BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

Treść archiwalna rok 2016

Poznań, dnia 30.12.2016 r.

WŚ.6341.2.171.2016.VI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Plastique Sp. z o.o., ul. Bukowska 12, 62-070 Dąbrowa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Plastique Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego zbiornika retencyjnego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 43/43, obręb Dąbrowa, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-01-04 14:37
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-15 10:56

Poznań, dnia 30.12.2016 r.

WŚ.6341.1.237.2016.VI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Plastique Sp. z o.o., ul. Bukowska 12, 62-070 Dąbrowa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Plastique Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu działek o nr ewid. 42/24, 42/34 obręb Dąbrowa, gm. Dopiewo, do ziemi – istniejącego zbiornika retencyjnego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 43/43, obręb Dąbrowa, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-01-04 14:37

Poznań, 29.12.2016 r.

WŚ.6341.2.168.2016.XXVII                                                                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o., ul. Poznańska 58, 62 – 010 Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych (studni nr 1A) zlokalizowanego na działce nr ewid. 153/1 ob. Latalice, gm. Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Rostkowska
tel. 61 8418817

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-01-04 14:37

Poznań, dnia 28.12.2016 r.

WŚ.6341.2.182.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Panattoni Europe Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego  -  drenażu opaskowego, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 1067/57, 1061/74, 1061/78, 1061/83, 1061/105, 1061/109, 1061/106, 1061/43, 45/1, obręb Komorniki,
gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-29 11:48

Poznań, dnia 28.12.2016 r.

WŚ.6341.1.253.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Panattoni Europe Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na długotrwałe obniżenie zwierciadła wód gruntowych w zasięgu oddziaływania planowanego do wykonania drenażu opaskowego na głębokości 0,8 m, zlokalizowane na działkach o nr ewid. 1067/57, 1061/74, 1061/78, 1061/83, 1061/105, 1061/109, 1061/106, 1061/43, 45/1, obręb Komorniki, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-29 11:48

Poznań, dnia 22.12.2016 r.

WŚ.6341.1.233.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odcinka drogi powiatowej nr 2387P, podlegającego przebudowie w związku z rozbiórką istniejącego i wykonaniem nowego mostu (od km 4+996,35 do km 4+966,35 drogi) w miejscowości Komorniki, do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej WA – rowu Głuchowskiego, projektowanym wylotem zlokalizowanym na działce o nr ewid. 200, obręb Komorniki, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-29 11:48

Poznań, dnia 22.12.2016 r.

WŚ.6341.2.165.2016.XXVII             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Pana Leszka Grobelnego zam. Jagodno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanego na działce nr ewid. 20, obręb Jagodno, gm. Kostrzyn.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Rostkowska
tel. 61 8418817

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-29 11:48

Poznań, dnia 22.12.2016 r.

WŚ.6341.1.232.2016.XXVII              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pana Leszka Grobelnego zam. Jagodno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 20, obręb Jagodno, gm. Kostrzyn, eksploatującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Rostkowska
tel. 61 8418817

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-29 11:48

Poznań, dnia 22.12.2016 r.

WŚ.6341.2.166.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracji wodnej szczegółowej WA – rowu Głuchowskiego, obejmującą:

 • rozbiórkę istniejącego mostu i kładki oraz wykonanie nowego mostu na rowie, na dz. o nr ewid. 85, 199/3, 200, 201/1, obręb Komorniki, gm. Komorniki,
 • umocnienie koryta rowu, na dz. o nr ewid. 83, 84/1, 85, 199/3, 200, 201/1, obręb Komorniki, gm. Komorniki,
 • rozbiórkę istniejących wylotów urządzeń kanalizacyjnych i wykonanie nowego wylotu kanalizacji (Wyl1) do rowu, na dz. o nr ewid. 200, obręb Komorniki, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-29 11:48

Poznań, dnia 20.12.2016 r.

WŚ.6341.2.177.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Maurycego Kustry, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o legalizacji wykonanego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego urządzenia wodnego – stawu, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 119 i 121, obręb Złotniczki, gm. Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-29 11:48

Poznań, dnia 20.12.2016 r.

WŚ.6341.1.214.2016.XI                     

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek TFP Sp. z o.o., Dziećmierowo, ul. Katowicka 26, 62-035 Kórnik, zostało wszczęte postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych z terenu dz. o nr ewid. 143/5, 142/1, 140/3, 140/4, 140/5, 141/7, 140/9, 63/8, 65/3 141/5, 141/4, 140/6, 140/1 i 64/3, obręb Dziećmierowo, do ziemi -  rowu R-J2, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 159, obręb Dziećmierowo.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-29 11:48

Poznań, dnia 15.12.2016 r.

WŚ.6341.1.240.2016.XI                     

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań, zostało wszczęte postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych do ziemi (dz. o nr ewid. 48/3 i 48/2 obręb Rosnówko), z drogi krajowej nr 5 w m. Rosnówko, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-15 14:23

Poznań, dnia  14.12.2016 r.

WŚ.6341.1.216.2016.XI                    

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań, zostało wszczęte postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych do wód Kanału Mosińskiego w  km 3+300 z części drogi wojewódzkiej nr 431 (ul. Szosa Poznańska w m. Mosina), na dz. o nr ewid. 1686/2

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-15 14:23

Poznań, dnia 15.12.2016 r.

WŚ.6341.2.174.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Miasta i Gminy Pobiedziska, ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego pomostu pływającego oraz wykonanie nowego zespołu pomostów (kompleksu stałych pomostów rekreacyjnych z wygrodzonym basenem i kąpieliskiem), zlokalizowanych nad jeziorem Biezdruchowo, działka o nr ewid. 3, ark. 5, obręb Pobiedziska, gm. Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-15 14:23

Poznań, dnia 15.12.2016 r.

WŚ.6341.2.160.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek firmy Panattoni Europe Sp. z o .o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – rowu retencyjno - odwadniającego z przegrodami oraz przepustem, na działkach o nr ewid. 1061/91, 1061/92, 1061/87, 1061/69, 1061/59, 1061/73, 1061/77, 1061/82, obręb Komorniki, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-15 14:23

Poznań, dnia 15.12.2016 r.

WŚ.6341.1.227.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, pochodzących z projektowanej drogi gminnej z chodnikiem i ścieżką rowerową – teren działek o nr ewid. 1061/87, 1061/69, 1061/59, 1061/73, 1061/77, 1061/82, 1061/66, w miejscowości Komorniki, do ziemi – projektowanego rowu retencyjno-odwadniającego, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 1061/91, 1061/92, 1061/87, 1061/69, 1061/59, 1061/73, 1061/77, 1061/82, obręb Komorniki, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-15 14:23

Poznań, dnia 15.12.2016 r.

WŚ.6341.1.217.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek firmy Podgaje Sp. z o. o., ul. Ułańska 5, 60-748 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód powierzchniowych do nawodnień deszczownianych, z rzeki Samy, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 236, obręb Jankowice, gm. Tarnowo Podgórne, za pomocą ujęcia (przenośnej motopomy pływającej), zlokalizowanego w km 37+640, 37+750 i 37+870 rzeki.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-15 14:23

Poznań, dnia 15.12.2016 r.

WŚ.6341.2.152.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek firmy Podgaje Sp. z o. o., ul. Ułańska 5, 60-748 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – obiektu służącego do ujmowania wód powierzchniowych z rzeki Samy, zlokalizowanego w km 37+640, 37+750 i 37+870 rzeki, dz. o nr ewid. 236, obręb Jankowice, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-15 14:23

Poznań, dnia 13.12.2016 r.

WŚ.6341.2.146.2016.XI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Państwa Renaty i Piotra Hejnowskich, ul. Jaśminowa 48D, 62-023 Kamionki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracji wodnej szczegółowej R-A, polegającą na zamianie otwartego odcinka rowu na rurociąg o średnicy Ø 600 mm, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 1107/18, obręb Kamionki, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-15 14:23

Poznań, dnia 13.12.2016 r.

WŚ.6341.1.213.2016.XI                     

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek IMS Glass – Decor Sp. z o.o., ul. Malwowa 69 A, 60-175 Poznań, zostało wszczęte postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania z terenu Zakładu Produkcyjnego w Złotkowie, ul. Złota 3, gm. Suchy Las, ścieków wód opadowych i roztopowych do ziemi, zagłębienia terenowego zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 47/2 obręb Złotkowo.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-15 14:23

Poznań, dnia 13.12.2016 r.

WŚ.6341.2.169.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Pana Marcina Nagórskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o legalizacji wykonanych robót w wodach, polegających na częściowym zasypaniu wyrobisk po eksploatacji kruszywa naturalnego, na działce o nr ewid. 163/4, obręb Rybojedzko, gm. Stęszew.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-15 14:23

Poznań, dnia 12.12.2016 r.

WŚ.6341.2.157.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego Sp. z o. o., ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegłowy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych (studni nr 3), zlokalizowanego na działce nr ewid. 32/1, obręb Promnice, gm. Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-15 14:23

Poznań, dnia 12.12.2016 r.

WŚ.6341.1.223.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego Sp. z o. o., ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegłowy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego na terenie działek o nr ewid. 32/1 i 42, obręb Promnice, gm. Czerwonak, eksploatującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-15 14:23

Poznań, dnia 09.12.2016 r.

WŚ.6341.1.235.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu, ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z gminnego ujęcia wody, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 10/22 w miejscowości Karłowice, gm. Swarzędz, eksploatującego wody podziemne z utworów trzeciorzędowych (studnia nr 1) i utworów czwartorzędowych (studnia nr 2), w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Karłowice.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-15 14:23

Poznań, dnia 07.12.2016 r.

WŚ.6341.2.161.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Państwa Karoliny i Witolda Rewers, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika wodnego na dz. o nr ewid. 31/32  w miejscowości Złotkowo, gm. Suchy Las.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-09 07:37

Poznań,  1.12.2016r.

WŚ.6233.77.2016.IX                                                                                                   

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 72 ust. 6  ustawy z 3 października 2016r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U.  2016r.. poz. 353 ze zm.),

S T A R O S T A    P O Z N A Ń S K I

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wydaniu decyzji WŚ.6233.77.2016.IX z 12.10.2016r. – zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie zakładu zlokalizowanego w Łęczycy przy  ul. Poznańskiej 26 na działce o nr ew. 207/6, gm. Komorniki, udzielonego podmiotowi MOBILI SERVIS s. c. Magdalena Melinger, Przemysław Dominiak, ul. Poznańska 26, Łęczyca, 62-051 Wiry.

Podstawowe dane o decyzji zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Spodzieja-Zielony
tel. (61) 8410 551

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-09 07:37

Poznań, dnia 02.12.2016 r.

WŚ.6341.1.215.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z drogi powiatowej nr 2401P – ul. Poznańska w miejscowości Dąbrówka, gm. Dopiewo, do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej W-C-1, projektowanymi wylotami kanalizacji deszczowej zlokalizowanymi na działce o nr ewid. 39, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo, oraz do rowu przydrożnego (lewostronnego), projektowanym wylotem kanalizacji deszczowej zlokalizowanym na dz. o nr ewid. 51/6, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-02 12:21

Poznań, dnia 02.12.2016 r.

WŚ.6341.2.147.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. wykonanie urządzeń wodnych – 2 wylotów urządzeń kanalizacji deszczowej do rowu melioracji wodnej szczegółowej W-C-1, na dz. o nr ewid. 39, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo,
 2. wykonanie urządzenia wodnego – wylotu urządzeń kanalizacji deszczowej do rowu drogowego (lewostronnego), na dz. o nr ewid. 51/6, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo;
 3. przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego W-C-1, obejmującą przebudowę istniejącego przepustu pod ul. Poznańską, zlokalizowanego w km 1+072 rowu, na dz. nr ewid. 36 i 39, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo;
 4. przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego W-C-1, obejmującą przebudowę istniejącego przepustu pod ul. Różany Zakątek, zlokalizowanego w km 0+970 rowu, na dz. nr ewid. 39, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo;
 5. przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego W-C-1-1, obejmującą zamianę odcinka rowu na długości 211,0 m na rurociąg o średnicy Ø 0,80 m, oraz odmulenie i umocnienie dna oraz skarp koryta rowu na długości 88,0 m, na dz. o nr ewid. 1/35, 36, 1/354, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo;
 6. likwidację urządzenia wodnego – odcinka rowu melioracyjnego W-C-1-1, o długości 217,0 m, na dz. o nr ewid. 1/35 i 36, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo;
 7. wykonanie urządzenia wodnego – rowu drogowego lewostronnego, na dz. o nr ewid. 51/6 i 719/6, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo;
 8. rozbudowę (przedłużenie) istniejącego przepustu na rzece Wirynce, w km 16+340 rzeki, na dz. o nr ewid. 18/5, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-02 12:21

Poznań, dnia 02.12.2016 r.

WŚ.6341.2.148.2016.VI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Magdaleny Pielich i Pana Piotra Pielich, ul. Jaśminowa 48I, 62-023 Kamionki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Pani Magdaleny Pielich i Pana Piotra Pielich pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – przebudowa rowu melioracji wodnej szczegółowej R-A na rurociąg, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 1107/25, obręb Kamionki, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-02 12:21

Poznań, dnia 01.12.2016 r.

WŚ.6341.2.158.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek INEA S.A., ul. Klaudyny Potockiej 25, 30-211 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – zbiornika retencyjno-infiltracyjnego oraz wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 58/29, obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-02 12:21

Poznań, dnia 01.12.2016 r.

WŚ.6341.2.163.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych – wylotów kanalizacji deszczowej, na wykonanie obiektu mostowego na rzece Wirynce, na wykonanie przejścia pod dnem rzeki Wirynka, oraz na rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego na rzece Wirynce, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 44/5, 44/6, 222, 227, 973, 33/89, 33/40, obręb Komorniki, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-02 12:21

Poznań, dnia 01.12.2016 r.

WŚ.6341.2.159.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, reprezentującego Gminę Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu przydrożnego, oraz na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 239/3 i 237/2, obręb Lusowo, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-02 12:21

Poznań, dnia 01.12.2016 r.

WŚ.6341.1.229.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu drogi powiatowej Nr 2387P, zlokalizowanej w miejscowości Komorniki, gm. Komorniki, do cieku Wirynki, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 227, obręb Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-02 12:21

Poznań, dnia 01.12.2016 r.

WŚ.6341.1.224.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek INEA S.A., ul. Klaudyny Potockiej 25, 30-211 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu parkingów i dróg dojazdowych, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 58/29, obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne, do projektowanego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-02 12:21

Poznań, dnia 29.11.2016 r.

WŚ.6341.2.140.2016.VI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Mieczysławy Pawłowskiej i Pana Piotra Pawłowskiego, ul. por. Sypniewskiego 13, 62-010 Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Pani Mieczysławy Pawłowskiej i Pana Piotra Pawłowskiego, ul. por. Sypniewskiego 13, 62-010 Pobiedziska, pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na terenie dz. o nr ewid. 68, obręb Główna, gm. Pobiedziska.               

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-02 12:21

Poznań, dnia 28.11.2016 r.

WŚ.6341.2.143.2016.XI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Państwa Moniki i Krzysztofa Nowaków, ul. Jaśminowa 48E, 62-023 Kamionki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracji wodnej szczegółowej R-A, polegającą na zamianie otwartego odcinka rowu na rurociąg o średnicy Ø 600 mm, zlokalizowanego na
dz. o nr ewid. 1107/21, obręb Kamionki, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-02 12:21

Poznań, 28.11.2016 r.

WŚ.6341.2.145.2016.XI                                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Państwa Natalii i Mariusza Janickich, ul. Jaśminowa 48J, 62-023 Kamionki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracji wodnej szczegółowej R-A, polegającą na zamianie otwartego odcinka rowu na rurociąg o średnicy Ø 600 mm, zlokalizowanego na
dz. o nr ewid. 1107/24, obręb Kamionki, gm. Kórnik.

                    

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-02 12:21

Poznań, dnia 29.11.2016 r.

WŚ.6341.1.208.2016.VI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Mieczysławy Pawłowskiej i Pana Piotra Pawłowskiego, ul. por. Sypniewskiego 13, 62-010 Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Pani Mieczysławy Pawłowskiej i Pana Piotra Pawłowskiego, ul. por. Sypniewskiego 13, 62-010 Pobiedziska, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu działki o nr ewid. 68, obręb Główna, gm. Pobiedziska, do wód – rzeki Głównej, poprzez planowany do wykonania wylot.            

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-02 12:21

Poznań, dnia 24.11.2016 r.

WŚ.6341.1.205.2016.VI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek MS Budownictwo Sp. z o.o., ul. Sadowa 9b, 62-080 Tarnowo Podgórne, POLNET Sp. z o.o. i Wspólnicy S. k., ul. Obodrzycka 61, 61-249 Poznań, TAMIPOL T.M.D. Polańscy S.J., ul. Smoluchowskiego 11B, 60-179 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz MS Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, POLNET Sp. z o.o. i Wspólnicy S. k. z siedzibą w Poznaniu, TAMIPOL T.M.D. Polańscy S.J. z siedzibą w Poznaniu pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu dz. o nr ewid.: 1255/4, 1255/5, 1255/6, 1255/7 i 1255/8, obręb 0016 Tarnowo Podgórne, do ziemi.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-02 12:21

Poznań, dnia 24.11.2016 r.

WŚ.6341.2.137.2016.VI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek MS Budownictwo Sp. z o.o., ul. Sadowa 9b, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz MS Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych, zlokalizowanego na dz. o nr ewid.  1255/8, obręb 0016 Tarnowo Podgórne.        

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-12-02 12:21

Poznań, dnia 23.11.2016 r.

