BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Poznań, dnia 16.06.2016 r.

WŚ.6341.2.71.2016.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Tarnowo Podgórne, reprezentowanej przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Tarnowo Podgórne, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci dwóch zbiorników retencyjno-infiltracyjnych, rowów przydrożnych oraz 5 wylotów kanalizacji, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 670/1, 1086/2 i 600/3, 512/1, 656/13, 669, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne.

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2016-07-22 09:22

Poznań, dnia 16.06.2016 r.

WŚ.6341.1.114.2016.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Tarnowo Podgórne, reprezentowanej przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Tarnowo Podgórne, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego, do ziemi za pomocą urządzeń wodnych w postaci dwóch zbiorników retencyjno-infiltracyjnych oraz rowów przydrożnych, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 670/1, 1086/2, 600/3, 512/1, 656/13, 669, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne.

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2016-07-22 09:18

Poznań, dnia 20.06.2016 r.

WŚ.6341.2.67.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego obiektu mostowego, zlokalizowanego w km 6+570,28 rzeki Wirynki, na dz. o nr ewid. 772/15, obręb Komorniki, gm. Komorniki, obejmującą likwidację istniejącego mostu i wykonanie przepustu.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-07-01 14:26

Poznań, dnia 17.06.2016 r.

WŚ.6341.2.70.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Elżbietę Zbytniewską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – skanalizowanego rowu melioracji wodnej szczegółowej W-D-2, polegającą na wykonaniu studni włączeniowej z wylotami kolektorów deszczowych, w km 0+511 rowu, na dz. o nr ewid. 372/2, obręb Dąbrowa, gm. Dopiewo, w celu wprowadzania do ziemi ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia ul. Leśnej w miejscowości Dąbrowa, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-06-20 08:59

Poznań, dnia 17.06.2016 r.

WŚ.6341.1.111.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Elżbietę Zbytniewską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia ul. Leśnej w miejscowości Dąbrowa, gm. Dopiewo, do skanalizowanego rowu melioracji wodnej szczegółowej W-D-2,  zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 372/2, 399, 402, 473/7, 473/8, 473/10, 473/12, 473/14, 473/16, obręb Dąbrowa, gm. Dopiewo, za pomocą projektowanej studni włączeniowej w km  0+511 rowu.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-06-20 08:59

Poznań, dnia 14.06.2016 r.

WŚ.6341.2.60.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Tarnowo Podgórne, reprezentowanej przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Tarnowo Podgórne, pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. na wykonanie urządzenia wodnego w postaci zastawki piętrzącej na rzece Samie w km 39+185 wraz z pomostem obsługowym, dz. nr ewid. 232, obręb Jankowice, gm. Tarnowo Podgórne,
 2. wykonanie ujęcia wody z rzeki Samy, wraz z doprowadzalnikiem do Stawu Pałacowego, dz. nr ewid. 231, 232, obręb Jankowice, gm. Tarnowo Podgórne, (wylot z rzeki Samy do kanału zasilającego Staw Pałacowy oraz wylot ø800mm do Stawu Pałacowego),
 3. likwidacja pozostałości po istniejącej zastawce, zlokalizowanej 39+120, dz. nr ewid. 232, obręb Jankowice, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-06-20 08:59

Poznań, dnia 14.06.2016 r.

WŚ.6341.1.99.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Tarnowo Podgórne, reprezentowanej przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Tarnowo Podgórne, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie:

 1. piętrzenia wody w rzece Samie w km 39+185, dz. nr ewid. 232, obręb Jankowice, gm. Tarnowo Podgórne,
 2. poboru wody z rzeki Samy, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 232, obręb Jankowice, gm. Tarnowo Podgórne, w celu zasilania Stawu Pałacowego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 231, obręb Jankowice, gm. Tarnowo Podgórne,
 3. wprowadzania wody ze Stawu Pałacowego istniejącym rowem, zlokalizowanym na dz. nr ewid. 231, obręb Jankowice, gm. Tarnowo Podgórne, do wód - rzeki Samy, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 108/2, Jankowice, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-06-20 08:59

Poznań, dnia 13.06.2016 r.

WŚ.6341.3.21.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Inoutic/Deceuninck Sp. z o. o., ul. Poznańska 34 Jasin, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Inoutic/Deceuninck Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z zakładu Inoutic/Deceuninck Sp. z o. o., zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 263/2, obręb Jasin, gm. Swarzędz, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-06-20 08:59

Poznań, dnia 10.06.2016 r. 

WŚ.6341.1.89.2016.XI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Ewa Mendel Sp.  z o.o. Sp. K., ul. Wierzbowa 186, 62-081 Wysogotowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych z  terenu i obiektu firmy Ewa Mendel Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 186, Wysogotowo, dz. o nr ewid. 4/7 i 4/13, do ziemi – 3 studni chłonnych.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8418 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-06-20 08:59
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-15 10:51

Poznań, dnia 09.06.2016 r.

WŚ.6341.1.109.2016.VIII                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Komorniki, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu dróg gminnych tj. ulicy Morelowej i Brzoskwiniowej w Głuchowie, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej WA-29, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 361, obręb Głuchowo, gm. Komorniki, projektowanym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-06-20 08:59

Poznań, dnia 07.06.2016 r.

WŚ.6341.1.100.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pana Andrzeja Ratajczaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu działki o nr ewid. 707/10, obręb Plewiska, gm. Komorniki, do ziemi, za pomocą projektowanego systemu retencyjno – rozsączającego, zlokalizowanego na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-06-20 08:59

Poznań, dnia 07.06.2016 r.

WŚ.6341.2.62.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pana Andrzeja Ratajczaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu działki o nr ewid. 707/10, obręb Plewiska, gm. Komorniki, do ziemi, za pomocą projektowanego systemu retencyjno – rozsączającego, zlokalizowanego na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-06-20 08:59

Poznań, dnia 06.06.2016 r.

WŚ.6341.3.19.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek „BAUMIT” Sp. z o. o., ul. Sukiennice 6, 50-107 Wrocław, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz „BAUMIT” Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z terenu zakładu „BAUMIT” Sp. z o. o., zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 112/2, obręb Główna, gm. Pobiedziska, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-06-20 08:59

Poznań, dnia 06.06.2016 r.

WŚ.6341.2.68.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Macieja Skibińskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Pana Macieja Skibińskiego, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracji szczegółowej RMWC-6-8-A, na rurociąg kryty sącząco-transportujący (drenokolektor), zlokalizowany na dz. nr ewid. 175/4, 175/2, 175/1, obręb Wysoczka, gm. Buk.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-06-20 08:59

Poznań, dnia 31.05.2016 r.

WŚ.6341.2.56.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek SAS INVESTMENT Sp. z o. o. Sp. k., ul. Langego 10, 62-040 Puszczykowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – 9 studni chłonnych, zlokalizowanych na działce o nr ewid. 66/30, obręb Bytkowo, gm. Rokietnica, służących do wprowadzania do ziemi ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących terenu ww. działki.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-06-06 12:08

Poznań, dnia 31.05.2016 r.

WŚ.6341.2.58.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Panattoni Europe Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:  zbiornika retencyjno – rozsączającego oraz trzech wylotów urządzeń kanalizacyjnych do ww. zbiornika, na działce o nr ewid. 1056/4, obręb Plewiska, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-06-06 12:08

Poznań, dnia 31.05.2016 r.

WŚ.6341.1.96.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Panattoni Europe Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących  z  terenu Centrum Logistycznego – dz. o nr ewid. 1056/4, 1059/2, 1060, 1062/14, 1066/6, 1067, 1069/17, obręb Plewiska, gm. Komorniki, do ziemi – zbiornika retencyjno – infiltracyjnego,  za pomocą 3 wylotów do ww. zbiornika, zlokalizowanych na działce o nr ewid. 1056/4, obręb Plewiska, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-06-06 12:08

Poznań, dnia 30.05.2016 r.

WŚ.6341.2.64.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Miasta Puszczykowo, reprezentującego Miasto Puszczykowo, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – systemu skrzynek rozsączających, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 1316, obręb Puszczykowo, miasto Puszczykowo.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-06-06 12:08

Poznań, dnia 30.05.2016 r.

WŚ.6341.1.104.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Miasta Puszczykowo, reprezentującego Miasto Puszczykowo, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu ulicy Reja zlokalizowanej w Puszczykowie, poprzez projektowany system skrzynek rozsączających, do ziemi, zlokalizowany na dz. o nr ewid. 1316, obręb Puszczykowo.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-06-06 12:08

Poznań, dnia 30.05.2016 r.

