BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

<< powrót

Treść archiwalna rok 2015

Poznań, dnia 31.12.2015 r.

WŚ.6341.1.241.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Jolanty Olejniczak-Olek, ul. Majakowskiego 331A, 61-066 Poznań, reprezentującej Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu drogi wojewódzkiej Nr 430 (ul. Armii Poznań) w miejscowości Luboń, do ziemi – Rozlewiska „Kocie Doły”, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 6 i 2/4, obręb Lasek, gm. Luboń.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-01-04 12:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-15 10:58

Poznań, dnia 30.12.2015 r.

WŚ.6341.2.171.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładu Komunalnego w Kleszczewie, ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Zakładu Komunalnego w Kleszczewie, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 92/5, obręb Gowarzewo, gm. Kleszczewo.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-01-04 12:13

Poznań, dnia 30.12.2015 r.

WŚ.6341.1.229.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładu Komunalnego w Kleszczewie, ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Zakładu Komunalnego w Kleszczewie, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania ścieków wód popłucznych, z terenu stacji uzdatniania wody, zlokalizowanej na dz.
o nr ewid. 92/3, obręb Gowarzewo, gm. Kleszczewo, do rzeki Kopli II.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-01-04 12:13

Poznań, dnia 28.12.2015 r.

WŚ.6341.1.239.2015.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia odcinka drogi wojewódzkiej nr 187 w miejscowości Białężyn, gm. Murowana Goślina, do ziemi – rowu trawiastego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 29, obręb Białężyn, gm. Murowana Goślina, istniejącym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-01-15 14:52

Poznań, dnia 28.12.2015 r.

WŚ.6341.2.166.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek firmy LUMO Technika Grzewcza Sp. z o. o., Krosno ul. Główna 51B, 62-050 Mosina, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Agnieszkę Kurowską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika retencyjno - rozsączająco - odparowującego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 213/12, obręb Krosno, gm. Mosina, służącego do wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu firmy LUMO Technika Grzewcza Sp. z o. o. (dz. o nr ewid. 213/6, 213/8, obręb Krosno, gm. Mosina), do ziemi.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-12-30 09:49

Poznań, dnia 28.12.2015 r.

WŚ.6341.1.217.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek firmy LUMO Technika Grzewcza Sp. z o. o., Krosno ul. Główna 51B, 62-050 Mosina, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Agnieszkę Kurowską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu firmy LUMO Technika Grzewcza Sp. z o. o. (dz. o nr ewid. 213/6, 213/8, obręb Krosno, gm. Mosina), do ziemi, za pomocą projektowanego zbiornika retencyjno - rozsączająco - odparowującego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 213/12, obręb Krosno, gm. Mosina.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-12-30 09:49

Poznań, dnia 22.12.2015 r.

WŚ.6341.1.214.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Wojciecha Pawlickiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z rejonu ul. Nad Potokiem, Kwiatowej, Runa Leśnego, Truskawkowej, Jagodowej wraz z istniejącymi podłączeniami do zabudowy mieszkaniowej w Skórzewie, do rowu melioracji wodnej szczegółowej W-B, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 17/1, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo, za pomocą istniejącego wylotu.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-12-28 14:08

Poznań, dnia 22.12.2015 r.

WŚ.6341.2.174.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej DĄBRÓWKA, ul. Parkowa 3, 62-069 Dąbrówka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia rzecz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej DĄBRÓWKA pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika retencyjno-rozsączającego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 123/6 i 135, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-12-28 14:08

Poznan, dnia 21.12.2015 r.

WŚ.6341.1.213.2015.VI               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Wojciecha Pawlickiego, działającego w imieniu Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z rejonu ulic Tymiankowej, Bazyliowej, Rumiankowej, Koperkowej, Poziomkowej, Malinowej, Kminkowej, Borówkowej, Miętowej, Macierzankowej, Podbiałowej, Łopianowej, Jaśminowej, Jałowcowej, Batorowskiej i Zielnej w Skórzewie, do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej W-B, za pomocą wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego w km 3+680 rowu, na działce o nr ewid. 17/1, obręb Skórzewo, gmina Dopiewo.  

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-12-28 14:08

Poznań, dnia 21.12.2015 r.

WŚ.6341.2.167.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek ENEA Operator Sp. z o .o., Oddział Dystrybucji Poznań, Rejon Dystrybucji Września, ul. Witkowska 5, 62-300 Września, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Grażynę Nowicką, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia przyłączem energetycznym pod dnem rzeki Kopli II, w km 10+170 rzeki, na dz. o nr ewid. 219 i 97/1, obręb Tulce, gm. Kleszczewo.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-12-28 14:08

Poznań, dnia 22.12.2015 r.

WŚ.6341.1.237.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej DĄBRÓWKA, ul. Parkowa 3, 62-069 Dąbrówka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej DĄBRÓWKA pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenów utwardzonych – dróg i parkingów, z dachów hal produkcyjno-magazynowych oraz z dachu budynku biurowo-socjalnego, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 123/6 i 135, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo, do ziemi, poprzez projektowany system rozsączający.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-12-28 14:08

Poznań, dnia 21.12.2015 r.

WŚ.6341.1.236.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Panattoni Europe Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu centrum logistycznego, zlokalizowanego w Wysogotowie, gm. Tarnowo Podgórne, do skanalizowanego odcinka rowu melioracji wodnej szczegółowej Ju-5.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-12-28 14:08

Poznań, dnia 21.12.2015 r.

WŚ.6341.1.231.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Janusza Gruntkowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Janusz Gruntkowski, ul. Sowia 35, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Pana Janusza Gruntkowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Janusz Gruntkowski, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu zakładu, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 1239 i 1240, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne, poprzez zbiornik retencyjny, do rowu melioracji wodnej szczegółowej G-3.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-12-28 14:08

Poznań, dnia 21.12.2015 r.

WŚ.6341.1.215.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Dopiewo, reprezentującego Gminę Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Dopiewo, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu ul. Działkowej i Botanicznej w miejscowości Skórzewo, gm. Dopiewo, do rowu melioracji wodnej szczegółowej W-B.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-12-28 14:08

Poznań dnia 16.12.2015 r.

WŚ.6341.1.204.2015.VIII                                             

 INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu WAVIN POLSKA S. A., ul. Dobieżyńska 43, 64-320 Buk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu WAVIN POLSKA S. A., pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ww. zakładu zlokalizowanego na dz. nr ewid. 1176/3, 1176/4, 1177/2, 1177/4, 1181/1, 1182/1, 1184, 1185, 1186, 1187/1, 1193, 1200/4, 1202, 1208/2, 1211, 1207, 1208/1, 1178, 1181/2, 1180, 1183, 1218, 1179/1, 1219, obręb Buk, gm. Buk, do ziemi – dwóch rowów melioracji szczegółowych: RMWC – C Trupina, zlokalizowanego na dz. nr 1219, obręb Buk, gm. Buk, dwoma istniejącymi wylotami W1 i W2 oraz do RMWC-5A, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 1208/1, 1208/2, obręb Buk, gm. Buk, 3 istniejącymi wylotami W3, W4, W5.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-12-28 14:08

Poznań, dnia 16.12.2015 r.

WŚ.6341.2.168.2015.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu LOTOS PALIWA Sp. z o. o., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu LOTOS PALIWA Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci systemu retencyjno-rozsączającego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 130/1, obręb Luboń, ark. 8, m. Luboń, służącego do wprowadzania do ziemi oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu stacji paliw, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 127/2, 128, 130/1, obręb Luboń, ark. 8, miasto Luboń.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-12-28 14:08

Poznań, dnia 16.12.2015 r.

WŚ.6341.1.224.2015.VIII                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu LOTOS PALIWA Sp. z o. o., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu LOTOS PALIWA Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu stacji paliw, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 127/2, 128, 130/1, obręb Luboń, ark. 8, miasto Luboń, do ziemi – poprzez system retencyjno-rozsączający, zlokalizowany na dz. nr ewid. 130/1, obręb Luboń, ark. 8, m. Luboń.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-12-28 14:08

Poznań, dnia 16.12.2015 r.

WŚ.6341.2.165.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Pana Rafała Niemczala, prowadzącego działalność pn. Gospodarstwo Rolne Rafał Niemczal, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonania urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 79/2, obręb Węgierskie, gm. Kostrzyn.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-12-18 07:17

Poznań, dnia 14.12.2015 r.

WŚ.6341.3.41.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Lotos Paliwa Sp. z o. o., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Lotos Paliwa Sp. z o. o. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z myjni samochodowej Lotos Paliwa Sp. z o. o., zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 127/2, 128, 130/1, obręb Luboń, gm. Luboń, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-12-18 07:17

Poznań, dnia 10.12.2015 r.

WŚ.6341.2.157.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Krokus Sp. z o. o., ul. Św. Mikołaja 5 Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Krokus Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 292/120, 292/121, 292/122, 292/123, obręb Skórzewo,
gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-12-18 07:17

Poznań, dnia 10.12.2015 r.

WŚ.6341.1.196.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Krokus Sp. z o. o., ul. Św. Mikołaja 5 Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Krokus Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu pawilonu handlowego Bricomarche, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 292/120, 292/121, 292/122, 292/123, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo, do rowu melioracji wodnej szczegółowej Ju-5.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-12-18 07:17

Poznań, dnia 10.12.2015 r.

WŚ.6341.1.202.2015.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu AGROMA S. A. w Poznaniu, Bogucin, ul. Gnieźnieńska 99, 62-006 Kobylnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz ww. zakładu, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia ww. zakładu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 232/14, 240/7, 241/10, obręb Bogucin, gm. Swarzędz, do ziemi – zbiornika rozsączająco-ewaporacyjnego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 232/14, obręb Bogucin, gm. Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-12-18 07:17

Poznań, dnia 09.12.2015 r.

WŚ.6341.3.40.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 j.t.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek BBS Auto Sp. z o. o. Sp. k., ul. Nizinna 3, 61-424 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz BBS Auto Sp. z o. o. Sp. k., pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z myjni samochodowej 3-stanowiskowej, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 2/16, obręb Luboń, gm. Luboń, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego  podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-12-18 07:17

Poznań, dnia 10.12.2015 r.

WŚ.6341.1.199.2015.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek JOWAT POLSKA sp. z o. o., Sady, ul. Poznańska 15, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania na rzecz  JOWAT POLSKA sp. z o. o., Sady, ul. Poznańska 15, 62-080 Tarnowo Podgórne, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania  ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ww. zakładu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 158/1, obręb Sady, gm. Tarnowo Podgórne, do ziemi rowu melioracji szczegółowej Sw-17, istniejącym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-12-18 07:17

Poznań, dnia 08.12.2015 r.

WŚ.6341.1.192.2015.VIII                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Jana Koniecznego, ul. Sowia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Pana Jana Koniecznego, ul. Sowia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu działki nr ewid. 297/111, obręb Niepruszewo, gm. Buk, do ziemi za pomocą dwóch systemów drenaży rozsączających, zlokalizowanych na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-12-18 07:17

Poznań, dnia 08.12.2015 r.

WŚ.6341.2.155.2015.VIII                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Jana Koniecznego, ul. Sowia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Pana Jana Koniecznego, ul. Sowia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci dwóch systemów drenaży rozsączających, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 297/111, obręb Niepruszewo, gm. Buk, odprowadzających ścieki wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ww. działki.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-12-18 07:17

Poznań, dnia 08.12.2015 r.

WŚ.6341.2.158.2015.VI               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach, ul. Różana 4a, 62-010 Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - ujęcia brzegowego służącego do ujmowania wód powierzchniowych z Jeziora Biezdruchowo, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 3, 6 i 119, obręb Pobiedziska, gmina Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-12-09 12:56

Poznań, dnia 08.12.2015 r.

WŚ.6341.1.212.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pana Rafała Niemczala, prowadzącego działalność pn. Gospodarstwo Rolne Rafał Niemczal, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych, z ujęcia wody zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 79/2, obręb Węgierskie, gm. Kostrzyn, eksploatującego wody podziemne z utworów trzeciorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-12-09 12:56

Poznań, dnia 08.12.2015 r.

WŚ.6341.2.160.2015.VIII                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu PANATTONI DEVELOPMENT EUROPE SP. Z O. O., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu PANATTONI DEVELOPMENT EUROPE SP. Z O. O., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do rowu melioracji szczegółowej R-C, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 23/2, obręb Koninko, gm. Kórnik, w km 0+720 jego biegu.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-12-09 12:56

Poznań, 08.12.2015 r.

WŚ.6341.1.201.2015.VIII                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu PANATTONI DEVELOPMENT EUROPE SP. Z O. O., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu PANATTONI DEVELOPMENT EUROPE SP. Z O. O., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia hali magazynowej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 34/5, 34/8, obręb Koninko, gm. Kórnik, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej R-C, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 23/2, obręb Koninko, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-12-09 12:56

Poznań, dnia 08.12.2015 r.

WŚ.6341.1.210.2015.VIII                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach Sp. z o. o., ul. Poznańska 13, 63-004 Tulce, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach Sp. z o. o., ul. Poznańska 13, 63-004 Tulce, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków socjalno-bytowych, technologicznych – odzwierzęcych oraz ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ww. zakładu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 74/26, 74/24, obręb Tulce, gm. Kleszczewo, do ziemi - rowu melioracji szczegółowej (rowu tranzytowego Mb), zlokalizowanego na dz. nr ewid. 695, obręb Tulce, gm. Kleszczewo.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-12-09 12:56

Poznań, dnia 07.12.2015 r.

WŚ.6341.3.32.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 j.t.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek DSM Nutritional Products Sp. z o. o., ul. Tarczyńska 113, 96-320 Mszczonów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz DSM Nutritional Products Sp. z o. o. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu zakładu, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 301/43, obręb Niepruszewo, gm. Buk, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-12-09 12:56

Poznań, dnia 07.12.2015 r.

WŚ.6341.1.208.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 j.t.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Stacji Paliw „Piast” Przedsiębiorstwa Prywatnego s.c., ul. Gnieźnieńska 1 Kobylnica, 62-006 Wierzenica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Stacji Paliw „Piast” Przedsiębiorstwa Prywatnego s.c., pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu stacji paliw, zlokalizowanej na dz.
o nr ewid. 49/15 i 49/16, obręb Wierzenica, gm. Swarzędz, poprzez system rozsączający, do ziemi.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-12-09 12:56

Poznań, dnia 03.12.2015 r.

WŚ.6341.1.191.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Trzeciej Czerwonej Torebka S.A. Sp. k., ul. Taczaka 13, 61-819 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Rafała Jacewicza, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu Centrum Logistycznego Millenium Logistic Park Poznań Zachód (działki o nr ewid. 319/2 i 319/3, obręb  Więckowice, gm. Dopiewo), do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej W-C-7 na działce o nr ewid. 284/1, obręb Więckowice, oraz projektowanego zbiornika retencyjnego na działce o nr ewid. 319/2, obręb Więckowice.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-12-09 12:56

Poznań, dnia 03.12.2015 r.

WŚ.6341.2.154.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Trzeciej Czerwonej Torebka S.A. Sp. k., ul. Taczaka 13, 61-819 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Rafała Jacewicza, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 • wykonanie zbiornika retencyjnego i wylotu kanalizacji deszczowej W-1 do zbiornika, na działce o nr ewid. 319/2, obręb Więckowice, gm. Dopiewo,
 • wykonanie wylotu W-2 z rurociągu przelewowego do rowu melioracyjnego W-C-7, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 284/1, obręb Więckowice, gm. Dopiewo,
 • przebudowę przepustów na rowie melioracyjnym W-C (przepust P1) i W-C-7 (przepust P2), zlokalizowanych na działce o nr ewid. 284/1, obręb Więckowice, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-12-09 12:56

Poznań, dnia 02.12.2015 r.

WŚ.6341.2.163.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 j.t.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę obiektu mostowego nad Kanałem Strykowskim, w km 7+330 kanału, w ciągu drogi powiatowej nr 2452P, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 373, 353, 390, obręb Modrze, gm. Stęszew.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-12-04 07:44

Poznań, dnia   27.11.2015 r.

WŚ.6341.1.188.2015.VIII                                           

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu EURODRUK-POZNAŃ Sp. z o. o., ul. Wierzbowa 17/19, 62080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz ww. zakładu, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ww. zakładu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 793, 794, 792/9, 1293/1,  obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne, do wód – Kanału Lusowskiego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 811, 810/6, 812/4, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne, istniejącym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-12-04 07:44

Poznań, dnia 25.11.2015 r.

WŚ.6341.2.153.2015.VIII                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu STOL-TAP Sp. z o. o. S. K., Jasin, ul. Sadowa 17, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz ww. zakładu, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do rowu melioracji szczegółowej K-1, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 67/19, obręb Rabowice, gm. Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-12-04 07:44

Poznań, dnia 25.11.2015 r.