WŚ.6341.1.218.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pana Roberta Sommerfelda, prowadzącego działalność gospodarczą pn. Robert Sommerfeld „MAG-GRAF Projekt”, Mrowino ul. Poznańska 57, 62-090 Rokietnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących  z terenu nieruchomości położonej w Mrowinie przy ul. Poznańskiej 57, do ziemi, poprzez zbiornik retencyjno – chłonny, zlokalizowany na dz. o nr ewid. 702/1, obręb Mrowino, gm. Rokietnica.  

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-24 07:16

Poznań,  18.11.2016r.

WŚ.6233.55.2016.IX                                                                                                   

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 72 ust. 6  ustawy z 3 października 2016r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U.  2016r.. poz. 353 ze zm.),

S T A R O S T A    P O Z N A Ń S K I

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wydaniu decyzji WŚ.6233.55.2016.IX z 21.10.2016r. – zezwolenia na przetwarzanie odpadów, na terenie zakładu przy  ul. Towarowej 28  w Komornikach na działce o nr ew. 110/6, gm. Komorniki, udzielonego podmiotowi CEMEX POLSKA Sp. z o. o., ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa. 

Podstawowe dane o decyzji zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Spodzieja-Zielony
tel. (61) 8410 551
 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-24 07:16

Poznań, dnia 18.11.2016 r.

WŚ.6341.2.141.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, reprezentowanej przez Wójta Gminy Rokietnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu urządzeń kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego Sk-47, na działce o nr ewid. 226/4, obręb Kiekrz, gm. Rokietnica, w km 1+500 rowu.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-18 14:20

Poznań, dnia 18.11.2016 r.

WŚ.6341.1.211.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, reprezentowanej przez Wójta Gminy Rokietnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia projektowanego ciągu pieszo – rowerowego zlokalizowanego przy ul. Poznańskiej, istniejącej jezdni ul. Poznańskiej, oraz fragmentu jezdni ul. Ptasiej, w miejscowości Kiekrz, do ziemi – rowu melioracyjnego Sk-47, projektowanym wylotem zlokalizowanym w km 1+500 rowu, na działce o nr ewid. 226/4, obręb Kiekrz, gm. Rokietnica.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-18 14:20

Poznań, dnia 18.11.2016 r.

WŚ.6341.3.43.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek XELLA POLSKA Sp. z o. o., ul. 17 Stycznia 48, 02-175 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z zakładu XELLA POLSKA Sp. z o. o., zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 135/4, 127/1, 134/1, 135/1, 135/2, 137/1, 139/1, 140/1, 142/1, 143/1, 134/4, 137/2, 138/1, 141/1, 141/2, 145/1, 135/5, obręb Żabinko, gm. Mosina, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-18 14:20

Poznań, dnia 18.11.2016 r.

WŚ.6341.2.149.2016.VI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Państwa Natalii i Łukasza Kromskich, ul. Jaśminowa 48C, 62-023 Kamionki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Państwa Natalii i Łukasza Kromskich pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – przebudowa rowu melioracji wodnej szczegółowej R-A na rurociąg, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 1107/19, obręb Kamionki, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-18 14:20

Poznań, dnia 18.11.2016 r.

WŚ.6341.1.202.2016.VI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Dino Polska S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Dino Polska S.A. z siedzibą w Krotoszynie, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu działek o nr ewid. 233/19, 238/8, obręb Lusowo, gm. Tarnowo Podgórne, do ziemi, poprzez tunele rozsączające.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-18 14:20

Poznań, dnia 17.11.2016 r.

WŚ.6341.2.151.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Sebastiana Augustynowicza, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracji wodnej szczegółowej R-A, polegającą na zamianie otwartego odcinka rowu na rurociąg o średnicy Ø 600 mm, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 1107/17, obręb Kamionki, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-18 14:20

Poznań, dnia 17.11.2016 r.

WŚ.6341.2.150.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Państwa Pauliny i Przemysława Lebiodów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracji wodnej szczegółowej R-A, polegającą na zamianie otwartego odcinka rowu na rurociąg o średnicy Ø 600 mm, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 1107/22, obręb Kamionki, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-18 14:20

Poznań, dnia 15.11.2016 r.

WŚ.6341.2.135.2016.VI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Dino Polska S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Dino Polska S.A. z siedzibą w Krotoszynie, pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych – tuneli rozsączających, zlokalizowanych na terenie dz. o nr ewid. 233/19, 238/8, obręb Lusowo, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-18 14:20

Poznań, dnia 16.11.2016 r.

WŚ.6341.2.139.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Amber Haus Sp. z o. o., ul. Romana Maya 1, 62-030 Luboń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu Żabinka, na odcinku od km 1+367 do km 1+404, poprzez umocnienie dna i skarp rowu elementami betonowymi na długości 37,0 m, na dz. o nr ewid. 16/14 i 19, obręb Żabikowo, ark. 9, w miejscowości Luboń.


Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-18 14:20

Poznań, dnia 16.11.2016 r.

WŚ.6341.2.138.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Dynamic Gas & Wash Krzysztof Budek, Dariusz Budek s.c, ul. Czwartaków 14/8, 09-410 Płock, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - systemu rozsączającego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 1/5, obręb Lasek, do ziemi.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-16 07:34

Poznań, dnia 16.11.2016 r.

WŚ.6341.1.207.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Dynamic Gas & Wash Krzysztof Budek, Dariusz Budek s.c, ul. Czwartaków 14/8, 09-410 Płock, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu projektowanej myjni samochodowej, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 1/5, obręb Lasek, miasto Luboń, poprzez projektowany system rozsączający, zlokalizowany  na dz. o nr ewid. 1/5, obręb Lasek, do ziemi.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-16 07:34

Poznań, dnia 15.11.2016 r.

WŚ.6341.2.136.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Panattoni Europe Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego  -  drenażu opaskowego, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 1061/87, 1061/69, 1061/59, 1061/73, 1061/77, 1061/76, 1061/80, 1061/89, 1061/84, 31/9, 1061/93, 1061/85, 1061/88, 1061/70, 1061/60, 1061/72, 1061/75, 1061/79, 31/7, obręb Komorniki, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-16 07:34

Poznań, dnia 15.11.2016 r.

WŚ.6341.1.204.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Panattoni Europe Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na długotrwałe obniżenie zwierciadła wód gruntowych w zasięgu oddziaływania planowanego do wykonania drenażu opaskowego na głębokości 0,8 m, zlokalizowane na działkach o nr ewid. 1061/87, 1061/69, 1061/59, 1061/73, 1061/77, 1061/76, 1061/80, 1061/89, 1061/84, 31/9, 1061/93, 1061/85, 1061/88, 1061/70, 1061/60, 1061/72, 1061/75, 1061/79, 31/7, obręb Komorniki, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-16 07:34

Poznań, dnia 09.11.2016 r.

WŚ.6341.2.132.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek firmy Green Factory Wielkopolska Sp. z o. o., Zdunowo 48, 09-142 Załuski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych – studni nr 2, na dz. o nr ewid. 297/79, obręb Niepruszewo, gm. Buk.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-16 07:34

Poznań, dnia 09.11.2016 r.

WŚ.6341.2.132.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek firmy Green Factory Wielkopolska Sp. z o. o., Zdunowo 48, 09-142 Załuski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych – studni nr 2, na dz. o nr ewid. 297/79, obręb Niepruszewo, gm. Buk.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-16 07:34

Poznań, dnia 09.11.2016 r.

WŚ.6341.1.198.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek firmy Green Factory Wielkopolska Sp. z o. o., Zdunowo 48, 09-142 Załuski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych, z ujęcia wody – studni nr 1 i nr 2, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 297/79, obręb Niepruszewo, gm. Buk, eksploatującego wody podziemne z utworów neogenu.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-16 07:34

Poznań, dnia 07.11.2016 r.

WŚ.6341.2.142.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Rokietnica, reprezentującego Gminę Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego - rowu melioracji wodnej szczegółowej Sk-47, polegającą na wykonaniu przepustu, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 746, 226/3, 226/4, obręb Kiekrz, gm. Rokietnica.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-16 07:34

Poznań, dnia 04.11.2016 r.

WŚ.6341.1.196.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z drogi powiatowej nr 2400P (ul. Szamotulska), odcinka między ul. Kolejową i ul. Pocztową w miejscowości Rokietnica, do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej Sk-10, projektowanym wylotem zlokalizowanym w km 3+750,0 rowu, na działce o nr ewid. 136, obręb Rokietnica, gm. Rokietnica.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-07 07:58

Poznań, dnia 04.11.2016 r.

WŚ.6341.2.130.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu urządzeń kanalizacji deszczowej do rowu melioracji wodnej szczegółowej Sk-10, na działce o nr ewid. 136, obręb Rokietnica, gm. Rokietnica, w km 3+750,0 rowu.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-07 07:58

Poznań, dnia 04.11.2016 r.

WŚ.6341.1.168.2016.V

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.), Starosta Poznański zawiadamia, że dnia 04.11.2016 r., na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, została wydana decyzja znak: WŚ.6341.1.168.2016.V, udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z drogi powiatowej nr 2410P Węzeł Kleszczewo (S5) – Gowarzewo – Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową):

 1. do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej R-D, projektowanymi wylotami W1 i W2 zlokalizowanymi na dz. o nr ewid. 202 i 485/19, obręb Gowarzewo, gm. Kleszczewo;
 2. do wód – rzeki Kopla II, projektowanymi wylotami W3 i W4, zlokalizowanym w km 16+150 rzeki, na dz. o nr ewid. 92/10, 92/5, 174, obręb Gowarzewo, gm. Kleszczewo;
 3. do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej M-25, projektowanym wylotem W5, zlokalizowanym na dz. o nr ewid. 198, obręb Zalasewo, gm. Swarzędz;
 4. do ziemi – rowów przydrożnych, projektowanymi wylotami zlokalizowanymi na dz. o nr  ewid.: 68/1, 68/2, obręb Rabowice, gm. Swarzędz; 7, 174, 441, 440/4, 440/5, obręb Gowarzewo, gm. Kleszczewo; 349, 339/4, 297, 339/5, 431/1, 431/4, 339/7, 431/3, 340/2, 272/4, 342, 343, 344/,3, 272/1, obręb Trzek, gm. Kostrzyn,

Jednocześnie Starosta Poznański informuje, że:

 • od niniejszej decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia,
 • doręczenie niniejszej decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia, w myśl art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • z powyższą decyzją strony mogą się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, pokój 207 – tel. 61 8410 576.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-07 07:58

Poznań, dnia 04.11.2016 r.

WŚ.6341.2.110.2016.V

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.), Starosta Poznański zawiadamia, że dnia 04.11.2016 r., na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, została wydana decyzja znak: WŚ.6341.2.110.2016.V, udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na:

 • wykonanie urządzeń wodnych – wylotów urządzeń kanalizacyjnych do rowu melioracji wodnej szczegółowej R-D, rzeki Kopla II, rowu melioracji wodnej szczegółowej M-25 i rowów przydrożnych, na działkach o nr ewid.: 198, obręb Zalasewo, gm. Swarzędz; 68/1, 68/2, obręb Rabowice, gm. Swarzędz; 7, 174, 92/10, 92/5, 202, 485/19, 441, 440/4, 440/5, obręb Gowarzewo, gm. Kleszczewo; 349, 339/4, 297, 339/5, 431/1, 431/4, 339/7, 431/3, 340/2, 272/4, 342, 343, 344/,3, 272/1, obręb Trzek, gm. Kostrzyn;
 • przebudowę istniejących oraz wykonanie nowych przepustów, na działkach o nr ewid.: 344/3, 343, 342, 255, 340/2, 298, 339/4, 349, obręb Trzek, gm. Kostrzyn; 440/4, 437/13, 141, 127/6, 140, 142/6, 142/8, 202, 185, 174, 72, 62/1, 9/1, 85/1, 3/7, 2, 7, obręb Gowarzewo, gm. Kleszczewo; 68/2, 67/3, 53/1, 52/16, 68/1, obręb Rabowice, gm. Swarzędz; 25, 24/8, 21, 24/19, obręb Kruszewnia, gm. Swarzędz; 198, obręb Zalasewo, gm. Swarzędz;
 • wykonanie urządzeń wodnych –  rowów przydrożnych, na działkach o nr ewid. 343, 344/3, 272/4, 342, 340/2, 297, 340/1, 431/3, 431/4, 339/7, 431/1, 339/4, 339/5, 349, obręb Trzek, gm. Kostrzyn; 441, 440/5, 440/4, 440/3, 440/1, 138, 139, 127/6, 140, 127/3, 128/12, 442/9, 437/13, 142/6, 142/8, 142/7, 141, 68/4, 72, 65/20, 65/26, 755, 62/1, 9/1, 3/7, 65/12, 68/5, 67/23, 66, 61, 498, 462, 2, 6, 10, 1, 7, obręb Gowarzewo, gm. Kleszczewo; 67/16, 67/12, 67/14, 68/2, 52/16, 67/15, 67/3, obręb Rabowice, gm. Swarzędz;  25, 24/8, 24/19, 4/3, 4/19, 4/22, 4/25, obręb Kruszewnia, gm. Swarzędz,

Jednocześnie Starosta Poznański informuje, że:

 • od niniejszej decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia,
 • doręczenie niniejszej decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia, w myśl art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • z powyższą decyzją strony mogą się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa  i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, pokój 207 – tel. 61 8410 576.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-07 07:58

Poznań, dnia 03.11.2016 r.

WŚ.6341.1.188.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pani Teresy Mrugalskiej, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód powierzchniowych Jeziora Niepruszewskiego, do nawadniania szkółki roślin ozdobnych, za pomocą projektowanego ujęcia wody, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 150, obręb Więckowice, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-07 07:58

Poznań, dnia 03.11.2016 r.

WŚ.6341.2.126.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Pani Teresy Mrugalskiej, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – obiektu służącego do ujmowania wód powierzchniowych Jeziora Niepruszewskiego, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 150, obręb Więckowice, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-07 07:58

Poznań, 3.11.2016 r.     

WŚ.6341.2.127.2016.XI                                                                                                                                                                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek BROS J. Siekański, A. Górczak S. J., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – wylotu do rowu melioracji wodnej szczegółowej RWMC w km 4 +21 w miejscowości Buk, na działce o numerze ewidencyjnym 1142, obręb Buk.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-07 07:58

                                                                             Poznań,  3.11.2016 r.     

 WŚ.6341.1.200.2016.XI                                                                                                                                                                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, reprezentującego Miasto i Gminę Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu pływalni miejskiej oraz sceny plenerowej przy ul. Kosynierów 1 wraz z odwodnieniem ul. Kosynierów w Swarzędzu,  do  ziemi - rowu zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 71/8, obręb Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-07 07:58

Poznań,  3.11.2016 r.

WŚ.6341.1.192.2016.XI                                                                                                                                                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek BROS J. Siekański, A. Górczak S. J., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi - rowu melioracji wodnej szczegółowej RWMC w km 4 +21 w miejscowości Buk, na działce o numerze ewidencyjnym 1142, obręb Buk”.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-07 07:58

Poznań, dnia 02.11.2016 r.

WŚ.6341.2.124.2016.VI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Strzelecka 1A, 62-050 Mosina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Mosinie, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – 16 studni chłonnych, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 83/41, 83/42, 83/43, 83/44, obręb 0005 Krosno, gm. Mosina.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-03 07:27

Poznań, dnia 02.11.2016 r.

WŚ.6341.1.189.2016.VI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, reprezentującego Miasto i Gminę Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Miasta i Gminy Swarzędz pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu zachodniej części miasta Swarzędz, systemem kanalizacji deszczowej do wód – Jeziora Swarzędzkiego.               

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-03 07:27

Poznań, dnia 02.11.2016 r.

WŚ.6341.1.184.2016.VI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Strzelecka 1A, 62-050 Mosina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Mosinie, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu dz. o nr ewid. 83/41, 83/42, 83/43, 83/44, obręb 0005 Krosno, gm. Mosina, za pomocą 16 studni chłonnych.         

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-03 07:27

Poznań, dnia 31.10.2016 r.

WŚ.6341.2.128.2016.XI                     

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Marmite S.A., ul. Przemysłowa 4, Zakrzewo, gm. Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację jednej studni chłonnej i drenażu rozsączającego, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 140/1, obręb 12, Zakrzewo.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-03 07:27

Poznań, dnia 31.10.2016 r.

WŚ.6341.1.193.2016.XI                     

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Marmite S.A., ul. Przemysłowa 4, Zakrzewo, gm. Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania z terenu dz. o nr ewid. 143/1, 140/1 oraz 141/4 obręb 12, Zakrzewo, ścieków wód opadowych i roztopowych do ziemi za pomocą istniejących studni chłonnych i drenaży rozsączających.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-11-03 07:27

Poznań, dnia 26.10.2016 r.

