BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zasady naboru

 1. Informacja na temat zasad przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym
  w Poznaniu zawarta jest w treści Zarządzenia Nr 81/2009

 2. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób, które chciałyby uczestniczyć w naborach na wolne stanowiska
  w Starostwie Powiatowym w Poznaniu przygotowaliśmy kilka porad ułatwiających prawidłowe złożenie dokumentów aplikacyjnych - treść poradnika dla osób ubiegających się o pracę w Starostwie Powiatowym w Poznaniu
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2023-09-12 10:11
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-12 10:14


Oferty pracy w Starostwie - rok 2023
Oferowane
stanowisko
Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Informacja dla kandydatów

Wyniki

Stanowisko inspektor

Komórka organizacyjna Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

8.11.2023 7.12.2023    

Stanowisko inspektor

Komórka organizacyjna Wydział Gospodarowania Mieniem

17.10.2023 27.10.2023 Informacja Wyniki

Stanowisko - inspektor

Komórka organizacyjna - Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

9.10.2023 19.10.2023 Informacja Wyniki

2 stanowiska - podinspektor

Komórka organizacyjna - Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej

28.09.2023 9.10.2023 Informacja Wyniki

Stanowisko - inspektor

Komórka organizacyjna - Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej

28.09.2023 9.10.2023 Informacja Wyniki

Stanowisko - inspektor

Komórka organizacyjna - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

11.09.2023 21.09.2023 Informacja Wyniki

Stanowisko - podinspektor

Komórka Organizacyjna - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Referat ds. Przyrody i Leśnictwa

1.09.2023 11.09.2023 Informacja Wyniki

Stanowisko inspektor

Komórka organizacyjna Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

17.08.2023 15.09.2023 Informacja Wyniki

Stanowisko: podinspektor

Komórka organizacyjna: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Referat ds. przyrody i leśnictwa

08.08.2023 07.09.2023 Informacja Wyniki

Stanowisko: podinspektor

Komórka organizacyjna: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Referat ds. przyrody i leśnictwa

07.08.2023 17.08.2023 --- Wyniki

Stanowisko: podinspektor - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego i Planowanie Cywilne

Komórka organizacyjna: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

01.08.2023 11.08.2023 Informacja Wyniki

Stanowisko inspektor

Komórka organizacyjna Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej

28.07.2023 25.08.2023 Informacja Wyniki

Stanowisko młodszy referent

Komórka organizacyjna Wydział Komunikacji i Transportu, Referat ds. Rejestracji Pojazdów przez Podmioty Korporacyjne

21.07.2023 31.07.2023 Informacja Wyniki

Stanowisko referent

Komórka organizacyjna Wydział Komunikacji i Transportu, Referat ds. Wydawania Uprawnień do Kierowania Pojazdami

21.07.2023 31.07.2023 Informacja Wyniki

Stanowisko podinspektor

Komórka organizacyjna Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Referat ds. gospodarki odpadami i środowiska

20.07.2023 18.08.2023 Informacja Wyniki
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2023-08-11
 • opublikował: Agata Poprawa
  data publikacji: 2023-01-09 00:00
 • zmodyfikował: Katarzyna Kowalewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-30 09:24

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W Wydziale Kadr i Płac

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.:

 • Kodeks pracy,
 • Ustawa o pracownikach samorządowych

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 3. żądania usunięcia danych, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

                     d)   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-05-24 14:25
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-24 14:43

drukuj całą stronę

Banery