BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Archiwum - rok 2016

Nabór do komisji

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji do spraw wyboru najbardziej korzystnych ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego przez organizacje pozarządowe, oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności

Zgłoszenia można składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy
ul. Jackowskiego 18 lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia
20 grudnia 2016 roku do godziny 11.00 (decyduje data wpływu do urzędu).

Celem działania komisji jest przedstawienie Zarządowi Powiatu w Poznaniu opinii o złożonych ofertach. Z tytułu prac komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Szczegóły znajdą Państwo poniżej w Ogłoszeniach Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie naboru na członków komisji konkursowych w ww. zakresach.


 

Nabór do komisji

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji do spraw wyboru najbardziej korzystnych ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego przez organizacje pozarządowe, oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Zgłoszenia można składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2016 roku do godziny 11.00 (decyduje data wpływu do urzędu).

Celem działania komisji jest przedstawienie Zarządowi Powiatu w Poznaniu opinii o złożonych ofertach. Z tytułu prac komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Szczegóły znajdą Państwo poniżej w Ogłoszeniu Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie naboru na członków komisji konkursowych ww. zakresie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2016-12-12
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2016-12-12 15:34

 

Zapraszamy

do zapoznania się z wynikami II otwartego konkursu ofert  na realizację zadań publicznych w roku 2016 w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki oraz pomocy społecznej.

Załączamy również formularze dokumentów do sporządzenia umowy. Zaktualizowany kosztorys należy wypełnić w przypadku, gdy przyznana dotacja jest niższa od wnioskowanej. Aktualizacja harmonogramu jest niezbędna w przypadku zmiany terminu lub poszczególnych działań w zakresie realizowanego zadania.

Wszystkie dokumenty dostępne są w Wydziale Promocji i Aktywności Społecznej oraz na stronie www.powiat.poznan.pl oraz www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2016-05-31
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2016-05-31 13:07

 

II Konkurs ofert na rok 2016 ogłoszony

II Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z obszaru kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki oraz pomocy społecznej w roku 2016 ogłoszony!

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, które wskazuje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zapraszamy do składania ofert w ramach II otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego z obszaru kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki oraz pomocy społecznej w roku 2016.

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie od dnia
5 kwietnia do dnia 9 maja 2016 roku, do godz. 12.00
(decyduje data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 – 509 Poznań.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż
17 czerwca 2016 roku a kończy nie później niż 10 grudnia 2016 roku.

Prosimy o rozważne zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności zwrócenie uwagi na warunki formalne, które musi spełnić oferta.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2016-04-04
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2016-04-04 10:50

 

Grant - Abaria Iwno

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Ludowego Klubu Jeździeckiego „ABARIA” Iwno, z siedzibą
w Iwnie na realizację zadania publicznego pn. VII Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego Juniorów, Dzieci i Młodzików w Skokach przez Przeszkody, w trybie „małych grantów”.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na portalu www.powiat.poznan.pl oraz na internetowym Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2016-03-16
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2016-03-16 11:32

 

Zapraszamy, do zapoznania się z wynikami otwartych konkursów ofert  na realizację zadań publicznych w roku 2016 w zakresie kultury i sztuki; kultury fizycznej i turystyki; edukacji; ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.

Załączamy również formularze dokumentów do sporządzenia umowy. Zaktualizowany kosztorys należy wypełnić w przypadku, gdy przyznana dotacja jest niższa od wnioskowanej. Aktualizacja harmonogramu jest niezbędna w przypadku zmiany terminu lub poszczególnych działań w zakresie realizowanego zadania.

Wszystkie dokumenty dostępne są w Wydziale Promocji i Aktywności Społecznej oraz na stronie www.powiat.poznan.pl oraz www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2016-01-29
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2016-01-29 15:17
 • zmodyfikował: Ziemowit Maląg
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-29 14:16

 

Nabór do komisji

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji do spraw wyboru najbardziej korzystnych ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego przez organizacje pozarządowe, oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.

Zgłoszenia można składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2015 roku do godziny 11.00 (decyduje data wpływu do urzędu).

W skład komisji może wejść dwóch członków organizacji pozarządowych. Celem działania komisji jest przedstawienie Zarządowi Powiatu w Poznaniu opinii o złożonych ofertach. Z tytułu prac komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Szczegóły poniżej w Ogłoszeniu Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie naboru na członków komisji konkursowych.


 

Konkurs ofert na rok 2016 ogłoszony

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z obszaru kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w roku 2016 ogłoszony!

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, które wskazuje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zapraszamy do składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego z obszaru kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w roku 2016.

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2015 roku, do godz. 10.00 (decyduje data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 – 509 Poznań.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż
25 lutego 2016 roku a kończy nie później niż 10 grudnia 2016 roku.

Prosimy o rozważne zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności zwrócenie uwagi na warunki formalne, które musi spełnić oferta.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2015-11-26
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2015-11-26 14:25

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1192
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2018-11-14 10:44
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-27 10:27