BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w dniu 2 maja 2017 r.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2017 r. nieczynne będą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane w następujących gminach: Mosina, Komorniki, Puszczykowo, Tarnowo Podgórne, Kostrzyn. 

Pozostałe punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu poznańskiego pracują zgodnie z harmonogramem.

Dodatkowe godziny pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w:

 • Puszczykowie (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wysoka 1) - czwartek 4.05.2017 r. godz. 7.00-11.00
 • Komornikach (Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1) - piątek 5.05.2017 r. godz. 12.00-14.00, wtorek 9.05.2017 r. godz. 9.00-10.00 i 14.00-15.00

Informacje o dodatkowych godzinach pracy w pozostałych punktach, które w dniu 2.05.2017 r. są nieczynne zostana podane niezwłocznie po ich ustaleniu.

 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2017-04-28 15:22
 • zmodyfikował: Matuszewski Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-28 15:25

Komunikat

W dniu 2 maja 2017 roku Urząd Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie będzie nieczynny, tym samym Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Murowanej Goślinie będzie także nieczynna.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy i zapraszamy Państwa do Wydziału Komunikacji i Transportu w Poznaniu, a także do pozostałych filii w Pobiedziskach, Stęszewie, Swarzędzu i Tarnowie Podgórnym.

Informacja pod nr tel. 61 8 410 747 lub 748

 • autor informacji: Agnieszka Kominek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-04-24 13:39

Programy profilaktyki zakażeń pneumokokowych i zakażeń wirusem HPV dla mieszkańców powiatu poznańskiego

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu przyjął do realizacji w 2017 r. programy polityki zdrowotnej:

 • "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego" w 2017 roku (kontynuacja),
 • „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w 2017 roku (kontynuacja)”.

Wykonawcą Programów jest podmiot leczniczy EDICTUM, ul. Mickiewicza 31, Poznań.

W ramach „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego” będą wykonane szczepienia przeciwko zakażeniom pneumokokowym u dzieci z roczników 2009-2015, które ukończyły 24. miesiące życia na dzień szczepienia i są zameldowane na terenie gmin powiatu poznańskiego.

Warunkiem udziału dziecka w Programie jest pisemna zgoda rodzica/ opiekuna prawnego.

Ponadto na terenie wszystkich gmin powiatu poznańskiego zostaną przeprowadzone spotkania edukacyjne dotyczące profilaktyki zakażeń pneumokokowych adresowane do rodziców/opiekunów prawnych dzieci objętych Programem, na które serdecznie zapraszamy.

W ramach realizacji programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV będą przeprowadzone szczepienia (3 dawki) przeciwko zakażeniom wirusem HPV u dziewcząt z rocznika 2003 oraz uzupełniająco z rocznika 2002 (dotyczy dziewcząt, które nie skorzystały ze szczepień w ramach Programu realizowanego przez Powiat Poznański w 2016 r. i nie były wcześniej zaszczepione żadną dawką szczepionki przeciwko HPV), zameldowanych na terenie jednej z 17 gmin powiatu poznańskiego.

Jednocześnie na terenie wszystkich gmin powiatu poznańskiego przeprowadzona będzie akcja informacyjno-edukacyjna dotycząca zapobiegania nowotworom szyjki macicy i innym chorobom wywoływanym przez wirus brodawczaka ludzkiego HPV dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci objętych Programem, dziewcząt i chłopców urodzonych w 2003 r. oraz mieszkańców powiatu poznańskiego.

Wykonanie szczepienia będzie poprzedzone badaniem lekarskim kwalifikującym do udziału w szczepieniu.

Programy będą realizowane do 31 grudnia 2017 r.

O udziale w Programach decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w szczepieniach jest bezpłatny.

Program jest finansowany wyłącznie ze środków budżetowych Powiatu Poznańskiego.

 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2017-04-06 15:24
 • zmodyfikował: Matuszewski Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-06 15:29

 

KOMUNIKAT

Na podstawie art. 89d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w związku z art. 78b ust. 3 i art. 78c, Powiat Poznański ogłasza podstawową kwotę dotacji w roku 2017 oraz statystyczną liczbę uczniów ustaloną na podstawie SIO wg stanu na dzień 30.09.2016 r.

 • autor informacji: Marzena Turkiewicz-Ziółkowska
 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2017-02-28 09:55
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-28 10:00

Komunikat

    Wydział  Nieruchomości  informuje, że Starosta  Poznański  zaakceptował maksymalne ceny za wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach  administracyjnych,  prowadzonych   przez  tut. Wydział.

     Informację na  temat powyższych  cen, zainteresowani rzeczoznawcy majątkowi mogą uzyskać  w Wydziale  Nieruchomości – Poznań, ul. Słowackiego 8, pok. 438 IV piętro, tel. 61 8 410-572.