WŚ.6341.2.63.2016.VIII                               

  INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu MLP Poznań Sp. z o. o., ul. 3-go Maja 8, 05-800 Pruszków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu MLP Poznań Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji deszczowej do istniejącego zbiornika retencyjno-rozsączającego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 47/12, obręb Koninko, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-06-06 12:08

Poznań, dnia 30.05.2016 r.

WŚ.6341.1.103.2016.VIII                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu MLP Poznań Sp. z o. o., ul. 3-go Maja 8, 05-800 Pruszków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu MLP Poznań Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu budynków C i C1, zlokalizowanych na terenie istniejącego Centrum Logistycznego MLP Poznań, do ziemi – istniejącego zbiornika retencyjno-rozsączającego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 47/12, obręb Koninko, gm. Kórnik, projektowanym wylotem. 

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-06-06 12:08

Poznań, dnia 30.05.2016 r.   

WŚ.6341.1.101.2016.XI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

           Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o., ul. Poznańska 58, 62-010 Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków komunalnych z biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Kociałkowa Górka, do wód – Kanału Szkutelniak w km 3+350 oraz odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych za pomocą dwóch studni chłonnych do ziemi na dz. o nr ewid. 69/4 obręb Kociałkowa Górka.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8418 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-30 12:38

Poznań, dnia 27.05.2016 r.

WŚ.6341.3.17.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędz, ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędz, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z myjni samochodowej, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 191/8 i 191/13, obręb Swarzędz, gm. Swarzędz, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-30 12:38

Poznań, dnia 27.05.2016 r.

WŚ.6341.2.57.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Elżbiety Jęczmionki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 1173/4, obręb Swarzędz, gm. Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-30 12:38

Poznań, dnia 25.05.2016 r.

WŚ.6341.2.54.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu ALUNA INTERNATIONAL TRADE AND DEVELOPMENT GORUP SP. Z O. O. SP. K., Bytkowo, ul. Obornicka 11/13, 62-090 Rokietnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania na rzecz zakładu ALUNA INTERNATIONAL TRADE AND DEVELOPMENT GORUP SP. Z O. O. SP. K, decyzji legalizacyjnej, regulującej stan formalno-prawny urządzenia wodnego – rowu chłonnego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 375/11, obręb Bytkowo, gm. Rokietnica.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-30 12:38

Poznań, dnia 25.05.2016 r.

WŚ.6341.2.53.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu ALUNA INTERNATIONAL TRADE AND DEVELOPMENT GORUP SP. Z O. O. SP. K., Bytkowo, ul. Obornicka 11/13, 62-090 Rokietnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu ALUNA INTERNATIONAL TRADE AND DEVELOPMENT GORUP SP. Z O. O. SP. K, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci zbiornika chłonnego wraz z dwoma wylotami kanalizacji, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 375/12, obręb Bytkowo, gm. Rokietnica.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-30 12:38

Poznań, dnia 25.05.2016 r.

WŚ.6341.1.91.2016.VIII                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu ALUNA INTERNATIONAL TRADE AND DEVELOPMENT GORUP SP. Z O. O. SP. K., Bytkowo, ul. Obornicka 11/13, 62-090 Rokietnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu ALUNA INTERNATIONAL TRADE AND DEVELOPMENT GORUP SP. Z O. O. SP. K, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ww. zakładu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 375/4, 375/5, 375/9, 375/11, obręb Bytkowo, gm. Rokietnica, do ziemi poprzez zbiornik chłonny, zlokalizowany na dz. nr ewid. 375/12, obręb Bytkowo, gm. Rokietnica.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-30 12:38

Poznan, dnia 23.05.2016 r.

WŚ.6341.2.59.2016.VIII                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., pozwolenia wodnoprawnego na likwidację istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej, do Kanału Mosińskiego, zlokalizowanego w km 3+860 biegu cieku, na dz. nr ewid. 1642/7, obręb Mosina,
gm. Mosina, oraz wykonanie nowego wylotu wraz z umocnieniem skarp i dna cieku na długości 5 m powyżej i poniżej wylotu, zlokalizowanego w km 3+860, na dz. nr ewid. 1642/7, obręb Mosina, gm. Mosina.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-30 12:38

Poznań, dnia 23.05.2016 r.

WŚ.6341.1.97.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia dróg, zlokalizowanych na terenie miasta Mosina, do wód – Kanału Mosińskiego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 1642/7, 1643/4, obręb Mosina, gm. Mosina.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-30 12:38

Poznań, dnia 19.05.2016 r.

WŚ.6341.1.93.2016.VIII                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek ELMWELL Sp. z o. o., Plac Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany, w trybie art. 189 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 14.10.2015 r., znak: WŚ.6341.1.124.2015.VIII, udzielającej  zakładowi PANATTONI DEVELOPMENT EUROPE
Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, „pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu hali magazynowej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1072, 1074/16, 1076/24, obręb Plewiska, gm. Komorniki, do ziemi – projektowanego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego”,  w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalację.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-30 12:38

Poznań, dnia 19.05.2016 r. 

WŚ.6341.1.80.2016.XI                                   

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Krzysztofa Kokoszki Studio DK Sp. z o.o., reprezentującego Miasto i Gminę Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Miasta i Gminy Kórnik pozwolenia wodnoprawnego na wycinkę trzciny z brzegu Jeziora Kórnickiego (na odcinku od Zamku Kórnickiego do Placu Browarnego) – dz. o nr ewid. 961/17, obręb Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8418 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-30 12:38

Poznań, dnia 17.05.2016 r.

WŚ.6341.2.52.2016.VIII                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Wiesława Jana Prusieckiego, Ceradz Kościelny, ul. Pod Gajem 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Pana Wiesława Jana Prusieckiego, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci 5 stawów rybnych, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 5/3, 3, 5/4, obręb Ceradz Kościelny, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-18 15:42

Poznań, dnia 17.05.2016 r.

WŚ.6341.1.79.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek SAS INVESTMENT Sp. z o. o. Sp.k., ul. Langego 10, 62-040 Puszczykowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu dz. o nr ewid. 66/30, obręb Bytkowo, gm. Rokietnica, do ziemi – 9 studni chłonnych, zlokalizowanych na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-18 15:42

Poznań, dnia 12.05.2016 r.

WŚ.6341.2.47.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek: Pana Jakuba Jędrzejczaka, Państwa Krystyny i Eugeniusza Jędrzejczak i Państwa Barbary i Grzegorza Massiel, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego – rowu, zlokalizowanego przy ul. Pawłowickiej, na działkach o nr ewid. 114/32, 114/90, 114/91, obręb Bytkowo, Rokietnica.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-18 15:42

Poznań,  10.05.2016 r.

WŚ.6222.21.2015.XIV                                                                                                   

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  2013 r. poz. 1232 ze zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

S T A R O S T A    P O Z N A Ń S K I

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wydaniu decyzji WŚ.6222.21.2015.XIV z 09.05.2016 r. – pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa, produktów spożywczych z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, zlokalizowanej na terenie Fabryki Czekolady w Jankowicach, przy ul.  Poznańskiej (dz. o nr ew. 276/4, 277/4, 278/4, 279/6 i 279/7), udzielonego podmiotowi Mondelez Polska Production  Sp. z o.o. ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa.

Podstawowe dane o decyzji zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207 lub na stronie internetowej http://www.bip.powiat.poznan.pl/ w zakładce Środowisko – Pozwolenia zintegrowane.

 

Sprawę prowadzi:
Dominik Olejniczak
Tel. (61) 8410 541

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-10 13:19

Poznań, dnia 09.05.2016 r.

WŚ.6341.1.88.2016.VIII                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek DHL Express (Poland) Sp. z o. o., ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz DHL Express (Poland) Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ww. zakładu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 412/30, 415/1, 414/6, 413/5, obręb Głuchowo, gm. Komorniki, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej WA, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 438, obręb Głuchowo, gm. Komorniki, dwoma istniejącymi wylotami.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-10 13:19
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-10 13:17

Poznań, dnia 06.05.2016 r.

WŚ.6341.1.84.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu PLANET-BUD DEVELOPMENT Sp. z o. o., ul. Tysiąclecia 1/4, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu PLANET-BUD DEVELOPMENT Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód drenażowych, pochodzących z systemu drenarskiego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 60/13, obręb Zalasewo, gm. Swarzędz, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej M-26-3, zlokalizowanego na ww. działce, czterema projektowanymi wylotami.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-10 13:19

Poznań, dnia 06.05.2016 r.

