BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Poradnik dla osób ubiegających się o pracę w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób, które chciałyby uczestniczyć w naborach na wolne stanowiska w Starostwie Powiatowym w Poznaniu przygotowaliśmy kilka porad ułatwiających prawidłowe złożenie dokumentów aplikacyjnych.
Tutaj znajduje się treść poradnika...

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2009-03-16
 • opublikował: Bernard Raczkowski
  data publikacji: 2009-04-20 15:04
 • zmodyfikował: Katarzyna Kowalewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-19 12:47

 Informacja na temat zasad przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.
 
Treść Zarządzenia Nr 81/2009

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Krygier
  data wytworzenia: 2008-01-30
 • opublikował: Bernard Raczkowski
  data publikacji: 2008-01-30 09:56
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-04 13:33

Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2021-12-03 10:38
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-23 09:20

Oferty pracy w Starostwie - rok 2022

 
Oferowane
stanowisko
Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Informacja dla kandydatów

Wyniki

Stanowisko: Inspektor

Komórka organizacyjna: Wydział Edukacji

21.01.2022

31.01.2022    

Stanowisko: Podinspektor

Komórka organizacyjna: Wydział Administracyjny

05.01.2022

17.01.2022    

Stanowisko: Podinspektor

Komórka organizacyjna: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Referat ds. Gospodarki Odpadami i środowiska

05.01.2022

26.01.2022    
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2022-01-05
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-01-21 12:02
 • zmodyfikował: Katarzyna Kowalewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-21 10:07

Oferty pracy w Starostwie - rok 2021
Oferowane
stanowisko
Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Informacja dla kandydatów

Wyniki

Stanowisko: Podinspektor

Komórka organizacyjna: Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

27.12.2021 10.01.2022    

Stanowisko: Podinspektor

Komórka organizacyjna: Gabinet Starosty, Referat Współpracy Zagranicznej i Promocji Przedsiębiorczości

29.11.2021 29.12.2021    

Stanowisko: Inspektor

Komórka organizacyjna: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Referat ds. gospodarki odpadami i środowiska

26.11.2021 06.12.2021 Informacja Wyniki

Stanowisko: Młodszy Referent

Komórka organizacyjna: Wydział Komunikacji i Transportu, Referat ds. Rejestracji Pojazdów

18.11.2021 29.11.2021    

2 Stanowiska: Referent

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacyjny, Referat Kancelaria Ogólna

12.11.2021 22.11.2021 Informacja Wyniki

Stanowisko: Podinspektor

Komórka organizacyjna: Wydział Administracyjny

9.11.2021 19.11.2021 Informacja

Wyniki

Wyniki

Stanowisko: Główny Specjalista

Komórka organizacyjna: Wydział Edukacji

14.10.2021 03.11.2021    

Stanowisko: Podinspektor

Komórka organizacyjna: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Referat ds. Przyrody i Leśnictwa

14.10.2021 25.10.2021 Informacja Wyniki

2 Stanowiska: Podinspektor

Komórka organizacyjna: Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

1.10.2021 11.10.2021 Informacja Wyniki

Stanowisko: Podinspektor

Komórka organizacyjna: Gabinet Starosty, Referat Wpółpracy Zagranicznej i Promocji Przedsiębiorczości

08.09.2021 07.10.2021 Informacja Wyniki
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Violetta Wesołek
  data wytworzenia: 2021-12-30
 • opublikował: Agata Poprawa
  data publikacji: 2019-01-14 13:45
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-11 10:05

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W Wydziale Kadr i Płac

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.:

 • Kodeks pracy,
 • Ustawa o pracownikach samorządowych

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 3. żądania usunięcia danych, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

                     d)   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-05-24 14:25
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-24 14:43

drukuj całą stronę

Banery