BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO DANE ZAWARTE W UTRACONYM DOWODZIE REJESTRACYJNYM LUB KARCIE POJAZDU (KT-58)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

  Załączniki:
 • oświadczenie właściciela dotyczące utraty dokumentu,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania,
 • jeżeli o wydanie zaświadczenia ubiega się właściciel, który nie figuruje w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, wówczas należy przedstawić oryginał dowodu własności pojazdu (mogą to być m.in.: umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, o dożywocie, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności). W przypadku, kiedy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w utraconym dowodzie rejestracyjnym lub/i karcie pojazdu, jako dowód własności rozumie się oryginały wszystkich wcześniejszych dokumentów potwierdzających fakt przeniesienia prawa własności pojazdu,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,

  Do wglądu
 • dowód osobisty.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Komunikacji i Transportu,  Referat ds. rejestracji pojazdów - parter, sala operacyjna lub w jednej z Filii Wydziału Komunikacji i Transportu:

Czerwonak ul. Gdyńska 53
  
  tel. 61 226-92-35
lub 36
(w której można również odebrać dowód rejestracyjny dla pojazdów rejestrowanych w tej filii)

pon.     9.00 - 16.30,
wt - Pt.
8.00 - 15.00

Pobiedziska ul. Kościuszki 4               
  
  tel. 61 8 977-171

(w której można również odebrać dowód rejestracyjny dla pojazdów rejestrowanych w tej filii)


pon.     9.00 - 16.30,
wt - Pt.
8.00 - 15.00

Stęszew, ul. Poznańska 20               
  
  tel. 61 8 130-077
lub 014

(w której można również odebrać dowód rejestracyjny dla pojazdów rejestrowanych w tej filii)


pon.     9.00 - 16.30,
wt - Pt.
8.00 - 15.00

Swarzędz ul. Poznańska 25
  
  tel. 61 651-12-65
lub 66 lub 67
(w której można również odebrać dowód rejestracyjny dla pojazdów rejestrowanych w tej filii)

                                             
pon.       9.00 - 16.30,
wt. - Pt.
8.00 - 15.00

Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 96
  
  tel. 61 8 959-241

(w której można również odebrać dowód rejestracyjny dla pojazdów rejestrowanych w tej filii)


pon.     9.00 - 16.30,
wt - Pt.
8.00 - 15.00


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane w utraconym dokumencie lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia potwierdzającego dane w utraconym dokumencie.


OPŁATY
Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za wydanie decyzji o wydanie zaświadczenia, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Poznania lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: 
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

 • Wydział Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Poznaniu na ul. Jackowskiego 18, na konto Urzędu Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, nr konta: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763;
 • Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Pobiedziskach, na konto Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska, nr konta:
  41 1020 4027 0000 1102 1108 0050;
 • Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Swarzędzu, na konto Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz, nr konta:
  13 1600 1084 1843 0348 6000 0004;
 • Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Stęszewie, na konto Urzędu Gminy Stęszew, nr konta:
  54 9048 0007 0027 3550 2000 0001; 
 • Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Tarnowie Podgórnym, na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, nr konta: 32 1050 1520 1000 0024 3672 4641.
 • Filia WKiT w Czerwonaku, na konto Urzędu Gminy Czerwonak, nr konta: 48 1020 4027 0000 1202 1192 8431.

TRYB ODWOŁAWCZY
Od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Poznańskiego.


DODATKOWE INFORMACJE
Szczegółowe informacje w sprawie uzyskać można w Punkcie Informacyjnym Wydziału Komunikacji i Transportu oraz pod nr telefonu  61 8410-598, 61 8410-748.
Adres e-mail: komunikacja@powiat.poznan.pl
W zakresie rejestracji pojazdów można korzystać z usługi umawiania wizyt przez Internet - www.bip.powiat.poznan.pl - zakładka Rezerwacja wizyt.


 PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2020-09-10

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Błażej Prajs
 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2017-03-09 09:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-10 13:39

Rejestr zmian

 • zmieniono 2017-03-09 12:52 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2017-07-20 10:01 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2017-10-06 08:49 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-01-09 10:56 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-01-15 12:48 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2018-01-22 10:16 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-09-28 11:17 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-04-25 10:02 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: usunięcie filii w Murowanej Goślinie
 • zmieniono 2019-08-02 08:10 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2019-12-31 10:53 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2020-02-06 12:16 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2020-02-25 12:38 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja treści wg normy WCAG 2.1
 • zmieniono 2020-07-29 13:53 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja treści wg normy WCAG 2.1
 • zmieniono 2020-09-10 11:02 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2020-09-10 13:39 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3627
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-09-10 13:39
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15