WŚ.6341.1.86.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany, w trybie art. 189 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 07.01.2009 r., znak: WŚ.VIII.6223-6-12/08, udzielającej  Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, „pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków deszczowych z nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 433 na odcinku Swarzędz – Garby od km 1+405 do 4+400, gm. Swarzędz, do rowu melioracji szczegółowej M-25”, w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalację.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-10 13:19

Poznań, dnia 06.05.2016 r.

WŚ.6341.1.87.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany, w trybie art. 189 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 27.09.2010 r., znak: WŚ.V.6223-10-11/10, udzielającej  Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, „pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z powierzchni projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 433 oraz terenów przyległych do ziemi, poprzez przydrożne rowy trawiaste i zbiorniki retencyjno – infiltracyjne”, w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalację.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-10 13:19

Poznań, dnia 06.05.2016 r.

WŚ.6341.2.51.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu PLANET-BUD DEVELOPMENT Sp. z o. o., ul. Tysiąclecia 1/4, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu PLANET-BUD DEVELOPMENT Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci czterech zbieraczy drenarskich wraz z siecią sączków, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 60/13, obręb Zalasewo, gm. Swarzędz, czterech wylotów urządzeń (zbieraczy drenarskich) do rowu melioracji szczegółowej M-25-3, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 60/13, obręb Zalasewo, gm. Swarzędz, oraz na likwidację urządzenia wodnego – istniejącego drenażu rolniczego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 60/13, obręb Zalasewo, gm. Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-10 13:19

Poznań, dnia 05.05.2016 r.

WŚ.6341.2.44.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu MTG-INWEST Sp. z o. o., ul. Hetmańska 7, 62-200 Gniezno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu MTG-INWEST Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci dwóch studni chłonnych, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 265/5, 265/6, obręb Gowarzewo, gm. Kleszczewo, odprowadzających do ziemi, wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonej drogi i chodników.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-06 11:19

Poznań, dnia 05.05.2016 r.

WŚ.6341.1.77.2016.VIII                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu MTG-INWEST Sp. z o. o., ul. Hetmańska 7, 62-200 Gniezno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu MTG-INWEST Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z nawierzchni utwardzonej drogi i chodników, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 265/5, 265/6, obręb Gowarzewo, gm. Kleszczewo, do ziemi poprzez dwie studnie chłonne, zlokalizowane na ww. działkach.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-06 11:19

Poznań, dnia 04.05.2016 r.

WŚ.6341.2.43.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek VERHOEVEN REAL ESTATE Sp. z o. o., ul. Sowia 15, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu urządzeń kanalizacyjnych do Kanału Lusowskiego, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 909, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne, w km 5+397 kanału, w celu wprowadzania do wód ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących  z terenu dz. o nr ewid. 908/3, obręb Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-06 11:19

Poznań, dnia 04.05.2016 r.

WŚ.6341.1.73.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek VERHOEVEN REAL ESTATE Sp. z o. o., ul. Sowia 15, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu dz. o nr ewid. 908/3, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne, do wód – Kanału Lusowskiego, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 909, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne, za pomocą projektowanego wylotu zlokalizowanego w km 5+397 kanału.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-06 11:19

Poznań, dnia 02.05.2016 r.

WŚ.6341.2.42.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Państwa Lubomiry i Piotra Osieckich, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – obiektu służącego do ujmowania wód powierzchniowych z:

 1. Kanału Mosińskiego – zlokalizowanego w km 9+470 kanału (dz. o nr ewid. 91 i 66, obręb Bolesławiec, gm. Mosina),
 2. rzeki Samicy Stęszewskiej – zlokalizowanego w km 1+950 rzeki (dz. o nr ewid. 220/1, obręb Krosinko, gm. Mosina).

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-06 11:19

Poznań, dnia 18.04.2016 r.

WŚ.6341.1.65.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Kórnik, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik,, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Kórnik, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z budowanej drogi gminnej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 140/2, 140/1, 1391, 139/3, 141, obręb Czmoniec, gm. Kórnik, poprzez dwa rowy przydrożne, zlokalizowane na ww. działkach, do ziemi. 

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-06 11:19
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-06 10:59

Poznań, dnia 28.04.2016 r.

WŚ.6341.2.41.2016.XXIV                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Tomasza Borowiaka – MODOarchitektura Sp. z o. o., ul. Kramarska 13, 61-795 Poznań, występującego w imieniu DATOR Sp. z o. o. SKA, ul. Grunwaldzka 52, 60-311 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - układu skrzynek rozsączających, na działce o nr ewid. 175/2, obręb Łęczyca, gmina Komorniki, służących do wprowadzania do ziemi ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu obiektu handlowego, projektowanego do wykonania na ww. nieruchomości.  

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech, tel. 61 8418 827
Izabela Uzarek, tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-06 11:19

Poznań, dnia 28.04.2016 r.

WŚ.6341.1.72.2016.XXIV                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Tomasza Borowiaka – MODOarchitektura Sp. z o. o., ul. Kramarska 13, 61-795 Poznań, występującego w imieniu DATOR Sp. z o. o. SKA, ul. Grunwaldzka 52, 60-311 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu obiektu handlowego, projektowanego do wykonania na działce o nr ewid. 175/2, obręb Łęczyca, gmina Komorniki, do ziemi, poprzez planowany do wykonania na ww. nieruchomości układ skrzynek rozsączających. 

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech, tel. 61 8418 827
Izabela Uzarek, tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-06 11:19

Poznań, dnia 26.04.2016 r.

WŚ.6341.2.48.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Suchy Las, reprezentowanej przez Wójta Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Suchy Las, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci dwóch wylotów kanalizacji, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 398 – wylot W1, 43/1 – wylot W2, obręb Złotniki, gm. Suchy Las, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej Sk-19, drenażu przejmującego istniejące systemy melioracyjne (dz. nr ewid. 430/1, 430/2, obręb Złotniki, gm. Suchy Las), oraz przebudowę przepustu, zlokalizowanego na ww. rowie (dz. nr ewid. 430/1,398, 417, obręb Złotniki, gm. Suchy Las).

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-06 11:19

Poznań, dnia 26.04.2016 r.

WŚ.6341.1.81.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Suchy Las, reprezentowanej przez Wójta Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Suchy Las, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu projektowanych ulic Kochanowskiego, Reja, Prusa, Słowackiego, Pawłowickiej w miejscowości Złotniki, gm. Suchy Las, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej Sk-19, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 398, obręb Złotniki, gm. Suchy Las, projektowany urządzeniami.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-06 11:19

Poznań, dnia 22.04.2016 r.

WŚ.6341.2.46.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Rokietnica, reprezentowanej przez Wójta Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Rokietnica, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci systemu odwodnieniowego składającego się z muldy drogowej oraz  drenażu połączonego ze skrzynkami retencyjno-rozsączającymi, zlokalizowanym na dz. nr ewid. 174/17, 176/2, 177/8, 185/8, 201/24, obręb Mrowino, gm. Rokietnica.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-06 11:19

Poznań, dnia 22.04.2016 r.

WŚ.6341.1.78.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Rokietnica, reprezentowanej przez Wójta Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Rokietnica, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ulic Przemysłowej i Towarowej w Mrowinie, do ziemi, poprzez urządzenia wodne, zlokalizowane na dz. nr ewid. 174/17, 176/2, 177/8, 185/8, 201/24, obręb Mrowino, gm. Rokietnica.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-06 11:19

Poznań, dnia 18.04.2016 r.

WŚ.6341.2.37.2016.VIII                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Kórnik, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Kórnik, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci dwóch rowów przydrożnych, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 140/2, 140/1, 1391, 139/3, 141, obręb Czmoniec, gm. Kórnik, odwadniających drogę gminną, zlokalizowaną na ww. działkach.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-06 11:19

Poznań, dnia 18.04.2016 r.

WŚ.6341.1.71.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu MOTO44 Sp. z o. o., ul. Dąbrowskiego 181, 60-594 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu MOTO44 Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu salonu motocyklowego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 43/53, obręb Dąbrowa, gm. Dopiewo, do ziemi poprzez drenaż rozsączający.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-06 11:19

Poznań, dnia 15.04.2016 r.