 • autor informacji: Paweł Klimek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-01-26 10:51

Informacja o działaniach podejmowanych wobec Rady i Zarządu Powiatu w Poznaniu przez podmioty wykonujące zawodową działaność lobbingową  

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2017-01-16 12:11
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-18 14:25

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w 2017 roku

Zarząd Powiatu w Poznaniu w dniu 29 grudnia 2016 roku uchwałą Nr 1409/2016 zatwierdził wybór oferty oraz preliminarza wydatków z budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2017 na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu poznańskiego w roku 2017 ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A i typu B.

Informacja o wynikach do  ściągnięcia poniżej

 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2016-12-29 15:23

Nabór do komisji

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji do spraw wyboru najbardziej korzystnych ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego przez organizacje pozarządowe, oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Zgłoszenia można składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2016 roku do godziny 11.00 (decyduje data wpływu do urzędu).

Celem działania komisji jest przedstawienie Zarządowi Powiatu w Poznaniu opinii o złożonych ofertach. Z tytułu prac komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Szczegóły znajdą Państwo poniżej w Ogłoszeniu Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie naboru na członków komisji konkursowych ww. zakresie.

 • autor informacji: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2016-12-12
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2016-12-12 15:14

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu poznańskiego w 2017 roku ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A i typu B.

Zgłoszenia można dokonać w terminie do dnia 12 grudnia 2016 roku do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do urzędu) osobiście lub drogą pocztową w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pok. 030.
Ogłoszenie o naborze kandydatów oraz formularz zgłoszeniowy do ściągnięcia poniżej.

 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2016-12-06 14:41

UWAGA!

Od dnia 01 stycznia 2017 roku zmianie ulegają godziny pracy
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności!

 

  poniedziałek:          7:30 - 16:30             
  wtorek - piątek:          7:30 - 14:30    
 • autor informacji: Mariola Kokocińska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2016-12-01 09:04

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia na terenie powiatu poznańskiego w 2017 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu w Poznaniu w dniu 28 listopada 2016 roku uchwałą Nr 1316/2016 zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu poznańskiego w 2017 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Treść uchwały do ściągnięcia poniżej.


OTWARTY KONKURS OFERT NA PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA –
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY NA TERENIE POWIATU POZNAŃSKIEGO w 2017 ROKU

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 1314/2016 z dnia 28.11.2016 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu poznańskiego w roku 2017 ośrodka  wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A i typu B.

Podmioty zainteresowane złożeniem oferty konkursowej zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie.

Termin składania ofert: 21.12.2016 roku do godz. 15:00 w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8 (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego).

Ogłoszenie i formularz oferty do pobrania poniżej.

 • autor informacji: Izabela Karabon
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2016-11-29 14:31

Program profilaktyki grypy dla mieszkańców powiatu poznańskiego

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 1158/2016 w dniu 12 września 2016 r. wybrał firmę EDICTUM sp. z o.o., ul. Mickiewicza 31 Poznań, na realizatora "Profilaktycznego programu szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego”.

W ramach realizacji "Profilaktycznego programu szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego” wykonawca przeprowadzi szczepienia przeciwko grypie u osób od 50 roku życia (tj. urodzonych nie później niż 31 grudnia 1966 r.), zameldowanych na terenie gmin powiatu poznańskiego.
Wykonanie szczepień będzie poprzedzone badaniem lekarskim kwalifikującym do udziału w Programie.

Szczepienia będą się odbywać do dnia 31 grudnia 2016 r.:

1) w dni robocze na terenie gmin w przychodniach lekarskich wskazanych poniżej (patrz plakat),
2) w soboty w godz. 10.00-12.00 w siedzibie Wykonawcy - firmy EDICTUM sp. z o.o. – ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu, tel. 61 847 04 54 po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.

O udziale w Programie decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w szczepieniach jest bezpłatny.
Program jest finansowany wyłącznie ze środków budżetowych Powiatu Poznańskiego.

drukuj ()

 • Obraz/Plakat - informacja o programie szczepień przeciwko...
  Obraz/Plakat - informacja o programie szczepień przeciwko grypie

Oferta Fundacji PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej, na realizację zadania publicznego pod nazwą Program edukacyjna - korekcyjny "Partner".

 • autor informacji: Maciej Matuszewski
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2016-08-03 12:17
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-05 12:18

                                                           UWAGA !

