BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej.

Informacje, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy udostępnia się:

 • na wniosek,
 • poprzez wyłożenie lub wywieszenie informacji (tablica ogłoszeń),  
 • poprzez wstęp na posiedzenia organów kolegialnych, pochodzących z powszechnego wyboru.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można składać bezpośrednio w siedzibie urzędu, przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej:

 • na adres Starostwa Powiatowego w Poznaniu: ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań,
 • na adres e-mail:  starostwo@powiat.poznan.pl
 • poprzez platformę ePUAP - adres elektronicznej skrytki podawczej: /starostwopowiatpoznan/SkrytkaESP
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Pieczyński
  data wytworzenia: 2020-07-02
 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2020-07-02 09:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-08 12:39

Druki do pobrania:

drukuj całą stronę

Banery