WŚ.6341.2.122.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Pobiedziska, ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. rozbiórkę istniejącego przepustu na rowie melioracyjnym G-51, pod ulicą Fabryczną – dz. o nr ewid. 1/3, 1/4 (ark. 19), 80/4, 80/6 (ark. 11), obręb Pobiedziska, gm. Pobiedziska,
 2. wykonanie przepustu skrzynkowego na rowie melioracyjnym G-51, pod ulicą Fabryczną – dz. o nr ewid. 21 (ark. 12), obręb Pobiedziska, gm. Pobiedziska,
 3. przełożenia odcinka rowu melioracyjnego G-51 – dz. o nr ewid. 1/3, 1/4, 33 (ark. 19), 80/3, 80/4, 80/5, 80/6, 70 (ark. 11), 17/2, 21 (ark. 12), obręb Pobiedziska,
 4. wykonanie rowu drogowego nr 1 – dz. o nr ewid. 70, 80/6, 79 (ark. 11), 17/2 (ark. 12), obręb Pobiedziska, gm. Pobiedziska,
 5. wykonanie rowu drogowego nr 2 – dz. o nr ewid. 21 (ark. 12), 33, 1/4 (ark. 19), obręb Pobiedziska, gm. Pobiedziska,
 6. wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej (przykanalika) do rowu przydrożnego nr 2 – dz. o nr ewid. 21 (ark. 12), obręb Pobiedziska, gm. Pobiedziska,
 7. likwidację odcinka rowu melioracyjnego G-51 (111,0 m) – dz. o nr ewid. 1/4, 33 (ark. 19), 80/3, 80/4, 80/5, 70 (ark. 11), 17/2, 21 (ark. 12), obręb Pobiedziska, gm. Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-27 14:00

Poznań, dnia 26.10.2016 r.

WŚ.6341.1.182.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Pobiedziska, ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie:

 1. wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących ze zlewni części jezdni ulicy Fabrycznej w miejscowości Pobiedziska, na dojeździe do ronda od strony Poznania, poprzez rów drogowy nr 1, do rowu melioracyjnego G-51 – dz. o nr ewid. 80/6, 70, 79 (ark. 11), 21, 17/2 (ark .12), obręb Pobiedziska, gm. Pobiedziska,
 2. wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących ze zlewni części jezdni ulicy Fabrycznej w miejscowości Pobiedziska, na dojeździe do ronda od strony Gniezna, poprzez rów drogowy nr 2, do rowu melioracyjnego G-51 – dz. o nr ewid. 1/4, 33 (ark. 19),   21 (ark. 21), obręb Pobiedziska, gm. Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-27 14:00

Poznań, dnia 25.10.2016 r.

WŚ.6341.3.40.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek firmy Piekarnia-Cukiernia Jacek Błaszkowiak Sp. Jawna, ul. Poznańska 57, 62-040 Puszczykowo, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z czterostanowiskowej ręcznej myjni samochodowej, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 967/1, 969, 970/1 i 971/2, obręb Puszczykowo, miasto Puszczykowo, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-27 14:00

Poznań, dnia 21.10.2016 r.

WŚ.6341.2.114.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Pobiedziska, ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu urządzeń kanalizacyjnych do istniejącego zbiornika wodnego, na działce o nr ewid. 68/2, obręb Pobiedziska, gm. Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-27 14:00

Poznań, dnia 21.10.2016 r.

WŚ.6341.1.174.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Pobiedziska, ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu planowanej inwestycji – części ul. Poznańskiej i ul. Fabrycznej – zlewni ronda południowego, tunelu ronda północnego oraz terenów przyległych (rowy drogowe i kolejowe) w miejscowości Pobiedziska, do istniejącego zbiornika wodnego, na działce o nr ewid. 68/2, obręb Pobiedziska, gm. Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-27 14:00

Poznań, dnia 17.10.2016 r.

WŚ.6341.1.172.2016.VI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Czerwonak, reprezentującego Gminę Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Czerwonak pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych do ziemi, na dz. o nr ewid. 409/14, 408, 409/1, 565, 450/1, 450/2, 449, obręb Potasze, gm. Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-27 14:00

Poznań, dnia 20.10.2016 r.

WŚ.6341.1.195.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, reprezentującego Miasto i Gminę Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ulic: Strzeleckiej, Kasprowicza, Paderewskiego, Napoleońskiej, zlokalizowanych w Swarzędzu, gm. Swarzędz, do rowu melioracji wodnej szczegółowej C-B.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-27 14:00

Poznań, dnia 19.10.2016 r.

WŚ.6341.2.129.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Antoniego Sińskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika małej retencji, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 202/9, obręb Biskupice, gm. Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-27 14:00

Poznań, dnia 18.10.2016 r.

WŚ.6341.2.116.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Dopiewo, reprezentującego Gminę Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracji wodnej szczegółowej W-B, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 144, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-27 14:00

Poznań, dnia 17.10.2016 r.

WŚ.6341.2.112.2016.VI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Czerwonak, reprezentującego Gminę Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Czerwonak pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego – drenażu rozsączającego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 409/14, 408,409/1, 565, 450/1, 450/2, 449, obręb Potasze, gm. Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-27 14:00

Poznań, dnia 17.10.2016 r.

WŚ.6341.2.115.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o., Bytkowo ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych (studni nr 2), zlokalizowanego na działce nr ewid. 12/2 w miejscowości Rokietnica, gm. Rokietnica.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-27 14:00

Poznań, dnia 14.10.2016 r.

WŚ.6341.2.110.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

zawiadamia strony oraz podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 • wykonanie urządzeń wodnych – wylotów urządzeń kanalizacyjnych do rowu melioracji wodnej szczegółowej R-D, rzeki Kopla II, rowu melioracji wodnej szczegółowej M-25 i rowów przydrożnych, na działkach o nr ewid.: 198, obręb Zalasewo, gm. Swarzędz; 68/1, 68/2, obręb Rabowice, gm. Swarzędz; 7, 174, 92/10, 92/5, 202, 485/19, 441, 440/4, 440/5, obręb Gowarzewo, gm. Kleszczewo; 349, 339/4, 297, 339/5, 431/1, 431/4, 339/7, 431/3, 340/2, 272/4, 342, 343, 344/,3, 272/1, obręb Trzek, gm. Kostrzyn;
 • przebudowę istniejących oraz wykonanie nowych przepustów, na działkach o nr ewid.: 344/3, 343, 342, 255, 340/2, 298, 339/4, 349, obręb Trzek, gm. Kostrzyn; 440/4, 437/13, 141, 127/6, 140, 142/6, 142/8, 202, 185, 174, 72, 62/1, 9/1, 85/1, 3/7, 2, 7, obręb Gowarzewo, gm. Kleszczewo; 68/2, 67/3, 53/1, 52/16, 68/1, obręb Rabowice, gm. Swarzędz; 25, 24/8, 21, 24/19, obręb Kruszewnia, gm. Swarzędz; 198, obręb Zalasewo, gm. Swarzędz;
 • wykonanie urządzeń wodnych –  rowów przydrożnych, na działkach o nr ewid. 343, 344/3, 272/4, 342, 340/2, 297, 340/1, 431/3, 431/4, 339/7, 431/1, 339/4, 339/5, 349, obręb Trzek, gm. Kostrzyn; 441, 440/5, 440/4, 440/3, 440/1, 138, 139, 127/6, 140, 127/3, 128/12, 442/9, 437/13, 142/6, 142/8, 142/7, 141, 68/4, 72, 65/20, 65/26, 755, 62/1, 9/1, 3/7, 65/12, 68/5, 67/23, 66, 61, 498, 462, 2, 6, 10, 1, 7, obręb Gowarzewo, gm. Kleszczewo; 67/16, 67/12, 67/14, 68/2, 52/16, 67/15, 67/3, obręb Rabowice, gm. Swarzędz;  25, 24/8, 24/19, 4/3, 4/19, 4/22, 4/25, obręb Kruszewnia, gm. Swarzędz,

w związku z realizacją inwestycji  pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr DP 2410P Węzeł Kleszczewo (S5) – Gowarzewo – Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie”.

Z dokumentacją w powyższej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 – pokój 207 ( tel. 61 8410576).

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 10 i art. 73 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań, jak również czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, a także prawo do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek  i odpisów.

Z uwagi na stopień skomplikowania sprawy, zgodnie z art. 35 § 3 ustawy Kpa, sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 35 § 5 do ww. terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 

Zgodnie z art. 41 ustawy Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576
 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-17 08:58

Poznań, dnia 14.10.2016 r.

WŚ.6341.1.168.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

zawiadamia strony oraz podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących  z odwodnienia drogi powiatowej 2410P:

 1. do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej R-D, projektowanymi wylotami W1 i W2 zlokalizowanymi na dz. o nr ewid. 202 i 485/19, obręb Gowarzewo, gm. Kleszczewo;
 2. do wód – rzeki Kopla II, projektowanymi wylotami W3 i W4, zlokalizowanym w km 16+150 rzeki, na dz. o nr ewid. 92/10, 92/5, 174, obręb Gowarzewo, gm. Kleszczewo;
 3. do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej M-25, projektowanym wylotem W5, zlokalizowanym na dz. o nr ewid. 198, obręb Zalasewo, gm. Swarzędz;
 4. do ziemi – rowów przydrożnych, projektowanymi wylotami zlokalizowanymi na dz. o nr  ewid.: 68/1, 68/2, obręb Rabowice, gm. Swarzędz; 7, 174, 441, 440/4, 440/5, obręb Gowarzewo, gm. Kleszczewo; 349, 339/4, 297, 339/5, 431/1, 431/4, 339/7, 431/3, 340/2, 272/4, 342, 343, 344/,3, 272/1, obręb Trzek, gm. Kostrzyn,

w związku z realizacją inwestycji  pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr DP 2410P Węzeł Kleszczewo (S5) – Gowarzewo – Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie”.

Z dokumentacją w powyższej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 – pokój 207 ( tel. 61 8410576).

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 10 i art. 73 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań, jak również czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, a także prawo do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek  i odpisów.

Z uwagi na stopień skomplikowania sprawy, zgodnie z art. 35 § 3 ustawy Kpa, sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 35 § 5 do ww. terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 

Zgodnie z art. 41 ustawy Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-17 08:58

Poznań, dnia 11.10.2016 r.

WŚ.6341.2.117.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Czerwonak, reprezentującego Gminę Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – dwóch wylotów kanalizacji deszczowej oraz na przebudowę urządzenia wodnego - rowu melioracji wodnej szczegółowej Ł-1, polegającą na wykonaniu przepustu, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 335, 262, 258, obręb Kicin, gm. Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-17 08:58

Poznań, dnia 11.10.2016 r.

WŚ.6341.1.177.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Czerwonak, reprezentującego Gminę Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu drogi gminnej - ulicy Jonschera, zlokalizowanej w miejscowości Kicin, gm. Czerwonak, do rowu melioracji wodnej szczegółowej Ł-1.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-17 08:58

Poznań, dnia 11.10.2016 r.

WŚ.6341.2.120.2016.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

 

że na wniosek Miasta Luboń, reprezentowanego przez Burmistrza Miasta Luboń, Plac E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Miasta Luboń, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z nawierzchni ulicy Spokojnej, do rowu „Kocie Doły”, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 2/4, ark. 26, obręb Lasek, m. Luboń.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-17 08:58

Poznań, dnia 11.10.2016 r.

WŚ.6341.2.119.2016.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Miasta Luboń, reprezentowanego przez Burmistrza Miasta Luboń, Plac E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Miasta Luboń, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z nawierzchni ulicy Rutkowskiego, do rowu „Kocie Doły”, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 2/4, ark. 26, obręb Lasek, m. Luboń.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-17 09:01

Poznań, dnia 11.10.2016 r.

WŚ.6341.2.118.2016.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Miasta Luboń, reprezentowanego przez Burmistrza Miasta Luboń, Plac E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Miasta Luboń, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z nawierzchni ulicy Wawrzyniaka, do rowu „Kocie Doły”, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 2/4, ark. 26, obręb Lasek, m. Luboń.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-17 08:58

Poznań, dnia 11.10.2016 r.

WŚ.6341.1.181.2016.VIII                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Miasta Luboń, reprezentowanego przez Burmistrza Miasta Luboń, Plac E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Miasta Luboń, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z nawierzchni ulicy Spokojnej w miejscowości Luboń, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 123/21, ark 21, obręb Lasek m. Luboń, do ziemi rowu „Kocie Doły”, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 2/4, ark. 26, obręb Lasek, m. Luboń, projektowanym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-17 08:58

Poznań, dnia 11.10.2016 r.

WŚ.6341.1.180.2016.VIII                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Miasta Luboń, reprezentowanego przez Burmistrza Miasta Luboń, Plac E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Miasta Luboń, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z nawierzchni ulicy Rutkowskiego w miejscowości Luboń, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 91/1, 91/2, 158, 162-167, 168/1-168/2, 169, 170, 110/2, ark 21, obręb Lasek m. Luboń, do ziemi rowu „Kocie Doły”, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 2/4, ark. 26, obręb Lasek, m. Luboń, projektowanym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-17 08:58

Poznań, dnia 11.10.2016 r.

WŚ.6341.1.179.2016.VIII                                             

 INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Miasta Luboń, reprezentowanego przez Burmistrza Miasta Luboń, Plac E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Miasta Luboń, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z nawierzchni ulicy Wawrzyniaka w miejscowości Luboń, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 128 – 139, ark 21, obręb Lasek m. Luboń, do ziemi rowu „Kocie Doły”, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 2/4, ark. 26, obręb Lasek, m. Luboń, projektowanym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-17 08:58

Poznań, dnia 05.10.2016 r.

WŚ.6341.2.111.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu urządzeń kanalizacyjnych do rzeki Wirynki, na działce o nr ewid. 772/15, obręb Komorniki, gm. Komorniki, w km 6+546,80 rzeki.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-14 14:27

Poznań, dnia 05.10.2016 r.

WŚ.6341.1.169.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Komornicką w miejscowości Komorniki, do wód – rzeki Wirynki, projektowanym wylotem zlokalizowanym w km 6+546,80 rzeki, na działce o nr ewid. 772/15, obręb Komorniki, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-14 14:27

Poznań, 28.09.2016 r.

WŚ.6341.1.164.2016.XI                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

zawiadamia strony oraz podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia wód Jeziora Niepruszewskiego za pomocą jazu zlokalizowanego na rzece Samica Stęszewska w km 23+680, gm. Dopiewo.

Wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie strony mogą zgłaszać w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Jednocześnie Starosta Poznański informuje strony, iż:

- z dokumentacją w powyższej sprawie można się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, pokój 207 - po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem 61 8410 545,

- stronie przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań, jak również czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, a także prawo do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

- w toku postępowania strona oraz jej przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny, zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

- w myśl art. 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Starosta Poznański zawiadamia strony, że z uwagi na stopień skomplikowania sprawy, niniejsza sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego, zgodnie art. 35 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Na podstawie art. 35 § 5 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, do ww. terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-04 08:33

 Poznań,  29.09.2016r.

WŚ.6233.82.2016.I                                                                                                  

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 72 ust. 6  ustawy z 3 października 2016r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U.  2016 r. poz. 353 ze zm.)

S T A R O S T A    P O Z N A Ń S K I

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wydaniu decyzji WŚ.6222.82.2016.I z 26.09.2016 r. – zezwolenia na zbieranie odpadów, na terenie zakładu przy  ul. Jakuba Krauthofera 11 w Kórniku  na działce o nr ew. 382/2, obręb Bnin, gmina Kórnik, udzielonego Panu Sebastianowi Lodze prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Sebastian Loga P.H.U.

Podstawowe dane o decyzji zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Grabus
tel. (61) 8410 509

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-04 08:33

Poznań,  28.09.2016r.

WŚ.6233.89.2016.IX                                                                                                   

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 72 ust. 6  ustawy z 3 października 2016r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U.  2016r.. poz. 353 ze zm.)

S T A R O S T A    P O Z N A Ń S K I

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wydaniu decyzji WŚ.6222.89.2016.IX z 15.09.2016r. – zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, na terenie zakładu przy  ul. Szparagowej 3  w Wysogotowie na działce o nr ew. 59/30, gm. Tarnowo Podgórne, udzielonego podmiotowi Platinium M.M   Sp. z o. o., Sp. k., ul. Lutycka 11, 60-415 Poznań. 

Podstawowe dane o decyzji zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Spodzieja-Zielony
tel. (61) 8410 551

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-04 08:33

Poznań, dnia 26.09.2016 r.

WŚ.6341.2.113.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Marcina Latuszaka, ul. Polna 16, 62-005 Owińska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – trzech studni chłonnych, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 45/21, obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-04 08:33

Poznań, dnia 26.09.2016 r.

WŚ.6341.1.173.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Marcina Latuszaka, ul. Polna 16, 62-005 Owińska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu projektowanego obiektu magazynowo-spedycyjnego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 45/21, obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne, poprzez projektowane studnie chłonne, do ziemi.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-04 08:33

Poznań, dnia  26.09.2016 r.

WŚ.6341.1.171.2016.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu GOLDBECK Sp. z o. o., ul. Towarowa 20, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu GOLDBECK Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu hali magazynowej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 110/3, 7494, obręb Komorniki, gm. Komorniki, do ziemi poprzez istniejący zbiornik retencyjno-infiltracyjno-odparowujący, zlokalizowany na dz. nr ewid. 110/3, obręb Komorniki, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-04 08:33

Poznań, dnia  23.09.2016 r.

WŚ.6341.1.9.2016.XI                    

ZAWIADOMIENIE

w sprawie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.,

Starosta Poznański

zawiadamia strony,

że dnia 23.09.2016 r., na rzecz Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań została wydana decyzja znak: WŚ.6341.1.9.2016.XI, udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia śródlądowych wód powierzchniowych - Jeziora Swarzędzkiego, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 1, obręb Swarzędz, gmina Swarzędz, za pomocą jazu zlokalizowanego w km 9+130 rzeki Cybina.

Jednocześnie Starosta Poznański informuje, że:

 • od niniejszej decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia,
 • doręczenie niniejszej decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia, w myśl art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • z powyższą decyzją strony mogą się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, pokój 207 - po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem 61 8410 545 lub 576.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8 410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-10-04 08:33

Poznań, dnia 20.09.2016 r.

