BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Treść archiwalna rok 2016

Poznań, dnia 30.12.2016 r.

WŚ.6341.2.171.2016.VI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Plastique Sp. z o.o., ul. Bukowska 12, 62-070 Dąbrowa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Plastique Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego zbiornika retencyjnego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 43/43, obręb Dąbrowa, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410-579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-01-04 14:37
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-07 13:50

Poznań, dnia 30.12.2016 r.

WŚ.6341.1.237.2016.VI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Plastique Sp. z o.o., ul. Bukowska 12, 62-070 Dąbrowa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Plastique Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu działek o nr ewid. 42/24, 42/34 obręb Dąbrowa, gm. Dopiewo, do ziemi – istniejącego zbiornika retencyjnego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 43/43, obręb Dąbrowa, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410-579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-01-04 14:37
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-07 13:50

Poznań, 29.12.2016 r.

WŚ.6341.2.168.2016.XXVII                                                                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o., ul. Poznańska 58, 62 – 010 Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych (studni nr 1A) zlokalizowanego na działce nr ewid. 153/1 ob. Latalice, gm. Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Rostkowska
tel. 61 8418-817

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-01-04 14:37
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-07 13:55

Poznań, dnia 28.12.2016 r.

WŚ.6341.2.182.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Panattoni Europe Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego  -  drenażu opaskowego, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 1067/57, 1061/74, 1061/78, 1061/83, 1061/105, 1061/109, 1061/106, 1061/43, 45/1, obręb Komorniki,
gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418-827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-29 11:48
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-07 13:57

Poznań, dnia 28.12.2016 r.

WŚ.6341.1.253.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Panattoni Europe Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na długotrwałe obniżenie zwierciadła wód gruntowych w zasięgu oddziaływania planowanego do wykonania drenażu opaskowego na głębokości 0,8 m, zlokalizowane na działkach o nr ewid. 1067/57, 1061/74, 1061/78, 1061/83, 1061/105, 1061/109, 1061/106, 1061/43, 45/1, obręb Komorniki, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418-827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-29 11:48
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-07 14:08

Poznań, dnia 22.12.2016 r.

WŚ.6341.1.233.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odcinka drogi powiatowej nr 2387P, podlegającego przebudowie w związku z rozbiórką istniejącego i wykonaniem nowego mostu (od km 4+996,35 do km 4+966,35 drogi) w miejscowości Komorniki, do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej WA – rowu Głuchowskiego, projektowanym wylotem zlokalizowanym na działce o nr ewid. 200, obręb Komorniki, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410-576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-29 11:48
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-07 14:13

Poznań, dnia 22.12.2016 r.

WŚ.6341.2.165.2016.XXVII             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Pana Leszka Grobelnego zam. Jagodno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanego na działce nr ewid. 20, obręb Jagodno, gm. Kostrzyn.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Rostkowska
tel. 61 8418-817

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-29 11:48
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-07 14:13

Poznań, dnia 22.12.2016 r.

WŚ.6341.1.232.2016.XXVII              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pana Leszka Grobelnego zam. Jagodno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 20, obręb Jagodno, gm. Kostrzyn, eksploatującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Rostkowska
tel. 61 8418-817

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-29 11:48
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-07 14:13

Poznań, dnia 22.12.2016 r.

WŚ.6341.2.166.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracji wodnej szczegółowej WA – rowu Głuchowskiego, obejmującą:

 • rozbiórkę istniejącego mostu i kładki oraz wykonanie nowego mostu na rowie, na dz. o nr ewid. 85, 199/3, 200, 201/1, obręb Komorniki, gm. Komorniki,
 • umocnienie koryta rowu, na dz. o nr ewid. 83, 84/1, 85, 199/3, 200, 201/1, obręb Komorniki, gm. Komorniki,
 • rozbiórkę istniejących wylotów urządzeń kanalizacyjnych i wykonanie nowego wylotu kanalizacji (Wyl1) do rowu, na dz. o nr ewid. 200, obręb Komorniki, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410-576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-29 11:48
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-07 14:14

Poznań, dnia 20.12.2016 r.

WŚ.6341.2.177.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Maurycego Kustry, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o legalizacji wykonanego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego urządzenia wodnego – stawu, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 119 i 121, obręb Złotniczki, gm. Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418-827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-29 11:48
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-07 14:14

Poznań, dnia 20.12.2016 r.

WŚ.6341.1.214.2016.XI                     

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek TFP Sp. z o.o., Dziećmierowo, ul. Katowicka 26, 62-035 Kórnik, zostało wszczęte postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych z terenu dz. o nr ewid. 143/5, 142/1, 140/3, 140/4, 140/5, 141/7, 140/9, 63/8, 65/3 141/5, 141/4, 140/6, 140/1 i 64/3, obręb Dziećmierowo, do ziemi -  rowu R-J2, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 159, obręb Dziećmierowo.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410-545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-29 11:48
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-07 14:20

Poznań, dnia 15.12.2016 r.

WŚ.6341.1.240.2016.XI                     

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań, zostało wszczęte postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych do ziemi (dz. o nr ewid. 48/3 i 48/2 obręb Rosnówko), z drogi krajowej nr 5 w m. Rosnówko, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410-545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-15 14:23
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-07 14:21

Poznań, dnia  14.12.2016 r.

WŚ.6341.1.216.2016.XI                    

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań, zostało wszczęte postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych do wód Kanału Mosińskiego w  km 3+300 z części drogi wojewódzkiej nr 431 (ul. Szosa Poznańska w m. Mosina), na dz. o nr ewid. 1686/2

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-15 14:23

Poznań, dnia 15.12.2016 r.

WŚ.6341.2.174.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Miasta i Gminy Pobiedziska, ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego pomostu pływającego oraz wykonanie nowego zespołu pomostów (kompleksu stałych pomostów rekreacyjnych z wygrodzonym basenem i kąpieliskiem), zlokalizowanych nad jeziorem Biezdruchowo, działka o nr ewid. 3, ark. 5, obręb Pobiedziska, gm. Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-15 14:23

Poznań, dnia 15.12.2016 r.

WŚ.6341.2.160.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek firmy Panattoni Europe Sp. z o .o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – rowu retencyjno - odwadniającego z przegrodami oraz przepustem, na działkach o nr ewid. 1061/91, 1061/92, 1061/87, 1061/69, 1061/59, 1061/73, 1061/77, 1061/82, obręb Komorniki, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-15 14:23

Poznań, dnia 15.12.2016 r.

WŚ.6341.1.227.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, pochodzących z projektowanej drogi gminnej z chodnikiem i ścieżką rowerową – teren działek o nr ewid. 1061/87, 1061/69, 1061/59, 1061/73, 1061/77, 1061/82, 1061/66, w miejscowości Komorniki, do ziemi – projektowanego rowu retencyjno-odwadniającego, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 1061/91, 1061/92, 1061/87, 1061/69, 1061/59, 1061/73, 1061/77, 1061/82, obręb Komorniki, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-15 14:23

Poznań, dnia 15.12.2016 r.

WŚ.6341.1.217.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek firmy Podgaje Sp. z o. o., ul. Ułańska 5, 60-748 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód powierzchniowych do nawodnień deszczownianych, z rzeki Samy, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 236, obręb Jankowice, gm. Tarnowo Podgórne, za pomocą ujęcia (przenośnej motopomy pływającej), zlokalizowanego w km 37+640, 37+750 i 37+870 rzeki.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-15 14:23

Poznań, dnia 15.12.2016 r.

WŚ.6341.2.152.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek firmy Podgaje Sp. z o. o., ul. Ułańska 5, 60-748 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – obiektu służącego do ujmowania wód powierzchniowych z rzeki Samy, zlokalizowanego w km 37+640, 37+750 i 37+870 rzeki, dz. o nr ewid. 236, obręb Jankowice, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-15 14:23

Poznań, dnia 13.12.2016 r.

WŚ.6341.2.146.2016.XI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Państwa Renaty i Piotra Hejnowskich, ul. Jaśminowa 48D, 62-023 Kamionki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracji wodnej szczegółowej R-A, polegającą na zamianie otwartego odcinka rowu na rurociąg o średnicy Ø 600 mm, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 1107/18, obręb Kamionki, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-15 14:23

Poznań, dnia 13.12.2016 r.

WŚ.6341.1.213.2016.XI                     

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek IMS Glass – Decor Sp. z o.o., ul. Malwowa 69 A, 60-175 Poznań, zostało wszczęte postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania z terenu Zakładu Produkcyjnego w Złotkowie, ul. Złota 3, gm. Suchy Las, ścieków wód opadowych i roztopowych do ziemi, zagłębienia terenowego zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 47/2 obręb Złotkowo.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-15 14:23

Poznań, dnia 13.12.2016 r.

WŚ.6341.2.169.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Pana Marcina Nagórskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o legalizacji wykonanych robót w wodach, polegających na częściowym zasypaniu wyrobisk po eksploatacji kruszywa naturalnego, na działce o nr ewid. 163/4, obręb Rybojedzko, gm. Stęszew.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-15 14:23

Poznań, dnia 12.12.2016 r.

WŚ.6341.2.157.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego Sp. z o. o., ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegłowy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych (studni nr 3), zlokalizowanego na działce nr ewid. 32/1, obręb Promnice, gm. Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-15 14:23

Poznań, dnia 12.12.2016 r.

WŚ.6341.1.223.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego Sp. z o. o., ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegłowy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego na terenie działek o nr ewid. 32/1 i 42, obręb Promnice, gm. Czerwonak, eksploatującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-15 14:23

Poznań, dnia 09.12.2016 r.

