BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 20/1999
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 czerwca 1999r.

w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na rok 1999.

Uchwała Nr 21 /1999
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 czerwca 1999r.

w sprawie:
zmiany układu wykonawczego dla budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 1999.

Banery