WŚ.6341.1.67.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek EDUARDO INVESTMENTS Sp. z o. o., Plac Andersa 5, 61-894 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz EDUARDO INVESTMENTS Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia hali magazynowo-dystrybucyjnej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 7597/1, obręb Komorniki, gm. Komorniki do wód - rzeki Wirynki, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 38/5, obręb Komorniki, gm. Komorniki.  

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-05-06 11:19

Poznań, dnia 20.04.2016 r.

WŚ.6341.2.35.2016.XI                                                                                                                                                                                                 

   INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

   Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Marka Benedykcińskiego, Eko Projekt Sp. z o.o. S.K., ul. Grochowska 19/1, 60-277 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Lecha Świątek, prowadzącego działalność pod nazwą PPHU „LECH” Lech Świątek, ul. pl. Niezłomnych 7a w Swarzędzu, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu w postaci wylotu kanalizacji (służącego do odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych z terenu centrum logistyczno – magazynowego zlokalizowanego w Glince Duchownej, przy ul. Krajowej, dz. o nr ewid. 250/4), do rowu melioracji wodnej szczegółowej RS1a, na dz. o nr ewid. 251/2, Glinka Duchowna, gm. Kostrzyn.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-04-27 11:52

Poznań, dnia 20.04.2016 r.

WŚ.6341.1.64.2016.XI                                                                                                                                                                                                 

   INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

             Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Marka Benedykcińskiego, Eko Projekt Sp. z o.o. S.K., ul. Grochowska 19/1, 60-277 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Lecha Świątek, prowadzącego działalność pod nazwą PPHU „LECH” Lech Świątek, ul. pl. Niezłomnych 7a w Swarzędzu, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej RS1a projektowanym wylotem z terenu centrum logistyczno – magazynowego zlokalizowanego w Glince Duchownej, przy ul. Krajowej, dz. o nr ewid. 250/4, gm. Kostrzyn.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-04-27 11:52

Poznań, dnia 15.04.2016 r.

WŚ.6341.1.60.2016.XI                                                                                                                                                                                                 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Piotra Szczepanowskiego, reprezentującego Miasto Poznań, ul. Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Miasta Poznania pozwolenia wodnoprawnego na rekultywację wód powierzchniowych Jeziora Strzeszyńskiego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 1, obręb 0025 Strzeszyn, arkusz 08, Poznań.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8418 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-04-20 10:20

Poznań, dnia 15.04.2016 r.

WŚ.6341.1.59.2016.XI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Piotra Szczepanowskiego, reprezentującego Miasto Poznań, ul. Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Miasta Poznania pozwolenia wodnoprawnego na rekultywację wód powierzchniowych Jeziora Rusałka, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 3/4, obręb 0020 Golęcin, Poznań.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8418 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-04-20 10:20
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-15 10:55

Poznań, dnia 14.04.2016 r.

WŚ.6341.3.14.2015.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Firmy Handlowo-Usługowej Zdzisława Kłos, ul. Gnieźnieńska 40, 62-095 Murowana Goślina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Firmy Handlowo-Usługowej Zdzisława Kłos, na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z ww. zakładu, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-04-20 10:20

Poznań, dnia 12.04.2016 r.

WŚ.6341.2.36.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu POTYRAŁA I SPÓŁKA Sp. j., ul. Usługowa 11, 73-110 Stargard Szczeciński, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu POTYRAŁA I SPÓŁKA Sp. j., pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracji szczegółowej na przepust, zlokalizowany na dz. nr ewid. 114/1, 116/6, obręb Komorniki,
gm. Kleszczewo.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-04-20 10:20

Poznań, dnia 14.04.2016 r.

WŚ.6341.3.15.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące ze stacji paliw nr 576 ORLEN S.A., zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 296/6, obręb Kórnik, gm. Kórnik, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-04-14 10:29

Poznań, dnia 14.04.2016 r.

WŚ.6341.1.61.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek „EFES-POL FEDAI SIMSEK” Sp. z o. o., ul. Obornicka 15, 62-002 Suchy Las, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu zakładu, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 70/10, obręb Złotkowo, gm. Suchy Las, do rowu melioracji wodnej szczegółowej Sk-19.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-04-14 10:29

Poznań, dnia 08.04.2016 r.

WŚ.6341.2.34.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Dopiewo, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – odcinka rowu melioracji szczegółowej W-D, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 359/7, obręb Dąbrowa, gm. Dopiewo, na przepust w ciągu drogi gminnej – ul. Akacjowej w Dąbrowie.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-04-14 10:29

Poznań, dnia 08.04.2016 r.

WŚ.6341.2.33.2016.VIII                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Dopiewo, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 183, obręb Dopiewiec, gm. Dopiewo, do rowu melioracji szczegółowej W-C.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-04-14 10:29

Poznań, dnia 08.04.2016 r.

WŚ.6341.1.62.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Dopiewo, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odcinka drogi gminnej - ulicy Wierzbowej w Dopiewcu, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej W-C, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 183, obręb Dopiewiec, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-04-14 10:29

Poznań, dnia 06.04.2016 r.

WŚ.6341.2.38.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci systemu skrzynek retencyjno-rozsączających, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 225/2, obręb Kamionki, gm. Kórnik, odprowadzającego ścieki deszczowe pochodzące z terenu obiektu usługowo-handlowego, do ziemi.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-04-14 10:29

Poznań, dnia 06.04.2016 r.

WŚ.6341.1.69.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu obiektu usługowo-handlowego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 225/2, 225/1, obręb Kamionki, gm. Kórnik, do ziemi - poprzez system skrzynek retencyjno-rozsączających, zlokalizowany na dz. nr ewid. 225/2, obręb Kamionki, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-04-14 10:29

Poznań, dnia 05.04.2016 r.

WŚ.6341.1.68.2016.VIII                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz ww. zakładu, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z nawierzchni i chodników osiedla mieszkaniowego Wielka Wieś – Amt w Buku, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej RMWC, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 1142, obręb Buk, gm. Buk, w km 4+000 istniejącym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-04-14 10:29

Poznań, dnia 05.04.2016 r.

WŚ.6341.2.24.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, reprezentującego Miasto i Gminę Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 34/28, obręb Wierzenica, gm. Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-04-07 13:03

Poznań, dnia 05.04.2016 r.

WŚ.6341.1.49.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, reprezentującego Miasto i Gminę Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych, pochodzących z oczyszczalni ścieków w Wierzenicy, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 34/28, obręb Wierzenica, gm. Swarzędz, do rowu melioracji wodnej szczegółowej G-25.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-04-07 13:03

Poznań, dnia 01.04.2016 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm.)

Zarząd Powiatu w Poznaniu

podaje do publicznej wiadomości

informację o przystąpieniu do opracowywania projektu „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 2016 – 2020”.

Ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań - Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 207a (tel. 61-8410-541, 61-8410-750). Uwagi i wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty obwieszczenia; mogą one być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (adres e-mail: sekretariatos@powiat.poznan.pl). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest organ opracowujący projekt ww. dokumentu.

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-04-01 14:46

Poznań, dnia 30.03.2016 r.

WŚ.6341.2.31.2016.VIII                                   

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Kostrzyn, reprezentowanej przez Burmistrza Gminy Kostrzyn, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Kostrzyn, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do rowu melioracji szczegółowej „Olza”, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 26/1, obręb Gułtowy, gm. Kostrzyn Wielkopolski, w km 2+508, odprowadzającego oczyszczone ścieki komunalne z oczyszczalni w Gułtowach.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-04-01 14:46

Poznań, dnia 30.03.2016 r.

WŚ.6341.1.58.2016.VIII                                   

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Kostrzyn, reprezentowanej przez Burmistrza Gminy Kostrzyn, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Kostrzyn, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych, pochodzących z przebudowywanej oczyszczalni ścieków w Gułtowach, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 27/47, obręb Gułtowy, gm. Kostrzyn Wielkopolski, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej „Olza”, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 26/1, obręb Gułtowy, gm. Kostrzyn Wielkopolski, projektowanym wylotem, zlokalizowanym na ww. działce w km 2+508 biegu rowu.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-04-01 14:46

Poznań, dnia 24.03.2016 r.

WŚ.6341.2.25.2016.VIII                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Macieja Majchrzaka, ul. J. Matejki 7, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Pana Macieja Majchrzaka,  pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci dwóch wylotów kanalizacji deszczowej do rowu melioracji szczegółowej „Strumień”, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 5 obręb Iwno,
gm. Kostrzyn Wielkopolski.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-24 14:11

Poznań, dnia 24.03.2016 r.

