.2014.VIII                                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu NETTO Sp. z o. o., Motaniec 30, 73-108 Kobylanka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz NETTO Sp. z o. o., Motaniec 30, 73-108 Kobylanka, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu punktu handlowego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 444/1, 444/2, 445/4, 445/5, 446/1, obręb Komorniki, gm. Komorniki, do ziemi poprzez istniejący system rozsączający, zlokalizowany na dz. nr 444/1, obręb Komorniki, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-07-18 09:51

Poznań, dnia 15.07.2014 r.

WŚ.6341.1.127.2014.VIII                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu CAMBRILIS INVESTMENTS, ul. Plac Andersa 5, 61-894 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz CAMBRILIS INVESTMENTS, ul. Plac Andersa 5, 61-894 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu Centrum Logistycznego Tulipan Park II, w Komornikach, do wód – rzeki Wirynki w km 9+719 istniejącym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-07-18 09:51

Poznań, dnia 14.07.2014 r.

WŚ.6341.2.96.2014.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek firmy Industrial Center 21 Sp. z o. o., ul. Emilli Plater 53, 00-113 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Anastazję Gronowską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejść linią elektroenergetyczną kablową SN-15kV, pod dnem rzeki Michałówki, w km 0+783 rzeki, na działce o nr ewid. 20, obręb Koninko, gm. Kórnik, oraz pod dnem rzeki Kopli II, w km 5+250 rzeki, na działce o nr ewid. 42, obręb Żerniki, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-07-18 09:51

Poznań, dnia 11.07.2014 r.

WŚ.6341.2.106.2014.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Julii Bronowickiej i Pani Marty Bronowickiej, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Pani Julii Bronowickiej i Pani Marty Bronowickiej, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – pomostu rekreacyjno-wędkarskiego, zlokalizowanego na Jeziorze Lusowskim, na dz. o nr ewid. 331, obręb Lusówko, gm. Tarnowo Podgórne (na wysokości działki o nr ewid. 93/2, obręb Lusówko).

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-07-18 09:51

Poznań, dnia 11.07.2014 r.

WŚ.6341.2.104.2014.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej Spółka Akcyjna, ul. Łąkowa 21/17, 61-879 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej Spółka Akcyjna, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia przyłączem telekomunikacyjnym w relacji: odcinek I Luboń-Czapury, pod dnem rzeki Warta, w miejscowości Luboń, gm. Luboń i w miejscowości Czapury, gm. Mosina.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-07-18 09:51

Poznań, dnia 03.07.2014 r.

WŚ.6341.2.94.2014.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, reprezentowanej przez Wójta Gminy Suchy Las, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – odcinka rowu Wa-11, na długości 221,0 m,  od km 2+995 do km 3+216 rowu, polegającą na uszczelnieniu i umocnieniu koryta rowu, w miejscowości Złotniki, gm. Suchy Las.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-07-08 11:37

Poznań, dnia 03.07.2014 r.

WŚ.6341.1.118.2014.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek firmy „Ryszard Nowak” Sp. z o.o., Janikowo ul. Pilotów 19, 62-006 Kobylnica, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Magdalenę Olszewską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z powierzchni utwardzonych oraz połaci dachowych, zlokalizowanych na terenie przedsiębiorstwa  „Ryszard Nowak” Sp. z o.o. w miejscowości Janikowo, gm. Swarzędz, do ziemi (na terenie działek należących do wnioskodawcy), za pomocą systemu nawadniania terenów zielonych.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-07-08 11:37

Poznań, dnia 04.07.2014 r.

WŚ.6341.2.98.2014.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Pana Bogdana Wesołka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Pana Bogdana Wesołka, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – pomostu rekreacyjno-wędkarskiego, zlokalizowanego na Jeziorze Bnińskim, na dz. o nr ewid. 249, obręb Biernatki, gm. Kórnik (na wysokości działki o nr ewid. 600/4, obręb Bnin).

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-07-08 11:37

następna strona »

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3923
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2021-01-21 12:43
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-26 13:31