BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Komunikat

Informujemy, że od dnia 24.10.2022 r. w związku z remontem wejścia głównego Starostwa Powiatowego w Poznaniu tymczasowy dostęp do budynku jest możliwy wyłącznie od ulicy Kraszewskiego (wejście D).

Za utrudnienia przepraszamy

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Dobrowolska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2022-10-21 07:54

 

 

UWAGA!

Miasto Poznań wypowiedziało Powiatowi Poznańskiemu umowy użyczenia terminali do poboru opłat skarbowych,
tłumacząc to zmianą przepisów prawa, w związku z powyższym od
1 marca 2022 r. nie ma możliwości dokonywania w Starostwie Powiatowym w Poznaniu opłat skarbowych.
Jednocześnie informujemy, że udokumentowanie wniesionej opłaty skarbowej nastąpi tylko w przypadku dostarczenia potwierdzenia przelewu zrealizowanego na rachunek bankowy Miasta Poznania.

Opłaty można dokonać między innymi:

 • w placówce pocztowej,
 • w sklepach, w których działa punkt płatniczy,
 • poprzez bankowość mobilną - za pośrednictwem osobistego telefonu z własną bankowością elektroniczną - złożenie tą drogą dyspozycji oraz przesłanie na adres mailowy urzędnika potwierdzenia opłaty,
 • przelew tradycyjny.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2022-11-16 14:04

STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

ADRES: ul. Jackowskiego 18 60-509 Poznań kontury mapy powiatu poznańskiego
TEL. CENTRALA:   
+48 61 8410-500
FAX: +48 61 8480-556
E-MAIL:
starostwo@powiat.poznan.pl
ADRES ELEKTRONICZNEJ SKRYTKI EPUAP: /starostwopowiatpoznan/SkrytkaESP
STRONA BIP: www.bip.powiat.poznan.pl
NIP STAROSTWA:
781-16-19-671
REGON STAROSTWA:
631276788
NIP POWIATU POZNAŃSKIEGO
781-18-40-766
REGON POWIATU POZNAŃSKIEGO 631257992
NR RACHUNKU BANKOWEGO 77103012470000000034916241
KOD TERYT 3021

GODZINY PRZYJMOWANIA KLIENTÓW

poniedziałek: 9:30 - 16:30
wtorek - piątek: 8:00 - 15:00
poza niżej wymienionymi wydziałami:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Słowackiego 8...

Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej ul. Jackowskiego 18...

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Jackowskiego 18...

Filie - Wydziału Komunikacji i Transportu...


WYDZIAŁY mające swoją siedzibę w budynku przy ul. Jackowskiego 18 - link do spisu...

WYDZIAŁY mające swoją siedzibę w budynku przy ul. Słowackiego 8 - link do spisu...

Koordynator do spraw dostępności w Powiecie Poznańskim: Alicja Sendys e-mail: alicja.sendys@powiat.poznan.pl,
ul. Słowackiego 8 (60-823 Poznań)
telefon: 61 2269-252OPŁATA SKARBOWA:  94 1020 4027 0000 1602 1262 0763


     Film w języku migowym dla osób słabosłyszących/niesłyszących ...

 

Szczegółowe informacje dla osób niepełnosprawnych korzystających z serwisu.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-04-06 11:12
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-17 08:52

drukuj całą stronę

Banery