BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

 ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POWIATU POZNAŃSKIEGO

Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1401 ze zm.) Starosta wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (PZZK).
 
Zgodnie z ustawą do zadań starosty w sprawach zarządzania kryzysowego należy:
 1)  kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu;
 2)  realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
 a) opracowywanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu reagowania kryzysowego,
 b) realizacja zaleceń do powiatowych planów reagowania kryzysowego,
 c) wydawanie organom gminy zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego,
 d) zatwierdzanie gminnego planu reagowania kryzysowego;
 3)  zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia;
 4)  wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatów i miast na prawach powiatu;
 5)  przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
 6)  realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.
 
Do zadań Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego należy:
 1)  ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
 2)  przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie staroście wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w powiatowym planie reagowania kryzysowego;
 3)  przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
 4)  opiniowanie powiatowego planu reagowania kryzysowego.
 
 
Zespół Zarządzania Kryzysowego Powiatu Poznańskiego funkcjonuje na podstawie Zarządzenia Starosty Poznańskiego nr 34/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku. Zarządzenie określa skład osobowy oraz regulamin działania zespołu.
 W sytuacjach wystąpienia zdarzenia do działań ratunkowych przystępują etatowe siły  i środki ratownicze. Organy administracji publicznej włączają się do koordynacji działań  w przypadku zaistnienia zagrożeń przekraczających możliwości etatowych sił i środków ratowniczych (zgodnie z definicją sytuacji kryzysowej),  zwłaszcza w zakresie udzielania pomocy poszkodowanej ludności i zapewnienia jej podstawowych warunków socjalno – bytowych. Organy administracji publicznej nie wkraczają w kompetencje służb ratowniczych, lecz wspierają je stosownie do ich potrzeb i możliwości. Włączanie się organów administracji publicznej do koordynacji działań zarządzania kryzysowego następuje zgodnie z zapisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
 W sytuacjach wystąpienia zagrożeń Zespół Zarządzania Kryzysowego postępuje zgodnie z opracowanymi procedurami wynikającymi z oceny zagrożenia.  
 W działaniach reagowania kryzysowego mających miejsce na obszarze powiatu poznańskiego udział biorą lub mogą brać: organy samorządu terytorialnego, organy administracji zespolonej i niezespolonej oraz inne podmioty, instytucje i organizacje pozarządowe. Przedstawiciele tych podmiotów wchodzą w skład PZZK lub mogą zostać zaproszeni w charakterze ekspertów. Kierowanie działaniami reagowania na miejscu zdarzenia (w rejonie akcji ratunkowej) realizowane będzie przez przedstawiciela kompetentnej służby, inspekcji lub straży, zgodnie z wykazem instytucji reagujących na poszczególne zagrożenia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Sobolewski
  data wytworzenia: 2015-03-03
 • opublikował: Siwczyńska Aleksandra
  data publikacji: 2006-07-20 11:47
 • zmodyfikował: Sobolewski Łukasz
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-15 13:37

Rejestr zmian

 • 22.08.07; zmiana właściciela obiektu
 • 03.09.08; przygotowanie do wymogów przeglądarki "strona mówiąca"
 • 13.03.09; korekta
 • zmieniono 2011-10-27 11:22 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2011-11-15 09:24 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-01-13 12:17 przez Siwczyńska Aleksandra
 • zmieniono 2012-01-13 12:18 przez Siwczyńska Aleksandra
 • zmieniono 2012-01-13 12:18 przez Siwczyńska Aleksandra
 • zmieniono 2012-03-01 13:31 przez Siwczyńska Aleksandra
 • zmieniono 2014-02-28 08:28 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2014-06-25 09:29 przez Twardecka Izabela: przegląd treści
 • zmieniono 2014-07-29 13:51 przez Twardecka Izabela: przegląd treści
 • zmieniono 2014-08-29 11:00 przez Twardecka Izabela: przegląd treści
 • zmieniono 2014-08-29 11:01 przez Twardecka Izabela: przegląd treści
 • zmieniono 2014-12-30 10:46 przez Twardecka Izabela: przegląd treści
 • zmieniono 2015-03-03 08:34 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2015-05-06 14:17 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2015-05-06 14:17 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2015-05-06 14:19 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2015-06-29 15:02 przez Twardecka Izabela: Przegląd treści
 • zmieniono 2015-11-16 15:19 przez Twardecka Izabela: przegląd treści
 • zmieniono 2015-11-16 15:21 przez Twardecka Izabela: Przegląd treści
 • zmieniono 2017-11-20 15:36 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2017-11-20 15:36 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2017-11-28 08:22 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2017-11-28 08:23 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2019-03-28 13:55 przez Agata Poleska : aktualizacja podstawy prawnej
 • zmieniono 2019-04-15 13:37 przez Sobolewski Łukasz

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 14198
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-05-17 08:58
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-10-18 15:19