BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
 

DRUK - Oświadczenie majątkowe (... pliki do pobrania)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2019)

 

Oświadczenia majątkowe złożone w 2023 roku

- Radni Powiatu - za rok 2022

- Zarząd Powiatu - za rok 2022

- Sekretarz i Skarbnik Powiatu - za rok 2022

- Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu - za rok 2022

- Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu (2023)

- Osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną - za rok 2022

- Osoby upoważnione do wydawania decyzji administracyjnych - za rok 2022

- Osoby upoważnione do wydawania decyzji administracyjnych (2023)

 

 

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2023-01-10 09:07
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2023-01-10 09:29

drukuj całą stronę

Banery