WŚ.6341.1.50.2016.VIII                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Macieja Majchrzaka, ul. J. Matejki 7, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Pana Macieja Majchrzaka,  pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu zakładu produkcyjnego włókna stalowego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 6/6, 6/8, obręb Iwno, gm. Kostrzyn Wielkopolski, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej „Strumień”, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 5, obręb Iwno, gm. Kostrzyn Wielkopolski.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-24 14:11

Poznań, dnia 23.03.2016 r.

WŚ.6341.2.32.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” w Czerwonaku, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o legalizacji wykonanych robót w wodach, polegających na wykonaniu połączenia (odkopu) pomiędzy zbiornikami nr 1 i nr 2, zlokalizowanymi na działce o nr ewid. 511/24, obręb Owińska, gm. Czerwonak – Gminny Teren Rekreacji i Wypoczynku w Owińskach.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-24 14:11

Poznań, dnia 23.03.2016 r.

WŚ.6341.2.27.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek NOEX Sp. z o. o. Sp. k., ul. Fabianowska 128, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 104/2, obręb Komorniki, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-24 14:11

Poznań, dnia 23.03.2016 r.

WŚ.6341.1.55.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek NOEX Sp. z o. o. Sp. k., ul. Fabianowska 128, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu zakładu NOEX Sp. z o. o. Sp. K., zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 7433 i 7434, obręb Komorniki, gm. Komorniki, do rowu melioracji wodnej szczegółowej W-1.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-24 14:11

Poznań, dnia 21.03.2016 r.

WŚ.6341.3.9.2015.VIII                                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu IWN-CARS Monika Hammerling, ul. Sportowa 2, 62-090 Rokietnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz zakładu IWN-CARS Monika Hammerling, na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących
z ww. zakładu, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-24 14:11

Poznań, dnia 22.03.2016 r.

WŚ.6341.2.26.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek ARGIP Sp. z o. o., ul. Ostrowska 400, 61-312 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: zbiornika retencyjno – infiltracyjnego, studni chłonnej oraz trzech wylotów urządzeń kanalizacyjnych do ww. zbiornika oraz studni, na działce o nr ewid. 15, obręb Robakowo, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-22 12:36

Poznań, dnia 22.03.2016 r.

WŚ.6341.1.51.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek ARGIP Sp. z o. o., ul. Ostrowska 400, 61-312 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących  z  terenu Zakładu w Robakowie, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 15, obręb Robakowo, gm. Kórnik, do ziemi, za pomocą projektowanego zbiornika retencyjno – infiltracyjnego i studni chłonnej, zlokalizowanych na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-22 12:36

Poznań, dnia 21.03.2016 r.

WŚ.6341.2.22.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Panattoni Development Europe Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – dwóch wylotów urządzeń kanalizacyjnych do rowu melioracyjnego R-Kp-7, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 20, obręb Koninko, gm. Kórnik, w km 0+334 i 0+462 rowu, w celu wprowadzania do ziemi ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu projektowanego centrum logistycznego wraz z infrastrukturą oraz zapleczem biurowym w miejscowości Żerniki, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-22 12:36

Poznań, dnia 21.03.2016 r.

WŚ.6341.1.45.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Panattoni Development Europe Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu projektowanego centrum logistycznego wraz z infrastrukturą oraz zapleczem biurowym – działki o nr ewid. 50/66, 53/71, 52/17, 50/10, 50/37, 50/04, 50/39, obręb Żerniki, gm. Kórnik, do ziemi – rowu R-Kp-7 „Krzesinka”, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 20, obręb Koninko, gm. Kórnik, za pomocą wylotów zlokalizowanych w km 0+334 i 0+462 rowu.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-22 12:36

Poznań, dnia 21.03.2016 r.

WŚ.6341.2.21.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych - przepustów pod drogą powiatową nr 2401P Dopiewo-Poznań, istniejących rowów przydrożnych oraz na likwidację istniejących rowów przydrożnych, zlokalizowanych w miejscowościach: Skórzewo, Dąbrówka, Dopiewo, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-22 12:36

Poznań, dnia 21.03.2016 r.

WŚ.6341.1.42.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo-Poznań, zlokalizowanej w miejscowościach Skórzewo, Dąbrówka oraz Dopiewo, gm. Dopiewo, do rowu melioracji wodnej szczegółowej W-B.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-22 12:36

Poznań, dnia 16.03.2016 r.

WŚ.6341.1.40.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Państwa Lubomiry i Piotra Osieckich, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód powierzchniowych do nawodnień rolniczych:

 1. pobór z Kanału Mosińskiego – za pomocą ujęcia zlokalizowanego w km 9+470 kanału (dz. o nr ewid. 91 i 66, obręb Bolesławiec, gm. Mosina),
 2. pobór z rzeki Samicy Stęszewskiej – za pomocą ujęcia zlokalizowanego w km 1+950 rzeki (dz. o nr ewid. 220/1, obręb Krosinko, gm. Mosina).

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-22 12:36

Poznań, dnia 15.03.2016 r.

WŚ.6341.2.28.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu Masters Sp. z o. o., ul. Skórzewska 30, 62-081 Wysogotowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu Masters Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci systemu retencyjno-rozsączającego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 69/2, obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne, odprowadzającego do ziemi, oczyszczone ścieki deszczowe, pochodzące z terenu zakładu, zlokalizowanego na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-22 12:36

Poznań, dnia 15.03.2016 r.

WŚ.6341.1.57.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu Masters Sp. z o. o., ul. Skórzewska 30, 62-081 Wysogotowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu Masters Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ww. zakładu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 69/2, obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne, do ziemi - poprzez system retencyjno-rozsączający, zlokalizowany na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-22 12:36

Poznań, dnia 15.03.2016 r.

WŚ.6341.3.13.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Plastique Sp. z o. o., ul. Bukowska 12, 62-070 Dąbrowa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Plastique Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z zakładu Plastique Sp. z o. o., zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 42/24, 42/34, 43/43 i 43/44, obręb Dąbrowa, gm. Dopiewo, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-22 12:36

Poznań, dnia 08.03.2016 r.

WŚ.6341.1.9.2016.VI                    

Zawiadomienie

o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy

                W nawiązaniu do złożonego w dniu 08.01.2016 r. wniosku o wydanie na rzecz Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia wód Jeziora Swarzędzkiego, znajdującego się na działce o nr ewid. 1, obręb Swarzędz, gmina Swarzędz, za pomocą zastawki zlokalizowanej w km 9+130 rzeki Cybina, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), Starosta Poznański informuje strony, że ze względu na oczekiwanie na złożenie przez wnioskodawcę postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dotyczącego oceny oddziaływania niniejszego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 - „Dolina Cybiny” PLB300038, przedmiotowa sprawa o wydanie pozwolenia wodnoprawnego zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia złożenia ww. rozstrzygnięcia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-14 13:38
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-14 13:37

Poznań, dnia 08.03.2016 r.

WŚ.6341.3.5.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Coca-Cola HBC Polska Sp. z o. o., ul. Annopol 20, 03-236 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z zakładu Coca-Cola HBC Polska Sp. z o. o. Magazynu Dystrybucyjnego, zlokalizowanego przy ul. Poznańskiej 16A w Sadach, gm. Tarnowo Podgórne, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-14 13:38

Poznań, dnia 07.03.2016 r.

WŚ.6341.2.20.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Suchy Las, reprezentowanej przez Wójta Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Suchy Las, pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego w postaci odcinka rowu melioracji szczegółowej Wa-11 od km 3+000 na długości 950 m (od zbiornika retencyjnego do ul. Sosnowej), zlokalizowanego na dz. nr ewid. 1133/2, 1114, 1046/2, 1046/1, 932, 269/15, obręb Złotniki, gm. Suchy Las.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-14 13:38

Poznań, dnia 07.03.2016 r.

WŚ.6341.1.41.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Suchy Las, reprezentowanej przez Wójta Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Suchy Las, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni utwardzonych, zlokalizowanych na obszarze ograniczonym od zachodu torami kolejowymi PKP, od północy ul. Bluszczowa i Łagiewnicka, od wschodu ul. Pagórkową i Kalinową oraz od południa ul. Nektarową w miejscowości Złotniki i Jelonek gmina Suchy Las, poprzez szczelny zbiornik retencyjny, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej Wa-11, istniejącym wylotem, zlokalizowanym na dz. nr ewid. 1133/1, obręb Złotniki, gm. Suchy Las, w km 2+780 biegu rowu.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-14 13:38

Poznań, dnia 03.03.2016 r.

