BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Legitymacja osoby niepełnosprawnej a korzystanie z ulg i uprawnień -
ważne informacje

W dniu 6 października 2017 r. podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, obejmującą produkcję blankietów legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności oraz ich personalizację i dystrybucję.

Do czasu uzyskania nowej legitymacji:
- osoba posiadająca ważną legitymację
wydaną na dotychczas obowiązujących wzorach ma pełne prawo posługiwać się tą legitymacją  wszędzie tam, gdzie legitymacja jest dokumentem uprawniającym do ulg i świadczeń - prawo posługiwania się dotychczasową legitymacją wynika z faktu, że wszystkie legitymacje wystawione do dnia 31 sierpnia br. zachowują ważność na czas w nich określony.

Nie ma zatem obowiązku wymiany ważnych legitymacji wydanych na dotychczasowych wzorach na legitymację wg wzoru obowiązującego od 1 sierpnia 2017 r.;
- osoba, która nie posiada legitymacji
w celu korzystania z określonych ulg i uprawnień powinna posługiwać się ważnym orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. To bowiem orzeczenie dokumentuje status osoby jako niepełnosprawnej, natomiast legitymacja  jest dokumentem potwierdzającym wydanie przedmiotowego orzeczenia.
W szczególności dotyczy to korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (PKP, PKS). W świetle wyjaśnień Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 października 2017 r. w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie jest konieczne posiadanie również legitymacji (...).


 

Uwaga!

Osoby posługujące się nowym dowodem osobistym bez informacji o adresie zameldowania zobowiązane są do podpisania oświadczenia o miejscu stałego pobytu.


 


 UZYSKANIE LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (PZ-03)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność, podpisany w polu nr 56,
 • aktualne zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm (jednolite, białe tło),
 • dokument potwierdzający tożsamość osób powyżej 18 roku życia (do wglądu),
 • orzeczenie wydane przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub prawomocny wyrok Sądu,
 • oświadczenie o zgodzie na doręczenie przez operatora.

Uwaga! Orzeczenie prawomocne to orzeczenie wobec, którego upłynął termin do wniesienia odwołania, czyli 14 dni licząc od daty odbioru orzeczenia.

Legitymacja nie może być wydana jeżeli złożono odwołanie od orzeczenia.

Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Orzeczenie staje się ostateczne i prawomocne w chwili złożenia pisemnego oświadczenia w tym zakresie.
Oświadczenie o zrzeczeniu się do wniesienia odwołania.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 61-823 Poznań
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań

Wszelkie informacje w sprawach związanych ze złożeniem wniosku można uzyskać pod nr telefonu 61 8410-704, 705 lub 706, w godz. 7:30-14:30 lub e-mail: orzekanie@powiat.poznan.pl


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Miesiąc od daty złożenia kompletu dokumentów.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Legitymacja zostanie przesłana na adres wnioskodawcy niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.


OPŁATY
Brak opłat za wydanie pierwszej legitymacji, w przypadku duplikatu legitymacji pobierana jest opłata w wysokości 15 zł.
Do wniosku o wydanie duplikatu legitymacji należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty za duplikat legitymacji w wysokości 15 zł. na wskazane konto:
31 1030 1247 0000 0000 3491 6002 (tytułem opłaty za wydanie duplikatu legitymacji).
Opłaty można dokonać za pomocą przelewu internetowego, w banku lub za pośrednictwem operatora pocztowego.


TRYB ODWOŁAWCZY
Brak.


DODATKOWE INFORMACJE

I. LEGITYMACJE WYDANE PRZED 1 SIERPNIA 2017 ROKU ZACHOWUJĄ SWOJĄ WAŻNOŚĆ NA CZAS W NICH OKREŚLONY
I NIE MA OBOWIĄZKU ICH WYMIANY.

II. Legitymację wystawia się na okres ważności orzeczenia, jednakże nie dłuższy niż:
- 5 lat   - w przypadku osób poniżej 16 roku życia
- 10 lat - w przypadku osób między 16 a 60 rokiem życia

III. W przypadku gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie uprawniające do ubiegania się o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, dokument zostanie wystawiony na podstawie ostatniego prawomocnego orzeczenia.

IV. Osoby niepełnosprawne, posługujące się nowym dowodem osobistym bez  informacji o adresie zameldowania i osoby posiadające orzeczenie ustalające niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności wydane przez inny zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, które zmieniły miejsce zamieszkania,  zobowiązane są złożyć oświadczenie o miejscu stałego pobytu.


PODSTAWA PRAWNA

 • Rozporządzenie MRPIPS z dnia 31 lipca 2017 r.
 • Art. 130 Kodeksu postępowania administracyjnego.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2020-12-17

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Jarecki
  data wytworzenia: 2006-06-22
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-02 14:10
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-22 11:25

Druki do pobrania:

link do Rezerwacji wizyt

 

Wizytówka

Uzyskanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 35429
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2021-06-07 09:55
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-07-30 10:36