BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony


UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O PODSTAWIE ZALICZENIA DO STOPNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  (PZ-07)


WYMAGANE DOKUMENTY

Wypełniony i podpisany wniosek osoby niepełnosprawnej o wydanie zaświadczenia o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Złożenie wniosku: parter, pokój 031B 
poniedziałek:     w godz. 7.30-16.30.
wtorek - piątek: w godz. 7.30-14.30.
Wszelkie informacje w sprawie złożenia wniosku można uzyskać pod nr telefonu: 61 8 410-705 lub 706, w godz. 7:30-14:30 lub e-mail: orzekanie@powiat.poznan.pl


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zaświadczenie wydaje się na wniosek strony w terminie 30 dni od dnia złożenia.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wnioskodawca zawiadamiany jest listownie o sposobie załatwienia sprawy.


OPŁATY
Brak.


TRYB ODWOŁAWCZY
Brak


DODATKOWE INFORMACJE

Wniosek składa się, aby otrzymać zaświadczenia o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności,  które wydaje się dla celów udokumentowania przez pracodawcę stanów zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 lub art. 26a ust. 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.). Wniosek składa się do zespołu do spraw orzekania  o niepełnosprawności, który w ostatniej instancji wydał orzeczenie o zaliczeniu osoby niepełnosprawnej do stopnia niepełnosprawności, a orzeczenie to nie ujawniało symbolu przyczyny niepełnosprawności 02-P w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2018 r. sygn. akt SK 19/17 (Dz. U. poz. 1241). Wniosek można złożyć w dowolnym terminie. Złożenie wniosku nie jest obowiązkowe. Przedmiotowe zaświadczenie dotyczy orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, wydanych w okresie od 27.06.2018 r. do 22.10.2018 r.


 PODSTAWA PRAWNA

  • Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1925)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI
2018-10-30

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Gieparda-Bereszyńska
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2018-11-02 09:52
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2018-11-02 13:14

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 41 ostatnia aktualizacja tej strony 2018-11-02 13:14 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-11-17 14:35
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.