WŚ.6341.3.4.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Ubojni Drobiu Renata Tomiak, ul. Nowa 27a Dębno, 62-060 Stęszew, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z ubojni drobiu, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 336/2, obręb Zamysłowo, miasto Stęszew, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-14 13:38

Poznań, dnia 03.03.2016 r.

WŚ.6341.1.43.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej PROMNO, Promno 13, 62-010 Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód popłucznych, pochodzących ze stacji uzdatniania wody na terenie RSP Promno, do ziemi, na działce o nr ewid. 5/11, obręb Promno, gm. Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-14 13:38

Poznań, dnia 02.03.2016 r.

WŚ.6341.2.15.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Janusza Kamyczka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – dwóch stawów retencyjnych, zlokalizowanych na działce o nr ewid. 512, obręb Przeźmierowo, gm. Tarnowo Podgórne, poprzez uszczelnienie ich dna i skarp, w celu wykorzystania jako szczelne zbiorniki wodne.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-14 13:38

Poznań, dnia 01.03.2016 r.

WŚ.6341.1.32.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Zakładu Komunalnego, ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych, z ujęcia wody w miejscowości Czerlejnko, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 235/4, obręb Czerlejnko, gm. Kostrzyn, eksploatującego wody podziemne z utworów neogeńskich.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-14 13:38

Poznań, dnia 01.03.2016 r.

WŚ.6341.3.8.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładu Produkcyjnego „GUSMA” Juliusz Gustowski, ul. Ludowa 8 Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z zakładu, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 46/51, obręb Sady, gm. Tarnowo Podgórne, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-01 14:29

Poznań, dnia 01.03.2016 r.

WŚ.6341.3.3.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek POL-AGRI Marek Marciniak, Lucyna Marciniak s.c., Auto-Szyk Krzysztof Szyk, ul. Powstańców Wielkopolskich 48, 62-030 Luboń, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z zakładów POL-AGRI Marek Marciniak, Lucyna Marciniak s.c, oraz Auto-Szyk Krzysztof Szyk, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 76/9 i 76/10, obręb Luboń, miasto Luboń, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-01 14:29

 Poznań,  26.02.2016 r.

WŚ.6222.15.2015.XIV                                                                                                  

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  2013 r. poz. 1232 ze zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

S T A R O S T A    P O Z N A Ń S K I

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wydaniu decyzji WŚ.6222.15.2015.XIV z 19.02.2016 r. – pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, paszy z przetworzonych i nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, zlokalizowanej na terenie zakładu w Buku, przy ul. Dobieżyńskiej 54 (dz. o nr ew. 1195/1, 1201/1, 1192, 1191, 1196/2), udzielonego De Heus Sp. z o.o.

Podstawowe dane o decyzji zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207 lub na stronie internetowej http://www.bip.powiat.poznan.pl/ w zakładce Środowisko – Pozwolenia zintegrowane.

 

Sprawę prowadzi:
Dominik Olejniczak
tel. (61) 8410 541

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-01 14:29

Poznań, dnia 25.02.2016 r.

WŚ.6341.2.13.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu „TT – THERMO KING” Sp. z o. o., Grzędy, Al. Krakowska 36, 05-555 Tarczyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu „TT – THERMO KING” Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do rowu melioracji szczegółowej WA, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 409/2, obręb Głuchowo, gm. Komorniki oraz na dz. nr ewid. 4/4, obręb Komorniki, gm. Komorniki, w km 2+306.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-01 14:29

Poznań, dnia 25.02.2016 r.

WŚ.6341.1.34.2016.VIII                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu „TT – THERMO KING” Sp. z o. o., Grzędy, Al. Krakowska 36, 05-555 Tarczyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu „TT – THERMO KING” Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z ww. zakładu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 408/9, 408/17, obręb Głuchowo, gm. Komorniki, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej W-A, projektowanym wylotem, zlokalizowanym w km 2+306 biegu rowu.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-01 14:29

Poznań, dnia 25.02.2016 r.

WŚ.6341.2.19.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Dopiewo, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do rowu melioracji szczegółowej W-C-1, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 149/15, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo, w km 0+620, odprowadzającego ścieki deszczowe, pochodzące z odwodnienia gminnej ulicy Kolejowej w Dąbrówce.  

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-01 14:29

Poznań, dnia 25.02.2016 r.

WŚ.6341.1.39.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Dopiewo, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia drogi gminnej (ul. Kolejowej w Dąbrówce), do ziemi – rowu melioracji szczegółowej W-C-1, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 149/15, obręb Dąbrówka, w km 0+620, projektowanym wylotem, zlokalizowanym na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-03-01 14:29

Poznań, dnia 23.02.2016 r.

WŚ.6341.2.11.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek firmy TT-THERMO KING Sp. z o.o., Grzędy Al. Krakowska 36, 05-555 Tarczyn, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Agnieszkę Podemską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 • przebudowę istniejącego drenażu, obejmującą likwidację istniejącego drenażu i wykonanie drenażu opaskowego z podłączeniem do niego wszystkich dochodzących rurociągów drenarskich, na działce o nr ewid. 408/17, obręb Głuchowo, gm. Komorniki,
 • wykonanie wylotów wód drenażowych do rowu melioracji wodnej szczegółowej WA:
 • wylotu W1, zlokalizowanego w km 2+369 rowu,
 • wylotu W2, zlokalizowanego w km 2+294 rowu,

na dz. o nr ewid.  408/17 i 409/2, obręb Głuchowo, gm. Komorniki, wraz z umocnieniem skarpy rowu na łącznej długości 6,60 m.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-23 14:42

Poznań, dnia 23.02.2016 r.

WŚ.6341.1.30.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek firmy TT-THERMO KING Sp. z o.o., Grzędy Al. Krakowska 36, 05-555 Tarczyn, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Agnieszkę Podemską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód drenażowych z terenu działki o nr ewid. 409/2, obręb Głuchowo, gm. Komorniki, do rowu melioracji wodnej szczegółowej WA, za pomocą wylotu W1 zlokalizowanego w km 2+369 rowu, oraz wylotu W2 zlokalizowanego w km 2+294 rowu, na dz. o nr ewid. 408/17 i 409/2, obręb Głuchowo, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-23 14:42

Poznań, dnia 23.02.2016 r.

WŚ.6341.1.31.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Rondo Park, ul. Bukowska 46 Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu istniejącego i projektowanego parkingu oraz z terenu istniejącej myjni samochodowej, w miejscowości Przeźmierowo, gm. Tarnowo Podgórne, poprzez zbiornik retencyjny, do rowu melioracji wodnej szczegółowej W-B.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-23 14:42

Poznań, dnia 18.02.2016 r.

WŚ.6341.1.33.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Zakładu Komunalnego, ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód popłucznych, pochodzących ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Czerlejnko, do zbiornika ziemnego, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 251/1, obręb Czerlejnko, gm. Kostrzyn.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-23 14:42

Poznań, dnia 18.02.2016 r.

WŚ.6341.1.29.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu stacji paliw PKN ORLEN S.A. nr 665 w miejscowości Mosina, do ziemi – istniejącego trzykomorowego zbiornika retencyjno – chłonnego, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 808, obręb Mosina, gm. Mosina.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-23 14:42

Poznań, dnia 18.02.2016 r.

WŚ.6341.1.12.2016.VIII                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu JERONIMO MARTINS POLSKA S. A., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu JERONIMO MARTINS POLSKA S. A., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia ww. zakładu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 181/7, 182/7, 181/6, 182/6, obręb Kostrzyn Wielkopolski, gm. Kostrzyn Wielkopolski, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej R-B7, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 178, obręb Kostrzyn Wielkopolski, gm. Kostrzyn Wielkopolski, istniejącym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-23 14:42

Poznań, dnia 18.02.2016 r.

WŚ.6341.1.10.2016.VIII                                   

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk, na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych, pochodzących z oczyszczalni ścieków w Niepruszewie, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 306/7, obręb Niepruszewo, gm. Buk, do wód – rzeki Samicy Stęszewskiej, istniejącym wylotem, zlokalizowanym na dz. nr 2/2, obręb Podłoziny, gm. Dopiewo, w km 23+580.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-23 14:42

Poznań, dnia 18.02.2016 r.