WŚ.6341.1.183.2015.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu STOL-TAP Sp. z o. o. S. K., Jasin, ul. Sadowa 17, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz ww. zakładu, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków przemysłowych będących mieszaniną oczyszczonych ścieków bytowych oraz oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ww. zakładu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 67/18, 67/19, obręb Rabowice, gm. Swarzędz, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej K-1, projektowanym wylotem kanalizacji, zlokalizowanym na dz. nr ewid. 67/19, obręb Rabowice, gm. Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-12-04 07:44

Poznań, dnia 24.11.2015 r.

WŚ.6341.2.152.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Panattoni Development Europe Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika – Panią Agatę Olińską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego – stawu, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 53/66 i 52/17, obręb Żerniki, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-12-04 07:44

Poznań, dnia 23.11.2015 r.

WŚ.6341.1.179.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 j.t.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Czysto.pl Sp. z o. o., Christo Botewa 4a, 30-798 Kraków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Czysto.pl Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu myjni samochodowej, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 28/10, obręb Przeźmierowo, gm. Tarnowo Podgórne, poprzez system rozsączający, do ziemi.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-12-04 07:44

Poznań, dnia 23.11.2015 r.

WŚ.6341.3.28.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 j.t.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Czysto.pl Sp. z o. o., Christo Botewa 4a, 30-798 Kraków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Czysto.pl Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z myjni samochodowej, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 28/10, obręb Przeźmierowo, gm. Tarnowo Podgórne, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-12-04 07:44

Poznań, dnia 23.11.2015 r.

WŚ.6341.2.148.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 j.t.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Czysto.pl Sp. z o. o., Christo Botewa 4a, 30-798 Kraków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Czysto.pl Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – systemu rozsączającego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 28/10, obręb Przeźmierowo, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-12-04 07:44

Poznań, dnia 20.11.2015 r.

WŚ.6341.3.30.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 j.t.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek „CCL LABEL” Sp. z o. o., ul. Kierska 78 Kiekrz, 62-090 Rokietnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz „CCL LABEL” Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu zakładu, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 179/2, obręb Kiekrz, oraz na dz. o nr ewid. 325/7, obręb Rokietnica, gm. Rokietnica, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-12-04 07:44

Poznań, dnia 19.11.2015 r.

WŚ.6341.2.150.2015.VI                    

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Artura Baj, występującego w imieniu AGART-PRO Sp. z o. o., ul. Bogusza 8, 61-608 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego - studni nr 1, ujmującej wody podziemne z czwartorzędowego poziomu wodonośnego, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 34/1, obręb Koninko, gmina Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-12-04 07:44

Poznań, dnia 19.11.2015 r.

WŚ.6341.1.180.2015.VI                    

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Artura Baj, występującego w imieniu AGART-PRO Sp. z o. o., ul. Bogusza 8, 61-608 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego na działce o nr ewid. 34/1, obręb Koninko, gmina Kórnik, eksploatującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych, w okresie od 1 kwietnia do 30 września każdego roku.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-12-04 07:44

Poznań, dnia 18.11.2015 r.

WŚ.6341.2.147.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego Sp. z o. o., ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegłowy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonania urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 16/3, obręb Czerwonak, gm. Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-12-04 07:44

Poznań, dnia 16.11.2015 r.

WŚ.6341.2.145.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 j.t.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Zbigniewa Kasztelana, oraz Pana Wiesława Budy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o legalizacji wykonanego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego urządzenia wodnego – pomostu wędkarskiego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 1, obręb Słupia, gm. Stęszew,  (na wysokości działki o nr ewid. 9, obręb Sapowice).

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-11-18 09:18

Poznań, dnia 13.11.2015 r.

WŚ.6341.1.185.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu, ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z gminnego ujęcia wody zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 132 i 133/4 w miejscowości Gortatowo, gm. Swarzędz, eksploatującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-11-18 09:18

Poznań, dnia 06.11.2015 r.

WŚ.6341.2.142.2015.VI                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Artura Kaczmarczyka, występującego w imieniu Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy 315 mm, do rowu melioracji wodnej szczegółowej T31-1, w km 0+130 rowu, na działce o nr ewid. 617/2, obręb Dopiewo, gmina Dopiewo, służącego do wprowadzania do ziemi ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z  ulic  Niecałej i Nowej w Dopiewie.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-11-18 09:18

Poznań, dnia 06.11.2015 r.

WŚ.6341.1.171.2015.VI                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Artura Kaczmarczyka, występującego w imieniu Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z  ulic  Niecałej i Nowej w Dopiewie, do rowu melioracji wodnej szczegółowej T31-1, w km 0+130 rowu, za pomocą wylotu zlokalizowanego na działce o nr ewid. 617/2, obręb Dopiewo, gmina Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-11-18 09:18

Poznań, dnia 09.11.2015 r.

WŚ.6341.1.170.2015.VIII                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Leśnego Zakładu Doświadczalnego, ul. Rogozińska 38, 62-095 Murowana Goślina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Leśnego Zakładu Doświadczalnego, ul. Rogozińska 38, 62-095 Murowana Goślina, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 475, obręb Zielonka, gm. Murowana Goślina, do wód rzeki Trojanki, istniejącym wylotem, zlokalizowanym na dz. nr ewid. 28, obręb Zielonka, gm. Murowana Goślina w km 16+930 biegu cieku.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-11-18 09:18

Poznań, dnia 30.10.2015 r.

WŚ.6341.2.139.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek ENEA Operator Sp. z o .o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Kazimierza Nowickiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia kablem energetycznym pod dnem rzeki Michałówki, w km 0+665 rzeki, na działkach o nr ewid. 46/1, 45/11 i 45/12, obręb Koninko, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-10-30 14:30

Poznań, dnia 30.10.2015 r.

WŚ.6341.1.163.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek INLINE POLAND Sp. z o. o., ul. Polna 40, 62-095 Murowana Goślina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących  z terenu zakładu INLINE POLAND Sp. z o.o.  w miejscowości Murowana Goślina, do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej TR-133, na działce o nr ewid. 182, obręb Murowana Goślina, gm. Murowana Goślina, za pomocą wylotu zlokalizowanego w km 1+930 rowu.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-10-30 14:30

Poznań, dnia 29.10.2015 r.

WŚ.6341.1.176.2015.VIII                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek „DARIMEX” PHU Grażyna Snadna, ul. Malwowa 46, 60-175 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz „DARIMEX” PHU Grażyna Snadna, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia terenu stacji paliw, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 292/96, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo, do ziemi poprzez istniejącą studnię chłonną z drenażem, zlokalizowaną na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-10-30 14:30

Poznań, dnia 27.10.2015 r.

WŚ.6341.2.136.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek że, na wniosek Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjnego TIP-TOPOL Sp. z o. o., ul. Kostrzyńska 33, 62-010 Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu urządzeń kanalizacyjnych do rowu melioracyjnego, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 14, obręb Polska Wieś, gm. Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-10-30 14:30

Poznań, dnia 27.10.2015 r.

WŚ.6341.1.160.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjnego TIP-TOPOL Sp. z o. o., ul. Kostrzyńska 33, 62-010 Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z powierzchni utwardzonych i powierzchni dachowych na terenie zakładu TIP-TOPOL Sp. z o.o.  w miejscowości Polska Wieś, do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej na działce o nr ewid. 14, obręb Polska Wieś, gm. Pobiedziska, za pomocą wylotu zlokalizowanego na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-10-30 14:30

Poznań, dnia 27.10.2015 r.

WŚ.6341.1.174.2015.VI                    

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Macieja Kasztelana, występującego w imieniu JAGROL Sp. z o. o., Pierzchno 14, 62-035 Kórnik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków przemysłowych pochodzących z procesu mycia ziemniaka, z zakładu zlokalizowanego na działce o nr ewid. 171/4, obręb Pierzchno, gmina Kórnik, do rowu melioracji wodnej szczegółowej r-VIII (zabudowanego rurociągiem o średnicy 500 mm), wylotem zlokalizowanym w km 0+825 biegu rowu, na działce o nr ewid. 172, obręb Pierzchno, gmina Kórnik, uchodzącego do Strugi Średzkiej w km 10+500 jej biegu.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-10-30 14:30

Poznań, dnia 20.10.2015 r.

WŚ.6341.2.140.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia telekomunikacyjną linią kablową, przez Kanał Junikowski, w km 7+025 cieku, na wysokości ulicy Armii Poznań w miejscowości Luboń, na działce o nr ewid. 131/3, obręb Luboń (ark. 8).

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-10-30 14:30

Poznań, dnia 01.10.2015 r.

WŚ.6341.1.153.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Państwa: Marka Czuba – zakład główny, Barbary Czub, Marka Balcerka, Dariusza Kalemby, Honoraty Kalemby, Wiktora Kostrzewskiego, Artura Lewandowskiego, Ryszarda Sternala, Zdzisławy Sternal, Łukasza Szały, reprezentowanych przez pełnomocnika – Pana Tadeusza Byczyka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód powierzchniowych z Jeziora Strykowskiego (na dz. nr ewid. 445 obręb Strykowo, gm. Stęszew, powiat poznański), do celów nawodnień deszczownianych upraw rolnych, w miejscowości Januszewice, gm. Granowo, powiat grodziski.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-10-30 14:30

Poznań, 22.10.2015 r.

WŚ.6222.21.2015.XIV                                                                                                 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  2013 r. poz. 1232 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

S T A R O S T A    P O Z N A Ń S K I

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Mondelez Polska Production Sp. z o.o. ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych z surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, o dobowej zdolności produkcyjnej ponad 75 ton, na terenie Fabryki Czekolady w Jankowicach, przy ul. Poznańskiej 50, gm. Tarnowo Podgórne.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego jest Starosta Poznański. Podstawowe dane o wniosku o zmianę pozwolenia zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207.

Jednocześnie, informuję o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie w terminie od 29.10.2015 r. do 19.11.2015 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone  w następujący sposób:

     -   w formie pisemnej – na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań,

     -   ustnie do protokołu – osobiście w siedzibie Starostwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w pok. 207 – pon. 9.30-16.30, wt.-piąt. 8.00-15.00,

     -   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz.262 ze zm.) - na adres e-mail: sekretariatos@powiat.poznan.pl .

 

Sprawę prowadzi:
Dominik Olejniczak
tel. 0618410541

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-10-23 14:26

Poznań, dnia 23.10.2015 r.

WŚ.6341.2.143.2015.VI                    

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Michała Schmidta - Lafrentz Polska Sp. z o. o., ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań, działającego w imieniu Gminy Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, w związku z budową ul. Grunwaldzkiej w Plewiskach, gmina Komorniki - odcinek od ul. Szkolnej do rzeki Wirynki,  na:

 1. Wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy 600 mm z zastawką, do rzeki Wirynki, w km 11+115 jej biegu, stanowiącej działkę o nr ewid. 1448, obręb Plewiska, wraz z wykonaniem umocnienia koryta ww. cieku;
 2. Wykonanie urządzenia wodnego – przelewu awaryjnego ze szczelnego zbiornika retencyjnego Z1, do rzeki Wirynki, w km 11+218 jej biegu, na działkach o nr ewid. 1346 i 1347/4, obręb Plewiska;
 3. Likwidację urządzenia wodnego – rowu melioracji wodnej szczegółowej R-10-1 o długości 48 m, na działce o nr ewid. 1346, obręb Plewiska;
 4. Likwidację urządzenia wodnego – rowu melioracji wodnej szczegółowej R-11 o długości 32 m, na działkach o nr ewid. 1334 i 1332/4, obręb Plewiska;
 5. Przebudowę obiektu mostowego – przepustu drogowego na rzece Wirynce, w km 11+200 jej biegu, obejmującą zastąpienie istniejącego przepustu, składającego się z dwóch rur o średnicy 1000 mm, owalnym przepustem z rur o wysokości 207 cm i szerokości 307 cm, wraz z umocnieniem koryta cieku poniżej i powyżej przepustu, na działkach o nr ewid. 1932, 1449, 1346, 1411, 1448, 1347/4 i 1439/3, obręb Plewiska;
 6. Wykonanie przejścia kablem telekomunikacyjnym w rurze osłonowej o średnicy 110 mm pod dnem rzeki Wirynki, w km 11+205 jej biegu, metodą przewiertu sterowanego, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 1411, 1448, 1439/3 i 1439/6, obręb Plewiska;
 7. Wykonanie przejścia kablem RWT w rurze osłonowej o średnicy 110 mm pod dnem rzeki Wirynki, w km 11+195 jej biegu, metodą przewiertu sterowanego, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 1932, 1449, 1347/4, 1439/3 i 1439/6, obręb Plewiska.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-10-23 14:26

Poznań, dnia 23.10.2015 r.

WŚ.6341.1.172.2015.VI                    

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Michała Schmidta - Lafrentz Polska Sp. z o. o., ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań, działającego w imieniu Gminy Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód drenażowych oraz ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z pasa drogowego ulic Grunwaldzkiej i Szkolnej w Plewiskach, do wód - rzeki Wirynki, w km 11+115 jej biegu, stanowiącej działkę o nr ewid. 1448, obręb Plewiska, gmina Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-10-23 14:26

Poznań, dnia 20.10.2015 r.

WŚ.6341.3.27.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 j.t.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek KALIŃSCY s. c. Hubert Kaliński, Mateusz Kaliński, ul. Szamotulska 40 Chyby, 62-081 Przeźmierowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz KALIŃSCY s. c. Hubert Kaliński, Mateusz Kaliński, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z myjni samochodowej, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 21/96 i 21/60, obręb Chyby, gm. Tarnowo Podgórne, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-10-23 14:26

Poznań, dnia 21.10.2015 r.

WŚ.6341.3.25.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 j.t.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek firmy Adam’s Adam Skrzyniarz, ul. Nowina 20, 62-081 Baranowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz firmy Adam’s Adam Skrzyniarz, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu zakładu, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 326/1, obręb Baranowo, gm. Tarnowo Podgórne, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-10-23 14:26

Poznań, dnia 16.10.2015 r.

WŚ.6341.2.141.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 j.t.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Murowana Goślina, reprezentowanej przez Burmistrza Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 67,  obręb Zielona, gm. Murowana Goślina.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-10-23 14:26

Poznań, dnia 16.10.2015 r.

WŚ.6341.1.169.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 j.t.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Murowana Goślina, reprezentowanej przez Burmistrza Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu ulicy Dolnej i Szpakowej w miejscowości Rakownia, gm. Murowana Goślina, do cieku - Kanału Goślinka.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-10-23 14:26

Poznań, dnia 16.10.2015 r.

WŚ.6341.1.168.2015.VIII                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek BOWI sp. z o. o., ul. Gnieźnieńska 24, 62-006 Janikowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany, w trybie art. 189 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 20.05.2008 r., znak: WŚ.6223-6-4/08, udzielającej  Przedsiębiorstwu Produkcyjno Handlowo Usługowemu „BOWI”,  ul. Gnieźnieńska 24, 62-006 Janikowo, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – w zakresie „odprowadzania ścieków deszczowych z zakładu, zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 213/2, 214/2, w miejscowości Janikowo, przy ulicy Gnieźnieńskiej 24, gmina Swarzędz, do rzeki Głównej”, w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalację.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-10-23 14:26

Poznań, dnia 05.10.2015 r.

WŚ.6341.2.131.2015.VIII                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek PANATTONI EUROPE sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz PANATTONI EUROPE sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych w postaci drenaży rolniczych kolidujących z inwestycją polegającą na budowie hali magazynowej, oraz na wykonanie szczelnego rurociągu przejmującego poprzecinany system melioracyjny, zlokalizowany, na dz. nr ewid. 105/3, 105/4, 105/5, 110/3, 110/4, 111/3, 111/4, 116/2, 116/3, 112, obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-10-19 13:13

Poznań, dnia 05.10.2015 r.

WŚ.6341.2.130.2015.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Jana Koniecznego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Pana Jana Koniecznego, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci rowu odwadniającego wraz z regulatorem przepływu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 1, 2, 3, 4, 7, obręb Siekierki Wielkie, gm. Kostrzyn Wlkp., dwóch wylotów kanalizacji do projektowanego rowu, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 1, obręb Siekierki Wielkie, gm. Kostrzyn Wlkp., oraz wylotu urządzenia (skanalizowanego odcinka projektowanego rowu) do rowu melioracji szczegółowej R-A1, zlokalizowanego na dz. nr 7, obręb Siekierki Wielkie, gm. Kostrzyn Wlkp.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-10-19 13:13

Poznań, dnia 05.10.2015 r.