WŚ.6341.2.105.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, reprezentowanej przez Wójta Gminy Suchy Las, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. przebudowę urządzenia wodnego – skanalizowanego rowu melioracji wodnej szczegółowej Wa-10-2-1 o średnicy Ø 300 mm, polegającą na wykonaniu na rowie studni włączeniowej o średnicy Ø 1000 mm, w km 0+707 rowu, na działce o nr ewid. 931/2, obręb Suchy Las, gm. Suchy Las,
 2. odbudowę istniejącego wylotu urządzeń kanalizacyjnych o średnicy Ø 300 mm do rowu melioracji wodnej szczegółowej Wa-10-2-1, zlokalizowanego w km 0+700 rowu, na działce o nr ewid. 935, obręb Suchy Las, gm. Suchy Las.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-09-22 14:31

Poznań, dnia 20.09.2016 r.

WŚ.6341.1.157.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, reprezentowanej przez Wójta Gminy Suchy Las, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, do ziemi – rowów melioracji wodnej szczegółowej Wa-10-2-1  i Wa-10-2-1a, istniejącymi wylotami: 

 1. w km 0+700 rowu Wa-10-2-1, na działce o nr ewid. 935, obręb Suchy Las, gm. Suchy Las,
 2. w km 1+320 rowu Wa-10-2-1a, na działce o nr ewid. 930, obręb Suchy Las, gm. Suchy Las,

w związku z realizacją inwestycji polegającej na odbudowie ulicy Sprzecznej w miejscowości Suchy Las.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-09-22 14:31

Poznań, dnia 16.09.2016 r.

WŚ.6341.3.38.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek PF Logo Express Sp. z o. o., ul. Żernicka 22, 62-023 Robakowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz PF Logo Express Sp. z o. o. z siedzibą w Robakowie, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z zakładu PF Logo Express Sp. z o. o., zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 370, obręb Robakowo, gm. Kórnik, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-09-19 09:32

Poznań, dnia 09.09.2016 r.

WŚ.6341.2.104.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łopuchówko, Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracji wodnej szczegółowej M6-1, polegającej na wykonaniu przepustu, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 186, obręb Nieszawa, gm. Murowana Goślina.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-09-19 09:32

Poznań, dnia 02.09.2016 r.

WŚ.6341.3.35.2016.VI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Autoryzowanej Stacji Dealerskiej  Toyota Ukleja Spółka Jawna, ul. Pilska 45, 64-850 Ujście, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz ASD TOYOTA Ukleja S.j. z siedzibą w Ujściu, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu salonu samochodowego TOYOTA Ukleja Sp.j, ul. Obornicka 132 w Suchym Lesie, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 247/2, 248/5, 253/2, 253/3 obręb 0004 Suchy Las, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-09-06 12:29

Poznań, dnia 02.09.2016 r.

WŚ.6341.2.106.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek EKOLAB Sp. z o. o., ul. Południowa 5, 62-006 Kobylnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – czterech wylotów kanalizacji deszczowej oraz czterech studni chłonnych, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 346 i 347, obręb Kobylnica, gm. Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-09-06 12:29

Poznań, dnia 02.09.2016 r.

WŚ.6341.1.159.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek EKOLAB Sp. z o. o., ul. Południowa 5, 62-006 Kobylnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu zakładu EKOLAB Sp. z o. o., zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 346, 347, 345/2, obręb Kobylnica, gm. Swarzędz, poprzez projektowane studnie chłonne, do ziemi.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-09-06 12:29

Poznań, dnia 31.08.2016 r.

WŚ.6341.3.32.2016.VI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz PKN ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu stacji paliw PKN ORLEN S.A. nr 1466 w Przeźmierowie, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 858/5, obręb Przeźmierowo, gm. Tarnowo Podgórne, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-09-06 12:29

Poznań, dnia 31.08.2016 r.

WŚ.6341.1.139.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Spółki Wodno – Ściekowej w Wojnówku, ul. Bzowa 2, 62-095 Murowana Goślina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 13/3, obręb Wojnowo, gm. Murowana Goślina, eksploatującego wody podziemne z utworów trzeciorzędowych mioceńskich.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-09-06 12:29

Poznań, dnia 30.08.2016 r.

WŚ.6341.1.142.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pana Jacka Prządaka, prowadzącego działalność pn. Gospodarstwo Sadownicze Jacek Prządak, Skałowo 19, 62-025 Kostrzyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych, z ujęcia wody zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 11/7, obręb Skałowo, gm. Kostrzyn, eksploatującego wody podziemne z utworów trzeciorzędowych mioceńskich.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-09-06 12:29

Poznań, dnia 29.08.2016 r.

WŚ.6341.2.101.2016.VI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Przemysława Tomczaka, ul. Topolowa 4, 62-090 Cerekwica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Pana Przemysława Tomczaka, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – stawu ziemnego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 109/3, obręb Cerekwica, gm. Rokietnica.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-09-06 12:29

WŚ.6341.2.94.2016.XI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne,  pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – odcinka rowu melioracji szczegółowej S-G na przepust zlokalizowany na dz. o nr ewid 889/5, 885 i 893 obręb Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-26 14:04

WŚ.6341.1.150.2016.XI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego Sp. z o. o., ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegłowy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód popłucznych z odstojnika zlokalizowanego na terenie ujęcia wody w Owińskach, do ziemi - za pomocą studni chłonnej zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 318/2,  obręb Owińska, gm. Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-26 14:04

WŚ.6341.1.149.2016.XI                     

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego Sp. z o. o., ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegłowy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych, z ujęcia wody zlokalizowanego na terenie działek o nr ewid. 318/2 i 318/3, obręb Owińska, gm. Czerwonak, eksploatującego wody podziemne z utworów trzeciorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-26 14:04

Poznań, dnia 25.08.2016 r.

WŚ.6341.3.34.2016.VI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Shell Polska Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-336 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Shell Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu Stacji Paliw R 4021 Shell Polska Sp. z o.o., w Swarzędzu, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 245/3, obręb 0006 Jasin, gm. Swarzędz, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-26 14:04

Poznań, dnia 25.08.2016 r.

WŚ.6341.2.88.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, reprezentującego Gminę Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Komorniki, na wykonanie urządzeń wodnych - rowów przydrożnych, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 1069/19, 1072, 1062/14, 1060, obręb Plewiska, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-26 14:04

Poznań, dnia 25.08.2016 r.

WŚ.6341.1.136.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, reprezentującego Gminę Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Komorniki, na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania  ścieków wód opadowych i roztopowych, terenu nowo projektowanej drogi gminnej
w Plewiskach, gm. Komorniki, do ziemi – projektowanych rowów przydrożnych, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 1069/19, 1072, 1062/14, 1060, obręb Plewiska.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-26 14:04

Poznań, dnia 24.08.2016 r.

WŚ.6341.2.92.2016.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych – 6 przepustów pod drogą powiatową nr DP 2410P Kleszczewo – granica powiatu poznańskiego, zlokalizowanych w miejscowości Kleszczewo, gm. Kleszczewo.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-26 14:04

Poznań, dnia 25.08.2016 r.

WŚ.6341.1.133.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Łopuchówko, Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód powierzchniowych z rowu dopływowego rzeki Trojanki, za pomocą ujęcia, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 166, obręb Głęboczek, gm. Murowana Goślina.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-26 14:04

Poznań, dnia 19.08.2016 r.

WŚ.6341.1.151.2016.VIII                                                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Rolniczo-Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne, Przybroda, ul. Parkowa 4, 62-090 Rokietnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Rolniczo-Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne, na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych, pochodzących z oczyszczalni ścieków bytowych, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 6/28, obręb Przybroda, gm. Rokietnica, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej P-1, zlokalizowanego na ww. działce, istniejącym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-09-08 11:36

Poznań, dnia 16.08.2016 r.

WŚ.6341.2.99.2016.VIII                               

 INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu,  ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, pozwolenia wodnoprawnego na roboty wykonywane w wodach – rzece Warcie, polegające na wykonaniu dwóch wylotów kanalizacji do rzeki Warty wraz z budową fragmentów kanalizacji deszczowej (tzw. przepustów), zlokalizowane na działkach o numerach ewidencyjnych dla wylotu:

 • W1.2 - dz. nr ewid. 53/2, 29, obręb Czapury gm. Mosina.
 • W2.2 - dz. nr ewid. 30/5, 28, 27, 4/2, obręb Wiórek, dz. nr ewid. 30, 53/2, obręb Czapury, gm. Mosina.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-26 14:04

Poznań, dnia 16.08.2016 r.

WŚ.6341.1.148.2016.VIII                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu,  ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia drogi powiatowej nr 2460P, do wód – rzeki Warty, dwoma przebudowywanymi wylotami, zlokalizowanymi na dz. nr ewid. 29, obręb Czapury, oraz dz. nr ewid. 4/2, obręb Wiórek, gm. Mosina.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-26 14:04

Poznań, dnia 10.08.2016 r.

WŚ.6341.1.143.2016.VIII                                                 

 INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej „SŁONECZKO”, ul. Szewska 5, 64-320 Buk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej „SŁONECZKO”, ul. Szewska 5, 64-320 Buk, na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych, pochodzących z oczyszczalni ścieków bytowych, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 524, obręb Buk, gm. Buk, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej RMWC-4-1, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 503, obręb Buk, gm. Buk, istniejącym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-26 14:04

Poznań, dnia 10.08.2016 r.

WŚ.6341.2.83.2016.VIII                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Dopiewo, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do rowu melioracji szczegółowej W-C-1, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 149/15, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo, oraz na przebudowę urządzenia wodnego w postaci otwartego odcinka rowu melioracji szczegółowej W-C-1 na rurociąg, zlokalizowanego na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-26 14:04

Poznań, dnia 12.08.2016 r.

WŚ.6341.1.137.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego Sp. z o. o., ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegłowy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych, z ujęcia wody zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 17/68, obręb Czerwonak, gm. Czerwonak, eksploatującego wody podziemne z utworów trzeciorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-12 14:30

Poznań, dnia 05.08.2016 r.

WŚ.6341.2.82.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Nadleśnictwa Łopuchówko, Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Krzysztofa Grabickiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 • Wykonanie urządzeń wodnych – rowów przydrożnych trawiastych:
  • odcinek nr 1 długości: L = 2823 m (rów lewy) i L = 2823 m (rów prawy),
  • odcinek nr 2 długości: L = 2564 m (rów lewy) i L = 1350 m (rów prawy);
   na drodze pożarowej nr 18 w Leśnictwie Wronczyn, na działkach o nr ewid. 93, 84, 90 i 102, obręb Wronczyn, gm. Pobiedziska, oraz nr 139, 150, 140, 145, 135, 155, 136, 141, 144 i 151, obręb Kołata, gm. Pobiedziska;
 • Wykonanie przepustów pod zjazdami i skrzyżowaniami w ciągu rowu przydrożnego na drodze pożarowej nr 18 w Leśnictwie Wronczyn, na działkach o nr ewid. 93, 84, 90 i 102, obręb Wronczyn, gm. Pobiedziska, oraz nr 139, 150, 140, 145, 135, 155, 136, 141, 144 i 151 obręb Kołata, gm. Pobiedziska;
 • Rozbiórkę istniejących i wykonanie nowych przepustów P1, P2 i P3 pod projektowaną drogą pożarową nr 18 w Leśnictwie Wronczyn wraz z umocnieniem koryta rowu w sąsiedztwie projektowanych przepustów, na działkach o nr ewid. 155 i 135, obręb Kołata, gm. Pobiedziska (przepust P1), nr ewid. 102, obręb Wronczyn i nr ewid. 139, obręb Kołata, gm. Pobiedziska (przepust P2), oraz nr ewid. 84, obręb Wronczyn, gm. Pobiedziska (przepust P3).

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-12 14:30

Poznań, dnia 29.07.2016 r.

WŚ.6341.2.85.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Krzysztofa Wachala, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Pana Krzysztofa Wachala, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego w postaci rowu melioracji wodnej szczegółowej R-H, na rurociąg wraz z drenażem opaskowym, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 56/1, obręb Skrzynki, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-12 14:30

Poznań, dnia 29.07.2016 r.

WŚ.6341.1.121.2016.VIII                                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S. A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S. A, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu stacji paliw nr 587, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1425/1, 1425/2, obręb Stęszew, gm. Stęszew, do ziemi skanalizowanego rowu melioracji szczegółowej St-9-2, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 1443/17, obręb Stęszew, gm. Stęszew, istniejącym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-12 14:30

Poznań, dnia 05.08.2016 r.

WŚ.6341.2.90.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Dopiewo, reprezentującego Gminę Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – systemu rozsączającego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 149, 151/11, 141/7, 141/9, obręb Dopiewo, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-05 13:39

Poznań, dnia 05.08.2016 r.

WŚ.6341.1.141.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Dopiewo, reprezentującego Gminę Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu nowo projektowanej ulicy Pogodnej w miejscowości Dopiewo, gm. Dopiewo, poprzez projektowany system rozsączający, do ziemi.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-05 13:39

Poznań, dnia 04.08.2016 r.

WŚ.6341.1.117.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Krzysztofa Szczepaniaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia ulic: Wąskiej, Działkowej i Botanicznej w miejscowości Skórzewo, gm. Dopiewo, do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej W-B, istniejącym wylotem zlokalizowanym w km 3+120 rowu, na działce o nr ewid. 466/58, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-05 13:39

Poznań, dnia 04.08.2016 r.

WŚ.6341.1.130.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek firmy Raben Logistics Polska Sp. z o. o., ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Pawła Matelę, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu terminalu firmy Raben Logistics Polska Sp. z o. o. w Gądkach, gm. Kórnik, do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej R-B15, istniejącymi siedmioma wylotami zlokalizowanymi w:

 • wylot nr 1: km 1+820 rowu, na dz. o nr ewid. 39/10, obręb Gądki, gm. Kórnik;
 • wylot nr 2: km 1+990 rowu, na dz. o nr ewid. 39/10, obręb Gądki, gm. Kórnik;
 • wylot nr 3: km 1+834 rowu, na dz. o nr ewid. 39/12, obręb Gądki, gm. Kórnik;
 • wylot nr 4: km 2+100 rowu, na dz. o nr ewid. 41/28, obręb Gądki, gm. Kórnik;
 • wylot nr 5: km 1+838 rowu, na dz. o nr ewid. 39/10, obręb Gądki, gm. Kórnik;
 • wylot nr 6: km 1+920 rowu, na dz. o nr ewid. 39/10, obręb Gądki, gm. Kórnik;
 • wylot nr 7: km 1+989 rowu, na dz. o nr ewid. 39/10, obręb Gądki, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-05 13:39

Poznań, dnia 04.08.2016 r.

WŚ.6341.3.28.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Inchcape Motor Polska Sp. z o. o., Al. Prymasa Tysiąclecia 64, 01-424 Wrocław, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Inchcape Motor Polska Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z myjni samochodowej BMW/MINI/Motorrad, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 53/38, obręb Swadzim, gm. Tarnowo Podgórne, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-05 13:39

Poznań, dnia 04.08.2016 r.

WŚ.6341.1.128.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Dopiewo, reprezentującego Gminę Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu północnej części ulic: Leszczynowej i Orzechowej, zlokalizowanych w miejscowości Skórzewo, gm. Dopiewo, do rowu melioracji wodnej szczegółowej Ju-5.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-05 13:39

Poznań, dnia 03.08.2016 r.

WŚ.6341.3.25.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych z siedzibą w Poznaniu, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z myjni samochodowej, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 192/8, obręb Zamysłowo, gm. Stęszew, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-05 13:39

Poznań, dnia 01.08.2016 r.

WŚ.6341.2.77.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Krzysztofa Szczepaniaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – 2 studni chłonnych, zlokalizowanych na działce o nr ewid. 136/5, obręb Więckowice, gm. Dopiewo, w celu wprowadzania do ziemi ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia ul. Świerkowej w miejscowości Więckowice.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-05 13:39

Poznań, dnia 01.08.2016 r.

WŚ.6341.1.120.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Krzysztofa Szczepaniaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia ul. Świerkowej w miejscowości Więckowice, gm. Dopiewo, do ziemi, za pomocą projektowanych 2 studni chłonnych, zlokalizowanych na działce o nr ewid. 136/5, obręb Więckowice, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-05 13:39

Poznań, dnia 28.07.2016 r.

WŚ.6341.2.86.2016.VIII                               

   INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Dopiewo, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracji szczegółowej Skórzynka w km 5+986, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 165, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-01 14:56

Poznań, dnia 28.07.2016 r.

WŚ.6341.1.132.2016.VIII                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Dopiewo, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu przebudowywanych ul. Akacjowej i Jarzębinowej w Skórzewie do ziemi – rowu melioracji szczegółowej Skórzynka, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 165, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo, w km 5+986, projektowanym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-01 14:56

Poznań, dnia 27.07.2016 r.

WŚ.6341.1.131.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu drogi wojewódzkiej Bogucin-Łubowo, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 9, obręb Pobiedziska, gm. Pobiedziska, do rowu melioracji wodnej szczegółowej G-51-1.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-08-01 14:56
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-01 14:49

Poznań, dnia 22.07.2016 r.

WŚ.6341.2.75.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Bernarda Szczublewskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia rurociągami kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 110 mm i Ø 160 mm przez Kanał Szymanowo – Grzybno, w km 6+100 kanału, na działkach o nr ewid. 265, obręb Żabinko, gm. Mosina oraz nr ewid. 183, obręb Żabno, gm. Brodnica.

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2016-07-25 15:18

Poznań, dnia 22.07.2016 r.