WŚ.6341.2.16.2016.VIII                 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek EDUARDO INVESTMENTS Sp. z o. o., Plac Andersa 5, 61-894 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany, w trybie art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 21.02.2012 r., znak: WŚ.6341.2.188.2012.VIII, udzielającej  zakładowi EDUARDO INVESTMENTS Sp. z o. o., Plac Andersa 5, 61-894 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci wylotu kanalizacji do rzeki Wirynki w km 9+970, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 38/5, obręb Komorniki, gm. Komorniki, oraz na wykonanie drenażu opaskowego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 7597/1, obręb Komorniki, gm. Komorniki, w zakresie zmiany średnicy wylotu kanalizacji z ø 600mm, na ø 200mm.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-23 14:42

Poznań, dnia 18.02.2016 r.

WŚ.6341.2.14.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Komorniki, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci dwóch systemów skrzynek retencyjno-rozsączających, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 59, 58/11, obręb Rosnówko-Walerianowo, gm. Komorniki, wprowadzających oczyszczone ścieki deszczowe, pochodzące z drogi gminnej ul. Stawnego w Rosnówku, do ziemi.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-23 14:42

Poznań, dnia 18.02.2016 r.

WŚ.6341.1.35.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Komorniki, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia drogi gminnej (ul. Stawnego w Rosnówku), zlokalizowanej na dz. nr ewid. 59, 58/11, obręb Rosnówko-Walerianowo, gm. Komorniki, do ziemi – poprzez dwa systemy skrzynek retencyjno-rozsączających, zlokalizowanych na ww. działkach.  

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-23 14:42

Poznań, dnia 16.02.2016 r.

WŚ.6341.2.12.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Miasta Luboń, reprezentowanego przez Burmistrza Miasta Luboń, Plac E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Miasta Luboń, pozwolenia wodnoprawnego na likwidację istniejącego przepustu (2 x 600mm + 500mm) na rowie melioracji szczegółowej Żabinka, w km 0+453 – 0+470, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 41/2, 5, 16, 13/3, 13/22, 13/44, 60, 76, 177, obręb Żabikowo, miasto Luboń, oraz na wykonanie nowego przepustu (2 x 1000mm) na ww. rowie.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-23 14:42

Poznań, dnia 15.02.2016 r.

WŚ.6341.2.8.2016.VI                   

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Specjalistycznego Przedsiębiorstwa Budowlanego TORKRET Sp. z o. o. Spółka komandytowa, ul. Grabowa 8, 62-025 Siekierki Wielkie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – stawu retencyjno-infiltracyjnego wraz z wylotem, na działce o nr ewid. 354/5, obręb Siekierki Wielkie, gmina Kostrzyn, służących do wprowadzania do ziemi ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z powierzchni utwardzonych i dachowych znajdujących się na ww. nieruchomości.   

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-16 13:41

Poznań, dnia 15.02.2016 r.

WŚ.6341.1.27.2016.VI                 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładu Komunalnego z Kleszczewie, ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków komunalnych, pochodzących z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Nagradowicach, do ziemi - rowu melioracji szczegółowej B-1, istniejącym wylotem zlokalizowanym w km 1+330 rowu, na działce o nr ewid. 85/2, obręb Krzyżowniki, gmina Kleszczewo.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek
tel. 61 8410 579
 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-16 13:41

Poznań, dnia 15.02.2016 r.

WŚ.6341.1.24.2016.VI                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Specjalistycznego Przedsiębiorstwa Budowlanego TORKRET Sp. z o. o. Spółka komandytowa, ul. Grabowa 8, 62-025 Siekierki Wielkie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z powierzchni utwardzonych i dachowych znajdujących się na działce o nr ewid. 354/5, obręb Siekierki Wielkie, gmina Kostrzyn, do ziemi, poprzez planowany do wykonania na ww. nieruchomości staw retencyjno-infiltracyjny.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-16 13:41

Poznań, dnia 15.02.2016 r.

WŚ.6341.3.2.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek firmy Piekarnia-Cukiernia Jacek Błaszkowiak Sp. Jawna, ul. Poznańska 57, 62-040 Puszczykowo, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu dwustanowiskowej myjni samochodowej, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 967/1, 969, 970/1, 971/2, obręb Puszczykowo, gm. Puszczykowo, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-16 13:41

Poznań, dnia 15.02.2016 r.

WŚ.6341.1.16.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek firmy Piekarnia-Cukiernia Jacek Błaszkowiak Sp. Jawna, ul. Poznańska 57, 62-040 Puszczykowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu zakładu, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 967/1, 969, 970/1, 971/2, obręb Puszczykowo, gm. Puszczykowo, do ziemi, poprzez system rozsączający.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-16 13:41

Poznań, dnia 12.02.2016 r.

WŚ.6341.1.18.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu PIEKARNIA-CUKIERNIA Jacek Błaszkowiak Sp. J., ul. Poznańska 57, 62-040 Puszczykowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu PIEKARNIA-CUKIERNIA Jacek Błaszkowiak Sp. J., ul. Poznańska 57, 62-040 Puszczykowo, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci systemu skrzynek retencyjno- rozsączających, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 971/2, obręb Puszczykowo Niwka, miasto Puszczykowo, odprowadzającego oczyszczone ścieki  wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu rozbudowywanej myjni samochodowej.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-16 13:41

Poznań, dnia 12.02.2016 r.

WŚ.6341.1.14.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w miejscowości Jasin, gm. Swarzędz, do ziemi – istniejącego zbiornika retencyjnego nr 1, zlokalizowanego na rowie melioracji wodnej szczegółowej C-A, w km 4+785 rowu,  za pomocą istniejącego wylotu, na działce o nr ewid. 263/12, obręb Jasin, gm. Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-16 13:41

Poznań, dnia 09.02.2016 r.

WŚ.6341.2.10.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Pana Adama Cykowiaka i Pani Krystyny Cykowiak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o legalizacji przebudowy urządzenia wodnego – rowu melioracji wodnej szczegółowej St-9-2 na rurociąg o średnicy Ø 500 mm, wykonania drenażu o średnicy Ø 160 mm (po obu stronach rurociągu), oraz wykonania stawu retencyjnego na rowie melioracyjnym St-9-2 (w km od 0+350 do km 0+365 rowu), na działkach o nr ewid. 1443/18 i 1443/17, obręb Stęszew, gm. Stęszew.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-10 12:58

Poznań, dnia 08.02.2016 r.

WŚ.6341.3.1.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 j.t.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek MAN Truck & Bus Polska Sp. z o. o., ul. Poznańska 44A Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz MAN Truck & Bus Polska Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu zakładu, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 28/9 i 29/5, obręb Sady, gm. Tarnowo Podgórne, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-10 12:58

Poznań, dnia 03.02.2016 r.

WŚ.6341.1.25.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej PROMNO, Promno 13, 62-010 Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych, z ujęcia wody zlokalizowanego na terenie RSP Promno (dz. o nr ewid. 5/2, obręb Promno, gm. Pobiedziska), eksploatującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-04 13:04

Poznań, dnia 02.02.2016 r.

WŚ.6341.1.8.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pana Lecha Piasnego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych, z ujęcia wody zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 445/4, obręb Bolechowo, gm. Czerwonak, eksploatującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-04 13:04

Poznań, dnia 01.02.2016 r.

WŚ.6341.1.7.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pani Kingi Musiałowicz, prowadzącej działalność pn. Gospodarstwo Ogrodnicze Kinga Musiałowicz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych, z ujęcia wody zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 637, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne, eksploatującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-02 08:50

Poznań, dnia 01.02.2016 r.

WŚ.6341.2.1.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Pani Kingi Musiałowicz, prowadzącej działalność pn. Gospodarstwo Ogrodnicze Kinga Musiałowicz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 637, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-02 08:50

Poznań, dnia 29.01.2016 r.

WŚ.6341.2.4.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 j.t.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Dopiewo, reprezentującego Gminę Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – wylotu kanalizacji deszczowej, systemu drenażowego, jak również na wykonanie przepustów pod drogą, oraz na likwidację istniejącego przepustu, zlokalizowanych w Palędziu i Dąbrówce, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-02 08:50

Poznań, dnia 29.01.2016 r.

WŚ.6341.1.11.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 2295 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Dopiewo, reprezentującego Gminę Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu drogi gminnej w miejscowości Palędzie i Dąbrówka, gm. Dopiewo, do rowu melioracji wodnej szczegółowej W-C-1-1.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-02 08:50
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-02 08:51

Poznań, dnia 27.01.2016 r.

