BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Poznaniu

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

2.Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez
e-mail: 
iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.

3.Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w celu realizacji zadań wynikających  z art. 42  ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 798 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia.

4.Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora, tj., w zależności od kategorii archiwalnej sprawy termin ten wyniesie 5 lub 10 lat albo bezterminowo.

5.Pani/Pan, których dane dotyczą, ma prawo do:

a)dostępu do swoich danych osobowych,

b)żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • kwestionuje prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan  sprzeciwia się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jednakże ich niepodanie może wpłynąć na odmowę podjęcia działań, przebieg lub wynik prowadzonej sprawy.

8.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9.Jeżeli Pani/Pan jest konsumentem, to odbiorcami danych będą podmioty określone w przepisach prawa, a także przedsiębiorca, z którym Pani/Pan pozostaje w sporze.

 • opublikował: Dawid Kaczmarek
  data publikacji: 2018-05-25 09:24
 • zmodyfikował: Dawid Kaczmarek
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-31 13:28

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 221 ostatnia aktualizacja tej strony 2018-08-31 13:28 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-09-25 15:32
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.