BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Poradnik dla osób ubiegających się o pracę w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób, które chciałyby uczestniczyć w naborach na wolne stanowiska w Starostwie Powiatowym w Poznaniu przygotowaliśmy kilka porad ułatwiających prawidłowe złożenie dokumentów aplikacyjnych.
Tutaj znajduje się treść poradnika...

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2009-03-16
 • opublikował: Bernard Raczkowski
  data publikacji: 2009-04-20 15:04
 • zmodyfikował: Katarzyna Kowalewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-19 12:47

 Informacja na temat zasad przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.
 
Treść Zarządzenia Nr 81/2009

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Krygier
  data wytworzenia: 2008-01-30
 • opublikował: Bernard Raczkowski
  data publikacji: 2008-01-30 09:56
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-04 13:33

Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2021-05-27 13:42

Oferty pracy w Starostwie - rok 2021
Oferowane
stanowisko
Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Informacja dla kandydatów

Wyniki

Stanowisko: Podinspektor

Komórka organizacyjna: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Referat ds. Ochrony Powietrza, Wód i Edukacji Ekologicznej

14.07.2021 26.07.2021    

Stanowisko: Podinspektor

Komórka organizacyjna: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Referat ds. Ochrony Gruntów Rolnych

14.07.2021 26.07.2021    

Stanowisko: Inspektor

Komórka organizacyjna: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

30.06.2021 12.07.2021    

Stanowisko: Podinspektor

Komórka organizacyjna: Wydział Administracyjny

30.06.2021 12.07.2021 Informacja  

Stanowisko: Młodszy Referent

Komórka organizacyjna: Wydział Komunikacji i Transportu, Referat ds. Rejestracji Pojazdów, Filia w Pobiedziskach

30.06.2021 12.07.2021 Informacja  

Stanowisko: Podinspektor

Komórka organizacyjna: Wydział Komunikacji i Transportu, Referat ds. Rejestracji Pojazdów

30.06.2021 12.07.2021 Informacja  

Stanowisko: Pedagog - członek Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności

Komórka organizacyjna: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Referat Orzeczniczy

30.06.2021 12.07.2021 Informacja  

Stanowisko: Inspektor

Komórka organizacyjna: Wydział Inwestycji i Remontów

28.05.2021 27.06.2021 Informacja  

Stanowisko: Inspektor

Komórka organizacyjna: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

17.05.2021 27.05.2021 Informacja Wyniki

Stanowisko: podinspektor

Komórka organizacyjna: Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Referat Obsługi Klienta

10.03.2021 22.03.2021 Informacja Wyniki
Stanowisko: podinspektor

Komórka organizacyjna: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Geolog Powiatowy
10.03.2021 23.03.2021 Informacja Wyniki
2 stanowiska - młodszego referenta

Komórka organizacyjna - Wydział Organizacyjny, Referat Kancelaria Ogólna
10.02.2021 22.02.2021 Informacja Wyniki
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2021-07-22
 • opublikował: Agata Poprawa
  data publikacji: 2019-01-14 13:45
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 11:06

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W Wydziale Kadr i Płac

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.:

 • Kodeks pracy,
 • Ustawa o pracownikach samorządowych

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 3. żądania usunięcia danych, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

                     d)   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-05-24 14:25
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-24 14:43

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1050608
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2021-07-23 11:06
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-07-23 15:26