WŚ.6341.1.6.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia śródlądowych wód powierzchniowych – rzeki Główna, za pomocą jazu zlokalizowanego w km 32+588 rzeki, na dz. o nr ewid. 108, 109, 113, 114 i 115, obręb Kocanowo, gm. Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-02 08:50

Poznań, dnia 27.01.2016 r.

WŚ.6341.2.179.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 2295 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Suchy Las, reprezentującego Gminę Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia rzecz Wójta Gminy Suchy Las pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – rowu retencyjno-rozsączającego, oraz wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 222/7 i 1160, obręb Jelonek.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-02 08:50

Poznań, dnia 27.01.2016 r.

WŚ.6341.1.246.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 2295 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek wniosek Wójta Gminy Suchy Las, reprezentującego Gminę Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Suchy Las pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu ulicy Nektarowej, zlokalizowanej w miejscowości Jelonek, gm. Suchy Las, do projektowanego rowu retencyjno-infiltracyjnego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 222/7, 1160, obręb Jelonek.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-02 08:50
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-02 08:50

Poznań, dnia 25.01.2016 r.

WŚ.6341.2.177.2015.VI                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Rafała Kubiaka, występującego w imieniu Pana Romana Rosy, zam. Dobieżyn, ul. Bukowska 23, 64-320 Buk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego - rowu melioracji wodnej szczegółowej RMWC-5, na przepust z rur betonowych o średnicy 800 mm i długości 7,6 m, na działkach o nr ewid. 157 i 128, obręb Dobieżyn, gmina Buk. 

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-02 08:50
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-02 08:49

Poznan, dnia 22.01.2016 r.

WŚ.6341.1.15.2016.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu Publiczny Transport Ciężarowy Ireneusz Czajkowski, ul. Lewkoniowa 26, 60-175 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu Publiczny Transport Ciężarowy Ireneusz Czajkowski, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia ww. zakładu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 445, obręb Głuchowo, gm. Komorniki, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej W-A, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 4/4, 409/2, obręb Głuchowo, gm. Komorniki, projektowanym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-01-22 13:25

Poznań, dnia 22.01.2016 r.

WŚ.6341.2.5.2016.VIII                                 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu Publiczny Transport Ciężarowy Ireneusz Czajkowski, ul. Lewkoniowa 26, 60-175 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz zakładu Publiczny Transport Ciężarowy Ireneusz Czajkowski, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do rowu melioracji szczegółowej W-A, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 4/4, 409/2, obręb Głuchowo, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-01-22 13:25

Poznań, dnia 20.01.2016 r.

WŚ.6341.1.9.2016.VI                    

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art.49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

zawiadamia strony oraz podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia wód Jeziora Swarzędzkiego za pomocą jazu zlokalizowanego na rzece Cybina, w km 9+130 biegu cieku, na działce o nr ewid. 1, obręb Swarzędz, gmina Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-01-22 13:25

Poznań, dnia 18.01.2016 r.

WŚ.6341.1.247.2015.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Miasta Puszczykowo, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta Puszczykowo, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Miasta Puszczykowo, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu boiska sportowego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 1960/12, obręb Puszczykowo, m. Puszczykowo, do ziemi poprzez projektowaną studnię chłonną, zlokalizowaną na dz. nr ewid. 1960/12, obręb Puszczykowo, m. Puszczykowo.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-01-22 13:25

Poznań, dnia 18.01.2016 r.

WŚ.6341.2.180.2015.VIII                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Miasta Puszczykowo, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta Puszczykowo, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Miasta Puszczykowo, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci studni chłonnej wraz z drenażem rozsączającym, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1960/12, obręb Puszczykowo, m. Puszczykowo, odprowadzającej do ziemi, ścieki wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu boiska sportowego.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-01-22 13:25

Poznań, dnia 14.01.2016 r.

WŚ.6341.1.5.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia śródlądowych wód powierzchniowych – rzeki Główna, za pomocą jazu Kuracz zlokalizowanego w km 24+250 rzeki, na dz. o nr ewid. 122/3 i 130/2, obręb Jerzyn, gm. Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-01-15 14:52

Poznań, dnia 14.01.2016 r.

WŚ.6341.1.240.2015.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odcinka drogi wojewódzkiej nr 187 w Uchorowie, do ziemi – rowu przydrożnego, trzema istniejącymi wylotami, zlokalizowanymi na dz. nr ewid. 51, obręb Uchorowo, gm. Murowana Goślina.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-01-15 14:52

Poznań, dnia 08.01.2016 r.

WŚ.6341.1.233.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pana Piotra Rączyńskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych, z ujęcia wody zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 462/14, obręb Lusowo, gm. Tarnowo Podgórne, eksploatującego wody podziemne z utworów trzeciorzędowych – mioceńskich.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-01-15 14:52

Poznań, dnia 08.01.2016 r.

WŚ.6341.2.173.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Pana Piotra Rączyńskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonania urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 462/14, obręb Lusowo, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-01-15 14:52

Poznań, dnia 07.01.2016 r.

WŚ.6341.1.238.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Czerwonak, reprezentującego Gminę Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Czerwonak, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu projektowanej ulicy Południowej, zlokalizowanej w miejscowości Promnice, gm. Czerwonak, do rowu melioracji wodnej szczegółowej „D”.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-01-15 14:52

Poznań, dnia 07.01.2016 r.

WŚ.6341.2.172.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Przedsiębiorstwa Motoryzacyjnego „Pol-Car” Sp. z o. o., ul. Gorzysława 9, 61-057 Poznań, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Marka Czajkowskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: zbiornika retencyjno – infiltracyjno – ewaporacyjnego, oraz trzech wylotów urządzeń kanalizacyjnych do ww. zbiornika, na działce o nr ewid. 209/7, obręb Suchy Las, gm. Suchy Las.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-01-15 14:52

Poznań, dnia 07.01.2016 r.

WŚ.6341.1.232.2015.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Przedsiębiorstwa Motoryzacyjnego „Pol-Car” Sp. z o. o., ul. Gorzysława 9, 61-057 Poznań, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Marka Czajkowskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących  z  terenu dz. o nr ewid. 209/7, obręb Suchy Las, gm. Suchy Las, do ziemi – projektowanego zbiornika retencyjno - infiltracyjno - ewaporacyjnego, za pomocą projektowanych trzech wylotów, zlokalizowanych na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-01-15 14:52

Poznań, dnia 07.01.2016 r.

WŚ.6341.2.175.2015.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

 

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Czerwonak, reprezentującego Gminę Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Czerwonak, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – wylotu kanalizacji deszczowej oraz na przebudowę istniejącego przepustu pod drogą, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 72/4, 95, 111, obręb Promnice, gm. Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-01-15 14:52

Poznań, dnia 05.01.2016 r.

WŚ.6341.2.178.2015.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do rowu melioracji szczegółowej Ju-5, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 324, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo, odprowadzającego ścieki wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia ul. Jaworowej w Skórzewie.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-01-15 14:52

Poznań, dnia 05.01.2016 r.

WŚ.6341.1.245.2015.VIII                                             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia ul. Jaworowej w miejscowości Skórzewo, do ziemi - rowu melioracji szczegółowej Ju-5, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 324, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo, projektowanym wylotem zlokalizowanym na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-01-15 14:52

Poznań, dnia 04.01.2016 r.

WŚ.6341.2.164.2015.VI               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Seweryna Waligóry, występującego w imieniu Polskiej Akademii Nauk, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - zbiornika wodnego, na działce o nr ewid. 313/2, obręb Dziećmierowo, gmina Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-01-15 14:52

Poznań, dnia 04.01.2016 r.

WŚ.6341.1.219.2015.VIII                                            

  INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z rejonu ul. Biedronki, Trzmiela, Pasikonika, Świerszcza, Motylka, Ważki, Żuczka, Świetlika wraz z istniejącymi podłączeniami do zabudowy mieszkaniowej w Skórzewie, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej W-B, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 423/34, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo, istniejącym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-01-15 14:52

Poznań, dnia 04.01.2016 r.

WŚ.6341.1.221.2015.VIII                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z rejonu ul. Wiejskiej i Szkolnej w Dąbrowie, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej WD-2, istniejącym wylotem, zlokalizowanym na dz. nr ewid. 219/2, obręb Dąbrowa, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-01-15 14:52

« poprzednia strona

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2671
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-12-07 14:21
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-25 12:09