WŚ.6341.1.146.2015.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Jana Koniecznego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Pana Jana Koniecznego, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia terenu „Budynku magazynowo-produkcyjnego z częścią socjalno-biurową, wewnętrzną instalacją gazową oraz niezbędną infrastrukturą”, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 1, 2, 3, 4, 7, obręb Siekierki Wielkie, gm. Kostrzyn, do ziemi, projektowanymi wylotami.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-10-19 13:13

Poznań, dnia 25.09.2015 r.

WŚ.6341.2.127.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 j.t.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Komorniki, reprezentującego Gminę Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 1209/3, obręb Plewiska, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-10-01 08:31

Poznań, dnia 25.09.2015 r.

WŚ.6341.1.143.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 j.t.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Komorniki, reprezentującego Gminę Komorniki, ul. Stawna 1,62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu ulicy Strażewicza i ulicy Kolejowej w miejscowości Plewiska, gm. Komorniki, poprzez rów przydrożny, do rowu melioracji wodnej szczegółowej WB-2-2.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-10-01 08:31

Poznań, dnia 15.09.2015 r.

WŚ.6341.2.122.2015.VIII                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu MIKSTOL Mikołaj Powidzki, ul. Woźniacka 5, 60-168 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu MIKSTOL Mikołaj Powidzki, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci systemu skrzynek retencyjno-rozsączających, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 405/7, obręb Komorniki, gm. Komorniki, odprowadzających ścieki wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia terenu stacji paliw płynnych, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 405/7, 406/7, obręb Komorniki, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-09-24 08:08

Poznań, dnia 15.09.2015 r.

WŚ.6341.1.139.2015.VIII                                             

 INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu MIKSTOL Mikołaj Powidzki, ul. Woźniacka 5, 60-168 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu MIKSTOL Mikołaj Powidzki, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia terenu stacji paliw płynnych, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 405/7, 406/7, obręb Komorniki, gm. Komorniki, do ziemi poprzez system skrzynek rozsączających, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 405/7, obręb Komorniki, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-09-24 08:08

Poznań, dnia 15.09.2015 r.

WŚ.6341.2.128.2015.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek JOTA sp. z o. o., Janikowo, ul. Gnieźnieńska 33, 62-006 Kobylnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu JOTA sp. z o. o., Janikowo, ul. Gnieźnieńska 33, 62-006 Kobylnica, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci systemu skrzynek retencyjno-rozsączających, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 286/2, obręb Janikowo, gm. Swarzędz, odprowadzającego do ziemi ścieki wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia ww. zakładu.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-09-24 08:08

Poznań, dnia 15.09.2015 r.

WŚ.6341.1.144.2015.VIII                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek JOTA sp. z o. o., Janikowo, ul. Gnieźnieńska 33, 62-006 Kobylnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu JOTA sp. z o. o., Janikowo, ul. Gnieźnieńska 33, 62-006 Kobylnica, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia ww. zakładu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 286/2, obręb Janikowo, gm. Swarzędz, do ziemi poprzez projektowany system skrzynek retencyjno-rozsączających, zlokalizowany na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-09-24 08:08

Poznań, dnia 10.09.2015 r.

WŚ.6341.2.121.2015.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Dopiewo, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci systemu skrzynek retencyjno-rozsączających, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 511, obręb Konarzewo, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-09-16 12:45

Poznań, dnia 10.09.2015 r.

WŚ.6341.2.117.2015.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu MLP Poznań sp. z o. o., ul. 3-go Maja 8, 05-800 Pruszków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu MLP Poznań sp. z o. o., ul. 3-go Maja 8, 05-800 Pruszków, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci ziemnego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego Z-1,  zlokalizowanego na dz. nr ewid. 47/12, obręb Koninko, gm. Kórnik, wylotu kanalizacji W-1a do ww. zbiornika, zlokalizowanego na ww. działce, wylotu kanalizacji W-1 (przelewu awaryjnego z ziemnego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego Z-1) do wód – rzeki Michałówki, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 47/11, obręb Koninko, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-09-16 12:45

Poznań, dnia 08.09.2015 r.

WŚ.6341.2.111.2015.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu BUDO-FORMA, ul. Dąbrowskiego 9, 62-030 Luboń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu BUDO-FORMA, ul. Dąbrowskiego 9, 62-030 Luboń, pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. Przebudowę urządzeń wodnych:

a)   odcinka otwartego rowu melioracji szczegółowej A-1, na rów otwarty umocniony płytami ażurowymi z trzystopniową kaskadą z palisady drewnianej o długości ok. 22 m, zlokalizowany na dz. nr ewid. 1/32, obręb Luboń, ark. 18, m. Luboń,

b)   odcinka rowu melioracji szczegółowej A-1 na rurociąg o średnicy DN 400 mm, zlokalizowany na dz. nr ewid. 1/32, 2/17, 2/18, obręb Luboń, ark. 18, m. Luboń,

c)   odcinka rowu melioracji szczegółowej A-1 obejmującej wykonanie zbiornika retencyjnego z przelewem awaryjnym do gminnej kanalizacji deszczowej, zlokalizowany na dz. nr ewid. 2/17, obręb Luboń, ark. 18, m. Luboń,

d)   odcinka rowu melioracji szczegółowej B-1, na rów otwarty o długości ok. 30 m, zlokalizowany na dz. nr ewid. 1/17, 1/31, 1/30, obręb Luboń, ark. 18, m. Luboń,

2)   Wykonanie urządzeń wodnych w postaci:

a)   wylotu kanalizacji (ścieku liniowego) do rowu melioracji wodnej szczegółowej A-1, na dz. nr ewid. 1/32, obręb Luboń, ark. 18, m. Luboń,

b)   wylotu kanalizacji nr 1 (studnia S4) do przebudowywanego rowu A-1, na dz. nr ewid. 1/32, obręb Luboń, ark. 18, m. Luboń,

c)   wylotu kanalizacji nr 2 (studnia S3) do przebudowywanego rowu A-1, na dz. nr ewid. 2/18, obręb Luboń, ark. 18, m. Luboń,

d)   wylotu urządzenia (rurociągu rowu A-1, studnia S1) do zbiornika retencyjnego, na dz. nr ewid. 2/17, obręb Luboń, ark. 18, m. Luboń,

3)   Likwidacja urządzeń wodnych:

a)   rowu melioracji szczegółowej A-2, na dz. nr ewid. 1/24, 1/24, 1/32, obręb Luboń, ark. 18, m. Luboń,

b)   rowu melioracji szczegółowej A-3,. na dz. nr ewid. 2/18, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, obręb Luboń, ark. 18, m. Luboń,

c)   rowu melioracji szczegółowej A-4, na dz. nr ewid. 2/9, 2/10, obręb Luboń, ark. 18, m. Luboń,

d)   odcinka rowu melioracji szczegółowej B-1, na dz. nr ewid. 1/30, 4/8, obręb Luboń, ark. 18, m. Luboń,

e)   odcinka rowu melioracji szczegółowej B-2, na dz. nr ewid. 4/8, obręb Luboń, ark. 18, m. Luboń.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-09-16 12:45

Poznań, dnia 10.09.2015 r.

WŚ.6341.1.137.2015.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c,
62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Dopiewo, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia dachu sali gimnastycznej wraz z łącznikami, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 511, 511/2, obręb Konarzewo, gm. Dopiewo, do ziemi poprzez system skrzynek retencyjno-rozsączających, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 511, obręb Konarzewo, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-09-16 12:45

Poznań, dnia 10.09.2015 r.

WŚ.6341.1.133.2015.VIII                                             

 INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu MLP Poznań sp. z o. o., ul. 3-go Maja 8, 05-800 Pruszków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu MLP Poznań sp. z o. o., ul. 3-go Maja 8, 05-800 Pruszków, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia budynku magazynowo-produkcyjnego – „D” z częściami administracyjno-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 47/12, obręb Koninko, gm. Kórnik, do ziemi poprzez zbiornik retencyjno-infiltracyjny Z-1 oraz do wód – rzeki Michałówki, przelewem awaryjnym.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-09-16 12:45

Poznań, dnia 08.09.2015 r.

WŚ.6341.2.112.2015.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Miasta i Gminy Murowana Goślina, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta
i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Miasta i Gminy Murowana Goślina, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci dwóch wylotów kanalizacji do rowu melioracji wodnej szczegółowej Tr-133, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 320/3, 313/1, obręb Murowana Goślina.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-09-16 12:45

Poznań, dnia 08.09.2015 r.

WŚ.6341.1.128.2015.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Miasta i Gminy Murowana Goślina, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta
i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Miasta i Gminy Murowana Goślina, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia ulicy Szkolnej w Murowanej Goślinie, do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej Tr-133, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 320/3, 313/1, obręb Murowana Goślina, projektowanym wylotem.  

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-09-16 12:45

Poznań, dnia 08.09.2015 r.

WŚ.6341.1.127.2015.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu BUDO-FORMA, ul. Dąbrowskiego 9, 62-030 Luboń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu BUDO-FORMA,
ul. Dąbrowskiego 9, 62-030 Luboń, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenów utwardzonych projektowanych parkingów, znajdujących się na terenie inwestycji polegającej na budowie osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Ogrodowej w Luboniu, do ziemi – poprzez przebudowywany rów melioracji wodnej szczegółowej A-1, zlokalizowany na dz. nr ewid. 1/32, 2/17, 2/18, obręb Luboń, ark. 18, m. Luboń, projektowanymi 4 wylotami.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-09-16 12:45

Poznań, dnia 04.09.2015 r.

WŚ.6341.1.140.2015.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu, ul. Kościuszki 92/98, 61-716 Poznań zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu, ul. Kościuszki 92/98, 61-716 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych, pochodzących z istniejącej oczyszczalni ścieków bytowych w Babkach, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 74, obręb Babki, gm. Mosina, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej Babinka, istniejącym wylotem, zlokalizowanym na dz. nr 19, obręb Babki, gm. Mosina.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-09-16 12:45

Poznań, dnia 04.09.2015 r.

WŚ.6341.1.138.2015.VI                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek BUD-RENTAL Sp. z o. o. INVESTMENT Sp. k., ul. Poznańska 5, 62-021 Paczkowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenów utwardzonych i powierzchni dachowych inwestycji znajdującej się na działkach o nr ewid. 240/1, 240/2, 240/3, 242/10 i 242/12, obręb Paczkowo, gmina Swarzędz, do ziemi, poprzez nawadnianie terenów zielonych, zlokalizowanych na ww. działkach.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-09-04 14:55

Poznań, dnia 31.08.2015 r.

WŚ.6341.2.106.2015.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu PANATTONI DEVELOPMENT EUROPE sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu PANATTONI DEVELOPMENT EUROPE sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci stawu retencyjno-infiltracyjnego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 1072, 1074/16, 1076/24, obręb Plewiska, gm. Komorniki, oraz trzech wylotów kanalizacji do przedmiotowego stawu, zlokalizowanych na ww. działkach.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-09-04 14:55

Poznań, dnia 31.08.2015 r.

WŚ.6341.1.124.2015.VIII                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu PANATTONI DEVELOPMENT EUROPE sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu PANATTONI DEVELOPMENT EUROPE sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu projektowanej hali magazynowej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1072, 1074/16, 1076/24, obręb Plewiska, gm. Komorniki, do ziemi – poprzez staw retencyjno-infiltracyjny.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-09-04 14:55

Poznań, dnia 28.08.2015 r.

WŚ.6341.2.115.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 j.t.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – systemu rozsączającego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 335/15, obręb Złotniki, gm. Suchy Las.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-09-04 14:55

Poznań, dnia 28.08.2015 r.

WŚ.6341.1.131.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 j.t.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenów utwardzonych – dróg i parkingów, oraz z dachu budynku naukowo-dydaktycznego, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 335/15, obręb Złotniki, gm. Suchy Las, do ziemi, poprzez projektowany system rozsączający.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-09-04 14:55

Poznań, dnia 27.08.2015 r.

WŚ.6341.3.24.2015.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek SAUERESSIG POLAND sp. z o. o., ul. Krucza 4, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz SAUERESSIG POLAND sp. z o. o., ul. Krucza 4, 62-080 Tarnowo Podgórne, na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z ww. zakładu, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-09-04 14:55

Poznań, dnia 27.08.2015 r.

WŚ.6341.2.214.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 j.t.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Dopiewo, reprezentującego Gminę Dopiewo, ul. Leśna 1c,
62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – 2 wylotów kanalizacji deszczowej, wylotu z drenażu rolniczego, oraz dwóch systemów rozsączających, jak również na przebudowę istniejącego drenażu rolniczego, oraz na przebudowę rowu melioracji wodnej szczegółowej WC-1-1,  zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 19/1 i 19/8, obręb Palędzie, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-09-04 14:55

Poznań, dnia 27.08.2015 r.

WŚ.6341.1.130.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 j.t.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Dopiewo, reprezentującego Gminę Dopiewo, ul. Leśna 1c,
62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, oraz wód drenażowych z terenu rozbudowywanej szkoły podstawowej, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 19/1, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo, do rowu melioracji wodnej szczegółowej WC-1-1.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-09-04 14:55

Poznań, dnia 21.08.2015 r.

WŚ.6341.2.100.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pana Stanisława Kukiel, prowadzącego działalność pn. PPHU El-Stal Stanisław Kukiel, ul. Cicha 16, 62-004 Kliny, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Piotra Spychałę, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – zbiornika retencyjno - infiltracyjnego oraz wylotu urządzeń kanalizacyjnych do zbiornika, na działce o nr ewid. 194/62, obręb Koziegłowy, gm. Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-09-04 14:55

Poznań, dnia 21.08.2015 r.

WŚ.6341.1.118.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pana Stanisława Kukiel, prowadzącego działalność pn. PPHU El-Stal Stanisław Kukiel, ul. Cicha 16, 62-004 Kliny, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Piotra Spychałę, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z połaci dachowej na terenie dz. o nr ewid. 194/62, obręb Koziegłowy, gm. Czerwonak, do ziemi – projektowanego zbiornika retencyjno - infiltracyjnego, za pomocą projektowanego wylotu, zlokalizowanych na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-09-04 14:55

Poznań, 21.08.2015 r.

WŚ.6222.15.2015.XIV                                                                           

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  2013 r. poz. 1232 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

S T A R O S T A    P O Z N A Ń S K I

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek De Heus Sp. z o.o. ul. Lotnicza 21 B, 99-100 Łęczyca, w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, paszy z surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, na terenie zakładu zlokalizowanego w Buku, przy ul. Dobieżyńskiej 54.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego jest Starosta Poznański. Podstawowe dane o wniosku o zmianę pozwolenia zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207.

Jednocześnie, informuję o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie  w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości, tj. od 27.08.2015 r. do 17.09.2015 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone  w następujący sposób:

-   w formie pisemnej – na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań,

-   ustnie do protokołu – osobiście w siedzibie Starostwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w pok. 207 – pon. 9.30-16.30, wt.-piąt. 8.00-15.00,

     -   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz.262) - na adres e-mail: sekretariatos@powiat.poznan.pl .

 

Sprawę prowadzi:
Dominik Olejniczak
tel. 0618410-541

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-08-27 10:49

Poznań, dnia 24.08.2015 r.

WŚ.6341.2.105.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 j.t.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Grzegorza Kujawiaka, ul. Piotrowska 10, 62-023 Szczytniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu retencyjnego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 133, obręb Szczytniki, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-08-27 10:49

Poznań, dnia 21.08.2015 r.

WŚ.6341.3.23.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 j.t.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek DRAMERS S.A., ul. Olszynowa 38, 62-020 Rabowice, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz DRAMERS S.A., pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu zakładu, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, obręb Rabowice, gm. Swarzędz, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-08-24 16:45

Poznań, dnia 20.08.2015 r.

WŚ.6341.2.101.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Piotra Strzyżewskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych – rowów melioracji wodnej szczegółowej „H” i „J”, obejmującą:

 1. wykonanie przepustu o średnicy Ø 1000 mm na rowie melioracji wodnej szczegółowej „H”, w km 0+222 rowu, na działce o nr ewid. 278, obręb Miękowo, gm. Czerwonak,
 2. wykonanie przepustu o średnicy Ø 800 mm na rowie melioracji wodnej szczegółowej „J”, w km 0+152 rowu, na działce o nr ewid. 111/1, obręb Miękowo, gm. Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-08-24 16:45

Poznań, dnia 19.08.2015 r.

WŚ.6341.2.109.2015.VIII                                             

  INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA sp. k., ul. Taczaka 13, 61-819 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA sp. k., ul. Taczaka 13, 61-819 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do rowu melioracji szczegółowej R-B5, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 22, obręb Gwiazdowo, gm. Kostrzyn Wielkopolski, odprowadzającego ścieki wód opadowych i roztopowych, pochodzące z odwodnienia dróg wewnętrznych zespołu zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej jednostka A + G w Gwiazdowie, ul. Cmentarna, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 28/18, 28/27, 28/77, 28/156, 28/242, 28/244, 28/245, 28/246, obręb Gwiazdowo, gm. Kostrzyn Wielkopolski.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-08-24 16:45

Poznań, dnia 19.08.2015 r.