WŚ.6341.1.235.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu, ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z gminnego ujęcia wody, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 10/22 w miejscowości Karłowice, gm. Swarzędz, eksploatującego wody podziemne z utworów trzeciorzędowych (studnia nr 1) i utworów czwartorzędowych (studnia nr 2), w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Karłowice.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-15 14:23

Poznań, dnia 07.12.2016 r.

WŚ.6341.2.161.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Państwa Karoliny i Witolda Rewers, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika wodnego na dz. o nr ewid. 31/32  w miejscowości Złotkowo, gm. Suchy Las.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-09 07:37

Poznań,  1.12.2016r.

WŚ.6233.77.2016.IX                                                                                                   

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 72 ust. 6  ustawy z 3 października 2016r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U.  2016r.. poz. 353 ze zm.),

S T A R O S T A    P O Z N A Ń S K I

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wydaniu decyzji WŚ.6233.77.2016.IX z 12.10.2016r. – zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie zakładu zlokalizowanego w Łęczycy przy  ul. Poznańskiej 26 na działce o nr ew. 207/6, gm. Komorniki, udzielonego podmiotowi MOBILI SERVIS s. c. Magdalena Melinger, Przemysław Dominiak, ul. Poznańska 26, Łęczyca, 62-051 Wiry.

Podstawowe dane o decyzji zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Spodzieja-Zielony
tel. (61) 8410 551

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-09 07:37

Poznań, dnia 02.12.2016 r.

WŚ.6341.1.215.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z drogi powiatowej nr 2401P – ul. Poznańska w miejscowości Dąbrówka, gm. Dopiewo, do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej W-C-1, projektowanymi wylotami kanalizacji deszczowej zlokalizowanymi na działce o nr ewid. 39, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo, oraz do rowu przydrożnego (lewostronnego), projektowanym wylotem kanalizacji deszczowej zlokalizowanym na dz. o nr ewid. 51/6, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-02 12:21

Poznań, dnia 02.12.2016 r.

WŚ.6341.2.147.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. wykonanie urządzeń wodnych – 2 wylotów urządzeń kanalizacji deszczowej do rowu melioracji wodnej szczegółowej W-C-1, na dz. o nr ewid. 39, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo,
 2. wykonanie urządzenia wodnego – wylotu urządzeń kanalizacji deszczowej do rowu drogowego (lewostronnego), na dz. o nr ewid. 51/6, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo;
 3. przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego W-C-1, obejmującą przebudowę istniejącego przepustu pod ul. Poznańską, zlokalizowanego w km 1+072 rowu, na dz. nr ewid. 36 i 39, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo;
 4. przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego W-C-1, obejmującą przebudowę istniejącego przepustu pod ul. Różany Zakątek, zlokalizowanego w km 0+970 rowu, na dz. nr ewid. 39, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo;
 5. przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego W-C-1-1, obejmującą zamianę odcinka rowu na długości 211,0 m na rurociąg o średnicy Ø 0,80 m, oraz odmulenie i umocnienie dna oraz skarp koryta rowu na długości 88,0 m, na dz. o nr ewid. 1/35, 36, 1/354, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo;
 6. likwidację urządzenia wodnego – odcinka rowu melioracyjnego W-C-1-1, o długości 217,0 m, na dz. o nr ewid. 1/35 i 36, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo;
 7. wykonanie urządzenia wodnego – rowu drogowego lewostronnego, na dz. o nr ewid. 51/6 i 719/6, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo;
 8. rozbudowę (przedłużenie) istniejącego przepustu na rzece Wirynce, w km 16+340 rzeki, na dz. o nr ewid. 18/5, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-02 12:21

Poznań, dnia 02.12.2016 r.

WŚ.6341.2.148.2016.VI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Magdaleny Pielich i Pana Piotra Pielich, ul. Jaśminowa 48I, 62-023 Kamionki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Pani Magdaleny Pielich i Pana Piotra Pielich pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – przebudowa rowu melioracji wodnej szczegółowej R-A na rurociąg, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 1107/25, obręb Kamionki, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-02 12:21

Poznań, dnia 01.12.2016 r.

WŚ.6341.2.158.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek INEA S.A., ul. Klaudyny Potockiej 25, 30-211 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – zbiornika retencyjno-infiltracyjnego oraz wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 58/29, obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-02 12:21

Poznań, dnia 01.12.2016 r.

WŚ.6341.2.163.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych – wylotów kanalizacji deszczowej, na wykonanie obiektu mostowego na rzece Wirynce, na wykonanie przejścia pod dnem rzeki Wirynka, oraz na rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego na rzece Wirynce, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 44/5, 44/6, 222, 227, 973, 33/89, 33/40, obręb Komorniki, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-02 12:21

Poznań, dnia 01.12.2016 r.

WŚ.6341.2.159.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, reprezentującego Gminę Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu przydrożnego, oraz na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 239/3 i 237/2, obręb Lusowo, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-02 12:21

Poznań, dnia 01.12.2016 r.

WŚ.6341.1.229.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu drogi powiatowej Nr 2387P, zlokalizowanej w miejscowości Komorniki, gm. Komorniki, do cieku Wirynki, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 227, obręb Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-02 12:21

Poznań, dnia 01.12.2016 r.

WŚ.6341.1.224.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek INEA S.A., ul. Klaudyny Potockiej 25, 30-211 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu parkingów i dróg dojazdowych, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 58/29, obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne, do projektowanego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-02 12:21

Poznań, dnia 29.11.2016 r.

WŚ.6341.2.140.2016.VI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Mieczysławy Pawłowskiej i Pana Piotra Pawłowskiego, ul. por. Sypniewskiego 13, 62-010 Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Pani Mieczysławy Pawłowskiej i Pana Piotra Pawłowskiego, ul. por. Sypniewskiego 13, 62-010 Pobiedziska, pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na terenie dz. o nr ewid. 68, obręb Główna, gm. Pobiedziska.               

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-02 12:21

Poznań, dnia 28.11.2016 r.

WŚ.6341.2.143.2016.XI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Państwa Moniki i Krzysztofa Nowaków, ul. Jaśminowa 48E, 62-023 Kamionki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracji wodnej szczegółowej R-A, polegającą na zamianie otwartego odcinka rowu na rurociąg o średnicy Ø 600 mm, zlokalizowanego na
dz. o nr ewid. 1107/21, obręb Kamionki, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-02 12:21

Poznań, 28.11.2016 r.

WŚ.6341.2.145.2016.XI                                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Państwa Natalii i Mariusza Janickich, ul. Jaśminowa 48J, 62-023 Kamionki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracji wodnej szczegółowej R-A, polegającą na zamianie otwartego odcinka rowu na rurociąg o średnicy Ø 600 mm, zlokalizowanego na
dz. o nr ewid. 1107/24, obręb Kamionki, gm. Kórnik.

                    

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-02 12:21

Poznań, dnia 29.11.2016 r.

WŚ.6341.1.208.2016.VI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Mieczysławy Pawłowskiej i Pana Piotra Pawłowskiego, ul. por. Sypniewskiego 13, 62-010 Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Pani Mieczysławy Pawłowskiej i Pana Piotra Pawłowskiego, ul. por. Sypniewskiego 13, 62-010 Pobiedziska, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu działki o nr ewid. 68, obręb Główna, gm. Pobiedziska, do wód – rzeki Głównej, poprzez planowany do wykonania wylot.            

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-02 12:21

Poznań, dnia 24.11.2016 r.

WŚ.6341.1.205.2016.VI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek MS Budownictwo Sp. z o.o., ul. Sadowa 9b, 62-080 Tarnowo Podgórne, POLNET Sp. z o.o. i Wspólnicy S. k., ul. Obodrzycka 61, 61-249 Poznań, TAMIPOL T.M.D. Polańscy S.J., ul. Smoluchowskiego 11B, 60-179 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz MS Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, POLNET Sp. z o.o. i Wspólnicy S. k. z siedzibą w Poznaniu, TAMIPOL T.M.D. Polańscy S.J. z siedzibą w Poznaniu pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu dz. o nr ewid.: 1255/4, 1255/5, 1255/6, 1255/7 i 1255/8, obręb 0016 Tarnowo Podgórne, do ziemi.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-02 12:21

Poznań, dnia 24.11.2016 r.

WŚ.6341.2.137.2016.VI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek MS Budownictwo Sp. z o.o., ul. Sadowa 9b, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz MS Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych, zlokalizowanego na dz. o nr ewid.  1255/8, obręb 0016 Tarnowo Podgórne.        

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-02 12:21

Poznań, dnia 23.11.2016 r.

WŚ.6341.1.218.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pana Roberta Sommerfelda, prowadzącego działalność gospodarczą pn. Robert Sommerfeld „MAG-GRAF Projekt”, Mrowino ul. Poznańska 57, 62-090 Rokietnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących  z terenu nieruchomości położonej w Mrowinie przy ul. Poznańskiej 57, do ziemi, poprzez zbiornik retencyjno – chłonny, zlokalizowany na dz. o nr ewid. 702/1, obręb Mrowino, gm. Rokietnica.  

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-24 07:16

Poznań,  18.11.2016r.