WŚ.6341.3.26.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Curtis Health Caps Sp. z o. o., ul  Batorowska 52 Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Curtis Health Caps Sp. z o. o. z siedzibą w Wysogotowie, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z zakładu Curtis Health Caps Sp. z o. o., zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 110/11, 111/1, 116/1, obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech

tel. 61 8418 827

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2016-07-25 15:15
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-25 15:16

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353)

     Zarząd Powiatu w Poznaniu

       podaje do publicznej wiadomości

informację o przyjęciu dokumentu:

„Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 2016-2020”.

Przyjęcie ww. programu nastąpiło w drodze uchwały Rady Powiatu w  Poznaniu Nr  XIX/243/V/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.

Informuje się, że z treścią ww. dokumentu, a także z treścią uzasadnienia do uchwały można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego   w Poznaniu (http://bip.powiat.poznan.pl) w zakładce Środowisko - Programy i Plany. Dokumenty są także dostępne do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w  Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w pok. 207 (tel. 061 8410 541, 061 8410 750).

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2016-07-25 15:12

Poznań, dnia 22.07.2016 r.

WŚ.6341.1.116.2016.XI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, reprezentującego Miasto i Gminę Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wycięcia trzciny i roślin z brzegu Jeziora Swarzędzkiego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 1, obręb Swarzędz, gm. Swarzędz.   

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
Tel.: 618-410-545

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2016-07-22 09:40

Poznań, dnia 19.07.2016 r.

WŚ.6341.1.125.2016.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany, w trybie art. 189 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 05.06.2013 r., znak: WŚ.6341.1.111.2013.VIII, udzielającej „pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu osiedla mieszkaniowego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 2/11, 2/12, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/13, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo, oraz dz. nr ewid. 397, 471/14, obręb Dąbrowa, gm. Dopiewo, do ziemi rowu melioracji szczegółowej W-D, za pomocą projektowanego wylotu kanalizacji”, w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalację.

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2016-07-22 09:38

Poznań, dnia 18.07.2016 r.

WŚ.6341.1.122.2016.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Firmy Motoryzacyjnej Błachowiak, ul. Poznańska 56, 62-005 Bolechowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Firmy Motoryzacyjnej Błachowiak, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących  z terenu ww. zakładu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 403, 404, obręb Bolechowo, gm. Czerwonak, do ziemi poprzez istniejący rów retencyjno-odparowujący, zlokalizowany na dz. nr ewid. 402, obręb Bolechowo, gm. Czerwonak, oraz poprzez istniejący zbiornik retencyjno-infiltracyjny, zlokalizowany na dz. nr ewid. 403, obręb Bolechowo,
gm. Czerwonak.

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2016-07-22 09:35

Poznań, dnia 15.07.2016 r.

WŚ.6341.2.78.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej DĄBRÓWKA, ul. Parkowa 3, 62-069 Dąbrówka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia rzecz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej DĄBRÓWKA pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika retencyjno-rozsączającego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 123/6 i 135, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo.

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2016-07-22 09:32

Poznań, dnia 14.07.2016 r.

WŚ.6341.2.76.2016.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Miasta i Gminy Swarzędz, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjnew sprawie udzielenia na rzecz Miasta i Gminy Swarzędz, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci dwóch wylotów kanalizacji deszczowej do rowów melioracji szczegółowej:

1)      M-25, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 147/1, obręb Garby, gm. Swarzędz,

2)      M-25-4a, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 16, obręb Zalasewo, gm. Swarzędz,

oraz przebudowę urządzenia wodnego – otwartego odcinka rowu melioracji szczegółowej M-25, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 145/1, obręb Garby, gm. Swarzędz, na rurociąg.

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2016-07-22 09:29

Poznań, dnia 14.07.2016 r.

WŚ.6341.1.118.2016.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Miasta i Gminy Swarzędz, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Miasta i Gminy Swarzędz, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących  z inwestycji o nazwie „Rozbudowa ul. Transportowej w Garbach i Zalasewie, gmina Swarzędz”, do ziemi – dwóch rowów melioracji szczegółowej M-25, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 147/1, obręb Garby, gm. Swarzędz, oraz rowu melioracji szczegółowej M-25-4a, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 16, obręb Zalasewo, gm. Swarzędz, dwoma projektowanymi wylotami, zlokalizowanymi odpowiednio na ww. działkach.

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2016-07-22 09:27

Poznań, dnia 16.06.2016 r.

WŚ.6341.2.71.2016.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Tarnowo Podgórne, reprezentowanej przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Tarnowo Podgórne, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci dwóch zbiorników retencyjno-infiltracyjnych, rowów przydrożnych oraz 5 wylotów kanalizacji, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 670/1, 1086/2 i 600/3, 512/1, 656/13, 669, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne.

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2016-07-22 09:22

Poznań, dnia 16.06.2016 r.

WŚ.6341.1.114.2016.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Tarnowo Podgórne, reprezentowanej przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Tarnowo Podgórne, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego, do ziemi za pomocą urządzeń wodnych w postaci dwóch zbiorników retencyjno-infiltracyjnych oraz rowów przydrożnych, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 670/1, 1086/2, 600/3, 512/1, 656/13, 669, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne.

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2016-07-22 09:18

Poznań, dnia 20.06.2016 r.

WŚ.6341.2.67.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego obiektu mostowego, zlokalizowanego w km 6+570,28 rzeki Wirynki, na dz. o nr ewid. 772/15, obręb Komorniki, gm. Komorniki, obejmującą likwidację istniejącego mostu i wykonanie przepustu.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-07-01 14:26

Poznań, dnia 17.06.2016 r.

WŚ.6341.2.70.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Elżbietę Zbytniewską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – skanalizowanego rowu melioracji wodnej szczegółowej W-D-2, polegającą na wykonaniu studni włączeniowej z wylotami kolektorów deszczowych, w km 0+511 rowu, na dz. o nr ewid. 372/2, obręb Dąbrowa, gm. Dopiewo, w celu wprowadzania do ziemi ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia ul. Leśnej w miejscowości Dąbrowa, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-06-20 08:59

Poznań, dnia 17.06.2016 r.

WŚ.6341.1.111.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Elżbietę Zbytniewską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia ul. Leśnej w miejscowości Dąbrowa, gm. Dopiewo, do skanalizowanego rowu melioracji wodnej szczegółowej W-D-2,  zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 372/2, 399, 402, 473/7, 473/8, 473/10, 473/12, 473/14, 473/16, obręb Dąbrowa, gm. Dopiewo, za pomocą projektowanej studni włączeniowej w km  0+511 rowu.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-06-20 08:59

Poznań, dnia 14.06.2016 r.

WŚ.6341.2.60.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Tarnowo Podgórne, reprezentowanej przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Tarnowo Podgórne, pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. na wykonanie urządzenia wodnego w postaci zastawki piętrzącej na rzece Samie w km 39+185 wraz z pomostem obsługowym, dz. nr ewid. 232, obręb Jankowice, gm. Tarnowo Podgórne,
 2. wykonanie ujęcia wody z rzeki Samy, wraz z doprowadzalnikiem do Stawu Pałacowego, dz. nr ewid. 231, 232, obręb Jankowice, gm. Tarnowo Podgórne, (wylot z rzeki Samy do kanału zasilającego Staw Pałacowy oraz wylot ø800mm do Stawu Pałacowego),
 3. likwidacja pozostałości po istniejącej zastawce, zlokalizowanej 39+120, dz. nr ewid. 232, obręb Jankowice, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-06-20 08:59

Poznań, dnia 14.06.2016 r.

WŚ.6341.1.99.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Tarnowo Podgórne, reprezentowanej przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Tarnowo Podgórne, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie:

 1. piętrzenia wody w rzece Samie w km 39+185, dz. nr ewid. 232, obręb Jankowice, gm. Tarnowo Podgórne,
 2. poboru wody z rzeki Samy, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 232, obręb Jankowice, gm. Tarnowo Podgórne, w celu zasilania Stawu Pałacowego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 231, obręb Jankowice, gm. Tarnowo Podgórne,
 3. wprowadzania wody ze Stawu Pałacowego istniejącym rowem, zlokalizowanym na dz. nr ewid. 231, obręb Jankowice, gm. Tarnowo Podgórne, do wód - rzeki Samy, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 108/2, Jankowice, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-06-20 08:59

Poznań, dnia 13.06.2016 r.

WŚ.6341.3.21.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Inoutic/Deceuninck Sp. z o. o., ul. Poznańska 34 Jasin, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Inoutic/Deceuninck Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z zakładu Inoutic/Deceuninck Sp. z o. o., zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 263/2, obręb Jasin, gm. Swarzędz, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-06-20 08:59

Poznań, dnia 10.06.2016 r. 

WŚ.6341.1.89.2016.XI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Ewa Mendel Sp.  z o.o. Sp. K., ul. Wierzbowa 186, 62-081 Wysogotowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych z  terenu i obiektu firmy Ewa Mendel Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 186, Wysogotowo, dz. o nr ewid. 4/7 i 4/13, do ziemi – 3 studni chłonnych.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8418 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-06-20 08:59
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-15 10:51

Poznań, dnia 09.06.2016 r.

WŚ.6341.1.109.2016.VIII                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Komorniki, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu dróg gminnych tj. ulicy Morelowej i Brzoskwiniowej w Głuchowie, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej WA-29, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 361, obręb Głuchowo, gm. Komorniki, projektowanym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-06-20 08:59

Poznań, dnia 07.06.2016 r.

WŚ.6341.1.100.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pana Andrzeja Ratajczaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu działki o nr ewid. 707/10, obręb Plewiska, gm. Komorniki, do ziemi, za pomocą projektowanego systemu retencyjno – rozsączającego, zlokalizowanego na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-06-20 08:59

Poznań, dnia 07.06.2016 r.

WŚ.6341.2.62.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pana Andrzeja Ratajczaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu działki o nr ewid. 707/10, obręb Plewiska, gm. Komorniki, do ziemi, za pomocą projektowanego systemu retencyjno – rozsączającego, zlokalizowanego na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-06-20 08:59

Poznań, dnia 06.06.2016 r.

WŚ.6341.3.19.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek „BAUMIT” Sp. z o. o., ul. Sukiennice 6, 50-107 Wrocław, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz „BAUMIT” Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z terenu zakładu „BAUMIT” Sp. z o. o., zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 112/2, obręb Główna, gm. Pobiedziska, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-06-20 08:59

Poznań, dnia 06.06.2016 r.

WŚ.6341.2.68.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Macieja Skibińskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Pana Macieja Skibińskiego, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracji szczegółowej RMWC-6-8-A, na rurociąg kryty sącząco-transportujący (drenokolektor), zlokalizowany na dz. nr ewid. 175/4, 175/2, 175/1, obręb Wysoczka, gm. Buk.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-06-20 08:59

Poznań, dnia 31.05.2016 r.

WŚ.6341.2.56.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek SAS INVESTMENT Sp. z o. o. Sp. k., ul. Langego 10, 62-040 Puszczykowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – 9 studni chłonnych, zlokalizowanych na działce o nr ewid. 66/30, obręb Bytkowo, gm. Rokietnica, służących do wprowadzania do ziemi ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących terenu ww. działki.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-06-06 12:08

Poznań, dnia 31.05.2016 r.

WŚ.6341.2.58.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Panattoni Europe Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:  zbiornika retencyjno – rozsączającego oraz trzech wylotów urządzeń kanalizacyjnych do ww. zbiornika, na działce o nr ewid. 1056/4, obręb Plewiska, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-06-06 12:08

Poznań, dnia 31.05.2016 r.

WŚ.6341.1.96.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Panattoni Europe Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących  z  terenu Centrum Logistycznego – dz. o nr ewid. 1056/4, 1059/2, 1060, 1062/14, 1066/6, 1067, 1069/17, obręb Plewiska, gm. Komorniki, do ziemi – zbiornika retencyjno – infiltracyjnego,  za pomocą 3 wylotów do ww. zbiornika, zlokalizowanych na działce o nr ewid. 1056/4, obręb Plewiska, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-06-06 12:08

Poznań, dnia 30.05.2016 r.

WŚ.6341.2.64.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Miasta Puszczykowo, reprezentującego Miasto Puszczykowo, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – systemu skrzynek rozsączających, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 1316, obręb Puszczykowo, miasto Puszczykowo.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-06-06 12:08

Poznań, dnia 30.05.2016 r.

WŚ.6341.1.104.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Miasta Puszczykowo, reprezentującego Miasto Puszczykowo, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu ulicy Reja zlokalizowanej w Puszczykowie, poprzez projektowany system skrzynek rozsączających, do ziemi, zlokalizowany na dz. o nr ewid. 1316, obręb Puszczykowo.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-06-06 12:08

Poznań, dnia 30.05.2016 r.

WŚ.6341.2.63.2016.VIII                               

  INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu MLP Poznań Sp. z o. o., ul. 3-go Maja 8, 05-800 Pruszków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu MLP Poznań Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji deszczowej do istniejącego zbiornika retencyjno-rozsączającego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 47/12, obręb Koninko, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-06-06 12:08

Poznań, dnia 30.05.2016 r.

WŚ.6341.1.103.2016.VIII                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu MLP Poznań Sp. z o. o., ul. 3-go Maja 8, 05-800 Pruszków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu MLP Poznań Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu budynków C i C1, zlokalizowanych na terenie istniejącego Centrum Logistycznego MLP Poznań, do ziemi – istniejącego zbiornika retencyjno-rozsączającego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 47/12, obręb Koninko, gm. Kórnik, projektowanym wylotem. 

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-06-06 12:08

Poznań, dnia 30.05.2016 r.   

WŚ.6341.1.101.2016.XI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

           Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o., ul. Poznańska 58, 62-010 Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków komunalnych z biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Kociałkowa Górka, do wód – Kanału Szkutelniak w km 3+350 oraz odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych za pomocą dwóch studni chłonnych do ziemi na dz. o nr ewid. 69/4 obręb Kociałkowa Górka.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8418 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-30 12:38

Poznań, dnia 27.05.2016 r.

WŚ.6341.3.17.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędz, ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędz, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z myjni samochodowej, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 191/8 i 191/13, obręb Swarzędz, gm. Swarzędz, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-30 12:38

Poznań, dnia 27.05.2016 r.

WŚ.6341.2.57.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Elżbiety Jęczmionki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 1173/4, obręb Swarzędz, gm. Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-30 12:38

Poznań, dnia 25.05.2016 r.

WŚ.6341.2.54.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu ALUNA INTERNATIONAL TRADE AND DEVELOPMENT GORUP SP. Z O. O. SP. K., Bytkowo, ul. Obornicka 11/13, 62-090 Rokietnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania na rzecz zakładu ALUNA INTERNATIONAL TRADE AND DEVELOPMENT GORUP SP. Z O. O. SP. K, decyzji legalizacyjnej, regulującej stan formalno-prawny urządzenia wodnego – rowu chłonnego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 375/11, obręb Bytkowo, gm. Rokietnica.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-30 12:38

Poznań, dnia 25.05.2016 r.

WŚ.6341.2.53.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu ALUNA INTERNATIONAL TRADE AND DEVELOPMENT GORUP SP. Z O. O. SP. K., Bytkowo, ul. Obornicka 11/13, 62-090 Rokietnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu ALUNA INTERNATIONAL TRADE AND DEVELOPMENT GORUP SP. Z O. O. SP. K, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci zbiornika chłonnego wraz z dwoma wylotami kanalizacji, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 375/12, obręb Bytkowo, gm. Rokietnica.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-30 12:38

Poznań, dnia 25.05.2016 r.

WŚ.6341.1.91.2016.VIII                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu ALUNA INTERNATIONAL TRADE AND DEVELOPMENT GORUP SP. Z O. O. SP. K., Bytkowo, ul. Obornicka 11/13, 62-090 Rokietnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu ALUNA INTERNATIONAL TRADE AND DEVELOPMENT GORUP SP. Z O. O. SP. K, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ww. zakładu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 375/4, 375/5, 375/9, 375/11, obręb Bytkowo, gm. Rokietnica, do ziemi poprzez zbiornik chłonny, zlokalizowany na dz. nr ewid. 375/12, obręb Bytkowo, gm. Rokietnica.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-30 12:38

Poznan, dnia 23.05.2016 r.

WŚ.6341.2.59.2016.VIII                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., pozwolenia wodnoprawnego na likwidację istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej, do Kanału Mosińskiego, zlokalizowanego w km 3+860 biegu cieku, na dz. nr ewid. 1642/7, obręb Mosina,
gm. Mosina, oraz wykonanie nowego wylotu wraz z umocnieniem skarp i dna cieku na długości 5 m powyżej i poniżej wylotu, zlokalizowanego w km 3+860, na dz. nr ewid. 1642/7, obręb Mosina, gm. Mosina.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-30 12:38

Poznań, dnia 23.05.2016 r.

WŚ.6341.1.97.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia dróg, zlokalizowanych na terenie miasta Mosina, do wód – Kanału Mosińskiego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 1642/7, 1643/4, obręb Mosina, gm. Mosina.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-30 12:38

Poznań, dnia 19.05.2016 r.

WŚ.6341.1.93.2016.VIII                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek ELMWELL Sp. z o. o., Plac Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany, w trybie art. 189 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 14.10.2015 r., znak: WŚ.6341.1.124.2015.VIII, udzielającej  zakładowi PANATTONI DEVELOPMENT EUROPE
Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, „pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu hali magazynowej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1072, 1074/16, 1076/24, obręb Plewiska, gm. Komorniki, do ziemi – projektowanego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego”,  w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalację.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-30 12:38

Poznań, dnia 19.05.2016 r. 

