BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


<< powrót

Archiwum rok 2021

Wykaz stanowiących własność Skarbu Państwa nieruchomości lokalowych - lokali nr 1, 2, 4, 5 położonych w Gądkach 24, działka nr 61/13 przeznaczonych do łącznej sprzedaży w przetargu pisemnym nieograniczonym

 • opublikował: Marcin Jasiński
  data publikacji: 2021-12-21 09:32
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-30 11:29

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 115/2, ark. mapy 3, obręb Komorniki, gmina Komorniki, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Śmigiel
 • opublikował: Joanna Śmigiel
  data publikacji: 2021-11-29 13:13
 • zmodyfikował: Joanna Śmigiel
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-29 13:17

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych jako: Miasto Puszczykowo, obręb Puszczykowo, ark. mapy 9, działki nr 1068/1 i 1113 oraz działki nr 2147 i 2148 - przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Śmigiel
 • opublikował: Joanna Śmigiel
  data publikacji: 2021-11-30 00:00

Wykaz części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Dachowa, gminie Kórnik, działka nr 202/1, przeznaczonej do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 14/2, ark. mapy 1, obręb Żerniki, gmina Kórnik, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Śmigiel
 • opublikował: Joanna Śmigiel
  data publikacji: 2021-10-26 07:21

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Komornikach, działka nr 400/13, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 • opublikował: Marcin Jasiński
  data publikacji: 2021-10-12 09:48
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-14 12:55

Wykaz części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Borówiec, gminie Kórnik, działka nr 160, przeznaczonej do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym, na czas nieokreślony

 • opublikował: Marcin Jasiński
  data publikacji: 2021-09-21 09:13
 • zmodyfikował: Marcin Jasiński
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-21 09:31

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela działek przyległych – działka nr 13, obręb Skrzynki, gmina Stęszew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Rokus
  data wytworzenia: 2021-08-31
 • opublikował: Hanna Rokus
  data publikacji: 2021-08-31 08:42

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Murowana Goślina, z przeznaczeniem na lokal socjalny, stanowiącej lokal mieszkalny, położony w Przebędowie 17/2, gmina Murowana Goślina, obręb Trojanowo wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 486/4339 części.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Śmigiel
 • opublikował: Joanna Śmigiel
  data publikacji: 2021-08-17 08:18

Wykaz nieruchomości Powiatu Poznańskiego, przeznaczonej do oddania w najem, na okres jednego roku, na rzecz „INSTYTUTU SKRZYNKI – Instytutu Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego”, z siedzibą w Skrzynkach, dotyczy części pomieszczenia oznaczonego jako pokój 421, znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości, położnej w Poznaniu, przy ul. Słowackiego 8, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 155 i 156.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Rokus
  data wytworzenia: 2021-07-27
 • opublikował: Hanna Rokus
  data publikacji: 2021-07-27 11:57

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonej w Kamionkach, gm. Kórnik, w rejonie ulicy Leśnej, działka nr 181/2 obręb Kamionki

 • data wytworzenia: 2021-06-21
 • opublikował: Marcin Jasiński
  data publikacji: 2021-06-22 07:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-11 15:04

Wykaz nieruchomości Powiatu Poznańskiego, przeznaczonej do oddania w użyczenie, na okres realizacji umowy między Powiatem Poznańskim a Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego z siedzibą w Poznaniu, ul. Hoża 1 o realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2021-2022, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2022 r. na rzecz ww. Fundacji (dz. 284/15, 284/14, 284/13, 284/12, 284/11, Lisówki)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Rokus
  data wytworzenia: 2021-06-08
 • opublikował: Hanna Rokus
  data publikacji: 2021-06-08 08:00

Wykaz nieruchomości Powiatu Poznańskiego, przeznaczonej do oddania w użyczenie, na okres realizacji umowy między Powiatem Poznańskim a Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego z siedzibą w Poznaniu, ul. Hoża 1 o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: Prowadzenie mieszkań chronionych wspieranych w latach 2021-2022, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2022 r. na rzecz ww. Fundacji (dz. 284/17, 284/16, Lisówki)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Rokus
  data wytworzenia: 2021-06-08
 • opublikował: Hanna Rokus
  data publikacji: 2021-06-08 07:50

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Jasin, gminie Swarzędz, działka nr 315, przeznaczonej do oddania w najem, na okres do 3 lat

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Rokus
  data wytworzenia: 2021-05-11
 • opublikował: Hanna Rokus
  data publikacji: 2021-05-11 07:21
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-11 11:53

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat na rzecz Stowarzyszenia Rewitalizacji Zabytkowych Cmentarzy "Koimeterion".

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Śmigiel
 • opublikował: Joanna Śmigiel
  data publikacji: 2021-04-20 08:08

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczytego - dz. 181/3, 182/3, 183/24, obręb Słupia, gmina Stęszew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Śmigiel
 • opublikował: Joanna Śmigiel
  data publikacji: 2021-04-06 08:24
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-21 12:05

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Jerzyn, gminie Pobiedziska, działka nr 26, przeznaczonej do oddania w użyczenie, na okres do 3 lat

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Rokus
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Hanna Rokus
  data publikacji: 2021-02-09 07:42
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-21 12:17

Wykaz nieruchomości stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem, na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym, położonej w Gądkach, działka nr 61/13

 • opublikował: Marcin Jasiński
  data publikacji: 2021-01-19 08:24
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-21 12:20

drukuj całą stronę

Banery