WŚ.6233.55.2016.IX                                                                                                   

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 72 ust. 6  ustawy z 3 października 2016r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U.  2016r.. poz. 353 ze zm.),

S T A R O S T A    P O Z N A Ń S K I

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wydaniu decyzji WŚ.6233.55.2016.IX z 21.10.2016r. – zezwolenia na przetwarzanie odpadów, na terenie zakładu przy  ul. Towarowej 28  w Komornikach na działce o nr ew. 110/6, gm. Komorniki, udzielonego podmiotowi CEMEX POLSKA Sp. z o. o., ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa. 

Podstawowe dane o decyzji zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Spodzieja-Zielony
tel. (61) 8410 551
 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-24 07:16

Poznań, dnia 18.11.2016 r.

WŚ.6341.2.141.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, reprezentowanej przez Wójta Gminy Rokietnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu urządzeń kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego Sk-47, na działce o nr ewid. 226/4, obręb Kiekrz, gm. Rokietnica, w km 1+500 rowu.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-18 14:20

Poznań, dnia 18.11.2016 r.

WŚ.6341.1.211.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, reprezentowanej przez Wójta Gminy Rokietnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia projektowanego ciągu pieszo – rowerowego zlokalizowanego przy ul. Poznańskiej, istniejącej jezdni ul. Poznańskiej, oraz fragmentu jezdni ul. Ptasiej, w miejscowości Kiekrz, do ziemi – rowu melioracyjnego Sk-47, projektowanym wylotem zlokalizowanym w km 1+500 rowu, na działce o nr ewid. 226/4, obręb Kiekrz, gm. Rokietnica.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-18 14:20

Poznań, dnia 18.11.2016 r.

WŚ.6341.3.43.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek XELLA POLSKA Sp. z o. o., ul. 17 Stycznia 48, 02-175 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z zakładu XELLA POLSKA Sp. z o. o., zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 135/4, 127/1, 134/1, 135/1, 135/2, 137/1, 139/1, 140/1, 142/1, 143/1, 134/4, 137/2, 138/1, 141/1, 141/2, 145/1, 135/5, obręb Żabinko, gm. Mosina, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-18 14:20

Poznań, dnia 18.11.2016 r.

WŚ.6341.2.149.2016.VI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Państwa Natalii i Łukasza Kromskich, ul. Jaśminowa 48C, 62-023 Kamionki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Państwa Natalii i Łukasza Kromskich pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – przebudowa rowu melioracji wodnej szczegółowej R-A na rurociąg, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 1107/19, obręb Kamionki, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-18 14:20

Poznań, dnia 18.11.2016 r.

WŚ.6341.1.202.2016.VI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Dino Polska S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Dino Polska S.A. z siedzibą w Krotoszynie, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu działek o nr ewid. 233/19, 238/8, obręb Lusowo, gm. Tarnowo Podgórne, do ziemi, poprzez tunele rozsączające.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-18 14:20

Poznań, dnia 17.11.2016 r.

WŚ.6341.2.151.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Sebastiana Augustynowicza, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracji wodnej szczegółowej R-A, polegającą na zamianie otwartego odcinka rowu na rurociąg o średnicy Ø 600 mm, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 1107/17, obręb Kamionki, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-18 14:20

Poznań, dnia 17.11.2016 r.

WŚ.6341.2.150.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Państwa Pauliny i Przemysława Lebiodów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracji wodnej szczegółowej R-A, polegającą na zamianie otwartego odcinka rowu na rurociąg o średnicy Ø 600 mm, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 1107/22, obręb Kamionki, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-18 14:20

Poznań, dnia 15.11.2016 r.

WŚ.6341.2.135.2016.VI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Dino Polska S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Dino Polska S.A. z siedzibą w Krotoszynie, pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych – tuneli rozsączających, zlokalizowanych na terenie dz. o nr ewid. 233/19, 238/8, obręb Lusowo, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-18 14:20

Poznań, dnia 16.11.2016 r.

WŚ.6341.2.139.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Amber Haus Sp. z o. o., ul. Romana Maya 1, 62-030 Luboń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu Żabinka, na odcinku od km 1+367 do km 1+404, poprzez umocnienie dna i skarp rowu elementami betonowymi na długości 37,0 m, na dz. o nr ewid. 16/14 i 19, obręb Żabikowo, ark. 9, w miejscowości Luboń.


Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-18 14:20

Poznań, dnia 16.11.2016 r.

WŚ.6341.2.138.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Dynamic Gas & Wash Krzysztof Budek, Dariusz Budek s.c, ul. Czwartaków 14/8, 09-410 Płock, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - systemu rozsączającego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 1/5, obręb Lasek, do ziemi.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-16 07:34

Poznań, dnia 16.11.2016 r.

WŚ.6341.1.207.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Dynamic Gas & Wash Krzysztof Budek, Dariusz Budek s.c, ul. Czwartaków 14/8, 09-410 Płock, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu projektowanej myjni samochodowej, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 1/5, obręb Lasek, miasto Luboń, poprzez projektowany system rozsączający, zlokalizowany  na dz. o nr ewid. 1/5, obręb Lasek, do ziemi.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-16 07:34

Poznań, dnia 15.11.2016 r.

WŚ.6341.2.136.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Panattoni Europe Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego  -  drenażu opaskowego, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 1061/87, 1061/69, 1061/59, 1061/73, 1061/77, 1061/76, 1061/80, 1061/89, 1061/84, 31/9, 1061/93, 1061/85, 1061/88, 1061/70, 1061/60, 1061/72, 1061/75, 1061/79, 31/7, obręb Komorniki, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-16 07:34

Poznań, dnia 15.11.2016 r.

WŚ.6341.1.204.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Panattoni Europe Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na długotrwałe obniżenie zwierciadła wód gruntowych w zasięgu oddziaływania planowanego do wykonania drenażu opaskowego na głębokości 0,8 m, zlokalizowane na działkach o nr ewid. 1061/87, 1061/69, 1061/59, 1061/73, 1061/77, 1061/76, 1061/80, 1061/89, 1061/84, 31/9, 1061/93, 1061/85, 1061/88, 1061/70, 1061/60, 1061/72, 1061/75, 1061/79, 31/7, obręb Komorniki, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-16 07:34

Poznań, dnia 09.11.2016 r.

WŚ.6341.2.132.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek firmy Green Factory Wielkopolska Sp. z o. o., Zdunowo 48, 09-142 Załuski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych – studni nr 2, na dz. o nr ewid. 297/79, obręb Niepruszewo, gm. Buk.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-16 07:34

Poznań, dnia 09.11.2016 r.

WŚ.6341.2.132.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek firmy Green Factory Wielkopolska Sp. z o. o., Zdunowo 48, 09-142 Załuski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych – studni nr 2, na dz. o nr ewid. 297/79, obręb Niepruszewo, gm. Buk.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-16 07:34

Poznań, dnia 09.11.2016 r.

WŚ.6341.1.198.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek firmy Green Factory Wielkopolska Sp. z o. o., Zdunowo 48, 09-142 Załuski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych, z ujęcia wody – studni nr 1 i nr 2, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 297/79, obręb Niepruszewo, gm. Buk, eksploatującego wody podziemne z utworów neogenu.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-16 07:34

Poznań, dnia 07.11.2016 r.

WŚ.6341.2.142.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Rokietnica, reprezentującego Gminę Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego - rowu melioracji wodnej szczegółowej Sk-47, polegającą na wykonaniu przepustu, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 746, 226/3, 226/4, obręb Kiekrz, gm. Rokietnica.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-16 07:34

Poznań, dnia 04.11.2016 r.

WŚ.6341.1.196.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z drogi powiatowej nr 2400P (ul. Szamotulska), odcinka między ul. Kolejową i ul. Pocztową w miejscowości Rokietnica, do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej Sk-10, projektowanym wylotem zlokalizowanym w km 3+750,0 rowu, na działce o nr ewid. 136, obręb Rokietnica, gm. Rokietnica.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-07 07:58

Poznań, dnia 04.11.2016 r.

WŚ.6341.2.130.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu urządzeń kanalizacji deszczowej do rowu melioracji wodnej szczegółowej Sk-10, na działce o nr ewid. 136, obręb Rokietnica, gm. Rokietnica, w km 3+750,0 rowu.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-07 07:58

Poznań, dnia 04.11.2016 r.

WŚ.6341.1.168.2016.V

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.), Starosta Poznański zawiadamia, że dnia 04.11.2016 r., na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, została wydana decyzja znak: WŚ.6341.1.168.2016.V, udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z drogi powiatowej nr 2410P Węzeł Kleszczewo (S5) – Gowarzewo – Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową):

 1. do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej R-D, projektowanymi wylotami W1 i W2 zlokalizowanymi na dz. o nr ewid. 202 i 485/19, obręb Gowarzewo, gm. Kleszczewo;
 2. do wód – rzeki Kopla II, projektowanymi wylotami W3 i W4, zlokalizowanym w km 16+150 rzeki, na dz. o nr ewid. 92/10, 92/5, 174, obręb Gowarzewo, gm. Kleszczewo;
 3. do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej M-25, projektowanym wylotem W5, zlokalizowanym na dz. o nr ewid. 198, obręb Zalasewo, gm. Swarzędz;
 4. do ziemi – rowów przydrożnych, projektowanymi wylotami zlokalizowanymi na dz. o nr  ewid.: 68/1, 68/2, obręb Rabowice, gm. Swarzędz; 7, 174, 441, 440/4, 440/5, obręb Gowarzewo, gm. Kleszczewo; 349, 339/4, 297, 339/5, 431/1, 431/4, 339/7, 431/3, 340/2, 272/4, 342, 343, 344/,3, 272/1, obręb Trzek, gm. Kostrzyn,

Jednocześnie Starosta Poznański informuje, że:

 • od niniejszej decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia,
 • doręczenie niniejszej decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia, w myśl art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • z powyższą decyzją strony mogą się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, pokój 207 – tel. 61 8410 576.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-07 07:58

Poznań, dnia 04.11.2016 r.

