BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

dni

Ilość znalezionych akapitów: 86

nazwadataużytkownikstrona
brak tytułu2022-01-21 11:48 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiGABINET STAROSTY
brak tytułu2022-01-21 11:45 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiWYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
brak tytułu2022-01-21 11:15 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiBIURO RADY
brak tytułu2022-01-21 10:50 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiRegulamin organizacyjny

brak tytułu2022-01-21 10:31 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiArchiwum - 2021

Oferty pracy w Starostwie - rok 2022

2022-01-21 10:07 [modyfikacja]Katarzyna Kowalewska NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
brak tytułu2022-01-21 10:05 [modyfikacja]Katarzyna Kowalewska oferty
brak tytułu2022-01-20 14:52 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiROZDZIAŁ III - Organizacja Starostwa
brak tytułu2022-01-20 14:48 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiRozdział I - Postanowienia ogólne
brak tytułu2022-01-20 10:50Och AndrzejRok - 2022
brak tytułu2022-01-20 10:46Och AndrzejRok - 2022
brak tytułu2022-01-20 09:24 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiROZDZIAŁ V - Podstawowe zadania wydziałów i stanowisk samodzielnych
brak tytułu2022-01-20 09:22Administrator Systemu - Dariusz DolińskiSamodzielne stanowisko ds Ppoż
brak tytułu2022-01-20 09:21Administrator Systemu - Dariusz DolińskiInspektor Ochrony Danych
brak tytułu2022-01-20 09:21Administrator Systemu - Dariusz DolińskiGeodeta Powiatowy
brak tytułu2022-01-20 09:20Administrator Systemu - Dariusz DolińskiSamodzielne stanowisko ds. Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego
brak tytułu2022-01-20 09:20Administrator Systemu - Dariusz DolińskiSamodzielne Stanowisko ds. BHP
brak tytułu2022-01-20 09:19Administrator Systemu - Dariusz DolińskiSamodzielne stanowisko ds. transportu publicznego
brak tytułu2022-01-20 09:18Administrator Systemu - Dariusz DolińskiWydział Ochrony Informacji Niejawnych
brak tytułu2022-01-20 09:17Administrator Systemu - Dariusz DolińskiPowiatowy Konserwator Zabytków
brak tytułu2022-01-20 09:17Administrator Systemu - Dariusz DolińskiWydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej
brak tytułu2022-01-20 09:16Administrator Systemu - Dariusz DolińskiBiuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
brak tytułu2022-01-20 09:15Administrator Systemu - Dariusz DolińskiPowiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
brak tytułu2022-01-20 09:15Administrator Systemu - Dariusz DolińskiWydział Kadr i Płac
brak tytułu2022-01-20 09:14Administrator Systemu - Dariusz DolińskiWydział Spraw Społecznych i Zdrowia
brak tytułu2022-01-20 09:12Administrator Systemu - Dariusz DolińskiWydział Informatyki
brak tytułu2022-01-20 09:10Administrator Systemu - Dariusz DolińskiWydział Gospodarowania Mieniem
brak tytułu2022-01-20 09:09Administrator Systemu - Dariusz DolińskiWydział Inwestycji i Remontów
brak tytułu2022-01-20 09:09Administrator Systemu - Dariusz DolińskiWydział Edukacji
brak tytułu2022-01-20 09:08Administrator Systemu - Dariusz DolińskiWydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
brak tytułu2022-01-20 09:08Administrator Systemu - Dariusz DolińskiWydział Audytu i Kontroli
brak tytułu2022-01-20 09:07Administrator Systemu - Dariusz DolińskiWydział Radców Prawnych
brak tytułu2022-01-20 09:07Administrator Systemu - Dariusz DolińskiWydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
brak tytułu2022-01-20 09:06Administrator Systemu - Dariusz DolińskiWydział Nieruchomości
brak tytułu2022-01-20 09:05Administrator Systemu - Dariusz DolińskiWydział Tworzenia i Realizacji Projektów
brak tytułu2022-01-20 09:04Administrator Systemu - Dariusz DolińskiWydział Promocji i Aktywności Społecznej
brak tytułu2022-01-20 09:03Administrator Systemu - Dariusz DolińskiWydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej
brak tytułu2022-01-20 09:03Administrator Systemu - Dariusz DolińskiWydział Komunikacji i Transportu
brak tytułu2022-01-20 09:02Administrator Systemu - Dariusz DolińskiBiuro Zamówień Publicznych
brak tytułu2022-01-20 09:01Administrator Systemu - Dariusz DolińskiWydział Administracyjny
brak tytułu2022-01-20 09:01Administrator Systemu - Dariusz DolińskiWydział Budżetu
brak tytułu2022-01-20 09:00Administrator Systemu - Dariusz DolińskiWydział Finansów
brak tytułu2022-01-20 09:00Administrator Systemu - Dariusz DolińskiWydział Organizacyjny
brak tytułu2022-01-20 08:55 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiPozostałe zarządzenia
brak tytułu2022-01-20 08:51Administrator Systemu - Dariusz DolińskiZarządzenia archiwalne - 1999
brak tytułu2022-01-20 08:50Administrator Systemu - Dariusz DolińskiZarządzenia archiwalne - 2000
brak tytułu2022-01-20 08:49Administrator Systemu - Dariusz DolińskiZarządzenia archiwalne - 2001
brak tytułu2022-01-20 08:47 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiZarządzenia
rok 2002
brak tytułu2022-01-20 08:45Administrator Systemu - Dariusz DolińskiZarządzenia archiwalne - 2003
brak tytułu2022-01-20 08:44 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiZarządzenia archiwalne - 2004
brak tytułu2022-01-20 08:43 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiZarządzenia archiwalne - 2001
brak tytułu2022-01-20 08:43 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiZarządzenia
rok 2002
brak tytułu2022-01-20 08:43 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiZarządzenia archiwalne - 2005
brak tytułu2022-01-20 08:43 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiZarządzenia
rok 2006
brak tytułu2022-01-20 08:43 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiZarządzenia archiwalne - 2003
brak tytułu2022-01-20 08:43 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiZarządzenia archiwalne - 2008
brak tytułu2022-01-20 08:43 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiZarządzenia
rok 2009
brak tytułu2022-01-20 08:43 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiZarządzenia
rok 2010
brak tytułu2022-01-20 08:43 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiZarządzenia
rok 2011
brak tytułu2022-01-20 08:43 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiZarządzenia
rok 2012
brak tytułu2022-01-20 08:43 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiZarządzenia
rok 2013
brak tytułu2022-01-20 08:43 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiZarządzenia
rok 2020
brak tytułu2022-01-20 08:43 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiZarządzenia
rok 2014
brak tytułu2022-01-20 08:43 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiZarządzenia
rok 2015
brak tytułu2022-01-20 08:40 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiZarządzenia archiwalne - 2005
brak tytułu2022-01-20 08:39 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiZarządzenia
rok 2006
brak tytułu2022-01-20 08:39 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiZarządzenia archiwalne - 2007
brak tytułu2022-01-20 08:38 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiZarządzenia archiwalne - 2008
brak tytułu2022-01-20 08:37 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiZarządzenia
rok 2009
brak tytułu2022-01-20 08:37 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiZarządzenia
rok 2010
brak tytułu2022-01-20 08:36 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiZarządzenia
rok 2011
brak tytułu2022-01-20 08:35 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiZarządzenia
rok 2012
brak tytułu2022-01-20 08:34 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiZarządzenia
rok 2015
brak tytułu2022-01-20 08:34 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiZarządzenia
rok 2016
brak tytułu2022-01-20 08:33 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiZarządzenia
rok 2017
brak tytułu2022-01-20 08:32 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiZarządzenia
rok 2018
brak tytułu2022-01-20 08:32 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiZarządzenia
rok 2019
brak tytułu2022-01-20 08:31 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiZarządzenia
rok 2020
brak tytułu2022-01-20 08:30 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiZarządzenia
rok 2021
brak tytułu2022-01-19 15:24Administrator Systemu - Dariusz DolińskiGabinet Starosty
brak tytułu2022-01-19 15:21Administrator Systemu - Dariusz DolińskiBiuro Rady
brak tytułu2022-01-19 13:12Przybylska JuliaINWESTYCJE DROGOWE
brak tytułu2022-01-19 13:03Przybylska JuliaINWESTYCJE DROGOWE
brak tytułu2022-01-19 12:40 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiRok - 2022
brak tytułu2022-01-19 12:22 [modyfikacja]Małgorzata WalczakBiuro rzeczy znalezionych

