BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

Legitymacja osoby niepełnosprawnej a korzystanie z ulg i uprawnień -
ważne informacje

W dniu 6 października br. podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, obejmująca produkcję blankietów legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności oraz ich personalizację i dystrybucję. 

Wydawanie legitymacji według nowych wzorów, w tym dla osób, które uzyskały orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność po 1 września 2017 r. rozpocznie się w możliwie najszybszym terminie, po przeprowadzeniu wszystkich czynności niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji tego zadania.
Do czasu uzyskania nowej legitymacji:
- osoba posiadająca ważną legitymację
wydaną na dotychczas obowiązujących wzorach ma pełne prawo posługiwać się tą legitymacją  wszędzie tam, gdzie legitymacja jest dokumentem uprawniającym do ulg i świadczeń - prawo posługiwania się dotychczasową legitymacją wynika z faktu, że wszystkie legitymacje wystawione do dnia 31 sierpnia br. zachowują ważność na czas w nich określony.

Nie ma zatem obowiązku wymiany ważnych legitymacji wydanych na dotychczasowych wzorach na legitymację wg wzoru obowiązującego od 1 sierpnia tego roku;
- osoba, która nie posiada legitymacji
w celu korzystania z określonych ulg i uprawnień powinna posługiwać się ważnym orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. To bowiem orzeczenie dokumentuje status osoby jako niepełnosprawnej, natomiast legitymacja  jest dokumentem potwierdzającym wydanie przedmiotowego orzeczenia.
W szczególności dotyczy to korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (PKP, PKS). W świetle wyjaśnień Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 października br. w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie jest konieczne posiadanie również legitymacji (...).

 • autor informacji: Gieparda-Bereszyńska Monika
 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2017-06-29 14:59
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-30 11:43

 

Uwaga!

Osoby posługujące się nowym dowodem osobistym bez informacji o adresie zameldowania zobowiązane są do podpisania oświadczenia o miejscu stałego pobytu.

 • autor informacji: Mariola Kokocińska
  data wytworzenia: 2015-04-14
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2015-04-16 07:46

 


 UZYSKANIE LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (PZ-03)


LEGITYMACJE WYDANE PRZED 1 SIERPNIA 2017 ROKU ZACHOWUJĄ SWOJĄ WAŻNOŚĆ NA CZAS W NICH OKREŚLONY
I NIE MA OBOWIĄZKU ICH WYMIANY

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wypełniony i podpisany wniosek.
 • Aktualne zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm (jednolite, białe tło).
 • Dokument potwierdzający tożsamość osób powyżej 18 roku życia do wglądu.
 • Prawomocne orzeczenie wydane przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub prawomocny wyrok Sądu.

Uwaga! Orzeczenie prawomocne to orzeczenie wobec, którego upłynął termin do wniesienia odwołania, czyli 14 dni licząc od daty odbioru orzeczenia.

Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Wtedy orzeczenie staje się ostateczne i prawomocne.

Legitymacja nie może być wydana jeżeli złożono odwołanie.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 61-823 Poznań
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Złożenie dokumentów: parter pokój 08:
poniedziałek: w godz. 7.30-16.30.
wtorek - piątek: w godz. 7.30-14.30.
Wszelkie informacje w sprawach związanych ze złożeniem wniosku można uzyskać pod nr telefonu 61 22 69 201 w godz. 7.30-14.30.
lub DROGĄ E-MAIL - aktywny formularz pod nazwą "ZADAJ PYTANIE"...


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
30 dni od dnia złożenia wniosku


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wniosek o wydanie legitymacje można odbierać osobiście w pokoju 08.


OPŁATY
Za wydanie duplikatu legitymacji pobiera się opłatę w wysokości 15 zł (piętnaście złotych) płatne w pokoju 08, ul. Słowackiego 8.


TRYB ODWOŁAWCZY
Brak.


DODATKOWE INFORMACJE
W związku z nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz zmianą rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dniem 1 września 2017 r. zmianie ulega wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Legitymacje wystawia się na okres ważności orzeczenia, jednakże nie dłuższy niż:
- 5 lat   - w przypadku osób poniżej 16 roku życia
- 10 lat - w przypadku osób między 16 a 60 rokiem życia

W przypadku gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jeno orzeczenie uprawniające do ubiegania się o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, wystawia się ją na podstawie ostatniego orzeczenia.

Osoby niepełnosprawne, posługujące się nowym dowodem osobistym bez  informacji o adresie zameldowania i osoby które posiadają orzeczenie ustalające niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności wydane przez inny zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, które zmieniły miejsce zamieszkania,  zobowiązane są złożyć oświadczenie o miejscu stałego pobytu.


PODSTAWA PRAWNA

 • Rozporządzenie MRPIPS z dnia 31 lipca 2017 r. (Dz.U. 2017.1541)
 • Art. 130 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U.2016. 23 z późn. zm.)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2017-09-01

 • autor informacji: Mariola Kokocińska
  data wytworzenia: 22.06.2006
 • opublikował: Magdalena Krygier
  data publikacji: 2006-08-02 14:10
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-01 09:44

Wizytówka

Uzyskanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 16230 ostatnia aktualizacja tej strony 2017-10-30 11:43 ostatnia aktualizacja w BIP 2017-12-15 14:03
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.