WŚ.6341.1.125.2015.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA sp. k., ul. Taczaka 13, 61-819 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA sp. k., ul. Taczaka 13, 61-819 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia dróg wewnętrznych zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jednostka A + G w Gwiazdowie, ul. Cmentarna, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 28/18, 28/27, 28/77, 28/156, 28/242, 28/244, 28/245, 28/246, obręb Gwiazdowo, gm. Kostrzyn Wielkopolski, do ziemi - rowu melioracji szczegółowej R-B5, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 22, obręb Gwiazdowo, gm. Kostrzyn Wielkopolski, projektowanym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-08-24 16:45

Poznań, dnia 17.08.2015 r.

WŚ.6341.1.120.2015.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu Levant Foods sp. z o. o., ul. Smoluchowskiego 11a, 60-179 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu Levant Foods sp. z o. o., ul. Smoluchowskiego 11a, 60-179 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia ww. zakładu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 7709, obręb Komorniki, gm. Komorniki, do ziemi poprzez system skrzynek retencyjno-rozsączających, zlokalizowanych na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-08-24 16:45

Poznań, dnia 17.08.2015 r.

WŚ.6341.2.102.2015.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu Levant Foods sp. z o. o., ul. Smoluchowskiego 11a, 60-179 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu Levant Foods sp. z o. o., ul. Smoluchowskiego 11a, 60-179 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci systemu skrzynek retencyjno-rozsączających, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 7709, obręb Komorniki, gm. Komorniki, wprowadzające do ziemi, ścieki wód opadowych i roztopowych, pochodzące z odwodnienia ww. zakładu.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-08-24 16:45

Poznań, dnia 10.08.2015 r.

WŚ.6341.2.93.2015.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c,
62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci dwóch wylotów urządzeń kanalizacyjnych do rzeki Wirynki, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 359/7, obręb Dąbrowa, gm. Dopiewo, wprowadzających ścieki wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia drogi gminnej ul. Akacjowej, w Dąbrowie, gm. Dopiewo, oraz wykonanie obiektu mostowego - przepustu na rzece Wirynce, zlokalizowanego na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-08-12 14:27

Poznań, dnia 10.08.2015 r.

WŚ.6341.1.113.2015.VIII                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, pozwolenia  wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia drogi gminnej (ul. Akacjowej), zlokalizowanej na dz. nr ewid. 372/2, 361/11, 452/12, 451/30, 451/24, 451/20, 451/17, 451/15, obręb Dąbrowa, gm. Dopiewo, do wód – rzeki Wirynki, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 77, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-08-12 14:27

Poznań, dnia 07.08.2015 r.

WŚ.6341.1.121.2015.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek BP Europa Spółka Europejska Oddział w Polsce, ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz BP Europa Spółka Europejska Oddział w Polsce, ul. Jasnogórska 1, 61-358 Kraków, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu projektowanej stacji paliw BP,  zlokalizowanego na dz. nr ewid. 91/27, obręb Kiekrz, gm. Rokietnica, do ziemi poprzez dwa systemy skrzynek retencyjno-rozsączających, zlokalizowanych na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-08-12 14:27

Poznań, dnia 07.08.2015 r.

WŚ.6341.2.103.2015.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek BP Europa Spółka Europejska Oddział w Polsce, ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz BP Europa Spółka Europejska Oddział w Polsce, ul. Jasnogórska 1, 61-358 Kraków, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci dwóch systemów skrzynek retencyjno-rozsączających, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 91/27, obręb Kiekrz, gm. Rokietnica, odprowadzających oczyszczone ścieki wód opadowych i roztopowych z terenu stacji paliw, zlokalizowanej na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-08-12 14:27

Poznań, dnia 07.08.2015 r.

WŚ.6341.2.94.2015.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do stawu melioracyjnego, zlokalizowanego na rowie melioracji wodnej szczegółowej W-C, na dz. nr ewid. 77, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-08-12 14:27

Poznań, dnia 07.08.2015 r.

WŚ.6341.1.114.2015.VIII                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c,  62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia dróg gminnych tj.: ul. Lipowej i ul. Majątkowej, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 66, 67, 75/15, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo, do ziemi - stawu melioracyjnego, zlokalizowanego na rowie melioracji wodnej szczegółowej W-C, na dz. nr ewid. 77, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-08-12 14:27

Poznań, dnia 04.08.2015 r.

WŚ.6341.2.97.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek firmy 2 PM 3 Sp. z o .o., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa,  reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Adriana Lipowskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia projektowanym rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej, pod dnem rzeki Wirynki, w km 9+700 rzeki, na działce o nr ewid. 38/5, obręb Komorniki, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-08-12 14:27

Poznań, dnia 20.07.2015 roku

WŚ.6341.1.112.2014.VIII

 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek HAWA sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 4, 62-200 Gniezno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany, w trybie art. 189 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 30.04.2014 r., znak: WŚ.6341.1.72.2014.VIII, udzielającej  zakładowi P. H. BIS-BEL Marian Belter, ul. Mieszka I 1, 62-007 Biskupice, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu istniejącej stacji paliw, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 38, obręb Biskupice, gm. Pobiedziska, do ziemi za pomocą istniejącego drenażu rozsączającego, zlokalizowanego na ww. działce, w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalację, w ten sposób że zakład P. H. BIS-BEL Marian Belter, ul. Mieszka I 1, 62-007 Biskupice, zostanie zastąpiony przez zakład HAWA sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 4, 62-200 Gniezno.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2015-07-31 07:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-30 15:14

Poznań, dnia 30.07.2015 roku

WŚ.6341.1.119.2015.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek EUROFOAM POLSKA sp. z o. o., ul. Szczawińska 42, 95-100 Zgierz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz EUROFOAM POLSKA sp. z o. o.,
ul. Szczawińska 42, 95-100 Zgierz, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie
z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących
z terenu oddziału EUROFOAM POLSKA sp. z o. o., Krajalnia w Janikowie, ul. Gnieźnieńska 16,
60-002 Kobylnica, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 225/29, obręb Janikowo, gm. Swarzędz, do ziemi poprzez istniejące dwa zbiorniki infiltracyjne, Z1 i Z2, zlokalizowane na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2015-07-31 07:00

Poznań, dnia 17.07.2015 r.

WŚ.6341.3.17.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu myjni stacji paliw PKN ORLEN S.A. nr 587, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 1425/1 i 1425/2, obręb Stęszew, gm. Stęszew, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-07-17 14:21

Poznań, dnia 13.07.2015 r.

WŚ.6341.1.98.2015.VIII                                   

 INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Mosińska 15, 62-060 Stęszew, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Mosińska 15, 62-060 Stęszew, na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych, pochodzących z oczyszczalni ścieków w Witoblu, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 182/11, obręb Witobel, gm. Stęszew, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej MS-1, istniejącym wylotem, zlokalizowanym na dz. nr 113, obręb Witobel, gm. Stęszew, w km 7+310.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-07-13 15:52

Poznań, dnia 10.07.2015 r.

WŚ.6341.1.100.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Spółki Wodnej do Eksploatacji Wodociągu, ul. Łąkowa 1A, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych na cele zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców Dopiewa, Fiałkowa, Zborowa, Więckowic, Drwensy, Podłozin, Lisówki, Trzcielina, Żarnowca oraz części Konarzewa i Dopiewca, z ujęcia wody zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 742/22 i 744/22, obręb Dopiewo, gm. Dopiewo, eksploatującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-07-13 15:52

Poznań, dnia 10.07.2015 r.

WŚ.6341.1.101.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Spółki Wodnej do Eksploatacji Wodociągu, ul. Łąkowa 1A, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód popłucznych, pochodzących ze stacji uzdatniania wody w Dopiewie do Kanału Trzcielińskiego, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 742/14, obręb Dopiewo, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-07-13 15:52
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-13 15:52

Poznań, dnia 02.07.2015 r.

WŚ.6341.1.96.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pana Arkadiusza Koniecznego, reprezentowanego przez pełnomocnika – Panią Darię Krupę – Palacz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie wycięcia roślin z brzegu Jeziora Strykowskiego, na wysokości dz. o nr ewid. 244/3 i 244/4, obręb Strykowo, gm. Stęszew.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-07-03 14:00

Poznań, dnia 29.06.2015 r.

WŚ.6341.2.88.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pana Przemysława Zimnego, reprezentowanego przez pełnomocnika – Panią Darię Krupę – Palacz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – pomostu rekreacyjnego, zlokalizowanego na Jeziorze Strykowskim, na dz. o nr ewid. 1, obręb Słupia, gm. Stęszew (na wysokości dz. o nr ewid. 62 i 63, obręb Sapowice). 

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-07-01 11:41

Poznań, dnia 26.06.2015 r.

WŚ.6341.2.87.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pana Arkadiusza Koniecznego, reprezentowanego przez pełnomocnika – Panią Darię Krupę – Palacz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – pomostu rekreacyjnego, zlokalizowanego na Jeziorze Strykowskim, na dz. o nr ewid. 445 obręb Strykowo, gm. Stęszew (na wysokości dz. o nr ewid. 244/3 i 244/4, obręb Strykowo). 

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-07-01 11:41

Poznań, dnia 26.06.2015 r.

WŚ.6341.1.97.2015.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek DSM NUTRITIONAL PRODUCTS sp. z o. o., ul. Tarczyńska 113, 96-320 Mszczonów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz DSM NUTRITIONAL PRODUCTS sp. z o. o., ul. Tarczyńska 113, 96-320 Mszczonów, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia ww. zakładu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 301/43, obręb Niepruszewo, gm. Buk, do ziemi poprzez zbiornik retencyjno-ewaporacyjny oraz przenośny system do rozprowadzania wody na tereny zielone, zlokalizowane na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-07-01 11:41

Poznań, dnia 25.06.2015 r.

WŚ.6341.2.83.2015.VIII                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Miasta i Gminy Murowana Goślina, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta
i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Miasta i Gminy Murowana Goślina, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do rowu melioracji szczegółowej Tr-132, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 121, obręb Murowana Goślina, gm. Murowana Goślina.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-06-25 13:59

Poznań, dnia 25.06.2015 r.

WŚ.6341.1.90.2015.VIII                              

  INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Miasta i Gminy Murowana Goślina, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta
i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Miasta i Gminy Murowana Goślina,  pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia projektowanej ul. Promienistej w Murowanej Goślinie, do ziemi - rowu melioracji szczegółowej Tr-132, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 121, obręb Murowana Goślina, gm. Murowana Goślina, projektowanym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-06-25 13:59

Poznań, dnia 24.06.2015 r.

WŚ.6341.2.86.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 j.t.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Tomasza Pawlaczyka zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Pana Tomasza Pawlaczyka, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego - rowu melioracji wodnej szczegółowej „Babinka”, polegającą na wykonaniu przepustu, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 650/1, obręb Daszewice, gm. Mosina.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-06-25 13:59

Poznań, dnia 22.06.2015 r

WŚ.6341.1.93.2015.VIII                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjnego H. Leszczyński sp. k., Głuchowo, ul. Komornicka 2, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjnego H. Leszczyński sp. k., Głuchowo, ul. Komornicka 2, 62-052 Komorniki, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia ww. zakładu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 408/11, obręb Głuchowo, gm. Komorniki, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej WA, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 4/4, 409/2, obręb Głuchowo, gm. Komorniki, trzema istniejącymi wylotami.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-06-25 13:59

Poznań,  19.06.2015 r.

WŚ.6222.2.2015.XIV                                                                                                   

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  2013 r. poz. 1232 ze zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

S T A R O S T A    P O Z N A Ń S K I

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wydaniu decyzji WŚ.6222.2.2015.XIV z 18.06.2015 r. – zmiana pozwolenia zintegrowanego z 10.04.2008 r. znak: WŚ.II.7644-01/07, zmienionego decyzją z 19.03.2009 r. znak: WŚ.XI.7644-06/08, decyzją z 05.07.2010 r. znak: WŚ.XIV.7644-1/10, decyzją z 18.02.2013 r. znak: WŚ.6222.15.2012.XIV, decyzją z 05.12.2013 r. znak: WŚ.6222.13.2013.XIV oraz decyzją z 05.12.2014 r. WŚ.6222.15.2014.XIV, na prowadzenie instalacji do uboju trzody chlewnej oraz instalacji  do przetwórstwa  mięsa wieprzowego i wołowego, zlokalizowanych na terenie zakładu w miejscowości Robakowo, przy ul. Poznańskiej 14, gm. Kórnik, udzielonego dla „SOKOŁÓW” Spółka Akcyjna, Aleja 550-lecia 1, 08-300 Sokołów Podlaski  „SOKOŁÓW” Spółka Akcyjna Oddział w Robakowie, Robakowo, ul. Poznańska 14, 62-023 Gądki.

Podstawowe dane o decyzji zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207 lub na stronie internetowej http://www.bip.powiat.poznan.pl/ w zakładce Środowisko – Pozwolenia zintegrowane.

 

Sprawę prowadzi:
Dominik Olejniczak główny specjalista
tel. (61) 8410 541

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-06-25 13:23

Poznań, dnia 22.06.2015 r.

WŚ.6341.2.85.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 j.t.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Suchy Las, reprezentującego Gminę Suchy Las, ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych – 3 wylotów kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 13, 75, 77, obręb Golęczewo, gm. Suchy Las.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-06-22 16:07

Poznań, dnia 22.06.2015 r.

WŚ.6341.1.94.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 j.t.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Suchy Las, reprezentującego Gminę Suchy Las, ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu ulic: Tysiąclecia, Działkowej, Cichej, Malinowej, Stolarskiej, Krzywej, Krętej, zlokalizowanych w Golęczewie, gm. Suchy Las, do rowów melioracji wodnej szczegółowej Ch-7, Ch-C-1, ChC.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-06-22 16:07

Poznań, dnia 19.06.2015 r.

WŚ.6341.2.84.2015.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracji szczegółowej Str-3 w postaci przebudowy istniejącego przepustu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 543/2, obręb Wronczyn, gm. Stęszew.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-06-22 16:07

Poznań, dnia 18.06.2015 r.

WŚ.6341.1.83.2015.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia projektowanej drogi gminnej (ul. Wierzbowej) w Dopiewcu, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 50/2, obręb Dopiewiec, gm. Dopiewo, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej W-C, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 183, obręb Dopiewiec, gm. Dopiewo, projektowanym wylotem, zlokalizowanym na dz. nr ewid. 183, obręb Dopiewiec,
gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-06-22 16:07

Poznań, dnia 18.06.2015 r.

WŚ.6341.2.76.2015.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do rowu melioracji szczegółowej W-C, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 183, obręb Dopiewiec, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-06-22 16:07

Poznań, dnia 16.06.2015 r.

WŚ.6341.1.91.2015.VI                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Adama Brzezińskiego – P. T. H. ATEST Sp. z o. o., ul. Orna 20A, 61-671 Poznań, występującego w imieniu Instytutu Metali Nieżelaznych Odział w Poznaniu, ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenów utwardzonych i dachowych Zakładu Produkcji Specjalnej, Wierzenica, ul. Kręta 12, 62-006 Kobylnica, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 46/1 i 46/4, obręb Wierzenica, gmina Swarzędz, do wód powierzchniowych – rzeki Główna, wylotem zlokalizowanym w km 7+550 biegu cieku, na działce o nr ewid. 27, obręb Wierzenica, gmina Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-06-22 16:07

Poznań, dnia 16.06.2015 r.

WŚ.6341.3.15.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 j.t.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek BP EUROPA SE Odział w Polsce, ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz BP EUROPA SE Odział w Polsce, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu myjni samochodowej, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 50/19 i 50/20, obręb Stęszew, gm. Stęszew, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-06-16 13:33

Poznań, dnia 16.06.2015 r.

WŚ.6341.2.82.2015.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Państwa Henryki i Pawła Korbanek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Państwa Henryki i Pawła Korbanek, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 1144/27, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne, wylotu kanalizacji do ww. zbiornika, oraz wylotu przelewu z przedmiotowego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego do wód – Kanału Lusowskiego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 1144/1, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-06-16 13:33

Poznań, dni 16.06.2015 r.

WŚ.6341.1.89.2015.VIII                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Państwa Henryki i Pawła Korbanek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Państwa Henryki i Pawła Korbanek, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia dz. nr ewid. 1144/21, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne (warsztat maszyn z częścią socjalną), do ziemi – zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 1144/27, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne, oraz do wód – Kanału Lusowskiego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 1144/1, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne, przelewem z ww. zbiornika.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-06-16 13:33

Poznań, dnia 15.06.2015 r.

