BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

Sprawozdanie roczne  z prac Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2002 roku.

Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku - powołana została Zarządzeniem Starosty Poznańskiego dnia 11 stycznia 2002 roku.

Członkowie Komisji spotkali się na 8 posiedzeniach w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz na 2 spotkaniach wyjazdowych:
- praktycznych ćwiczeniach ratowniczych szpitalu w Puszczykowie
- zawodach strzeleckich dla policjantów z terenu powiatu na poligonie w Biedrusku

Tematy omawiane na spotkaniach:

1. Dokonanie oceny bezpieczeństwa na terenie powiatu poznańskiego - raport Komendanta Miejskiego Policji i Państwowej Straży Pożarnej.
2. Analiza stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu poznańskiego wizja lokalna w najniebezpieczniejszych miejscach dróg wojewódzkich i powiatowych wraz zarządcami dróg (poprawa oznakowania), także poruszano kwestię niestrzeżonego przejazdu kolejowego w miejscowości Bolechowo-Osiedle.
3. Kwestia bezpieczeństwa na drodze 217 i 218 (oraz w miejscowości Lusowo) na terenie gminy Tarnowo Podgórne wizja lokalna na drogach w okolicy Lusowa.
4. Zabezpieczenie wodne do celów przeciwpożarowych oraz inwentaryzacja niesprawnych hydrantów na terenie powiatu poznańskiego raport z-cy Komendanta Miejskiego PSP, sprawdzenie stanu technicznego hydrantów.
5. Kwestia bezpieczeństwa dzieci młodzieży (w okresie letnim, podczas roku szkolnego) oraz omówienie problemu przestępczości osób nieletnich omówienie działań podejmowanych przez Policję w okresie letnim i na początku roku szkolnego.
6. Kwartalna informacja na temat realizacji programu "17 x 5" przez Komisariaty Policji z terenu powiatu poznańskiego - sprawozdania z wyników realizacji programu na posiedzeniach komisji.
7. Przygotowanie do zawodów strzeleckich dla policjantów z terenu powiatu poznańskiego - przeprowadzenie zawodów strzeleckich na poligonie w Biedrusku.
8. Omówienie założeń programu "zero tolerancji"- przedstawienie programu realizowanego przez policję w Nowym Jorku.
9. Omówienie kwestii spożywania alkoholu w miejscach publicznych omówienie kwestii prawnych, organizacji płatnych patroli z funduszu antyalkoholowego.
10. Stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego podczas wiosennego wysokiego stanu Warty wizja lokalna na rzece Warcie wraz z przedstawicielem Komendy Miejskiej PSP.
11. Stan bezpieczeństwa weterynaryjnego w związku z wystąpieniem BSE na terenie Polski, kontrola świadectw pochodzenia oraz podmiotów zajmujących się transportem bydła.
12. Omówienie kwestii współpracy z mediami.
13. Analiza wdrożenia i realizacji "Powiatowego programu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu poznańskiego w związku z zagrożeniem wścieklizną i wzrostem populacji lisa i jenota".
14. Przygotowanie ćwiczeń ratowniczych na terenie szpitala w Puszczykowie organizacja praktycznych ćwiczeń ratowniczych w szpitalu.
15. Przygotowanie wykazu dzielnicowych współpracujących w realizacji programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli dane wykorzystane w ulotce informacyjnej dla mieszkańców powiatu.
16. Stan bezpieczeństwa w gminach, w których funkcjonują rewiry dzielnicowych (Dopiewo, Kleszczewo, Rokietnica) spotkanie zorganizowane z inicjatywy Przewodniczącego Komisji z Wójtami oraz Komendantem Miejskim Policji w Poznaniu.
17. Stan bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym.
18. Omówienie kwestii opiniowania prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z poprawą bezpieczeństwa.
19. Kwestia funkcjonowania giełdy części samochodowych w Przeźmierowie działania zmierzające do ograniczenia sprzedaży kradzionych części samochodowych (zmiany w organizacji giełdy, przygotowania do montażu systemu monitoringu, zwiększenie skuteczności kontroli służb policyjnych i skarbowych).
20. Omówienie wypadku zatrucia włośniem na terenie powiatu poznańskiego przedstawienie wyników działania inspekcji weterynaryjnej.
21. Przygotowanie i przekazanie odblasków pierwszoklasistom z powiatu poznańskiego przekazanie 3.500 odblasków dla uczniów wszystkich klas pierwszych szkół podstawowych z terenu powiatu poznańskiego oraz przeprowadzenie pogadanki edukacyjnej przez funkcjonariuszy Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej.
22. Analiza przypadku zatrucia wody w wodociągu na terenie gminy Kórnik omówienie działania służb ratowniczych.
23. Przekazania węży W 75 jednostkom OSP z terenu powiatu poznańskiego organizacja przywozu z Hanoweru i przekazanie 218 odcinków węży jednostkom OSP na terenie powiatu poznańskiego.
24. Omówienie kwestii zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu poznańskiego informacja o zasadach zimowego utrzymania dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych.
25. Przygotowanie ulotek informacyjnych dla mieszkańców powiatu poznańskiego przygotowanie oraz druk 51.200 ulotek informacyjnych dla mieszkańców powiatu poznańskiego.

Osoby biorące udział w spotkaniach lub wspierające działania podejmowane przez Powiatową Komisję Bezpieczeństwa i Porządku:

 - Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji
 - Komendant Miejski Policji w Poznaniu
 - Komendanci Komisariatów Policji w terenu powiatu poznańskiego
 - Komendant Miejski PSP w Poznaniu
 - Wójtowie i Burmistrzowie gmin powiatu poznańskiego
 - przedstawiciel Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
 - Komendant Ośrodka Szkolenia Poligonowego w Biedrusku
 - Dyrekcja Szpitala w Puszczykowie
 - przedstawiciel Izby Celnej w Poznaniu
 - przedstawiciel Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu
 - Naczelnik I Urzędu Skarbowego w Poznaniu
 - przedstawiciele Automobilklubu Wielkopolski
 - przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego

W ramach realizacji podejmowanych zagadnień prowadzono korespondencję m.in. z:

 - Ministrem Finansów w kwestii zmian przepisów podatkowych dotyczących opodatkowania podmiotów handlujących częściami samochodowymi na giełdzie w Przeźmierowie.
 - Posłami i Senatorami z terenu miasta Poznania i powiatu poznańskiego 
 - w zakresie zmian legislacyjnych dotyczących opodatkowania podmiotów zajmujących się handlem częściami samochodowymi w Przeźmierowie.
 - Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w sprawie zakończenia remontu drogi wojewódzkiej nr 196 (w miejscowości Czerwonak)
 - Dyrekcją Zakładu Linii Kolejowych w Poznaniu PKP Polskie Linie Kolejowe SA oraz Biurem Eksploatacji Głównego Inspektoratu Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego - w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejeździe kolejowym w miejscowości Bolechowo-Osiedle (droga wojewódzka nr 196 Poznań - Wągrowiec).

Sprawozdanie zostało opublikowane, zgodnie z art. 38b pkt. 3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.01.142.1592 - tekst jednolity z późn. zmianami), w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego - nr 10 z dnia 31 stycznia 2003 roku.

Sprawozdanie zostało przedłożone Radzie Powiatu Poznańskiego na sesji poświęconej informacji na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Poznańskim dnia 25 marca 2003 roku.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Kurosz
    data wytworzenia: 10.07.2003
  • opublikował: Sobolewski Łukasz
    data publikacji: 2003-07-10 13:13
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2018-11-15 09:23

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3654
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2018-11-15 09:23
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2018-12-19 13:10