WŚ.6341.2.110.2016.V

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.), Starosta Poznański zawiadamia, że dnia 04.11.2016 r., na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, została wydana decyzja znak: WŚ.6341.2.110.2016.V, udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na:

 • wykonanie urządzeń wodnych – wylotów urządzeń kanalizacyjnych do rowu melioracji wodnej szczegółowej R-D, rzeki Kopla II, rowu melioracji wodnej szczegółowej M-25 i rowów przydrożnych, na działkach o nr ewid.: 198, obręb Zalasewo, gm. Swarzędz; 68/1, 68/2, obręb Rabowice, gm. Swarzędz; 7, 174, 92/10, 92/5, 202, 485/19, 441, 440/4, 440/5, obręb Gowarzewo, gm. Kleszczewo; 349, 339/4, 297, 339/5, 431/1, 431/4, 339/7, 431/3, 340/2, 272/4, 342, 343, 344/,3, 272/1, obręb Trzek, gm. Kostrzyn;
 • przebudowę istniejących oraz wykonanie nowych przepustów, na działkach o nr ewid.: 344/3, 343, 342, 255, 340/2, 298, 339/4, 349, obręb Trzek, gm. Kostrzyn; 440/4, 437/13, 141, 127/6, 140, 142/6, 142/8, 202, 185, 174, 72, 62/1, 9/1, 85/1, 3/7, 2, 7, obręb Gowarzewo, gm. Kleszczewo; 68/2, 67/3, 53/1, 52/16, 68/1, obręb Rabowice, gm. Swarzędz; 25, 24/8, 21, 24/19, obręb Kruszewnia, gm. Swarzędz; 198, obręb Zalasewo, gm. Swarzędz;
 • wykonanie urządzeń wodnych –  rowów przydrożnych, na działkach o nr ewid. 343, 344/3, 272/4, 342, 340/2, 297, 340/1, 431/3, 431/4, 339/7, 431/1, 339/4, 339/5, 349, obręb Trzek, gm. Kostrzyn; 441, 440/5, 440/4, 440/3, 440/1, 138, 139, 127/6, 140, 127/3, 128/12, 442/9, 437/13, 142/6, 142/8, 142/7, 141, 68/4, 72, 65/20, 65/26, 755, 62/1, 9/1, 3/7, 65/12, 68/5, 67/23, 66, 61, 498, 462, 2, 6, 10, 1, 7, obręb Gowarzewo, gm. Kleszczewo; 67/16, 67/12, 67/14, 68/2, 52/16, 67/15, 67/3, obręb Rabowice, gm. Swarzędz;  25, 24/8, 24/19, 4/3, 4/19, 4/22, 4/25, obręb Kruszewnia, gm. Swarzędz,

Jednocześnie Starosta Poznański informuje, że:

 • od niniejszej decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia,
 • doręczenie niniejszej decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia, w myśl art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • z powyższą decyzją strony mogą się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa  i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, pokój 207 – tel. 61 8410 576.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-07 07:58

Poznań, dnia 03.11.2016 r.

WŚ.6341.1.188.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pani Teresy Mrugalskiej, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód powierzchniowych Jeziora Niepruszewskiego, do nawadniania szkółki roślin ozdobnych, za pomocą projektowanego ujęcia wody, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 150, obręb Więckowice, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-07 07:58

Poznań, dnia 03.11.2016 r.

WŚ.6341.2.126.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Pani Teresy Mrugalskiej, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – obiektu służącego do ujmowania wód powierzchniowych Jeziora Niepruszewskiego, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 150, obręb Więckowice, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-07 07:58

Poznań, 3.11.2016 r.     

WŚ.6341.2.127.2016.XI                                                                                                                                                                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek BROS J. Siekański, A. Górczak S. J., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – wylotu do rowu melioracji wodnej szczegółowej RWMC w km 4 +21 w miejscowości Buk, na działce o numerze ewidencyjnym 1142, obręb Buk.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-07 07:58

                                                                             Poznań,  3.11.2016 r.     

 WŚ.6341.1.200.2016.XI                                                                                                                                                                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, reprezentującego Miasto i Gminę Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu pływalni miejskiej oraz sceny plenerowej przy ul. Kosynierów 1 wraz z odwodnieniem ul. Kosynierów w Swarzędzu,  do  ziemi - rowu zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 71/8, obręb Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-07 07:58

Poznań,  3.11.2016 r.

WŚ.6341.1.192.2016.XI                                                                                                                                                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek BROS J. Siekański, A. Górczak S. J., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi - rowu melioracji wodnej szczegółowej RWMC w km 4 +21 w miejscowości Buk, na działce o numerze ewidencyjnym 1142, obręb Buk”.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-07 07:58

Poznań, dnia 02.11.2016 r.

WŚ.6341.2.124.2016.VI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Strzelecka 1A, 62-050 Mosina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Mosinie, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – 16 studni chłonnych, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 83/41, 83/42, 83/43, 83/44, obręb 0005 Krosno, gm. Mosina.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-03 07:27

Poznań, dnia 02.11.2016 r.

WŚ.6341.1.189.2016.VI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, reprezentującego Miasto i Gminę Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Miasta i Gminy Swarzędz pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu zachodniej części miasta Swarzędz, systemem kanalizacji deszczowej do wód – Jeziora Swarzędzkiego.               

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-03 07:27

Poznań, dnia 02.11.2016 r.

WŚ.6341.1.184.2016.VI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Strzelecka 1A, 62-050 Mosina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Mosinie, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu dz. o nr ewid. 83/41, 83/42, 83/43, 83/44, obręb 0005 Krosno, gm. Mosina, za pomocą 16 studni chłonnych.         

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-03 07:27

Poznań, dnia 31.10.2016 r.

WŚ.6341.2.128.2016.XI                     

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Marmite S.A., ul. Przemysłowa 4, Zakrzewo, gm. Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację jednej studni chłonnej i drenażu rozsączającego, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 140/1, obręb 12, Zakrzewo.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-03 07:27

Poznań, dnia 31.10.2016 r.

WŚ.6341.1.193.2016.XI                     

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Marmite S.A., ul. Przemysłowa 4, Zakrzewo, gm. Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania z terenu dz. o nr ewid. 143/1, 140/1 oraz 141/4 obręb 12, Zakrzewo, ścieków wód opadowych i roztopowych do ziemi za pomocą istniejących studni chłonnych i drenaży rozsączających.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-03 07:27

Poznań, dnia 26.10.2016 r.

WŚ.6341.2.122.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Pobiedziska, ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. rozbiórkę istniejącego przepustu na rowie melioracyjnym G-51, pod ulicą Fabryczną – dz. o nr ewid. 1/3, 1/4 (ark. 19), 80/4, 80/6 (ark. 11), obręb Pobiedziska, gm. Pobiedziska,
 2. wykonanie przepustu skrzynkowego na rowie melioracyjnym G-51, pod ulicą Fabryczną – dz. o nr ewid. 21 (ark. 12), obręb Pobiedziska, gm. Pobiedziska,
 3. przełożenia odcinka rowu melioracyjnego G-51 – dz. o nr ewid. 1/3, 1/4, 33 (ark. 19), 80/3, 80/4, 80/5, 80/6, 70 (ark. 11), 17/2, 21 (ark. 12), obręb Pobiedziska,
 4. wykonanie rowu drogowego nr 1 – dz. o nr ewid. 70, 80/6, 79 (ark. 11), 17/2 (ark. 12), obręb Pobiedziska, gm. Pobiedziska,
 5. wykonanie rowu drogowego nr 2 – dz. o nr ewid. 21 (ark. 12), 33, 1/4 (ark. 19), obręb Pobiedziska, gm. Pobiedziska,
 6. wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej (przykanalika) do rowu przydrożnego nr 2 – dz. o nr ewid. 21 (ark. 12), obręb Pobiedziska, gm. Pobiedziska,
 7. likwidację odcinka rowu melioracyjnego G-51 (111,0 m) – dz. o nr ewid. 1/4, 33 (ark. 19), 80/3, 80/4, 80/5, 70 (ark. 11), 17/2, 21 (ark. 12), obręb Pobiedziska, gm. Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-27 14:00

Poznań, dnia 26.10.2016 r.

WŚ.6341.1.182.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Pobiedziska, ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie:

 1. wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących ze zlewni części jezdni ulicy Fabrycznej w miejscowości Pobiedziska, na dojeździe do ronda od strony Poznania, poprzez rów drogowy nr 1, do rowu melioracyjnego G-51 – dz. o nr ewid. 80/6, 70, 79 (ark. 11), 21, 17/2 (ark .12), obręb Pobiedziska, gm. Pobiedziska,
 2. wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących ze zlewni części jezdni ulicy Fabrycznej w miejscowości Pobiedziska, na dojeździe do ronda od strony Gniezna, poprzez rów drogowy nr 2, do rowu melioracyjnego G-51 – dz. o nr ewid. 1/4, 33 (ark. 19),   21 (ark. 21), obręb Pobiedziska, gm. Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-27 14:00

Poznań, dnia 25.10.2016 r.