WŚ.6341.1.76.2015.VI                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 za zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Michała Krzyżanowskiego - Aquametr s. c., ul. Wojska Polskiego 5A, 62-030 Luboń, występującego w imieniu Pana Grzegorza Sękowskiego - Szkółki & Sady Sękowscy, ul. Krótka 24, 62-007 Biskupice, Pana Jana Sękowskiego, ul. Krótka 24, 62-007 Biskupice oraz Pani Emilii Sękowskiej - Siedem Drzew, ul. Krótka 24, 62-007 Biskupice, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wspólne szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego na działce o nr ewid. 200, obręb Biskupice, gmina Pobiedziska, eksploatującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-06-16 13:33

Poznań, dnia 15.06.2015 r.

WŚ.6341.1.86.2015.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek TESCO (POLSKA) sp. z o. o., ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz TESCO (POLSKA) sp. z o. o., ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia terenu dróg i parkingów oraz dachów obiektu handlowego TESCO, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 1636/8, obręb Mosina, gm. Mosina do wód – Kanału Mosińskiego istniejącym wylotem, zlokalizowanym na dz. nr ewid. 1637/1, obręb Mosina, gm. Mosina.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-06-16 13:33

Poznań, dnia 08.06.2015 r.

WŚ.6341.1.81.2015.VIII                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu BUD-RENTAL sp. z o. o. INVESTMENTS sp. k., ul. Poznańska 5, 62-021 Paczkowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu BUD-RENTAL sp. z o. o. INVESTMENTS sp. k., ul. Poznańska 5, 62-021 Paczkowo, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia terenu „Centrum Magazynowe BUGAJ”, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 51/1, 51/15, 51/16, obręb Bugaj, gm. Pobiedziska, do ziemi – stawu, poprzez dwa istniejące wyloty, zlokalizowane na dz. nr ewid. 330, obręb Bugaj, gm. Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-06-16 13:33

Poznań, dnia 11.06.2015 r.

WŚ.6341.2.80.2015.VI                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Jakuba Mietlińskiego - FERMA KRESEK Sp. z o. o. S. K., ul. Dobra 26, 60-595 Poznań, występującego w imieniu 2 PM 3 Sp. z o. o., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu przydrożnego przy ulicy Kolumba w Komornikach, obejmującą wykonanie przepustu o średnicy 600 mm i długości 34,15 m oraz przepustu o średnicy 500 mm i długości 22,20 m, na działce o nr ewid. 1061/91, obręb Komorniki, gmina Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-06-12 14:17

 Poznań,  03.06.2015 r.

WŚ.6233.190.2014.VII                                                                                 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

S T A R O S T A    P O Z N A Ń S K I

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wydaniu decyzji WŚ.6233.190.2014.VII z 31.03.2015 r. – zezwolenia na przetwarzanie odpadów drewna – polegającego na termicznym ich przetwarzaniu  (wykorzystaniu, jako paliwa) w kotłowni zakładowej na terenie zakładu zlokalizowanego w obrębie działek nr ew. 106/1 i 112/1  w Podarzewie, gm. Pobiedziska.

Podstawowe dane o decyzji zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207.

 

Sprawę prowadzi:
Anna Orczewska
tel. 61 8410 578

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-06-10 08:50
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-10 08:50

Poznań, dnia 09.06.2015 r.

WŚ.6341.2.73.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 j.t.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek P.H.U. „BAST-PAL” Stanisław Zawadzki, ul. Obornicka 2, 62-002 Suchy Las, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – drenażu opaskowego, wylotu kanalizacji deszczowej oraz studni drenarskich,  zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 2 i 41, obręb Pobiedziska, gm. Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-06-10 08:50

Poznań, dnia 09.06.2015 r.

WŚ.6341.2.69.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 j.t.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek P.H.U. „ELKOR” Leszek Korcz, ul. Lipowa 28, 63-005 Kleszczewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 60, obręb Kleszczewo, gm. Kleszczewo.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-06-10 08:50

Poznań, dnia 09.06.2015 r.

WŚ.6341.1.75.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 j.t.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek P.H.U. „BAST-PAL” Stanisław Zawadzki, ul. Obornicka 2, 62-002 Suchy Las, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych z terenu inwestycji, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 2, obręb Pobiedziska, gm. Pobiedziska, do rowu melioracji wodnej szczegółowej G-52-3.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-06-10 08:50

Poznań, dnia 09.06.2015 r.

WŚ.6341.1.72.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 j.t.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek P.H.U. „ELKOR” Leszek Korcz, ul. Lipowa 28, 63-005 Kleszczewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu zakładu, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 59/2 i 61/2, obręb Kleszczewo, gm. Kleszczewo, do rowu melioracji wodnej szczegółowej W-7.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-06-10 08:50

Poznań, dnia 09.06.2015 r.

WŚ.6341.1.78.2015.VI                 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Roberta Salomona - Pracowania Projektowa EKODROGA, ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wlkp., działającego w imieniu Gminy Czerwonak, reprezentowanej przez Wójta Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących ze zlewni ulic Zdroje, Źródlanej, Działkowej, Suchej, Dolnej, Konwaliowej oraz Wrzosowej w miejscowości Czerwonak, do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej L-2, za pomocą wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 85/4, obręb Czerwonak, gmina Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-06-10 08:50

Poznań, dnia 08.06.2015 r.

WŚ.6341.2.72.2015.VI                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 469),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Michała Baumgarta - Przedsiębiorstwo Projektowo- Usługowe „Dromax”, ul. Milczańska 18a/19, 61-131 Poznań, występującego w imieniu Miasta i Gminy Buk, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Buk, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego - rowu melioracji wodnej szczegółowej RMWC (w miejscu istniejącego przepustu), obejmującą wykonanie w km 1+406 rowu studni o średnicy 2000 mm oraz dwóch wylotów kanalizacji deszczowej o średnicy 315 mm oraz 400 mm, na działce o nr ewid. 1227/3, obręb Buk, gmina Buk, w celu wprowadzania do ziemi ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z ulicy Przemysłowej w Buku.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-06-10 08:50

Poznań, dnia 08.06.2015 r.

WŚ.6341.1.74.2015.VI                 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 469),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Michała Baumgarta - Przedsiębiorstwo Projektowo- Usługowe „Dromax”,
ul. Milczańska 18a/19, 61-131 Poznań, występującego w imieniu Miasta i Gminy Buk, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Buk, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z ulicy Przemysłowej w Buku, do ziemi - rowu melioracji wodnej szczegółowej RMWC, za pomocą projektowanych wylotów kanalizacji deszczowej, na działce o nr ewid. 1227/3, obręb Buk, gmina Buk.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-06-10 08:50

Poznań, dnia 05.06.2015 r.

WŚ.6341.2.66.2015.VI                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 469),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Barbary Holajdy, występującej w imieniu Pana Zdzisława Szygendy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – komory drenażowej, na działce o nr ewid. 46/112, obręb Miękowo, gmina Czerwonak, służącej do wprowadzania do ziemi ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z nawierzchni projektowanej drogi wewnętrznej.  

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-06-08 14:36

Poznań, dnia 05.06.2015 r.

WŚ.6341.1.70.2015.VI                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 469),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Barbary Holajdy, występującej w imieniu Pana Zdzisława Szygendy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z nawierzchni projektowanej drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 46/112, obręb Miękowo, gmina Czerwonak, do ziemi, poprzez planowaną do wykonania komorę drenażową.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-06-08 14:36

Poznań, dnia 03.06.2015 r.

WŚ.6341.2.75.2015.VI                      

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Katarzyna Horaček-Szwoch - GRUPA PROJEKTOWA PORT, ul. Dobra 26, 60-595 Poznań, działającej w imieniu GOODMAN OSMERUS LOGISTICS (POLAND)  Sp. z o. o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – drenażu, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 297/72 i 297/73, obręb Niepruszewo, gmina Buk, obejmującą zaślepienie ujściowych odcinków drenażu w celu ich wyłączenia z eksploatacji oraz włączenie istniejącego drenażu, poprzez  projektowane szczelne rurociągi, w system kanalizacji deszczowej.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-06-08 14:36

Poznań, dnia 03.06.2015 r.

WŚ.6341.1.71.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gospodarstwa Rolnego Alicja i Marian Niemczal, Łowęcin ul. Łowiecka 52, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego na działce o nr ewid. 88 w miejscowości Łowęcin, gm. Swarzędz, eksploatującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-06-08 14:36

Poznań, dnia 28.05.2015 r.

WŚ.6341.2.71.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),
 

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

 

że, na wniosek Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Michała Srokę, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracji wodnej szczegółowej Str-6-1, na odcinku od km 0+530 do km 0+535,50, na przepust o średnicy Ø 0,60 m, na działce nr ewid. 202, obręb Wronczyn, gm. Stęszew.

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2015-05-29 08:15

Poznań, dnia 26.05.2015 r.

WŚ.6341.1.59.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

 

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

 

że, na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia śródlądowych wód powierzchniowych – rzeki Głównej, za pomocą jazu zlokalizowanego w km 10+508 rzeki, na działce o nr ewid. 36, obręb Wierzenica, gm. Swarzędz.

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2015-05-29 08:11

Poznań, dnia 22.05.2015 r.

WŚ.6341.2.70.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

 

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

 

że, na wniosek Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Michała Baumgarta, Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe „DROMAX”, ul. Milczańska 18a/19, 61-131 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracji wodnej szczegółowej „A”, na odcinku od km 1+400 do km 1+409, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 356/1, obręb Szlachęcin, gm. Czerwonak, polegającą na przebudowie istniejącego przepustu na rowie.

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2015-05-28 15:11

Poznań, dnia 21.05.2015 r.

WŚ.6341.1.57.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

 

że, na wniosek Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Marcina Matysika, SPM Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j., ul. Promienista 87A/1, 60-141 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia ulic: Okrężnej, Polnej i Spokojnej w miejscowości Kiekrz, do rowu melioracji wodnej szczegółowej Sk-31, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 262/58, obręb Kiekrz, gm. Rokietnica, za pomocą istniejącego wylotu.

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2015-05-28 15:07

Poznań, dnia 21.05.2015 r.

WŚ.6341.1.58.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 j.t.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek DHL Express Poland Sp. z o. o., ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu zakładu DHL Express Poland Sp. z o. o., zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 412/28, 412/29, 412/30, 413/3, 413/4, 413/5, 414/6, 414/7, 414/8, 414/9, 415/1, 415/2, obręb Głuchowo, gm. Komorniki, poprzez projektowany zbiornik retencyjny, do rowu melioracji wodnej szczegółowej WA.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-05-21 11:51

Poznań, dnia 21.05.2015 r.

WŚ.6341.1.54.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 j.t.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Pocztowa 3A, 62-090 Rokietnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania ścieków wód popłucznych, z terenu stacji uzdatniania wody, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 12/2, obręb Rokietnica, oraz ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu stacji paliw nr 1364, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 14/18, obręb Rokietnica, gm. Rokietnica, do skanalizowanego rowu melioracji wodnej szczegółowej Sk-62.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-05-21 11:51

Poznań, dnia 13.05.2015 r.

WŚ.6341.2.60.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Państwa Zenony i Zdzisława Gaładyków, reprezentowanych przez pełnomocnika – Pana Krzysztofa Kokoszkę – Studio DK Sp. z o.o. Sp.k. , ul. Sielska 17d, 60-129 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracji wodnej szczegółowej S-29, na odcinku od km 0+400 do km 0+455, na rurociąg Ø 0,60 m, wraz z wykonaniem, po obu stronach projektowanego odcinka rurociągu, rurociągu drenarskiego o średnicy Ø 126 mm i długości 47,5 m każdy, na działkach nr ewid. 135, 136, 133/2, obręb Lusówko, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-05-15 14:24

Poznań, dnia 13.05.2015 r.

WŚ.6341.1.33.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 j.t.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Rodzinnych Ogródków Działkowych „BUGAJ”, ul. Barcińska, 62-007 Biskupice, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Rodzinnych Ogródków Działkowych „BUGAJ”, na szczególne korzystanie z wód, w zakresie poboru wód podziemnych, z trzeciorzędowego ujęcia wody, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 27/3, obręb Wierzonka, gm. Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-05-15 14:24

Poznań, dnia 06.05.2015 r.

WŚ.6341.2.48.2015.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Rokietnica, reprezentowanej przez Wójta Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Rokietnica, reprezentowanej przez Wójta Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci dwóch wylotów kanalizacji do rowu melioracji szczegółowej SK-17 w km 0+287, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 44, obręb Bytkowo, gm. Rokietnica oraz do rowu melioracji szczegółowej SK-19 w km 0+958, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 117/2, obręb Bytkowo, gm. Rokietnica, dwóch opasek drenarskich, przejmujących istniejącą sieć drenaży melioracyjnych kolidujących z planowaną inwestycją, zlokalizowanych odpowiednio na dz. nr ewid. 44, 115/5, 109/2 oraz 117/2, 115/5, obręb  Bytkowo, gm. Rokietnica, a także na przebudowę odcinka rowu melioracji szczegółowej SK-17, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 44, obręb Bytkowo, gm. Rokietnica.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-05-15 14:24

Poznań, dnia 06.05.2015 r.

WŚ.6341.1.47.2015.VIII                               

         INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Rokietnica, reprezentowanej przez Wójta Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Rokietnica, reprezentowanej przez Wójta Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia przebudowywanej drogi – ulicy Pawłowickiej w miejscowości Bytkowo, gm. Rokietnica, do rowów melioracji szczegółowej SK-17 oraz SK-19, projektowanymi wylotami, zlokalizowanymi odpowiednio na dz. nr ewid. 44 i 117/2, obręb Bytkowo, gm. Rokietnica.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-05-15 14:24

Poznań, dnia 07.05.2015 r.

WŚ.6341.2.52.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Ewę Kachel Kowalską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia kanalizacją sanitarną pod dnem Kanału Trojanka, w km 5+591 kanału, na działkach o nr ewid. 422/2, 422/3, obręb Murowana Goślina, gm. Murowana Goślina.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-05-07 14:53

Poznań, dnia 06.05.2015 r.

WŚ.6341.3.13.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 j.t.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Volkswagen Poznań Sp. z o. o., ul. Warszawska 349, 61-060 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Volkswagen Poznań Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu zakładu, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 299/2, 299/4, 298/1, 298/2, 299/3, obręb Jasin, gm. Swarzędz, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-05-07 14:53

Poznań, dnia 06.05.2015 r.

WŚ.6341.3.12.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 j.t.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek WESTMOTOR GRUPA PGD Sp. z o. o. Sp. k., ul. Rzemieślnicza 26, 30-403 Kraków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz WESTMOTOR GRUPA PGD Sp. z o. o. Sp. k., pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu zakładu, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 315/1, 315/4, 316/1, obręb Suchy Las, gm. Suchy Las, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-05-07 14:53

Poznań, dnia 06.05.2015 r.

WŚ.6341.2.54.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 t.j.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Anny Grząślewicz-Szymańskiej i Pana Adama Szymańskiego, ul. Jeziorna 34, 62-035 Kórnik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Pani Anny Grząślewicz-Szymańskiej i Pana Adama Szymańskiego, pozwolenia wodno prawnego na wykonanie urządzenia wodnego – pomostu wędkarskiego, zlokalizowanego na Jeziorze Kórnickim, na dz. o nr ewid. 961/17, obręb Kórnik, gm. Kórnik (na wysokości działki o nr ewid. 128/2, obręb Kórnik).

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-05-07 14:53

Poznań, dnia 04.05.2015 r.

WŚ.6341.2.46.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek firmy Bertelsmann Media Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 65/79, Oddz. Arvato Services Polska, ul. Kolejowa 150, 62-064 Plewiska, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Katarzynę Horacek-Szwoch, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika retencyjno - infiltracyjnego, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 1113/2 i 1116/2, obręb Plewiska, gm. Komorniki, służącego do wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu działek o nr ewid. 1095/2, 1110/2, 1113/2, 1116/2, 1119/2, 1120, 1121, 1123/2, obręb Plewiska, gm. Komorniki, do ziemi.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-05-07 14:53

Poznań, dnia 04.05.2015 r.

WŚ.6341.1.45.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek firmy Bertelsmann Media Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 65/79, Oddz. Arvato Services Polska, ul. Kolejowa 150, 62-064 Plewiska, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Katarzynę Horacek-Szwoch, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu działek o nr ewid. 1095/2, 1110/2, 1113/2, 1116/2, 1119/2, 1120, 1121, 1123/2, obręb Plewiska, gm. Komorniki, do ziemi, za pomocą projektowanego zbiornika retencyjno - infiltracyjnego, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 1113/2 i 1116/2, obręb Plewiska, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-05-07 14:53

Poznań, dnia 30.04.2015 r.