WŚ.6341.1.80.2016.XI                                   

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Krzysztofa Kokoszki Studio DK Sp. z o.o., reprezentującego Miasto i Gminę Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Miasta i Gminy Kórnik pozwolenia wodnoprawnego na wycinkę trzciny z brzegu Jeziora Kórnickiego (na odcinku od Zamku Kórnickiego do Placu Browarnego) – dz. o nr ewid. 961/17, obręb Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8418 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-30 12:38

Poznań, dnia 17.05.2016 r.

WŚ.6341.2.52.2016.VIII                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Wiesława Jana Prusieckiego, Ceradz Kościelny, ul. Pod Gajem 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Pana Wiesława Jana Prusieckiego, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci 5 stawów rybnych, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 5/3, 3, 5/4, obręb Ceradz Kościelny, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-18 15:42

Poznań, dnia 17.05.2016 r.

WŚ.6341.1.79.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek SAS INVESTMENT Sp. z o. o. Sp.k., ul. Langego 10, 62-040 Puszczykowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu dz. o nr ewid. 66/30, obręb Bytkowo, gm. Rokietnica, do ziemi – 9 studni chłonnych, zlokalizowanych na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-18 15:42

Poznań, dnia 12.05.2016 r.

WŚ.6341.2.47.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek: Pana Jakuba Jędrzejczaka, Państwa Krystyny i Eugeniusza Jędrzejczak i Państwa Barbary i Grzegorza Massiel, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego – rowu, zlokalizowanego przy ul. Pawłowickiej, na działkach o nr ewid. 114/32, 114/90, 114/91, obręb Bytkowo, Rokietnica.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-18 15:42

Poznań,  10.05.2016 r.

WŚ.6222.21.2015.XIV                                                                                                   

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  2013 r. poz. 1232 ze zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

S T A R O S T A    P O Z N A Ń S K I

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wydaniu decyzji WŚ.6222.21.2015.XIV z 09.05.2016 r. – pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa, produktów spożywczych z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, zlokalizowanej na terenie Fabryki Czekolady w Jankowicach, przy ul.  Poznańskiej (dz. o nr ew. 276/4, 277/4, 278/4, 279/6 i 279/7), udzielonego podmiotowi Mondelez Polska Production  Sp. z o.o. ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa.

Podstawowe dane o decyzji zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207 lub na stronie internetowej http://www.bip.powiat.poznan.pl/ w zakładce Środowisko – Pozwolenia zintegrowane.

 

Sprawę prowadzi:
Dominik Olejniczak
Tel. (61) 8410 541

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-10 13:19

Poznań, dnia 09.05.2016 r.

WŚ.6341.1.88.2016.VIII                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek DHL Express (Poland) Sp. z o. o., ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz DHL Express (Poland) Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ww. zakładu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 412/30, 415/1, 414/6, 413/5, obręb Głuchowo, gm. Komorniki, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej WA, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 438, obręb Głuchowo, gm. Komorniki, dwoma istniejącymi wylotami.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-10 13:19
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-10 13:17

Poznań, dnia 06.05.2016 r.

WŚ.6341.1.84.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu PLANET-BUD DEVELOPMENT Sp. z o. o., ul. Tysiąclecia 1/4, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu PLANET-BUD DEVELOPMENT Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód drenażowych, pochodzących z systemu drenarskiego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 60/13, obręb Zalasewo, gm. Swarzędz, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej M-26-3, zlokalizowanego na ww. działce, czterema projektowanymi wylotami.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-10 13:19

Poznań, dnia 06.05.2016 r.

WŚ.6341.1.86.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany, w trybie art. 189 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 07.01.2009 r., znak: WŚ.VIII.6223-6-12/08, udzielającej  Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, „pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków deszczowych z nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 433 na odcinku Swarzędz – Garby od km 1+405 do 4+400, gm. Swarzędz, do rowu melioracji szczegółowej M-25”, w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalację.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-10 13:19

Poznań, dnia 06.05.2016 r.

WŚ.6341.1.87.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany, w trybie art. 189 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 27.09.2010 r., znak: WŚ.V.6223-10-11/10, udzielającej  Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, „pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z powierzchni projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 433 oraz terenów przyległych do ziemi, poprzez przydrożne rowy trawiaste i zbiorniki retencyjno – infiltracyjne”, w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalację.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-10 13:19

Poznań, dnia 06.05.2016 r.

WŚ.6341.2.51.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu PLANET-BUD DEVELOPMENT Sp. z o. o., ul. Tysiąclecia 1/4, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu PLANET-BUD DEVELOPMENT Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci czterech zbieraczy drenarskich wraz z siecią sączków, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 60/13, obręb Zalasewo, gm. Swarzędz, czterech wylotów urządzeń (zbieraczy drenarskich) do rowu melioracji szczegółowej M-25-3, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 60/13, obręb Zalasewo, gm. Swarzędz, oraz na likwidację urządzenia wodnego – istniejącego drenażu rolniczego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 60/13, obręb Zalasewo, gm. Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-10 13:19

Poznań, dnia 05.05.2016 r.

WŚ.6341.2.44.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu MTG-INWEST Sp. z o. o., ul. Hetmańska 7, 62-200 Gniezno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu MTG-INWEST Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci dwóch studni chłonnych, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 265/5, 265/6, obręb Gowarzewo, gm. Kleszczewo, odprowadzających do ziemi, wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonej drogi i chodników.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-06 11:19

Poznań, dnia 05.05.2016 r.

WŚ.6341.1.77.2016.VIII                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu MTG-INWEST Sp. z o. o., ul. Hetmańska 7, 62-200 Gniezno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu MTG-INWEST Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z nawierzchni utwardzonej drogi i chodników, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 265/5, 265/6, obręb Gowarzewo, gm. Kleszczewo, do ziemi poprzez dwie studnie chłonne, zlokalizowane na ww. działkach.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-06 11:19

Poznań, dnia 04.05.2016 r.

WŚ.6341.2.43.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek VERHOEVEN REAL ESTATE Sp. z o. o., ul. Sowia 15, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu urządzeń kanalizacyjnych do Kanału Lusowskiego, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 909, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne, w km 5+397 kanału, w celu wprowadzania do wód ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących  z terenu dz. o nr ewid. 908/3, obręb Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-06 11:19

Poznań, dnia 04.05.2016 r.

WŚ.6341.1.73.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek VERHOEVEN REAL ESTATE Sp. z o. o., ul. Sowia 15, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu dz. o nr ewid. 908/3, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne, do wód – Kanału Lusowskiego, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 909, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne, za pomocą projektowanego wylotu zlokalizowanego w km 5+397 kanału.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-06 11:19

Poznań, dnia 02.05.2016 r.

WŚ.6341.2.42.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Państwa Lubomiry i Piotra Osieckich, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – obiektu służącego do ujmowania wód powierzchniowych z:

 1. Kanału Mosińskiego – zlokalizowanego w km 9+470 kanału (dz. o nr ewid. 91 i 66, obręb Bolesławiec, gm. Mosina),
 2. rzeki Samicy Stęszewskiej – zlokalizowanego w km 1+950 rzeki (dz. o nr ewid. 220/1, obręb Krosinko, gm. Mosina).

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-06 11:19

Poznań, dnia 18.04.2016 r.

WŚ.6341.1.65.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Kórnik, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik,, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Kórnik, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z budowanej drogi gminnej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 140/2, 140/1, 1391, 139/3, 141, obręb Czmoniec, gm. Kórnik, poprzez dwa rowy przydrożne, zlokalizowane na ww. działkach, do ziemi. 

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-06 11:19
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-06 10:59

Poznań, dnia 28.04.2016 r.

WŚ.6341.2.41.2016.XXIV                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Tomasza Borowiaka – MODOarchitektura Sp. z o. o., ul. Kramarska 13, 61-795 Poznań, występującego w imieniu DATOR Sp. z o. o. SKA, ul. Grunwaldzka 52, 60-311 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - układu skrzynek rozsączających, na działce o nr ewid. 175/2, obręb Łęczyca, gmina Komorniki, służących do wprowadzania do ziemi ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu obiektu handlowego, projektowanego do wykonania na ww. nieruchomości.  

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech, tel. 61 8418 827
Izabela Uzarek, tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-06 11:19

Poznań, dnia 28.04.2016 r.

WŚ.6341.1.72.2016.XXIV                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Tomasza Borowiaka – MODOarchitektura Sp. z o. o., ul. Kramarska 13, 61-795 Poznań, występującego w imieniu DATOR Sp. z o. o. SKA, ul. Grunwaldzka 52, 60-311 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu obiektu handlowego, projektowanego do wykonania na działce o nr ewid. 175/2, obręb Łęczyca, gmina Komorniki, do ziemi, poprzez planowany do wykonania na ww. nieruchomości układ skrzynek rozsączających. 

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech, tel. 61 8418 827
Izabela Uzarek, tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-06 11:19

Poznań, dnia 26.04.2016 r.

WŚ.6341.2.48.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Suchy Las, reprezentowanej przez Wójta Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Suchy Las, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci dwóch wylotów kanalizacji, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 398 – wylot W1, 43/1 – wylot W2, obręb Złotniki, gm. Suchy Las, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej Sk-19, drenażu przejmującego istniejące systemy melioracyjne (dz. nr ewid. 430/1, 430/2, obręb Złotniki, gm. Suchy Las), oraz przebudowę przepustu, zlokalizowanego na ww. rowie (dz. nr ewid. 430/1,398, 417, obręb Złotniki, gm. Suchy Las).

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-06 11:19

Poznań, dnia 26.04.2016 r.

WŚ.6341.1.81.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Suchy Las, reprezentowanej przez Wójta Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Suchy Las, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu projektowanych ulic Kochanowskiego, Reja, Prusa, Słowackiego, Pawłowickiej w miejscowości Złotniki, gm. Suchy Las, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej Sk-19, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 398, obręb Złotniki, gm. Suchy Las, projektowany urządzeniami.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-06 11:19

Poznań, dnia 22.04.2016 r.

WŚ.6341.2.46.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Rokietnica, reprezentowanej przez Wójta Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Rokietnica, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci systemu odwodnieniowego składającego się z muldy drogowej oraz  drenażu połączonego ze skrzynkami retencyjno-rozsączającymi, zlokalizowanym na dz. nr ewid. 174/17, 176/2, 177/8, 185/8, 201/24, obręb Mrowino, gm. Rokietnica.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-06 11:19

Poznań, dnia 22.04.2016 r.

WŚ.6341.1.78.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Rokietnica, reprezentowanej przez Wójta Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Rokietnica, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ulic Przemysłowej i Towarowej w Mrowinie, do ziemi, poprzez urządzenia wodne, zlokalizowane na dz. nr ewid. 174/17, 176/2, 177/8, 185/8, 201/24, obręb Mrowino, gm. Rokietnica.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-06 11:19

Poznań, dnia 18.04.2016 r.

WŚ.6341.2.37.2016.VIII                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Kórnik, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Kórnik, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci dwóch rowów przydrożnych, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 140/2, 140/1, 1391, 139/3, 141, obręb Czmoniec, gm. Kórnik, odwadniających drogę gminną, zlokalizowaną na ww. działkach.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-06 11:19

Poznań, dnia 18.04.2016 r.

WŚ.6341.1.71.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu MOTO44 Sp. z o. o., ul. Dąbrowskiego 181, 60-594 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu MOTO44 Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu salonu motocyklowego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 43/53, obręb Dąbrowa, gm. Dopiewo, do ziemi poprzez drenaż rozsączający.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-06 11:19

Poznań, dnia 15.04.2016 r.

WŚ.6341.1.67.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek EDUARDO INVESTMENTS Sp. z o. o., Plac Andersa 5, 61-894 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz EDUARDO INVESTMENTS Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia hali magazynowo-dystrybucyjnej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 7597/1, obręb Komorniki, gm. Komorniki do wód - rzeki Wirynki, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 38/5, obręb Komorniki, gm. Komorniki.  

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-06 11:19

Poznań, dnia 20.04.2016 r.

WŚ.6341.2.35.2016.XI                                                                                                                                                                                                 

   INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

   Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Marka Benedykcińskiego, Eko Projekt Sp. z o.o. S.K., ul. Grochowska 19/1, 60-277 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Lecha Świątek, prowadzącego działalność pod nazwą PPHU „LECH” Lech Świątek, ul. pl. Niezłomnych 7a w Swarzędzu, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu w postaci wylotu kanalizacji (służącego do odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych z terenu centrum logistyczno – magazynowego zlokalizowanego w Glince Duchownej, przy ul. Krajowej, dz. o nr ewid. 250/4), do rowu melioracji wodnej szczegółowej RS1a, na dz. o nr ewid. 251/2, Glinka Duchowna, gm. Kostrzyn.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-04-27 11:52

Poznań, dnia 20.04.2016 r.

WŚ.6341.1.64.2016.XI                                                                                                                                                                                                 

   INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

             Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Marka Benedykcińskiego, Eko Projekt Sp. z o.o. S.K., ul. Grochowska 19/1, 60-277 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Lecha Świątek, prowadzącego działalność pod nazwą PPHU „LECH” Lech Świątek, ul. pl. Niezłomnych 7a w Swarzędzu, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej RS1a projektowanym wylotem z terenu centrum logistyczno – magazynowego zlokalizowanego w Glince Duchownej, przy ul. Krajowej, dz. o nr ewid. 250/4, gm. Kostrzyn.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-04-27 11:52

Poznań, dnia 15.04.2016 r.

WŚ.6341.1.60.2016.XI                                                                                                                                                                                                 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Piotra Szczepanowskiego, reprezentującego Miasto Poznań, ul. Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Miasta Poznania pozwolenia wodnoprawnego na rekultywację wód powierzchniowych Jeziora Strzeszyńskiego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 1, obręb 0025 Strzeszyn, arkusz 08, Poznań.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8418 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-04-20 10:20

Poznań, dnia 15.04.2016 r.

WŚ.6341.1.59.2016.XI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Piotra Szczepanowskiego, reprezentującego Miasto Poznań, ul. Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Miasta Poznania pozwolenia wodnoprawnego na rekultywację wód powierzchniowych Jeziora Rusałka, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 3/4, obręb 0020 Golęcin, Poznań.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8418 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-04-20 10:20
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-15 10:55

Poznań, dnia 14.04.2016 r.

WŚ.6341.3.14.2015.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Firmy Handlowo-Usługowej Zdzisława Kłos, ul. Gnieźnieńska 40, 62-095 Murowana Goślina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Firmy Handlowo-Usługowej Zdzisława Kłos, na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z ww. zakładu, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-04-20 10:20

Poznań, dnia 12.04.2016 r.

WŚ.6341.2.36.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu POTYRAŁA I SPÓŁKA Sp. j., ul. Usługowa 11, 73-110 Stargard Szczeciński, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu POTYRAŁA I SPÓŁKA Sp. j., pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracji szczegółowej na przepust, zlokalizowany na dz. nr ewid. 114/1, 116/6, obręb Komorniki,
gm. Kleszczewo.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-04-20 10:20

Poznań, dnia 14.04.2016 r.

WŚ.6341.3.15.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące ze stacji paliw nr 576 ORLEN S.A., zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 296/6, obręb Kórnik, gm. Kórnik, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-04-14 10:29

Poznań, dnia 14.04.2016 r.

WŚ.6341.1.61.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek „EFES-POL FEDAI SIMSEK” Sp. z o. o., ul. Obornicka 15, 62-002 Suchy Las, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu zakładu, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 70/10, obręb Złotkowo, gm. Suchy Las, do rowu melioracji wodnej szczegółowej Sk-19.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-04-14 10:29

Poznań, dnia 08.04.2016 r.

WŚ.6341.2.34.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Dopiewo, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – odcinka rowu melioracji szczegółowej W-D, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 359/7, obręb Dąbrowa, gm. Dopiewo, na przepust w ciągu drogi gminnej – ul. Akacjowej w Dąbrowie.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-04-14 10:29

Poznań, dnia 08.04.2016 r.

WŚ.6341.2.33.2016.VIII                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Dopiewo, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 183, obręb Dopiewiec, gm. Dopiewo, do rowu melioracji szczegółowej W-C.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-04-14 10:29

Poznań, dnia 08.04.2016 r.

WŚ.6341.1.62.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Dopiewo, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odcinka drogi gminnej - ulicy Wierzbowej w Dopiewcu, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej W-C, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 183, obręb Dopiewiec, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-04-14 10:29

Poznań, dnia 06.04.2016 r.

WŚ.6341.2.38.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci systemu skrzynek retencyjno-rozsączających, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 225/2, obręb Kamionki, gm. Kórnik, odprowadzającego ścieki deszczowe pochodzące z terenu obiektu usługowo-handlowego, do ziemi.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-04-14 10:29

Poznań, dnia 06.04.2016 r.

WŚ.6341.1.69.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu obiektu usługowo-handlowego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 225/2, 225/1, obręb Kamionki, gm. Kórnik, do ziemi - poprzez system skrzynek retencyjno-rozsączających, zlokalizowany na dz. nr ewid. 225/2, obręb Kamionki, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-04-14 10:29

Poznań, dnia 05.04.2016 r.

WŚ.6341.1.68.2016.VIII                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz ww. zakładu, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z nawierzchni i chodników osiedla mieszkaniowego Wielka Wieś – Amt w Buku, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej RMWC, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 1142, obręb Buk, gm. Buk, w km 4+000 istniejącym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-04-14 10:29

Poznań, dnia 05.04.2016 r.

WŚ.6341.2.24.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, reprezentującego Miasto i Gminę Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 34/28, obręb Wierzenica, gm. Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-04-07 13:03

Poznań, dnia 05.04.2016 r.