Informujemy, że w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej nastąpiła zmiana godzin obsługi klienta: przyjmowanie wniosków oraz odbiór decyzji w poniedziałki od 9:30 do 16:00, w pozostałe dni między 8:00 a 14:30.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2016-05-05 11:09
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-04 08:19

Informacja o działaniach podejmowanych wobec Rady i Zarządu Powiatu w Poznaniu przez podmioty wykonujące zawodową działaność lobbingową  

 • opublikował: Agata Poleska
  data publikacji: 2016-02-26 08:55
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-26 09:33

Już od 1 lutego rozpoczęło się głosowanie na Europejskie Drzewo Roku 2016. Spośród drzew z 15 europejskich krajów plebiscyt wygra to, które otrzyma największą liczbę głosów internautów. Polskim kandydatem jest zwycięzca krajowej edycji konkursu Drzewo Roku, dąb Bolko z Hniszowa (woj. lubelskie). Serdecznie zachęcamy do głosowania na polskie drzewo!

Obraz przedstawiający dąb BolkoPonad 1000-letni dąb Bolko, rosnący w parku podworskim w Hniszowie, według legendy wiekiem i imieniem nierozerwalnie wiąże się z początkami państwa polskiego. To w jego cieniu miał wypoczywać Bolesław Chrobry podczas wyprawy na Kijów w 1018 r. Ten majestatyczny symbol piękna przyrody jest przedmiotem dumy mieszkańców całego regionu. Obchodzone corocznie w sierpniu imieniny dębu, zwane Bolkowaniem przyciągają do gminy Ruda-Huta tysiące osób, które zachwycają się ogromem i potęgą pomnikowego drzewa. Gmina i jej mieszkańcy starają się by informacje o Bolku i sława potężnego dębu rozchodziły się możliwie najszerzej. Wydają ulotki, foldery, reklamujące ścieżkę historyczno-przyrodniczą w Hniszowie, a wydany niedawno przewodnik po gminie ma tytuł „Spacer z Bolkiem”.

Konkurs Europejskie Drzewo Roku zwraca uwagę na ciekawe drzewa w Europie, jako ważne elementy dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, które powinniśmy cenić i chronić. W poprzednich edycjach konkursu polskie drzewa dwukrotnie stawały na podium. W 2013 roku platan z Kóz zdobył 2 miejsce, a w 2014 roku na 3 miejscu uplasował się Dąb Wybickiego z Będomina. W tym roku z polskim dębem konkurować będzie 14 drzew z europejskich krajów: wielki dąb w Liernu z  Belgii, dąb z parku Dunube w Filistrze z Bułgarii, tysiącletnia lipa z Republiki Czeskiej, grusza w Cubbington z Anglii, dąb Tamme-Lauri z Estonii, płaczący niebieski cedr z Francji, niemiecka milenijna lipa w Heede, dąb omszony - najstarsze drzewo w Bátaszék na Węgrzech, buk - irlandzkie drzewo pokoleniowe, dąb - Drzewo Pokoju z Irlandii Północnej, dąb sufrażystek ze Szkocji, grusza w Bošáca – Zabudišová ze Słowacji, hiszpańska sosna zrośnięta z dębem w Canicosa oraz walijski dąb z życiem na włosku.

Głosy na polskie drzewo można oddać na stronie www. treeoftheyear.org lub poprzez stronę www.swietodrzewa.pl.

Źródło: Klub Gaja

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-04 13:01
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-28 13:26

Komunikat

Wydział Nieruchomości informuje, że Starosta Poznański zaakceptował maksymalne ceny za wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych
w postępowaniach administracyjnych, prowadzonych przez tut. Wydział.

Informacje na temat powyższych cen, zainteresowani rzeczoznawcy majątkowi mogą uzyskać w Wydziale Nieruchomości – Poznań, ul. Słowackiego 8,
pok. 438 IV piętro, tel. 61 8410-572

 • autor informacji: Paweł Klimek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2016-02-02 09:59
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-04 12:30

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia na terenie powiatu poznańskiego w 2016 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu w dniu 23 grudnia 2015 roku uchwałą Nr 654/15 zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu poznańskiego w 2016 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

 • data wytworzenia: 2015-12-23
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2015-12-23 11:38
 • data wytworzenia: 2015-12-23
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2015-12-23 11:38

drukuj ()


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na prowadzenie na terenie powiatu poznańskiego w 2016 roku ośrodka wsparcia - środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A i typu B

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu w dniu 23 grudnia 2015 roku uchwałą Nr 649/15 zatwierdził wybór oferty Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" z siedzibą w Poznaniu na  realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu poznańskiego w 2016 r. ośrodka wsparcia - środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A i typu B.

drukuj ()

 • autor informacji: Maciej Matuszewski
  data wytworzenia: 2015-12-23
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2015-12-23 12:16
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-26 10:35