WŚ.6341.3.40.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek firmy Piekarnia-Cukiernia Jacek Błaszkowiak Sp. Jawna, ul. Poznańska 57, 62-040 Puszczykowo, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z czterostanowiskowej ręcznej myjni samochodowej, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 967/1, 969, 970/1 i 971/2, obręb Puszczykowo, miasto Puszczykowo, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-27 14:00

Poznań, dnia 21.10.2016 r.

WŚ.6341.2.114.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Pobiedziska, ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu urządzeń kanalizacyjnych do istniejącego zbiornika wodnego, na działce o nr ewid. 68/2, obręb Pobiedziska, gm. Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-27 14:00

Poznań, dnia 21.10.2016 r.

WŚ.6341.1.174.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Pobiedziska, ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu planowanej inwestycji – części ul. Poznańskiej i ul. Fabrycznej – zlewni ronda południowego, tunelu ronda północnego oraz terenów przyległych (rowy drogowe i kolejowe) w miejscowości Pobiedziska, do istniejącego zbiornika wodnego, na działce o nr ewid. 68/2, obręb Pobiedziska, gm. Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-27 14:00

Poznań, dnia 17.10.2016 r.

WŚ.6341.1.172.2016.VI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Czerwonak, reprezentującego Gminę Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Czerwonak pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych do ziemi, na dz. o nr ewid. 409/14, 408, 409/1, 565, 450/1, 450/2, 449, obręb Potasze, gm. Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-27 14:00

Poznań, dnia 20.10.2016 r.

WŚ.6341.1.195.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, reprezentującego Miasto i Gminę Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ulic: Strzeleckiej, Kasprowicza, Paderewskiego, Napoleońskiej, zlokalizowanych w Swarzędzu, gm. Swarzędz, do rowu melioracji wodnej szczegółowej C-B.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-27 14:00

Poznań, dnia 19.10.2016 r.

WŚ.6341.2.129.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Antoniego Sińskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika małej retencji, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 202/9, obręb Biskupice, gm. Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-27 14:00

Poznań, dnia 18.10.2016 r.

WŚ.6341.2.116.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Dopiewo, reprezentującego Gminę Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracji wodnej szczegółowej W-B, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 144, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-27 14:00

Poznań, dnia 17.10.2016 r.

WŚ.6341.2.112.2016.VI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Czerwonak, reprezentującego Gminę Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Czerwonak pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego – drenażu rozsączającego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 409/14, 408,409/1, 565, 450/1, 450/2, 449, obręb Potasze, gm. Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-27 14:00

Poznań, dnia 17.10.2016 r.

WŚ.6341.2.115.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o., Bytkowo ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych (studni nr 2), zlokalizowanego na działce nr ewid. 12/2 w miejscowości Rokietnica, gm. Rokietnica.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-27 14:00

Poznań, dnia 14.10.2016 r.

WŚ.6341.2.110.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

zawiadamia strony oraz podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 • wykonanie urządzeń wodnych – wylotów urządzeń kanalizacyjnych do rowu melioracji wodnej szczegółowej R-D, rzeki Kopla II, rowu melioracji wodnej szczegółowej M-25 i rowów przydrożnych, na działkach o nr ewid.: 198, obręb Zalasewo, gm. Swarzędz; 68/1, 68/2, obręb Rabowice, gm. Swarzędz; 7, 174, 92/10, 92/5, 202, 485/19, 441, 440/4, 440/5, obręb Gowarzewo, gm. Kleszczewo; 349, 339/4, 297, 339/5, 431/1, 431/4, 339/7, 431/3, 340/2, 272/4, 342, 343, 344/,3, 272/1, obręb Trzek, gm. Kostrzyn;
 • przebudowę istniejących oraz wykonanie nowych przepustów, na działkach o nr ewid.: 344/3, 343, 342, 255, 340/2, 298, 339/4, 349, obręb Trzek, gm. Kostrzyn; 440/4, 437/13, 141, 127/6, 140, 142/6, 142/8, 202, 185, 174, 72, 62/1, 9/1, 85/1, 3/7, 2, 7, obręb Gowarzewo, gm. Kleszczewo; 68/2, 67/3, 53/1, 52/16, 68/1, obręb Rabowice, gm. Swarzędz; 25, 24/8, 21, 24/19, obręb Kruszewnia, gm. Swarzędz; 198, obręb Zalasewo, gm. Swarzędz;
 • wykonanie urządzeń wodnych –  rowów przydrożnych, na działkach o nr ewid. 343, 344/3, 272/4, 342, 340/2, 297, 340/1, 431/3, 431/4, 339/7, 431/1, 339/4, 339/5, 349, obręb Trzek, gm. Kostrzyn; 441, 440/5, 440/4, 440/3, 440/1, 138, 139, 127/6, 140, 127/3, 128/12, 442/9, 437/13, 142/6, 142/8, 142/7, 141, 68/4, 72, 65/20, 65/26, 755, 62/1, 9/1, 3/7, 65/12, 68/5, 67/23, 66, 61, 498, 462, 2, 6, 10, 1, 7, obręb Gowarzewo, gm. Kleszczewo; 67/16, 67/12, 67/14, 68/2, 52/16, 67/15, 67/3, obręb Rabowice, gm. Swarzędz;  25, 24/8, 24/19, 4/3, 4/19, 4/22, 4/25, obręb Kruszewnia, gm. Swarzędz,

w związku z realizacją inwestycji  pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr DP 2410P Węzeł Kleszczewo (S5) – Gowarzewo – Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie”.

Z dokumentacją w powyższej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 – pokój 207 ( tel. 61 8410576).

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 10 i art. 73 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań, jak również czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, a także prawo do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek  i odpisów.

Z uwagi na stopień skomplikowania sprawy, zgodnie z art. 35 § 3 ustawy Kpa, sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 35 § 5 do ww. terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 

Zgodnie z art. 41 ustawy Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576
 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-17 08:58

Poznań, dnia 14.10.2016 r.

WŚ.6341.1.168.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

zawiadamia strony oraz podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących  z odwodnienia drogi powiatowej 2410P:

 1. do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej R-D, projektowanymi wylotami W1 i W2 zlokalizowanymi na dz. o nr ewid. 202 i 485/19, obręb Gowarzewo, gm. Kleszczewo;
 2. do wód – rzeki Kopla II, projektowanymi wylotami W3 i W4, zlokalizowanym w km 16+150 rzeki, na dz. o nr ewid. 92/10, 92/5, 174, obręb Gowarzewo, gm. Kleszczewo;
 3. do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej M-25, projektowanym wylotem W5, zlokalizowanym na dz. o nr ewid. 198, obręb Zalasewo, gm. Swarzędz;
 4. do ziemi – rowów przydrożnych, projektowanymi wylotami zlokalizowanymi na dz. o nr  ewid.: 68/1, 68/2, obręb Rabowice, gm. Swarzędz; 7, 174, 441, 440/4, 440/5, obręb Gowarzewo, gm. Kleszczewo; 349, 339/4, 297, 339/5, 431/1, 431/4, 339/7, 431/3, 340/2, 272/4, 342, 343, 344/,3, 272/1, obręb Trzek, gm. Kostrzyn,

w związku z realizacją inwestycji  pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr DP 2410P Węzeł Kleszczewo (S5) – Gowarzewo – Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie”.

Z dokumentacją w powyższej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 – pokój 207 ( tel. 61 8410576).

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 10 i art. 73 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań, jak również czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, a także prawo do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek  i odpisów.

Z uwagi na stopień skomplikowania sprawy, zgodnie z art. 35 § 3 ustawy Kpa, sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 35 § 5 do ww. terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 

Zgodnie z art. 41 ustawy Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-17 08:58

Poznań, dnia 11.10.2016 r.

WŚ.6341.2.117.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Czerwonak, reprezentującego Gminę Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – dwóch wylotów kanalizacji deszczowej oraz na przebudowę urządzenia wodnego - rowu melioracji wodnej szczegółowej Ł-1, polegającą na wykonaniu przepustu, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 335, 262, 258, obręb Kicin, gm. Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-17 08:58

Poznań, dnia 11.10.2016 r.

WŚ.6341.1.177.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Czerwonak, reprezentującego Gminę Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu drogi gminnej - ulicy Jonschera, zlokalizowanej w miejscowości Kicin, gm. Czerwonak, do rowu melioracji wodnej szczegółowej Ł-1.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-17 08:58

Poznań, dnia 11.10.2016 r.

WŚ.6341.2.120.2016.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

 

że na wniosek Miasta Luboń, reprezentowanego przez Burmistrza Miasta Luboń, Plac E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Miasta Luboń, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z nawierzchni ulicy Spokojnej, do rowu „Kocie Doły”, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 2/4, ark. 26, obręb Lasek, m. Luboń.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-17 08:58

Poznań, dnia 11.10.2016 r.

WŚ.6341.2.119.2016.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Miasta Luboń, reprezentowanego przez Burmistrza Miasta Luboń, Plac E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Miasta Luboń, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z nawierzchni ulicy Rutkowskiego, do rowu „Kocie Doły”, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 2/4, ark. 26, obręb Lasek, m. Luboń.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-17 09:01

Poznań, dnia 11.10.2016 r.

WŚ.6341.2.118.2016.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Miasta Luboń, reprezentowanego przez Burmistrza Miasta Luboń, Plac E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Miasta Luboń, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z nawierzchni ulicy Wawrzyniaka, do rowu „Kocie Doły”, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 2/4, ark. 26, obręb Lasek, m. Luboń.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-17 08:58

Poznań, dnia 11.10.2016 r.