WŚ.6341.2.57.2015.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci drenażu przejmującego istniejące sączki drenarskie, kolidujące z inwestycją pn „rozbudowa ulicy Poznańskiej w Chomęcicach na odcinku zabudowy mieszkaniowej od strony m. Rosnowo wraz z budową kanalizacji deszczowej”, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 60, 61/1, 62, obręb Chomęcice, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-05-07 14:53

Poznań, dnia 29.04.2015 r.

WŚ.6341.1.44.2015.VIII                               

 INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek EDUARDO INVESTMENTS sp. z o. o., Plac Andersa 5, 61-894 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz EDUARDO INVESTMENTS sp. z o. o., Plac Andersa 5, 61-894 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia dz. nr ewid. 7598/2, obręb Komorniki, gm. Komorniki do ziemi - projektowanego rowu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 7598/2, obręb Komorniki, gm. Komorniki, uchodzącego do rzeki Wirynki, oraz na wprowadzanie wód drenażowych, pochodzących z odwodnienia dz. nr ewid. 7598/2, obręb Komorniki, gm. Komorniki, do wód – rzeki Wirynki, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 38/5, obręb Komorniki, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-05-07 14:53

Poznań, dnia 29.04.2015 r.

WŚ.6341.2.45.2015.VIII                               

  INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek EDUARDO INVESTMENTS sp. z o. o., Plac Andersa 5, 61-894 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz EDUARDO INVESTMENTS sp. z o. o., Plac Andersa 5, 61-894 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci odcinka otwartego koryta rowu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 7598/2, obręb Komorniki, gm. Komorniki, uchodzącego do rzeki Wirynki, wylotu kanalizacji do ziemi – projektowanego rowu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 7598/2, obręb Komorniki, gm. Komorniki, drenażu opaskowego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 7598/2, obręb Komorniki, gm. Komorniki, oraz wylotu drenażu opaskowego do wód – rzeki Wirynki, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 38/5, obręb Komorniki, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-05-07 14:53

Poznań, dnia 23.04.2015 r.

WŚ.6341.2.38.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Poznańskiego Związku Spółek Wodnych, ul. Słowackiego 13, 60-822 Poznań, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Adriana Lipowskiego, przedstawiciela Fermy Kresek Sp. z o .o. Sp. k., ul. Dobra 26, 60-595 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 • likwidację odcinków drenażu rolniczego na działkach o nr ewid. 1061/93, 1061/85, 1061/88, 1061/70, 1061/60, 1061/72, 1061/75, 1061/79, 1061/87, 1061/69, 1061/59, 1061/73, 1061/77, 1061/76, 1061/80, 1061/89, 1061/84, 31/9, 38/5, obręb Komorniki, g, Komorniki,
 • wykonanie drenażu opaskowego na działkach o nr ewid. 1061/87, 1061/69, 1061/59, 1061/73, 1061/77, 1061/76, 1061/80, 1061/89, 1061/84, 31/9, 38/5, obręb Komorniki, gm. Komorniki,
 • wykonanie wylotu drenażu do rzeki Wirynki, w km 9+378 rzeki, na działce o nr ewid. 38/5, obręb Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-04-24 13:16

Poznań, dnia 23.04.2015 r.

WŚ.6341.1.38.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Poznańskiego Związku Spółek Wodnych, ul. Słowackiego 13, 60-822 Poznań, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Adriana Lipowskiego, przedstawiciela Fermy Kresek Sp. z o .o. Sp. k., ul. Dobra 26, 60-595 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na długotrwałe obniżenie zwierciadła wód gruntowych w zasięgu oddziaływania planowanego do wykonania drenażu opaskowego na głębokości 0,8 m, do rzędnych od 77,42 m n.p.m. do 74,04 m n.p.m., na działkach o nr ewid. 1061/87, 1061/69, 1061/59, 1061/73, 1061/77, 1061/76, 1061/80, 1061/89, 1061/84, 31/9, 1061/93, 1061/85, 1061/88, 1061/70, 1061/60, 1061/72, 1061/75, 1061/79, 31/7, obręb Komorniki, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-04-24 13:16

Poznań, dnia 23.04.2015 r.

WŚ.6341.1.40.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Państwa Anny Grząślewicz-Szymańskiej i Adama Szymańskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wycięcia trzciny i roślin z brzegu Jeziora Kórnickiego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 961/17, obręb Kórnik, gm. Kórnik.    

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-04-24 13:16

Poznań, dnia 22.04.2015 r.

WŚ.6341.1.50.2015.VI                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Aleksandry Hołdernej-Odachowskiej – Przedsiębiorstwo Usług Ochrony Środowiska ATTMA Sp. z o. o., Skórzewo, ul. Poznańska 14, 60-185 Poznań, występującej w imieniu ALTOM Sp. z o. o. Sp. k., ul. Roosevelta 116a, 62-200 Gniezno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenów utwardzonych i powierzchni dachowych  inwestycji znajdującej się na działce o nr ewid. 94/2, obręb Kocanowo, gmina Pobiedziska, do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej G-69, wylotem w hm 11+30 rowu, stanowiącego działkę o nr ewid. 68, obręb Kocanowo, gmina Pobiedziska.  

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-04-24 13:16

Poznań, dnia 22.04.2015 r.

WŚ.6341.2.51.2015.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu SPEEDER Dariusz Chmielewski, Głębocko 15, 62-095 Murowana Goślina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu SPEEDER Dariusz Chmielewski, Głębocko 15, 62-095 Murowana Goślina, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci 6 systemów skrzynek rozsączających, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 150/3, obręb Murowana Goślina, gm. Murowana Goślina, odprowadzających do ziemi, ścieki wód opadowych i roztopowych pochodzące z terenu ww. działki.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-04-24 13:16

Poznań, dnia 22.04.2015 r.

WŚ.6341.1.51.2015.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu SPEEDER Dariusz Chmielewski, Głębocko 15, 62-095 Murowana Goślina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu SPEEDER Dariusz Chmielewski, Głębocko 15, 62-095 Murowana Goślina, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia terenu zakładu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 150/3, obręb Murowana Goślina, gm. Murowana Goślina, do ziemi poprzez 6 systemów skrzynek rozsączających, zlokalizowanych na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-04-24 13:16

Poznań, dnia 22.04.2015 r.

WŚ.6341.2.49.2015.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek MEGAGROUP REAL ESTATE POLAND sp. z o. o., Wysogotowo, ul. Bukowska 16, 62-081 Przeźmierowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz MEGAGROUP REAL ESTATE POLAND sp. z o. o., Wysogotowo, ul. Bukowska 16, 62-081 Przeźmierowo, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci systemu skrzynek rozsączających, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 15/6, obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne, odprowadzającego do ziemi, oczyszczone ścieki wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu dz. nr ewid. 15/5, 15/6, obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-04-24 13:16

Poznań, dnia 22.04.2015 r.

WŚ.6341.1.48.2015.VIII                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek MEGAGROUP REAL ESTATE POLAND sp. z o. o., Wysogotowo, ul. Bukowska 16,
62-081 Przeźmierowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz MEGAGROUP REAL ESTATE POLAND sp. z o. o., Wysogotowo, ul. Bukowska 16, 62-081 Przeźmierowo, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu dz. nr ewid. 15/5, 15/6, obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne, do ziemi – poprzez system skrzynek rozsączających, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 15/6, obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-04-24 13:16

Poznań, dnia 20.04.2015 r.

WŚ.6341.2.40.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Państwa Ewy i Rafała Stankowiak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracji wodnej szczegółowej R-A, na odcinku od hm 0+06,31 do hm 17,19, na rurociąg o średnicy Ø 600 mm, zlokalizowany na działce o nr ewid. 1107/23, obręb Kamionki, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-04-24 13:16

Poznań, 10.04.2015 r.

WŚ.6222.2.2015.XIV                                                                                                 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  2013 r. poz. 1232 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

S T A R O S T A    P O Z N A Ń S K I

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek „SOKOŁÓW” Spółka Akcyjna, Aleja 550-lecia 1, 08-300 Sokołów Podlaski  „SOKOŁÓW” Spółka Akcyjna Oddział w Robakowie, Robakowo, ul. Poznańska 14, 62-023 Gądki, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego z 10.04.2008 r. znak: WŚ.II.7644-01/07, zmienionego decyzją z 19.03.2009 r. znak: WŚ.XI.7644-06/08, decyzją z 05.07.2010 r. znak: WŚ.XIV.7644-1/10, decyzją z 18.02.2013 r. znak: WŚ.6222.15.2012.XIV, decyzją z 05.12.2013 r. znak: WŚ.6222.13.2013.XIV oraz decyzją z 05.12.2014 r. WŚ.6222.15.2014.XIV. na prowadzenie instalacji do uboju trzody chlewnej oraz instalacji  do przetwórstwa  mięsa wieprzowego i wołowego, zlokalizowanych na terenie zakładu w miejscowości Robakowo, przy ul. Poznańskiej 14, gm. Kórnik.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji zmieniającej pozwolenie jest Starosta Poznański. Podstawowe dane o wniosku o zmianę pozwolenia zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207.

Jednocześnie, informuję o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie  w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości, tj. od 17.04.2015 r. do  08.05.2015 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone  w następujący sposób:

-   w formie pisemnej – na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań,
-   ustnie do protokołu – osobiście w siedzibie Starostwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w pok. 207 – pon. 9.30-16.30, wt.-piąt. 8.00-15.00,
-   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz.262) - na adres e-mail: sekretariatos@powiat.poznan.pl .

 

Sprawę prowadzi:
Dominik Olejniczak
tel. 0618410541

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-04-17 10:28

Poznań, dnia 16.04.2015 r.

WŚ.6341.2.26.2015.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu ATRAM sp. z o. o., ul. Zamkowa 27, 64-300 Opalenica,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu ATRAM
sp. z o. o., ul. Zamkowa 27, 64-300 Opalenica, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci:

-     stawu retencyjnego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 371, obręb Sady, gm. Tarnowo Podgórne,
-     wylotu kanalizacji do stawu retencyjnego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 371, obręb Sady, gm. Tarnowo Podgórne,
-     wylotu urządzenia (budowli przelewowo-upustowej ze stawu retencyjnego), W1 do wód – Kanału Swadzimskiego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 144/1, obręb Sady, gm. Tarnowo Podgórne, w km 9+450,
-     wylotu kanalizacji W2 do wód - Kanału Swadzimskiego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 144/21, obręb Sady, gm. Tarnowo Podgórne, w km 9+250.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-04-17 10:28

Poznań, dnia 16.04.2015 r.

WŚ.6341.2.44.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Państwa Marii i Pawła Judkowiaków, ul. Poznańska 20, 62-081 Przeźmierowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania na rzecz Państwa Marii i Pawła Judkowiaków, decyzji o legalizacji wykonanego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego urządzenia wodnego - stawu rekreacyjnego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 204/2 i 203/1, obręb Przeźmierowo, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-04-17 10:28

Poznań, dnia 16.04.2015 r.

WŚ.6341.1.25.2015.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu ATRAM sp. z o. o., ul. Zamkowa 27, 64-300 Opalenica,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu ATRAM sp. z o. o., ul. Zamkowa 27, 64-300 Opalenica, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu dróg osiedlowych, osiedla przy ul. Jeżynowej w miejscowości Sady, gm. Tarnowo Podgórne:

-     do ziemi – stawu retencyjnego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 371, obręb Sady, gm. Tarnowo Podgórne, wylotem kanalizacji,
-     do wód – Kanału Swadzimskiego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 144/1, obręb Sady,
gm. Tarnowo Podgórne, wylotem urządzenia (budowli przelewowo-upustowej) W1,
-     do wód – Kanału Swadzimskiego, zlokalizowanego na dz. nr 144/2, obręb Sady, gm. Tarnowo Podgórne, wylotem kanalizacji W2 z systemu kanalizacyjnego.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-04-17 10:28

Poznań, dnia 16.04.2015 r.

WŚ.6341.2.37.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek ENEA Operator Sp. z o .o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Wojciecha Sobiak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia kablem energetycznym pod dnem Kanału Trzcielińskiego, w km 5+800 kanału, na działkach o nr ewid. 11/2 i 12/13, obręb Trzcielin, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-04-17 10:28

Poznań, dnia 15.04.2015 r.

WŚ.6341.3.11.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego Zakład Dzielenia Drobiu w Dobieżynie, ul. Powstańców Wlkp. 34, 64-320 Buk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego Zakład Dzielenia Drobiu w Dobieżynie, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu zakładu, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 232, 233/1, 233/2, 233/6, 235, obręb Dobieżyn, gm. Buk, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-04-17 10:28

Poznań, dnia 14.04.2015 r.

WŚ.6341.2.42.2015.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Tomasza Banaszyka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Pana Tomasza Banaszyka, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 262, obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne, do rowu melioracji szczegółowej WB, odprowadzającego oczyszczone ścieki deszczowe, pochodzące z terenu dz. nr ewid. 261/1, 261/2, 261/3, 266/3, 266/5, 261/7, 261/6, 261/5, obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-04-17 10:28

Poznań, dnia 14.04.2015 r.

WŚ.6341.1.42.2015.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Tomasza Banaszyka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Pana Tomasza Banaszyka, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu dz. nr ewid. 261/1, 261/2, 261/3, 266/3, 266/5, 261/7, 261/6, 261/5, obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej WB, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 262, obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne, projektowanym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-04-17 10:28

Poznań, dnia 13.04.2015 r.

WŚ.6341.1.41.2015.VIII                               

   INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu Goodman Jazzberry Logistics (Poland) sp. z o. o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu Goodman Jazzberry Logistics (Poland) sp. z o. o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu dz. nr ewid. 22/85, obręb Swadzim, gm. Tarnowo Podgórne, do ziemi – rowu odwadniającego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 22/54, 24/2, obręb Swadzim, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-04-17 10:28

Poznań, dnia 10.04.2015 r.

WŚ.6341.2.35.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek firmy ALBECO Sp. z o. o., ul. Południowa 72, 62-064 Plewiska, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Remigiusza Rogozińskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika rozsączającego, składającego się ze skrzynek retencyjno – rozsączających, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 764/13, obręb Plewiska, gm. Komorniki, służącego do wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu działek o nr ewid. 764/13 i 764/15, obręb Plewiska, gm. Komorniki, do ziemi.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-04-17 10:28

Poznań, dnia 10.04.2015 r.

WŚ.6341.1.32.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek firmy ALBECO Sp. z o. o., ul. Południowa 72, 62-064 Plewiska, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Remigiusza Rogozińskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu działek o nr ewid. 764/13 i 764/15, obręb Plewiska, gm. Komorniki, do ziemi, za pomocą projektowanego zbiornika rozsączającego, składającego się ze skrzynek retencyjno – rozsączających, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 764/13, obręb Plewiska, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-04-17 10:28

Poznań, dnia 03.04.2015 r.

WŚ.6341.2.34.2015.VI                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Wojciecha Andrzejaka – Biuro Inżynierskie DUKT, ul. Poznańska 38, 62-070 Dopiewo, działającego w imieniu Gminy Czerwonak, reprezentowanej przez Wójta Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, na działce na działce o nr ewid. 1, obręb Mielno, gmina Czerwonak, urządzeń wodnych – dziewięciu przydrożnych rowów infiltracyjno-odparowujących, dwóch wylotów przykanalików wpustów ulicznych oraz jednego wylotu ścieku skarpowego, służących do wprowadzania do ziemi ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z nawierzchni jezdni i ciągu pieszo-rowerowego projektowanej drogi gminnej - ulicy Leśnej w miejscowości Mielno.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-04-09 08:07

Poznań, dnia 03.04.2015 r.

WŚ.6341.1.31.2015.VI                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Wojciecha Andrzejaka – Biuro Inżynierskie DUKT, ul. Poznańska 38, 62-070 Dopiewo, działającego w imieniu Gminy Czerwonak, reprezentowanej przez Wójta Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z nawierzchni jezdni i ciągu pieszo-rowerowego projektowanej drogi gminnej - ulicy Leśnej w miejscowości Mielno, do ziemi – rowów infiltracyjno-odparowujących, planowanych do wykonania na działce o nr ewid. 1, obręb Mielno, gmina Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-04-09 08:07

Poznań, dnia 02.04.2015 r.

WŚ.6341.2.36.2015.VIII                               

   INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Janusza Błachowiaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci systemu skrzynek rozsączających, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 141/10, obręb Murowana Goślina, gm. Murowana Goślina, odprowadzającego do ziemi oczyszczone ścieki wód opadowych i roztopowych, pochodzące z odwodnienia terenu zakładu mechaniki samochodowej, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 141/2, obręb Murowana Goślina, gm. Murowana Goślina.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-04-09 08:07

Poznań, dnia 02.04.2015 r.

