BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

Wyjaśnienia skrótów oraz symboli stosowanych w Biuletynie Informacji Publicznej:
 

DPS    Dom Pomocy Społecznej
ePUAP    elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
JST     Jednostki Samorządu Terytorialnego
KMP    Komenda Miejska Policji
KPRM    Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
KWP    Komenda Wojewódzka Policji
KWPSP    Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
NIK    Najwyższa Izba Kontroli
NFZ    Narodowy Fundusz Zdrowia
NSA    Naczelny Sąd Administracyjny
OIK     Ośrodek Interwencji Kryzysowej
OSK    Ośrodki Szkolenia Kierowców
OSP    Ochotnicza Straż Pożarna
OSW     Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
OWR    Ośrodek Wspomagania Rodziny
PCZK    Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
PCPR    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
PFRON    Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PINB    Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
PODGiK    Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
PSSE    Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
PUP    Powiatowy Urząd Pracy
PZZK    Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
RCL    Rządowe Centrum Legislacji
RIO    Regionalna Izba Obrachunkowa
SKP    Stacje Kontroli Pojazdów
SKO    Samorządowe Kolegium Odwoławcze
UOKiK    Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
WSSE    Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
WUW    Wielkopolski Urząd Wojewódzki
ZDP    Zarząd Dróg Powiatowych
ZUD    Zespół Uzgodnień Dokumentacji

Symbole stosowane przy znakowaniu pism i spraw:

1)    Biuro Rady  „BR”
2)    Gabinet Starosty  „GS”
3)    Wydział Organizacyjny  „OP”
4)    Wydział Finansów  „FN”
5)    Wydział Administracyjny  „WA”
6)    Biuro Zamówień Publicznych  „ZP”
7)    Wydział Komunikacji i Transportu  „KT”
8)    Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej  „AB”
9)    Wydział Promocji i Aktywności Społecznej  „PR”
10)  Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów  „WP”
11)  Wydział Nieruchomości  „GN”
12)  Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  „WŚ”
13)  Wydział Radców Prawnych  „RP”
14)  Wydział Audytu i Kontroli  „KO”
15)  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  „ZK”
16)  Wydział Edukacji  „WE”
17)  Wydział Inwestycji i Remontów  „ZI”
18)  Wydział Gospodarowania Mieniem  „ZN”
19)  Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  „ZD”
20)  Wydział  Informatyki  „WI”
21)  Wydział Kadr i Płac   „WK”
22) 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  „PZ”
23)  Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów  „RK”
24)  Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej  „WD”
25)  Powiatowy Konserwator Zabytków  „KZ”
26)  Wydział Ochrony Informacji Niejawnych  „PN”
27)  Samodzielne stanowisko ds. transportu publicznego  „TP”
28)  Samodzielne Stanowisko ds. BHP   „BHP”           

Pozostałe skróty:

art.   artykuł
BIP   Biuletyn Informacji Publicznej
Dz.U.   Dziennik Ustaw
Dz.Urz.Woj.Wlkp.   Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
K.p.a.   Kodeks postępowania administracyjnego
M.P.   Monitor Polski
NIP   Numer Identyfikacji Podatkowej
OC   obrona cywilna
PESEL   Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności
p.o.   pełniący/a obowiązki
poz.   pozycja
REGON   Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej
SIWZ   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
t.j.   tekst jednolity
TERYT   Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju
ust.   ustęp
wz.   w zastępstwie
zał.   załącznik
ze zm.   ze zmianami
z późn.zm.   z późniejszą/ymi zmianą/ami
z up.   z upoważnienia

 

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Doliński
    data wytworzenia: 08.12.2008
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2008-12-08 13:01
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2015-11-09 10:56

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 5709 ostatnia aktualizacja tej strony 2015-11-09 10:56 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-10-19 14:24
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.