WŚ.6341.1.181.2016.VIII                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Miasta Luboń, reprezentowanego przez Burmistrza Miasta Luboń, Plac E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Miasta Luboń, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z nawierzchni ulicy Spokojnej w miejscowości Luboń, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 123/21, ark 21, obręb Lasek m. Luboń, do ziemi rowu „Kocie Doły”, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 2/4, ark. 26, obręb Lasek, m. Luboń, projektowanym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-17 08:58

Poznań, dnia 11.10.2016 r.

WŚ.6341.1.180.2016.VIII                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Miasta Luboń, reprezentowanego przez Burmistrza Miasta Luboń, Plac E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Miasta Luboń, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z nawierzchni ulicy Rutkowskiego w miejscowości Luboń, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 91/1, 91/2, 158, 162-167, 168/1-168/2, 169, 170, 110/2, ark 21, obręb Lasek m. Luboń, do ziemi rowu „Kocie Doły”, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 2/4, ark. 26, obręb Lasek, m. Luboń, projektowanym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-17 08:58

Poznań, dnia 11.10.2016 r.

WŚ.6341.1.179.2016.VIII                                             

 INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Miasta Luboń, reprezentowanego przez Burmistrza Miasta Luboń, Plac E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Miasta Luboń, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z nawierzchni ulicy Wawrzyniaka w miejscowości Luboń, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 128 – 139, ark 21, obręb Lasek m. Luboń, do ziemi rowu „Kocie Doły”, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 2/4, ark. 26, obręb Lasek, m. Luboń, projektowanym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-17 08:58

Poznań, dnia 05.10.2016 r.

WŚ.6341.2.111.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu urządzeń kanalizacyjnych do rzeki Wirynki, na działce o nr ewid. 772/15, obręb Komorniki, gm. Komorniki, w km 6+546,80 rzeki.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-14 14:27

Poznań, dnia 05.10.2016 r.

WŚ.6341.1.169.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Komornicką w miejscowości Komorniki, do wód – rzeki Wirynki, projektowanym wylotem zlokalizowanym w km 6+546,80 rzeki, na działce o nr ewid. 772/15, obręb Komorniki, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-14 14:27

Poznań, 28.09.2016 r.

WŚ.6341.1.164.2016.XI                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

zawiadamia strony oraz podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia wód Jeziora Niepruszewskiego za pomocą jazu zlokalizowanego na rzece Samica Stęszewska w km 23+680, gm. Dopiewo.

Wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie strony mogą zgłaszać w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Jednocześnie Starosta Poznański informuje strony, iż:

- z dokumentacją w powyższej sprawie można się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, pokój 207 - po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem 61 8410 545,

- stronie przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań, jak również czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, a także prawo do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

- w toku postępowania strona oraz jej przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny, zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

- w myśl art. 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Starosta Poznański zawiadamia strony, że z uwagi na stopień skomplikowania sprawy, niniejsza sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego, zgodnie art. 35 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Na podstawie art. 35 § 5 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, do ww. terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-04 08:33

 Poznań,  29.09.2016r.

WŚ.6233.82.2016.I                                                                                                  

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 72 ust. 6  ustawy z 3 października 2016r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U.  2016 r. poz. 353 ze zm.)

S T A R O S T A    P O Z N A Ń S K I

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wydaniu decyzji WŚ.6222.82.2016.I z 26.09.2016 r. – zezwolenia na zbieranie odpadów, na terenie zakładu przy  ul. Jakuba Krauthofera 11 w Kórniku  na działce o nr ew. 382/2, obręb Bnin, gmina Kórnik, udzielonego Panu Sebastianowi Lodze prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Sebastian Loga P.H.U.

Podstawowe dane o decyzji zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Grabus
tel. (61) 8410 509

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-04 08:33

Poznań,  28.09.2016r.

WŚ.6233.89.2016.IX                                                                                                   

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 72 ust. 6  ustawy z 3 października 2016r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U.  2016r.. poz. 353 ze zm.)

S T A R O S T A    P O Z N A Ń S K I

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wydaniu decyzji WŚ.6222.89.2016.IX z 15.09.2016r. – zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, na terenie zakładu przy  ul. Szparagowej 3  w Wysogotowie na działce o nr ew. 59/30, gm. Tarnowo Podgórne, udzielonego podmiotowi Platinium M.M   Sp. z o. o., Sp. k., ul. Lutycka 11, 60-415 Poznań. 

Podstawowe dane o decyzji zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Spodzieja-Zielony
tel. (61) 8410 551

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-04 08:33

Poznań, dnia 26.09.2016 r.

WŚ.6341.2.113.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Marcina Latuszaka, ul. Polna 16, 62-005 Owińska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – trzech studni chłonnych, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 45/21, obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-04 08:33

Poznań, dnia 26.09.2016 r.

WŚ.6341.1.173.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Marcina Latuszaka, ul. Polna 16, 62-005 Owińska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu projektowanego obiektu magazynowo-spedycyjnego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 45/21, obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne, poprzez projektowane studnie chłonne, do ziemi.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-04 08:33

Poznań, dnia  26.09.2016 r.

WŚ.6341.1.171.2016.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu GOLDBECK Sp. z o. o., ul. Towarowa 20, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu GOLDBECK Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu hali magazynowej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 110/3, 7494, obręb Komorniki, gm. Komorniki, do ziemi poprzez istniejący zbiornik retencyjno-infiltracyjno-odparowujący, zlokalizowany na dz. nr ewid. 110/3, obręb Komorniki, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-04 08:33

Poznań, dnia  23.09.2016 r.

WŚ.6341.1.9.2016.XI                    

ZAWIADOMIENIE

w sprawie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.,

Starosta Poznański

zawiadamia strony,

że dnia 23.09.2016 r., na rzecz Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań została wydana decyzja znak: WŚ.6341.1.9.2016.XI, udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia śródlądowych wód powierzchniowych - Jeziora Swarzędzkiego, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 1, obręb Swarzędz, gmina Swarzędz, za pomocą jazu zlokalizowanego w km 9+130 rzeki Cybina.

Jednocześnie Starosta Poznański informuje, że:

 • od niniejszej decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia,
 • doręczenie niniejszej decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia, w myśl art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • z powyższą decyzją strony mogą się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, pokój 207 - po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem 61 8410 545 lub 576.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8 410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-04 08:33

Poznań, dnia 20.09.2016 r.

WŚ.6341.2.105.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, reprezentowanej przez Wójta Gminy Suchy Las, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. przebudowę urządzenia wodnego – skanalizowanego rowu melioracji wodnej szczegółowej Wa-10-2-1 o średnicy Ø 300 mm, polegającą na wykonaniu na rowie studni włączeniowej o średnicy Ø 1000 mm, w km 0+707 rowu, na działce o nr ewid. 931/2, obręb Suchy Las, gm. Suchy Las,
 2. odbudowę istniejącego wylotu urządzeń kanalizacyjnych o średnicy Ø 300 mm do rowu melioracji wodnej szczegółowej Wa-10-2-1, zlokalizowanego w km 0+700 rowu, na działce o nr ewid. 935, obręb Suchy Las, gm. Suchy Las.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-09-22 14:31

Poznań, dnia 20.09.2016 r.

WŚ.6341.1.157.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, reprezentowanej przez Wójta Gminy Suchy Las, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, do ziemi – rowów melioracji wodnej szczegółowej Wa-10-2-1  i Wa-10-2-1a, istniejącymi wylotami: 

 1. w km 0+700 rowu Wa-10-2-1, na działce o nr ewid. 935, obręb Suchy Las, gm. Suchy Las,
 2. w km 1+320 rowu Wa-10-2-1a, na działce o nr ewid. 930, obręb Suchy Las, gm. Suchy Las,

w związku z realizacją inwestycji polegającej na odbudowie ulicy Sprzecznej w miejscowości Suchy Las.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-09-22 14:31

Poznań, dnia 16.09.2016 r.

WŚ.6341.3.38.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek PF Logo Express Sp. z o. o., ul. Żernicka 22, 62-023 Robakowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz PF Logo Express Sp. z o. o. z siedzibą w Robakowie, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z zakładu PF Logo Express Sp. z o. o., zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 370, obręb Robakowo, gm. Kórnik, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-09-19 09:32

Poznań, dnia 09.09.2016 r.

WŚ.6341.2.104.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łopuchówko, Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracji wodnej szczegółowej M6-1, polegającej na wykonaniu przepustu, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 186, obręb Nieszawa, gm. Murowana Goślina.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-09-19 09:32

Poznań, dnia 02.09.2016 r.

WŚ.6341.3.35.2016.VI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Autoryzowanej Stacji Dealerskiej  Toyota Ukleja Spółka Jawna, ul. Pilska 45, 64-850 Ujście, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz ASD TOYOTA Ukleja S.j. z siedzibą w Ujściu, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu salonu samochodowego TOYOTA Ukleja Sp.j, ul. Obornicka 132 w Suchym Lesie, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 247/2, 248/5, 253/2, 253/3 obręb 0004 Suchy Las, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-09-06 12:29

Poznań, dnia 02.09.2016 r.

WŚ.6341.2.106.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek EKOLAB Sp. z o. o., ul. Południowa 5, 62-006 Kobylnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – czterech wylotów kanalizacji deszczowej oraz czterech studni chłonnych, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 346 i 347, obręb Kobylnica, gm. Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-09-06 12:29

Poznań, dnia 02.09.2016 r.