WŚ.6341.1.35.2015.VIII                               

  INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Janusza Błachowiaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia terenu zakładu mechaniki samochodowej, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 141/2, obręb Murowana Goślina, gm. Murowana Goślina, do ziemi, poprzez projektowany system skrzynek rozsączających, zlokalizowany na dz. nr ewid. 141/10, obręb Murowana Goślina, gm. Murowana Goślina.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-04-09 08:07

Poznań, 1.04.2015r.

WŚ.6233.20.2015.IX                                                                           

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz. 21 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.),

S T A R O S T A    P O Z N A Ń S K I

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek DOORS E.R.J. Kubiak ul. Poznańska 171, 62-052 Komorniki, w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów drewna – polegającego na termicznym ich przetwarzaniu  (wykorzystaniu jako paliwa) w kotłowni zakładowej na terenie zakładu zlokalizowanego w obrębie działek nr ew. 399/3 w Komornikach,  gm. Komorniki.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania zezwolenia jest Starosta Poznański. Podstawowe dane o wniosku o zezwolenie zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w  Poznaniu. Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207.

Jednocześnie, informuję o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie  w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości, tj. od 08.04.2015r. do  29.04.2015r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone  w następujący sposób:

 • w formie pisemnej – na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań,
 • ustnie do protokołu – osobiście w siedzibie Starostwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w pok. 207 – pon. 9.00-16.30, wt.-piąt. 8.00-15.00,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz.262) - na adres e-mail: sekretariatos@powiat.poznan.pl.

Sprawę prowadzi:
Patrycja Spodzieja-Zielony
tel. 61 8410 551

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-04-09 08:07

Poznań, dnia 01.04.2015 r.

WŚ.6341.2.33.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek MEDIAMO Sp. z o. o., ul. Ludwika Solskiego 18, 60-184 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Ireneusza Bergera, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia linią telekomunikacyjną kablową pod dnem rzeki Głuszynka, w km 0+685 rzeki, na działce o nr ewid. 129/1, obręb Czapury, gm. Mosina.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-04-09 08:07

Poznań, dnia 26.03.2015 r.

WŚ.6341.2.27.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Pana Tomasza Karłowskiego, występującego w imieniu firmy MY SPORT S.C. Katarzyna Krzyżańska, Arkadiusz Krzyżański, ul. Rolna 6, 62-040 Puszczykowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika retencyjno - rozsączającego, zlokalizowanego na terenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego, na działce o nr ewid. 701/34, w miejscowości Puszczykowo, służącego do wprowadzania do ziemi ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ww. działki.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-04-01 14:24

Poznań, dnia 26.03.2015 r.

WŚ.6341.1.26.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Pana Tomasza Karłowskiego, występującego w imieniu firmy MY SPORT S.C. Katarzyna Krzyżańska, Arkadiusz Krzyżański, ul. Rolna 6, 62-040 Puszczykowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód    w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu kompleksu sportowo - rekreacyjnego, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 701/34, w miejscowości Puszczykowo, do ziemi, za pomocą projektowanego zbiornika retencyjno - rozsączającego, zlokalizowanego na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-04-01 14:24

Poznań, dnia 24.03.2015 r.

WŚ.6341.2.25.2015.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci pięciu zbieraczy drenarskich („a”, „b”, „c”, „d”, „e”) wraz z czterema studniami drenarskimi (SD1, SD2, SD3, SD4), zlokalizowanych na dz. nr ewid. 383/7, 383/12, 383/6, 383/15, 383/10, 383/4, obręb Bolechowo, gm. Czerwonak, oraz na likwidację urządzeń wodnych w postaci zbieracza „C” i „D”, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 383/7 383/12, 383/5, 383/10, obręb Bolechowo, gm. Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-04-01 14:24

Poznań, dnia 24.03.2015 r.

WŚ.6341.2.24.2015.VI                      

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Krzysztofa Paszczaka, działającego w imieniu Gminy Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracji wodnej szczegółowej Ju-7-1 (tzw. „Plewianki”), obejmującą przebudowę umocnień dna i skarp rowu, na odcinku od km 2+795 do km 2+856, przy zastosowaniu żelbetowych elementów – wsporników kątowych typu L oraz bruku kamiennego, na działkach o nr ewid. 653 i 654, obręb Plewiska, gmina Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-04-01 14:24

Poznań, dnia 24.03.2015 r.

WŚ.6341.2.30.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Gminy Kórnik, reprezentującego Gminę Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego odcinka rowu melioracji wodnej szczegółowej R-K, polegającego na poszerzeniu i pogłębieniu rowu, oraz na wykonanie urządzenia przelewowo - upustowego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 143/4 i 143/37, obręb skrzynki, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-03-24 13:58

Poznań, dnia 24.03.2015 r.

WŚ.6341.1.30.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Gminy Kórnik, reprezentującego Gminę Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego odcinka rowu melioracji wodnej szczegółowej R-K, polegającego na poszerzeniu i pogłębieniu rowu, oraz na wykonanie urządzenia przelewowo - upustowego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 143/4 i 143/37, obręb skrzynki, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-03-24 13:58

Poznań, dnia 24.03.2015 r.

WŚ.6341.1.28.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Gminy Murowana Goślina, reprezentującego Gminę Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu inwestycji - dróg i chodników układów komunikacyjnych prowadzących do dworców kolejowych w Murowanej Goślinie i Łopuchowie, zlokalizowanej w miejscowości Murowana Goślina i Łopuchowo, gm. Murowana Goślina, do rowu melioracji wodnej szczegółowej Tr-133.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-03-24 13:58

Poznań, dnia 23.03.2015 r.

WŚ.6341.2.21.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek TOP FARMS WIELKOPOLSKA Sp. z o. o., Piotrowo Pierwsze 6, 64-020 Czempiń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – obiektu do ujmowania wód podziemnych - studni, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 652, obręb Modrze, gm. Stęszew.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-03-24 13:58

Poznań, dnia 23.03.2015 r.

WŚ.6341.2.23.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek TOP FARMS WIELKOPOLSKA Sp. z o. o., Piotrowo Pierwsze 6, 64-020 Czempiń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – obiektu do ujmowania wód podziemnych - studni, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 666/18, obręb Modrze, gm. Stęszew.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-03-24 13:58

Poznań, dnia 19.03.2015 r.

WŚ.6341.3.6.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładów Drobiarskich „KOZIEGŁOWY” Sp. z o. o., ul. Piaskowa 3, 62-028 Koziegłowy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Zakładów Drobiarskich „KOZIEGŁOWY” Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu myjni samochodowej, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 345/53, obręb Koziegłowy, gm. Czerwonak, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-03-24 13:58

Poznań, dnia 19.03.2015 r.

WŚ.6341.3.8.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Henryk Rosiak, ul. Poznańska 75, 62-010 Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Henryk Rosiak, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu myjni samochodowej, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 181, obręb Pobiedziska, gm. Pobiedziska, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-03-24 13:58

Poznań, dnia 11.03.2015 r.

WŚ.6341.2.28.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pani Grażyny Witkowskiej, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę urządzenia wodnego – stawu ziemnego, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 228/9, obręb Węgierskie, gm. Kostrzyn.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-03-11 14:17
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-11 14:18

Poznań, dnia 10.03.2015 r.

WŚ.6341.1.24.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Inline Poland Sp. z o. o., ul. Polna 40, 62-095 Murowana Goślina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu zakładu Inline Poland Sp. z o. o., zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 181/2, obręb Murowana Goślina, gm. Murowana Goślina, do rowu melioracji wodnej szczegółowej Tr-133. 

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-03-11 14:17

Poznań, dnia 05.03.2015 r.

WŚ.6341.2.20.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Państwa Marii i Pawła Judkowiaków, ul. Poznańska 20, 62-081 Przeźmierowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu rekreacyjnego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 204/2 i 203/1, obręb Przeźmierowo gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-03-11 14:17

Poznań, dnia 05.03.2015 r.

WŚ.6341.1.19.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek „Sokołów” S.A. ul. Aleja 550-Lecia 1, 08-300 Sokołów Podlaski Oddział „Sokołów” S.A. w Robakowie, ul. Poznańska 14, Robakowo, 62-023 Gądki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych na cele produkcyjne i socjalno – bytowe zakładu, z ujęcia wody, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 118/23 i 118/27 obręb Robakowo, gm. Kórnik, eksploatującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-03-11 14:17

Poznań, dnia 05.03.2015 r

WŚ.6341.1.22.2015.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia projektowanej ulicy Poznańskiej w Chomęcicach, gm. Komorniki, do ziemi dwóch rowów melioracji szczegółowej W-A-14 oraz W-A-16 poprzez projektowane trzy wyloty, zlokalizowane na dz. nr ewid. 525, oraz 60, obręb Chomęcice, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-03-11 14:17

Poznań, dnia 05.03.2015 r.

WŚ.6341.2.15.2015.VI                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Barbary Rychlik – TRiM-TECH Tryjakowski-Ratajczak-Mazurkiewicz Sp. J.,
ul. Kokosowa 22, 60-185 Skórzewo, występującej w imieniu Biura Handlowego JOTA Sp. z o. o., Janikowo, ul. Gnieźnieńska 33, 62-006 Kobylnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - zbiornika rozsączającego na działkach o nr ewid. 285/8, 285/9 i 285/10, obręb Janikowo, gmina Swarzędz, służącego do wprowadzania do ziemi  ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenów utwardzonych inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 285/5, 285/6, 285/7, 285/8, 285/9 i 285/10, obręb Janikowo, gmina Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-03-11 14:17

Poznań, dnia 05.03.2015 r.

WŚ.6341.1.15.2015.VI                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Barbary Rychlik – TRiM-TECH Tryjakowski-Ratajczak-Mazurkiewicz Sp. J.,
ul. Kokosowa 22, 60-185 Skórzewo, występującej w imieniu Biura Handlowego JOTA Sp. z o. o., Janikowo, ul. Gnieźnieńska 33, 62-006 Kobylnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenów utwardzonych inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 285/5, 285/6, 285/7, 285/8, 285/9 i 285/10, obręb Janikowo, gmina Swarzędz, do ziemi, poprzez zbiornik rozsączający, planowany do wykonania na działkach o nr ewid. 285/8, 285/9 i 285/10, obręb Janikowo, gmina Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-03-11 14:17

Poznań, dnia 05.03.2015 r

WŚ.6341.2.22.2015.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci wylotu kanalizacji do rowu melioracji szczegółowej W-A-14, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 525 obręb Chomęcice, gm. Komorniki, wylotu kanalizacji do rowu melioracji szczegółowej W-A-16, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 60, obręb Chomęcice, gm. Komorniki, wylotu drenażu do rowu melioracji szczegółowej W-A-16, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 60, obręb Chomęcice, gm. Komorniki, przebudowy istniejącego przepustu na rowie W-A-16, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 60, obręb Chomęcice, i dz. nr ewid. 8/1, obręb Rosnówko-Szreniawa, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-03-11 14:17

Poznań, 26.02.2014 r.

WŚ.6233.190.2014.VII                                                                                                                

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz. 21 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

S T A R O S T A    P O Z N A Ń S K I

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Fabryka Mebli BACH W.Chruściński, P. Baryczko Spółka jawna, Podarzewo 4a, 62-010 Pobiedziska w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów drewna – polegającego na termicznym ich przetwarzaniu  (wykorzystaniu, jako paliwa) w kotłowni zakładowej na terenie zakładu zlokalizowanego w obrębie działek nr ew. 106/1 i 112/1  w Podarzewie, gm. Pobiedziska.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania zezwolenia jest Starosta Poznański. Podstawowe dane o wniosku o zezwolenie zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207 a.

Jednocześnie, informuję o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie  w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości, tj. od 04.03.2015 r. do  25.03.2015 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone  w następujący sposób:

- w formie pisemnej – na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań,
- ustnie do protokołu – osobiście w siedzibie Starostwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w pok. 207a – pon. 9.00-16.30, wt.-piąt. 8.00-15.00,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz.262) - na adres e-mail: sekretariatos@powiat.poznan.pl .

 

Sprawę prowadzi:
Anna Orczewska
tel. 61 8410 578

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-02-26 12:06

Poznań, dnia 25.02.2015 r.

WŚ.6341.3.5.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Raben Transport Sp. z o. o., ul. Poznańska 71, 62-023 Gądki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Raben Transport Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu myjni samochodowej Raben Transport Sp. z o. o., zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 38/21, obręb Gądki, gm. Kórnik, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-02-26 12:06

Poznań, dnia 24.02.2015 r.

WŚ.6341.2.9.2015.VI                        

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Roberta Salomona, działającego w imieniu Gminy Czerwonak, reprezentowanej przez Wójta Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o legalizacji urządzenia wodnego - wylotu z kanalizacji deszczowej o średnicy nominalnej 300 mm, do rowu melioracji wodnej szczegółowej L-2,  wykonanego na działce o nr ewid. 85/4, obręb Czerwonak, gmina Czerwonak, służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych ze zlewni dróg gminnych.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-02-26 12:06

Poznań, dnia 23.02.2015 r.

WŚ.6341.1.20.2015.VI                   

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 za zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Ryszarda Nogacza, prowadzącego działalność pod nazwą Gospodarstwo Rybackie Ryszard Nogacz, Wierzenica, ul. Lisia 5, 62-006 Kobylnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na potrzeby obiektu stawowego, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 52/1, 113, 114 i 40, obręb Wierzenica, gmina Swarzędz, na szczególne korzystanie z wód w zakresie:

 1. Poboru wód powierzchniowych z rzeki Główna w okresie wiosennym do napełnienia stawów nr 4, 5, 6, 7, 8 i 9, oraz na uzupełnienie strat spowodowanych parowaniem;
 2. Użytkowania wód znajdujących się w rowach obejmującego pobór wód prowadzonych rowami melioracji wodnej szczegółowej G-29 oraz bez nazwy w okresie wiosennym do napełnienia stawów nr 1, 2 i 3;
 3. Odprowadzania wód ze stawów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do wód powierzchniowych rzeki Główna w okresie jesiennym;
 4. Poboru wód powierzchniowych z rzeki Główna w okresie jesiennym  do napełnienia stawów nr 6, 7, 8 i 9, służących jako zimochowy i magazyny rybne;
 5. Odprowadzania wód ze stawów nr  6, 7, 8 i 9, służących jako zimochowy i magazyny rybne, do wód powierzchniowych rzeki Główna w okresie wiosennym;
 6. Poboru wód powierzchniowych z rzeki Główna na przepływ przez stawy nr  6, 7, 8 i 9, służące jako zimochowy i magazyny rybne, z jednoczesnym ich zrzutem do rzeki Główna;
 7. Poboru wód powierzchniowych z rzeki Główna na przepływa przez płuczki nr 1 i 2,
  z jednoczesnym ich zrzutem do rzeki Główna;
 8. Użytkowania wód znajdujących się w rowach obejmującego podniesienie rzędnej przepływu wód w rowie melioracji wodnej szczegółowej G-29 za pomocą zastawki, zlokalizowanej w hm 0+70 rowu, do rzędnej 81,35 m n. p. m.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-02-26 12:06

Poznań, dnia 23.02.2015 r.

WŚ.6341.2.7.2015.VIII                                  

       INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci przebudowy odcinka Kanału Swadzimskiego, przebudowy przepustu na Kanale Swadzimskim, budowy 2 przepustów, budowy 2 wylotów kanalizacji do rowów przydrożnych, budowy wylotów z wpustów deszczowych do rowów przydrożnych i w grunt (19 szt.), przebudowy rowów przydrożnych, budowy rowów przydrożnych, likwidację rowów przydrożnych, wykonanie przejścia przyłączem wodociągowym nad przepustem Kanału Swadzimskiego, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 22/22, 22/26, 22/63, 22/74, 22/82, 24/3, 48/4, 49/6, 50/3, 52/2, 52/6, 174/2, 176/3, 176/5, 176/6, obręb Swadzim, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-02-26 12:06

Poznań, dnia 23.02.2015 r.

WŚ.6341.1.10.2015.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu układu komunikacyjnego – przebudowywanego węzła Swadzim ETAP III oraz odcinka drogi krajowej DK92, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 22/22, 22/26, 22/63, 22/74, 22/82, 24/3, 48/4, 49/6, 50/3, 52/2, 52/6, 174/2, 176/3, 176/5, 176/6, obręb Swadzim, gm. Tarnowo Podgórne, do wód i do ziemi,  projektowanymi urządzeniami wodnymi, zlokalizowanymi na ww. działkach.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-02-26 12:06

Poznań, dnia 23.02.2015 r.