WŚ.6341.1.49.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, reprezentującego Miasto i Gminę Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych, pochodzących z oczyszczalni ścieków w Wierzenicy, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 34/28, obręb Wierzenica, gm. Swarzędz, do rowu melioracji wodnej szczegółowej G-25.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-04-07 13:03

Poznań, dnia 01.04.2016 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm.)

Zarząd Powiatu w Poznaniu

podaje do publicznej wiadomości

informację o przystąpieniu do opracowywania projektu „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 2016 – 2020”.

Ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań - Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 207a (tel. 61-8410-541, 61-8410-750). Uwagi i wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty obwieszczenia; mogą one być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (adres e-mail: sekretariatos@powiat.poznan.pl). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest organ opracowujący projekt ww. dokumentu.

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-04-01 14:46

Poznań, dnia 30.03.2016 r.

WŚ.6341.2.31.2016.VIII                                   

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Kostrzyn, reprezentowanej przez Burmistrza Gminy Kostrzyn, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Kostrzyn, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do rowu melioracji szczegółowej „Olza”, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 26/1, obręb Gułtowy, gm. Kostrzyn Wielkopolski, w km 2+508, odprowadzającego oczyszczone ścieki komunalne z oczyszczalni w Gułtowach.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-04-01 14:46

Poznań, dnia 30.03.2016 r.

WŚ.6341.1.58.2016.VIII                                   

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Kostrzyn, reprezentowanej przez Burmistrza Gminy Kostrzyn, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Kostrzyn, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych, pochodzących z przebudowywanej oczyszczalni ścieków w Gułtowach, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 27/47, obręb Gułtowy, gm. Kostrzyn Wielkopolski, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej „Olza”, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 26/1, obręb Gułtowy, gm. Kostrzyn Wielkopolski, projektowanym wylotem, zlokalizowanym na ww. działce w km 2+508 biegu rowu.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-04-01 14:46

Poznań, dnia 24.03.2016 r.

WŚ.6341.2.25.2016.VIII                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Macieja Majchrzaka, ul. J. Matejki 7, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Pana Macieja Majchrzaka,  pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci dwóch wylotów kanalizacji deszczowej do rowu melioracji szczegółowej „Strumień”, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 5 obręb Iwno,
gm. Kostrzyn Wielkopolski.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-24 14:11

Poznań, dnia 24.03.2016 r.

WŚ.6341.1.50.2016.VIII                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Macieja Majchrzaka, ul. J. Matejki 7, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Pana Macieja Majchrzaka,  pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu zakładu produkcyjnego włókna stalowego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 6/6, 6/8, obręb Iwno, gm. Kostrzyn Wielkopolski, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej „Strumień”, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 5, obręb Iwno, gm. Kostrzyn Wielkopolski.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-24 14:11

Poznań, dnia 23.03.2016 r.

WŚ.6341.2.32.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” w Czerwonaku, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o legalizacji wykonanych robót w wodach, polegających na wykonaniu połączenia (odkopu) pomiędzy zbiornikami nr 1 i nr 2, zlokalizowanymi na działce o nr ewid. 511/24, obręb Owińska, gm. Czerwonak – Gminny Teren Rekreacji i Wypoczynku w Owińskach.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-24 14:11

Poznań, dnia 23.03.2016 r.

WŚ.6341.2.27.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek NOEX Sp. z o. o. Sp. k., ul. Fabianowska 128, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 104/2, obręb Komorniki, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-24 14:11

Poznań, dnia 23.03.2016 r.

WŚ.6341.1.55.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek NOEX Sp. z o. o. Sp. k., ul. Fabianowska 128, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu zakładu NOEX Sp. z o. o. Sp. K., zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 7433 i 7434, obręb Komorniki, gm. Komorniki, do rowu melioracji wodnej szczegółowej W-1.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-24 14:11

Poznań, dnia 21.03.2016 r.

WŚ.6341.3.9.2015.VIII                                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu IWN-CARS Monika Hammerling, ul. Sportowa 2, 62-090 Rokietnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz zakładu IWN-CARS Monika Hammerling, na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących
z ww. zakładu, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-24 14:11

Poznań, dnia 22.03.2016 r.

WŚ.6341.2.26.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek ARGIP Sp. z o. o., ul. Ostrowska 400, 61-312 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: zbiornika retencyjno – infiltracyjnego, studni chłonnej oraz trzech wylotów urządzeń kanalizacyjnych do ww. zbiornika oraz studni, na działce o nr ewid. 15, obręb Robakowo, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-22 12:36

Poznań, dnia 22.03.2016 r.

WŚ.6341.1.51.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek ARGIP Sp. z o. o., ul. Ostrowska 400, 61-312 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących  z  terenu Zakładu w Robakowie, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 15, obręb Robakowo, gm. Kórnik, do ziemi, za pomocą projektowanego zbiornika retencyjno – infiltracyjnego i studni chłonnej, zlokalizowanych na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-22 12:36

Poznań, dnia 21.03.2016 r.

WŚ.6341.2.22.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Panattoni Development Europe Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – dwóch wylotów urządzeń kanalizacyjnych do rowu melioracyjnego R-Kp-7, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 20, obręb Koninko, gm. Kórnik, w km 0+334 i 0+462 rowu, w celu wprowadzania do ziemi ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu projektowanego centrum logistycznego wraz z infrastrukturą oraz zapleczem biurowym w miejscowości Żerniki, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-22 12:36

Poznań, dnia 21.03.2016 r.

WŚ.6341.1.45.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Panattoni Development Europe Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu projektowanego centrum logistycznego wraz z infrastrukturą oraz zapleczem biurowym – działki o nr ewid. 50/66, 53/71, 52/17, 50/10, 50/37, 50/04, 50/39, obręb Żerniki, gm. Kórnik, do ziemi – rowu R-Kp-7 „Krzesinka”, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 20, obręb Koninko, gm. Kórnik, za pomocą wylotów zlokalizowanych w km 0+334 i 0+462 rowu.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-22 12:36

Poznań, dnia 21.03.2016 r.

WŚ.6341.2.21.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych - przepustów pod drogą powiatową nr 2401P Dopiewo-Poznań, istniejących rowów przydrożnych oraz na likwidację istniejących rowów przydrożnych, zlokalizowanych w miejscowościach: Skórzewo, Dąbrówka, Dopiewo, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-22 12:36

Poznań, dnia 21.03.2016 r.

WŚ.6341.1.42.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo-Poznań, zlokalizowanej w miejscowościach Skórzewo, Dąbrówka oraz Dopiewo, gm. Dopiewo, do rowu melioracji wodnej szczegółowej W-B.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-22 12:36

Poznań, dnia 16.03.2016 r.

WŚ.6341.1.40.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Państwa Lubomiry i Piotra Osieckich, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód powierzchniowych do nawodnień rolniczych:

 1. pobór z Kanału Mosińskiego – za pomocą ujęcia zlokalizowanego w km 9+470 kanału (dz. o nr ewid. 91 i 66, obręb Bolesławiec, gm. Mosina),
 2. pobór z rzeki Samicy Stęszewskiej – za pomocą ujęcia zlokalizowanego w km 1+950 rzeki (dz. o nr ewid. 220/1, obręb Krosinko, gm. Mosina).

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-22 12:36

Poznań, dnia 15.03.2016 r.

WŚ.6341.2.28.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu Masters Sp. z o. o., ul. Skórzewska 30, 62-081 Wysogotowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu Masters Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci systemu retencyjno-rozsączającego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 69/2, obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne, odprowadzającego do ziemi, oczyszczone ścieki deszczowe, pochodzące z terenu zakładu, zlokalizowanego na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-22 12:36

Poznań, dnia 15.03.2016 r.

WŚ.6341.1.57.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu Masters Sp. z o. o., ul. Skórzewska 30, 62-081 Wysogotowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu Masters Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ww. zakładu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 69/2, obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne, do ziemi - poprzez system retencyjno-rozsączający, zlokalizowany na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-22 12:36

Poznań, dnia 15.03.2016 r.

WŚ.6341.3.13.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Plastique Sp. z o. o., ul. Bukowska 12, 62-070 Dąbrowa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Plastique Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z zakładu Plastique Sp. z o. o., zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 42/24, 42/34, 43/43 i 43/44, obręb Dąbrowa, gm. Dopiewo, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-22 12:36

Poznań, dnia 08.03.2016 r.

WŚ.6341.1.9.2016.VI                    

Zawiadomienie

o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy

                W nawiązaniu do złożonego w dniu 08.01.2016 r. wniosku o wydanie na rzecz Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia wód Jeziora Swarzędzkiego, znajdującego się na działce o nr ewid. 1, obręb Swarzędz, gmina Swarzędz, za pomocą zastawki zlokalizowanej w km 9+130 rzeki Cybina, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), Starosta Poznański informuje strony, że ze względu na oczekiwanie na złożenie przez wnioskodawcę postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dotyczącego oceny oddziaływania niniejszego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 - „Dolina Cybiny” PLB300038, przedmiotowa sprawa o wydanie pozwolenia wodnoprawnego zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia złożenia ww. rozstrzygnięcia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-14 13:38
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-14 13:37

Poznań, dnia 08.03.2016 r.

WŚ.6341.3.5.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Coca-Cola HBC Polska Sp. z o. o., ul. Annopol 20, 03-236 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z zakładu Coca-Cola HBC Polska Sp. z o. o. Magazynu Dystrybucyjnego, zlokalizowanego przy ul. Poznańskiej 16A w Sadach, gm. Tarnowo Podgórne, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-14 13:38

Poznań, dnia 07.03.2016 r.

WŚ.6341.2.20.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Suchy Las, reprezentowanej przez Wójta Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Suchy Las, pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego w postaci odcinka rowu melioracji szczegółowej Wa-11 od km 3+000 na długości 950 m (od zbiornika retencyjnego do ul. Sosnowej), zlokalizowanego na dz. nr ewid. 1133/2, 1114, 1046/2, 1046/1, 932, 269/15, obręb Złotniki, gm. Suchy Las.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-14 13:38

Poznań, dnia 07.03.2016 r.

WŚ.6341.1.41.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Suchy Las, reprezentowanej przez Wójta Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Suchy Las, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni utwardzonych, zlokalizowanych na obszarze ograniczonym od zachodu torami kolejowymi PKP, od północy ul. Bluszczowa i Łagiewnicka, od wschodu ul. Pagórkową i Kalinową oraz od południa ul. Nektarową w miejscowości Złotniki i Jelonek gmina Suchy Las, poprzez szczelny zbiornik retencyjny, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej Wa-11, istniejącym wylotem, zlokalizowanym na dz. nr ewid. 1133/1, obręb Złotniki, gm. Suchy Las, w km 2+780 biegu rowu.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-14 13:38

Poznań, dnia 03.03.2016 r.

WŚ.6341.3.4.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Ubojni Drobiu Renata Tomiak, ul. Nowa 27a Dębno, 62-060 Stęszew, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z ubojni drobiu, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 336/2, obręb Zamysłowo, miasto Stęszew, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-14 13:38

Poznań, dnia 03.03.2016 r.

WŚ.6341.1.43.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej PROMNO, Promno 13, 62-010 Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód popłucznych, pochodzących ze stacji uzdatniania wody na terenie RSP Promno, do ziemi, na działce o nr ewid. 5/11, obręb Promno, gm. Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-14 13:38

Poznań, dnia 02.03.2016 r.

WŚ.6341.2.15.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Janusza Kamyczka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – dwóch stawów retencyjnych, zlokalizowanych na działce o nr ewid. 512, obręb Przeźmierowo, gm. Tarnowo Podgórne, poprzez uszczelnienie ich dna i skarp, w celu wykorzystania jako szczelne zbiorniki wodne.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-14 13:38

Poznań, dnia 01.03.2016 r.

WŚ.6341.1.32.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Zakładu Komunalnego, ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych, z ujęcia wody w miejscowości Czerlejnko, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 235/4, obręb Czerlejnko, gm. Kostrzyn, eksploatującego wody podziemne z utworów neogeńskich.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-14 13:38

Poznań, dnia 01.03.2016 r.

WŚ.6341.3.8.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładu Produkcyjnego „GUSMA” Juliusz Gustowski, ul. Ludowa 8 Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z zakładu, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 46/51, obręb Sady, gm. Tarnowo Podgórne, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-01 14:29

Poznań, dnia 01.03.2016 r.

WŚ.6341.3.3.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek POL-AGRI Marek Marciniak, Lucyna Marciniak s.c., Auto-Szyk Krzysztof Szyk, ul. Powstańców Wielkopolskich 48, 62-030 Luboń, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z zakładów POL-AGRI Marek Marciniak, Lucyna Marciniak s.c, oraz Auto-Szyk Krzysztof Szyk, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 76/9 i 76/10, obręb Luboń, miasto Luboń, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-01 14:29

 Poznań,  26.02.2016 r.

WŚ.6222.15.2015.XIV                                                                                                  

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  2013 r. poz. 1232 ze zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

S T A R O S T A    P O Z N A Ń S K I

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wydaniu decyzji WŚ.6222.15.2015.XIV z 19.02.2016 r. – pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, paszy z przetworzonych i nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, zlokalizowanej na terenie zakładu w Buku, przy ul. Dobieżyńskiej 54 (dz. o nr ew. 1195/1, 1201/1, 1192, 1191, 1196/2), udzielonego De Heus Sp. z o.o.

Podstawowe dane o decyzji zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207 lub na stronie internetowej http://www.bip.powiat.poznan.pl/ w zakładce Środowisko – Pozwolenia zintegrowane.

 

Sprawę prowadzi:
Dominik Olejniczak
tel. (61) 8410 541

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-01 14:29

Poznań, dnia 25.02.2016 r.

WŚ.6341.2.13.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu „TT – THERMO KING” Sp. z o. o., Grzędy, Al. Krakowska 36, 05-555 Tarczyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu „TT – THERMO KING” Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do rowu melioracji szczegółowej WA, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 409/2, obręb Głuchowo, gm. Komorniki oraz na dz. nr ewid. 4/4, obręb Komorniki, gm. Komorniki, w km 2+306.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-01 14:29

Poznań, dnia 25.02.2016 r.

WŚ.6341.1.34.2016.VIII                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu „TT – THERMO KING” Sp. z o. o., Grzędy, Al. Krakowska 36, 05-555 Tarczyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu „TT – THERMO KING” Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z ww. zakładu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 408/9, 408/17, obręb Głuchowo, gm. Komorniki, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej W-A, projektowanym wylotem, zlokalizowanym w km 2+306 biegu rowu.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-01 14:29

Poznań, dnia 25.02.2016 r.

WŚ.6341.2.19.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Dopiewo, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do rowu melioracji szczegółowej W-C-1, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 149/15, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo, w km 0+620, odprowadzającego ścieki deszczowe, pochodzące z odwodnienia gminnej ulicy Kolejowej w Dąbrówce.  

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-01 14:29

Poznań, dnia 25.02.2016 r.

WŚ.6341.1.39.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Dopiewo, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia drogi gminnej (ul. Kolejowej w Dąbrówce), do ziemi – rowu melioracji szczegółowej W-C-1, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 149/15, obręb Dąbrówka, w km 0+620, projektowanym wylotem, zlokalizowanym na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-01 14:29

Poznań, dnia 23.02.2016 r.

WŚ.6341.2.11.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek firmy TT-THERMO KING Sp. z o.o., Grzędy Al. Krakowska 36, 05-555 Tarczyn, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Agnieszkę Podemską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 • przebudowę istniejącego drenażu, obejmującą likwidację istniejącego drenażu i wykonanie drenażu opaskowego z podłączeniem do niego wszystkich dochodzących rurociągów drenarskich, na działce o nr ewid. 408/17, obręb Głuchowo, gm. Komorniki,
 • wykonanie wylotów wód drenażowych do rowu melioracji wodnej szczegółowej WA:
 • wylotu W1, zlokalizowanego w km 2+369 rowu,
 • wylotu W2, zlokalizowanego w km 2+294 rowu,

na dz. o nr ewid.  408/17 i 409/2, obręb Głuchowo, gm. Komorniki, wraz z umocnieniem skarpy rowu na łącznej długości 6,60 m.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-23 14:42

Poznań, dnia 23.02.2016 r.

WŚ.6341.1.30.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek firmy TT-THERMO KING Sp. z o.o., Grzędy Al. Krakowska 36, 05-555 Tarczyn, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Agnieszkę Podemską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód drenażowych z terenu działki o nr ewid. 409/2, obręb Głuchowo, gm. Komorniki, do rowu melioracji wodnej szczegółowej WA, za pomocą wylotu W1 zlokalizowanego w km 2+369 rowu, oraz wylotu W2 zlokalizowanego w km 2+294 rowu, na dz. o nr ewid. 408/17 i 409/2, obręb Głuchowo, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-23 14:42

Poznań, dnia 23.02.2016 r.

WŚ.6341.1.31.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Rondo Park, ul. Bukowska 46 Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu istniejącego i projektowanego parkingu oraz z terenu istniejącej myjni samochodowej, w miejscowości Przeźmierowo, gm. Tarnowo Podgórne, poprzez zbiornik retencyjny, do rowu melioracji wodnej szczegółowej W-B.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-23 14:42

Poznań, dnia 18.02.2016 r.

WŚ.6341.1.33.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Zakładu Komunalnego, ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód popłucznych, pochodzących ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Czerlejnko, do zbiornika ziemnego, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 251/1, obręb Czerlejnko, gm. Kostrzyn.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-23 14:42

Poznań, dnia 18.02.2016 r.

WŚ.6341.1.29.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu stacji paliw PKN ORLEN S.A. nr 665 w miejscowości Mosina, do ziemi – istniejącego trzykomorowego zbiornika retencyjno – chłonnego, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 808, obręb Mosina, gm. Mosina.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-23 14:42

Poznań, dnia 18.02.2016 r.