WŚ.6341.1.159.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek EKOLAB Sp. z o. o., ul. Południowa 5, 62-006 Kobylnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu zakładu EKOLAB Sp. z o. o., zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 346, 347, 345/2, obręb Kobylnica, gm. Swarzędz, poprzez projektowane studnie chłonne, do ziemi.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-09-06 12:29

Poznań, dnia 31.08.2016 r.

WŚ.6341.3.32.2016.VI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz PKN ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu stacji paliw PKN ORLEN S.A. nr 1466 w Przeźmierowie, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 858/5, obręb Przeźmierowo, gm. Tarnowo Podgórne, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-09-06 12:29

Poznań, dnia 31.08.2016 r.

WŚ.6341.1.139.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Spółki Wodno – Ściekowej w Wojnówku, ul. Bzowa 2, 62-095 Murowana Goślina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 13/3, obręb Wojnowo, gm. Murowana Goślina, eksploatującego wody podziemne z utworów trzeciorzędowych mioceńskich.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-09-06 12:29

Poznań, dnia 30.08.2016 r.

WŚ.6341.1.142.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pana Jacka Prządaka, prowadzącego działalność pn. Gospodarstwo Sadownicze Jacek Prządak, Skałowo 19, 62-025 Kostrzyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych, z ujęcia wody zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 11/7, obręb Skałowo, gm. Kostrzyn, eksploatującego wody podziemne z utworów trzeciorzędowych mioceńskich.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-09-06 12:29

Poznań, dnia 29.08.2016 r.

WŚ.6341.2.101.2016.VI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Przemysława Tomczaka, ul. Topolowa 4, 62-090 Cerekwica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Pana Przemysława Tomczaka, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – stawu ziemnego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 109/3, obręb Cerekwica, gm. Rokietnica.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-09-06 12:29

WŚ.6341.2.94.2016.XI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne,  pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – odcinka rowu melioracji szczegółowej S-G na przepust zlokalizowany na dz. o nr ewid 889/5, 885 i 893 obręb Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-26 14:04

WŚ.6341.1.150.2016.XI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego Sp. z o. o., ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegłowy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód popłucznych z odstojnika zlokalizowanego na terenie ujęcia wody w Owińskach, do ziemi - za pomocą studni chłonnej zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 318/2,  obręb Owińska, gm. Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-26 14:04

WŚ.6341.1.149.2016.XI                     

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego Sp. z o. o., ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegłowy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych, z ujęcia wody zlokalizowanego na terenie działek o nr ewid. 318/2 i 318/3, obręb Owińska, gm. Czerwonak, eksploatującego wody podziemne z utworów trzeciorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-26 14:04

Poznań, dnia 25.08.2016 r.

WŚ.6341.3.34.2016.VI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Shell Polska Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-336 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Shell Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu Stacji Paliw R 4021 Shell Polska Sp. z o.o., w Swarzędzu, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 245/3, obręb 0006 Jasin, gm. Swarzędz, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-26 14:04

Poznań, dnia 25.08.2016 r.

WŚ.6341.2.88.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, reprezentującego Gminę Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Komorniki, na wykonanie urządzeń wodnych - rowów przydrożnych, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 1069/19, 1072, 1062/14, 1060, obręb Plewiska, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-26 14:04

Poznań, dnia 25.08.2016 r.

WŚ.6341.1.136.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, reprezentującego Gminę Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Komorniki, na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania  ścieków wód opadowych i roztopowych, terenu nowo projektowanej drogi gminnej
w Plewiskach, gm. Komorniki, do ziemi – projektowanych rowów przydrożnych, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 1069/19, 1072, 1062/14, 1060, obręb Plewiska.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-26 14:04

Poznań, dnia 24.08.2016 r.

WŚ.6341.2.92.2016.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych – 6 przepustów pod drogą powiatową nr DP 2410P Kleszczewo – granica powiatu poznańskiego, zlokalizowanych w miejscowości Kleszczewo, gm. Kleszczewo.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-26 14:04

Poznań, dnia 25.08.2016 r.

WŚ.6341.1.133.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Łopuchówko, Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód powierzchniowych z rowu dopływowego rzeki Trojanki, za pomocą ujęcia, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 166, obręb Głęboczek, gm. Murowana Goślina.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-26 14:04

Poznań, dnia 19.08.2016 r.

WŚ.6341.1.151.2016.VIII                                                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Rolniczo-Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne, Przybroda, ul. Parkowa 4, 62-090 Rokietnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Rolniczo-Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne, na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych, pochodzących z oczyszczalni ścieków bytowych, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 6/28, obręb Przybroda, gm. Rokietnica, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej P-1, zlokalizowanego na ww. działce, istniejącym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-09-08 11:36

Poznań, dnia 16.08.2016 r.

WŚ.6341.2.99.2016.VIII                               

 INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu,  ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, pozwolenia wodnoprawnego na roboty wykonywane w wodach – rzece Warcie, polegające na wykonaniu dwóch wylotów kanalizacji do rzeki Warty wraz z budową fragmentów kanalizacji deszczowej (tzw. przepustów), zlokalizowane na działkach o numerach ewidencyjnych dla wylotu:

 • W1.2 - dz. nr ewid. 53/2, 29, obręb Czapury gm. Mosina.
 • W2.2 - dz. nr ewid. 30/5, 28, 27, 4/2, obręb Wiórek, dz. nr ewid. 30, 53/2, obręb Czapury, gm. Mosina.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-26 14:04

Poznań, dnia 16.08.2016 r.

WŚ.6341.1.148.2016.VIII                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu,  ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia drogi powiatowej nr 2460P, do wód – rzeki Warty, dwoma przebudowywanymi wylotami, zlokalizowanymi na dz. nr ewid. 29, obręb Czapury, oraz dz. nr ewid. 4/2, obręb Wiórek, gm. Mosina.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-26 14:04

Poznań, dnia 10.08.2016 r.

WŚ.6341.1.143.2016.VIII                                                 

 INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej „SŁONECZKO”, ul. Szewska 5, 64-320 Buk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej „SŁONECZKO”, ul. Szewska 5, 64-320 Buk, na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych, pochodzących z oczyszczalni ścieków bytowych, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 524, obręb Buk, gm. Buk, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej RMWC-4-1, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 503, obręb Buk, gm. Buk, istniejącym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-26 14:04

Poznań, dnia 10.08.2016 r.

WŚ.6341.2.83.2016.VIII                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Dopiewo, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do rowu melioracji szczegółowej W-C-1, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 149/15, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo, oraz na przebudowę urządzenia wodnego w postaci otwartego odcinka rowu melioracji szczegółowej W-C-1 na rurociąg, zlokalizowanego na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-26 14:04

Poznań, dnia 12.08.2016 r.

WŚ.6341.1.137.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego Sp. z o. o., ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegłowy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych, z ujęcia wody zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 17/68, obręb Czerwonak, gm. Czerwonak, eksploatującego wody podziemne z utworów trzeciorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-12 14:30

Poznań, dnia 05.08.2016 r.

WŚ.6341.2.82.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Nadleśnictwa Łopuchówko, Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Krzysztofa Grabickiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 • Wykonanie urządzeń wodnych – rowów przydrożnych trawiastych:
  • odcinek nr 1 długości: L = 2823 m (rów lewy) i L = 2823 m (rów prawy),
  • odcinek nr 2 długości: L = 2564 m (rów lewy) i L = 1350 m (rów prawy);
   na drodze pożarowej nr 18 w Leśnictwie Wronczyn, na działkach o nr ewid. 93, 84, 90 i 102, obręb Wronczyn, gm. Pobiedziska, oraz nr 139, 150, 140, 145, 135, 155, 136, 141, 144 i 151, obręb Kołata, gm. Pobiedziska;
 • Wykonanie przepustów pod zjazdami i skrzyżowaniami w ciągu rowu przydrożnego na drodze pożarowej nr 18 w Leśnictwie Wronczyn, na działkach o nr ewid. 93, 84, 90 i 102, obręb Wronczyn, gm. Pobiedziska, oraz nr 139, 150, 140, 145, 135, 155, 136, 141, 144 i 151 obręb Kołata, gm. Pobiedziska;
 • Rozbiórkę istniejących i wykonanie nowych przepustów P1, P2 i P3 pod projektowaną drogą pożarową nr 18 w Leśnictwie Wronczyn wraz z umocnieniem koryta rowu w sąsiedztwie projektowanych przepustów, na działkach o nr ewid. 155 i 135, obręb Kołata, gm. Pobiedziska (przepust P1), nr ewid. 102, obręb Wronczyn i nr ewid. 139, obręb Kołata, gm. Pobiedziska (przepust P2), oraz nr ewid. 84, obręb Wronczyn, gm. Pobiedziska (przepust P3).

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-12 14:30

Poznań, dnia 29.07.2016 r.

WŚ.6341.2.85.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Krzysztofa Wachala, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Pana Krzysztofa Wachala, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego w postaci rowu melioracji wodnej szczegółowej R-H, na rurociąg wraz z drenażem opaskowym, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 56/1, obręb Skrzynki, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-12 14:30

Poznań, dnia 29.07.2016 r.

WŚ.6341.1.121.2016.VIII                                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S. A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S. A, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu stacji paliw nr 587, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1425/1, 1425/2, obręb Stęszew, gm. Stęszew, do ziemi skanalizowanego rowu melioracji szczegółowej St-9-2, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 1443/17, obręb Stęszew, gm. Stęszew, istniejącym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-12 14:30

Poznań, dnia 05.08.2016 r.

