BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1026/2002
ZARZĄDU POWIAU POZNAŃSKIEGO
z dnia 2 sierpnia 2002r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr 638/2001 Zarządu Powiatu Poznańskiego dnia 13 sierpnia 2001 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1592), w związku z art. 47a ust. 5c ustawy z 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 414 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr 638/2001 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 13 sierpnia 2001 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zmienionej uchwałą Nr 711/2001 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 5 listopada 2001 roku wprowadza się następujące zmiany: w § 2 regulaminu dodaje się pkt 24 w brzmieniu:
"sprawowanie nadzoru nad działalnością, w szczególności w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, rodzinnej opieki zastępczej, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu Powiatu Poznańskiego — Gabrieli Ozorowskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 47a ust. 5c ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 414 z późn. zm.) nadzór nad działalnością, w szczególności w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, rodzinnej opieki zastępczej, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych sprawuje Starosta przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Wobec powyższego w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w § 2 dodano pkt 24 w brzmieniu: "sprawowanie nadzoru nad działalnością, w szczególności w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, rodzinnej opieki zastępczej, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych."

Powyższy zapis jest również zaleceniem pokontrolnym Wydziału Spraw Społecznych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto spowoduje usprawnienie pracy jednostek organizacyjnych powiatu poznańskiego działających w zakresie pomocy społecznej.

Starosta Poznański
Ryszard Pomin

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-08 11:27
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-17 14:59

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6513
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-09-20 13:44
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-01 15:22