BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Poznań, dnia 27.11.2014 r.

WŚ.6341.1.66.2014.V

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), Starosta Poznański zawiadamia, że dnia 27.11.2014 r., na rzecz Gminy Suchy Las, reprezentowanej przez Wójta Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, została wydana decyzja znak: WŚ.6341.1.66.2014.V, udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na:

1.szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód drenarskich, odprowadzanych z drenażu wykonanego w ul. Polnej i ulicy Chmielnej, oraz ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia ulicy Polnej w miejscowości Suchy Las, gm. Suchy Las, do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej Wa-10-2-1a, za pomocą wylotu Ø 200 mm, zlokalizowanego w km 1+140 rowu (52º 28’06,10” N, 16º 53’36,93”E);

2.długotrwałe obniżenie zwierciadła wody podziemnej z zasięgu oddziaływania wykonanego drenażu odwadniającego, zlokalizowanego wzdłuż ulicy Polnej i Chmielnej w miejscowości Suchy Las, gm. Suchy Las.

Jednocześnie Starosta Poznański informuje, że:

  • od niniejszej decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia,
  • doręczenie niniejszej decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia, w myśl art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  • z powyższą decyzją strony mogą się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, pokój 207 - po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem 61 8410 576.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 

  • opublikował: Agata Sibila
    data publikacji: 2014-11-28 14:17
  • zmodyfikował: Agata Sibila
    ostatnia modyfikacja: 2014-11-28 14:16

Rejestr zmian

  • zmieniono 2014-11-28 14:16 przez Sibila Agata

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3376
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-05-12 10:20
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-25 15:21