BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXVI/255/2001
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 września 2001r.


w sprawie: zatwierdzenia projektu statutu spółki akcyjnej.

Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. g ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się projekt statutu spółki akcyjnej, która zostanie utworzona na podstawie uchwały nr XXXIV/244/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia spółki akcyjnej oraz o przekształceniu Wielospecjalistycznego Szpitala „Puszczykowo” samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w drodze likwidacji.
2. Projekt statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmiana statutu spółki wymaga pozytywnej opinii Rady Powiatu Poznańskiego.
2. Skład pierwszego Zarządu i Rady Nadzorczej spółki musi uzyskać akceptację Rady Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVI/255/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 września 2001r.

W dniu 31 lipca 2001 r. Rada Powiatu Poznańskiego podjęła uchwałę w sprawie utworzenia spółki akcyjnej oraz o przekształceniu Wielospecjalistycznego Szpitala „Puszczykowo” samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w drodze likwidacji. Spółka akcyjna miałaby się stać organem założycielskim dla niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, który przejmie w niezmienionym zakresie dotychczasową działalność Wielospecjalistycznego Szpitala „Puszczykowo” s.p.z.o.z. Rada Powiatu w przywołanej uchwale zobowiązała Zarząd do przedstawienia projektu statutu przyszłej spółki akcyjnej do zatwierdzenia.
Projekt statutu spółki przewiduje przyszłe zróżnicowanie składu akcjonariatu o część dotychczasowych wierzycieli oraz inwestorów strategicznych. Uprzywilejowuje on powiat poznański w zakresie obsady składu organów zarządzających oraz kontrolnych spółki, jak również daje powiatowi prawo weta przy podejmowaniu niektórych, strategicznych dla spółki decyzji tj.:
- uchwały o podwyższaniu oraz o obniżaniu kapitału zakładowego spółki,
- uchwały o zmianie statutu spółki oraz o zmianie statutu niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej;
- uchwały o zbyciu nieruchomości spółki.
Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały uważamy za uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-18
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-18 11:06
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-20 10:54

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10601
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-20 10:59
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-26 13:31