BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Poradnik dla osób ubiegających się o pracę w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób, które chciałyby uczestniczyć w naborach na wolne stanowiska w Starostwie Powiatowym w Poznaniu przygotowaliśmy kilka porad ułatwiających prawidłowe złożenie dokumentów aplikacyjnych.
Tutaj znajduje się treść poradnika...

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2009-03-16
 • opublikował: Bernard Raczkowski
  data publikacji: 2009-04-20 15:04
 • zmodyfikował: Katarzyna Kowalewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-19 12:47

 Informacja na temat zasad przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.
 
Treść Zarządzenia Nr 81/2009

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Krygier
  data wytworzenia: 2008-01-30
 • opublikował: Bernard Raczkowski
  data publikacji: 2008-01-30 09:56
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-04 13:33

Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2021-01-19 13:05

Oferty pracy w Starostwie - rok 2021
Oferowane
stanowisko
Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Informacja dla kandydatów

Wyniki

Stanowisko - inspektor

Komórka organizacyjna - Wydział Inwestycji i Remontów

14.01.2021 25.01.2021    

Stanowisko - specjalista

Komórka organizacyjna - Wydział Powiatowy Konserwator Zabytków

12.01.2021 22.01.2021 Informacja  

Stanowisko - inspektor

Komórka organizacyjna - Wydział Eduakcji

12.01.2021 25.01.2021    
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2021-01-25
 • opublikował: Agata Poprawa
  data publikacji: 2019-01-14 13:45
 • zmodyfikował: Agata Poprawa
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-25 14:17

Oferty pracy w Starostwie - rok 2020

 
Oferowane
stanowisko
Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Informacja dla kandydatów

Wyniki

Stanowisko: specjalista

Komórka organizacyjna: Wydział Informatyki

30.12.2020 12.01.2021 Informacja

 

Stanowisko: samodzielny referent

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacyjny, Referat Archiwum Zakładowe

4.12.2020 14.12.2020  

 

Stanowisko - podinspektor

Komórka organizacyjna:
Wydział Kadr i Płac

1.12.2020 10.12.2020 Informacja

 Wyniki

Stanowisko - inspektor

Komórka organizacyjna: Wydział Inwestycji i Remontów

28.10.2020

9.11.2020  --- Brak ofert

Stanowisko - podinspektor

Komórka organizacyjna - Wydział Nieruchomości, Referat ds. Opłat i Przekształceń Własnościowych

27.10.2020

6.11.2020 Informacja Wyniki

Stanowisko - inspektor

Komórka organizacyjna - Wydział Edukacji

21.10.2020

2.11.2020 ---
Wyniki

Stanowisko - inspektor

Komórka organizacyjna - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

13.10.2020

23.10.2020 Informacja Wyniki

Stanowisko - podinspektor

Komórka oragnizacyjna - Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej

1.10.2020

12.10.2020 Informacja
 

Stanowisko - specjalista

Komórka organizacyjna - Biuro Zamówień Publicznych

30.09.2020

12.10.2020 Informacja Wyniki

Stanowisko: podinspektor

Komórka organizacyjna: Wydział Nieruchomości, Referat ds. Zwrotów

17.09.2020

28.09.2020 Informacja
Wyniki

Stanowisko: podinspektor

Komórka organizacyjna: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Geolog powiatowy

17.09.2020

16.10.2020 Informacja
Wyniki
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2021-01-15
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-01-21 12:02
 • zmodyfikował: Katarzyna Kowalewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-25 11:42

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W Wydziale Kadr i Płac

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.:

 • Kodeks pracy,
 • Ustawa o pracownikach samorządowych

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 3. żądania usunięcia danych, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

                     d)   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-05-24 14:25
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-24 14:43

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1025125
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2021-01-25 14:17
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-25 15:54