BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

Poradnik dla osób ubiegających się o pracę w Starostwie Powiatowym
w Poznaniu


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób, które chciałyby uczestniczyć w naborach na wolne stanowiska w Starostwie Powiatowym w Poznaniu przygotowaliśmy kilka porad ułatwiających prawidłowe złożenie dokumentów aplikacyjnych. Aby się z nimi zapoznać prosimy kliknąć WIĘCEJ INFORMACJI...

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 16.03.2009
 • opublikował: Magdalena Krygier
  data publikacji: 2009-04-20 15:04
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-14 11:04

Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych

 


Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

Zespołu Szkół Nr 2 w Swarzędzu (więcej informacji...)

- wersja dla czytnika ekranu -

 • data wytworzenia: 2019-03-05
 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2019-03-05 00:00

Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

Zespołu Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie (więcej informacji...)

- wersja dla czytnika ekranu -

 • data wytworzenia: 2019-03-05
 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2019-03-05 00:00

Starosta Poznański ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu (więcej informacji...)

* * *

Wyniki konkursu na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu (więcej informacji...)

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-01-26 00:00
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-26 07:39

 

Oferty pracy w Starostwie - rok 2019
Oferowane
stanowisko
Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Informacja dla kandydatów

Wyniki

Stanowisko: informatyk

Komórka organizacyjna: Wydział Informatyki
11.03.2019 25.03.2019    
Stanowisko: starszy informatyk

Komórka organizacyjna: Wydział Informatyki
11.03.2019 25.03.2019    
Stanowisko: młodszy referent

Komórka organizacyjna: Wydział Komunikacji i Transportu, Referat ds. Rejestracji Pojazdów
22.02.2019 4.03.2019 Informacja  
Stanowisko: podinspektor

Komórka organizacyjna: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Referat ds. ochrony powietrza, wód i edukacji ekologicznej
23.01.2019 6.02.2019 Informacja Wyniki
Stanowisko: inspektor

Komórka organizacyjna: Wydział Promocji i Aktywności Społecznej
14.01.2019 24.01.2019 Informacja Wyniki
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2019-03-11
 • opublikował: Agata Poprawa
  data publikacji: 2019-01-14 13:45
 • zmodyfikował: Katarzyna Kowalewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-20 12:39
Oferty pracy w Starostwie - rok 2018
Oferowane
stanowisko
Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Informacja dla kandydatów

Wyniki

Stanowisko: podinspektor

Komórka organizacyjna: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Referat Rejestracja
13.12.2018 27.12.2018 Informacja Wyniki
Stanowisko: inspektor

Komórka organizacyjna: Gabinet Starosty
28.11.2018 10.12.2018 Informacja Wyniki
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Violetta Wesołek
  data wytworzenia: 2018-12-27
 • opublikował: Bernard Raczkowski
  data publikacji: 2018-01-02 09:35
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-22 09:00

 Informacja na temat zasad przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.
 
Treść Zarządzenia Nr 81/2009

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Krygier
  data wytworzenia: 30.01.2008
 • opublikował: Magdalena Krygier
  data publikacji: 2008-01-30 09:56
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-06 14:41

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W Wydziale Kadr i Płac

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.:

 • Kodeks pracy,
 • Ustawa o pracownikach samorządowych

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 3. żądania usunięcia danych, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

                     d)   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-05-24 14:25
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-24 14:43

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 935318
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-03-26 07:39
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-03-26 14:19