brak tytułu2022-01-19 11:52 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiROZDZIAŁ X - Postanowienia końcowe

Ilość znalezionych galerii: 1

nazwadataużytkownikstrona
brak tytułu2022-01-21 10:52Administrator Systemu - Dariusz DolińskiRegulamin organizacyjny

Ilość znalezionych zbiorów plików: 5

nazwadataużytkownikstrona
stowarzyszenia - 20222022-01-21 10:44Administrator Systemu - Dariusz DolińskiREJESTRY PUBLICZNE, INNE REJESTRY I WYKAZY
Informacja o wyniku I przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Komornikach przy ul. Poznańskiej, działka nr 400/132022-01-21 10:32 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiRok - 2022
brak tytułu2022-01-20 10:46Och AndrzejRok - 2022
brak tytułu2022-01-19 13:13Przybylska JuliaINWESTYCJE DROGOWE
brak tytułu2022-01-19 13:03Przybylska JuliaINWESTYCJE DROGOWE

Ilość znalezionych tabeli: 7

nazwadataużytkownikstrona
Wydział Komunikacji i Transportu2022-01-21 10:41 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiREJESTRY PUBLICZNE, INNE REJESTRY I WYKAZY
REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY - 1999 ROK2022-01-20 08:51 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiZarządzenia archiwalne - 1999
REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY - 2000 ROK2022-01-20 08:49 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiZarządzenia archiwalne - 2000
ARCHIWUM ZARZĄDZEŃ STAROSTY - 2001 ROK2022-01-20 08:48 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiZarządzenia archiwalne - 2001
ARCHIWUM ZARZĄDZEŃ STAROSTY - 2003 ROK2022-01-20 08:46 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiZarządzenia archiwalne - 2003
REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY - 2004 ROK2022-01-20 08:41 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiZarządzenia archiwalne - 2004
Ogłoszenia o postępowaniach - 20222022-01-19 14:16 [modyfikacja]Administrator Systemu - Dariusz DolińskiOgłoszenia
o prowadzonych postępowaniach

Banery