WŚ.6341.2.90.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Dopiewo, reprezentującego Gminę Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – systemu rozsączającego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 149, 151/11, 141/7, 141/9, obręb Dopiewo, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-05 13:39

Poznań, dnia 05.08.2016 r.

WŚ.6341.1.141.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Dopiewo, reprezentującego Gminę Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu nowo projektowanej ulicy Pogodnej w miejscowości Dopiewo, gm. Dopiewo, poprzez projektowany system rozsączający, do ziemi.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-05 13:39

Poznań, dnia 04.08.2016 r.

WŚ.6341.1.117.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Krzysztofa Szczepaniaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia ulic: Wąskiej, Działkowej i Botanicznej w miejscowości Skórzewo, gm. Dopiewo, do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej W-B, istniejącym wylotem zlokalizowanym w km 3+120 rowu, na działce o nr ewid. 466/58, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-05 13:39

Poznań, dnia 04.08.2016 r.

WŚ.6341.1.130.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek firmy Raben Logistics Polska Sp. z o. o., ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Pawła Matelę, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu terminalu firmy Raben Logistics Polska Sp. z o. o. w Gądkach, gm. Kórnik, do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej R-B15, istniejącymi siedmioma wylotami zlokalizowanymi w:

 • wylot nr 1: km 1+820 rowu, na dz. o nr ewid. 39/10, obręb Gądki, gm. Kórnik;
 • wylot nr 2: km 1+990 rowu, na dz. o nr ewid. 39/10, obręb Gądki, gm. Kórnik;
 • wylot nr 3: km 1+834 rowu, na dz. o nr ewid. 39/12, obręb Gądki, gm. Kórnik;
 • wylot nr 4: km 2+100 rowu, na dz. o nr ewid. 41/28, obręb Gądki, gm. Kórnik;
 • wylot nr 5: km 1+838 rowu, na dz. o nr ewid. 39/10, obręb Gądki, gm. Kórnik;
 • wylot nr 6: km 1+920 rowu, na dz. o nr ewid. 39/10, obręb Gądki, gm. Kórnik;
 • wylot nr 7: km 1+989 rowu, na dz. o nr ewid. 39/10, obręb Gądki, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-05 13:39

Poznań, dnia 04.08.2016 r.

WŚ.6341.3.28.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Inchcape Motor Polska Sp. z o. o., Al. Prymasa Tysiąclecia 64, 01-424 Wrocław, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Inchcape Motor Polska Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z myjni samochodowej BMW/MINI/Motorrad, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 53/38, obręb Swadzim, gm. Tarnowo Podgórne, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-05 13:39

Poznań, dnia 04.08.2016 r.

WŚ.6341.1.128.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Dopiewo, reprezentującego Gminę Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu północnej części ulic: Leszczynowej i Orzechowej, zlokalizowanych w miejscowości Skórzewo, gm. Dopiewo, do rowu melioracji wodnej szczegółowej Ju-5.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-05 13:39

Poznań, dnia 03.08.2016 r.

WŚ.6341.3.25.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych z siedzibą w Poznaniu, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z myjni samochodowej, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 192/8, obręb Zamysłowo, gm. Stęszew, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-05 13:39

Poznań, dnia 01.08.2016 r.

WŚ.6341.2.77.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Krzysztofa Szczepaniaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – 2 studni chłonnych, zlokalizowanych na działce o nr ewid. 136/5, obręb Więckowice, gm. Dopiewo, w celu wprowadzania do ziemi ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia ul. Świerkowej w miejscowości Więckowice.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-05 13:39

Poznań, dnia 01.08.2016 r.

WŚ.6341.1.120.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Krzysztofa Szczepaniaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia ul. Świerkowej w miejscowości Więckowice, gm. Dopiewo, do ziemi, za pomocą projektowanych 2 studni chłonnych, zlokalizowanych na działce o nr ewid. 136/5, obręb Więckowice, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-05 13:39

Poznań, dnia 28.07.2016 r.

WŚ.6341.2.86.2016.VIII                               

   INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Dopiewo, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracji szczegółowej Skórzynka w km 5+986, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 165, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-01 14:56

Poznań, dnia 28.07.2016 r.

WŚ.6341.1.132.2016.VIII                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Dopiewo, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu przebudowywanych ul. Akacjowej i Jarzębinowej w Skórzewie do ziemi – rowu melioracji szczegółowej Skórzynka, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 165, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo, w km 5+986, projektowanym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-01 14:56

Poznań, dnia 27.07.2016 r.

WŚ.6341.1.131.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu drogi wojewódzkiej Bogucin-Łubowo, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 9, obręb Pobiedziska, gm. Pobiedziska, do rowu melioracji wodnej szczegółowej G-51-1.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-01 14:56
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-01 14:49

Poznań, dnia 22.07.2016 r.

WŚ.6341.2.75.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Bernarda Szczublewskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia rurociągami kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 110 mm i Ø 160 mm przez Kanał Szymanowo – Grzybno, w km 6+100 kanału, na działkach o nr ewid. 265, obręb Żabinko, gm. Mosina oraz nr ewid. 183, obręb Żabno, gm. Brodnica.

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2016-07-25 15:18

Poznań, dnia 22.07.2016 r.

WŚ.6341.3.26.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Curtis Health Caps Sp. z o. o., ul  Batorowska 52 Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Curtis Health Caps Sp. z o. o. z siedzibą w Wysogotowie, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z zakładu Curtis Health Caps Sp. z o. o., zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 110/11, 111/1, 116/1, obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech

tel. 61 8418 827

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2016-07-25 15:15
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-25 15:16

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353)

     Zarząd Powiatu w Poznaniu

       podaje do publicznej wiadomości

informację o przyjęciu dokumentu:

„Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 2016-2020”.

Przyjęcie ww. programu nastąpiło w drodze uchwały Rady Powiatu w  Poznaniu Nr  XIX/243/V/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.

Informuje się, że z treścią ww. dokumentu, a także z treścią uzasadnienia do uchwały można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego   w Poznaniu (http://bip.powiat.poznan.pl) w zakładce Środowisko - Programy i Plany. Dokumenty są także dostępne do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w  Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w pok. 207 (tel. 061 8410 541, 061 8410 750).

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2016-07-25 15:12

Poznań, dnia 22.07.2016 r.

WŚ.6341.1.116.2016.XI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, reprezentującego Miasto i Gminę Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wycięcia trzciny i roślin z brzegu Jeziora Swarzędzkiego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 1, obręb Swarzędz, gm. Swarzędz.   

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
Tel.: 618-410-545

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2016-07-22 09:40

Poznań, dnia 19.07.2016 r.

WŚ.6341.1.125.2016.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany, w trybie art. 189 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 05.06.2013 r., znak: WŚ.6341.1.111.2013.VIII, udzielającej „pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu osiedla mieszkaniowego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 2/11, 2/12, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/13, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo, oraz dz. nr ewid. 397, 471/14, obręb Dąbrowa, gm. Dopiewo, do ziemi rowu melioracji szczegółowej W-D, za pomocą projektowanego wylotu kanalizacji”, w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalację.

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2016-07-22 09:38

Poznań, dnia 18.07.2016 r.

WŚ.6341.1.122.2016.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Firmy Motoryzacyjnej Błachowiak, ul. Poznańska 56, 62-005 Bolechowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Firmy Motoryzacyjnej Błachowiak, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących  z terenu ww. zakładu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 403, 404, obręb Bolechowo, gm. Czerwonak, do ziemi poprzez istniejący rów retencyjno-odparowujący, zlokalizowany na dz. nr ewid. 402, obręb Bolechowo, gm. Czerwonak, oraz poprzez istniejący zbiornik retencyjno-infiltracyjny, zlokalizowany na dz. nr ewid. 403, obręb Bolechowo,
gm. Czerwonak.

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2016-07-22 09:35

Poznań, dnia 15.07.2016 r.

WŚ.6341.2.78.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej DĄBRÓWKA, ul. Parkowa 3, 62-069 Dąbrówka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia rzecz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej DĄBRÓWKA pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika retencyjno-rozsączającego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 123/6 i 135, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo.

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2016-07-22 09:32

Poznań, dnia 14.07.2016 r.

WŚ.6341.2.76.2016.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Miasta i Gminy Swarzędz, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjnew sprawie udzielenia na rzecz Miasta i Gminy Swarzędz, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci dwóch wylotów kanalizacji deszczowej do rowów melioracji szczegółowej:

1)      M-25, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 147/1, obręb Garby, gm. Swarzędz,

2)      M-25-4a, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 16, obręb Zalasewo, gm. Swarzędz,

oraz przebudowę urządzenia wodnego – otwartego odcinka rowu melioracji szczegółowej M-25, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 145/1, obręb Garby, gm. Swarzędz, na rurociąg.

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2016-07-22 09:29

Poznań, dnia 14.07.2016 r.

WŚ.6341.1.118.2016.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Miasta i Gminy Swarzędz, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Miasta i Gminy Swarzędz, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących  z inwestycji o nazwie „Rozbudowa ul. Transportowej w Garbach i Zalasewie, gmina Swarzędz”, do ziemi – dwóch rowów melioracji szczegółowej M-25, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 147/1, obręb Garby, gm. Swarzędz, oraz rowu melioracji szczegółowej M-25-4a, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 16, obręb Zalasewo, gm. Swarzędz, dwoma projektowanymi wylotami, zlokalizowanymi odpowiednio na ww. działkach.

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2016-07-22 09:27

następna strona »

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2688
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-12-07 14:21
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-26 13:31