BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
 

DRUK - Oświadczenie majątkowe (... pliki do pobrania)

Podstawa prawna:
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2019)

 

Oświadczenia majątkowe złożone w 2022 roku

- Osoby upoważnione do wydawania decyzji administracyjnech (2022)

 

 

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2022-01-05 12:40
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2022-01-14 10:30

drukuj całą stronę

Banery