WŚ.6341.1.12.2016.VIII                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu JERONIMO MARTINS POLSKA S. A., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu JERONIMO MARTINS POLSKA S. A., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia ww. zakładu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 181/7, 182/7, 181/6, 182/6, obręb Kostrzyn Wielkopolski, gm. Kostrzyn Wielkopolski, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej R-B7, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 178, obręb Kostrzyn Wielkopolski, gm. Kostrzyn Wielkopolski, istniejącym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-23 14:42

Poznań, dnia 18.02.2016 r.

WŚ.6341.1.10.2016.VIII                                   

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk, na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych, pochodzących z oczyszczalni ścieków w Niepruszewie, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 306/7, obręb Niepruszewo, gm. Buk, do wód – rzeki Samicy Stęszewskiej, istniejącym wylotem, zlokalizowanym na dz. nr 2/2, obręb Podłoziny, gm. Dopiewo, w km 23+580.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-23 14:42

Poznań, dnia 18.02.2016 r.

WŚ.6341.2.16.2016.VIII                 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek EDUARDO INVESTMENTS Sp. z o. o., Plac Andersa 5, 61-894 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany, w trybie art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 21.02.2012 r., znak: WŚ.6341.2.188.2012.VIII, udzielającej  zakładowi EDUARDO INVESTMENTS Sp. z o. o., Plac Andersa 5, 61-894 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci wylotu kanalizacji do rzeki Wirynki w km 9+970, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 38/5, obręb Komorniki, gm. Komorniki, oraz na wykonanie drenażu opaskowego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 7597/1, obręb Komorniki, gm. Komorniki, w zakresie zmiany średnicy wylotu kanalizacji z ø 600mm, na ø 200mm.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-23 14:42

Poznań, dnia 18.02.2016 r.

WŚ.6341.2.14.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Komorniki, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci dwóch systemów skrzynek retencyjno-rozsączających, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 59, 58/11, obręb Rosnówko-Walerianowo, gm. Komorniki, wprowadzających oczyszczone ścieki deszczowe, pochodzące z drogi gminnej ul. Stawnego w Rosnówku, do ziemi.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-23 14:42

Poznań, dnia 18.02.2016 r.

WŚ.6341.1.35.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Komorniki, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia drogi gminnej (ul. Stawnego w Rosnówku), zlokalizowanej na dz. nr ewid. 59, 58/11, obręb Rosnówko-Walerianowo, gm. Komorniki, do ziemi – poprzez dwa systemy skrzynek retencyjno-rozsączających, zlokalizowanych na ww. działkach.  

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-23 14:42

Poznań, dnia 16.02.2016 r.

WŚ.6341.2.12.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Miasta Luboń, reprezentowanego przez Burmistrza Miasta Luboń, Plac E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Miasta Luboń, pozwolenia wodnoprawnego na likwidację istniejącego przepustu (2 x 600mm + 500mm) na rowie melioracji szczegółowej Żabinka, w km 0+453 – 0+470, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 41/2, 5, 16, 13/3, 13/22, 13/44, 60, 76, 177, obręb Żabikowo, miasto Luboń, oraz na wykonanie nowego przepustu (2 x 1000mm) na ww. rowie.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-23 14:42

Poznań, dnia 15.02.2016 r.

WŚ.6341.2.8.2016.VI                   

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Specjalistycznego Przedsiębiorstwa Budowlanego TORKRET Sp. z o. o. Spółka komandytowa, ul. Grabowa 8, 62-025 Siekierki Wielkie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – stawu retencyjno-infiltracyjnego wraz z wylotem, na działce o nr ewid. 354/5, obręb Siekierki Wielkie, gmina Kostrzyn, służących do wprowadzania do ziemi ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z powierzchni utwardzonych i dachowych znajdujących się na ww. nieruchomości.   

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-16 13:41

Poznań, dnia 15.02.2016 r.

WŚ.6341.1.27.2016.VI                 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładu Komunalnego z Kleszczewie, ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków komunalnych, pochodzących z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Nagradowicach, do ziemi - rowu melioracji szczegółowej B-1, istniejącym wylotem zlokalizowanym w km 1+330 rowu, na działce o nr ewid. 85/2, obręb Krzyżowniki, gmina Kleszczewo.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek
tel. 61 8410 579
 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-16 13:41

Poznań, dnia 15.02.2016 r.

WŚ.6341.1.24.2016.VI                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Specjalistycznego Przedsiębiorstwa Budowlanego TORKRET Sp. z o. o. Spółka komandytowa, ul. Grabowa 8, 62-025 Siekierki Wielkie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z powierzchni utwardzonych i dachowych znajdujących się na działce o nr ewid. 354/5, obręb Siekierki Wielkie, gmina Kostrzyn, do ziemi, poprzez planowany do wykonania na ww. nieruchomości staw retencyjno-infiltracyjny.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-16 13:41

Poznań, dnia 15.02.2016 r.

WŚ.6341.3.2.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek firmy Piekarnia-Cukiernia Jacek Błaszkowiak Sp. Jawna, ul. Poznańska 57, 62-040 Puszczykowo, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu dwustanowiskowej myjni samochodowej, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 967/1, 969, 970/1, 971/2, obręb Puszczykowo, gm. Puszczykowo, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-16 13:41

Poznań, dnia 15.02.2016 r.

WŚ.6341.1.16.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek firmy Piekarnia-Cukiernia Jacek Błaszkowiak Sp. Jawna, ul. Poznańska 57, 62-040 Puszczykowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu zakładu, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 967/1, 969, 970/1, 971/2, obręb Puszczykowo, gm. Puszczykowo, do ziemi, poprzez system rozsączający.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-16 13:41

Poznań, dnia 12.02.2016 r.

WŚ.6341.1.18.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu PIEKARNIA-CUKIERNIA Jacek Błaszkowiak Sp. J., ul. Poznańska 57, 62-040 Puszczykowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu PIEKARNIA-CUKIERNIA Jacek Błaszkowiak Sp. J., ul. Poznańska 57, 62-040 Puszczykowo, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci systemu skrzynek retencyjno- rozsączających, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 971/2, obręb Puszczykowo Niwka, miasto Puszczykowo, odprowadzającego oczyszczone ścieki  wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu rozbudowywanej myjni samochodowej.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-16 13:41

Poznań, dnia 12.02.2016 r.

WŚ.6341.1.14.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w miejscowości Jasin, gm. Swarzędz, do ziemi – istniejącego zbiornika retencyjnego nr 1, zlokalizowanego na rowie melioracji wodnej szczegółowej C-A, w km 4+785 rowu,  za pomocą istniejącego wylotu, na działce o nr ewid. 263/12, obręb Jasin, gm. Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-16 13:41

Poznań, dnia 09.02.2016 r.

WŚ.6341.2.10.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Pana Adama Cykowiaka i Pani Krystyny Cykowiak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o legalizacji przebudowy urządzenia wodnego – rowu melioracji wodnej szczegółowej St-9-2 na rurociąg o średnicy Ø 500 mm, wykonania drenażu o średnicy Ø 160 mm (po obu stronach rurociągu), oraz wykonania stawu retencyjnego na rowie melioracyjnym St-9-2 (w km od 0+350 do km 0+365 rowu), na działkach o nr ewid. 1443/18 i 1443/17, obręb Stęszew, gm. Stęszew.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-10 12:58

Poznań, dnia 08.02.2016 r.

WŚ.6341.3.1.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 j.t.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek MAN Truck & Bus Polska Sp. z o. o., ul. Poznańska 44A Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz MAN Truck & Bus Polska Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu zakładu, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 28/9 i 29/5, obręb Sady, gm. Tarnowo Podgórne, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-10 12:58

Poznań, dnia 03.02.2016 r.

WŚ.6341.1.25.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej PROMNO, Promno 13, 62-010 Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych, z ujęcia wody zlokalizowanego na terenie RSP Promno (dz. o nr ewid. 5/2, obręb Promno, gm. Pobiedziska), eksploatującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-04 13:04

Poznań, dnia 02.02.2016 r.

WŚ.6341.1.8.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pana Lecha Piasnego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych, z ujęcia wody zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 445/4, obręb Bolechowo, gm. Czerwonak, eksploatującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-04 13:04

Poznań, dnia 01.02.2016 r.

WŚ.6341.1.7.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pani Kingi Musiałowicz, prowadzącej działalność pn. Gospodarstwo Ogrodnicze Kinga Musiałowicz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych, z ujęcia wody zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 637, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne, eksploatującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-02 08:50

Poznań, dnia 01.02.2016 r.

WŚ.6341.2.1.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Pani Kingi Musiałowicz, prowadzącej działalność pn. Gospodarstwo Ogrodnicze Kinga Musiałowicz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 637, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-02 08:50

Poznań, dnia 29.01.2016 r.

WŚ.6341.2.4.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 j.t.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Dopiewo, reprezentującego Gminę Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – wylotu kanalizacji deszczowej, systemu drenażowego, jak również na wykonanie przepustów pod drogą, oraz na likwidację istniejącego przepustu, zlokalizowanych w Palędziu i Dąbrówce, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-02 08:50

Poznań, dnia 29.01.2016 r.

WŚ.6341.1.11.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 2295 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Dopiewo, reprezentującego Gminę Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu drogi gminnej w miejscowości Palędzie i Dąbrówka, gm. Dopiewo, do rowu melioracji wodnej szczegółowej W-C-1-1.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-02 08:50
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-02 08:51

Poznań, dnia 27.01.2016 r.

WŚ.6341.1.6.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia śródlądowych wód powierzchniowych – rzeki Główna, za pomocą jazu zlokalizowanego w km 32+588 rzeki, na dz. o nr ewid. 108, 109, 113, 114 i 115, obręb Kocanowo, gm. Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-02 08:50

Poznań, dnia 27.01.2016 r.

WŚ.6341.2.179.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 2295 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Suchy Las, reprezentującego Gminę Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia rzecz Wójta Gminy Suchy Las pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – rowu retencyjno-rozsączającego, oraz wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 222/7 i 1160, obręb Jelonek.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-02 08:50

Poznań, dnia 27.01.2016 r.

WŚ.6341.1.246.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 2295 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek wniosek Wójta Gminy Suchy Las, reprezentującego Gminę Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Suchy Las pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu ulicy Nektarowej, zlokalizowanej w miejscowości Jelonek, gm. Suchy Las, do projektowanego rowu retencyjno-infiltracyjnego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 222/7, 1160, obręb Jelonek.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-02 08:50
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-02 08:50

Poznań, dnia 25.01.2016 r.

WŚ.6341.2.177.2015.VI                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Rafała Kubiaka, występującego w imieniu Pana Romana Rosy, zam. Dobieżyn, ul. Bukowska 23, 64-320 Buk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego - rowu melioracji wodnej szczegółowej RMWC-5, na przepust z rur betonowych o średnicy 800 mm i długości 7,6 m, na działkach o nr ewid. 157 i 128, obręb Dobieżyn, gmina Buk. 

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-02 08:50
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-02 08:49

Poznan, dnia 22.01.2016 r.

WŚ.6341.1.15.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu Publiczny Transport Ciężarowy Ireneusz Czajkowski, ul. Lewkoniowa 26, 60-175 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu Publiczny Transport Ciężarowy Ireneusz Czajkowski, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia ww. zakładu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 445, obręb Głuchowo, gm. Komorniki, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej W-A, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 4/4, 409/2, obręb Głuchowo, gm. Komorniki, projektowanym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-01-22 13:25

Poznań, dnia 22.01.2016 r.

WŚ.6341.2.5.2016.VIII                                 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu Publiczny Transport Ciężarowy Ireneusz Czajkowski, ul. Lewkoniowa 26, 60-175 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu Publiczny Transport Ciężarowy Ireneusz Czajkowski, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do rowu melioracji szczegółowej W-A, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 4/4, 409/2, obręb Głuchowo, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-01-22 13:25

Poznań, dnia 20.01.2016 r.

WŚ.6341.1.9.2016.VI                    

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art.49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

zawiadamia strony oraz podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia wód Jeziora Swarzędzkiego za pomocą jazu zlokalizowanego na rzece Cybina, w km 9+130 biegu cieku, na działce o nr ewid. 1, obręb Swarzędz, gmina Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-01-22 13:25

Poznań, dnia 18.01.2016 r.

WŚ.6341.1.247.2015.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Miasta Puszczykowo, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta Puszczykowo, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Miasta Puszczykowo, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu boiska sportowego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 1960/12, obręb Puszczykowo, m. Puszczykowo, do ziemi poprzez projektowaną studnię chłonną, zlokalizowaną na dz. nr ewid. 1960/12, obręb Puszczykowo, m. Puszczykowo.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-01-22 13:25

Poznań, dnia 18.01.2016 r.

WŚ.6341.2.180.2015.VIII                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Miasta Puszczykowo, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta Puszczykowo, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Miasta Puszczykowo, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci studni chłonnej wraz z drenażem rozsączającym, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1960/12, obręb Puszczykowo, m. Puszczykowo, odprowadzającej do ziemi, ścieki wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu boiska sportowego.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-01-22 13:25

Poznań, dnia 14.01.2016 r.

WŚ.6341.1.5.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia śródlądowych wód powierzchniowych – rzeki Główna, za pomocą jazu Kuracz zlokalizowanego w km 24+250 rzeki, na dz. o nr ewid. 122/3 i 130/2, obręb Jerzyn, gm. Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-01-15 14:52

Poznań, dnia 14.01.2016 r.

WŚ.6341.1.240.2015.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odcinka drogi wojewódzkiej nr 187 w Uchorowie, do ziemi – rowu przydrożnego, trzema istniejącymi wylotami, zlokalizowanymi na dz. nr ewid. 51, obręb Uchorowo, gm. Murowana Goślina.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-01-15 14:52

Poznań, dnia 08.01.2016 r.

WŚ.6341.1.233.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pana Piotra Rączyńskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych, z ujęcia wody zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 462/14, obręb Lusowo, gm. Tarnowo Podgórne, eksploatującego wody podziemne z utworów trzeciorzędowych – mioceńskich.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-01-15 14:52

Poznań, dnia 08.01.2016 r.

WŚ.6341.2.173.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Pana Piotra Rączyńskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonania urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 462/14, obręb Lusowo, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-01-15 14:52

Poznań, dnia 07.01.2016 r.

WŚ.6341.1.238.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Czerwonak, reprezentującego Gminę Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Czerwonak, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu projektowanej ulicy Południowej, zlokalizowanej w miejscowości Promnice, gm. Czerwonak, do rowu melioracji wodnej szczegółowej „D”.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-01-15 14:52

Poznań, dnia 07.01.2016 r.

WŚ.6341.2.172.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Przedsiębiorstwa Motoryzacyjnego „Pol-Car” Sp. z o. o., ul. Gorzysława 9, 61-057 Poznań, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Marka Czajkowskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: zbiornika retencyjno – infiltracyjno – ewaporacyjnego, oraz trzech wylotów urządzeń kanalizacyjnych do ww. zbiornika, na działce o nr ewid. 209/7, obręb Suchy Las, gm. Suchy Las.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-01-15 14:52

Poznań, dnia 07.01.2016 r.

WŚ.6341.1.232.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Przedsiębiorstwa Motoryzacyjnego „Pol-Car” Sp. z o. o., ul. Gorzysława 9, 61-057 Poznań, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Marka Czajkowskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących  z  terenu dz. o nr ewid. 209/7, obręb Suchy Las, gm. Suchy Las, do ziemi – projektowanego zbiornika retencyjno - infiltracyjno - ewaporacyjnego, za pomocą projektowanych trzech wylotów, zlokalizowanych na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-01-15 14:52

Poznań, dnia 07.01.2016 r.

WŚ.6341.2.175.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

 

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Czerwonak, reprezentującego Gminę Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Czerwonak, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – wylotu kanalizacji deszczowej oraz na przebudowę istniejącego przepustu pod drogą, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 72/4, 95, 111, obręb Promnice, gm. Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-01-15 14:52

Poznań, dnia 05.01.2016 r.

WŚ.6341.2.178.2015.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do rowu melioracji szczegółowej Ju-5, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 324, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo, odprowadzającego ścieki wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia ul. Jaworowej w Skórzewie.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-01-15 14:52

Poznań, dnia 05.01.2016 r.

WŚ.6341.1.245.2015.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia ul. Jaworowej w miejscowości Skórzewo, do ziemi - rowu melioracji szczegółowej Ju-5, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 324, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo, projektowanym wylotem zlokalizowanym na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-01-15 14:52

Poznań, dnia 04.01.2016 r.

WŚ.6341.2.164.2015.VI               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Seweryna Waligóry, występującego w imieniu Polskiej Akademii Nauk, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - zbiornika wodnego, na działce o nr ewid. 313/2, obręb Dziećmierowo, gmina Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-01-15 14:52

Poznań, dnia 04.01.2016 r.

WŚ.6341.1.219.2015.VIII                                            

  INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z rejonu ul. Biedronki, Trzmiela, Pasikonika, Świerszcza, Motylka, Ważki, Żuczka, Świetlika wraz z istniejącymi podłączeniami do zabudowy mieszkaniowej w Skórzewie, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej W-B, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 423/34, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo, istniejącym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-01-15 14:52

Poznań, dnia 04.01.2016 r.

WŚ.6341.1.221.2015.VIII                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z rejonu ul. Wiejskiej i Szkolnej w Dąbrowie, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej WD-2, istniejącym wylotem, zlokalizowanym na dz. nr ewid. 219/2, obręb Dąbrowa, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-01-15 14:52

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1647
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2018-11-15 10:56
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-02-19 14:58