BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

Zarząd Powiatu w Poznaniu zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2012 roku.”
 

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 30 września 2011 r. do 13 października  2011 roku.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej poprzez zgłaszanie wniosków i uwag przy użyciu formularza umieszczonego na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wypełnione formularze należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 13 października br., w kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przesyłać drogą listowną na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział Promocji, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań (decyduje data wpływu do urzędu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@powiat.poznan.pl.

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest kompletne i poprawne wypełnienie formularza. Formularze anonimowe, niekompletne, niepoprawnie wypełnione oraz nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania formularza za pomocą komunikacji elektronicznej nie ma konieczności opatrywania formularza bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Konsultacje przeprowadza się z organizacjami działającymi na terenie powiatu poznańskiego.

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Promocji.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Jaworska
    data wytworzenia: 2011.09.30
  • opublikował: Jaśkowiak Bernadeta
    data publikacji: 2011-09-30 10:18
  • zmodyfikował: Magdalena Krygier
    ostatnia modyfikacja: 2013-07-29 15:03

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 123
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-02-11 14:02
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-04-24 13:34