WŚ.6341.2.11.2015.VIII                               

      INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu ECC RESIDENTIAL DEVELOPMENTS sp. z o. o., ul. Ostrobramska 75C, 04-175 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu ECC RESIDENTIAL DEVELOPMENTS sp. z o. o., ul. Ostrobramska 75C, 04-175 Warszawa, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do wód rzeki Kopli II, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 107, obręb Koninko, gm. Kórnik, w km jej biegu 3+220, wprowadzającego oczyszczone ścieki deszczowe pochodzące z odwodnienia projektowanych dróg wewnętrznych, parkingów, chodników i drogi dojazdowej do projektowanego osiedla – zespołu budynków jednorodzinnych, zlokalizowanych na terenie dz. nr ewid. 113/25, 113/26, 113/27, 113/28, 113/29, 113/30, 113/32, 113/33, 113/34, 113/35, 113/36, 113/37, 113/38, 113/39, 113/40, 113/41, 113/74, 113/75, 113/121, 113/123, obręb Koninko, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-02-26 12:06

Poznań, dnia 23.02.2015 r.

WŚ.6341.1.13.2015.VIII                               

  INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu ECC RESIDENTIAL DEVELOPMENTS sp. z o. o., ul. Ostrobramska 75C, 04-175 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu ECC RESIDENTIAL DEVELOPMENTS sp. z o. o., ul. Ostrobramska 75C, 04-175 Warszawa, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia projektowanych dróg wewnętrznych, parkingów, chodników i drogi dojazdowej do projektowanego osiedla – zespołu budynków jednorodzinnych, zlokalizowanych na terenie dz. nr ewid. 113/25, 113/26, 113/27, 113/28, 113/29, 113/30, 113/32, 113/33, 113/34, 113/35, 113/36, 113/37, 113/38, 113/39, 113/40, 113/41, 113/74, 113/75, 113/121, 113/123, obręb Koninko, gm. Kórnik, do wód – rzeki Kopla II, projektowanym wylotem, zlokalizowanym w km 3+220 biegu rzeki, na dz. nr 107, obręb Koninko, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-02-26 12:06

Poznań, dnia 18.02.2015 r.

WŚ.6341.1.5.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładu Produkcyjno-Usługowego IDMAR, ul. Zielona 1, 62-050 Krosno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Zakładu Produkcyjno-Usługowego IDMAR pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu zakładu IDMAR, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 174/1, obręb Krosno, gm. Mosina, do rowu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-02-26 12:06

Poznań, dnia 17.02.2015 r.

WŚ.6341.2.4.2015.VIII                                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Suchy Las, reprezentowanej przez Wójta Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy La, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Suchy Las, reprezentowanej przez Wójta Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy La, pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do stawu na rowie Wierzbak, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 602/6, obręb Suchy Las, gm. Suchy Las, oraz na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji deszczowej do rowu Wierzbak, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 602/7, obręb Suchy Las, gm. Suchy Las.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-02-26 12:06

Poznań, dnia 17.02.2015 r.

WŚ.6341.1.7.2015.VIII                                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Suchy Las, reprezentowanej przez Wójta Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy La, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Suchy Las, reprezentowanej przez Wójta Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy La, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie tymczasowego wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, do ziemi – stawu na rowie Wierzbak, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 602/6, obręb Suchy Las, gm. Suchy Las, istniejącym wylotem, do czasu wykonania nowego odcinka kanalizacji wraz z urządzeniami oczyszczającymi i nowym wylotem do rowu Wierzbak, oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, do ziemi rowu Wierzbak, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 602/7, obręb Suchy Las, gm. Suchy Las, pochodzących z nowego odcinka kanalizacji wraz z urządzeniami oczyszczającymi.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-02-26 12:06

Poznań, dnia 12.02.2015 r.

WŚ.6341.2.5.2015.VIII                                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o. o., ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o. o., ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu ścieków oczyszczonych, pochodzących z oczyszczalni ścieków w Wielkiej Wsi, do rowu melioracji szczegółowej RMWC Trupina, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 766, obręb Wielka Wieś, gm. Buk.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-02-26 12:06

Poznań, dnia 11.02.2015 r.

WŚ.6341.2.12.2015.VIII                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu DM FADEN Modrak i Szelągiewicz sp. j., Rakownia, ul. Wiklinowa 29, 62-095 Murowana Goślina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu DM FADEN Modrak i Szelągiewicz sp. j., Rakownia, ul. Wiklinowa 29, 62-095 Murowana Goślina, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci dwóch systemów studni chłonnych:

- system nr 1 składający się z 4 studni chłonnych, połączonych hydraulicznie, zlokalizowany na dz. nr ewid. 197/20, obręb Murowana Goślina, gm. Murowana Goślina,
- system nr 2 składający się z 2 studni chłonnych, połączonych hydraulicznie, zlokalizowany na dz. nr ewid. 197/20, obręb Murowana Goślina, gm. Murowana Goślina, odprowadzających ścieki deszczowe, pochodzące z odwodnienia terenu ww. zakładu.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-02-13 12:05

Poznań, dnia 11.02.2015 r.

WŚ.6341.1.14.2015.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu DM FADEN Modrak i Szelągiewicz sp. j., Rakownia, ul. Wiklinowa 29, 62-095 Murowana Goślina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu DM FADEN Modrak i Szelągiewicz sp. j., Rakownia, ul. Wiklinowa 29, 62-095 Murowana Goślina, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia terenu ww. zakładu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 197/20, obręb Murowana Goślina, gm. Murowana Goślina, do ziemi, poprzez projektowane dwa systemy studni chłonnych, zlokalizowanych na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-02-13 12:05

Poznań, dnia 10.02.2015 r.

WŚ.6341.2.8.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek H2Optim Sp. z o. o. Sp. k., ul. Kwarcowa 2, 62-002 Suchy Las, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego w miejscowości Baranowo, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-02-13 12:05

Poznań, dnia 10.02.2015 r.

WŚ.6341.1.11.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek H2Optim Sp. z o. o. Sp. k., ul. Kwarcowa 2, 62-002 Suchy Las, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu inwestycji, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 339, obręb Baranowo, gm. Tarnowo Podgórne, do rowu melioracji wodnej szczegółowej B. 

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-02-13 12:05

Poznań, dnia 04.02.2015 r.

WŚ.6341.1.4.2015.VIII                                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Czerwonak, reprezentowanej przez Wójta Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Czerwonak, reprezentowanej przez Wójta Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu odcinka projektowanej drogi gminnej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 26, obręb Ludwikowo, gm. Czerwonak, do ziemi - projektowanych rowów przydrożnych, zlokalizowanych na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-02-13 12:05

Poznań, dnia 02.02.2015 r.

WŚ.6341.2.217.2014.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci:

-    8 wylotów kanalizacji deszczowej, do ziemi – zbiornika retencyjnego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 176/5, obręb Swadzim, gm. Tarnowo Podgórne,
-    1 wylotu kanalizacji deszczowej do rowu przydrożnego A-B, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 176/5, obręb Swadzim, gm. Tarnowo Podgórne,
-    2 wylotów kanalizacji deszczowej do rowu przydrożnego C-D, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 50/20, obręb Swadzim, gm. Tarnowo Podgórne,
-    1 wylotu kanalizacji deszczowej do rowu przydrożnego (przed przepustem na rowie C-D), zlokalizowanego na dz. nr ewid. 176/5, obręb Swadzim, gm. Tarnowo Podgórne,
-    zbiornika retencyjnego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 176/5, obręb Swadzim, gm. Tarnowo Podgórne,
-    przebudowy przepustu o średnicy 800 mm, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 176/5, 50/20, obręb Swadzim , gm. Tarnowo Podgórne,
-    przebudowy odcinka rowu przydrożnego A-B, zlokalizowanego na dz. nr 176/5, obręb Swadzim, gm. Tarnowo Podgórne,
-    przebudowy odcinka rowu przydrożnego C-D, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 50/20, obręb Swadzim, gm. Tarnowo Podgórne,

będących elementem odwodnienia układu komunikacyjnego – przebudowywanego węzła Swadzim ETAP II, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 176/5, 50/28, 50/20, obręb Swadzim, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-02-13 12:05

Poznań, dnia 02.02.2015 r.

WŚ.6341.1.236.2014.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu układu komunikacyjnego – przebudowywanego węzła Swadzim ETAP II, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 176/5, 50/28, 50/20, obręb Swadzim, gm. Tarnowo Podgórne, do ziemi – zbiornika retencyjnego oraz rowu przydrożnego, dwunastoma projektowanymi wylotami.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-02-13 12:05

Poznań, dnia 29.01.2015 r.

WŚ.6341.2.214.2014.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Czesława Kaczmarka, ul. Malwowa 46, 60-175 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie robót w wodach, w zrekultywowanych wyrobiskach po eksploatacji kruszywa, w postaci zasypania zagłębienia, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 97/2, obręb Sierosław, gm. Tarnowo Podgórne. 

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-02-13 12:05

Poznań, dnia 26.01.2015 r.

WŚ.6341.1.6.2015.VIII                                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek NETTO sp. z o. o., Motaniec 30, 73-108 Kobylanka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz NETTO sp. z o. o., Motaniec 30, 73-108 Kobylanka, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych,  pochodzących z terenu ww. zakładu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 224/3, obręb Kostrzyn Wielkopolski, gm. Kostrzyn Wielkopolski, do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej R-G w km 3+245, istniejącym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-02-13 12:05

Poznań, dnia 22.01.2015 r.

WŚ.6341.2.216.2014.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Pocztowa 3A, 62-090 Rokietnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Pocztowa 3A, 62-090 Rokietnica, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia rurociągiem kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej ø 225 mm w rurze stalowej osłonowej ø 400 mm nad rzeką Samicą w km 32+850 jej biegu w miejscowości Napachanie, gm. Rokietnica, na dz. nr ewid. 151/8, obręb Napachanie, gm. Rokietnica.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-02-13 12:05

Poznań, dnia 22.01.2015 r.

WŚ.6341.2.215.2014.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – 3 wylotów kanalizacji deszczowej oraz na przebudowę rowu melioracji wodnej szczegółowej Wa-10, zlokalizowanych w miejscowości Suchy Las, gm. Suchy Las.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-01-27 14:25

Poznań, dnia 22.01.2015 r.

WŚ.6341.1.234.2014.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu ulicy Diamentowej w miejscowości Suchy Las, gm. Suchy Las, do rowu melioracji wodnej szczegółowej Wa-10. 

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-01-27 14:25

Poznań, dnia 20.01.2015 r.

WŚ.6341.2.210.2014.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 że na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci dwóch wylotów kanalizacji deszczowej w formie nabudowanej studni na projektowanym przepuście, zlokalizowanym na rowie melioracji wodnej szczegółowej R-E, na dz. nr ewid. 195/1, 208/1, obręb Czmoń, gm. Kórnik, oraz na przebudowę urządzenia wodnego – istniejącego przepustu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 195/1, 208/1, 222/3, 222/2, obręb Czmoń, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-01-27 14:25

Poznań, dnia 20.01.2015 r.

WŚ.6341.1.232.2014.VIII                                             

   INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu odcinka drogi wojewódzkiej nr 434 w miejscowości Czmoń, do ziemi rowu melioracji szczegółowej R-E, zlokalizowanego na dz. ewid. 195/1, 208/2, 222/2, 222/3, obręb Czmoń, gm. Kórnik, projektowanymi wylotami.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-01-27 14:25

Poznań, dnia 20.01.2015 r.

WŚ.6341.3.2.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek MAN Bus Sp. z o. o., ul. Poznańska 4 Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz MAN Bus Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu zakładu MAN Bus Sp. z o. o., zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 26/1, 27/1, 28/5, 28/10, 29/4, 34/1, obręb Sady, gm. Tarnowo Podgórne, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-01-27 14:25

Poznań, dnia 14.01.2015 r.

WŚ.6341.2.208.2014.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Netia S. A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Witolda Olszewskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia przyłączem światłowodowym pod dnem Kanału Swadzimskiego, w km 5+770 kanału, na działce o nr ewid. 175/2, obręb Swadzim, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-01-27 14:25

Poznań, dnia 13.01.2015 r.

WŚ.6341.2.205.2014.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Tomasza Marchewkę, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejść telekomunikacyjną kanalizacją kablową pod dnem rzeki Samica Stęszewska, w km 22+500 i km 22+540 rzeki, na działce o nr ewid. 15, obręb Cieśle, gm. Buk.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-01-14 07:50

Poznań, dnia 09.12.2014 r.

WŚ.6341.2.203.2014.VIII                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci kanałów rozsączających, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 756/22, 997/10, 774/1, 735/10, 996/11, obręb Komorniki, gm. Komorniki, odprowadzających ścieki deszczowe pochodzące z powierzchni przebudowywanych ulic Piaskowej, Pasieki, Nad Wirynką w Komornikach.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-01-14 07:50

Poznań, dnia 09.12.2014 r.

WŚ.6341.1.227.2014.VIII                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia ulic Piaskowej, Pasieki, Nad Wirynką, w Komornikach, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 756/22, 997/10, 774/1, 735/10, 996/11, obręb Komorniki, gm. Komorniki, do ziemi, za pomocą projektowanych kanałów rozsączających, zlokalizowanych na ww. działkach, pod nawierzchniami przedmiotowych ulic.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-01-14 07:50

Poznań, dnia 09.01.2015 r.

WŚ.6341.2.213.2014.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Orange Polska S. A. Sieci i Platformy Usługowe Grupy TP Operacyjny Rozwój Sieci Zachód, Dział Realizacji Inwestycji, Os. Przyjaźni 116, 61-685 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia przyłączem telekomunikacyjnym pod dnem rzeki Kopla II, w km 5+240 rzeki, na działce o nr ewid. 42, obręb Żerniki, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-01-14 07:50

Poznań, dnia 08.01.2015 r.

WŚ.6341.2.207.2014.VIII                                          

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Tarnowo Podgórne, reprezentowanej przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Tarnowo Podgórne, reprezentowanej przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 34, obręb Lusowo, gm. Tarnowo Podgórne, odprowadzającego oczyszczone ścieki deszczowe do wód – Kanału Lusowskiego.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-01-14 07:50

Poznań, dnia 08.01.2015 r.

WŚ.6341.1.229.2014.VIII                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Tarnowo Podgórne, reprezentowanej przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Tarnowo Podgórne, reprezentowanej przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia gminnej  ul. Zielnej w miejscowości Lusowo, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 33/9, 33/10, 33/18, obręb Lusowo, gm. Tarnowo Podgórne, do wód – Kanału Lusowskiego w km 0+750, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 34, obręb Lusowo, gm. Tarnowo Podgórne, projektowanym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-01-14 07:50

Poznań, dnia 07.01.2015 r.

WŚ.6341.2.211.2014.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Państwa Magdaleny i Roberta Suchanke, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu ziemnego, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 14/6, obręb Pawłowice, gm. Rokietnica.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-01-14 07:50

Poznań, dnia 02.01.2015 r.

WŚ.6341.2.209.2014.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek firmy ZIELONA MOSINA Sp. z o. o., ul. Ogrodowa 2/8, 61-820 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz firmy Zielona Mosina Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 1258/4, obręb Mosina, gm. Mosina.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-01-14 07:50

Poznań, dnia 02.01.2015 r.

WŚ.6341.1.231.2014.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek firmy ZIELONA MOSINA Sp. z o. o., ul. Ogrodowa 2/8, 61-820 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz firmy Zielona Mosina Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu inwestycji, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 1315, 1318/2, 1314, 1313, 1319, obręb Mosina, gm. Mosina, do Kanału Mosińskiego.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-01-14 07:50

Poznań, dnia 02.01.2015 r.

WŚ.6341.1.218.2014.VIII                                 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu „GRYF” Mirosława Szymanowska, Złotkowo, ul. Radosna 24, 62-002 Suchy Las, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu „GRYF” Mirosława Szymanowska, Złotkowo, ul. Radosna 24, 62-002 Suchy Las, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia terenu bazy transportowej ww. firmy, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 75/2, 75/3, obręb Złotkowo, gm. Suchy Las, do ziemi, poprzez projektowane dwie studnie chłonne z drenażami rozsączającymi, zlokalizowanych na ww. działkach.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-01-14 07:50

Poznań, dnia 02.01.2015 r.

WŚ.6341.2.196.2014.VIII                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu „GRYF” Mirosława Szymanowska, Złotkowo, ul. Radosna 24, 62-002 Suchy Las, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu „GRYF” Mirosława Szymanowska, Złotkowo, ul. Radosna 24, 62-002 Suchy Las, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci dwóch studni chłonnych z drenażami rozsączającymi, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 75/2, 75/3, obręb Złotkowo, gm. Suchy Las.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2015-01-14 07:50

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1712
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2018-11-15 10:58
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-02-25 14:37