BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Zarząd Powiatu w Poznaniu

VI kadencja

Siedzibą Zarządu Powiatu w Poznaniu jest Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

 

         Jan Grabkowski   -  Przewodniczący Zarządu, Starosta Poznański

          tel. sekretariat: 61 8410-501, 61 8410-502
          e-mail:
starosta@powiat.poznan.pl

 

       Tomasz Łubiński   -   Wicestarosta Poznański

          tel. sekretariat: 61 8410-501, 61 8410-502
          e-mail:
zarzad@powiat.poznan.pl

 

       Piotr Zalewski    -    Członek Zarządu

          tel. sekretariat: 61 8410-501, 61 8410-502
          e-mail:
zarzad@powiat.poznan.pl

 

         Antoni Kalisz    -    Członek Zarządu

          tel. sekretariat: 61 8410-501, 61 8410-502
          e-mail:
zarzad@powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Doliński
  data wytworzenia: 2013-08-19
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2013-08-19 12:31
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-01 14:10

Kompetencje Zarządu Powiatu

Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:

 • przygotowywanie projektów uchwał rady oraz wykonywanie uchwał rady,
 • opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 • gospodarowanie mieniem powiatu,
 • wykonywanie budżetu powiatu,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,
 • uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego.
 • data wytworzenia: 2018-11-27
 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2018-11-27 08:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-21 08:09

Wizytówka

Zarząd Powiatu

drukuj całą stronę

Banery