System Komunikacji Niewerbalnej
 

Informujemy, że w celu ułatwienia załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Poznaniu osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, udostępniona została usługa zwana Systemem Komunikacji Niewerbalnej. System, wyposażony w aparat telefoniczny z monitorem i kamerą, zapewnia ciągły dostęp wyspecjalizowanego tłumacza on-line, w godzinach pracy Urzędu. Tłumacze języka migowego w czasie rzeczywistym tłumaczą rozmowę pomiędzy klientem, a pracownikiem Starostwa, co pozwala na swobodną komunikację bez konieczności wcześniejszego umawiania się na wizytę. Usługa dostępna jest w Punkcie Informacyjnym Starostwa przy ul. Jackowskiego 18 oraz ul. Słowackiego 8.

 • autor informacji: Roma Czysz
  data wytworzenia: 2013.01.17
 • opublikował: Magdalena Krygier
  data publikacji: 2013-01-18 08:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-27 07:54

Komunikat
 

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 235) od dnia 17 czerwca 2010 roku podania, żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia  mogą być wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej jedynie przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione  w następujący sposób:
- bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem,
lub
- profilem zaufanym  ePUAP 

Jednocześnie wyjaśniamy, że skargi i wnioski oraz wnioski o udostępnienie informacji publicznej mogą Państwo składać w formie elektronicznej jak dotychczas tj. na adres mailowy starostwo@powiat.poznan.pl

Jeżeli chcą Państwo złożyć podanie w formie dokumentu elektronicznego  prosimy skorzystać   z następującej skrzynki podawczej:  http://pzpoznan.peup.pl

Od dnia 17 czerwca  2010 roku wszelkie podania (z wyjątkiem skarg i wniosków oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej) przesłane na dotychczasowe adresy skrzynek mailowych, niespełniające wymogów określonych powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 • autor informacji: Administrator
  data wytworzenia: 2010.06.16
 • opublikował: Magdalena Krygier
  data publikacji: 2010-06-16 11:11
 • zmodyfikował: Magdalena Krygier
  ostatnia modyfikacja: 2013-06-13 14:57

 Opłata skarbowa
 

Poniżej przedstawiamy Państwu lokalizację  punktów, w których można dokonać wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.: 
 

 • ul. Jackowskiego 18 - Kasa Starostwa Powiatowego w Poznaniu (parter) 
 • ul. Libelta 16/20 - siedziba Urzędu Miasta Poznania - Agencja Bankowa
 • ul. Libelta 16/20 - siedziba Urzędu Miasta Poznania - Kiosk "Znaczek"
 • ul. Gronowa 22 a i b - KO.W.NO Waldemar Kopczyński
 • Al. Niepodległości 16/18 - siedziba Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Prasa Artykuły Przemysłowe Mieczysław Kościelski
 • ul. Gronowa 22 a i b - AGENA Agencja Finansowa
 • ul. Chłapowskiego 17/18 - siedziba I Urzędu Skarbowego w Poznaniu - Punkt Kasowy
 • ul. Smoluchowskiego 1 siedziba Urzędu Skarbowego Poznań-Grunwald - Punkt Kasowy
 • ul. Warszawska 183/185 - siedziba Urzędu Skarbowego Poznań-Nowe Miasto - Punkt Ksero (V piętro)
 • ul. Wichrowa 4 - siedziba Urzędu Celnego
 • ul. Grochowe Łąki 6 - siedziba Sądu Rejonowego - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "AGENT" 
 • ul. Dożynkowa 94 - siedziba Sądu Rejonowego - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "AGENT" 
 • ul. Gorzysława 9 - "POL-CAR"
 • ul. Słowackiego 27 (plac Asnyka) - Punkt Kasowy
 • ul. Kochanowskiego 7 - siedziba Urzędu skarbowego Poznań- Jeżyce - Punkt Kasowy
 • ul. Prusa 3 - Miejska Pracownia Urbanistyczna
 • ul. Woźna 15 a - UNIVERSUM Spółdzielnia Pracy
 • Pl. Wolności 17 - Agencja Bankowa 
 • ul. Kościańska 48A - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P. J. Sowisło&Topolewski Spółka Komandytowa

 

Wpłatę można również dokonywać na rachunek bankowy 
organu podatkowego:


 

Miasto Poznań Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

nr rachunku PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

drukuj ()

 • autor informacji: Dariusz Doliński
  data wytworzenia: 02.01.2007
 • opublikował: Magdalena Krygier
  data publikacji: 2007-01-02 11:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-02 08:05

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 148973 ostatnia aktualizacja tej strony 2017-04-28 15:25 ostatnia aktualizacja w BIP 2017-04-28 15:25
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.